Azpisarrerak (sarrerak) (346)
aurtiki.
Tr. La variante más empleada es aurt(h)iki, documentada en textos labortanos, bajo-navarros (incluidos los mixanos) y algún suletino (Oihenart, Archu y, junto a urthiki, Inchauspe); se encuentra tbn. en Mendiburu y algunos autores meridionales del s. XX. Art(h)iki aparece en Etcheberri de Ziburu, Chourio, CatLav, Haraneder, Larreguy, Hiribarren, Joannateguy y, junto a aurtiki, en Duhalde y Duvoisin; junto a aurdiki, en Hiriart Urruty. Aurdiki se documenta desde finales del s. XVIII, y es más frecuente en autores bajo-navarros. Hallamos aurdigi en Leiçarraga (que emplea tbn. aurthiki), aurthigi en Mihura y ardiki en ECocin, Prop y EskLAlm. Los suletinos emplean urt(h)iki y sobre todo urt(h)uki; urtiki aparece tbn. en Lizarraga de Elcano, y eurtiki en ErroSerm. Hay un ej. de aurteki en Mendiburu (frente a numeroso de aurtiki), probablemente errata.
La documentación occidental es escasa, ya que aquí predominan las formas con j-. Hay urtigi en RS y Capanaga, urtegi en Micoleta y Ochoa de Arin, aurtigi en J.A. y V. Moguel. Hay grandes vacilaciones, incluso en un mismo autor, en la aspiración. De forma similar a otros verbos en -ki (-gi), el sustantivo verbal es a veces aurtite; así aurthite y aurdite --junto a aurthikite-- en Leiçarraga, o aurthitze en Haraneder.
I . (Vb.).
1. (G, B; SP, Lar Sup, (G); -th- L, BN, S; Lecl, Arch VocGr, VocBN , Dv, H), ardiki, artiki (L; -th- L; Dv, H), aurdigi (L-sar; Lar), aurdigitu (Lar), aurdiki (L, BN; Ht VocGr 372, H), aurduki (H), aurtigi, ertuki (-th- S), eurtiki (Aq 1172A), urtegi, urtigi (Lar Sup, H, A), urtiki (R, Aq, Izt 14v, H; -th- S; Gèze), urtuki (-th- S; Gèze) Ref.: A (artiki, aurdigi, aurtiki, burrustakan, eurtiki, urtiki, urthuki); Lh (aurdiki, aurthiki); Lrq /urthuk/; Lh (aurthiki, aurdiki); Iz R 405; EAEL 57, 260; Gte Erd 50.
Tirar, echar, lanzar, arrojar. "Aurtikitzea, jeter, darder" SP. "Lanzar, arrojar con violencia" y "tirar" Lar. "Arrojar" Lar Sup. "Arrojar algo, jaurtiki, urtiki (G)" Aq 519. "Echar, arrojar, eurtiki, jaurtiki (AN, G)" Ib. 1172. "Lanzar, arrojar con violencia" Añ. "Arrojar piedras" Izt 14v. "Pousser, jeter" Lecl. "Jeter, lancer" Arch VocGr. "Lancer un corps, lancé, jeter, jeté" VocBN. "Jeter" Gèze. "Harri bat arthiki darot, il m'a lancé une pierre" Dv. "Arthikiko diot ogia zakhurrari" Ib. "Odola aurdikhitzen zizin burrustakan (BN-mix)" Ib. s.v. burrustakan. "Úrtiki zan súara" (R-is) Iz R 405. "Aurditzen du / aurdikia du" (BN-ad) EAEL 57. "Zakurra erreka behera aurdiki dute (BN-lab)" Gte Erd 50. Cf. Lar: "Artica, artiga [...] en un dialecto arrancar y quitar la maleza, &c. se dice artigi, aurtigin"; de aquí toma Hiribarren (y de éste Lhande) la palabra artiga "terre nouvellement défrichée", creyéndola voz vasca.
Zuetarik bekhatu gabe denak, lehenik horren kontra harria aurdigi beza. Io 8, 7 (He, Dv arthik, TB, Leon aurthik, EvS urthuk; LE, Or tira, Ker, IBe jaurti, IBk bota; Ol biraitzio). Har zezaten orduan harri haren kontra aurthiteko, baina Iesus gorde zedin eta ilkhi zedin tenpletik. Ib. 8,59. Arria urtigi ta eskua ostu, ax gizon galdu. "Tirar la piedra" . RS 405. Azken hatsarekien du arthikitzen arima. EZ Man I 57. Hala nola arkuari soka gibelatzean / urrunago arthikitzen baitu fletxa airean. Ib. 91. Beharrietarik ditu arthikitzen inharrak. Ib. 102. Harriak nihori min egiteko gogoz aurtikitzea da mortal. Harb 176. Pensa ahalak edo dakizkienak aurthiki arteiño, ezta ixiltzen. Ax 292 (V 194). Lehenbiziko aurthiki zuen harria. Ib. 89 (V 61). Azken hatsaren aurthikitzean. Ib. 196 (V 131). Karrikan iragaiten zela, aurthiki zioten zenbait ur burutik behera. Ib. 312 (V 208). Bethi ere, lehenbizitik hartu dugun xedeari, ahal bezanbat, aurthikitzen diogula, hari iarraikitzen gatzaitzala. Ib. 270 (V 181). Ber' etxea beirez dadukanak estalirik, ezpeza aurtik berzerenera harririk. O Pr 92. Predikari famatu batek kadiratik haren kontra guzien aitzinean aurtikitzen zituen eranzuteak. SP Phil 190. Egunaz hainitz hatsgorapen usu aurtiki behar dire Iainkoa gana. Ib. 510. Zenbait basilikek aurtikitzen badio behatze lizunik. Ib. 372. Dragon terrible eta horrible bat ahotik su eta ke <etazé> urtikiten ziala. Tt Onsa 95. Eta nola darozkidaten / fletxak usu aurthikitzen. 191.
(s. XVIII) Egiazki hemen Marianak aurthikitzen dio eskualdunari, aurthik ahal zezoken harri ukhaldirik borthitzena. ES 119. Gauza bera erran diteke usaia faltaz, eta antzatu gabez zokhorat aurthikiak bezala daduzkagun hitz hetaz ere. Ib. 102. Desprezioz istua euren aurpegira urtegiaz. OA 156s. Iainkoak bada moldatu zuen gizona lurreko herrautsetik eta aurthiki zuen haren sudur zilhotara biziaren hatsa. Urt Gen 2, 7. Arthik atzu zure ihurtzuriak eta zure xismistak. Ch III 48, 5. Zeren lauster bixta arthikitzen baitute aitziñera heldu zaizkoten sensuen gogarako gauzen gaiñerat. Ib. 33,2. Bizitze huntan izanen dire Jainkoaz madarikatuak, eta berzean ifernurat arthikiak. CatLav 102. (V 57) Egiaz diot aurthitzen ez duela jainkoak behatzea presunen diferentzietarat. He Act 10, 34 (el ed. da aurkhitzen; cf. el part. aurthiki ib. Mt 21, 12). Sulezera ta deabru gogorren atzaparrera bot-aurtikitzeko ta betiko neketan an ondaturik uzteko? Mb IArg II 332. Israeldarren armada guziak artiki zuen oihu handi bat. Lg I 255. Nor ere bai da zuen artean kutsatzen ez dena bekhatutan, eta hark artik-biozo lehenbizirik harria emazteki huni. Lg II 175. Bethi behar dugu beldurtu lezearen solarik beherenerat aurthigiak izatea. Mih 8. So gaxtuak aurthikitzen, edo berze akzione deshonestak egiten ditüztenak. CatLan 94. Begietarik suia aurtikiten edo egozten dugularik. AR 219. Urthuki hasperen barna bat. Mercy 29. Hagitz arinki begi kolpe bat aurdiki dut ene bizitzearen gainerat. Brtc 161. O bekatu mortala, betan hain miseria eta lazeria handirat aurdikitzen naukanaz geroz! Ib. 102s. Manhatü zian gero khen ladin khorpitza etxerik ta arakeietara urthik. Egiat 174. Ontzia kükültü die bagek, die ere lürrialat hilak urthukiten. Ib. 158. Nahi dizuegu, jente onak, / buxer ororekila, / urtuki dezagun / putzu barna batetara. AstLas 10.

(s. XIX) Bainan Jaunak Surat ditik aurtikiko / kriman hiltzen direnak. Monho 112. Mandako jakiñagoak aurtigi zion ostikada gogor bat, jo zuen bekokiaren erdian. VMg 83. Illiti ta berzunak / dizkiz aurtigitzen. Mg ( in VMg 107 ). Mg in VMg 107. Ez dezan urtiki blasfemiain ats pestilentea Jangoikoaren kontra . (22). LE-Ir. Bere izerditik tanta bát urtikirik eskurá. LE Doc 270. Eltziak eta pixerrak aurtiki karriketarat. FrantzesB I 26. Gure naturaleza guzia gaizkirat makhurtua da, eta segurki bekhatuko lezerat arthikiko gaitu. Dh 70. Hasgorapen frango aurthikitzen eta asko nigar isurtzen du. Ib. 117. Eraman zuten [...] hiria egina zen mendi ondoraino, haren aurthikitzeko gainetik beheiti. TB Lc 4, 29 (Lç egotz, HeH amilkatu, Ol amildu ). Urthuki zeizien zure khorpitz martirisatün gainerat eskarlatazko manto bat. UskLiB 29. Maria guziz miserikordiosa, aurdik zaitzu ene gainerat zure urrikalmenduzko behatze eztiak. MarIl 87. Jakin balü zer eman zeion sakolala, / urthukiren ziala ühaitzian behera. Etch 436. Karitatez urzoak / belhar bat derio aurthikitzen. Arch Fab 107. Berehala haren ganat / yauzten da dizipulua, / aurtikirik kapa, eskolan hartua. Gy 269. Arthik ordu liteke basa bisaiarat / lehia duenari liburu tzarrerat. Hb Esk 6. Errex da ikustea, eskaldun hazia / nonbait han izan dela lehen arthikia. Ib. 9. Sortzez herbel edo eri ziren haurrak arthikitzen ziren lezetarat. Hb Egia 70. Zure ospea gozatzeko zuk niri egin agintza handia bazterrat aurtiki baitut ez-axolatuki. Dv LEd 46. Harroketarik baxamarrean atheratzen dena [gorbela] hobea da itsasoak artikitzen duena baino. Dv Lab 179. Urdeei zuen perlak aitzinera ez arthik. Dv Mt 7, 6 (TB, SalabBN aurthik, Ip urthiki; He etxa, Echn, IBk, IBe bota, Samper egotz, Hual egotx, Ol eralki, Ker jaurti). Athera zazu fileta gerrenetik eta emazu saltsan aurdiki duen yus harrekin. ECocin 30. Galernaren erdian untzi gaixoa desmastatua, mastarik gabe bazabillan, artikia tirañetarik tirañetara. Harispe EE 1884a, 314. Fraideak kasatuak izan dire beren komenduetarik eta aurdikiak, nahi bazuten eta ez, karrikaren erdirat. Elsb Fram 161. Aurthiki hisopaz, plazako alderat, ur benedikatua. Ib. 135. Sarea zak aurdik. Zby RIEV 1908, 412. Nigar onik egin dute zenbeitek, eta madarizione onik aurdiki. HU Zez 168. Ez dezatela nehoren bizkarrerat harririk artik. Ib. 201. Nere mariñel ona / norat aurthiki haurra? / [...] / Hortxet itsas zolara. Balad 139. Moltsa ardiki zion (bidaiantari). EskLAlm 1900, 12. (ap. DRA)

(s. XX) Lurrerat aurtikitzen dugun bihiak ekhar dezala fruitu, batentzat ehun. CatJauf VI. Zigarreta leihotik firrindan aurdiki zuen notariak. JE Bur 59. Zuek arthikatzue orai berean surat gure superztizioneko gauza guziak. Prop 1911, 24. (ap. DRA) Irrintzina ikharagarri bat aurthikiz. Barb Sup 147. Erremu-saindu hartarik ahutara bat arthikia ere zuen su-phizkiaren erdira. Ib. 142. Aitabitxik aurthikitzen du ahurtara bat karamel. Ox 41. Eta lotsa niz urtiki diala ifernialat. Const 20. Bere neurthitzetan aurdiki behar zituen urrezko pindarrak. JE Ber 9. Gure gizonak tiro-ukaldi bat ere etzuen aurdiki. FIr 141. Zuen artean pekaturik gabekoa danak aurtiki (bota) dezala lenbiziko arria orren aurka. Ir YKBiz 319. Bi malko oikorik ez zun aurtiki. Or Eus 411. Zaldiaren arrabotsa entzutearekin, alportxak brau! aurdikitzen ditu sasirat. Lf Murtuts 41s. Farrez hasi zen eta bonbilla goiti aurdiki zuen. Mde Pr 111. Dudaren suleze beltzera aurtiki nau zorigaiztoko nere ikuserak. Txill Let 39. Azekirat aurdiki zituen bortz urtez orhoitzapen gisa begiratu zapeta mutzituak. JEtchep 60. Bainan intziri bat egin zuen eta bazterrerat aurtiki haurkeria horiek. Ib. 114. Iltzeko jaio gera, beraz, bala bat bere xedera eltzeko aurtikia oi den bezala. Vill Jaink 111. Bortian, etsaien gaiña / harrien urthukitzen. Casve SGrazi 134.

v. tbn. Laph 14. Arb Igand 87. Iratz 162. Ardiki: ECocin 36. Prop 1902, 244. Aurdiki: Jaur 156. Lap 227 (V 102). Urthuki: ChantP 24.
Empujar a.
Ala uste duzue ezen Skripturák alferretan erraiten duela, inbidiatara aurthiten du zuetan habitatzen den spirituak? "L'esprit qui habite en vous convoite à envie" . Iac 4, 5 (TB bekhaizgoarat ekhartzen).
(Con bere burua ). Arrojarse, lanzarse. " Bere burua aurthikitzea lurrerat belhar gaiñéra, Caesaren oiñétara " Urt I 25.
Artiki zuen bere burua lurrerat. Lg I 310. Bere buruaren nonbeit aurkhitzea edo zagola deusik egin gabe eta nagikerian. Jnn SBi 82. Ezari zien zamari baten gainen; bena bere buria aurthiki zian eta hil zen errabian lurra jaten zialarik. Ip Hil 86. Orduan, botean den Lekondarrak aurdikitzen du bere burua lurrerat. JE Bur 32. Orrela aurtikitzen nuan neure burua naaspillara, gezurrera. Or Aitork 36. Nik segurik, ene burua hola ikusi baino, nahiago nikek errekari behera aurthiki ere. Larz Iru 66.
urtiki (A (que cita LE Urt)) .
(Con aux. intrans.). Arrojarse, lanzarse.
Hekin kolera mintzean / Gure kontra bortizki, / Behar bada behar ginen / Itsasorat aurtiki. Hm 134. Txakúrttoa ére urtikitzendeláik nausiaren oñetará humil. LE Ong 60r. Urtiki ze buluxirik malda batzuetan. (185). LE-Ir Urt 52 (ms. 19r urtikibaizékio ) Eurtiki zitzeion lurrera oiñak adoratu bearrez. ErroSerm 269.
artiki (-th- Dv).
Tirar al suelo; tirar, desechar. " Urde bat hiltzen duzunean, ez duzu arthikitzekorik deusere, quand vous tuez un cochon, vous n'avez rien à jeter" Dv.
Beraren soldadu guziak eskuko armak aurtiki-bota ta zutena utzi, ta joan ziran igeska. Mb IArg I 369. Bere arropak eta lübüriak / haur hark zütian aurthuki. StJul 18v. Heltü zereienian berze zaldün athe bat, otsez soiñekoak urtik letzen, larria ützi ezpazien nahi. Egiat 160. Egosaraz eta lehen ur hura aurtik. ECocin 5. Bendeenak yabetuko ziren harma aurthikiez. Elsb Fram 119. Gertha ditake, lehen musean aurdiki batteko edo xango baten berriz atxemaitea. Lf Murtuts 16.
(-th- Urt), artiki (-th- A (que cita Dv Gen)), urtigi (A (que cita a Cap)). Expulsar; rechazar. "Abjicere, [...] aurthiki, utzi" Urt I 24.
Zerurean urtigirik eta Infernura kondenadurik. Cap 126. Pekaturik egiten dau pensamentu deungan, prokuretan dabenak bera gainik beralan urtigi? Ib. (ed. 1893) 50. Zure eskuok egin baninduen eta modu emon deusteen, urtigi zenagizu. "No me desechéis" . Ib. (ed. 1893) 154s. Jaungoikoaren presenzia eder artatik betiko remediorik bage apartaturik edo urtegirik. OA 38. Bena halarik ere, o ene Jinko huna, enezazüla urthuki zure begien aitzinetik. UskLiB 65s. Adio ene lagüna urthuki nündüzüna, / pharkatürik dükezü eni egin ogena. Etch 148. Arthikatzue zuen artean diren jainko arrotzak. "Abiicite" . Dv Gen 35, 2 (Urt, Ker, Bibl, BiblE k(h)endu, Ur bota, Ol alde eragin). Arthiki gizon botheretsuak beren alkhietarik eta altxatu xumeak. Jnn SBi 39. Eskola hoitarik otoitza eta katixima fuera kanpo aurtiki zituztenean. HU Zez 110. Soka batzuez azorri (azote) bat egiñik, yauretxetik aurtiki zituen beren ardi ta idiekin. Ir YKBiz 59. Ni alegiñean Zugana, ta Zuk ni Zugandik aurtiki. Or Aitork 96.
(BN-baig-arb; A; -th- VocBN, ), aurdiki (BN-lab-mix), artiki (-th- Dv), urtegi (MicA) Ref.: Satr VocP; EAEL 61.
Derribar, abatir. "Derribar" Mic ( A, que atribuye tbn. a Mic la var. urtigi, que no encontramos en éste). "Renverser ce qui est debout" VocBN. "Haizeak arthiki du etxea, le vent a abattu la maison. Gaitzak arthikia daduka, la maladie le tient accablé" Dv. "Haritz hori arthikitzekoa da" Ib. "Volcar" A. "Tirar al suelo" Satr VocP.
Hau da gerla eder eta miragarri hura, zeinetan jakintasunak nahi baitu gizona altxatu eta abantaillatu, hala nola enorantziak nahi baitu aurthiki eta ostikatu. ES 175. Agindu zion Josueri artikiren zituela lurrera murru lodi hek guziak. Lg I 189. Anitz euri xorteletarik uherriak jiten tuzu, zoiñek zunbait aldiz murrurik azkarrenak aurtikiten baitituzte. AR 43. Eror ordian mürü zati bat / mahain bat urtuk. Xarlem 629s. Ezdeus bat aski da [...] eror-arazteko [...]. Dabit hain profeta argitua [...], begi-kolpe batek arthiki zuen. Dh 213. Aurdikitzen zituzten aldareak eta elizak, masakratzen jaunaren ministroak. MarIl 120. Erroz gora aldiz aurthikitzen / buruz kasik joiten zuena zelia / zankoz ere bai ifernia. Arch Fab 95. Aurthik ahal dirot Iainkoaren tenploa eta hirur egunen buruko berriz xutik eman. HeH Mt 26, 61. Erroak mozten dira eta aurthikitzen da haritza onborrik utzi gabe. Dv Lab 376. Aingürü bat argi handi bateki Zelütik jaitsi zen, hobin gañeko harria urthiki zian eta hartan gañen jarri. CatS 103. Gaztain ondo baten artikitzen. HerVal 148. Betor Karloman, betor Errolan; ez naiz aurtikia. Elzb Po 201 (habla un árbol). Ikhusi dugu nortaz, noiz eta nola aurthikia izan zen Bastilla. Elsb Fram 81. Bide guziak estaliak eta betheak ziren etxe arthikietarik khendu puskez. Prop 1891, 219. Ostiko batek atzematen du eta aurthikitzen hatzez gora. Prop 1897, 42. Higanautek Parisen urthiki zien Ama Birjinaren statua edo üdüri bat. Ip Hil 24. Ehun eta berrogeita hamar etxe [lur-ikarak] aurdikiak; hogoi bat mila bederen aurdiki beharko direnak, dilindan daudelakotz. HU Zez 16. Krima handia, / Urthukitzia / Belakenia / señu etxia! Xikito 11. "Godalet" dantza, miresgarri baita nola baso baten gainerat jauzi egin dezaketen, aurdiki gabe. JE Bur 142. Obra beti dilindan zagon, etsaiez inguratua, soldado aitzindari baten hitz batek lastoa bezala lurrerat aurtikitzekoa. StPierre 31. Beharrondoko batez erroz gora aurthikitzen du Zirikandok Mattin. Ox 60. Pegarrak jo zian bürian Berriets eta urtiki. Const 35. Arthiki... Errepublika? Barb Sup 3. Nahi balinbanu, sudur-haize batez aurdik zintzazket lurrerat. Barb Leg 130. Zure bortak aurtikiz / lurrerat pusketan. Etcham 56. Zuhaitz bat aurdikitzen zutenean, biga landatzen. Zerb Azk 33. Etzekin zenbat balio zuken aren esanak, aburu aiek aurdikitzeko! "Ad illius artis opinionem evertendam" . Or Aitork 161. Rusoek barrandatuak zituzten Amerikano barrandariak. Zonbait ere ba omen zituzten aurdikiak, bainan kalituak, barrandarien lege izigarriaren arabera; panp aurdik, zilon sar eta deus ez aipa! Herr 19-5-1960 (ap. DRA ). Ez da harritzeko ere bere haur maiteak uzten bazituen etxoletako jainkoaizun itxura itsusien aurtikitzerat. Ardoy SFran 169.
" Loak artiki (L), caerse de sueño" A (s.v. loak artu). " Urthiki (Sc), rendirse (de sueño)" Ib.
Bizkitartean Piarres eta haren lagunak loak arthikiak zauden. Dv Lc 9, 32 (Lç logalez kargatuak). Loak arthiki nahi zuela. Jnn SBi 82. Iguzki-beroarena othe den, ala ene ixtorio luzearen akidurarena, ala ene lagunen oixtiko idurirat xakolinaren pottokak aurdikitzera neramanez, loak hartzera noa. JE Ber 37.
Echar (vástagos una planta).
Zure ariman erro madarikatu hori dagoeiño, aldaska bethi aurthikiko ditu, eta zure bertutea flako eta illhaun egonen da. He Gudu 86.
Echar (cimientos).
Jainkoak ezagutarazi zion ordre berriaren zimenduak Parisen behar zituela aurthiki. Laph 103.
urtiki (-th- Gèze).
Vomitar. v. GOITI AURTIKI.
Zara nagi galgarri txar Jangoikoak beregandik ur epela artu duenak sabeleko bere gauzen gisan aurtikitzeko <-tek-> zadukana. Mb IArg I 82. Barnea nahasia eta [...] hari jan ginuenaren eta ezkinuenaren arthikitzen. Prop 1892, 225.
Parir.
Nunbait hüllan zagon etsaia, ezen axuriak sortzeko egünetan hamek hilik urthukitzen zeitzon. D. Béhéty GH 1931, 452.
(Part. en función de adj.). " Othoitz arthikia, prière jaculatoire" Dv (que cita a He). v. AURTIKIZKO.
Hatzgorapenez, othoitz aurtikiez eta gogoeta onez. SP Phil 126. Horla egiten ohi dire othoitz-arthikiak eta jautsizkoak. He Phil 130.
2. aurdiki. Tender, inclinarse.
Guziakgatik-ere gizonak, nola bere arraza maradikaturat aurditen baitute guziek, eta nola bere Aita Adamen sukzesor eta primu baitirade, erran diraden eta anhitz berze egin izan zaien remonstranzaz eztute konturik egin. Adv ** 1v.
3. Hacer avanzar.
Eta ikhus zezan pena zutela, [unzia] aurthikiten, (ezen haize-kontra zutén). "Qu'ils avaient peine à tirer" . Mc 6, 48 (He arrauketan, TB arrabatzen).
II . (Sust.).
aurdigi (Lar). Golpe, tiro. "Tirada, acción de tirar" y "tiro, acción de tirar" Lar.
Gaizki errailleak mihi aurtiki batez hirur heriotze egiten ohi tu. SP Phil 352 (He mihi kolpe bakhar batez). Deusek [...] eztu artilleria aurtikiaren indarra hautsten, ardi illeak egiten duen bezain errazki. Ib. 231 (He 233 peza tiro baten kolpea).
AURTIKI-ERRAZ. Fácil de derribar.
Arthiki, Errepublika? To! arthik errexa duk horien Errepublika, phedeiku batez nik hola arthikitzekoa balinbada! Barb Sup 3.
AURTIKIZKO (Oración) jaculatoria.
Bada aparta espiritualaren eta orazione aurtikitzkoen eserziza hunetan datza debozionearen obra handia. SP Phil 135 (He 138 othoitz aurthikizko).
GOITI AURTIKI (goiti arthiki H). Vomitar.
Aborrimendurekin [arima ephelak] goiti aurdikiko dituela. "Evomere" . Jaur 118.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper