Pertsona-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Mazedonia - Lekuak - EODA

Mazedonia (Eskualdea)

Entitatea:
Antolakuntza/Eskualdea
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
 • macedonian - (1571) , 359
  (...)
  Hala non *Macedonian eta *Achaian sinhesten duten guzien exemplu izan baitzarete
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonian - (1571) , 359
  (...)
  Ezen zuetarik soinu egin ukhan du Iainkoaren hitzak, ez solament *Macedonian eta *Achaian, baina lekhu orotan ere zuen fede Iainkoa baithangoa dibulgatu izan da, hala non ezpaitugu mengoa deus erran dezagun:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniako - (1571) , 239
  (...)
  Eta bisione bat gauaz ager zekion *Pauli, baitzen hunela *Mazedoniako gizon bat presenta zedin haren aitzinean othoitz egiten zeraukala eta erraiten , Iragan adi *Mazedoniarat, eta aiuta gaitzak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniarat - (1571) , 239
  (...)
  Eta bisione bat gauaz ager zekion *Pauli, baitzen hunela *Mazedoniako gizon bat presenta zedin haren aitzinean othoitz egiten zeraukala eta erraiten , Iragan adi *Mazedoniarat, eta aiuta gaitzak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniara - (1571) , 239
  (...)
  Eta bisionea ikhusi ukhan zuenean, bertan enseia gentezen *Mazedoniara ioaiten, seguratzen genela ezen Iaunak deithu gentuela haei ebanjelizatzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonia - (1571) , 239
  (...)
  Ta handik *Philipposera, zein baita *Macedonia koartereko lehen hiria, eta da kolonia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedonia - (1571) , 362
  (...)
  Ezen egiten ere baduzue haur *Mazedonia guzian diraden anaie orotara: baina othoizten zaituztegu, anaiek gerotik gerora abanzago zaitezten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedonia - (1571) , 313
  (...)
  *Mazedonia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonia - (1571) , 313
  (...)
  Ethorriren naiz bada zuetara, *Macedonia iragan dukedanean (ezen *Macedonian iraganen naiz)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonian - (1571) , 313
  (...)
  Ethorriren naiz bada zuetara, *Macedonia iragan dukedanean (ezen *Macedonian iraganen naiz)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniarat - (1571) , 367
  (...)
  Othoitz egin drauadan bezala *Ephesen egon andin, *Macedoniarat, ioaiten ninzenean, egin ezak, denunzia diezeanzat batzuei eztezaten berzelako doktrinarik irakats
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniarat - (1571) , 316
  (...)
  Eta zuetarik *Macedoniarat iragan, eta harzara *Macedoniarik ethorri zuetara, eta zuezaz gida nendin *Iudeara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniarik - (1571) , 316
  (...)
  Eta zuetarik *Macedoniarat iragan, eta harzara *Macedoniarik ethorri zuetara, eta zuezaz gida nendin *Iudeara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedo - (1571) , 261
  (...)
  Eta iganik *Adramytteko unzi batetara, Asiako komarketara ioaitera parti gentezen, eta gurekin zen *Aristarche *Macedo *Thessaliniceanoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniarik - (1571) , 243
  (...)
  Eta ethorri ziradenean *Mazedoniarik *Silas eta *Timotheo, *Paulek Spirituaz hersturik testifikatzen zerauen Iuduei *Iesus zela *Krist
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniarat - (1571) , 317
  (...)
  Eztut ukhan pausurik neure spirituan, zeren ezpainezan eriden *Tite neure anaiea: baina hetarik konjit harturik, ioan nendin *Macedoniarat,
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniakoen - (1571) , 287
  (...)
  *Mazedoniakoen eta *Achaiakoen kontribuzionea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniakoen - (1571) , 288
  (...)
  Ezen *Macedoniakoen eta *Achaiacoen plazera izan da *Ierusalemen diraden sainduetako paubrei zerbaiten partitzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniako - (1571) , 323
  (...)
  Iaikin eraziten drauzuegu bada, anaieak, *Macedoniako Elizei eman izan zaien Iainkoaren grazia:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniakoak - (1571) , 324
  (...)
  Ezen badakit zuen gogo presta, zeinagatik zuezaz gloriatzen bainaiz *Macedoniakoak baithan, ezen *Achaia prest dela xazdanik: eta zuetarik heldu den zeloak anhitz persona inzitatu ukhan du
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedonia - (1571) , 246
  (...)
  Gauza hauk hunela konplitu ziradenean delibera zezan *Paulek Spirituaz, *Mazedonia eta *Achaia iraganik *Ierusalemera ioaitera, zioela, Han izan ondoan, Roma ere ikhusi behar dut
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniakoak - (1571) , 324
  (...)
  Badin *Macedoniakoak enekin ethor baditez, eta prestatu gabeak eriden bazaitzatez, ahalke iragan eztezagun(ezterradanzat zuek) zuezaz gloriatu gareneko seguranza hunetan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macenoniara - (1571) , 246
  (...)
  Eta igorririk *Macenoniara aiutatzen zutenetarik biga baitziraden *Timotheo eta *Erasto, bera geldi zedin denbora hartan trubla handi bat doktrinaren kausaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniakoak - (1571) , 246
  (...)
  Eta bethe zedin hiri guzia konfusionez, eta oldar zitezen gogo batez theatrera, harturik *Gayo eta *Aristarche *Macedoniakoak, *Paulen bideko lagunak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniarik - (1571) , 327
  (...)
  Eta zuekin ninzenean, eta beharra nuenean eznaiz nagi izan egitekoan nehoren kaltetan: ezen ni falta ninzena suplitu ukhan dute *Macedoniarik ethorri izan diraden anaiek, eta begiratu izan naiz eta begiraturen deusetan ere zuen karga izatetik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniarik - (1571) , 353
  (...)
  Eta zuek ere badakizue, *Philippianoak, ezen Ebanjelioaren predikazione hatsean, *Mazedoniarik partitu ninzenean, ezeinere Elizak etzarautala deus komunikatu har eta emanezko beharkian, zuek zeurok baizen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedonian - (1571) , 247
  (...)
  *Paul *Mazedonian, *Grezian, eta *Sirian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniacotik - (1571) , 382
  (...)
  *Tite *Cretakoen elizako lehen Ipizpiku ordenatuagana *Nicapolis *Macedoniacotik skribatua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniarat - (1571) , 247
  (...)
  Bada tumultoa apazegatu zenean, *Paul diszipuluak beregana deithurik eta besarkaturik, parti zedin *Macedoniarat ioaiteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonian - (1571) , 247
  (...)
  Eta han hirur hilebethe eginik, zeren Iuduek zelata egiten baitzeraukaten *Syriarat enbarkatu izan baliz: haren abisua izan zen *Macedonian gaindi itzultzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoiakotik - (1571) , 330
  (...)
  Korintianoetaratko bigarrena *Philippes *Macedoiakotik *Titerekin eta *Luc-ekin skribatua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedoniakoez - (1571) , 238
  (...)
  Bisione *Pauli agertu *Mazedoniakoez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonum - (1638) O.NUV , II, XIV. kap., 310. or. [0827. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • mazedoniako - (1666) Tt.Onsa , 26
  (...)
  *Armenia, *Mazedoniako andere handi batek, mundian zen goiz oroz bere bilhuak, irez ondoan, berhaustatzen zutian, herhauts batez, zein baitzen hillen hezurretarik egina, eta hori egitian zian andere hark herioaren markhak, seiñaliak, eta haren nezesitatia, bere bilhoetan, bere begien aitzinian, eduki lezan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniako - (1666) Tt.Onsa , 15
  (...)
  *Philippus, *Macedoniako errege handi hark egun batez biktoria handi bat irabazi zian, *Athenasako hiriaren kontre, zoin baitzen *Greziako erresumaren hiri kapitala *Charona deitatzen zen hiriaren aitzinian eta geroz hantik harat, prinze zuhur hark, beldurrez, urguillia, banitatia, eta superbia haren espirituaren eta haren hunaren gehien gerta litian, mundian zen goiz oroz argi puntan iguzkiaren ialkitiari, erakarzen zian bere pajetarik bat bere ohiaren aitzinera eta paje hark bere salutazioian lehen hitzak erraiten zutian erregeri, erregeren manuz, gisa hontan, qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedoniko - (1760+) Mb.IArg1 , 341
  (...)
  Persitarren eskutik iges egin zuen laster *Macedoniko errege *Alexandro andiaren eskura, ta hau ill ta onen eskutik erori ta ausi zen anitz zatitan ta gelditu zen zati bakoitza *Alexandro beraren soldaduren baten eskuan sartua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedonitik - (1760+) Mb.IArg1 , 385
  (...)
  *Alexandro andiak *Mazedonitik *Indirañoko erreinu guziak armaz ta gerraz beretu ta, beretako eragin zuen urrezko anitz pillare zituen tronu bat, ta artan jarri ta aditzen zuen billatzen zutenak esan nai zioten guzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • macedonian - (1760+) Mb.IArg1 , 211
  (...)
  Kontuzko zuen ibiller onen ta birtutezko zuen lanen berria banatu da *Macedonian, *Achaian, bai ta urrutiagoko beste bazterretan ere, ta bazter orietakoak ere hari dira zuen eran beren lan andi-txiki guziak kontuz egiten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • meçedoina - (1800+) Xarlem , 873
  (...)
  *Greka eta *MEçedoina enetako dvtvzv *Cayira eta *BAbilonia ene dvtvzv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mazedonia - (1991) EG.PAL.GD , 148
  (...)
  Macedonia (gazt.); Mazedonia (eusk.); Macédoine (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • mazedonia [sic]: mazedonia - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1071. or.
  (...)
  Cf. lat. Macedonia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • Mazedonia - (2008) ARAUZ.154 , Euskera, LIII (2008, 1), 194. or.
  (...)
  Macedonia (gaztelania); Macédoine (frantsesa); Macedonia (ingelesa); Jatorrizkoa: Македония.
  (...)

  Zer: Eskualde historikoa
  Non: Bulgaria
  Jatorria: ARAUZ.154

 • Mazedonia - (2014) ARAUA.076 , 9. or., s.v. Antigono, adib.
  (...)
  Antigono [ADIBIDEZ: Antigono Karistokoa, Antigono III.a Mazedoniakoa]
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria, Grezia, Mazedonia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Mazedonia - (2014) ARAUA.076 , 9. or., s.v. Antipatro edo Antipater, adib.
  (...)
  Antipatro edo Antipater [ADIBIDEZ: Antipater Zirenekoa, Antipater Tarsokoa, Antipater II.a Mazedoniakoa]
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria, Grezia, Mazedonia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Mazedonia - (2014) ARAUA.076 , 10. or., s.v. Arkelao, adib.
  (...)
  Arkelao [ADIBIDEZ: Arkelao Espartakoa, Arkelao I.a Mazedoniakoa]
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria, Grezia, Mazedonia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Alexandro I.a Mazedoniakoa - (2014) ARAUA.076 , 8. or.
  (...)
  Alejandro I de Mazedonia / Alejandro I Filoheleno (gaztelania); Alexandre Ier de Macédoine (frantsesa); Alexander I of Macedon (ingelesa); Ἀλέξανδρος (grekoa)
  (...)

  Zer: Pertsona-izena [klasikoa]
  Non: Antzinateko Grezia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Mazedonia - (2014) ARAUA.076 , 11. or., s.v. Artsinoe, adib.
  (...)
  Artsinoe [ADIBIDEZ: Artsinoe Mazedoniakoa, Artsinoe I.a]
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria, Grezia, Mazedonia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Mazedonia - (2014) ARAUA.076 , 12. or., s.v. Demetrio, adib.
  (...)
  Demetrio [ADIBIDEZ: Demetrio Ederra, Demetrio I.a Mazedoniakoa]
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria, Grezia, Mazedonia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Mazedonia - (2014) ARAUA.076 , 7. or., s.v. Agaton, adib.
  (...)
  Agaton [ADIBIDEZ: Agaton Atenaskoa, Agaton Mazedoniakoa]
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria, Grezia, Mazedonia
  Jatorria: ARAUA.076

 • Urbano Mazedoniakoa - (2014/06/27) ARAUA.177 , 10. or.
  (...)
  Urbano de Macedonia (gaztelania); Urbain de Macédoine (frantsesa); Urban of Macedonia (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa
  Non: Biblia
  Jatorria: ARAUA.177

 • Basilio Mazedoniarra - (2015/12/18) ARAUA.179 , 2. or.
  (...)
  Basilio Augusto el Macedonio (gaztelania); Basile Ier le Macédonien (frantsesa); Basil I the Macedonian (ingelesa); Basilius I Macedonius (latina); Βασίλειος Α΄ ὁ Μακεδὸν (grekoa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Enperadorea]
  Non: Bizantzio
  Jatorria: ARAUA.179

 • mazedoniar (mazedoniarrak edo mazedoniar dinastia) - (2017) ARAUA.182 , 5. or.
  (...)
  mazedoniar (mazedoniarrak edo mazedoniar dinastia): dinastía macedónica (gaztelania); dynastie macédonienne (frantsesa); Macedonian dynasty (ingelesa)
  (...)

  Zer: Dinastia
  Non: Bizantzio
  Jatorria: ARAUA.182

 • Mazedonia - (2021) ARAUA.154 , 21. or.
  (...)
  Macedonia (gaztelania); Macédoine (frantsesa); Macedonia (ingelesa); Jatorrizkoa: Македония.
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Bulgaria
  Jatorria: ARAUA.154

 

 • Македония (bulgariera) (bertakoa)
 • Macedonia (gaztelania)
 • Macédoine (frantsesa)
 • Macedonia (ingelesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.42º48'27"E - Lat.23º33'45"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper