Arauen Datutegi Onomastikoa (ADO)

177. araua - Arauak - ADO

201 emaitza 177. araua bilaketarentzat

Aaron (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Aarón (gaztelania); Aaron (frantsesa); Aaron (ingelesa)

Abadon (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abadón / Apolión (gaztelania); Abaddon / Apollyon (frantsesa); Abaddon / Apollyon (ingelesa)

Abdias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abdías (gaztelania); Abdias (frantsesa); Obadiah (ingelesa)

Abel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abel (gaztelania); Abel (frantsesa); Abel (ingelesa)

Abigail (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abigaíl (gaztelania); Abigaïl (frantsesa); Abigail (ingelesa)

Abimelek (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abimelec / Abimelech (gaztelania); Abimelech / Abimelek (frantsesa); Abimelech / Abimelek (ingelesa)

Abner (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abner (gaztelania); Abner (frantsesa); Abner (ingelesa)

Abraham (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Abraham (gaztelania); Abraham (frantsesa); Abraham (ingelesa)

Absalom (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Absalón (gaztelania); Absalom (frantsesa); Absalom (ingelesa)

Adam (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Adán (gaztelania); Adam (frantsesa); Adam (ingelesa)

Adonias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Adonías (gaztelania); Adonias / Adonija (frantsesa); Adonijah (ingelesa)

Agar (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Agar (gaztelania); Agar (frantsesa); Hagar (ingelesa)

Ageo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Hageo (gaztelania); Aggée (frantsesa); Haggai (ingelesa)

Agripa II.a (Herodes Agripa II.a) (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Agripa II (Herodes Agripa II) (gaztelania); Agrippa II (Hérode Agrippa II) (frantsesa); Herod Agrippa II (ingelesa)

Akab (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ajab / Acab (gaztelania); Achab (frantsesa); Ahab (ingelesa)

Alexandro Janeo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Alejandro Janneo (gaztelania); Alexandre Jannée (frantsesa); Alexander Jannaeus (ingelesa)

Amos (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Amós (gaztelania); Amos (frantsesa); Amos (ingelesa)

Ana (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ana (gaztelania); Anne (frantsesa); Anne / Ann / Anna (ingelesa)

Ananias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ananías (gaztelania); Ananias (frantsesa); Ananias (ingelesa)

Anas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Anás (gaztelania); Anân (frantsesa); Annas (ingelesa)

Antigono II.a Matatias edo Antigono II.a Asmondarra (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Antígono Matatías (gaztelania); Antigone II Mattathiah / Antigone l’Hasmonéen (frantsesa); Antigonus II Mattathias (ingelesa)

Antipas Pergamokoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Antipas de Pérgamo (gaztelania); Antipas de Pergame (frantsesa); Antipas of Pergamum (ingelesa)

Aram (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Aram (gaztelania); Aram (frantsesa); Aram (ingelesa)

Aristobulo I.a (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Aristóbulo I (gaztelania); Aristobule Ier (frantsesa); Aristobulus I (ingelesa)

Asuero (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Asuero (gaztelania); Assuérus (frantsesa); Ahasuerus (ingelesa)

Atalia (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Atalía (gaztelania); Athalie (frantsesa); Athaliah (ingelesa)

Azarias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Azarías (gaztelania); Azarias (frantsesa); Azariah (ingelesa)

Balaam (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Balaam (gaztelania); Balaam (frantsesa); Balaam (ingelesa)

Baltasar (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Belsasar / Baltasar (gaztelania); Belshatsar / Balthazar (frantsesa); Belshazzar / Balthazar (ingelesa)

Barnabe (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Bernabé (gaztelania); Barnabé (frantsesa); Barnabas (ingelesa)

Barrabas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Barrabás (gaztelania); Barabbas (frantsesa); Barabbas (ingelesa)

Bartimeo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Bartimeo (gaztelania); Bartimée (frantsesa); Bartimaeus (ingelesa)

Benjamin (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Benjamín (gaztelania); Benjamin (frantsesa); Benjamin (ingelesa)

Betsabe (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Betsabé (gaztelania); Bethsabée (frantsesa); Bathsheba (ingelesa)

Booz (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Booz (gaztelania); Boaz (frantsesa); Boaz (ingelesa)

Dalila (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Dalila (gaztelania); Dalila (frantsesa); Delilah (ingelesa)

Dan (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Dan (gaztelania); Dan (frantsesa); Dan (ingelesa)

Daniel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Daniel (gaztelania); Daniel (frantsesa); Daniel (ingelesa)

David (Pertsonaia historikoa - Biblia)

David (gaztelania); David (frantsesa); David (ingelesa)

Debora (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Débora (gaztelania); Débora (frantsesa); Deborah (ingelesa)

Demas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Demas (gaztelania); Démas (frantsesa); Demas (ingelesa)

Done Petri edo Simon Petri (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón Pedro / San Pedro (gaztelania); Simon-Pierre / saint Pierre (frantsesa); Simon Peter / Saint Peter (ingelesa)

Dorkas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Dorcas (gaztelania); Dorcas (frantsesa); Dorcas (ingelesa)

Efraim (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Efraím (gaztelania); Éphraïm (frantsesa); Ephraim (ingelesa)

Eleazar (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Eleazar (gaztelania); Eléazar (frantsesa); Eleazar / Elazar (ingelesa)

Eli (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Eli (gaztelania); Eli (frantsesa); Eli (ingelesa)

Elias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Elías (gaztelania); Élie (frantsesa); Elijah (ingelesa)

Eliezer (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Eliezer (gaztelania); Éliézer (frantsesa); Eliezer (ingelesa)

Elisabet (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Isabel (gaztelania); Élisabeth (frantsesa); Elizabeth (ingelesa)

Eliseo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Eliseo (gaztelania); Élisée (frantsesa); Elisha / Eliseus (ingelesa)

Eneas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Eneas (gaztelania); Énée (frantsesa); Aeneas (ingelesa)

Esau (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Esaú (gaztelania); Ésaü (frantsesa); Esau (ingelesa)

Esdras edo Ezra (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Esdras / Ezra (gaztelania); Esdras / Ezra (frantsesa); Ezra / Ezra the Scribe (ingelesa)

Ester (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ester (gaztelania); Esther (frantsesa); Esther (ingelesa)

Eva (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Eva (gaztelania); Ève (frantsesa); Eve (ingelesa)

Ezekiel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ezequiel (gaztelania); Ézéchiel (frantsesa); Ezekiel (ingelesa)

Familia Santua / Familia Saindua (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sagrada Familia (gaztelania); Sainte Famille (frantsesa); Holy Family (ingelesa)

Felix (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Félix (gaztelania); Félix (frantsesa); Felix (ingelesa)

Filemon (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Filemón (gaztelania); Philémon (frantsesa); Philemon (ingelesa)

Filipe Diakonoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Felipe el Diácono (gaztelania); Philippe le diacre (frantsesa); Saint Philip the Evangelist (ingelesa)

Fortunato (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Fortunato (gaztelania); Fortunatus (frantsesa); Apostle Fortunatus (ingelesa)

Gabriel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Gabriel (gaztelania); Gabriel (frantsesa); Gabriel (ingelesa)

Gamaliel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Gamaliel (gaztelania); Rabban Gamaliel l'Ancien (frantsesa); Gamaliel the Elder / Rabban Gamaliel I (ingelesa)

Gedeon (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Gedeón (gaztelania); Gédéon / Gideon (frantsesa); Gideon / Gedeon (ingelesa)

Gog (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Gog (gaztelania); Gog (frantsesa); Gog (ingelesa)

Goliat (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Goliat (gaztelania); Goliath (frantsesa); Goliath (ingelesa)

Habakuk (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Habacuc (gaztelania); Habacuc (frantsesa); Habakkuk / Habacuc (ingelesa)

Hananias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ananías (gaztelania); Hanania (frantsesa); Hananiah (ingelesa)

Henok (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Enoc / Henoc (gaztelania); Hénoch (frantsesa); Enoch (ingelesa)

Herodes Antipas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Herodes Antipas / Herodes el Tetrarca (gaztelania); Hérode Antipas II (frantsesa); Herod Antipas (ingelesa)

Herodes I.a Handia (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Herodes I el Grande (gaztelania); Hérode Ier le Grand (frantsesa); Herod the Great / Herod I (ingelesa)

Herodias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Herodías (gaztelania); Hérodiade / Hérodias (frantsesa); Herodias (ingelesa)

Hiram I.a (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Hiram I (gaztelania); Hiram Ier (frantsesa); Hiram I (ingelesa)

Holofernes (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Holofernes (gaztelania); Holopherne (frantsesa); Holofernes (ingelesa)

Isaak (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Isaac (gaztelania); Isaac (frantsesa); Isaac (ingelesa)

Isaias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Isaías (gaztelania); Isaïe / Ésaïe (frantsesa); Isaiah (ingelesa)

Isakar (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Isacar (gaztelania); Issachar (frantsesa); Issachar (ingelesa)

Ismael (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Ismael (gaztelania); Ismaël (frantsesa); Ishmael (ingelesa)

Israel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Israel (gaztelania); Israël (frantsesa); Israel (ingelesa)

Jafet (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jafet (gaztelania); Japhet (frantsesa); Japheth (ingelesa)

Jahveh (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Yahveh / Yavé (gaztelania); Yahweh / Yahvé (frantsesa); Yahweh (ingelesa). Oharra: Itun Zaharrean, hebrearren jainkoaren izena

Jairo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jairo (gaztelania); Jaïrus (frantsesa); Jairus (ingelesa)

Jakue Alfeorena edo Jakue Txikia (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Santiago, hijo de Alfeo / Santiago el Menor (gaztelania); Jacques d'Alphée / Jacques, fils d'Alphée / Jacques le Mineur (frantsesa); James, son of Alphaeus / James The Less (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Jakue Zebedeorena edo Jakue Nagusia (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Santiago de Zebedeo / Santiago el Mayor (gaztelania); Jacques de Zébédée / Jacques le Majeur (frantsesa); James, son of Zebedee / James the Greater (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Jakue Zuzena (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Santiago el Justo (gaztelania); Jacques le Juste (frantsesa); James the Just (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Jehova (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jehová (gaztelania); Jéhovah (frantsesa); Jehovah (ingelesa). Oharra: Estatu Batuetan 1870ean sortutako mugimendu erlijioso kristauaren izendapenean erabiltzeko: Jehovaren Lekukoak (es testigos de Jehová; fr Témoins de Jéhovah; en Jehovah's Witnesses). Hebrearren jainkoaren izenerako, ikus Jahveh

Jekonias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Joaquín / Jeconías (gaztelania); Joachin / Jéchonias (frantsesa); Jeconiah (ingelesa)

Jeremias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jeremías (gaztelania); Jérémie (frantsesa); Jeremiah (ingelesa)

Jeroboam (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jeroboam I (gaztelania); Jéroboam Ier (frantsesa); Jeroboam (ingelesa)

Jese (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jese (gaztelania); Jessé (frantsesa); Jesse (ingelesa)

Jesus Nazaretekoa edo Jesu Kristo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jesús (de Nazaret) / Cristo / Jesucristo (gaztelania); Jésus de Nazareth / Jésus-Christ / Christ (frantsesa); Jesus of Nazareth / Jesus Christ (ingelesa)

Jetro (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jetro (gaztelania); Jéthro (frantsesa); Jethro (ingelesa)

Jezabel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jezabel (gaztelania); Jézabel (frantsesa); Jezebel (ingelesa)

Joab (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Joab (gaztelania); Joab / Yoav (frantsesa); Joab (ingelesa)

Joakim (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Joaquim (gaztelania); Joaqim (frantsesa); Jehoiakim (ingelesa)

Joan Hirkano (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Juan Hircano (gaztelania); Jean Hyrcan Ier (frantsesa); John Hyrcanus (ingelesa)

Joan Patmoskoa edo Joanes Patmoskoa // Joan Ebanjelaria edo Joanes Ebanjelaria (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Juan de Patmos / Juan el Apokaleta // Juan el Evangelista (gaztelania); Jean de Patmos / Jean le visionnaire // Jean l'évangéliste (frantsesa); John of Patmos // John the Evangelist (ingelesa). Oharra: Tradizio kristauaren arabera, Joan Patmoskoa eta Joan Ebanjelaria pertsona bera dira

Joanes Bataiatzailea edo Joan Bataiatzailea (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Juan el Bautista (gaztelania); Jean le Baptiste (frantsesa); John the Baptist (ingelesa)

Job (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Job (gaztelania); Job (frantsesa); Job (ingelesa)

Joel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Joel (gaztelania); Joël (frantsesa); Joel (ingelesa)

Jonas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jonás (gaztelania); Jonas (frantsesa); Jonah / Jonas (ingelesa)

Jonatan (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Jonatán (gaztelania); Jonathan (frantsesa); Jonathan (ingelesa)

Josef (Pertsonaia historikoa - Biblia)

José (gaztelania); Joseph (frantsesa); Joseph (ingelesa). Oharra: Itun Zaharreko pertsonaia, Jakoben hamaikagarren semea

Josef (Nazaretekoa) (Pertsonaia historikoa - Biblia)

José de Nazaret (gaztelania); Joseph (frantsesa); Joseph (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Josef Arimateakoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

José de Arimatea (gaztelania); Joseph d'Arimathie / Joseph d'Arimathée (frantsesa); Joseph of Arimathea (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Josias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Josías (gaztelania); Josias (frantsesa); Josiah (ingelesa)

Josue (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Josué (gaztelania); Josué (frantsesa); Joshua (ingelesa)

Juda (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Judá (gaztelania); Juda (frantsesa); Judah (ingelesa)

Juda (Tadeo) (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Judas Tadeo (gaztelania); Jude Thaddée /Judas Thaddée (frantsesa); Jude / Jude of James / Jude Thaddaeus / Judas Thaddaeus (ingelesa). Oharra: Euskaltzaindiaren 66. arauan (Santutegiko izen ohikoenak); Juda izena agertzen da. Hala arautu zen, hala agertzen delako euskarazko tradizio zaharrean (San Simon eta Juda negua eldu da. E. Garibai, 1591-1592). Juda zein Judas grafien jatorria grekozko Ιούδας izena da (hebreeraz, יְהוּדָה). Judas iskarioteren fama txarra izan liteke grafia-bereizketaren jatorria (Bibliaren arabera, Jesusi traizio egin zion); hala gertatzen da, adibidez, frantsesez eta ingelesez. Gaztelaniaz, berriz, Judas grafia erabiltzen da bietarako

Judas Galilearra edo Judas Gamalakoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Judas el Galileo, / Judas de Galilea / Judas de Gamala (gaztelania); Judas le Galiléen / Judas le Gaulanite / Judas de Gamala (frantsesa); Judas of Galilee / Judas of Gamala (ingelesa)

Judas Iskariote (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Judas Iscariote (gaztelania); Judas Iscariote (frantsesa); Judas Iscariot (ingelesa). Oharra: Euskaltzaindiaren 66. arauan (Santutegiko izen ohikoenak); Juda izena agertzen da. Izen hori Juda Tadeo santuari dagokio. Jesus Nazaretekoaren apostoluetako bat izan zen. Judas Iskariote ere Jesus Nazaretekoaren apostoluetako bat izan zen, baina ez da santua, eta, hura izendatzeko, Judas grafia nagusi da euskarazko tradizioan, hala Iparraldean nola Hegoaldean (Idazle hauek guztiek Judas grafia erabili zuten: G. Adéma Zaldubi, J. B.Agirre, P. A. Añibarro, E. M. Azkue, A. Baratziart, C. Beobide, A. Kardaberaz, J. A. Mogel, M. Duhalde, J. Duvoisin; J. Egiategi, J. Elizalde Zerbitzari, K. Enbeita, Etxeberri apeza, T. Etxebarria, J. I. Gerriko, J. Haraneder, J.Hiriart-Urruti, E. Intxauspe, D. Intza, P. F. Irigarai, B. Joanategi, J. Kerexeta, P. Lafitte, E. Lapeyre, F. I. Lardizabal, B. Larregi, Lazarraga, J. Lizarraga (Elkanokoa), J. M. Lujanbio Txirrita, B. Madariaga, S. Mendiburu, J. Mirande, V. Mogel, N. Ormaetxea Orixe, J. F. Petriarena Xenpelar, B. Pradere, J. A. Ubillos, Xarlem, A. Zubikarai)

Judas Makabearra (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Judas Macabeo (gaztelania); Judas Maccabée (frantsesa); Judah Maccabee / Judas Maccabeus (ingelesa)

Judit (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Judit (gaztelania); Judith (frantsesa); Judith (ingelesa)

Kaifas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Caifás (gaztelania); Caïphe (frantsesa); Caiaphas (ingelesa)

Kain (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Caín (gaztelania); Caïn (frantsesa); Cain (ingelesa)

Kam (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Cam (gaztelania); Cham (frantsesa); Ham (ingelesa)

Kenan (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Cainán (gaztelania); Kénan (frantsesa); Kenan / Qenan / Kainan (ingelesa)

Klaudia Prokula (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Claudia Prócula (gaztelania); Claudia Procula (frantsesa); Claudia Procles / Claudia Procula (ingelesa)

Laban (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Labán (gaztelania); Laban (frantsesa); Laban (ingelesa)

Lazaro Betaniakoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Lázaro de Betania (gaztelania); Lazare de Béthanie (frantsesa); Lazarus of Bethany / Lazarus of the Four Days (ingelesa)

Lea (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Lea (gaztelania); Léa (frantsesa); Leah (ingelesa)

Lebi (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Leví (gaztelania); Lévi (frantsesa); Levi (ingelesa)

Longino (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Longino (gaztelania); Longin le Centurion (frantsesa); Longinus (ingelesa)

Lot (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Lot (gaztelania); Loth / Lot (frantsesa); Lot (ingelesa)

Lukas Ebanjelaria (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Lucas el Evangelista (gaztelania); Luc l'évangéliste (frantsesa); Luke the Evangelist (ingelesa)

Luzifer (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Lucifer (gaztelania); Lucifer (frantsesa); Lucifer (ingelesa)

Magog (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Magog (gaztelania); Magog (frantsesa); Magog (ingelesa)

Malakias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Malaquías (gaztelania); Malachie (frantsesa); Malachi / Malachias (ingelesa)

Malko (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Malco (gaztelania); Malchus (frantsesa); Malchus (ingelesa)

Manases (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Manasés (gaztelania); Manassé (frantsesa); Manasseh (ingelesa)

Mardokeo edo Mordekai (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Mardoqueo (gaztelania); Mardochée (frantsesa); Mordecai / Mordechai (ingelesa)

Maria (Pertsonaia historikoa - Biblia)

María (gaztelania); Marie (frantsesa); Mary (ingelesa)

Maria Betaniakoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

María de Betania (gaztelania); Marie de Béthanie (frantsesa); Mary of Bethany (ingelesa)

Maria Kleofasena (Pertsonaia historikoa - Biblia)

María de Cleofás / María de Cleofé (gaztelania); Marie de Clopas / Marie d'Alphée (frantsesa); Mary of Clopas / Mary of Cleopas (ingelesa)

Maria Magdalakoa edo Maria Magdalena edo Magdalena (Pertsonaia historikoa - Biblia)

María Magdalena (gaztelania); Marie de Magdala / Marie la Magdaléenne / Marie-Madeleine / Madeleine (frantsesa); Mary Magdalene / Mary of Magdala / The Magdalene (ingelesa)

Marko Ebanjelaria (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Marcos Evangelista (gaztelania); Marc (frantsesa); Mark the Evangelist (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Marta Betaniakoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Marta de Betania (gaztelania); Marthe de Béthanie (frantsesa); Martha of Bethany (ingelesa)

Matatias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Matatías (gaztelania); Mattathias (frantsesa); Mattathias (ingelesa)

Mateo Ebanjelaria (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Mateo el Evangelista (gaztelania); Matthieu (frantsesa); Matthew the Apostle (ingelesa)

Matusalem (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Matusalén (gaztelania); Mathusalem (frantsesa); Methuselah (ingelesa)

Melkisedek (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Melquisedec (gaztelania); Melchisédech (frantsesa); Melchizedek (ingelesa)

Menahem (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Menajem / Menahem (gaztelania); Ménahem (frantsesa); Menahem (ingelesa)

Mikeas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Miqueas (gaztelania); Michée (frantsesa); Micah (ingelesa)

Mikel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Miguel (gaztelania); Michel (frantsesa); Michael (ingelesa)

Moises (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Moisés (gaztelania); Moïse (frantsesa); Moses (ingelesa)

Naaman (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Naamán (gaztelania); Naaman (frantsesa); Naaman (ingelesa)

Nahum (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Nahum (gaztelania); Nahum (frantsesa); Nahum (ingelesa)

Natan (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Natán (gaztelania); Nathan (frantsesa); Nathan (ingelesa)

Neftali (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Neftalí (gaztelania); Nephtali (frantsesa); Naphtali (ingelesa)

Nikodemo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Nicodemo (gaztelania); Nicodème (frantsesa); Nicodemus (ingelesa)

Nimrod (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Nimrod / Nemrod (gaztelania); Nimrod (frantsesa); Nimrod (ingelesa)

Noe (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Noé (gaztelania); Noé (frantsesa); Noah (ingelesa)

Noemi (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Noemí (gaztelania); Noémie / Noémi (frantsesa); Naomi (ingelesa)

Omri (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Omrí (gaztelania); Omri (frantsesa); Omri (ingelesa)

Onan (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Onán (gaztelania); Onan (frantsesa); Onan (ingelesa)

Oseas / Osee (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Oseas (gaztelania); Osée (frantsesa); Hosea (ingelesa)

Paulo Tarsokoa edo Saulo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Pablo de Tarso (gaztelania); Paul de Tarse (frantsesa); Paul the Apostle / Saul of Tarsus (ingelesa)

Petri edo Simon Petri; Done Petri (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón Pedro / San Pedro (gaztelania); Simon-Pierre / saint Pierre (frantsesa); Simon Peter / Saint Peter (ingelesa). Oharra: Jakue, Josef, Marko eta Petri izen tradiziodunak dira euskaraz, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko tradizioa uztartzen dute. Izen horiek onartu zituen Euskaltzaindiak 1996an (66. araua: Santutegiko izen ohikoenak); eta izen horiek berresten ditu orain ere. Hala eta guztiz ere, ulerturik Eliza kristauan, Hegoaldean, Jose, Santiago, Markos eta Pedro izenak erabiltzen direla, eremu horretan maiz erabiltzen direla eta eremu horretan tradizioa dutela, Euskaltzaindiak ez ditu baztertzen izen horiek Hegoaldeko liturgian erabiltzeko

Pontzio Pilato (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Poncio Pilato (gaztelania); Ponce Pilate (frantsesa); Pontius Pilate (ingelesa)

Potifar (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Putifar (gaztelania); Potiphar (frantsesa); Potiphar / Potifar (ingelesa)

Priszila (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Priscilla (gaztelania); Priscille (frantsesa); Priscilla (ingelesa)

Prokoro (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Prócoro (gaztelania); Prochore / Procore (frantsesa); Prochorus (ingelesa)

Rafael (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Rafael (gaztelania); Raphaël (frantsesa); Raphael (ingelesa)

Rakel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Raquel (gaztelania); Rachel (frantsesa); Rachel (ingelesa)

Rebeka (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Rebeca (gaztelania); Rébecca (frantsesa); Rebecca (ingelesa)

Ruben (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Rubén (gaztelania); Ruben (frantsesa); Reuben (ingelesa)

Rut (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Rut (gaztelania); Ruth (frantsesa); Ruth (ingelesa)

Salome (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Salomé (gaztelania); Salomé (frantsesa); Salome (ingelesa)

Salome Alexandra (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Salomé Alejandra (gaztelania); Salomé Alexandra (frantsesa); Salome Alexandra / Alexandra of Jerusalem (ingelesa)

Salomon (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Salomón (gaztelania); Salomon (frantsesa); Solomon (ingelesa)

Samuel (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Samuel (gaztelania); Samuel (frantsesa); Samuel (ingelesa)

Sanson edo Samson (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sansón (gaztelania); Samson (frantsesa); Samson (ingelesa)

Sara (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sara (gaztelania); Sarah (frantsesa); Sarah (ingelesa)

Satan edo Satanas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Satanás / Satán (gaztelania); Satan (frantsesa); Satan (ingelesa)

Saul (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Saúl (gaztelania); Saül (frantsesa); Saul (ingelesa)

Sedekias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sedequías (gaztelania); Sédécias (frantsesa); Zedekiah (ingelesa)

Sefora edo Tzipora (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Séfora (gaztelania); Séphora (frantsesa); Zipporah (ingelesa)

Sem (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sem (gaztelania); Sem (frantsesa); Shem (ingelesa)

Sergio Paulo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sergio Pablo (gaztelania); Lucius Sergius Paullus (frantsesa); Lucius Sergius Paul(l)us (ingelesa)

Set (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Set (gaztelania); Seth (frantsesa); Seth (ingelesa)

Silas (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Silas (gaztelania); Silas / Silvanus (frantsesa); Silas (ingelesa)

Simeon Jerusalemgoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simeón (gaztelania); Siméon de Jérusalem (frantsesa); Simeon of Jerusalem (ingelesa)

Simon Legenduna (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón el leproso (gaztelania); Simon le lépreux (frantsesa); Simon the Leper (ingelesa)

Simon Magoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón el Mago / Simón de Gitta (gaztelania); Simon le Magicien / Simon le Mage (frantsesa); Simon the Sorcerer / Simon the Magician (ingelesa)

Simon Makabearra (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón Macabeo (gaztelania); Simon (frantsesa); Simon Thassi (ingelesa)

Simon Zelote (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón el Zelote (gaztelania); Simon le Zélote (frantsesa); Simon the Zealot / Simon Zelotes (ingelesa)

Simon Zirenekoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Simón de Cirene / Simón el Cirineo (gaztelania); Simon de Cyrène (frantsesa); Simon of Cyrene (ingelesa)

Sofonias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Sofonías (gaztelania); Sophonie (frantsesa); Zephaniah / Sophonias (ingelesa)

Tamar (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tamar (gaztelania); Tamar (frantsesa); Tamar (ingelesa)

Timoteo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Timoteo (gaztelania); Timothée (frantsesa); Timothy (ingelesa)

Tirtza (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tirsá (gaztelania); Thirsta (frantsesa); Tirzah (ingelesa)

Tito (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tito (gaztelania); Tite (frantsesa); Titus (ingelesa)

Tobias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tobías (gaztelania); Tobie (frantsesa); Tobias (ingelesa)

Tobias edo Tobit (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tobit / Tobías (gaztelania); Tobie (frantsesa); Tobit / Tobias (ingelesa)

Tubal (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tubal (gaztelania); Tubal / Toubal (frantsesa); Tubal (ingelesa)

Tubalkain (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Tubalcaín (gaztelania); Toubal-Caïn / Tubal-Caïn (frantsesa); Tubal-cain (ingelesa)

Urbano Mazedoniakoa (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Urbano de Macedonia (gaztelania); Urbain de Macédoine (frantsesa); Urban of Macedonia (ingelesa)

Urias Hitita (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Urías el hitita (gaztelania); Urie le Hittite / Ourias le Hittite / Urie, le Héthien (frantsesa); Uriah the Hittite (ingelesa)

Zabulon (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Zabulón (gaztelania); Zabulon (frantsesa); Zebulun (ingelesa)

Zakarias (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Zacarías (gaztelania); Zacharie (frantsesa); Zechariah (ingelesa)

Zebedeo (Pertsonaia historikoa - Biblia)

Zebedeo (gaztelania); Zébédée (frantsesa); Zebedee (ingelesa)

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper