Arauen Datutegi Onomastikoa (ADO)

155. araua - Arauak - ADO

337 emaitza 155. araua bilaketarentzat

Abaigar: abaigartar (Udala - Nafarroa)

Abaigar (euskara); Abáigar (ofiziala). Herritar izena: abaigartar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra

Abartzuza: abartzuzar (Udala - Nafarroa)

Abartzuza (euskara); Abárzuza (ofiziala). Herritar izena: abartzuzar. Eskualdea: Deierri. Merindadea: Lizarra

Abaurregaina (-a): abaurrear [abaurregaindar] (Udala - Nafarroa)

Abaurregaina (-a) (euskara); Abaurregaina / Abaurrea Alta (ofiziala). Herritar izena: abaurrear. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Euskaltzaindiak 141. arauan zehazten duen bezala, izenen amaieran ageri den -a hori ez da berezkoa izaten, artikulua baizik eta, ondorioz, izena deklinatzean artikulu hori zenbait kasutan galtzen da. Gainera, kontuan izan behar da - a horren aurrean kontsonantea (Abaurregaina) edo bokala (Abaurrepea) doan. Abaurregaina izena erabiltzean, honakoa da bidea: Abaurregaina, Abaurregainarekin..., baina Abaurregainean, Abaurregaineko, Abaurregainetik, Abaurregainera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Abaurregain maitea, Abaurregain osoan, gure Abaurregain hau... Abaurrepeko herritarrengandik bereizteko abaurregaindar ere erabil daiteke.

Abaurrepea (-a): abaurrepetar (Udala - Nafarroa)

Abaurrepea (-a) (euskara); Abaurrepea / Abaurrea Baja (ofiziala). Herritar izena: abaurrepetar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Euskaltzaindiak 141. arauan zehazten duen bezala, izenen amaieran ageri den -a hori ez da berezkoa izaten, artikulua baizik eta, ondorioz, izena deklinatzean azken artikulu hori zenbait kasutan galtzen da. Gainera, kontuan izan behar da -a horren aurrean kontsonantea (Abaurregaina) ala bokala (Abaurrepea) doan. Abaurrepea izena erabiltzean, honakoa da bidea: Abaurrepea, Abaurrepearekin, Abaurrepean..., baina Abaurrepeko, Abaurrepetik, Abaurrepera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean, adibidez: Abaurrepe maitea, Abaurrepe osoan, gure Abaurrepe hau...

Aberin: aberindar (Udala - Nafarroa)

Aberin (euskara); Aberin (ofiziala). Herritar izena: aberindar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra

Ablitas: ablitastar (Udala - Nafarroa)

Ablitas (euskara); Ablitas (ofiziala). Herritar izena: ablitastar. Merindadea: Tutera

Adios: adiostar (Udala - Nafarroa)

Adios (euskara); Adiós (ofiziala). Herritar izena: adiostar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Aezkoa (Eskualdea - Nafarroa)

Aezkoa. Merindadea: Zangoza.

Agoitz: agoiztar [agoizko] (Udala - Nafarroa)

Agoitz (euskara); Aoiz <> Agoitz (ofiziala). Herritar izena: agoiztar. Eskualdea: Longida. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Gogoratu behar da Agoitz izenaren bukaerako txistukaria frikari bihurtzen dela hainbat kasu marka hartzean. Hortaz, deklinatzean, honakoa da gomendatzen den bidea: Agoitz, Agoitzen, Agoitzekin..., baina Agoizko, Agoiztik... Honekin [agoiztar] batera agoizko erabilt zen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.

Aguilar (Eskualdea - Nafarroa)

Aguilar. Merindadea: Lizarra.

Aguilar Kodes: aguilartar (Udala - Nafarroa)

Aguilar Kodes (euskara); Aguilar de Codés (ofiziala). Herritar izena: aguilartar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra

Aiegi: aiegiar (Udala - Nafarroa)

Aiegi (euskara); Ayegui <> Aiegi (ofiziala). Herritar izena: aiegiar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ayegui udalerriaren izen ofiziala Ayegui <> Aiegi izatea erabaki zuen.

Alesbes: alesbestar (Udala - Nafarroa)

Alesbes (euskara); Villafranca (ofiziala). Herritar izena: alesbestar. Merindadea: Tutera

Allin (Eskualdea - Nafarroa)

Allin. Merindadea: Lizarra.

Allin: allindar (Udala - Nafarroa)

Allin (euskara); Allín (ofiziala). Herritar izena: allindar. Eskualdea: Allin. Merindadea: Lizarra

Allo: alloar (Udala - Nafarroa)

Allo (euskara); Allo (ofiziala). Herritar izena: alloar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Oteitzan dokumentatu den Alubidia toponimoak, gaur egun Lubiria izenaz ezagun denak, argi erakusten du euskaldunek Alu erabiltzen zutela herri hau izendatzeko. Hala ere, hitz horrek lexiko arruntean duen esanguragatik, ez dirudi berreskuratzea egokia denik.

Altsasu: altsasuar (Udala - Nafarroa)

Altsasu (euskara); Altsasu / Alsasua (ofiziala). Herritar izena: altsasuar. Eskualdea: Burunda. Merindadea: Iruñea

Ameskoa ibarrak (-ak) (Eskualdea - Nafarroa)

Ameskoa ibarrak. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.

Ameskoabarrena (-a): ameskoar [ameskoabarrendar] (Udala - Nafarroa)

Ameskoabarrena (-a) (euskara); Améscoa Baja (ofiziala). Herritar izena: ameskoar. Eskualdea: Ameskoa ibarrak. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurregaina izenaren oin-oharra. Ameskoabarreneko eta Ameskoagoieneko biztanleak bereizi behar izanez gero, ameskoabarrendar eta ameskoagoiendar erabil daiteke.

Andosilla: andosillar (Udala - Nafarroa)

Andosilla (euskara); Andosilla (ofiziala). Herritar izena: andosillar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Añorbe: añorbear (Udala - Nafarroa)

Añorbe (euskara); Añorbe (ofiziala). Herritar izena: añorbear. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Antsoain zendea (Eskualdea - Nafarroa)

Antsoain zendea. Merindadea: Iruñea.

Antsoain: antsoaindar (Udala - Nafarroa)

Antsoain (euskara); Ansoáin <> Antsoain (ofiziala). Herritar izena: antsoaindar. Eskualdea: Antsoain zendea. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ansoáin udalerriaren izen ofiziala Ansoáin <> Antsoain izatea erabaki zuen.

Antzin: antzindar (Udala - Nafarroa)

Antzin (euskara); Ancín <> Antzin (ofiziala). Herritar izena: antzindar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Ancín udalerriaren izen ofiziala Ancín <> Antzin izatea erabaki zuen.

Anue (Eskualdea - Nafarroa)

Anue. Merindadea: Iruñea.

Anue: anuetar (Udala - Nafarroa)

Anue (euskara); Anue (ofiziala). Herritar izena: anuetar. Eskualdea: Anue. Merindadea: Iruñea

Araitz (Eskualdea - Nafarroa)

Araitz. Merindadea: Iruñea.

Araitz: araiztar (Udala - Nafarroa)

Araitz (euskara); Araitz (ofiziala). Herritar izena: araiztar. Eskualdea: Araitz. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Arakil (Eskualdea - Nafarroa)

Arakil. Merindadea: Iruñea.

Arakil: arakildar (Udala - Nafarroa)

Arakil (euskara); Arakil (ofiziala). Herritar izena: arakildar. Eskualdea: Arakil. Merindadea: Iruñea

Aranaratxe: aranaratxear (Udala - Nafarroa)

Aranaratxe (euskara); Aranarache <> Aranaratxe (ofiziala). Herritar izena: aranaratxear. Eskualdea: Ameskoa ibarrak. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Aranarache udalerriaren izen ofiziala Aranarache <> Aranaratxe izatea erabaki zuen.

Aranatzaldea (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Aranatzaldea (-a). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Aranguren (Eskualdea - Nafarroa)

Aranguren. Merindadea: Zangoza. Oharrak: 67/1999 Foru Dekretuan Valle de Aranguren <> Aranguren Ibarra onartu zen.

Aranguren: arangurendar (Udala - Nafarroa)

Aranguren (euskara); Aranguren (ofiziala). Herritar izena: arangurendar. Eskualdea: Aranguren. Merindadea: Zangoza

Arano: aranoar (Udala - Nafarroa)

Arano (euskara); Arano (ofiziala). Herritar izena: aranoar. Eskualdea: Urumealdea (-a). Merindadea: Iruñea

Arantza: aranaztar (Udala - Nafarroa)

Arantza (euskara); Arantza (ofiziala). Herritar izena: aranaztar. Eskualdea: Bortziriak (-ak); Bortzerriak (-ak). Merindadea: Iruñea

Aras: arastar (Udala - Nafarroa)

Aras (euskara); Aras (ofiziala). Herritar izena: arastar. Eskualdea: Vianaldea (-a). Merindadea: Lizarra

Arbizu: arbizuar (Udala - Nafarroa)

Arbizu (euskara); Arbizu (ofiziala). Herritar izena: arbizuar. Eskualdea: Aranatzaldea (-a). Merindadea: Iruñea

Arellano: arellanoar (Udala - Nafarroa)

Arellano (euskara); Arellano (ofiziala). Herritar izena: arellanoar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra

Areso: aresoar (Udala - Nafarroa)

Areso (euskara); Areso (ofiziala). Herritar izena: aresoar. Eskualdea: Leitzaran. Merindadea: Iruñea

Arguedas: arguedastar (Udala - Nafarroa)

Arguedas (euskara); Arguedas (ofiziala). Herritar izena: arguedastar. Merindadea: Tutera

Aria: ariatar (Udala - Nafarroa)

Aria (euskara); Aria (ofiziala). Herritar izena: ariatar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza

Aribe: aribear (Udala - Nafarroa)

Aribe (euskara); Aribe (ofiziala). Herritar izena: aribear. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza

Armañantzas: armañantzastar (Udala - Nafarroa)

Armañantzas (euskara); Armañanzas (ofiziala). Herritar izena: armañantzastar. Eskualdea: Los Arcosko Bostiriak (-ak). Merindadea: Lizarra

Arroitz: arroiztar (Udala - Nafarroa)

Arroitz (euskara); Arróniz (ofiziala). Herritar izena: arroiztar. Eskualdea: Doneztebe Iguzkitza. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Arruazu: arruazuar (Udala - Nafarroa)

Arruazu (euskara); Arruazu (ofiziala). Herritar izena: arruazuar. Eskualdea: Aranatzaldea (-a). Merindadea: Iruñea

Artaxoa: artaxoar (Udala - Nafarroa)

Artaxoa (euskara); Artajona (ofiziala). Herritar izena: artaxoar. Merindadea: Erriberri

Artazu: artazuar (Udala - Nafarroa)

Artazu (euskara); Artazu (ofiziala). Herritar izena: artazuar. Eskualdea: Mañeruibar. Merindadea: Lizarra

Artzibar (Eskualdea - Nafarroa)

Artzibar. Merindadea: Zangoza.

Artzibar: artzibartar (Udala - Nafarroa)

Artzibar (euskara); Valle de Arce <> Artzibar (ofiziala). Herritar izena: artzibartar. Eskualdea: Artzibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Kontuan izan Artzi izena duen herria ere badela. 2009-01-01eko izendegian Arce <> Artzi badator ere, Nafarroako Gobernuak 67/1999 Foru Dekretuan Valle de Arce <> Artzibar onartu zuen.

Atarrabia: atarrabiar (Udala - Nafarroa)

Atarrabia (euskara); Villava <> Atarrabia (ofiziala). Herritar izena: atarrabiar. Merindadea: Iruñea

Atetz (Eskualdea - Nafarroa)

Atetz. Merindadea: Iruñea.

Atetz: ateztar (Udala - Nafarroa)

Atetz (euskara); Atez (ofiziala). Herritar izena: ateztar. Eskualdea: Atetz. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Auritz: auriztar (Udala - Nafarroa)

Auritz (euskara); Auritz / Burguete (ofiziala). Herritar izena: auriztar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Azagra: azagrar (Udala - Nafarroa)

Azagra (euskara); Azagra (ofiziala). Herritar izena: azagrar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Azkoien: azkoiendar (Udala - Nafarroa)

Azkoien (euskara); Peralta <> Azkoien (ofiziala). Herritar izena: azkoiendar. Merindadea: Erriberri. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Peralta udalerriaren izen ofiziala Peralta <> Azkoien izatea erabaki zuen.

Azuelo: azueloar (Udala - Nafarroa)

Azuelo (euskara); Azuelo (ofiziala). Herritar izena: azueloar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra

Bakaiku: bakaikuar (Udala - Nafarroa)

Bakaiku (euskara); Bakaiku (ofiziala). Herritar izena: bakaikuar. Eskualdea: Burunda. Merindadea: Iruñea

Barañain: barañaindar (Udala - Nafarroa)

Barañain (euskara); Barañáin (ofiziala). Herritar izena: barañaindar. Eskualdea: Zizur zendea. Merindadea: Iruñea

Barasoain: barasoaindar (Udala - Nafarroa)

Barasoain (euskara); Barásoain (ofiziala). Herritar izena: barasoaindar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri

Barbarin: barbarindar (Udala - Nafarroa)

Barbarin (euskara); Barbarin (ofiziala). Herritar izena: barbarindar. Eskualdea: Doneztebe Iguzkitza. Merindadea: Lizarra

Bargota: bargotar (Udala - Nafarroa)

Bargota (euskara); Bargota (ofiziala). Herritar izena: bargotar. Eskualdea: Vianaldea (-a). Merindadea: Lizarra

Barillas: barillastar (Udala - Nafarroa)

Barillas (euskara); Barillas (ofiziala). Herritar izena: barillastar. Merindadea: Tutera

Basaburua (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Basaburua (-a). Merindadea: Iruñea.

Basaburua (-a): basaburuar (Udala - Nafarroa)

Basaburua (-a) (euskara); Basaburua (ofiziala). Herritar izena: basaburuar. Eskualdea: Basaburua (-a). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Baztan (Eskualdea - Nafarroa)

Baztan. Merindadea: Iruñea.

Baztan: baztandar (Udala - Nafarroa)

Baztan (euskara); Baztan (ofiziala). Herritar izena: baztandar. Eskualdea: Baztan. Merindadea: Iruñea

Baztanaldea (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Baztanaldea (-a). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Beire: beiretar (Udala - Nafarroa)

Beire (euskara); Beire (ofiziala). Herritar izena: beiretar. Merindadea: Erriberri

Bera: beratar (Udala - Nafarroa)

Bera (euskara); Bera / Vera de Bidasoa (ofiziala). Herritar izena: beratar. Eskualdea: Bortziriak (-ak); Bortzerriak (-ak). Merindadea: Iruñea

Beraskoain: beraskoaindar (Udala - Nafarroa)

Beraskoain (euskara); Belascoáin (ofiziala). Herritar izena: beraskoaindar. Eskualdea: Etxauribar. Merindadea: Iruñea

Berbintzana: berbintzandar (Udala - Nafarroa)

Berbintzana (euskara); Berbinzana (ofiziala). Herritar izena: berbintzandar. Merindadea: Erriberri

Beriain: beriaindar (Udala - Nafarroa)

Beriain (euskara); Beriáin (ofiziala). Herritar izena: beriaindar. Eskualdea: Galar zendea. Merindadea: Iruñea

Berriobeiti: berriobeitiar (Udala - Nafarroa)

Berriobeiti (euskara); Berrioplano (ofiziala). Herritar izena: berriobeitiar. Eskualdea: Antsoain zendea. Merindadea: Iruñea

Berriozar: berriozartar (Udala - Nafarroa)

Berriozar (euskara); Berriozar (ofiziala). Herritar izena: berriozartar. Eskualdea: Antsoain zendea. Merindadea: Iruñea

Berrotza (Eskualdea - Nafarroa)

Berrotza. Merindadea: Lizarra.

Bertizarana: bertizarandar (Udala - Nafarroa)

Bertizarana (euskara); Bertizarana (ofiziala). Herritar izena: bertizarandar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Nahiz eta azken -a etimologikoki artikulua izan, aspaldixko bat egin du izenarekin eta Deklinatzean haren zatia balit z bezala erabiltzen da: Bertizaranako, Bertizaranan, Bertizaranatik…

Betelu: beteluar (Udala - Nafarroa)

Betelu (euskara); Betelu (ofiziala). Herritar izena: beteluar. Eskualdea: Araitz. Merindadea: Iruñea

Bidankoze: bidankoztar (Udala - Nafarroa)

Bidankoze (euskara); Vidángoz <> Bidankoze (ofiziala). Herritar izena: bidankoztar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Bidaurreta: bidaurretar (Udala - Nafarroa)

Bidaurreta (euskara); Bidaurreta (ofiziala). Herritar izena: bidaurretar. Eskualdea: Etxauribar. Merindadea: Iruñea

Biurrun-Olkotz: biurrundar, olkoztar (Udala - Nafarroa)

Biurrun-Olkotz (euskara); Biurrun-Olcoz (ofiziala). Herritar izena: biurrundar, olkoztar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Bortziriak (-ak), Bortzerriak (-ak) (Eskualdea - Nafarroa)

Bortziriak (-ak); Bortzerriak (-ak). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.

Buñuel: buñueldar (Udala - Nafarroa)

Buñuel (euskara); Buñuel (ofiziala). Herritar izena: buñueldar. Merindadea: Tutera

Burgi: burgiar (Udala - Nafarroa)

Burgi (euskara); Burgui <> Burgi (ofiziala). Herritar izena: burgiar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Burlata: burlatar (Udala - Nafarroa)

Burlata (euskara); Burlada <> Burlata (ofiziala). Herritar izena: burlatar. Eskualdea: Eguesibar. Merindadea: Zangoza

Burunda (Eskualdea - Nafarroa)

Burunda. Merindadea: Iruñea.

Cabanillas: cabanillastar (Udala - Nafarroa)

Cabanillas (euskara); Cabanillas (ofiziala). Herritar izena: cabanillastar. Merindadea: Tutera

Cabredo: cabredoar (Udala - Nafarroa)

Cabredo (euskara); Cabredo (ofiziala). Herritar izena: cabredoar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra

Cadreita: cadreitar (Udala - Nafarroa)

Cadreita (euskara); Cadreita (ofiziala). Herritar izena: cadreitar. Merindadea: Tutera

Caparroso: caparrosoar (Udala - Nafarroa)

Caparroso (euskara); Caparroso (ofiziala). Herritar izena: caparrosoar. Merindadea: Erriberri

Cárcar: carcartar (Udala - Nafarroa)

Cárcar (euskara); Cárcar (ofiziala). Herritar izena: carcartar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Carcarko udaletxea berritu dute.

Cascante: cascantear (Udala - Nafarroa)

Cascante (euskara); Cascante (ofiziala). Herritar izena: cascantear. Merindadea: Tutera

Castejón: castejondar (Udala - Nafarroa)

Castejón (euskara); Castejón (ofiziala). Herritar izena: castejondar. Merindadea: Tutera. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Castejongo udaletxea berritu dute.

Cintruénigo: cintruenigoar (Udala - Nafarroa)

Cintruénigo (euskara); Cintruénigo (ofiziala). Herritar izena: cintruenigoar. Merindadea: Tutera. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Cintruenigoko udaletxea berritu dute.

Corella: corellar (Udala - Nafarroa)

Corella (euskara); Corella (ofiziala). Herritar izena: corellar. Merindadea: Tutera

Cortes: cortestar (Udala - Nafarroa)

Cortes (euskara); Cortes (ofiziala). Herritar izena: cortestar. Merindadea: Tutera

Deierri (Eskualdea - Nafarroa)

Deierri. Merindadea: Lizarra.

Deierri: deierriar (Udala - Nafarroa)

Deierri (euskara); Valle de Yerri <> Deierri (ofiziala). Herritar izena: deierriar. Eskualdea: Deierri. Merindadea: Lizarra

Deikaztelu: deikazteluar (Udala - Nafarroa)

Deikaztelu (euskara); Dicastillo (ofiziala). Herritar izena: deikazteluar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra

Desoio: desoioar (Udala - Nafarroa)

Desoio (euskara); Desojo (ofiziala). Herritar izena: desoioar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra

Donamaria: donamariar (Udala - Nafarroa)

Donamaria (euskara); Donamaria (ofiziala). Herritar izena: donamariar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Doneztebe Iguzkitza (Eskualdea - Nafarroa)

Doneztebe Iguzkitza. Merindadea: Lizarra.

Doneztebe: doneztebar (Udala - Nafarroa)

Doneztebe (euskara); Doneztebe / Santesteban (ofiziala). Herritar izena: doneztebar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Egaibar (Eskualdea - Nafarroa)

Egaibar. Merindadea: Lizarra.

Eguesibar (Eskualdea - Nafarroa)

Eguesibar. Merindadea: Zangoza.

Eguesibar: eguesibartar (Udala - Nafarroa)

Eguesibar (euskara); Egüés (ofiziala). Herritar izena: eguesibartar. Eskualdea: Eguesibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Kontuan izan Egues izena duen herria ere badela.

El Busto: elbustoar (Udala - Nafarroa)

El Busto (euskara); El Busto (ofiziala). Herritar izena: elbustoar. Eskualdea: Los Arcosko Bostiriak (-ak). Merindadea: Lizarra

Elgorriaga: elgorriagar (Udala - Nafarroa)

Elgorriaga (euskara); Elgorriaga (ofiziala). Herritar izena: elgorriagar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Elizagorria (-a): elizagorriar (Udala - Nafarroa)

Elizagorria (-a) (euskara); Lazagurría (ofiziala). Herritar izena: elizagorriar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Elo: eloar (Udala - Nafarroa)

Elo (euskara); Monreal (ofiziala). Herritar izena: eloar. Eskualdea: Ibargoiti. Merindadea: Zangoza

Elortzibar (Eskualdea - Nafarroa)

Elortzibar. Merindadea: Zangoza.

Eneritz: eneriztar (Udala - Nafarroa)

Eneritz (euskara); Enériz <> Eneritz (ofiziala). Herritar izena: eneriztar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Enériz udalerriaren izen ofiziala Enériz <> Eneritz izatea erabaki zuen.

Eratsun: eratsundar (Udala - Nafarroa)

Eratsun (euskara); Eratsun (ofiziala). Herritar izena: eratsundar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Ergoiena (-a): ergoiendar (Udala - Nafarroa)

Ergoiena (-a) (euskara); Ergoiena (ofiziala). Herritar izena: ergoiendar. Eskualdea: Aranatzaldea (-a). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurregaina izenaren oin-oharra.

Erriberri: erriberritar (Udala - Nafarroa)

Erriberri (euskara); Olite <> Erriberri (ofiziala). Herritar izena: erriberritar. Merindadea: Erriberri. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Olite udalerriaren izen ofiziala Olite <> Erriberri izatea erabaki zuen.

Erroibar (Eskualdea - Nafarroa)

Erroibar. Merindadea: Zangoza.

Erroibar: erroibartar (Udala - Nafarroa)

Erroibar (euskara); Erroibar / Valle de Erro (ofiziala). Herritar izena: erroibartar. Eskualdea: Erroibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Kontuan izan Erro izena duen herria ere badela. 2009-01-01eko izendegian Erro badator ere, Nafarroako Gobernuaren 16/1989 Foru Dekretuaren arabera, Erroibar / Valle de Erro da izen ofiziala.

Erromantzatua (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Erromantzatua(-a). Merindadea: Zangoza.

Erromantzatua (-a): erromantzatuar (Udala - Nafarroa)

Erromantzatua (-a) (euskara); Romanzado (ofiziala). Herritar izena: erromantzatuar. Eskualdea: Erromantzatua(-a). Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Erronkari: erronkariar (Udala - Nafarroa)

Erronkari (euskara); Roncal <> Erronkari (ofiziala). Herritar izena: erronkariar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Erronkaribar (Eskualdea - Nafarroa)

Erronkaribar. Merindadea: Zangoza.

Esa: esar (Udala - Nafarroa)

Esa (euskara); Yesa (ofiziala). Herritar izena: esar. Eskualdea: Zangozerria (-a)51. Merindadea: Zangoza

Eslaba: eslabar (Udala - Nafarroa)

Eslaba (euskara); Eslava (ofiziala). Herritar izena: eslabar. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Espartza: espartzar [espartzazaraitzuar] (Udala - Nafarroa)

Espartza (euskara); Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu (ofiziala). Herritar izena: espartzar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Euskal Herrian dagoen Espartza izeneko beste herritik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Espartza Zaraitzu (izenburu gisa); testuetan, deklinaturik eman behar denean: Espartza Zaraitzuko eliza berritu dute.

Esprontzeda: esprontzedar (Udala - Nafarroa)

Esprontzeda (euskara); Espronceda (ofiziala). Herritar izena: esprontzedar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra

Estellerria (Eskualdea - Nafarroa)

Estellerria. Merindadea

Estellerriko Erribera (Eskualdea - Nafarroa)

Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra.

Esteribar (Eskualdea - Nafarroa)

Esteribar. Merindadea: Zangoza.

Esteribar: esteribartar (Udala - Nafarroa)

Esteribar (euskara); Esteribar (ofiziala). Herritar izena: esteribartar. Eskualdea: Esteribar. Merindadea: Zangoza

Etaiu: etaiuar [Etaiuko] (Udala - Nafarroa)

Etaiu (euskara); Etayo (ofiziala). Herritar izena: etaiuar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra. Oharra: Honekin batera Etaiuko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere

Etxalar: etxalartar (Udala - Nafarroa)

Etxalar (euskara); Etxalar (ofiziala). Herritar izena: etxalartar. Eskualdea: Bortziriak (-ak); Bortzerriak (-ak). Merindadea: Iruñea

Etxarri Aranatz: etxarriar [etxarriaranaztar] (Udala - Nafarroa)

Etxarri Aranatz (euskara); Etxarri-Aranatz (ofiziala). Herritar izena: etxarriar. Eskualdea: Aranatzaldea (-a). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Etxarri Aranazkoak beste etxarriarrengandik bereizteko etxarriaranaztar erabil daiteke.etxarrie txauribartar erabil daiteke.

Etxarri: etxarriar [etxarrietxauribartar] (Udala - Nafarroa)

Etxarri (euskara). Herritar izena: etxarriar. Eskualdea: Etxauribar. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Euskal Herrian dauden beste Etxarri-etatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Etxarri Etxauribar (izenburu gisa); testuetan, deklinaturik eman behar denean: Etxarri Etxauribarko eliza berritu dute. Etxarri Etxauribarkoak beste etxarriarrengandik bereizteko etxarrie txauribartar erabil daiteke.

Etxauri: etxauriar (Udala - Nafarroa)

Etxauri (euskara); Etxauri (ofiziala). Herritar izena: etxauriar. Eskualdea: Etxauribar. Merindadea: Iruñea

Etxauribar (Eskualdea - Nafarroa)

Etxauribar. Merindadea: Iruñea.

Eulate: eulatear (Udala - Nafarroa)

Eulate (euskara); Eulate (ofiziala). Herritar izena: eulatear. Eskualdea: Ameskoa ibarrak. Merindadea: Lizarra

Ezkabarte (Eskualdea - Nafarroa)

Ezkabarte. Merindadea: Iruñea.

Ezkabarte: ezkabartear (Udala - Nafarroa)

Ezkabarte (euskara); Ezcabarte (ofiziala). Herritar izena: ezkabartear. Eskualdea: Ezkabarte. Merindadea: Iruñea

Ezkaroze: ezkaroztar (Udala - Nafarroa)

Ezkaroze (euskara); Ezcároz <> Ezkaroze (ofiziala). Herritar izena: ezkaroztar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Ezkurra: ezkurrar (Udala - Nafarroa)

Ezkurra (euskara); Ezkurra (ofiziala). Herritar izena: ezkurrar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Ezporogi: ezporogiar (Udala - Nafarroa)

Ezporogi (euskara); Ezprogui (ofiziala). Herritar izena: ezporogiar. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Faltzes: faltzestar (Udala - Nafarroa)

Faltzes (euskara); Falces (ofiziala). Herritar izena: faltzestar. Merindadea: Erriberri

Fitero: fiteroar (Udala - Nafarroa)

Fitero (euskara); Fitero (ofiziala). Herritar izena: fiteroar. Merindadea: Tutera

Fontellas: fontellastar (Udala - Nafarroa)

Fontellas (euskara); Fontellas (ofiziala). Herritar izena: fontellastar. Merindadea: Tutera

Funes: funestar (Udala - Nafarroa)

Funes (euskara); Funes (ofiziala). Herritar izena: funestar. Merindadea: Erriberri

Fustiñana: fustiñanar (Udala - Nafarroa)

Fustiñana (euskara); Fustiñana (ofiziala). Herritar izena: fustiñanar. Merindadea: Tutera

Galar zendea (Eskualdea - Nafarroa)

Galar zendea. Merindadea: Iruñea.

Galar: galartar (Udala - Nafarroa)

Galar (euskara); Galar (ofiziala). Herritar izena: galartar. Eskualdea: Galar zendea. Merindadea: Iruñea

Galipentzu: galipentzutar (Udala - Nafarroa)

Galipentzu (euskara); Gallipienzo (ofiziala). Herritar izena: galipentzutar. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Galoze: galoztar (Udala - Nafarroa)

Galoze (euskara); Gallués <> Galoze (ofiziala). Herritar izena: galoztar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Garaioa: garaiotar (Udala - Nafarroa)

Garaioa (euskara); Garaioa (ofiziala). Herritar izena: garaiotar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza

Garde: gardar (Udala - Nafarroa)

Garde (euskara); Garde (ofiziala). Herritar izena: gardar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Gares: garestar (Udala - Nafarroa)

Gares (euskara); Puente la Reina <> Gares (ofiziala). Herritar izena: garestar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Garinoain: garinoaindar (Udala - Nafarroa)

Garinoain (euskara); Garínoain (ofiziala). Herritar izena: garinoaindar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri

Garralda: garraldar (Udala - Nafarroa)

Garralda (euskara); Garralda (ofiziala). Herritar izena: garraldar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza

Gazteluberri: gazteluberriar (Udala - Nafarroa)

Gazteluberri (euskara); Castillo-Nuevo (ofiziala). Herritar izena: gazteluberriar. Eskualdea: Nabaskoze almiradioa (-a). Merindadea: Zangoza

Genevilla: genevillar (Udala - Nafarroa)

Genevilla (euskara); Genevilla (ofiziala). Herritar izena: genevillar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra

Gesalatz (Eskualdea - Nafarroa)

Gesalatz. Merindadea: Lizarra.

Gesalatz: gesalaztar (Udala - Nafarroa)

Gesalatz (euskara); Guesálaz <> Gesalatz (ofiziala). Herritar izena: gesalaztar. Eskualdea: Gesalatz. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Guesálaz udalerriaren izen ofiziala Guesálaz <> Gesalatzizatea erabaki zuen.

Girgillao: girgillaotar (Udala - Nafarroa)

Girgillao (euskara); Guirguillano (ofiziala). Herritar izena: girgillaotar. Eskualdea: Mañeruibar. Merindadea: Lizarra

Goizueta: goizuetar (Udala - Nafarroa)

Goizueta (euskara); Goizueta (ofiziala). Herritar izena: goizuetar. Eskualdea: Urumealdea (-a). Merindadea: Iruñea

Goñerri, Goñibar (Eskualdea - Nafarroa)

Goñerri, Goñibar. Merindadea: Lizarra.

Goñerri, Goñibar: goñerritar, goñibartar (Udala - Nafarroa)

Goñerri, Goñibar (euskara); Goñi (ofiziala). Herritar izena: goñerritar, goñibartar. Eskualdea: Goñerri, Goñibar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Kontuan izan Goñi izena duen herria ere badela.

Gorza: gorztar (Udala - Nafarroa)

Gorza (euskara); Güesa <> Gorza (ofiziala). Herritar izena: gorztar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Hiriberri: hiriberriar (Udala - Nafarroa)

Hiriberri (euskara); Hiriberri / Villanueva de Aezkoa (ofiziala). Herritar izena: hiriberriar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Izen hau Euskal Herrian dauden Hiriberri izeneko beste herrietatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Hiriberri Aezkoa (izenburu gisa); deklinaturik eman behar denean: Hiriberri Aezkoako eliza berritu dute.

Ibargoiti (Eskualdea - Nafarroa)

Ibargoiti. Merindadea: Zangoza.

Ibargoiti: ibargoitiar (Udala - Nafarroa)

Ibargoiti (euskara); Ibargoiti (ofiziala). Herritar izena: ibargoitiar. Eskualdea: Ibargoiti. Merindadea: Zangoza

Igantzi: igantziar (Udala - Nafarroa)

Igantzi (euskara); Igantzi (ofiziala). Herritar izena: igantziar. Eskualdea: Bortziriak (-ak); Bortzerriak (-ak). Merindadea: Iruñea

Iguzkitza: iguzkitzar (Udala - Nafarroa)

Iguzkitza (euskara); Igúzquiza (ofiziala). Herritar izena: iguzkitzar. Eskualdea: Doneztebe Iguzkitza. Merindadea: Lizarra

Iguzkitzaibar (Eskualdea - Nafarroa)

Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra.

Imotz (Eskualdea - Nafarroa)

Imotz. Merindadea: Iruñea.

Imotz: imoztar (Udala - Nafarroa)

Imotz (euskara); Imotz (ofiziala). Herritar izena: imoztar. Eskualdea: Imotz. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Irañeta: irañetar (Udala - Nafarroa)

Irañeta (euskara); Irañeta (ofiziala). Herritar izena: irañetar. Eskualdea: Arakil. Merindadea: Iruñea

Irunberri: irunberriar (Udala - Nafarroa)

Irunberri (euskara); Lumbier (ofiziala). Herritar izena: irunberriar. Eskualdea: Zangozerria (-a). Merindadea: Zangoza

Iruñea (-a): iruindar [iruinxeme] (Udala - Nafarroa)

Iruñea (-a) (euskara); Pamplona <> Iruña (ofiziala). Herritar izena: iruindar. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra. Maila apalagoan Iruñeko gizonezkoak izendatzeko iruinxeme erabili izan da.

Iruñerria (Eskualdea - Nafarroa)

Iruñerria. Merindadea

Irurtzun: irurtzundar (Udala - Nafarroa)

Irurtzun (euskara); Irurtzun (ofiziala). Herritar izena: irurtzundar. Eskualdea: Arakil. Merindadea: Iruñea

Ituren: iturendar (Udala - Nafarroa)

Ituren (euskara); Ituren (ofiziala). Herritar izena: iturendar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Iturmendi: iturmendiar (Udala - Nafarroa)

Iturmendi (euskara); Iturmendi (ofiziala). Herritar izena: iturmendiar. Eskualdea: Burunda. Merindadea: Iruñea

Itza zendea (Eskualdea - Nafarroa)

Itza zendea. Merindadea: Iruñea.

Itza: itzatar (Udala - Nafarroa)

Itza (euskara); Iza <> Itza (ofiziala). Herritar izena: itzatar. Eskualdea: Itza zendea. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Iza udalerriaren izen ofiziala Iza <> Itza izatea erabaki zuen.

Itzagaondoa (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Itzagaondoa (-a). Merindadea: Zangoza.

Itzagaondoa (-a): itzagaondoar (Udala - Nafarroa)

Itzagaondoa (-a) (euskara); Izagaondoa (ofiziala). Herritar izena: itzagaondoar. Eskualdea: Itzagaondoa (-a). Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Itzaltzu: itzaltzuar (Udala - Nafarroa)

Itzaltzu (euskara); Izalzu <> Itzaltzu (ofiziala). Herritar izena: itzaltzuar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Izaba: izabar (Udala - Nafarroa)

Izaba (euskara); Isaba <> Izaba (ofiziala). Herritar izena: izabar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Izarbeibar (Eskualdea - Nafarroa)

Izarbeibar. Merindadea: Iruñea.

Jaitz: jaiztar (Udala - Nafarroa)

Jaitz (euskara); Salinas de Oro <> Jaitz (ofiziala). Herritar izena: jaiztar. Eskualdea: Gesalatz. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Salinas de Oro udalerriaren izen ofiziala Salinas de Oro <> Jaitz izatea erabaki zuen.

Jaurrieta: jaurrietar (Udala - Nafarroa)

Jaurrieta (euskara); Jaurrieta (ofiziala). Herritar izena: jaurrietar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Kaseda: kasedar (Udala - Nafarroa)

Kaseda (euskara); Cáseda (ofiziala). Herritar izena: kasedar. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Labaien: labaiendar (Udala - Nafarroa)

Labaien (euskara); Labaien (ofiziala). Herritar izena: labaiendar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Lakuntza: lakuntzar (Udala - Nafarroa)

Lakuntza (euskara); Lakuntza (ofiziala). Herritar izena: lakuntzar. Eskualdea: Aranatzaldea (-a). Merindadea: Iruñea

Lana (Eskualdea - Nafarroa)

Lana. Merindadea: Lizarra.

Lana: lanar (Udala - Nafarroa)

Lana (euskara); Lana (ofiziala). Herritar izena: lanar. Eskualdea: Lana. Merindadea: Lizarra

Lantz: lanztar (Udala - Nafarroa)

Lantz (euskara); Lantz (ofiziala). Herritar izena: lanztar. Eskualdea: Anue. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra.

Lapoblación: lapoblaciondar (Udala - Nafarroa)

Lapoblación (euskara); Lapoblación (ofiziala). Herritar izena: lapoblaciondar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Lapoblaciongo udaletxea berritu dute.

Larraga: larragar (Udala - Nafarroa)

Larraga (euskara); Larraga (ofiziala). Herritar izena: larragar. Merindadea: Erriberri

Larragoa: larragoar (Udala - Nafarroa)

Larragoa (euskara); Larraona (ofiziala). Herritar izena: larragoar. Eskualdea: Ameskoa ibarrak. Merindadea: Lizarra

Larraun (Eskualdea - Nafarroa)

Larraun. Merindadea: Iruñea.

Larraun: larraundar (Udala - Nafarroa)

Larraun (euskara); Larraun (ofiziala). Herritar izena: larraundar. Eskualdea: Larraun. Merindadea: Iruñea

Leatxe: leatxear (Udala - Nafarroa)

Leatxe (euskara); Leache (ofiziala). Herritar izena: leatxear. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Ledea: ledeatar (Udala - Nafarroa)

Ledea (euskara); Liédena (ofiziala). Herritar izena: ledeatar. Eskualdea: Zangozerria (-a) . Merindadea: Zangoza

Legarda: legardar (Udala - Nafarroa)

Legarda (euskara); Legarda (ofiziala). Herritar izena: legardar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Legaria: legariar (Udala - Nafarroa)

Legaria (euskara); Legaria (ofiziala). Herritar izena: legariar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra

Leitza: leitzar (Udala - Nafarroa)

Leitza (euskara); Leitza (ofiziala). Herritar izena: leitzar. Eskualdea: Leitzaran. Merindadea: Iruñea

Leitzaran (Eskualdea - Nafarroa)

Leitzaran. Merindadea: Iruñea.

Lekunberri: lekunberriar (Udala - Nafarroa)

Lekunberri (euskara); Lekunberri (ofiziala). Herritar izena: lekunberriar. Eskualdea: Larraun. Merindadea: Iruñea

Leotz: leoztar (Udala - Nafarroa)

Leotz (euskara); Leoz <> Leotz (ofiziala). Herritar izena: leoztar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Leoz udalerriaren izen ofiziala Leoz <> Leotz izatea erabaki zuen.

Lerga: lergar (Udala - Nafarroa)

Lerga (euskara); Lerga (ofiziala). Herritar izena: lergar. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Lerin: lerindar (Udala - Nafarroa)

Lerin (euskara); Lerín (ofiziala). Herritar izena: lerindar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Lesaka: lesakar (Udala - Nafarroa)

Lesaka (euskara); Lesaka (ofiziala). Herritar izena: lesakar. Eskualdea: Bortziriak (-ak); Bortzerriak (-ak). Merindadea: Iruñea

Lezaun: lezaundar (Udala - Nafarroa)

Lezaun (euskara); Lezáun (ofiziala). Herritar izena: lezaundar. Eskualdea: Deierri. Merindadea: Lizarra

Lizarra: lizarratar (Udala - Nafarroa)

Lizarra (euskara); Estella <> Lizarra (ofiziala). Herritar izena: lizarratar. Merindadea: Lizarra

Lizoainibar (Eskualdea - Nafarroa)

Lizoainibar. Merindadea: Zangoza.

Lizoainibar-Arriasgoiti: lizoainibartar, arriasgoitiar (Udala - Nafarroa)

Lizoainibar-Arriasgoiti (euskara); Lizoáin- Arriasgoiti (ofiziala). Herritar izena: lizoainibartar, arriasgoitiar. Eskualdea: Lizoainibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Kontuan izan Lizoain izena duen herria ere badela. Nafarroako Gobernuak 2008-12-01ean Lizoáin udalerriaren izen ofiziala Lizoáin-Arriasgoiti izatea erabaki zuen.

Lodosa: lodosar (Udala - Nafarroa)

Lodosa (euskara); Lodosa (ofiziala). Herritar izena: lodosar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Longida (Eskualdea - Nafarroa)

Longida. Merindadea: Zangoza.

Longida: longidar (Udala - Nafarroa)

Longida (euskara); Lónguida <> Longida (ofiziala). Herritar izena: longidar. Eskualdea: Longida. Merindadea: Zangoza

Los Arcos: losarcostar (Udala - Nafarroa)

Los Arcos (euskara); Los Arcos (ofiziala). Herritar izena: losarcostar. Eskualdea: Los Arcosko Bostiriak (-ak). Merindadea: Lizarra. Oharrak: XX. mendean Los Arcos hiribildua euskaraz izendatzeko Urantzia erabili izan da, baina oinarri nahikorik gabean. J. M. Jimeno Juriok, dokumentazioan XII. eta XIII. mendean ageri den Arqeta/Arqueta oinarri hartuta, herri horren euskal izena Arkueta zela idatzi zuen (ikus «Arqueta “Los Arcos” (Fuero de Estella)», Fontes Linguae Vasconum. 65. zk. 1994, 121-138. orr.). Oraindik, ordea, frogatzeke dago, batetik Arkueta ala Arketa den, eta bestetik toponimo hori Los Arcos herriari dagokion.

Los Arcosko Bostiriak (-ak) (Eskualdea - Nafarroa)

Los Arcosko Bostiriak (-ak). Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Bortziriak izenaren oin-oharra, Arantza sarreran.

Lukin: lukindar (Udala - Nafarroa)

Lukin (euskara); Luquin (ofiziala). Herritar izena: lukindar. Eskualdea: Doneztebe Iguzkitza. Merindadea: Lizarra

Luzaide: luzaidar (Udala - Nafarroa)

Luzaide (euskara); Luzaide / Valcarlos (ofiziala). Herritar izena: luzaidar. Merindadea: Zangoza

Malerreka (Eskualdea - Nafarroa)

Malerreka. Merindadea: Iruñea.

Mañeru: mañeruar (Udala - Nafarroa)

Mañeru (euskara); Mañeru (ofiziala). Herritar izena: mañeruar. Eskualdea: Mañeruibar. Merindadea: Lizarra

Mañeruibar (Eskualdea - Nafarroa)

Mañeruibar. Merindadea: Lizarra.

Marañón: marañondar (Udala - Nafarroa)

Marañón (euskara); Marañón (ofiziala). Herritar izena: marañondar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Marañongo udaletxea berritu dute.

Martzilla: martzillar (Udala - Nafarroa)

Martzilla (euskara); Marcilla (ofiziala). Herritar izena: martzillar. Merindadea: Erriberri

Mélida: melidar (Udala - Nafarroa)

Mélida (euskara); Mélida (ofiziala). Herritar izena: melidar. Merindadea: Tutera. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Melidako udaletxea berritu dute.

Mendabia: mendabiar (Udala - Nafarroa)

Mendabia (euskara); Mendavia (ofiziala). Herritar izena: mendabiar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Mendaza: mendazar (Udala - Nafarroa)

Mendaza (euskara); Mendaza (ofiziala). Herritar izena: mendazar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Mendigorria (-a): mendigorriar (Udala - Nafarroa)

Mendigorria (-a) (euskara); Mendigorría (ofiziala). Herritar izena: mendigorriar. Merindadea: Erriberri. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Metauten: metautendar (Udala - Nafarroa)

Metauten (euskara); Metauten (ofiziala). Herritar izena: metautendar. Eskualdea: Allin. Merindadea: Lizarra

Milagro: milagroar (Udala - Nafarroa)

Milagro (euskara); Milagro (ofiziala). Herritar izena: milagroar. Merindadea: Erriberri

Mirafuentes: mirafuentestar (Udala - Nafarroa)

Mirafuentes (euskara); Mirafuentes (ofiziala). Herritar izena: mirafuentestar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Miranda Arga: mirandar (Udala - Nafarroa)

Miranda Arga (euskara); Miranda de Arga (ofiziala). Herritar izena: mirandar. Merindadea: Erriberri

Monteagudo: monteagudoar (Udala - Nafarroa)

Monteagudo (euskara); Monteagudo (ofiziala). Herritar izena: monteagudoar. Merindadea: Tutera

Morentin: morentindar (Udala - Nafarroa)

Morentin (euskara); Morentin (ofiziala). Herritar izena: morentindar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra

Mues: muestar (Udala - Nafarroa)

Mues (euskara); Mués (ofiziala). Herritar izena: muestar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Murchante: murchantear (Udala - Nafarroa)

Murchante (euskara); Murchante (ofiziala). Herritar izena: murchantear. Merindadea: Tutera

Murieta: murietar (Udala - Nafarroa)

Murieta (euskara); Murieta (ofiziala). Herritar izena: murietar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra

Murillo el Cuende: murilloar (Udala - Nafarroa)

Murillo el Cuende (euskara); Murillo el Cuende (ofiziala). Herritar izena: murilloar. Merindadea: Erriberri

Murillo el Fruto: murilloar (Udala - Nafarroa)

Murillo el Fruto (euskara); Murillo el Fruto (ofiziala). Herritar izena: murilloar. Merindadea: Erriberri

Muruzabal: muruzabaldar (Udala - Nafarroa)

Muruzabal (euskara); Muruzábal (ofiziala). Herritar izena: muruzabaldar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Nabaskoze Almiradioa (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Nabaskoze almiradioa (-a). Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Nabaskoze: nabaskoztar (Udala - Nafarroa)

Nabaskoze (euskara); Navascués (ofiziala). Herritar izena: nabaskoztar. Eskualdea: Nabaskoze almiradioa (-a) . Merindadea: Zangoza

Nazar: nazartar (Udala - Nafarroa)

Nazar (euskara); Nazar (ofiziala). Herritar izena: nazartar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Noain Elortzibar: noaindar, elortzibartar (Udala - Nafarroa)

Noain Elortzibar (euskara); Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) (ofiziala). Herritar izena: noaindar, elortzibartar. Eskualdea: Elortzibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Kontuan izan Elortz izena duen herria ere badela.

Obanos: obanostar (Udala - Nafarroa)

Obanos (euskara); Obanos (ofiziala). Herritar izena: obanostar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Odieta (Eskualdea - Nafarroa)

Odieta. Merindadea: Iruñea.

Odieta: odietar (Udala - Nafarroa)

Odieta (euskara); Odieta (ofiziala). Herritar izena: odietar. Eskualdea: Odieta. Merindadea: Iruñea

Oibar (Eskualdea - Nafarroa)

Oibar. Merindadea: Zangoza.

Oibar: oibartar (Udala - Nafarroa)

Oibar (euskara); Aibar <> Oibar (ofiziala). Herritar izena: oibartar. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza

Oiz: oiztar (Udala - Nafarroa)

Oiz (euskara); Oitz (ofiziala). Herritar izena: oiztar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Oko: okoar (Udala - Nafarroa)

Oko (euskara); Oco (ofiziala). Herritar izena: okoar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra

Olaibar (Eskualdea - Nafarroa)

Olaibar. Merindadea: Iruñea.

Olaibar: olaibartar (Udala - Nafarroa)

Olaibar (euskara); Oláibar (ofiziala). Herritar izena: olaibartar. Eskualdea: Olaibar. Merindadea: Iruñea

Olatzagutia (-a): olatzagutiar (Udala - Nafarroa)

Olatzagutia (-a) (euskara); Olazti / Olazagutía (ofiziala). Herritar izena: olatzagutiar. Eskualdea: Burunda. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Olexoa: olexoar (Udala - Nafarroa)

Olexoa (euskara); Olejua (ofiziala). Herritar izena: olexoar. Eskualdea: Egaibar. Merindadea: Lizarra

Ollaran, Olloibar (Eskualdea - Nafarroa)

Ollaran, Olloibar. Merindadea: Iruñea.

Ollaran, Olloibar: ollarandar, olloibartar (Udala - Nafarroa)

Ollaran, Olloibar (euskara); Ollo (ofiziala). Herritar izena: ollarandar, olloibartar. Eskualdea: Ollaran, Olloibar. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Udalak euskaraz Ollaran hobetsi du. Kontuan izan Ollo izena duen herria ere badela

Oloritz: oloriztar (Udala - Nafarroa)

Oloritz (euskara); Olóriz <> Oloritz (ofiziala). Herritar izena: oloriztar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Olóriz udalerriaren izen ofiziala Olóriz <> Oloritz izatea erabaki zuen.

Oltza zendea (Eskualdea - Nafarroa)

Oltza zendea. Merindadea: Iruñea.

Oltza zendea: oltzar (Udala - Nafarroa)

Oltza zendea (euskara); Cendea de Olza <> Oltza zendea (ofiziala). Herritar izena: oltzar. Eskualdea: Oltza zendea. Merindadea: Iruñea

Orbaibar (Eskualdea - Nafarroa)

Orbaibar. Merindadea: Erriberri.

Orbaizeta: orbaizetar (Udala - Nafarroa)

Orbaizeta (euskara); Orbaitzeta (ofiziala). Herritar izena: orbaizetar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza

Orbara: orbaratar (Udala - Nafarroa)

Orbara (euskara); Orbara (ofiziala). Herritar izena: orbaratar. Eskualdea: Aezkoa. Merindadea: Zangoza

Orisoain: orisoaindar (Udala - Nafarroa)

Orisoain (euskara); Orísoain (ofiziala). Herritar izena: orisoaindar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri

Orkoien: orkoiendar (Udala - Nafarroa)

Orkoien (euskara); Orkoien (ofiziala). Herritar izena: orkoiendar. Eskualdea: Oltza zendea. Merindadea: Iruñea

Orontze: oronztar (Udala - Nafarroa)

Orontze (euskara); Oronz <> Orontze (ofiziala). Herritar izena: oronztar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Orotz-Betelu: oroztar (Udala - Nafarroa)

Orotz-Betelu (euskara); Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu (ofiziala). Herritar izena: oroztar. Eskualdea: Artzibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Oroz-Betelu udalerriaren izen ofiziala Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu izatea erabaki zuen.

Orreaga: orreagatar (Udala - Nafarroa)

Orreaga (euskara); Orreaga / Roncesvalles (ofiziala). Herritar izena: orreagatar. Merindadea: Zangoza

Oteitza: oteitzar (Udala - Nafarroa)

Oteitza (euskara); Oteiza (ofiziala). Herritar izena: oteitzar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra

Otsagabia (-a): otsagabiar (Udala - Nafarroa)

Otsagabia (-a) (euskara); Ochagavía <> Otsagabia (ofiziala). Herritar izena: otsagabiar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Petilla Aragoi: petillar (Udala - Nafarroa)

Petilla Aragoi (euskara); Petilla de Aragón (ofiziala). Herritar izena: petillar. Eskualdea: Zangozerria (-a) . Merindadea: Zangoza

Piedramillera: piedramillerar (Udala - Nafarroa)

Piedramillera (euskara); Piedramillera (ofiziala). Herritar izena: piedramillerar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Pitillas: pitillastar (Udala - Nafarroa)

Pitillas (euskara); Pitillas (ofiziala). Herritar izena: pitillastar. Merindadea: Erriberri

Puiu: puiuar (Udala - Nafarroa)

Puiu (euskara); Pueyo (ofiziala). Herritar izena: puiuar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri

Ribaforada: ribaforadar (Udala - Nafarroa)

Ribaforada (euskara); Ribaforada (ofiziala). Herritar izena: ribaforadar. Merindadea: Tutera

Saldias: saldiastar (Udala - Nafarroa)

Saldias (euskara); Saldias (ofiziala). Herritar izena: saldiastar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

San Adrián: sanadriandar (Udala - Nafarroa)

San Adrián (euskara); San Adrián (ofiziala). Herritar izena: sanadriandar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: San Adriango udaletxea berritu dute.

San Martin Unx: sanmartindar (Udala - Nafarroa)

San Martin Unx (euskara); San Martín de Unx (ofiziala). Herritar izena: sanmartindar. Merindadea: Erriberri

Santakara: santakarar (Udala - Nafarroa)

Santakara (euskara); Santacara (ofiziala). Herritar izena: santakarar. Merindadea: Erriberri

Santsol: santsoldar (Udala - Nafarroa)

Santsol (euskara); Sansol (ofiziala). Herritar izena: santsoldar. Eskualdea: Los Arcosko Bostiriak (-ak). Merindadea: Lizarra

Sartaguda: sartagudar (Udala - Nafarroa)

Sartaguda (euskara); Sartaguda (ofiziala). Herritar izena: sartagudar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Sartze: sarztar (Udala - Nafarroa)

Sartze (euskara); Sarriés <> Sartze (ofiziala). Herritar izena: sarztar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza

Sesma: sesmar (Udala - Nafarroa)

Sesma (euskara); Sesma (ofiziala). Herritar izena: sesmar. Eskualdea: Estellerriko Erribera. Merindadea: Lizarra

Sorlada: sorladar (Udala - Nafarroa)

Sorlada (euskara); Sorlada (ofiziala). Herritar izena: sorladar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Sunbilla: sunbildar (Udala - Nafarroa)

Sunbilla (euskara); Sunbilla (ofiziala). Herritar izena: sunbildar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Tafalla: tafallar (Udala - Nafarroa)

Tafalla (euskara); Tafalla (ofiziala). Herritar izena: tafallar. Merindadea: Erriberri

Tebas - Muru Artederreta: tebastar, muruartederretar (Udala - Nafarroa)

Tebas - Muru Artederreta (euskara); Tiebas - Muruarte de Reta (ofiziala). Herritar izena: tebastar, muruartederretar. Eskualdea: Elortzibar. Merindadea: Zangoza

Tirapu: tirapuar (Udala - Nafarroa)

Tirapu (euskara); Tirapu (ofiziala). Herritar izena: tirapuar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Torralba del Río: torralbar (Udala - Nafarroa)

Torralba del Río (euskara); Torralba del Río (ofiziala). Herritar izena: torralbar. Eskualdea: Aguilar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Torralba del Rioko udaletxea berritu dute.

Torres del Río: torrestar (Udala - Nafarroa)

Torres del Río (euskara); Torres del Río (ofiziala). Herritar izena: torrestar. Eskualdea: Los Arcosko Bostiriak (-ak). Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Torres del Rioko udaletxea berritu dute.

Tulebras: tulebrastar (Udala - Nafarroa)

Tulebras (euskara); Tulebras (ofiziala). Herritar izena: tulebrastar. Merindadea: Tutera

Tutera: tuterar (Udala - Nafarroa)

Tutera (euskara); Tudela (ofiziala). Herritar izena: tuterar. Merindadea: Tutera

Txulapain (Eskualdea - Nafarroa)

Txulapain. Merindadea: Iruñea.

Txulapain: txulapaindar (Udala - Nafarroa)

Txulapain (euskara); Juslapeña (ofiziala). Herritar izena: txulapaindar. Eskualdea: Txulapain. Merindadea: Iruñea

Uharte Arakil: uhartear [uhartearakildar] (Udala - Nafarroa)

Uharte Arakil (euskara); Uharte-Arakil (ofiziala). Herritar izena: uhartear. Eskualdea: Arakil. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Uharte Arakilgoak beste uhartearrengandik bereizteko uhartearakildar erabil daiteke.

Uharte: uhartear [uharteguesibartar] (Udala - Nafarroa)

Uharte (euskara); Huarte <> Uharte (ofiziala). Herritar izena: uhartear. Eskualdea: Eguesibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Izen hau Euskal Herrian dauden Uharte izeneko beste herrietatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Uharte Eguesibar (izenburu gisa); deklinaturik eman behar denean: Uharte Eguesibarko eliza berritu dute.

Ukar: ukartar (Udala - Nafarroa)

Ukar (euskara); Úcar (ofiziala). Herritar izena: ukartar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Ultzama (Eskualdea - Nafarroa)

Ultzama. Merindadea: Iruñea.

Ultzama: ultzamar (Udala - Nafarroa)

Ultzama (euskara); Ultzama (ofiziala). Herritar izena: ultzamar. Eskualdea: Ultzama. Merindadea: Iruñea

Untzitibar (Eskualdea - Nafarroa)

Untzitibar. Merindadea: Zangoza.

Untzitibar: untzitibartar (Udala - Nafarroa)

Untzitibar (euskara); Unciti (ofiziala). Herritar izena: untzitibartar. Eskualdea: Untzitibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Kontuan izan Untziti izena duen herria ere badela.

Untzue: untzuetar (Udala - Nafarroa)

Untzue (euskara); Unzué (ofiziala). Herritar izena: untzuetar. Eskualdea: Orbaibar. Merindadea: Erriberri

Urdazubi: urdazubiar (Udala - Nafarroa)

Urdazubi (euskara); Urdazubi / Urdax (ofiziala). Herritar izena: urdazubiar. Eskualdea: Baztanaldea (-a). Merindadea: Iruñea. Oharrak: Nafarroako Urdazubi eta Zugarramurdi eta Lapurdiko Ainhoa eta Sara herriek Xareta udal-elkartea sortu berri dute.

Urdiain: urdiaindar (Udala - Nafarroa)

Urdiain (euskara); Urdiain (ofiziala). Herritar izena: urdiaindar. Eskualdea: Burunda. Merindadea: Iruñea

Urraul ibarrak (-ak) (Eskualdea - Nafarroa)

Urraul ibarrak (-ak). Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Ameskoa ibarrak izenaren oin-oharra, Ameskoabarrena sarreran.

Urraulbeiti: urraulbeitiar (Udala - Nafarroa)

Urraulbeiti (euskara); Urraúl Bajo (ofiziala). Herritar izena: urraulbeitiar. Eskualdea: Urraul ibarrak. Merindadea: Zangoza

Urraulgoiti: urraulgoitiar (Udala - Nafarroa)

Urraulgoiti (euskara); Urraúl Alto (ofiziala). Herritar izena: urraulgoitiar. Eskualdea: Urraul ibarrak. Merindadea: Zangoza

Urrotz: urroztar (Udala - Nafarroa)

Urrotz (euskara); Urroz-Villa (ofiziala). Herritar izena: urroztar. Eskualdea: Lizoainibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Agoitz izenaren oin-oharra. Beste aldetik, Urroz-Villa izendapen ofizial administratibo berriaren euskal ordaina eman nahi izanez gero, Urrotz-Hiria erabili beharko litzateke

Urroz: urroztar (Udala - Nafarroa)

Urroz (euskara); Urrotz (ofiziala). Herritar izena: urroztar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Urumealdea (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Urumealdea (-a). Merindadea: Iruñea.

Urzainki: urzainkiar (Udala - Nafarroa)

Urzainki (euskara); Urzainqui <> Urzainki (ofiziala). Herritar izena: urzainkiar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Uterga: utergar (Udala - Nafarroa)

Uterga (euskara); Uterga (ofiziala). Herritar izena: utergar. Eskualdea: Izarbeibar. Merindadea: Iruñea

Uxue: uxuetar (Udala - Nafarroa)

Uxue (euskara); Ujué (ofiziala). Herritar izena: uxuetar. Merindadea: Erriberri

Uztarroze: uztarroztar (Udala - Nafarroa)

Uztarroze (euskara); Uztárroz <> Uztarroze (ofiziala). Herritar izena: uztarroztar. Eskualdea: Erronkaribar. Merindadea: Zangoza

Valtierra: valtierrar (Udala - Nafarroa)

Valtierra (euskara); Valtierra (ofiziala). Herritar izena: valtierrar. Merindadea: Tutera

Viana: vianar (Udala - Nafarroa)

Viana (euskara); Viana (ofiziala). Herritar izena: vianar. Eskualdea: Vianaldea (-a). Merindadea: Lizarra

Vianaldea (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Vianaldea (-a). Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Villamayor de Monjardín: villamayortar (Udala - Nafarroa)

Villamayor de Monjardín (euskara); Villamayor de Monjardín (ofiziala). Herritar izena: villamayortar. Eskualdea: Doneztebe Iguzkitza. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Deklinatzean, azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da: Villamayor de Monjardingo udaletxea berritu dute

Villatuerta: villatuertar (Udala - Nafarroa)

Villatuerta (euskara); Villatuerta (ofiziala). Herritar izena: villatuertar. Eskualdea: Iguzkitzaibar. Merindadea: Lizarra

Xabier: xabiertar (Udala - Nafarroa)

Xabier (euskara); Javier (ofiziala). Herritar izena: xabiertar. Eskualdea: Zangozerria (-a). Merindadea: Zangoza

Zabaltza: zabaltzar (Udala - Nafarroa)

Zabaltza (euskara); Zabalza <> Zabaltza (ofiziala). Herritar izena: zabaltzar. Eskualdea: Etxauribar. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Zabalza udalerriaren izen ofiziala Zabalza <> Zabaltza izatea erabaki zuen.

Zangoza: zangozar (Udala - Nafarroa)

Zangoza (euskara); Sangüesa <> Zangoza (ofiziala). Herritar izena: zangozar. Eskualdea: Zangozerria (-a). Merindadea: Zangoza

Zangozerria (-a) (Eskualdea - Nafarroa)

Zangozerria (-a). Merindadea: Zangoza. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Zaraitzu (Eskualdea - Nafarroa)

Zaraitzu. Merindadea: Zangoza.

Zare: zarear [zareko] (Udala - Nafarroa)

Zare (euskara); Sada (ofiziala). Herritar izena: zarear. Eskualdea: Oibar. Merindadea: Zangoza. Oharrak: Honekin batera zareko erabiltzen da, normala den bezala, baita erdaraz ere.

Zarrakaztelu: zarrakazteluar (Udala - Nafarroa)

Zarrakaztelu (euskara); Carcastillo (ofiziala). Herritar izena: zarrakazteluar. Merindadea: Tutera

Ziordia (-a): ziordiar (Udala - Nafarroa)

Ziordia (-a) (euskara); Ziordia (ofiziala). Herritar izena: ziordiar. Eskualdea: Burunda. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra.

Zirauki: ziraukiar (Udala - Nafarroa)

Zirauki (euskara); Cirauqui <> Zirauki (ofiziala). Herritar izena: ziraukiar. Eskualdea: Mañeruibar. Merindadea: Lizarra. Oharrak: Nafarroako Gobernuak 2009-01-19an Cirauqui udalerriaren izen ofiziala Cirauqui <> Zirauki izatea erabaki zuen.

Ziritza: ziritzar (Udala - Nafarroa)

Ziritza (euskara); Ciriza (ofiziala). Herritar izena: ziritzar. Eskualdea: Etxauribar. Merindadea: Iruñea

Zizur Nagusia (-a): zizurtar [zizurnagusitar] (Udala - Nafarroa)

Zizur Nagusia (-a) (euskara); Zizur Mayor <> Zizur Nagusia (ofiziala). Herritar izena: zizurtar, zizurnagusitar. Eskualdea: Zizur zendea. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Deklinatzean, gogoan izan Abaurrepea izenaren oin-oharra. Zizur Nagusikoak beste zizurtarrengandik bereizteko zizurnagusitar erabil daiteke.

Zizur zendea (Eskualdea - Nafarroa)

Zizur zendea. Merindadea: Iruñea.

Zizur: zizurtar (Udala - Nafarroa)

Zizur (euskara); Cizur (ofiziala). Herritar izena: zizurtar. Eskualdea: Zizur zendea. Merindadea: Iruñea

Zubieta: zubietar (Udala - Nafarroa)

Zubieta (euskara); Zubieta (ofiziala). Herritar izena: zubietar. Eskualdea: Malerreka. Merindadea: Iruñea

Zugarramurdi: zugarramurdiar (Udala - Nafarroa)

Zugarramurdi (euskara); Zugarramurdi (ofiziala). Herritar izena: zugarramurdiar. Eskualdea: Baztanaldea (-a)126. Merindadea: Iruñea. Oharrak: Nafarroako Urdazubi eta Zugarramurdi eta Lapurdiko Ainhoa eta Sara herriek Xareta udal-elkartea sortu berri dute.

Zuñiga: zuñigar (Udala - Nafarroa)

Zuñiga (euskara); Zúñiga (ofiziala). Herritar izena: zuñigar. Eskualdea: Berrotza. Merindadea: Lizarra

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper