Hiztegiak eta corpusak

Bilatzailea - Argitalpenak

16 emaitza bilaketarentzat

Euskara Batuaren Eskuliburua. A-tik Z-ra, zalantzak eta argibideak (5. argitaraldia - eguneratuta)

25,65€ 27,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Euskara Batuaren Eskuliburuak ez dakar arau berririk. Euskaltzaindiak euskara batuaz gaurdaino emanak dituen arau, gomendio, onespen eta irizpenak (eta, ifrentzuz, baita esan gabeak ere) era didaktiko eta dibulgaziozkoan birformulatzea du helburu. Asmo horrekin, zazpi alorretako kontuak ageri dira: lexikoa, kalkoak, morfologia, sintaxia, onomastika, ahoskera eta ortotipografia.

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-948489-4-0
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2023-08
 • 15 x 21,5 cm; 556 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Euskara

Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa (EHHE-200)

Sinopsia

Hiztegi etimologikoa hizkuntzaren barne historia aplikatua baizik ez da, hots, fonologia-, morfologia-, dialektologia-, sintaxi diakronikoan… oinarritu eta hitzen (sarreren) inguruan antolatutako hizkuntzaren historiaren ikerketa eta azalpena.

 • Egilea: Joseba Lakarra - Julen Manterola - Iñaki Segurola
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-946477-8-9
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2019
 • 21 x 30 cm; 1.013 or., kartone azala
 • Hizkuntza: Euskara

Euskaltzaindiaren Hiztegia (Bigarren argitaraldia 2016) (Bilbao Bizkaia Kutxaren babesarekin)

64,60€ 68,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Guztira, 37.884 sarrera, 6.994 azpisarrera (hitz elkartuak, esapideak, etab.) eta 61.398 adiera bildu dira bi liburuki hauetan.

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-944512-4-9
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2016
 • 25 x 17 cm; tapa gogorreko bi lliburuki (601 eta 611 or.); estalki baten txertatuak
 • Hizkuntza: Euskara

Literatura Terminoen Hiztegia

23,75€ 25,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Literaturaren teoria, historia eta kritikaren berri emateko euskaraz garatu den lexikoa agertzea, finkatzea eta azalpen testuetan erabiltzea da hiztegi honen xede nagusia.

 • Egilea: Obra kolektiboa. Koordinatzailea: Lourdes Otaegi
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-95438-34-8
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2008
 • 23 x 16 cm; 824 orr.; kartonezko azala
 • Hizkuntza: Euskara

Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri

Sinopsia

Sabino Arana Goiri jaunaren obran azaltzen diren neologismoekiko tesi-ikerketa. Liburukiari sarrera Ibon Sarasola euskaltzain osoak egiten dio.

 • Egilea: Inés Pagola Hernández
 • Bilduma: Iker bilduma
 • ISBN: 978-84-95438-23-2
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2005
 • 24 x 16 cm; 454 orr.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Gaztelera/Castellano

Sakanako Hiztegi Dialektologikoa

17,10€ 18,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Esku artean dugun lan honetan, lexikoa biltzea izan da halburu nagusia, Nafarroako mendebaldean, Araba eta Gipuzkoarekin muga eginez, dagoen Sakana haraneko hizketerakoa, hain zuzen ere. Lexikoa biltzeaz gain, jasotako hitzak aztertu dira, sarrera bakoitzari buruzko hainbat datu esanguratsu bertan bildu direlarik, hiztegi itxura emanez, aurrerago, sarrera bakoitzaren egitura azaltzerakoan, ikus daitekeen moduan.

 • Egilea: Jose Luis Erdozia Mauleon
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-95438-17-1
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2004
 • 23,5 x 16 cm; 416 orr.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Euskara

Jose Paulo Ulibarriren Euskal Hiztegia/Diccionario Vasco

2,85€ 3,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Ohore bat da Euskaltzaindiarentzat, Patxi Galé Garcíaren ardura eta arretapean paraturiko euskal hiztegi hau aurkeztea. Alde batetik gure hizkuntza duela mende bat galdu eta bizirik zegoenean ere, behar bezala aztertu ez zen eskualde bateko idazlearena delako. Okondokoa, Aiara eskualdekoa, berau Bizkaiko Enkarterriri datxekiola.

 • Egilea: Jose Paulo Ulibarri. Prestatzailea: Patxi Galé
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-933503-0-7
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2003
 • Azal arrunta, 15 x 10,5 cm, 140 orr.
 • Hizkuntza: Euskara

Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak

5,70€ 6,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Izendegi honetan Onomastika batzordeak onartutako Euskadiko Autonomia Erkidegoko udal eta biztanle entitateen izen ofizial eta euskarazkoak biltzen dira, baita herritar izenak ere. Erabiltzailearen lana errazteko, izenak, udalka eta lurralde historikoka ematen dira.

 • Egilea: Euskaltzaindia. Onomastika batzordea
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-922719-6-2
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2001
 • Azal arrunta ( 182 orr.; 24 x 16 cm )
 • Hizkuntza: Euskara - Castellano

Euskal Deituren Izendegia/Nomenclator de apellidos vascos

8,55€ 9,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Euskal deituratzat, edozein hizkuntza jatorritakoa izanda ere, Euskal Herrian sustraitu dena hartu da kontuan argitalpen honetan. Liburuki honetan euskal jatorrikoak ez diren deitura gehienak ia-ia baztertuak izan dira, hurrengo argitalpen baterako utzirik. Argitalplen honetan iturri amankomuneko aldaera desberdinak zeuden-zeudenean gorde dira, batera bildu gabe, tartean aldaketa grafiko arbitrariorik edo sasi-etimologiarik ez bazen.

 • Egilea: Euskaltzaindia. Onomastika batzordea. Prestatzailea: Mikel Gorrotxategi
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: M 19025/1998
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1998
 • Azal arrunta (280 orr.; 24 x 17 cm)
 • Hizkuntza: Euskara - Gaztelania/Castellano - Frantsesa/Français

Voces alavesas (2. argitaraldia, Henrike Knörr-en ardurapean)

8,55€ 9,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Arabako gaztelanian erabiltzen diren euskaratikako hitzen bilduma.

 • Egilea: Gerardo López de Guereñu
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-85479-90-0
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1998
 • Azal arrunta (320 orr.; 23 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskera - Gaztelania

Hitz-Elkarketa/4 (Hitz Elkartuen Osaera eta Idazkera)

Sinopsia

Lexikologi Erizpideen Finkapenerako batzordeak 1991. Urtean burututako lanak. Aitzinsolasa : Jean Haritschelhar, euskaltzainburua. Sarrera : LEF batzordeak 1986an hasitako lanaren azterketa. Liburuki hau hiru zatitan banatua duzu, alegia : Lehen zatia : galdeketaren erantzuna eta gomendioak. Hitz elkartuen osaera-idazkerei buruz bidalitako galdeketari nork erantzun dion azaltzen da bertan; gero erantzuleek nola idatzi nahiago lituzketen eta, azkenik, LEF batzordearen ustea zein den. Bigarren zatia : argibideak eta azalpenak. Hitz elkartuei buruzko irizpide nagusiak agertzen dira bertan... Hirugarren zatia : Euskaltzaindiaren Gomendio-Arauak. Euskaltzaindiak onarturiko Arauak eta Gomendioak azaltzen dira azkenik.

 • Egilea: Mikel Zalbide
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN:
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1992
 • Azal arrunta (160 orr.; 24 x 16,5 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Hitz-Elkarketa/3

Sinopsia

Lexikologi Erizpideen Finkapenerako batzordeak 1988. urtean burututako lanak. Hitz-Elkarketa/1 liburuko sailkapenean agertzen diren hamabi hitz-elkartu mota aztertzen dira: Aditz-elkarteak, hitz-elkarte sintetikoak, Jarleku elkartemota, atributu edo koordinaziozko elkarteak, aposizioak, asmo-elkarteak, izaera elkarteak, ezkonberri elkartea; lotsagabe, lo falta elkarteak; erdiase elkarte mota, bahuvrihi elkarteak eta hitz-andana ihartuak aztertzen dira.

 • Egilea: Euskaltzaindia. Hiztegigintza batzordea. LEF azpibatzordea
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN:
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1990
 • Azal arrunta (474 orr.; 24 x 16,5 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Hitz-elkarketa/1

Argitalpen honen bertsio digitala duzu eskuragarri

Sinopsia

 • Egilea: Euskaltzaindia. Hiztegigintza batzordea. LEF azpibatzordea
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: -
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1987
 • Hizkuntza: Euskara

Diccionario Vasco-Español-Francés

Sinopsia

Faksimilezko berrargitarapena, Fr. Luis Villasanteren hitzaurrez eta Luis Mitxelenaren sarrera hiztegiaren iturrien ikerketa, hiztegitxo bat gehituz.

 • Egilea: R. M.ª de Azkue. Prestatzailea: Koldo Mitxelena
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: 978-84-85479-27-6
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1984
 • Guaflex azalez koadernatua ( 1224 orr.; 30,5 x 21 cm)
 • Hizkuntza: Euskara - Castellano - Français

Voces bascongadas

2,85€ 3,00€

Paperean erosi

PDF

Sinopsia

1820. urte inguruan Pedro Antonio Añibarrok idatzia eta orainarte argitara gabe zegoen euskal hiztegia "Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan erabiltzen zirenak bereziz, nazio bakoitzekoa argi adieraziz".

 • Egilea: Fr. Pedro Antonio Añibarro
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN:
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1963
 • Azal arrunta (190 orr.; 21,5 x 15,5 cm)
 • Hizkuntza: Euskara - Gaztelania

Hitz-elkarketa/2

Sinopsia

 • Egilea: Euskaltzaindia / LEF Batzordearen lanak
 • Bilduma: Bildumatik kanpo
 • ISBN: -
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea:
 • Hizkuntza: Euskara

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper