Auspoa bilduma (1961-2006) - Azalak

Auspoa bilduma Antonio Zavala (1928-2009) euskaltzain osoak sortu eta gidatutako liburu-bilduma da. Hasieran, izen bera zuten argitaletxeak eta bildumak. Baina 1994tik 2003ra Sendoak hartu zuen Auspoa bildumako liburuak argitaratzeko ardura eta, azken data horretatik aurrera, Gipuzkoako Foru Aldundiak.

Auspoa bilduman hiru sail bereiz daitezke. Lehena eta ugariena, Auspoa liburutegia deitua; arrunki Auspoa bildumarekin identifikatzen da eta 2006ra arte 302 zenbaki argitaratu zituen. Horretaz gain, bada beste bilduma laburrago bat: Auspoa liburutegi nagusia deitua, 12 zenbaki atera dituena. Eta, azkenik, hirugarren saila: izenik eta zenbakirik gabea, zortzi liburuz osatua. Antonio Zavalaren gidaritzak ematen die liburu guztiei batasuna.

Hasieran, Auspoan mota aski desberdinetako liburuak argitaratu ziren: bertsoak, antzerki herrikoiak, nobelak, itzulpenak, ipuinak... Baina, urteen poderioz, bertsoak eta bertsolariei buruzko liburuak nagusitu ziren; eta gero, azkenean, oroipen-liburuak eta biografiak, bertso-liburuekin batera.

Artxibo honetan, Auspoa bilduman 2006ra arte plazaratutako liburu guzti-guztiak dituzu zerrendatuak. Liburu bakoitzeko PDF artxibo bat sortu da, OCR aplikazioaz hornitua. Beraz, testu-bilaketak egin daitezke, nahiz eta emaitzak ez diren erabat zehatzak; izan ere, OCR aplikazioak oraindik ez du horrelako kalitate-mailarik eskaintzen.

Auspoa liburutegia

Sagardoaren graziya ta beste bertso asko / Ramon Artola

Auspoa liburutegia, 1

PDFa jaitsi

Gabon ; ¡¡Au ostatuba!! ; Anton Kaiku / Marcelino Soroa Lasa

Auspoa liburutegia, 2

PDFa jaitsi

Euskal mutillak armetan. I / F. Apalategui

Auspoa liburutegia, 3

PDFa jaitsi

Ustez laguna detan : ta beste bertso asko / Pepe Artola

Auspoa liburutegia, 4

PDFa jaitsi

Euskalerritik zerura ta beste ipui batzuk / Pedro Miguel Urruzuno

Auspoa liburutegia, 5

PDFa jaitsi

Ramuntxo / iru egintza ta sei laukidun antzerkia Pierre Loti'k sortua ; Rodrigo Figueroa Torres jaunak gaztelarrez tajutua ; ta Toribio Alzaga'k euskeraz tajutua

Auspoa liburutegia, 6

PDFa jaitsi

Galtzaundi : ta beste bertso asko / Ramos Azkarate

Auspoa liburutegia, 7

PDFa jaitsi

Patxiko txerren / [Antonio de Trueba] ; Antero Apaolaza

Auspoa liburutegia, 8

PDFa jaitsi

Oroitzak eta beste ipui asko / Bitoriano Iraola Aristiguieta

Auspoa liburutegia, 9

PDFa jaitsi

Errege eguneko bertso-sayoa : (1962) / Bertsolariak

Auspoa liburutegia, 10

PDFa jaitsi

Bordaxuri / Piarres Larzabal

Auspoa liburutegia, 11

PDFa jaitsi

Bertso ta lan guziak / Indalecio Bizcarrondo Bilintx

Auspoa liburutegia, 12

PDFa jaitsi

Dirua galgarri / Mariano Izeta

Auspoa liburutegia, 13

PDFa jaitsi

Iru ziren : Lapurdiko ta Gipuzkoako euskeraz / Piarres Larzabal ; (Gipuzkoakoa M. Lekuona apaiz jaunak egiña)

Auspoa liburutegia, 14

PDFa jaitsi

Ezkontza galdutako bertsoak

Auspoa liburutegia, 15

PDFa jaitsi

Gabon gau bat eta beste ipui asko / Alonso M.ª Zabala

Auspoa liburutegia, 16

PDFa jaitsi

Malentxo, alargun! : komeria iru ekitalditan / Antonio Maria Labayen

Auspoa liburutegia, 17

PDFa jaitsi

Txirrita : (bizitza ta bat-bateko bertsoak) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 18-19

PDFa jaitsi

Lurdes-ko gertaerak : Ama Birjiñaren agertzeak eta gañerako Lurdes-ko gertaera gogoangarriak / Franzisco Goñi

Auspoa liburutegia, 20

PDFa jaitsi

Herriko bozak edo nor alkate : Lapurdiko ta Gipuzkoako euskeraz / Piarres Larzabal ; (Gipuzkoakoa M. Lekuona apaiz jaunak moldatua)

Auspoa liburutegia, 21

PDFa jaitsi

Bertsolarien Txapelketa (30-XII-1962)

Auspoa liburutegia, 22

PDFa jaitsi

Aizkolariak ta beste ipui asko

Auspoa liburutegia, 23

PDFa jaitsi

Fermin Imaz : bertso guziak / Antonio Zavala, bilduma ta argibideak

Auspoa liburutegia, 24

PDFa jaitsi

Jolasak / Agustín Paskual Iturriaga

Auspoa liburutegia, 25

PDFa jaitsi

Periyaren zalapartak ; Melitona'ren bi senarrak / Alfonso M.ª Zabala. Mendibe'tarren larriyak / A. Larraitz. Utzi bearko! ; Gizon bikañak / Juan Mir ; [itzultzailea, Goserio Deñoka]

Auspoa liburutegia, 26

PDFa jaitsi

Azpeitiko premiyoaren bertsoak : (1893-1895) / (Antonio Zabala, bilduma ta argibideak)

Auspoa liburutegia, 27

PDFa jaitsi

Ipui onak / Bizenta A. Mogel. - 3. argitld

Auspoa liburutegia, 28

PDFa jaitsi

Burruntziya ; Bernaiño'ren larriyak ; Txibiribiri ; San Tomas'eko feriya / [Toribio Alzaga]

Auspoa liburutegia, 29

PDFa jaitsi

Egunsentiko txoria ta beste bertso asko / Graziano Anduaga

Auspoa liburutegia, 30

PDFa jaitsi

Baratzan / Marzelino Soroa Lasa

Auspoa liburutegia, 31

PDFa jaitsi

Pello Errotaren bizitza : bere alabak kontatua / Mikela Elicegui, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 32

PDFa jaitsi

Pello Errotak jarritako bertsoak : bere alabaren argibideekin / argibideak, Mikela Elicegui ; bilduma, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 33

PDFa jaitsi

Senpere-n gertatua : Lapurdiko eta Gipuzkoako euskeraz / Piarres Larzabal ; (Gipuzkoakoa Aita Luis Villasante-k moldatua)

Auspoa liburutegia, 34

PDFa jaitsi

Festara : (bere bertso guzien bilduma) / Jose Vicente de Echagaray ; (biltzallea, A. Zavala)

Auspoa liburutegia, 35-36

PDFa jaitsi

Euskeraren berri onak / Agustin Cardaberaz

Auspoa liburutegia, 37

PDFa jaitsi

Neronek tirako nizkin / Sebastián Salaverría

Auspoa liburutegia, 38

PDFa jaitsi

Neronek tirako nizkin / Sebastián Salaverria

Auspoa liburutegia, 38

PDFa jaitsi

Amar urteko bertso-paperak : (1954-1963) : bertsolariak / biltzailea, A. Zavala

Auspoa liburutegia, 39

PDFa jaitsi

Lardasketa : (parrez ta negarrez Bedayo'tar batek Argentina'n idatzia) / José Ramón Zubillaga

Auspoa liburutegia, 40-41

PDFa jaitsi

Noizbait / Manuel Olaizola "Uztapide"

Auspoa liburutegia, 42

PDFa jaitsi

Bertsolari-Txapelketa (1965-1-1)

Auspoa liburutegia, 43

PDFa jaitsi

Hilla esposatu : Lapurdiko eta Gipuzkoako euskeraz / Piarres Larzabal ; (Gipuzkoakoa Manuel Lekuona apaiz jaunak moldatua)

Auspoa liburutegia, 44

PDFa jaitsi

Bordel bertsularia / J. M. Satrustegui

Auspoa liburutegia, 45-46

PDFa jaitsi

Iru ziri : (ipui ta bertso) / Pedro Miguel Urruzuno

Auspoa liburutegia, 47

PDFa jaitsi

Teatro zaarra

Auspoa liburutegia, 48

PDFa jaitsi

Pello Errotaren itzala : (Pello ta bere senide ta ondorengoen bertso-bilduma) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 49-50

PDFa jaitsi

Ur-zale baten ipuiak / Pedro Migel Urruzuno

Auspoa liburutegia, 51

PDFa jaitsi

Bertso-bilduma / Graziano Anduaga ; biltzille eta adigarrien egille, Aita Luis Villasante

Auspoa liburutegia, 52

PDFa jaitsi

Bertso-bilduma / Graziano Anduaga ; biltzille eta adigarrien egille, Aita Luis Villasante

Auspoa liburutegia, 53

PDFa jaitsi

Pernando amezketarra bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 54

PDFa jaitsi

Laugarren Txinpartak / Iñaki Eizmendi "Basarri"

Auspoa liburutegia, 55

PDFa jaitsi

Udarregi bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 56

PDFa jaitsi

Udarregi bertsolaria / Antonio Zavala. - 2. argitld

Auspoa liburutegia, 56

PDFa jaitsi

Asis'ko loria / Beobide'ko Aita Fr. Krispin

Auspoa liburutegia, 57-58

PDFa jaitsi

Axentxio Txanka bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 59

PDFa jaitsi

Errikotxia, Itxaspe ta beste zenbait bertsolari / Antonio Zavala ; doñuak, magnetofonetik artu ta idatzi dituana, Ambrosio Zatarain jauna

Auspoa liburutegia, 60

PDFa jaitsi

Gaztelu bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 61

PDFa jaitsi

Zarautz'ko Zaldubi bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 62

PDFa jaitsi

Juan eta Pello Zabaleta bertsolariak / Antonio Zabala

Auspoa liburutegia, 63-64

PDFa jaitsi

Luzaide'ko kantiak / J. M. Satrústegui

Auspoa liburutegia, 65

PDFa jaitsi

Iru bertsolari : Agustin Zakarra (1816-1886) Patxi Bakallo (1832-1898?) Pedro Santa Cruz (1839-1905) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 66

PDFa jaitsi

Bertsolari-Txapelketa (1967-VI-11)

Auspoa liburutegia, 67

PDFa jaitsi

Alzo'ko Imaz bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 68

PDFa jaitsi

Alzo'ko Imaz bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 69

PDFa jaitsi

Alzo'ko Imaz bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 70

PDFa jaitsi

Ipuiak / Agustín P. U. Iturriaga

Auspoa liburutegia, 71

PDFa jaitsi

Ipuiak / Agustín P. U. Iturriaga

Auspoa liburutegia, 72

PDFa jaitsi

Iru anai bertsolari : Saiburu'ko Juan Jose, Nikolas, eta Anjel Lujanbio / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 73

PDFa jaitsi

Errenteria'ko bertsolari zaarrak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 74-75

PDFa jaitsi

Alza'ko bertsolari zaarrak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 76

PDFa jaitsi

Paulo Yanzi ta bere lagunen bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 77-78

PDFa jaitsi

Lexo bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 79-80-81

PDFa jaitsi

Juan Maria Zubizarreta bertsolaria : (1855-1905) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 82

PDFa jaitsi

Motza, Zulaika ta Ugalde bertsolariak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 83

PDFa jaitsi

Uste gabean / Manuel Matxain

Auspoa liburutegia, 84

PDFa jaitsi

Ezin bertzean / Fernando Aire "Xalbador"

Auspoa liburutegia, 85

PDFa jaitsi

Franzisko Iturzaeta bertsolaria / [argitalpen arduraduna] Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 86-87

PDFa jaitsi

Xenpelar bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 88

PDFa jaitsi

Xenpelar bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 89

PDFa jaitsi

Xenpelar bertsolaria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 90

PDFa jaitsi

Txapel bertsolaria : Euxebio Eizmendi (1893-1969) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 91

PDFa jaitsi

Alkain aita-semeak / I. Alkain ; A. Zavala

Auspoa liburutegia, 92

PDFa jaitsi

Zubeltzu ta Saikola bertsolariak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 93

PDFa jaitsi

Atano ta Estrada bertsolariak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 94

PDFa jaitsi

Azkoitia'ko zenbait bertsolari / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 95-96

PDFa jaitsi

Bidasoa aldeko bost bertsolari / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 97

PDFa jaitsi

Goierriko loreak / Inozentzio Olea

Auspoa liburutegia, 98-99

PDFa jaitsi

Bertso mordoxka / Manuel Lasarte

Auspoa liburutegia, 100

PDFa jaitsi

Txirritaren bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 101-102-103-104

PDFa jaitsi

Mendi-gañetik / Jose Inazio Etxeberria

Auspoa liburutegia, 105

PDFa jaitsi

Pastor Izuela (1780-1837), Ezkioko ta Segurako Itxuak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 106

PDFa jaitsi

Zepai bertsolaria : (Akilino Izagirre Amenabar) (1906-1971) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 107

PDFa jaitsi

Ahal dena / Mattin Treku

Auspoa liburutegia, 108

PDFa jaitsi

Mañex Etchamendy bertsularia : (1873-1960) / Piarres Lafitte [bilk.]

Auspoa liburutegia, 109-110

PDFa jaitsi

Xenpelar-saria 1972

Auspoa liburutegia, 111

PDFa jaitsi

Sortu zaizkidanak / Iñaki Eizmendi "Basarri"

Auspoa liburutegia, 112

PDFa jaitsi

Sasiletrau baten ziria ta abar / Pedro Miguel Urruzuno Salegi

Auspoa liburutegia, 113

PDFa jaitsi

Kaskazuri bertsolaria (Jose Joakin Urbieta Yarzabal) : (1873-1932) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 114

PDFa jaitsi

Larraburu, Lexoti ta Balentin bertsolariak / Antonio Zavalaç

Auspoa liburutegia, 115

PDFa jaitsi

Oiartzungo bost bertsolari : Eperra, Urtxalle, Krixoxtomo, Naparra ta Frantzesa / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 116

PDFa jaitsi

Nere apurra / Balendin Enbeita

Auspoa liburutegia, 117-118

PDFa jaitsi

Oiartzungo beste lau bertsolari : [Ardotx, Bekoetxia, Martzelina] / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 119

PDFa jaitsi

Mendaro Txirristaka bertsolaria / [argitalpen arduraduna] Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 120-121-122

PDFa jaitsi

Zapirain anaiak : Juan Krutz (1867-1934) Joxe (1873-1957) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 123-124-125

PDFa jaitsi

Ustu ezin zan ganbara : (Txirritaren zenbait bertso ta gertaera) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 126

PDFa jaitsi

Nere aldia / Mikel Arozamena

Auspoa liburutegia, 127

PDFa jaitsi

Amodiozko penak bertso berrietan / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 128

PDFa jaitsi

Afrika'ko Gerra : (1859-1860) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 129

PDFa jaitsi

Patxi Erauskin bertsolaria : (1874-1945) / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 130-131-132

PDFa jaitsi

Arrantzaleen bizitza / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 133

PDFa jaitsi

Baso-mutillak / José Manuel Arrizabalo, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 134

PDFa jaitsi

Jaioak bizi nai / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 135

PDFa jaitsi

Noe'ren ontzia / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 136

PDFa jaitsi

Txantxangorri kantaria / Ataño

Auspoa liburutegia, 137

PDFa jaitsi

Txantxangorri kantaria / Salbador Zapirain "Ataño". - 2. argitld

Auspoa liburutegia, 138

PDFa jaitsi

Soldaduzkako bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 139

PDFa jaitsi

Nekazariak bai miseriak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 140

PDFa jaitsi

Bertsolari-Txapelketa Nagusia (Donostia, 1980-I-6)

Auspoa liburutegia, 141

PDFa jaitsi

Txabolategi, Elkoro eta Leunda bertsolariak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 142

PDFa jaitsi

Nork bere bidea / Juan Jose Irazusta

Auspoa liburutegia, 143-144-145

PDFa jaitsi

Nork bere bidea / Juan Jose Irazusta. - 2. argitld

Auspoa liburutegia, 143-144-145

PDFa jaitsi

Berridi eta Kuxkullu bertsolariak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 146

PDFa jaitsi

Txori / Ataño

Auspoa liburutegia, 147

PDFa jaitsi

Gerrateko ibillerak / Iñaki Alkain ; Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 148-149-150

PDFa jaitsi

Etxe xokotik kantari / Mattin Treku

Auspoa liburutegia, 151

PDFa jaitsi

Herria gogoan / Xalbador

Auspoa liburutegia, 152

PDFa jaitsi

Zure Pasio Santua / Juan Krutz Zapirain. Asis'ko San Frantziskoren bizitza / Ataño

Auspoa liburutegia, 153

PDFa jaitsi

Jan-edanaren bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 154-155

PDFa jaitsi

Aritz beraren adarrak / Fernando Artola Sagarzazu "Bordari", Rafael Artola Sagarzazu

Auspoa liburutegia, 156

PDFa jaitsi

Lexoti bertsolaria / elkar lanean, Iñaki Arbelaitz Gelbentzu... [et al.]

Auspoa liburutegia, 157

PDFa jaitsi

Mattin, nere gizona / Mari Treku

Auspoa liburutegia, 158

PDFa jaitsi

Denbora pasa / Txomin Garmendia

Auspoa liburutegia, 159

PDFa jaitsi

Bizitzaren arian / Txomin Garmendia

Auspoa liburutegia, 160

PDFa jaitsi

Kuba'ko gerra / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 161

PDFa jaitsi

Nere ondar alea / Joxe Mari Arrieta

Auspoa liburutegia, 162

PDFa jaitsi

California-tik kantuz / Juan Cruz Arrosagaray ; [hitzaurrea, J. M. Satrustegi]

Auspoa liburutegia, 163

PDFa jaitsi

Mixioetako bertsoa / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 164 -165

PDFa jaitsi

Lore apal bat / Martzelino Manterola

Auspoa liburutegia, 166

PDFa jaitsi

Baso tarteko oiua / Joxe Mari Lertxundi

Auspoa liburutegia, 167

PDFa jaitsi

Tiro tartean bertsotan / Patxi Lazkano ; Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 168

PDFa jaitsi

Kezka-giroan / Iñaki Eizmendi "Basarri"

Auspoa liburutegia, 169

PDFa jaitsi

Bordaberri'ko gozo-mikatzak / Txomin Garmendia

Auspoa liburutegia, 170

PDFa jaitsi

Bertsolari-kurpilla / Txomin Garmendia

Auspoa liburutegia, 171

PDFa jaitsi

Nere soroko emaitzak / Sebastián Salaberria

Auspoa liburutegia, 172

PDFa jaitsi

Otemotxeko arnasa / Inozentzio Olea

Auspoa liburutegia, 173

PDFa jaitsi

Kristaubidea bertsotan / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 174 -175

PDFa jaitsi

Ameriketako bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 176

PDFa jaitsi

Erririk-erri / Txomin Garmendia

Auspoa liburutegia, 177

PDFa jaitsi

Bertsolaritzari buruz / Iñaki Eizmendi "Basarri"

Auspoa liburutegia, 178

PDFa jaitsi

Espetxeko negarrak / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 179

PDFa jaitsi

Euskal jokoak bertsotan / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 180

PDFa jaitsi

Zigorpean / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 181

PDFa jaitsi

Oroipen-kutxa / Mariano Ostolaiz

Auspoa liburutegia, 182

PDFa jaitsi

Euskal jokoak bertsotan / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 183

PDFa jaitsi

Esaera zaarren bilduma berria / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 184 -185

PDFa jaitsi

Neska-mutillen arteko bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 186

PDFa jaitsi

Ezkondu bearreko bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 187

PDFa jaitsi

Beltzak eta zuriak mendian ardiak / Txomin Garmendia

Auspoa liburutegia, 188

PDFa jaitsi

Eltzaorra / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 189

PDFa jaitsi

Ia kantatuz bezela / Pablo Zubiarrain "Ernani Txikia"

Auspoa liburutegia, 190

PDFa jaitsi

Egi batzuek aixetaratzen / Basilio Pujana

Auspoa liburutegia, 191

PDFa jaitsi

Odol-kutsua / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 192

PDFa jaitsi

Maitasunaren lanak : (nobela) / Salbador Zapirain "Ataño" ; zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 193

PDFa jaitsi

Gaziak eta gozoak Bertsoak / Pablo Zubiarrain "Ernani Txikia"

Auspoa liburutegia, 194

PDFa jaitsi

Nere mundualdia : (oroimenak) / Bartolo Ayerbe

Auspoa liburutegia, 195

PDFa jaitsi

Etorkizuna : (nobela) / Salbador Zapirain "Ataño" ; zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 196

PDFa jaitsi

Ijitoen kontratuba eta abar : (antzerkiak, ipuinak eta beste) / Ramos Azkarate Otegi

Auspoa liburutegia, 197

PDFa jaitsi

Erramun harginaren oroitzapenak : (oroipenak) / Erramun Etchebarne

Auspoa liburutegia, 198

PDFa jaitsi

Neure lau urteko ibillerak : (oroipenak) / Jose Maria Etxaburu ; Auspoa liburutegiaren zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 199

PDFa jaitsi

Arbol zarraren kimuak : (oroipenak) / Jose Azpiroz ; zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 200

PDFa jaitsi

Maite itzazute etsaiak : (nobela) / Salbador Zapirain "Ataño" ; (saillaren zuzendari, Antonio Zavala)

Auspoa liburutegia, 201

PDFa jaitsi

Frantzia'ko iraultza eta Konbentzioko Gera bertsotan : (Bertsoak) / zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 202

PDFa jaitsi

Gogoz kontrako pausoak : (oroipenak) / Jose Azpiroz ; zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 203

PDFa jaitsi

Bakardadeko ametsak : (bertsoak) / Luis Rezola Arana "Tximela"

Auspoa liburutegia, 204-205

PDFa jaitsi

Orrela ziran gauzak : (oroipenak) / Jesus Lete Sarasola, "Ibai-Ertz"

Auspoa liburutegia, 206

PDFa jaitsi

Aztia usnari : (nobela) / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 207

PDFa jaitsi

Nor garan azaldu Bertsoak / Faustino Etxebarria

Auspoa liburutegia, 208

PDFa jaitsi

Zartu gabe ezin bizi : (oroipenak) / Bizente Barandiaran

Auspoa liburutegia, 209

PDFa jaitsi

Armendaritze haur begiez / Beñat Karrika

Auspoa liburutegia, 210

PDFa jaitsi

Deabruak ostutako urteak / Basilio Pujana

Auspoa liburutegia, 211

PDFa jaitsi

Frantzesteko bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 212-213

PDFa jaitsi

Igaroari begira / Joxe Mari Lertxundi

Auspoa liburutegia, 214

PDFa jaitsi

Azkeneko saskigillea / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 215

PDFa jaitsi

Hasperen ttantta bihoztiak / Jesus Maria Etxezarreta "Izazpi"

Auspoa liburutegia, 216

PDFa jaitsi

Gure izkuntzaren mugatik / Lino Ayesta

Auspoa liburutegia, 217

PDFa jaitsi

Bertso guziak / Pedro María Otaño

Auspoa liburutegia, 218

PDFa jaitsi

Nora goaz? / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 219

PDFa jaitsi

Sorlekuaren kezka / Joxe Mari Lertxundi

Auspoa liburutegia, 220

PDFa jaitsi

Lazkao-Txiki gogoan / Manuel Lasarte

Auspoa liburutegia, 221

PDFa jaitsi

Lazkao-Txiki : gertaerak eta txisteak

Auspoa liburutegia, 222

PDFa jaitsi

Neskazar ; Amantxi ; Aterako gera ; Biozberak / Toribio Alzaga

Auspoa liburutegia, 223

PDFa jaitsi

Lotsaren iges / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 224

PDFa jaitsi

Enbor zarraren ezpalak / Manuel Lasarte

Auspoa liburutegia, 225

PDFa jaitsi

Ondarroa'ko kontuak / Jose Maria Etxaburu

Auspoa liburutegia, 226

PDFa jaitsi

Ipuiak edo kontutxoak : 1896-eko urtean Donostian / Ramon Artola

Auspoa liburutegia, 227-228

PDFa jaitsi

Itzuliko naiz / Pello Esnal

Auspoa liburutegia, 229

PDFa jaitsi

Koskotenekoak / Antton Kazabon ; marrazkilaria, Andoni Odriozola

Auspoa liburutegia, 230

PDFa jaitsi

Lanik gabe ezin bizi / Bizente Barandiaran

Auspoa liburutegia, 231

PDFa jaitsi

Bizi naiak lege zorrotzak / Agustin Zinkunegi

Auspoa liburutegia, 232

PDFa jaitsi

Idazlan-sorta / Antonio Arzak

Auspoa liburutegia, 233

PDFa jaitsi

Askatasun billa / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 234

PDFa jaitsi

Errekaldeko intxaurraren itzala / Teodoro Mujika

Auspoa liburutegia, 235

PDFa jaitsi

Beti festara begiak / Joxe Mari Lertxundi

Auspoa liburutegia, 236

PDFa jaitsi

Nire gazte denpora / Faustino Etxebarria

Auspoa liburutegia, 237

PDFa jaitsi

Auspoaren auspoa : itzaldiak = conferencias / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 238

PDFa jaitsi

Auspoaren auspoa : itzaldiak = conferencias / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 239

PDFa jaitsi

Xalbador pertsularia / Joxe Mari Aranalde

Auspoa liburutegia, 240

PDFa jaitsi

Zaarrak berrituz / Bartolo Ayerbe

Auspoa liburutegia, 241

PDFa jaitsi

José Joakin Mitxelena bertsolaria : (1924-1988) / Antton Kazabon

Auspoa liburutegia, 242

PDFa jaitsi

Au poza senti det eta beste bertso asko / Biktoriano Iraola

Auspoa liburutegia, 243

PDFa jaitsi

Bizitza izbide / Inozentzio Olea

Auspoa liburutegia, 244

PDFa jaitsi

Ikusiak eta entzunak / Lino Ayesta

Auspoa liburutegia, 245

PDFa jaitsi

Bidezkoak : (1994-1996) kazetari-lanak ; Labaien, hitz bitan : dokumentalaren gidoia / Joxe Ramón Zubimendi

Auspoa liburutegia, 246

PDFa jaitsi

Sagardotegiak / Sebastián Salaberria

Auspoa liburutegia, 247

PDFa jaitsi

Kantuaren ordaiñez / Manuel Lasarte

Auspoa liburutegia, 248

PDFa jaitsi

Oiñez eta jakin miñez / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 249

PDFa jaitsi

Alkarrentzat jaioak / José Azpiroz

Auspoa liburutegia, 250

PDFa jaitsi

Oiuak / Basilio Pujana

Auspoa liburutegia, 251

PDFa jaitsi

Kantari naiz bizi / Kasiano Ibarguren

Auspoa liburutegia, 252

PDFa jaitsi

Alako batean / Joxe Ayerbe

Auspoa liburutegia, 253

PDFa jaitsi

Beranduko birigarroa / Nikolas Zendoia

Auspoa liburutegia, 254

PDFa jaitsi

Loreak udan intza bezela / Segundo Kalonje

Auspoa liburutegia, 255

PDFa jaitsi

Jose Joakin Mitxelena gogoan / Kosme Lizaso

Auspoa liburutegia, 256

PDFa jaitsi

Ezkontza galdutako bertsoak

Auspoa liburutegia, 257

PDFa jaitsi

Bihotzak dion hura / Jose Mari Aranalde

Auspoa liburutegia, 258

PDFa jaitsi

Zeberioko kantak / Juan Manuel Etxebarria Ayesta

Auspoa liburutegia, 259

PDFa jaitsi

Euskal sena / Latxaga

Auspoa liburutegia, 260

PDFa jaitsi

Uztapide gogoan / Manuel Lasarte

Auspoa liburutegia, 261

PDFa jaitsi

Auspoaren auspoa : itzaldiak = conferencias / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 262

PDFa jaitsi

Oiñez eta jakin miñez / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 263

PDFa jaitsi

Bertso kontuak / Joxe Mari Aranalde

Auspoa liburutegia, 264

PDFa jaitsi

Tratabideak / Bizente Barandiaran

Auspoa liburutegia, 265

PDFa jaitsi

Ama Birjiñaren bizitza : (Sor María de Jesús de Agredaren "Mística Ciudad de Dios" liburutik bertsotan moldatua) / Sor Justina Aldalur

Auspoa liburutegia, 266

PDFa jaitsi

Ondaretzat gorrotoa / Salbador Zapirain "Ataño" ; zuzendari, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 267

PDFa jaitsi

Senda-belarrak / Mariano Ostolaiz

Auspoa liburutegia, 268

PDFa jaitsi

Arantza eta larrosa : (nire bizitzaren gomutak) / Tomas Gerrikagoitia Urionaguena ; ( Nerea Areta Azpirik egokitua)

Auspoa liburutegia, 269

PDFa jaitsi

Ene Ondarru / Andoni Basterretxea

Auspoa liburutegia, 270

PDFa jaitsi

Jesusen bizitza / Salvador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 271

PDFa jaitsi

Hasi, Azpillaga / Mikel Aizpurua

Auspoa liburutegia, 272

PDFa jaitsi

Ene artzain-etxolak / Emile Larre

Auspoa liburutegia, 273

PDFa jaitsi

Xalbadorren barrua / Joxe Mari Aranalde

Auspoa liburutegia, 274

PDFa jaitsi

Joxe Lizaso : nere aldiko kronika / Joxe Mari Iriondo

Auspoa liburutegia, 275

PDFa jaitsi

Beti bertsoa buruan / Jose Insausti

Auspoa liburutegia, 276

PDFa jaitsi

Uste gabean : (bertso guztiak) (1963-1993) / Manuel Matxain

Auspoa liburutegia, 277

PDFa jaitsi

Ostiraleko kronika Segura Irratian (1988-1992) / Inozentzio Olea ; hitzaurrea, begiraketa eta bateratzea Joxemari Iriondo

Auspoa liburutegia, 278-279

PDFa jaitsi

Markesgaiak ; Dirua jainko / Salbador Zapirain "Ataño"

Auspoa liburutegia, 280

PDFa jaitsi

Estropadak bertsotan / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 281

PDFa jaitsi

Segi, Mugartegi / Joxemari Iriondo

Auspoa liburutegia, 282

PDFa jaitsi

Nañarriri begira / Rufino Iraola

Auspoa liburutegia, 283

PDFa jaitsi

Sagardoaren graziya. II / Ramon Artola

Auspoa liburutegia, 284

PDFa jaitsi

Nere berriketa eta aitortza / Leon Albeniz "Iruntxiberri"

Auspoa liburutegia, 285

PDFa jaitsi

Galtzaundi berriz ere / Ramos Azkarate ; bilketa, argitaralpena eta itzaurrea, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 286-287

PDFa jaitsi

California'ko bertsolari eta musikari / Pedro Juan Etxamendy ; hitzaurrea eta argitalpena, Joxe Mallea Olaetxe

Auspoa liburutegia, 288

PDFa jaitsi

Garai bateko Unanuko oiturak eta olgak / Jose Agustin Garziandia ; itzaurrea eta argitalpenarena, Antonio Zabala

Auspoa liburutegia, 289

PDFa jaitsi

Odolaren mintzoa / Xalbador, Ferranddo Aire ; [hitzaurrea eta argitalpena, Antonio Zavala ; aitzin solasa, Emil Larre]. - 3. argitld. zuzendua eta gehitua

Auspoa liburutegia, 290

PDFa jaitsi

Odolaren mintzoa / Xalbador, Fernando Aire ; [hitzaurrea eta argitalpena, Antonio Zavala ; aitzin solasa, Emile Larre]. - 4. argitld. zuzendua eta gehitua

Auspoa liburutegia, 290

PDFa jaitsi

Koroi eder bat : bertso-bilduma / Pedro Migel Urruzuno ; bilketa eta argitalpena, Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 291

PDFa jaitsi

Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak = Relatos de guerra de carlistas y liberales / Francisco Apalategui Igarzabal ; argitalpena, Antonio Zabala

Auspoa liburutegia, 292-293

PDFa jaitsi

Plaza-gizonak / Manuel Lasarte

Auspoa liburutegia, 294

PDFa jaitsi

Egan dijoa / Nikolas Zendoia

Auspoa liburutegia, 295

PDFa jaitsi

Basarri / Joxemari Iriondo

Auspoa liburutegia, 296

PDFa jaitsi

Ustez laguna detan / Pepe Artola ; argitalpena eta itzaurrea, Antonio Zabala

Auspoa liburutegia, 297

PDFa jaitsi

Mattin berstularia / Mattin eta Mari Treku ; [hitzaurrea, A. Z. ]

Auspoa liburutegia, 298

PDFa jaitsi

Oiñez eta jakin miñez / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 299

PDFa jaitsi

Auspoaren auspoa : itzaldiak = conferencias / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, 300

PDFa jaitsi

Mattin eta Xalbador / Antonio Zabala, Joxemari Iriondo

Auspoa liburutegia, 301

PDFa jaitsi

Xanpun bertsularia / [biltzailea], Joxemari Iriondo

Auspoa liburutegia, 302

PDFa jaitsi

Aien garaia / Jose Ramon Erauskin Lujanbio

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Gordean neuzkanak / Manuel Lasarte Arribillaga

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Sasoia joan da gero / Uztapide, Manuel Olaizola Urbieta

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Odolaren mintzoa / Xalbador, Fernando Aire

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Lengo egunak gogoan. II / Uztapide, Manuel Olaizola Urbieta. - 2. argitld

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Irriz eta malkoz / José Migel Iztueta "Lazkao-Txiki" ; Antonio Zavala'ren Zuzendaritzapean

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Karlisten bigarren gerrateko bertsoak / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Euskal erromantzeak = Romancero vasco / Antonio Zavala

Auspoa liburutegia, z/g

PDFa jaitsi

Auspoaren sail nagusia

Txirrita : (Jose Manuel Lujanbio Retegi) (1860-1936) : (bizitza eta bertsoak) / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille)

Auspoaren sail nagusia, 1

PDFa jaitsi

Nere bordatxotik : (bertso-bilduma) / "Basarri" Inazio Eizmendi Manterola ; [itzaurreak, A. Z., Lekuona'tar Emanuel, Euskaltzaindikoak]

Auspoaren sail nagusia, 2

PDFa jaitsi

Beranduko lanak : (bizitza eta bertsoak) / Manuel Lasarte

Auspoaren sail nagusia, 3

PDFa jaitsi

Karlisten leenengo gerrateko bertsoak / Antonio Zavala

Auspoaren sail nagusia, 4

PDFa jaitsi

Pello Errota : Pello Elizegi Maiz (1840-1919) / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaile)

Auspoaren sail nagusia, 5

PDFa jaitsi

Pedro María Otaño eta bere ingurua / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille)

Auspoaren sail nagusia, 6-7

PDFa jaitsi

Xenpelar eta bere ingurua / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille)

Auspoaren sail nagusia, 8

PDFa jaitsi

Bilintx : (bertsoak eta bizitza) / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille)

Auspoaren sail nagusia, 9

PDFa jaitsi

Bertsolarien desafioak guduak eta txapelketak / J. Mª Etxezarreta

Auspoaren sail nagusia, 10

PDFa jaitsi

Berriz plazara / Manuel Olaizola Urbieta "Uztapide" ; [argitalpen-arduraduna, Antonio Zavala]

Auspoaren sail nagusia, 11-12

PDFa jaitsi

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper