JAGONET

Internet bidez euskararen erabilera zuzena eta egokia eragiteko zerbitzua

Euskaltzaindia
  • Lexikoa: azpiizenburu/azpizenburu (i + i)

    Nola idatzi behar da azpi + izenburu elkarketa? Izan ere, Euskaltzaindiaren Hitz elkartuen osaera eta idazkera arauak zera dio: "lehen osagaia aurre-, azpi- eta gain- duten izen-elkarteak loturik idatzi behar dira".

  • Ahoskera: arau-eredua

    a) Ahoskatze-kontua, eta, oro har, euskara batuaren ortoepia arazo larria da oso. Zer eredu irakatsi behar diegu gure ikasleei? Zer gertatzen da azentuaren eta kontsonante-multzoen ahoskerarekin? Gure ustez, Euskaltzaindiak euskara batuaren ortoepia batua ere bultzatu behar luke: ahozko kodearen arautzeari ekin behar lioke euskararen irakaskuntzaren mesedetan.

    b) Ahoskera: ez dago > {eztago}; ez gara > {ezkara} eta hil zen > {hiltzen}; omen zuen > {omentzuen}?

    c) Doinuak duen garrantzia jakinda, aditzen arau fonetikoak biltzen dituen txosten bat lagungarri izango genuke.

Bideoak

Euskaltzaindia, historia laburra

Euskaltzaindiaren Mendeurrena - amaierako ekitaldia

Euskaltzaindiaren Mendeurrena - laburpena

Euskaltzaindia: egunak eta lanak

Atari bibliografikoa

baliabideak

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

Azkue Biblioteka eta Artxiboa
ordua

ORDUTEGIA

Azkue Biblioteka eta Artxiboaren jendaurreko ordutegia:

9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.