Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

1187 emaitza -en alde egin bilaketarentzat

22: picar / piquer / sting (to) / to bite

 • Gaia: Insektuak
 • Galdera (es): picar
 • Galdera (fr): piquer
 • Galdera (en): sting (to) / to bite
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Andoain ozka egin ózka ín 2: [óska ín] -
Andoain koska egin kosk ín 3: [kośk ín] -
Andoain koska egin kóske ín 4: [kóśke ín] -
Aniz atsiki egin atsíkin 1: [atśíkin] -
Arroa (Zestoa) zazta egin zaztáya íñ 2: [sastáǰa íɲ] -
Beruete ozka egin ózka én 1: [óska én] -
Beruete ozka egin ózka eén 2: [óska eén] -
Donamaria atsiki egin atsiki in 1: [atśiki in] -
Elduain ozka egin ózka ín 1: [óska ín] -
Erratzu atsiki egin atsíkiñ 1: [atśíkiɲ] -
Etxalar autsiki egin autsíki 1: [au̯tśíki] -
Etxalar autsiki egin autsíki egín 2: [au̯tśíki eɣín] -
Etxaleku ozka egin ózka ín 1: [óska ín] -
Ezkurra ozka egin ozkín 1: [oskín] -
Gaintza ozka egin ózka éin 2: [ɔ́ska éi̯n] -
Gizaburuaga ainka egin áinkein 1: [ái̯ŋkei̯n] -
Hernani koska egin kóskin 4: [kóśkin] -
Hernani kozka egin kózkin 5: [kóskin] -
Hondarribia koska egin kósk egin 1: [kóśk eɣin] -
Jaurrieta ozka egin ózkin 2: [óskin] -
Leintz Gatzaga ainka egin áinka eiñ 2: [ái̯ŋka ei̯ɲ] -
Lekaroz atsiki egin atsíkí 1: [atśíkí] -
Lemoa useika egin useíke in 2: [uśeíke in] -
Lemoiz pika egin píkain 1: [píkai̯n] -
Mendata ainka egin áinkein 1: [ái̯ŋkei̯n] -
Oiartzun kozka egin kózka ín 1: [kóska ín] -
Orexa ozka egin ózka ín 2: [óska ín] -
Orio zazta egin zazta ein 1: [sasta ei̯n] -
Pasaia koska egin kóska in 1: [kóśka i̯n] -
Sunbilla autsiki egin autsíki 1: [au̯tśíki] -
Sunbilla atsiki egin atsíkin 2: [atśíkin] -
 

28: zumbar (los insectos) / bourdonner / buzz (to)

 • Gaia: Insektuak
 • Galdera (es): zumbar (los insectos)
 • Galdera (fr): bourdonner
 • Galdera (en): buzz (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze burrumba egin burrúmba ín 1: [buRúmba ín] -
Azpeitia otsa egin ótsa ité 1: [ótśa ité] -
Azpeitia burrunda egin burrúnda - ín 2: [bur̄únda - ín] -
Bakio urrumadia egin urrumedáiñ 1: [ur̄umeðái̯ɲ] -
Bermeo saratea egin saratíein 1: [śaratíei̯n] -
Bermeo durundua egin durundúin 1: [durundúi̯n] -
Bermeo urrumadia egin urrumadín 2: [ur̄umaðín] -
Elantxobe burrumba egin burrúmbada éin 1: [bur̄úmbaða éi̯n] -
Elorrio sarata egin sarátaiñ 2: [śarátai̯ɲ] -
Errigoiti burrundadia egin burrundadía éiñ 1: [bur̄undaðía éi̯ɲ] -
Gizaburuaga durundia egin durúndi¡ein 2: [ðurúndiʒei̯n] -
Ibarruri (Muxika) urrumia egin urrumíein 1: [ur̄umíei̯n] -
Kortezubi durundia egin durúndi¡ein 1: [durúndiʒei̯n] -
Larrabetzu urrumia egin urrúmia égin 1: [ur̄úmia éɣin] -
Laukiz sarata egin saratá in 1: [śarata !in] -
Leintz Gatzaga burrundadia egin burúndarak eiñ 2: [βurúndarak ei̯ɲ] -
Leioa saratea egin saratéa in 1: [śaratéa in] -
Lemoiz saratea egin saraté ein 1: [śaraté ei̯n] -
Luzaide / Valcarlos furrunta egin furrúnta egín 2: [fur̄únta eɣín] -
Otxandio sarata egin saráta iñ 1: [śaráta iɲ] -
Sondika sarata egin saratáin 2: [śaratái̯n] -
Zeanuri durundua egin durundúe éin 1: [durundúe éi̯n] -
 

127: volar / voler / fly (to)

 • Gaia: Txoriak
 • Galdera (es): volar
 • Galdera (fr): voler
 • Galdera (en): fly (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia egan egin égan éiñ 2: [éɣan éɲ] -
Andoain egan egin égan éiñ 1: [éɣan éi̯ɲ] -
Aramaio egax egin egáx ein 1: [eɣáʃ ein] -
Araotz (Oñati) egaras egin egáras ein 1: [eɣáraś ei̯n] -
Arrasate egara egin egárain 1: [eɣárai̯n] -
Arrasate egax egin igí¡ ein 2: [iɣíʒ ei̯n] -
Arrazola (Atxondo) egan egin égan eiñ 1: [éɣan ei̯ɲ] -
Arrieta egas egin egás 1: [eɣáś] -
Azkoitia egan egin égan éñ 2: [éɣan éɲ] -
Bakio egas egin egás eiñ 1: [eɣáś ei̯ɲ] -
Bermeo egas egin egás iñ 1: [eɣáś iɲ] -
Bolibar egara egin egáraiñ 1: [eɣárai̯ɲ] -
Bolibar egara egin égarain 2: [éɣarai̯n] -
Busturia egas egin egás ein 1: [eɣáś ei̯n] -
Dima egax egin egax 1: [eɣaʃ] -
Eibar egara egin égara 1: [éɣara] -
Eibar egara egin éin - egára 2: [éi̯n - eɣára] -
Eibar ega egin éga ín 3: [éɣa ín] -
Elantxobe egas egin egás ein 1: [eɣáś ei̯n] -
Elduain egoan egin égoan íñ 2: [éɣoan íɲ] -
Elgoibar egan egin égan éin 2: [éɣan éi̯n] -
Elorrio egara egin égeraiñ 3: [éɣerai̯ɲ] -
Errezil egan egin égan ittén 1: [éɣan ittén] -
Errigoiti egas egin egás eiñ 2: [eɣáś ei̯ɲ] -
Etxarri (Larraun) eakan egin éakán 1: [éakán] -
Etxarri (Larraun) eakan egin éakán éitten 2: [éakán étten] -
Etxebarri egas egin egás 1: [eɣáś] -
Etxebarria egara egin egára eín 2: [eɣára eín] -
Gamiz-Fika egas egin egás 1: [eɣáś] -
Getxo egas egin égas 1: [éɣaś] -
Getxo egas egin egás in 2: [eɣáś in] -
Gizaburuaga bolau egin boláu in 1: [boláu̯ in] -
Ibarruri (Muxika) egas egin egás iñ 1: [eɣáś iɲ] -
Kortezubi egas egin égas in 1: [éɣaś in] -
Larrabetzu egas egin égas 1: [éɣaś] -
Lasarte-Oria ega egin éga 3: [éɣa] -
Laukiz egas egin egás in 1: [eɣáś in] -
Legazpi egara egin egára in 1: [eɣára in] -
Leintz Gatzaga ega egin éga eiñ 1: [éɣa ei̯ɲ] -
Lekeitio bolau egin bolá iñ 1: [βolá iɲ] -
Lemoa egax egin éax 1: [éaʃ] -
Lemoiz egas egin egás in 1: [eɣás in] -
Mañaria egas egin égas eiñ 1: [éɣaś ei̯ɲ] -
Mendata egan egin égan iñ 1: [éɣan iɲ] -
Mungia egas egin egás 1: [eɣáś] -
Oiartzun egan egin égan in 1: [éɣan in] -
Oñati egara egin egára 1: [eɣára] -
Oñati egas egin egás 1: [eɣáś] -
Orexa egan egin égan egíñ 1: [éɣan eɣíɲ] -
Orozko egas egin égas 1: [éɣaś] -
Otxandio egas egin egás iñ 1: [eɣáś iɲ] -
Pasaia egan egin égan eiñ 1: [éɣan ei̯ɲ] -
Pasaia ega egin éga ín 2: [éɣa ín] -
Sondika egasterea egin egásterea in 1: [eɣáśterea in] -
Sondika egas egin egás in 2: [eɣáś in] -
Tolosa egoan egin égon jun 1: [éɣon xun] -
Zaratamo egas egin egás éin 1: [eɣáś éi̯n] -
Zeanuri egas egin égas 1: [ɛ́ɣaś] -
Zeberio egas egin égas 1: [ɛ́ɣaś] -
Zollo (Arrankudiaga) egas egin égas 1: [éɣaś] -
Zornotza egas egin egás ein 1: [eɣáś ei̯n] -
 

207: eco / écho / echo

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): eco
 • Galdera (fr): écho
 • Galdera (en): echo
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü hanak arrapostü egin hának arrapóstü égin 2: [hának ar̄apóśty éɣin] -
 

218: brillar, deslumbrar (el sol) / briller, éblouir (le soleil) / shine, dazzle (the sun) (to)

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): brillar, deslumbrar (el sol)
 • Galdera (fr): briller, éblouir (le soleil)
 • Galdera (en): shine, dazzle (the sun) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz dirdira egin dírdir ítten dú 1: [dír̄ðir ítten dú] -
Busturia dirdira egin dirdíra egín 1: [dir̄ðíra eɣín] -
Dorrao / Torrano dirdira egin dirdíra éñ 1: [dir̄ðíra éɲ] -
Gamiz-Fika sir-sart egin sir sárt egin 3: [śir̄ śár̄t eɣin] -
Ondarroa xir-xart egin xir xárt eitxen 2: [ʃir̄ ʃár̄t ei̯tʃen] -
Suarbe dirdira egin dirdír ein 2: [dir̄ðír ei̯n] -
 

236: llover / pleuvoir / rain (to)

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): llover
 • Galdera (fr): pleuvoir
 • Galdera (en): rain (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze euria egin uría egín 2: [uría eɣín] -
Araotz (Oñati) euria egin eurixéin 1: [e u̯riʃéi̯n] -
Arboti euria egin éuri ín dik 1: [éu̯ri ín dik] -
Arrasate euria egin eurí iten 1: [eu̯rí iten] -
Arrasate euria egin euríe in 2: [eu̯ríe in] -
Asteasu euria egin ebiya ittén ai dá 1: [eβiǰai̯ttén a ðá] -
Azkoitia euria egin eurí¡eitté ik 2: [eu̯ríʒei̯ttéi̯k] -
Bakio euria egin euri¡éiten dau 1: [eu̯riʒéi̯ten dau̯] -
Bardoze euria egin éuriak in tiéna 1: [éu̯riak in tjéna] -
Bardoze euria egin in diá euriik 2: [in djá eu̯riik] -
Bardoze euria egin éuri inen dik 3: [éu̯ri inen dik] -
Bastida euria egin euri in du 1: [eu̯ri indu] -
Bolibar euria egin euríxeiñ 1: [eu̯ríʃeɲ] -
Domintxaine euria egin euri im bítü 2: [eu̯ri im bíty] -
Elorrio euria egin eurí¡aiñ 1: [eu̯ríʒai̯ɲ] -
Etxebarri euria egin aurí¡ein 1: [au̯ríʒein] -
Ezterenzubi euria egin éuri hánitz in dú 2: [éu̯ri hánits in dú] -
Gamiz-Fika euria egin eurixéin 1: [eu̯riʃéi̯n] -
Garrüze euria egin éuri ín 1: [éu̯ri ín] -
Getxo euria egin eurí in 1: [eu̯rí in] -
Izturitze euria egin hanítz eurin dú 1: [haníts eu̯rin dú] -
Jaurrieta euria egin eurí egíten dú 1: [eu̯rí eɣíten dú] -
Kortezubi euria egin euri¡éitxen dau 1: [eu̯riʒéi̯tʃen dau̯] -
Landibarre euria egin eurí in 2: [eu̯rí in] -
Laukiz euria egin aurí in 1: [au̯rí in] -
Leioa euria egin euríeiten 1: [eu̯ríeiten] -
Leioa euria egin euriéin 2: [eu̯rjéi̯n] -
Lekeitio euria egin euri¡áiten dau 1: [eu̯riʒái̯ten dau̯] -
Lemoa euria egin eurie in 1: [eu̯rie in] -
Lemoiz euria egin aurí itxen 1: [au̯rí itʃen] -
Lemoiz euria egin aurítxen 2: [au̯rítʃen] -
Mañaria euria egin auri¡éin 2: [au̯riʒéi̯n] -
Mendata euria egin euri¡éiten 1: [eu̯riʒéi̯ten] -
Montori euria egin ébi egiten diláik 2: [éβi eɣiten ðilái̯k] -
Mungia euria egin euríein 1: [eu̯ríein] -
Ondarroa euria egin euríxe ítxen 1: [eu̯ríʃe ítʃen] -
Orozko euria egin euríe ein 1: [eu̯ríe ein] -
Pagola euria egin ébi in dík 1: [éβi in dík] -
Santa Grazi euria egin ebi egin dik 2: [eβi eɣin dik] -
Sara euria egin urí - ín 2: [urí ín] -
Sondika euria egin euríten dau 1: [eu̯ríten dau̯] -
Suarbe euria egin igúri im 1: [iɣúri im] -
Urdiñarbe euria egin égin dízü ébi 1: [éɣin dísy éβi] -
Urdiñarbe euria egin ebía egínen dízü 2: [eβía eɣínen dísy] -
Zaratamo euria egin euríeín 1: [eu̯ríeín] -
Zeanuri euria egin euriéin 1: [eu̯riéin] -
Zeberio euria egin auríe éiten 1: [au̯ríe éi̯ten] -
Zollo (Arrankudiaga) euria egin aurie iten dau 1: [au̯riʒéi̯n] -
 

249: mojarse / mouiller / wet (to)

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): mojarse
 • Galdera (fr): mouiller
 • Galdera (en): wet (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Hendaia blái egin blái egin 2: [blái̯ eɣin] -
 

267: resbalar / glisser (perdre l'équilibre) / slip (to)

 • Gaia: Elurra eta hotza
 • Galdera (es): resbalar
 • Galdera (fr): glisser (perdre l'équilibre)
 • Galdera (en): slip (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Araotz (Oñati) laban egin labán 1: [laβán] -
Arrasate laprast egin laprástu 2: [lapráśtu] -
Arrazola (Atxondo) laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Arrazola (Atxondo) laban egin labán in 2: [laβán in] -
Arrieta laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Arrieta laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Azkoitia irrist egin írrist éñ 2: [ír̄iśt éɲ] -
Azkoitia irrist egin írrist éin 3: [ír̄iśt éi̯n] -
Bakio laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Bakio laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Bergara irrist egin írrist egin 2: [ír̄iśt eɣin] -
Bermeo laban egin labán iñ 1: [laβán iɲ] -
Berriz laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Berriz laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Bolibar laban egin lában iñ 1: [láβan iɲ] -
Busturia laprast egin laprást egin 1: [lapráśt eɣin] -
Dima laban egin labán 1: [laβán] -
Dima laprast egin laprást in 5: [lapráśt in] -
Dima laban egin labán egín 6: [laβán eɣín] -
Donostia txirrist egin txirrist egin 2: [tʃir̄iśt eɣin] -
Donostia irrist egin irríst egin 4: [ir̄íśt eɣin] -
Elantxobe laban egin labán ein 1: [laβán ei̯n] -
Elorrio laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Elorrio laprast egin larrapástaeiñ 2: [lar̄apáśta ei̯ɲ] -
Errigoiti laban egin labankada bát eiñ 1: [laβaŋkaða βát ei̯ɲ] -
Errigoiti laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt eɲ] -
Errigoiti laban egin labán 3: [laβán] -
Etxebarri laban egin lában in 1: [láβan in] -
Etxebarri laprast egin laprást egin 1: [lapráśt eɣin] -
Etxebarri laprast egin laprásteu 2: [lapráśteu̯] -
Etxebarria laban egin lában in 1: [láβan in] -
Ezkio-Itsaso irrist egin irríst éin 1: [ir̄íśt éi̯n] -
Ezkio-Itsaso irrist egin írrixt éin 2: [ír̄iʃt éi̯n] -
Gamiz-Fika laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Gamiz-Fika txirrist egin txirríst 3: [tʃir̄íśt] -
Gamiz-Fika laban egin labán eiñ 5: [laβán ei̯ɲ] -
Getaria txirrist egin txirríst in 1: [tʃir̄íśt in] -
Getxo labrast egin labrásta in 2: [laβráśta in] -
Gizaburuaga laban egin lában in 1: [láβan in] -
Hondarribia irrist egin irrixta 1: [ir̄iʃta] -
Ibarruri (Muxika) laban egin lában eiñ 1: [láβan ei̯ɲ] -
Kortezubi laban egin labán ein 1: [laβán ei̯n] -
Kortezubi laprast egin laprást ein 1: [lapráśt ei̯n] -
Larrabetzu laprast egin lapras 1: [lapraś] -
Larrabetzu laban egin laban ín 2: [laβan ín] -
Lasarte-Oria txirrist egin txirrís 2: [tʃir̄íś] -
Lasarte-Oria irrist egin írris 5: [ír̄iś] -
Lasarte-Oria irrist egin irrísta ein 6: [ir̄íśta ei̯n] -
Laukiz laprast egin laprástain 1: [lapráśtai̯n] -
Laukiz laban egin labán in 2: [laβán in] -
Legazpi txirrist egin txírrist eiñ 1: [tʃír̄iśt ei̯ɲ] -
Legazpi irrist egin irrist eiñ 2: [ir̄iśt ei̯ɲ] -
Leioa laprast egin laprástau 2: [lapráśtau̯] -
Lekeitio txirrist egin txirríst eiñ 1: [tʃir̄íśt ei̯ɲ] -
Lekeitio laprast egin laprastadía eiñ 1: [lapraśtaðía ei̯ɲ] -
Lemoa laban egin labán in 1: [laβán in] -
Lemoa laban egin labán ein 2: [laβán ei̯n] -
Lemoa laprast egin laprást in 4: [lapráśt in] -
Lemoa laprast egin laprást egín 5: [lapráśt eɣín] -
Lemoiz laban egin labán in 1: [laβán in] -
Lemoiz laprast egin laprást in 2: [lapráśt in] -
Lemoiz laprast egin laprást ein 3: [lapráśt ei̯n] -
Lemoiz laban egin labán ein 4: [laβán ei̯n] -
Mañaria laban egin lában eiñ 1: [láβan ei̯ɲ] -
Mañaria laprast egin laprást 1: [lapráśt] -
Mendaro laban egin lában éin 2: [láβan éi̯n] -
Mendaro laban egin labáñ ín 3: [laβáɲ ín] -
Mendata laban egin labán iñ 1: [laβán iɲ] -
Mungia laprast egin laprást ein 1: [lapráśt ei̯n] -
Mungia laban egin laban ein 3: [laβan ei̯n] -
Oñati laprast egin laprátz in 4: [lapráts in] -
Oñati laprast egin laprast 5: [lapraśt] -
Ondarroa laban egin lában 1: [láβan] -
Ondarroa txirrist egin txírrist 2: [tʃír̄iśt] -
Ondarroa laprast egin láprast 3: [lápraśt] -
Orio irrist egin irrist ein 1: [ir̄iśt ei̯n] -
Orio irrist egin írrist in 3: [ír̄iśt in] -
Sondika labrast egin labrástau 2: [laβráśtau̯] -
Urretxu irrist egin írrist éin 3: [ír̄iśt éi̯n] -
Urretxu laban egin lábañ éñ 6: [láβaɲ éɲ] -
Urretxu laban egin lábañ éin 7: [láβaɲ éi̯n] -
Zeanuri laprast egin laprástau 1: [lapráśtau̯] -
Zeberio laprast egin laprást ein 2: [lapráśt ei̯n] -
Zegama irrist egin írrixt éñ 1: [ír̄iʃt éɲ] -
Zegama irrist egin írrixt éin 2: [ír̄iʃt éi̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) laprast egin laprástau 2: [lapráśtau̯] -
Zollo (Arrankudiaga) laprast egin laprást ein 3: [lapráśt ei̯n] -
Zornotza laprast egin láprast ein 1: [lápraśt ei̯n] -
 

268: deslizarse / glisser (volontairement) / slide (to)

 • Gaia: Elurra eta hotza
 • Galdera (es): deslizarse
 • Galdera (fr): glisser (volontairement)
 • Galdera (en): slide (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Getaria irrist egin irríst egin 5: [ir̄íśt eɣin] -
Legazpi irrist egin írrist eiñ 2: [ír̄iśt ei̯ɲ] -
 

333: darse prisa / se dépêcher / hurry (to)

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): darse prisa
 • Galdera (fr): se dépêcher
 • Galdera (en): hurry (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Araotz (Oñati) laster egin láister egín 1: [lái̯śter eɣín] -
Arbizu laster egin laxtér 2: [laʃtér̄] -
Arrangoitze laster egin égin lastér 2: [éɣin laśtér̄] -
Ezkurra laster egin ízo laixtér 2: [íso lai̯ʃtér̄] -
Gaintza laster egin ín laxtérra 2: [ín laʃtɛ́r̄a] -
Irisarri laster egin lastér yoam 2: [laśtéR ǰoam] -
Irisarri laster egin lasterr egim 3: [laśteR eɣim] -
Oñati laster egin laíster ein 1: [laíśter ei̯n] -
Urdiain laster egin láixterkátu 3: [lái̯ʃter̄kátu] -
 

366: ladera / versant / slope

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): ladera
 • Galdera (fr): versant
 • Galdera (en): slope
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Dorrao / Torrano alde álde 2: [álde] -
Zugarramurdi alde aldé 1: [aldé] -
 

374: despeñarse / glisser, déraper sur une pente / slide, slip (to)

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): despeñarse
 • Galdera (fr): glisser, déraper sur une pente
 • Galdera (en): slide, slip (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Hernani irrist egin irrist éiñ 3: [ir̄iśt éiɲ] -
Ikaztegieta irrist egin irríst egin 1: [ir̄íśt eɣin] -
 

381: tropezar / heurter du pied / stumble (to)

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): tropezar
 • Galdera (fr): heurter du pied
 • Galdera (en): stumble (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze andar egin andár egín 1: [andáR eɣín] -
Dima tope egin tópe egín 5: [tópe eɣín] -
Donostia estropezu egin estrópezu egin 1: [eśtrópesu eɣin] -
Donostia muturka egin muturka egin 2: [mutur̄ka eɣin] -
Etxebarri tope egin tópe egín 5: [tópe eɣín] -
Hondarribia muturkatu egin muturkátu egín 1: [mutur̄kátu eɣín] -
Orio estrepu egin estrepu egin 2: [eśtrepu eɣin] -
 

389: ahogarse / se noyer / drown (to)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): ahogarse
 • Galdera (fr): se noyer
 • Galdera (en): drown (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Busturia itxo egin itxó egin 1: [itʃó eɣin] -
Donostia ito egin íto egin 1: [íto eɣin] -
Lasarte-Oria itto egin ítto egin 1: [ítto eɣin] -
Legazpi itto egin ítto egin 1: [ítto eɣin] -
 

390: desbordar / déborder / overflow (to)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): desbordar
 • Galdera (fr): déborder
 • Galdera (en): overflow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze gaindi egin gáindi egín 1: [gái̯ndi: eɣín] -
Busturia ganeska egin gáneska egín 1: [gáneśka eɣín] -
Etxebarri ganeska egin gáneska egín 1: [gáneśka eɣín] -
Larrabetzu gaiñeska egin gáiñeska egín 1: [gái̯ɲeśka eɣín] -
 

391: inundación / inondation / inundation, flooding

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): inundación
 • Galdera (fr): inondation
 • Galdera (en): inundation, flooding
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larraine hurphe egin hurphe eginik 1: [hur̄phe eɣinik] -
 

443: al quinto infierno / au diable vauvert / in the boondocks

 • Gaia: Bidea
 • Galdera (es): al quinto infierno
 • Galdera (fr): au diable vauvert
 • Galdera (en): in the boondocks
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Andoain alde emendik aldéintzák émendík 2: [aldéintsák émendík] -
Aramaio alde emendik soyes orti 1: [śóǰeś ór̄ti] -
Arrazola (Atxondo) alde emendik márrtxaik emétik í¡ek betéta ná¡ak samáño ta 1: [már̄tʃai̯k emétik íʒek βetéta náʒak śamáɲo ta] -
Asteasu alde emendik áldeizák emendík 1: [áldeisák emendík] -
Beizama alde emendik áldeizazú eméndikan 1: [áldei̯sasú: eméndikan] -
Beizama alde emendik áldeizák eméndikan 2: [áldei̯sák eméndikan] -
Bergara alde emendik joái améndik 1: [xoái̯ améndik] -
Deba alde emendik jún ai améndikan 1: [xún ai̯ améndikan] -
Donostia alde emendik áldein 1: [áldein] -
Etxarri (Larraun) alde emendik áldentzák emendík 1: [áldentsák emendík] -
Etxarri (Larraun) alde emendik áldentzak eméndi 2: [áldentsak eméndi] -
Ezkio-Itsaso alde emendik áldeizák eméndió 3: [áldei̯sák eméndió:] -
Gaintza alde emendik aldeintzázoeméndik etzáittot ekósi náita 2: [aldei̯ntsásoeméndik etsáttot ekóśi nái̯ta] -
Gaintza alde emendik aldein tzázo eméndi 6: [aldei̯ntsásoeméndi] -
Getaria alde emendik jún ai ámendik 1: [xún ai̯ ámendik] -
Ikaztegieta alde emendik jún ai eméndikan 1: [xún ai̯ eméndikan] -
Irisarri alde emendik álde eméntik 2: [álde eméntik] -
Lasarte-Oria alde emendik áldeintzak 1: [áldei̯ntsak] -
Mendaro alde emendik jún ai améndi txarrí oi 1: [xún ai̯ améndi tʃar̄í oi̯] -
Mendata alde emendik joádi emetik 1: [xoáðj emetik] -
Oderitz alde emendik áldentzák emendík 1: [áldentsák emendík] -
Otxandio alde emendik marrtxéik emetí 1: [mar̄tʃéi̯k emetí] -
Pasaia alde emendik súas eméndik 1: [śúaś eméndik] -
Suarbe alde emendik guáye eméndik 2: [gwáǰe eméndik] -
Urretxu alde emendik áldeizák émen ingúruti 1: [áldei̯sák émen iŋgúruti] -
Uztaritze alde emendik lekú adi eméndik 2: [lekú aði eméndik] -
Zegama alde emendik jún ai eméndi 1: [xún ai̯ eméndi] -
Zegama alde emendik aldéizak eméndi 2: [aldéi̯sak eméndi] -
 

649: malparir / avorter / abort (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): malparir
 • Galdera (fr): avorter
 • Galdera (en): abort (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Sunbilla umiillá egín umiillá egín 2: [umiiʎá: eɣín] -
 

665: gobernar el ganado / donner à manger aux bêtes / feed (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): gobernar el ganado
 • Galdera (fr): donner à manger aux bêtes
 • Galdera (en): feed (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Pagola akhodiñak egin akhodiñak egin 2: [akhoðiɲak eɣin] -
 

667: mugir / mugir / moo (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): mugir
 • Galdera (fr): mugir
 • Galdera (en): moo (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Errezil orrua egin orrúa ín 1: [or̄úa ín] -
Leintz Gatzaga orrua egin orrúa éiñ 2: [or̄úa éi̯ɲ] -
Orio orrua egin orrúa ín 1: [or̄úa ín] -
 

668: rumiar / ruminer / ruminate (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): rumiar
 • Galdera (fr): ruminer
 • Galdera (en): ruminate (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze axmaarria egin axmárritzia 1: [aʃmár̄itsja] -
Armendaritze axmaarria egin axmaarria - egiten 2: [aʃmaar̄ia - eɣiten] -
Arroa (Zestoa) ausnar egin áusanarra ín 2: [áu̯śanar̄a ín] -
Azkaine asmaarri egin asmárra arrtzía 1: [aśmáRa aRtsía] -
Bermeo ausnar egin ausnárr iñ 1: [au̯śnár̄ iɲ] -
Bidarrai asmaarri egin asmárrian 1: [aśmár̄ian] -
Bidarrai asmaarri egin asmárrutú 1: [aśmár̄utú] -
Busturia ausnar egin eusnárr egin 1: [eu̯śnár̄ eɣin] -
Elorrio ausnar egin ausnárr ein 1: [au̯śnár̄ ei̯n] -
Gamarte asmaarri egin asmárria 2: [aźmár̄ia] -
Gamarte asmaarri egin asmáarria 3: [aźmáar̄ia] -
Ibarruri (Muxika) ausnar egin eusnárr eiñ 1: [eu̯śnár̄ ei̯ɲ] -
Izturitze asmaarri egin asmaarri 1: [aźmaar̄i] -
Izturitze asmaarri egin asmaarri egin 2: [aźmaar̄i eɣin] -
Landibarre ausmarria egin áusmarria egín 1: [áu̯śmar̄ia eɣín] -
Larrabetzu ausnar egin ausnarr ín 3: [au̯śnar̄ ín] -
Laukiz ausnar egin ausnárr on 1: [au̯śnár̄ on] -
Lemoiz ausnar egin ausnárr ein 1: [au̯śnár̄ ei̯n] -
Mendata ausnar egin ausnárr ein 1: [au̯śnár̄ ei̯n] -
Ondarroa ausnar egin ausnárr éiñ 1: [au̯śnár̄ éi̯ɲ] -
Otxandio ausnar egin ausnárr iñ 1: [au̯śnár̄ iɲ] -
Pasaia asmaarri egin asmarrián 1: [aśmar̄ián] -
Pasaia asmar egin ásmarr egín 2: [áśmar̄ egín] -
Sondika ausnar egin ausnárr in 1: [au̯śnár̄ in] -
Urretxu ausnar egin ausnárr én 2: [au̯źnár̄ ɛ́n] -
Zollo (Arrankudiaga) ausnar egin ausnárr ein 1: [au̯śnár̄ ei̯n] -
 

756: hacer las paces / passeries, faceries / make peace (to)

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): hacer las paces
 • Galdera (fr): passeries, faceries
 • Galdera (en): make peace (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Eskiula bakhik egin/bakhek egin bákhik égin/bákhek égin 1: [bákhẹk éɣin] -
 

773: balar / bêler / bleat (to)

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): balar
 • Galdera (fr): bêler
 • Galdera (en): bleat (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze marruma egin marrumá egín 2: [maRumá eɣín] -
Busturia orroi¡e egiñ órroi¡e egíñ 1: [ór̄oi̯ʒe eɣíɲ] -
Busturia be egin bé egin 2: [βé eɣin] -
 

792: modo de expulsar los cerdos / cri pour chasser les porcs / manner of shooing away pigs

 • Gaia: Etxabereak: txerriak
 • Galdera (es): modo de expulsar los cerdos
 • Galdera (fr): cri pour chasser les porcs
 • Galdera (en): manner of shooing away pigs
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lasarte-Oria alde aldé 1: [aldé] -
 

846: poner huevos / pondre / lay (to)

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): poner huevos
 • Galdera (fr): pondre
 • Galdera (en): lay (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia arrautza egin árrautza éin 1: [ár̄au̯tsa éi̯n] -
Amezketa egin éin 1: [éi̯n] -
Andoain arroltza egin arroltza in 1: [ar̄oltsa in] -
Aramaio arrautza egin arráutzak éiñ 1: [ar̄áu̯tsak éi̯ɲ] -
Araotz (Oñati) arrautza egin arráutzea in 1: [ar̄áu̯tseai̯n] -
Arrangoitze arraultzea egin arráultzea egin 1: [aRáu̯ltsea eɣin] -
Arrasate egin eín 1: [eín] -
Arrazola (Atxondo) egin éiñ 1: [éi̯ɲ] -
Arroa (Zestoa) arrautza egin árrautza ín 1: [ár̄au̯tsa ín] -
Arroa (Zestoa) arrautza egin árrautza ítten ái 2: [ár̄au̯tsa ítten ái̯] -
Arrueta arrotze egin arrótze iník 2: [ar̄ótse iník] -
Asteasu arroltza egin arroltza ín 1: [ar̄oltsa ín] -
Ataun arrautza egin árrautza in 1: [ár̄au̯tsai̯n] -
Azkaine arrultzia egin arrúltzia ín 1: [aRúltsia ín] -
Azkoitia arrautza egin árrautzién 1: [ár̄au̯tsjén] -
Azkoitia arrautza egin árrautzié éitte ik 2: [ár̄au̯tsié éi̯ttei̯k] -
Azpeitia egin ín 1: [ín] -
Bakio arrotze egin árrotziéiñ 1: [ár̄otsiéi̯ɲ] -
Bardoze arrotzia egin in arrótzia 2: [in ar̄ótsja] -
Beasain arrautza egin arrautzea ín 1: [ar̄au̯tsea ín] -
Beizama arrautza egin árrautzia in 1: [ár̄au̯tsjai̯n] -
Beizama arrautza egin árrautzia ín 2: [ár̄au̯tsja ín] -
Beizama arrautza egin arráutza ín 3: [ar̄áu̯tsa ín] -
Beizama arrautza egin árrautzak íñ 4: [ár̄au̯tsak íɲ] -
Bergara arrautza egin arráutzieíñ 1: [ar̄áu̯tsieíɲ] -
Berriz arrutzie egin íñ - arrútzie 1: [íɲ - ar̄útsie] -
Berriz arrutzea egin arrútzieiñ 3: [ar̄útsjei̯ɲ] -
Bolibar arrautza egin arráutziein 1: [ar̄áu̯tsjei̯n] -
Deba arrautza egin arráutzia ín 1: [ar̄áu̯tsia ín] -
Deba egin éin 2: [éi̯n] -
Dima arrutzea egin arrútzea in 1: [ar̄útseai̯n] -
Donamaria egin egín 1: [eɣín] -
Donamaria egin ín 2: [ín] -
Donibane Lohizune arroltza egin ín - arroltze at 1: [ín - ar̄oltse at] -
Donostia arraultza egin arraultza in 1: [ar̄au̯ltsa in] -
Eibar egin éiñ 1: [éi̯ɲ] -
Elduain arrautza egin arrautze ín 1: [ar̄au̯tse ín] -
Elgoibar egin éin 1: [éi̯n] -
Elorrio arrautza egin árrautzak éin 1: [ár̄au̯tsak éi̯n] -
Erratzu arroltza egin arroltzia ín 2: [ar̄oltsia ín] -
Errezil arrautza egin árrautzak éñ 1: [ár̄au̯tsak éɲ] -
Etxaleku arraultza egin arráultzea ín 2: [ar̄áu̯ltsea ín] -
Etxebarria arrautza egin arráutziein 1: [ar̄áu̯tsjei̯n] -
Eugi arroltza egin ín - arróltzea 2: [ín - ar̄óltsea] -
Ezkio-Itsaso arrautza egin árrautza in 3: [ár̄au̯tsai̯n] -
Ezkio-Itsaso arrautza egin árrautza éin 4: [ár̄au̯tsa éi̯n] -
Ezkurra arrautza egin arrautze in 1: [ar̄au̯tse in] -
Gaintza arrautza egin árrautzéin 1: [ár̄au̯tséi̯n] -
Gaintza arraultzea egin árraultzéin 2: [ár̄au̯ltséi̯n] -
Gaintza arrautza egin arrautzék ein 3: [ar̄au̯tsék ei̯n] -
Getaria arrautza egin árrautza ín 2: [ár̄au̯tsa ín] -
Gizaburuaga arrutzea egin arrútziein 1: [ar̄útsiei̯n] -
Hendaia egin egín 1: [eɣín] -
Hernani arrautza egin árrautzáin 1: [ár̄au̯tsái̯n] -
Hondarribia arrautza egin arrautzak iten 3: [ar̄au̯tsak iten] -
Kortezubi arrutzea egin arrútziein 1: [ar̄útsjei̯n] -
Larrabetzu arrutzea egin arrútzea in 1: [ar̄útsea in] -
Legazpi arrautza egin arráutzea éiñ 1: [ar̄áu̯tsea éi̯ɲ] -
Leintz Gatzaga arrautza egin arráutzak iñ 1: [ar̄áu̯tsak iɲ] -
Leioa arrutzea egin árrutzek ein 1: [ár̄utsek ei̯n] -
Lekaroz arroltza egin in - arroltzia 1: [in - ar̄oltsia] -
Lemoa arrutzea egin árrutzek eiñ 2: [ár̄utsek ei̯ɲ] -
Lemoiz arrutzea egin arrútzek in 1: [ar̄útsek in] -
Mendaro arrautza egin arráutzia ítxen 1: [ar̄áu̯tsja ítʃen] -
Mendaro egin éin 2: [éi̯n] -
Mungia arrutzea egin árrutzea in 1: [ár̄utseai̯n] -
Oiartzun arrautza egin arrautza éin 2: [ar̄au̯tsa éin] -
Oñati arrautza egin arráutzea íñ 1: [ar̄áu̯tsea íɲ] -
Ondarroa arrautza egin arrautzak éi 1: [ar̄au̯tsak éi̯] -
Orexa arrautza egin arrautza éin 1: [ar̄au̯tsa éi̯n] -
Orio arrautza egin árrautza ín 1: [ár̄au̯tsa ín] -
Orozko arrautza egin arráutzak éitea 1: [ar̄áu̯tsak éi̯tea] -
Otxandio egin éiñ 1: [éi̯ɲ] -
Sara arroltzea egin arróltzea ín 1: [aRóltsea ín] -
Senpere arroltzea egin arróltzeitén ái 1: [aRóltsei̯tén ái̯] -
Tolosa arrautza egin arrautza ín 1: [ar̄au̯tsa ín] -
Urretxu egin éin 2: [éi̯n] -
Urretxu arrautza egin arráutziaitten ái 3: [ar̄áu̯tsiai̯tten ái̯] -
Zeanuri arrautza egin arráutzea in 1: [ar̄áu̯tsea in] -
Zegama arrautza egin arráutzeain 1: [ar̄áu̯tseai̯n] -
Zegama egin ein 2: [ei̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) arrauntzie egin arráuntziein 1: [ar̄áu̯ntsjei̯n] -
Zornotza arrutzea egin arrútzak ein 1: [ar̄útsak ei̯n] -
Zugarramurdi arraultza egin arráultzeak itén 1: [ar̄áu̯ltseak itén] -
 

877: chillar / siffler (jars) / screech (to)

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): chillar
 • Galdera (fr): siffler (jars)
 • Galdera (en): screech (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze karranka egin karránka ín 1: [kaRáŋka ín] -
Aldude karranka egin karránka egin 2: [kar̄áŋka eɣin] -
Arboti karranka egin karránka 1: [kar̄áŋka] -
Arrangoitze karranka egin karránka egin 2: [kaRáŋka eɣin] -
Ezterenzubi karranka egin karránkaari 1: [kar̄áŋkaari] -
Itsasu karranka egin karránka ín 1: [kar̄áŋka ín] -
Izturitze karranka egin karranka 1: [kar̄aŋka] -
Makea karranka egin karránkak egin 1: [kaRáŋkak eɣin] -
Sara karranka egin karránka-ín 1: [kaRáŋka-ín] -
 

890: ladrar, aullar / aboyer / bark / howl (to)

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): ladrar, aullar
 • Galdera (fr): aboyer
 • Galdera (en): bark / howl (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Berriz sanga egin sánga egín 2: [śáŋga eɣín] -
Eskiula ihausi egin iháusi égin 1: [iháu̯śi éɣin] -
Gamiz-Fika ausi egiñ áusi egíñ 1: [áu̯śi eɣíɲ] -
 

891: morder / mordre / bite (to)

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): morder
 • Galdera (fr): mordre
 • Galdera (en): bite (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ozka egin ózkaiten 2: [óskai̯ten] -
Andoain kosk egin kósk egín 2: [kóśk eɣín] -
Donostia kosk egin kosk ite 1: [kośk ite] -
Dorrao / Torrano ozka egin ózkain 3: [óskai̯n] -
Hondarribia autziki egin autzíki egin 1: [au̯tsíki eɣin] -
Hondarribia kosk egin kosk egin 2: [kośk eɣin] -
Luzaide / Valcarlos ausiki egin ausíki egín 1: [au̯śíki eɣín] -
Zugarramurdi ozka egin ózkain 2: [óskai̯n] -
 

892: olfatear / flairer / scent (to)

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): olfatear
 • Galdera (fr): flairer
 • Galdera (en): scent (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Gamiz-Fika usin egiñ usín egíñ 1: [uśín eɣíɲ] -
 

894: modo de alejar el perro / cri pour chasser le chien / manner of shooing a dog away

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): modo de alejar el perro
 • Galdera (fr): cri pour chasser le chien
 • Galdera (en): manner of shooing a dog away
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Amezketa martxa alde in tzak ortik puera mártxa 2: [már̄tʃa] -
Arroa (Zestoa) alde alde álde álde 2: [álde álde] -
Asteasu alde izak emendik áldeizak emendík 1: [áldei̯sak emendík] -
Azpeitia alde emendiken álde eméndiken 1: [álde eméndiken] -
Beasain alde izag emendio aldéizag eméndio 1: [aldei̯saɣ eméndio] -
Beizama alde emendik álde eméndik 1: [álde eméndik] -
Beizama alde txakurra álde txakúrra 2: [álde tʃakúr̄a] -
Bergara alde oamendik álde óaméndik 1: [álde óaméndik] -
Beruete martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Elduain alde in tzak áldein tzák 1: [áldei̯n tsák] -
Errezil alde izak emendik áldeizák eméndik 1: [áldei̯sák eméndik] -
Errezil alde emendik álde eméndik 2: [álde eméndik] -
Etxaleku martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Etxarri (Larraun) martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Gaintza martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Lasarte-Oria alde in tzak álde in tzak 1: [álde i̯n tsak] -
Legazpi alde aldemendik alde aldemendik 1: [alde aldemendik] -
Leitza alde álde 1: [áldɛ] -
Leitza martxa alde in tzak ortik puera mártxa 2: [már̄tʃa] -
Lekaroz martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Lekaroz alde emendik álde eméndik 2: [álde eméndik] -
Mendaro alde álde 1: [álde] -
Oderitz martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Oderitz alde in tzak emendik aldéin tzak eméndik 2: [aldéi̯n tsak eméndik] -
Suarbe martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Sunbilla martxa alde in tzak ortik puera mártxa 1: [már̄tʃa] -
Urretxu alde izak áldeizak 1: [áldei̯sak] -
Zugarramurdi martxa alde in tzak ortik puera mártxa 3: [már̄tʃa] -
 

899: maullar / miauler / meow (to)

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): maullar
 • Galdera (fr): miauler
 • Galdera (en): meow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze marruma egin marrúma egín 1: [maRúma eɣín] -
Gamiz-Fika orroi egiñ órroi egíñ 2: [ór̄oi̯ eɣíɲ] -
 

901: modo de ahuyentar al gato / cri pour chasser le chat / scat cat!

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): modo de ahuyentar al gato
 • Galdera (fr): cri pour chasser le chat
 • Galdera (en): scat cat!
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ezkio-Itsaso alde álde 1: [álde] -
Irisarri alde álde 2: [álde] -
 

914: caserío / ferme / farmhouse

 • Gaia: Baserria
 • Galdera (es): caserío
 • Galdera (fr): ferme
 • Galdera (en): farmhouse
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrieta alde aldé 1: [aldé] -
 

922: fachada / façade / façade

 • Gaia: Etxea
 • Galdera (es): fachada
 • Galdera (fr): façade
 • Galdera (en): façade
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz aurreko alde áurreko aldeá 1: [áu̯r̄eko aldeá] -
Arroa (Zestoa) aurreko alde áurrekoaldé 1: [áu̯r̄ekoaldé] -
Ataun aurreko alde aurrekoaldé 1: [au̯r̄ɛkoaldé] -
Azkoitia aurreko alde aurrekoaldé 1: [au̯r̄ɛkoaldé] -
Azpeitia aurreko alde aurrekoaldé 1: [au̯r̄ɛkoaldé] -
Beruete aurreko alde aurrékoaldé 1: [au̯r̄ɛ́koaldé] -
Donostia aurreko alde aurréko aldé 2: [au̯r̄éko aldé] -
Erratzu aitzinego alde aitzínegoaldé 1: [ai̯tsínegoaldɛ́] -
Etxalar aintziñeko alde aintzíñekoaldé 1: [ai̯ntsíɲekoaldé] -
Etxaleku aurreko alde áurrekoaldé 1: [áu̯r̄ekoaldé] -
Etxebarri aurreko alde aurréko alde 1: [au̯r̄éko alde] -
Hondarribia aurreko alde aurréko aldia 2: [au̯r̄éko aldia] -
Igoa aurreko alde áurrekoaldé 1: [áu̯r̄ɛkoaldé] -
Lasarte-Oria aurreko alde aurreko aldé 1: [au̯r̄eko aldé] -
Mendaro aurreko alde aurrékoaldé 2: [au̯r̄ɛ́koaldé] -
Mezkiritz altzineko alde altzíneko áldea 1: [altsíneko áldea] -
Oderitz aurreko alde áurrekoaldé 1: [áu̯r̄ekoaldé] -
Orio aurreko alde aurrekoaldé 1: [au̯r̄ekoaldé] -
Suarbe aurreko alde aurrekoálde 1: [au̯r̄ekoálde] -
Sunbilla aitziñeko alde aitzíñekoaldé 1: [ai̯tsíɲekoaldé] -
 

923: parte trasera (de una casa) / derrière de la maison / back (of house)

 • Gaia: Etxea
 • Galdera (es): parte trasera (de una casa)
 • Galdera (fr): derrière de la maison
 • Galdera (en): back (of house)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz atzeko alde atzéko aldeá 1: [atséko aldeá] -
Aniz gibeleko alde gibelékoalde 1: [giβelékoalde] -
Arroa (Zestoa) atzeko alde átzekoaldé 1: [átsekoaldé] -
Ataun atzeko alde atzekoaldé 1: [atsekoaldé] -
Azkoitia atzeko alde atzékoaldé 1: [atsékoaldé] -
Azpeitia atzeko alde atzékoaldé 2: [atsékoaldé] -
Beruete atzeko alde atzékoaldé 1: [atsékoaldé] -
Deba atzeko alde átzekoálde 1: [átsekoálde] -
Elgoibar atzeko alde atzékoaldé 1: [atsékoaldɛ́] -
Erratzu gielego alde gielégoalde 1: [gjelégoaldɛ] -
Etxaleku atzeko alde átzekoaldé 1: [átsekoaldé] -
Goizueta atzeko alde atzeko álde 1: [a:tseko áldɛ] -
Hondarribia atzeko alde atzéko alde 1: [atséko alde] -
Igoa atzeko alde átzekoaldé 1: [átsekoaldé] -
Lasarte-Oria atzeku alde átzeku aldé 1: [átsekwaldé] -
Mendaro atzeko alde atzékoaldé 1: [atsékoaldé] -
Oderitz atzeko alde átzekoaldé 1: [átsekoaldé] -
Orozko osteko alde ostéko álde 1: [ośtéko álde] -
Suarbe atzeko alde atzekoálde 1: [atsekoálde] -
Sunbilla bieleko alde biélekoaldé 1: [biélekoaldé] -
Zaratamo atzeko alde átzeko álde 2: [átseko álde] -
Zilbeti gibeleko alde gibéleko álde 1: [giβéleko álde] -
 

927: derribar / démolir / demolish (to)

 • Gaia: Etxea
 • Galdera (es): derribar
 • Galdera (fr): démolir
 • Galdera (en): demolish (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larraine de¡egin de¡égin 1: [deʒéɣin] -
 

928: construir / bâtir / build (to)

 • Gaia: Etxea
 • Galdera (es): construir
 • Galdera (fr): bâtir
 • Galdera (en): build (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze egin egín 1: [eɣín] -
Aldude egin egín 2: [eɣín] -
Altzai egin égin 1: [éɣin] -
Altzürükü berri bat egin berrí bat égin 1: [ber̄í βat éɣin] -
Arbizu egin egín 1: [eɣín] -
Arbizu egiñ egíñ 3: [eɣíɲ] -
Arrangoitze egin egín 1: [eɣín] -
Asteasu egin egín 2: [eɣín] -
Baigorri egin egin 1: [eɣin] -
Barkoxe etxe berri egin etxe bérri egin 1: [etʃe βér̄i eɣin] -
Berriz egiñ egiñ 1: [eɣiɲ] -
Dima egin égin 2: [éɣin] -
Donamaria egin egím 1: [eɣím] -
Eskiula berrik egin berrík egin 1: [ber̄ík eɣin] -
Etxalar egin egín 1: [eɣín] -
Ezterenzubi egin egítia 1: [eɣítja] -
Izturitze berriz egin berriz egin 2: [ber̄is eɣin] -
Jaurrieta berririk egin berrírik egín 1: [ber̄írik eɣín] -
Lasarte-Oria egin egín 2: [egín] -
Legazpi egin egin 3: [eɣin] -
Montori berri bat egin berrí bat égin 2: [ber̄í βat éɣin] -
Pasaia egin egín 1: [egín] -
Santa Grazi berrik egin berrik egin 1: [ber̄ik eɣin] -
Uharte Garazi egin egín 1: [eɣín] -
Urdiñarbe egin égin 1: [éɣin] -
Urdiñarbe berriz egin berriz egin 3: [ber̄iz eɣin] -
Uztaritze egin egín 2: [eɣín] -
 

960: tramo / travée / parcel of ground

 • Gaia: Teilatu eta zureria
 • Galdera (es): tramo
 • Galdera (fr): travée
 • Galdera (en): parcel of ground
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larrabetzu alde álde 1: [álde] -
 

978: hoja de la puerta / vantail / leaf (of door)

 • Gaia: Etxearen zatiak
 • Galdera (es): hoja de la puerta
 • Galdera (fr): vantail
 • Galdera (en): leaf (of door)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Leioa alde alde 1: [alðe] -
 

1116: -o + arenganantz / -o + arenganantz / -o + arenganantz / (-o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arenganantz
 • Galdera (fr): -o + arenganantz
 • Galdera (en): -o + arenganantz
 • Galdera (lat): -o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz astoan alde(r)a astoán aldéra 1: [aśtoán aldéra]
Alkotz astoan alde(r)a mutíkoan aldéra 2: [mutíkoan aldéra]
Amezketa astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Andoain astoan alde(r)a astúan aldéa 1: [aśtúan aldéa]
Aniz asto alde(r)a astó aldera 1: [aśtó aldera]
Aramaio astuen alde(r)a astúen aldera 1: [aśtúen aldera]
Araotz (Oñati) astoan alde(r)a mutíkuan aldéa 1: [mutíkwan alðéa]
Arbizu astoan alde(r)a astuán alderá 1: [aśtwán alderá]
Arrasate astuen alde(r)a astúen aldéra 1: [aśtúen alðéra]
Asteasu astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Azkoitia aston alde(r)a astún aldea 1: [aśtún aldea]
Azpeitia astuen alde(r)a astúen aldea 1: [aśtúen aldea]
Beasain aston alde(r)a astón aldea 1: [aśtón aldea]
Beizama aston alde(r)a astón aldeá 1: [aśtón aldeá:]
Bergara astoan alde(r)a astuán aldéra 1: [aśtuán aldéra]
Beruete astoan alde(r)a ástoan aldéa 1: [áśtoan aldéa]
Deba astuen alde(r)a astúen alderá 1: [aśtúen alderá:]
Donamaria aston alde(r)a astún aldéra 1: [aśtún aldéra]
Eibar asto alde(r)a astó aldea 2: [aśtó aldea]
Eibar astoan alde(r)a astúa aldera 3: [aśtúa aldera]
Eibar astoan alde(r)a astúan aldéra 4: [aśtúan aldéra]
Elduain aston alde(r)a aston aldeá 1: [aśton aldeá]
Elgoibar astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Erratzu asto alde(r)a ástoaldéra 1: [áśtoaldéra]
Etxalar astoan alde(r)a astúAEn aldéra 1: [aśtúạn aldéra]
Etxarri (Larraun) astoan alde(r)a ástoan aldeá 3: [áśtoan aldeá]
Gaintza astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Goizueta aston alde(r)a astón alderá 1: [aśtón alderá]
Hernani astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Leitza astoan alde(r)a astoan álderá 1: [aśtoan álderá]
Oderitz astoan alde(r)a astoán aldeá 1: [aśtoán aldeá]
Oiartzun astoan alde(r)a astúan aldeá 2: [aśtúan aldeá]
Orexa astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Sara astuen alde(r)a astuén aldéat 1: [aśtwén aldéat]
Suarbe astoan alde(r)a astuán aldéra 2: [aśtwán aldéra]
Sunbilla aston alde(r)a astún aldéra 1: [aśtún aldɛ́ra]
Tolosa aston alde(r)a astóon aldea 1: [aśtóon aldea]
Urdiain astuen alde(r)a astuén aldeá 1: [aśtwén aldeá]
Zilbeti asto alde(r)a ástoalderá 1: [áśtoalderá]
 

1361: *EZAN [+pas., nik-hura] / *EZAN [+pas., nik-hura] / *EZAN [+past, nik-hura]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): *EZAN [+pas., nik-hura]
 • Galdera (fr): *EZAN [+pas., nik-hura]
 • Galdera (en): *EZAN [+past, nik-hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Etxalar iti alde ití alde 1: [ití alde]
 

1365: *EZAN [-pres. -pas., hark-hura] / *EZAN [-prés. -pas., hark-hura] / *EZAN [-pres. - past, hark-hura]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): *EZAN [-pres. -pas., hark-hura]
 • Galdera (fr): *EZAN [-prés. -pas., hark-hura]
 • Galdera (en): *EZAN [-pres. - past, hark-hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze egin izan balu egin izám balú 1: [eɣin isám balú]
Santa Grazi egin lezan egin lézan 2: [eɣin lésan]
 

1409: JOAN [+imp., zu] / JOAN [+imp., zu] / JOAN [+imp., zu]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+imp., zu]
 • Galdera (fr): JOAN [+imp., zu]
 • Galdera (en): JOAN [+imp., zu]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia alde egin ezazu aldé in tzázu 2: [aldé in tsásw]
Andoain alde egin ezazu alde izazu 1: [alde isasu]
 

1463: *IRO [+pres., nik-hura] / *IRO [+prés., nik-hura] / *IRO [+pres., nik-hura] / (dirot)

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): *IRO [+pres., nik-hura]
 • Galdera (fr): *IRO [+prés., nik-hura]
 • Galdera (en): *IRO [+pres., nik-hura]
 • Galdera (lat): dirot
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Santa Grazi egin ahal nio egin ahal nio 1: [eɣin ahal nio]
 

1464: *IRO [+pres., hark-hura] / *IRO [+prés., hark-hura] / *IRO [+pres., hark-hura] / (diro)

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): *IRO [+pres., hark-hura]
 • Galdera (fr): *IRO [+prés., hark-hura]
 • Galdera (en): *IRO [+pres., hark-hura]
 • Galdera (lat): diro
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Santa Grazi egin ahal liokek egin ahal liókek 1: [eɣin ahal liókek]
 

1528: *IRO [+pot., -pres. -pas., hark-hura, aloc.] / *IRO [+pot., -prés. -pas., hark-hura, alloc.] / *IRO [+pot., -pres. -past, hark-hura, alloc.]

 • Gaia: Aditz morfologia: alokutiboa
 • Galdera (es): *IRO [+pot., -pres. -pas., hark-hura, aloc.]
 • Galdera (fr): *IRO [+pot., -prés. -pas., hark-hura, alloc.]
 • Galdera (en): *IRO [+pot., -pres. -past, hark-hura, alloc.]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Santa Grazi egin ahal liokek egin ahaliókek 2: [eɣin ahaliókek] -
 

1593: puente (del carro) / longeron / transom (of cart)

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): puente (del carro)
 • Galdera (fr): longeron
 • Galdera (en): transom (of cart)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu alde álde 1: [álde] -
Erratzu alde aldé 1: [aldé] -
 

1596: adral lateral / ridelle / hurdle

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): adral lateral
 • Galdera (fr): ridelle
 • Galdera (en): hurdle
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Zugarramurdi alde aldéak 1: [aldéak] -
Zugarramurdi kajain alde kajáin aldéa 2: [kaxái̯n aldéa] -
Zugarramurdi gibeleko alde gibélekoaldéa 3: [giβélekoaldéa] -
Zugarramurdi aintzineko alde aintzínekoaldéa 4: [ai̯ntsínekoaldéa] -
 

1600: cabezal delantero / échelette (à l'avant) / front pad

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): cabezal delantero
 • Galdera (fr): échelette (à l'avant)
 • Galdera (en): front pad
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Jaurrieta altzineko alde altzíneko áldea 1: [altsíneko áldea] -
 

1617: volcar el volquete / basculer (le tombereau) / overturn (to)

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): volcar el volquete
 • Galdera (fr): basculer (le tombereau)
 • Galdera (en): overturn (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Andoain bolkete egin bolketé egín 1: [bolketé eɣín] -
 

1634: labrar / labourer / plow (to)

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): labrar
 • Galdera (fr): labourer
 • Galdera (en): plow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Santa Grazi ützültzia egin ützültziá egin 1: [ytsyltsjá eɣin] -
 

1635: labrar a través / labourer en travers / plow in a crisscross fashion (to)

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): labrar a través
 • Galdera (fr): labourer en travers
 • Galdera (en): plow in a crisscross fashion (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Urdiñarbe khutxe egin khútxe égin 1: [khú:tʃe éɣin] -
 

1639: modos de labrar / billon, planche / tilling methods

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): modos de labrar
 • Galdera (fr): billon, planche
 • Galdera (en): tilling methods
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aramaio alde batea alde batea 1: [alde βatea] -
Aramaio alde bateti bera ta besteti gora alde bateti bera ta besteti gora 2: [alde βateti bera ta βeśteti ɣora] -
Arrasate alde batera alde batera 1: [alde βatera] -
Arrasate alde bixetara alde bixetara 2: [alde βiʃetara] -
Bakio alde batera alde batera 2: [alde βatera] -
Hondarribia alde batera álde bátera 1: [álde βátera] -
Ibarruri (Muxika) alde batera alde batera 1: [alde βatera] -
Mendaro alde batea álde batéa 2: [álde βatéa] -
Mendaro alde bixeta aldé bixetá 4: [aldé βiʃetá] -
Mendata alde batera alde batera 1: [alde βatera] -
Sondika alde bietara alde bíetara 2: [alde bíetara] -
Zeanuri alde batera alde batera 1: [alde βatera] -
 

1642: roturar / défricher / break ground (to)

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): roturar
 • Galdera (fr): défricher
 • Galdera (en): break ground (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Barkoxe berriki egin berríki égin 1: [ber̄íki éɣin] -
Eskiula lürberri egin lürbérri égin 3: [lyrbér̄i éɣin] -
Izturitze lur berria egin lurr berria egin 1: [lur̄ ber̄ia eɣin] -
Mezkiritz labakiek egin labákiek egín 2: [laβákjek eɣín] -
Santa Grazi lüberri egin lübérri égin 1: [lyβér̄i éɣin] -
Sohüta lürberri egin lürrbérri égin 1: [lyr̄bér̄i éɣin] -
Urdiñarbe lürberri egin lürbérri égin 1: [lyrbér̄i éɣin] -
Ürrüstoi lürberri egin lürbérri egin 2: [lyrbér̄i eɣin] -
 

1643: roza / écobuage / stubbing

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): roza
 • Galdera (fr): écobuage
 • Galdera (en): stubbing
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude errekinak egin errékinak egín 1: [er̄ékinak eɣín] -
Altzai errakin egin errakin égin 2: [er̄akin éɣin] -
Eskiula errakin egin errákin égin 2: [er̄ákin éɣin] -
Izturitze bazka berria egin bazka berria egin 1: [baska βer̄ia eɣin] -
Luzaide / Valcarlos errakina egin errákina egín 2: [er̄ákina eɣín] -
 

1739: alguna vez (+ afirm.) / quelquefois (+ affirm.) / sometime (+ affirm.)

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): alguna vez (+ afirm.)
 • Galdera (fr): quelquefois (+ affirm.)
 • Galdera (en): sometime (+ affirm.)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia alde meñ álde méñ 5: [álde méɲ] -
Arrueta alde at edo beste álde at edo besté 1: [álde at eðo βeśté] -
 

1741: de alguna manera (+ afirm.) / de quelque manière (+ affirm.) / somehow (+ affirm.)

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): de alguna manera (+ afirm.)
 • Galdera (fr): de quelque manière (+ affirm.)
 • Galdera (en): somehow (+ affirm.)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz edo alde batera edo bertzera edo alde batéra edo berrtzéra 2: [eðo alde βatéra eðo βer̄tséra] -
Bastida alde batetaat edo besteat alde batetáat edo besteát 1: [alde βatetáat eðo βeśteát] -
Igoa alde-aldea álde aldeá 1: [álde aldeá] -
Urdiain alde batea edo bestea álde bátea o béstea 1: [álde βátea o βéśtea] -
Urketa alde batetaik edo bezetik álde bátetaik edo bézetik 1: [álde βátetai̯k eðo βésetik] -
 

1742: de alguna manera (- afirm.) / de quelque manière (- affirm.) / anyhow, somehow (- affirm.)

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): de alguna manera (- afirm.)
 • Galdera (fr): de quelque manière (- affirm.)
 • Galdera (en): anyhow, somehow (- affirm.)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu alde batea o bestea aldé bateá o bésteá 1: [aldé βateá o βéśteá] -
Arbizu alde batea aldé bateá 2: [aldé βateá] -
Sunbilla alde batera do bertzera alde batera do berrtzera 3: [alde βatera ðo βer̄tsera] -
 

1754: marcas interrogativas / marques interrogatives / interrogative markers

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): marcas interrogativas
 • Galdera (fr): marques interrogatives
 • Galdera (en): interrogative markers
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü egin leikoa egin léikoa 7: [eɣin léi̯koa] -
Armendaritze egin dia egín dia 1: [eɣín dia] -
Arroa (Zestoa) egiñ al du egiñ ál du 1: [eɣiɲ ál du] -
Azkaine egin ote dik egín ote dík 2: [eɣín ote ðík] -
Baigorri egin ote dik egin ote dik 1: [eɣin ote ðik] -
Busturia egin dau egín dau 1: [eɣín dau̯] -
Eskiula egin dia egin dia 1: [eɣin dia] -
Hendaia egin ote du egin ote du 1: [eɣin ote ðu] -
Itsasu egin dika egin díka 4: [eɣin díka] -
Larraine egin dia egin dia 2: [eɣin dia] -
Luzaide / Valcarlos egin du egin du 1: [eɣin du] -
Makea egin du egin dú 1: [eɣin dú] -
Orozko egin dau egin dáu 1: [eɣin dáu̯] -
Pagola egin dia egin día 1: [eɣin día] -
Santa Grazi egin dia egin dia 1: [eɣin dia] -
Ürrüstoi egin dia egin día 1: [eɣin día] -
 

1763: régimen de ´´deitu´´ / régime de 'deitu' ('appeler') / verbal structure of ´´deitu´´

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): régimen de ´´deitu´´
 • Galdera (fr): régime de 'deitu' ('appeler')
 • Galdera (en): verbal structure of ´´deitu´´
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze oiu egin naute oiu egin náute 2: [oju eɣin náu̯te] -
Beskoitze oihu egin dut oihú egin dut 4: [oi̯hú eɣin dut] -
Busturia deitxu egin deustie deitxú egín deustie 1: [dei̯tʃú eɣín deu̯śtie] -
Eskiula oihü egin deitade oihü egin deitade 2: [oi̯hy eɣin dei̯taðe] -
Makea oihu egin dut oihu egin dut 2: [oi̯hu eɣin dut] -
Ürrüstoi oihü egin deitade oihü egin deitáde 1: [oi̯hy eɣin dei̯táðe] -
 

1766: régimen de ´´mintzatu´´ / régime de 'mintzatu' ('parler') / verbal structure of ´´mintzatu´´

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): régimen de ´´mintzatu´´
 • Galdera (fr): régime de 'mintzatu' ('parler')
 • Galdera (en): verbal structure of ´´mintzatu´´
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu itz egin degu itz égin degú 1: [its éɣin deɣú] -
Arroa (Zestoa) itz egin deu itz égin deu 3: [its éɣin deu̯] -
Busturia berba egin dogu berrba - egín dogu 1: [ber̄βa - eɣín doɣu] -
Etxalar solas egin dugu solas egin dugu 1: [śolaś eɣin duɣu] -
Legazpi itz egin deu itz - egin deu 1: [its - eɣin deu̯] -
Oiartzun itz egin degu itz - egin degu 1: [its - eɣin deɣu] -
Orexa itz egin degu itz egin degu 1: [its eɣin deɣu] -
 

1769: régimen de ´´irakin´´ / régime de 'irakin' ('bouillir') / verbal structure of ´´irakin´´

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): régimen de ´´irakin´´
 • Galdera (fr): régime de 'irakin' ('bouillir')
 • Galdera (en): verbal structure of ´´irakin´´
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Hondarribia irikiñ egin du irikiñ egin du 1: [irikiɲ eɣin du] -
 

1780: elemento inquirido (nombre) / focus (substantif) / focus (noun)

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): elemento inquirido (nombre)
 • Galdera (fr): focus (substantif)
 • Galdera (en): focus (noun)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bastida bala hak zakon infekzionia egin bala hak zakon infekzionia egin 2: [bala hak sakon infeksionia eɣin] -
 

1781: elemento inquirido (verbo compuesto) / focus (verbe composé) / focus (compound verb)

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): elemento inquirido (verbo compuesto)
 • Galdera (fr): focus (verbe composé)
 • Galdera (en): focus (compound verb)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu jan egin dut ján egín dut 1: [xán eɣín dut] -
Busturia ¡an egin dau ¡án egin dau 1: [ʒán eɣin dau̯] -
Gamiz-Fika yan egiñ ddeu yán egiñ ddéu 1: [ǰán eɣiɲ ddéu̯] -
Hondarribia jan egin dut ján egin dút 1: [xán eɣin dút] -
 

1794: oraciones causales 1 / subordonnée causale 1 / causal sentences

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): oraciones causales 1
 • Galdera (fr): subordonnée causale 1
 • Galdera (en): causal sentences
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze zeren egin din zerén - egin din 2: [serén - eɣin din] -
Uharte Garazi ezpaitu egin ezpáitu - egin 3: [espái̯tu - eɣin] -
 

1795: oraciones causales 2 / subordonnée causale 2 / causal sentences

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): oraciones causales 2
 • Galdera (fr): subordonnée causale 2
 • Galdera (en): causal sentences
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Uztaritze egin betu egin bétu 1: [eɣin bétu] -
Uztaritze zeren eta egin beitu zeren éta egin béitu 1: [seren éta eɣin béi̯tu] -
 

1799: oraciones condicionales-causales / subordonnée conditionnelle-causale / conditional-causal sentences

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): oraciones condicionales-causales
 • Galdera (fr): subordonnée conditionnelle-causale
 • Galdera (en): conditional-causal sentences
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) egin ezkeo egíñ ezkéo 3: [eɣíɲ eskéo] -
Ürrüstoi egin dinez püntütik egin dinez püntütik 2: [eɣin dines pyntytik] -
 

1804: oraciones exclamativas / phrase exclamative / exclamative sentences

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): oraciones exclamativas
 • Galdera (fr): phrase exclamative
 • Galdera (en): exclamative sentences
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Sunbilla baduk ba oñddo alde ederra baduk ba oñddó aldé edérra 1: [baðuk ba oɲddó aldɛ́ ɛðér̄a] -
 

1822: guadaña mellada con dientes / ébréchée / serrated scythe

 • Gaia: Pentzea
 • Galdera (es): guadaña mellada con dientes
 • Galdera (fr): ébréchée
 • Galdera (en): serrated scythe
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü ozkia egin ozkía égin 1: [oskía éɣin] -
Montori ozke egin ozké - égin 1: [oské - éɣin] -
 

1835: apisonar / tasser le foin / crush (to)

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): apisonar
 • Galdera (fr): tasser le foin
 • Galdera (en): crush (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Jutsi orgen egin orrgen egin 1: [or̄gen eɣin] -
 

1837: henificar / faner / ted (to)

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): henificar
 • Galdera (fr): faner
 • Galdera (en): ted (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Baigorri belharrak egin belharrak egin 1: [belhaRak eɣin] -
Bidarrai belarrak egin belárrak egín 1: [belár̄ak eɣín] -
Leitza belarlanak egin bélarrlanák egín 2: [bélar̄lanák eɣín] -
Mugerre belarren egin belarren egin 1: [belar̄en eɣin] -
Santa Grazi belharrak egin belhárrak égin 3: [belhár̄ak éɣin] -
 

1846: sembrar / semer / sow (to)

 • Gaia: Laboreak
 • Galdera (es): sembrar
 • Galdera (fr): semer
 • Galdera (en): sow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Orexa egiñ égiñ 1: [éɣiɲ] -
 

1934: derramar (la leche) / couler / spill (to)

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): derramar (la leche)
 • Galdera (fr): couler
 • Galdera (en): spill (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donostia alde in álde in 1: [álde in] -
 

1943: heñir / pétrir le pain / knead dough (to)

 • Gaia: Ogigintza
 • Galdera (es): heñir
 • Galdera (fr): pétrir le pain
 • Galdera (en): knead dough (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Busturia orea egin oréaegin 2: [oréaeɣin] -
Hondarribia masa egiñ mása - egíñ 2: [máśa - eɣíɲ] -
 

1986: atragantarse / avaler de travers / choke (to)

 • Gaia: Janariak
 • Galdera (es): atragantarse
 • Galdera (fr): avaler de travers
 • Galdera (en): choke (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Busturia kusumun egin kusúmun egín 1: [kuśúmun eɣín] -
 

1995: manchar (un vestido) / tacher (un vêtement) / spot (to)

 • Gaia: Garbiketa
 • Galdera (es): manchar (un vestido)
 • Galdera (fr): tacher (un vêtement)
 • Galdera (en): spot (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Sohüta thona egin thóna - égin 1: [thóna - éɣin] -
 

1999: lavar / laver / wash (to)

 • Gaia: Garbiketa
 • Galdera (es): lavar
 • Galdera (fr): laver
 • Galdera (en): wash (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Uharte Garazi xuiketak egin xuíketak egín 3: [ʃwíketak eɣín] -
 

2017: hacer punto / tricoter / knit (to)

 • Gaia: Jostea
 • Galdera (es): hacer punto
 • Galdera (fr): tricoter
 • Galdera (en): knit (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Pasaia jerze bat egin jérrze bat egín 4: [xɛ́r̄se βat eɣín] -
Pasaia galtzetik batzuk egin galtzétim batzúk égin 5: [galtsétim batsúk éɣin] -
Zilbeti puntu egin púntu egín 1: [púntu eɣín] -
 

2029: cara (de un tejido) / endroit d'une étoffe / good side

 • Gaia: Jostea
 • Galdera (es): cara (de un tejido)
 • Galdera (fr): endroit d'une étoffe
 • Galdera (en): good side
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donibane Lohizune alde álde 1: [álde] -
Hendaia alde aldé 1: [aldé] -
Mugerre alde alde 1: [alde] -
Sara alde aldé 1: [aldé] -
Senpere alde aldé 1: [aldé] -
Sondika kanpoko alde kámpoko alde 1: [kámpoko alde] -
Uztaritze alde aldé 1: [aldé] -
Zeberio alde álde 1: [álðe] -
 

2030: revés (de un tejido) / envers d'une étoffe / reverse

 • Gaia: Jostea
 • Galdera (es): revés (de un tejido)
 • Galdera (fr): envers d'une étoffe
 • Galdera (en): reverse
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta itzuliko alde itzulikoáldea 1: [itsulikoáldea] -
Arbizu azpiko alde ázpikoaldé 1: [áspikoaldé] -
Deba aldrebesko alde aldrébeskoálde 2: [aldrɛ́βeśkoálde] -
Donostia azpiko alde azpíko alde 2: [aspíko alde] -
Dorrao / Torrano barrengo alde barréngoaldé 2: [βar̄ɛ́ŋgoaldé] -
Dorrao / Torrano barruko alde bárrukoálde 3: [βár̄ukoálde] -
Errezil aldrebesko alde aldrébeskoaldé 1: [aldréβeśkoaldé] -
Errezil azpiko alde azpíkoaldé 2: [aspíkoaldé] -
Ezkurra kontrako alde kontrakoaldé 1: [kontrakoaldé] -
Gaintza azpiko alde azpíkoaldé 1: [aspíkoaldé] -
Getaria barruko alde barrúkoaldé 1: [βar̄úkoaldé] -
Goizueta kontrako alde kóntrakoaldé 1: [kóntrakoaldé] -
Hernani kontrago alde kóntrago álde 1: [kóntrago álde] -
Ikaztegieta kontrako alde kontrako aldea 2: [kontrako aldea] -
Legazpi itxuliko alde itxúlikoaldeá 3: [itʃúlikoaldeá] -
Mendaro barruko alde barrúkoaldé 1: [bar̄úkoaldé] -
Mendaro alrebesko alde alrrébeskoaldé 2: [alr̄ɛ́βeśkoaldé] -
Mendaro aldrebesko alde aldrébeskoaldé 3: [aldrɛ́βeśkoaldé] -
Pasaia kontrako alde kontráko aldé 1: [kontráko aldé] -
Sondika barruko alde barruko álde 1: [βar̄uko álde] -
Sunbilla kontreko alde kóntrekoaldé 1: [kóntrəkoaldé] -
Urretxu aldrebesko alde aldrébeskoaldé 2: [aldrɛ́βeśkoaldé] -
Zilbeti barruko alde barrnékoaldeá 1: [bar̄nékoaldeá] -
 

2034: zurcir / repriser / darn (to)

 • Gaia: Petatxu edo ipingiak
 • Galdera (es): zurcir
 • Galdera (fr): repriser
 • Galdera (en): darn (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü ollüxküxilho bat egin oll´üxküxilhó bat égin 2: [oʎýʃkyʃilhó βat éɣin] -
Makea punduak egin púnduak egín 1: [púnduak eɣín] -
 

2050: hilar / filer / spin (to)

 • Gaia: Harigintza
 • Galdera (es): hilar
 • Galdera (fr): filer
 • Galdera (en): spin (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Busturia goruetan egin gorúetan egín 1: [gorúetan eɣín] -
Makea haria egin hária egín 1: [hária eɣín] -
Ürrüstoi haia egin háia égin 1: [hája éɣin] -
 

2074: escuchar / écouter / listen (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): escuchar
 • Galdera (fr): écouter
 • Galdera (en): listen (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Azkaine kasu egin kasú egin 2: [kaśú eɣin] -
 

2087: mirar / regarder / look at (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): mirar
 • Galdera (fr): regarder
 • Galdera (en): look at (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai so egin so égin 1: [śo éɣin] -
Arnegi so egin só egín 1: [śó eɣín] -
Barkoxe so egin so égin 1: [śo éɣin] -
Eskiula so egin só egin 2: [śó eɣin] -
Itsasu so egin so egín 1: [śo eɣín] -
Landibarre so egin só egín 1: [śó eɣín] -
Pagola so egin so égin 1: [śo éɣin] -
Sohüta so egin só egin 1: [śó eɣin] -
Ürrüstoi so egin só egin 1: [śó eɣin] -
 

2091: oler / sentir / smell (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): oler
 • Galdera (fr): sentir
 • Galdera (en): smell (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donamaria usai egin usai egín 1: [uśai̯ eɣín] -
Donostia usañ egin usañegín 3: [uśaɲeɣín] -
Goizueta usaia egin usáia egín 2: [uśája eɣín] -
Hondarribia usai egin usai egin 1: [uśai̯ eɣin] -
Orexa usai egin úsaiegín 2: [úśai̯eɣín] -
 

2092: estornudar / éternuer / sneeze (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): estornudar
 • Galdera (fr): éternuer
 • Galdera (en): sneeze (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze urtzins egin urrtzíns - egín 1: [ur̄tsínś - eɣín] -
Aldude urzintz egin urrzíntz égin 1: [ur̄sínts éɣin] -
Altzai ürxañ egin ürxañ égin 1: [yrʃaɲ éɣin] -
Arrangoitze urtzintz egin urrtzíntz egín 1: [ur̄tsínts eɣín] -
Baigorri urzin egin urzin egin 2: [ursin eɣin] -
Barkoxe üzañ egin ü:záñ egín 1: [y:sã́ɲ eɣín] -
Beskoitze urtzintza egin urrtzíntza egín 1: [uRtsíntsa eɣín] -
Bidarrai egin urtzintza egin - urrtzíntza 1: [eɣin - ur̄tsíntsa] -
Hondarribia doministeku egin doministeku egin 1: [dominiśteku eɣin] -
Irisarri urtxintx egin urrtxíntx egín 1: [ur̄tʃíntʃ eɣín] -
Izturitze urzai egin urzai egin 1: [ursai̯ eɣin] -
Larzabale urzañ egin urzañ égin 1: [ursaɲ éɣin] -
Luzaide / Valcarlos urtzintza egin urrtzíntza egín 1: [ur̄tsíntsa eɣín] -
Makea urtzai egin urrtzái - egín 1: [uRtsái̯ - eɣín] -
Pagola ürzaña egin ürzáña égin 1: [yrsáɲa éɣin] -
Sohüta ürzañik egin ürzáñik égin 2: [yrsã́ɲik éɣin] -
Urdiñarbe üsañik egin üsáñik égin 1: [yśã́ɲik éɣin] -
Ürrüstoi ürzai egin ürzái - egin 1: [yrsái̯ - eɣin] -
Uztaritze urtzintz egin urrtzíntz égin 1: [uRtsínts éɣin] -
 

2093: hacer muecas / faire des grimaces / gesture (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): hacer muecas
 • Galdera (fr): faire des grimaces
 • Galdera (en): gesture (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arnegi itsusiak egin itsúsiak egín 2: [itśúśiak eɣín] -
Bidarrai egin itsusia egin - itsúsia 2: [eɣin - itśúśia] -
Ikaztegieta siñuk egin síñuk egín 1: [śíɲuk eɣín] -
Irisarri eskarnio egin eskárrnio egín 1: [eśkáRnio eɣín] -
Larraine grimaxaxahar egin grimáxaxaharr égin 1: [grimáʃaʃahar̄ éɣin] -
Pagola grimaxa egin grimáxa égin 1: [grimáʃa éɣin] -
Sohüta grimaxa egin grimáxa égin 1: [grimáʃa éɣin] -
Urdiñarbe grimaxa egin grimáxa égin 1: [grimáʃa éɣin] -
Ürrüstoi grimaxa egin grimaxa egin 1: [grimaʃa eɣin] -
Uztaritze grimasak egin grrimásak egín 2: [gRimáśak eɣín] -
Uztaritze itsusiak egin itsúsiak egín 2: [itśúśiak eɣín] -
 

2102: escupir / cracher / spit (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): escupir
 • Galdera (fr): cracher
 • Galdera (en): spit (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude tu egin tú egín 1: [tú eɣín] -
Altzai thü egin thü égin 1: [thy éɣin] -
Altzürükü thüia egin th´üia égin 1: [thýja éɣin] -
Baigorri thu egin thu egin 1: [thu eɣin] -
Barkoxe thü egin thü egin 1: [thy eɣin ] -
Eskiula thü egin thü egitia 1: [thy eɣitia] -
Itsasu thu egin thú egín 1: [thú eɣín] -
Izturitze thu egin thu égin 1: [thu éɣin] -
Larraine thü egin thü égin 1: [thy éɣin] -
Makea ttu egin ttú egín 1: [ttú eɣín] -
Pagola thü egin thü égin 1: [thy éɣin] -
Sohüta thüik egin th´üik egín 1: [thýik eɣín] -
Uharte Garazi tu egin tú egin 2: [tú eɣin] -
Urdiñarbe thü egin thü égin 1: [thy éɣin] -
Ürrüstoi thü bat egin thü bat egin 1: [thy βat eɣin] -
Uztaritze tu egin tu egín 1: [tu eɣín] -
 

2109: chupar (el dedo) / sucer le doigt / lick (one's fingers) (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): chupar (el dedo)
 • Galdera (fr): sucer le doigt
 • Galdera (en): lick (one's fingers) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Izturitze ttuttu egin ttuttu egin 1: [ttuttu eɣin] -
 

2110: sorber / aspirer / sip (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): sorber
 • Galdera (fr): aspirer
 • Galdera (en): sip (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Berriz surrut egin surrút egíñ 2: [śur̄út eɣíɲ] -
Donostia txurrut egin txúrrut egín 2: [tʃúr̄ut eɣín] -
Hondarribia surrut egin surrut egin 1: [śur̄ut eɣin] -
 

2112: hablar / parler / speak (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): hablar
 • Galdera (fr): parler
 • Galdera (en): speak (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze itz egin itz égin 2: [its éɣin] -
Arbizu itz egiñ ítz egíñ 1: [íts eɣíɲ] -
Armendaritze ele egin éle egin 1: [éle eɣin] -
Arroa (Zestoa) itz egiñ itz égiñ 1: [its éɣiɲ] -
Beasain itz egiñ itz égiñ 1: [its éɣiɲ] -
Ezkurra itz egiñ ítz egíñ 1: [íts eɣíɲ] -
Goizueta itz egin itz égín 2: [its éɣín] -
Irisarri itz egin ítz egín 3: [íts eɣín] -
Leitza itz egin ítz egín 1: [íts eɣín] -
Mañaria berba egin bérrba egíñ 1: [bér̄βa eɣíɲ] -
Orexa itz egiñ ítz egíñ 1: [íts eɣíɲ] -
Santa Grazi elhe egin elhe égin 1: [elhe éɣin] -
Uztaritze itz egin itz égin 2: [its éɣin] -
 

2113: mascullar, refunfuñar / marmotter, maugréer / mumble (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): mascullar, refunfuñar
 • Galdera (fr): marmotter, maugréer
 • Galdera (en): mumble (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü müthür egin m´üth´ürr égin 1: [mýthýr̄ éɣin] -
Altzürükü murmusika egin murmusíka egíten 4: [murmuźíka eɣíten] -
Gamiz-Fika mormor egiñ morrmórr egiñ 1: [mor̄mór̄ eɣiɲ] -
 

2114: gritar / crier / shout (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): gritar
 • Galdera (fr): crier
 • Galdera (en): shout (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü oihü egin óihü égin 1: [ói̯hy éɣin] -
Arnegi ohu egin ohú egín 1: [ohú eɣín] -
Ataun ots egin óts egín 1: [ótś eɣín] -
Azkaine el egin él egín 3: [él eɣín] -
Baigorri oihu egin oihu egin 1: [oi̯hu eɣin] -
Barkoxe oihü egin óihü egin 1: [ói̯hy eɣin] -
Beskoitze oihu egin oihú egín 2: [oi̯hú eɣín] -
Bidarrai oihu egin oihú egín 1: [oi̯hú eɣín] -
Bidarrai dei egin déi egín 1: [ðéi̯ eɣín] -
Donostia oyu egin óyu egín 1: [óǰu eɣín] -
Eskiula orrua egin órrua égin 3: [ór̄wa éɣin] -
Hazparne oiu egin óiu egín 1: [ói̯u eɣín] -
Hondarribia oju egin oju egin 2: [oxu eɣin] -
Hondarribia orru egin orru egin 3: [or̄u eɣin] -
Irisarri oihu egin óihu egín 1: [ói̯hu eɣín] -
Itsasu oiyu egin oiyú egín 1: [oi̯ǰú eɣín] -
Izturitze oihu egin oihu egin 1: [oi̯hu eɣin] -
Larraine oihü egin oihü égin 2: [oi̯hy éɣin] -
Luzaide / Valcarlos oihu egin oihú egín 1: [oi̯hú eɣín] -
Makea oihu egin oihú egín 1: [oi̯hú eɣín] -
Mezkiritz oyu egin óyu egín 1: [óǰu eɣín] -
Montori oihü egin óihü égin 1: [ói̯hy éɣin] -
Pagola oihü egin oihü égin 1: [oi̯hy éɣin] -
Santa Grazi oihü egin óihü égin 1: [ói̯hy éɣin] -
Sohüta oihü egin oihü égin 2: [oi̯hy éɣin] -
Uztaritze oiyu egin óiyu egín 1: [ói̯ǰu eɣín] -
 

2118: llamar / appeler / call (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): llamar
 • Galdera (fr): appeler
 • Galdera (en): call (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Beskoitze oihu egin oihú égin 1: [oi̯hú éɣin] -
Bidarrai oihu egin óihu égin 2: [ói̯hu éɣin] -
Bidarrai dei egin déi egín 3: [déi̯ eɣín] -
Busturia deadar egiñ deádarr egiñ 1: [deáðar̄ eɣiɲ] -
Eskiula oihü egin óihü egín 1: [ói̯hy eɣín] -
Hondarribia txistu egin txistu egiñ 3: [tʃiśtu eɣiɲ] -
Irisarri oihu egin óihu egín 1: [ói̯hu eɣín] -
Larraine oihu egin oihü égin 1: [oi̯hy éɣin] -
Makea oihu egin oihú egín 1: [oi̯hú eɣín] -
Pagola hel egin hel egin 1: [hel eɣin] -
Sohüta oihü egin óihü egin 2: [ói̯hy eɣin] -
Uharte Garazi hel egin hél egín 1: [hél eɣín] -
 

2119: cuchichear / chuchoter / whisper (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): cuchichear
 • Galdera (fr): chuchoter
 • Galdera (en): whisper (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Busturia ixileko berbak egin ixileko bérrbak egín 1: [iʃileko βér̄βak eɣín] -
 

2153: orinar / uriner / urinate (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): orinar
 • Galdera (fr): uriner
 • Galdera (en): urinate (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai pix egin pixégin 2: [piʃéɣin] -
Altzürükü pix egin pixégin 1: [piʃégin] -
Armendaritze urtxuria egin úrrtxuria egim 2: [úr̄tʃuria egim] -
Barkoxe khanpo hütsaldi bat egin khámpo hütsáldi bat egin 1: [khámpo hytśáldi βat eɣin] -
Behorlegi pixa egin píxa egín 1: [píʃa eɣín] -
Beskoitze urixuria egin uríxúriaegin 2: [uríʃúriaeɣin] -
Bidarrai piz egin pízegin 1: [píseɣin] -
Dima txix egin txíxegín 1: [tʃíʃeɣín] -
Donamaria pix egin píxegin 1: [píʃeɣin] -
Eskiula pix egin píxegin 2: [píʃeɣin ] -
Gizaburuaga txixe egin txíxe egín 1: [tʃíʃe eɣín] -
Hondarribia pix egin pix egin 1: [piʃ eɣin] -
Irisarri urrtxuria egin urrtxuriá egín 2: [uRtʃuriá eɣín] -
Itsasu pix egin píx egín 1: [píʃ eɣín] -
Itsasu urrtxuria egin urrtxúria egín 2: [ur̄tʃúria eɣín] -
Larraine pix egin pixégin 1: [piʃéɣin] -
Makea urrtxuria egin urrtxuría egín 1: [uRtʃuría eɣín] -
Makea pixa egin píxa egín 2: [píʃa eɣín] -
Montori pixi egin píxi egíten 1: [píʃi eɣíten] -
Orexa pixa egin píxaegín 1: [píʃaeɣín] -
Pagola pixa egin píxa egin 1: [píʃa eɣin] -
Santa Grazi pix egin pixégin 1: [piʃéɣin] -
Sohüta pix egin píxegitéa 2: [píʃeɣitéa] -
Urdiñarbe hurtxuia egin hurtxúia égin 6: [hurtʃúja éɣin] -
Ürrüstoi pixa egin pixa égin 1: [piʃa éɣin] -
Ürrüstoi hurtxui egin hurtxúi egin 2: [hurtʃúi eɣin ] -
Uztaritze urxuria egin úrrxuría egín 2: [úRʃuría eɣín] -
 

2154: hacer de vientre / déféquer / defecate (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): hacer de vientre
 • Galdera (fr): déféquer
 • Galdera (en): defecate (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai kaka egin kakhégin 3: [kakhéɣin] -
Altzürükü kaka egin kakégin 3: [kakéɣin] -
Altzürükü egin be eginbeharra égin be égimbehárra 4: [éɣin be: éɣimbehár̄a] -
Altzürükü egin égin 5: [éɣin] -
Beskoitze egin kaka egin - káka 1: [eɣin - káka] -
Donamaria kaka egin kákegin 1: [kákeɣin] -
Donostia gorputz egin gorrpútz egin 6: [gor̄púts eɣin] -
Etxalar gorputzetik egin gorrpútzetik egíñ 2: [gor̄pútsøtik eɣíɲ] -
Hondarribia kaka egin kaka egin 1: [kaka eɣin] -
Hondarribia gorputzetik egin gorrputzetik egin 2: [gor̄putsetik eɣin] -
Irisarri egibeharrak egin egímbearrák egín 2: [eɣímbeaRák eɣín] -
Itsasu bere bearrak egin bere beárrak egín 1: [bere βeáRak eɣín] -
Lekaroz beiti egin beití egin 2: [bei̯tí eɣin] -
Mañaria kaka egin káka egíñ 1: [káka eɣíɲ] -
Mañaria obrau egiñ obráu egíñ 2: [oβráu̯ eɣíɲ] -
Montori kaka egin kákegitéa 1: [kákeɣitéa] -
Orexa kaka egin kákagín 1: [kákaɣín] -
Pagola kaka egin kakaegin 1: [kakaeɣin] -
Sohüta kaka egin kakégin 1: [kakéɣin] -
Urdiñarbe beharrak egin behárrak égin 3: [behár̄ak éɣin] -
Urdiñarbe kaka egin kakégin 5: [kakéɣin] -
Ürrüstoi egin beharrez egin behárrez 1: [eɣin behár̄es] -
Uztaritze kaka egin kaká egín 1: [kaká eɣín] -
 

2164: nalga / fesse / buttock

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): nalga
 • Galdera (fr): fesse
 • Galdera (en): buttock
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donostia atzeko alde atzékoaldé 4: [atsékoaldé] -
Errezil atzeko alde atzékoaldé 2: [atsékoaldé] -
Ikaztegieta atzeko alde átzekoalde 1: [átsekoalde] -
 

2173: dislocar / luxer / sprain (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): dislocar
 • Galdera (fr): luxer
 • Galdera (en): sprain (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Barkoxe akrok egin akrók - égin 1: [akrók - éɣin] -
 

2193: rascarse / gratter / scratch (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): rascarse
 • Galdera (fr): gratter
 • Galdera (en): scratch (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze hatz egin hátz egim 1: [háts eɣim] -
Arnegi hatz egin hatz égin 1: [hats éɣin] -
Arrangoitze atz egin átz egín 1: [áts eɣín] -
Baigorri hatz egin hatz egin 1: [hats eɣin] -
Beskoitze hatz egin hátz egín 1: [háts eɣín] -
Bidarrai hatza egin hátza egín 1: [hátsa eɣín] -
Busturia aska egiñ aska egíñ 1: [aśka eɣíɲ] -
Etxalar atz egin átz egíñ 1: [áts eɣíɲ] -
Irisarri hatz egin hátz egín 1: [háts eɣín] -
Itsasu hatz egin hátz egín 1: [háts eɣín] -
Landibarre hatz egin hátz egín 1: [háts eɣín] -
Makea hatz egin hatz egín 1: [hats eɣín] -
Uztaritze hatz egin hátz egín 1: [háts eɣín] -
 

2194: arañar / griffer / scratch (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): arañar
 • Galdera (fr): griffer
 • Galdera (en): scratch (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze zarrapo egin zarrapó egín 1: [saRapó eɣín] -
Aldude aztapar egin aztaparr egín 1: [astapar̄ eɣín] -
Bidarrai egin aztapar egin - áztapar 1: [eɣin - ástapar] -
Busturia atzamarka egin atzamárrka egín 1: [atsamár̄ka eɣín] -
Luzaide / Valcarlos aztaparra egin aztapárra egín 1: [astapár̄a eɣín] -
Makea aztapar egin aztáparr - egín 1: [astápaR - eɣín] -
 

2203: correr / courir / run (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): correr
 • Galdera (fr): courir
 • Galdera (en): run (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze laxter egin láxterr egin 2: [láʃter̄ eɣin] -
Arnegi laster egin lastérr egin 1: [laśtér̄ eɣin] -
Beskoitze laster egin lastérr egín 1: [laśtéR eɣín] -
Eskiula lasterka egin lastérka égin 2: [laśtérka éɣin ] -
Irisarri laster egin lastérr egín 1: [laśtéR eɣín] -
Luzaide / Valcarlos laster egin lastérr egín 2: [laśtér̄ eɣín] -
Oiartzun korri egin kórri egín 2: [kɔ́r̄i eɣín] -
Pagola laster egin lasterr égin 2: [laśter̄ éɣin] -
 

2205: saltar / sauter / jump (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): saltar
 • Galdera (fr): sauter
 • Galdera (en): jump (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze yauzi egin yauzí egin 1: [ǰau̯sí eɣin] -
Ahetze salto egin sálto egín 2: [śálto eɣín] -
Aldude yauzi egin yáuziegín 1: [ǰáu̯sjeɣín] -
Baigorri yauzi egin yauzi egin 1: [ǰau̯si eɣin] -
Beskoitze yauzi egin yáuzi egiten 1: [ǰáu̯si eɣiten] -
Bidarrai yauzi egin yáuzi egín 1: [ǰáu̯si eɣín] -
Busturia salta egin sáltaegín 1: [śáltaeɣín] -
Donamaria egin salto IEgín sálto 2: [ẹɣín śálto] -
Gamiz-Fika saltu egin sáltu egiñ 1: [śáltu eɣiɲ] -
Hondarribia salto egin salto egin 1: [śalto eɣin] -
Luzaide / Valcarlos yauzi egin yáuzi egín 1: [ǰáu̯si eɣín] -
Makea yauzi egin yáuzi egin 1: [ǰáu̯si eɣin] -
Orexa salta egin sáltoegin 1: [śáltoeɣin] -
Pagola ¡auzi egin ¡áuzi égin 1: [ʒáu̯si éɣin] -
Uztaritze yauzi egin yáuzi egín 1: [ǰáu̯si eɣín] -
 

2207: arrastrarse, reptar / ramper / drag (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): arrastrarse, reptar
 • Galdera (fr): ramper
 • Galdera (en): drag (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Busturia narraska egin narráska egín 1: [nar̄áśka eɣín] -
 

2219: saciarse / rassasier / get one's fill (to)

 • Gaia: Jan-edana
 • Galdera (es): saciarse
 • Galdera (fr): rassasier
 • Galdera (en): get one's fill (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larraine ükho egin ´ükho égin 3: [ýkho éɣin] -
Santa Grazi ükho egin ´ükho égin 2: [ýkho éɣin] -
Urdiñarbe ükho egin ´ükho égin 2: [ýkho éɣin] -
 

2288: dar a luz / mettre au monde / give birth (to)

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): dar a luz
 • Galdera (fr): mettre au monde
 • Galdera (en): give birth (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze aurra egin áurra egín 1: [áu̯r̄a eɣín] -
Errigoiti señe egin señé egín 4: [śeɲé eɣín] -
Larraine haur egin haurr egitía 2: [hau̯r̄ eɣitía] -
 

2292: aborto / avortement / miscarriage

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): aborto
 • Galdera (fr): avortement
 • Galdera (en): miscarriage
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai ükhoizpe egin ükhóizpe egín 3: [ykhói̯spe eɣín] -
Baigorri haurra hila egin haurra hila egin 1: [hau̯r̄a hila eɣin] -
Barkoxe fezekuxa egin fezekuxa egin 1: [føsøkuʃa eɣin] -
Landibarre haurrukaiztia egin háurrukáiztiaegín 1: [háu̯r̄ukái̯stjaeɣín] -
Makea ilor egin ilórr egín 2: [ilór̄ eɣín] -
Pagola haurrekhoxte egin haurrekhóxte egin 1: [hau̯r̄ekhóʃte eɣin] -
Urdiñarbe ekhoizpen egin ekhóizpen égin 2: [ekhói̯spen égin] -
 

2297: hacer el amor / faire l'amour / make love (to)

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): hacer el amor
 • Galdera (fr): faire l'amour
 • Galdera (en): make love (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze amodioa egin amódioa egín 3: [amóðioa eɣín] -
Bergara txakilletan egin txakilletan egin 4: [tʃakiʎetan eɣin] -
Bermeo apai¡u egin apái¡uegín 1: [apái̯ʒweɣín] -
Bidarrai amodioa egin amódioaégin 3: [amóðioaéɣin] -
Busturia narruten egin narrutén egin 1: [nar̄utén eɣin] -
Errigoiti legie egin legíegín 1: [leɣíeɣín] -
Hondarribia maitasuna egin maitasuna egin 1: [mai̯taśuna eɣin] -
Makea amodioa egin amódioa egín 2: [amóðioa eɣín] -
Uharte Garazi amodioa egin amódioaegín 2: [amóðioaeɣín] -
Uztaritze amodiua egin amódiua égin 1: [amóðiua éɣin] -
 

2310: hacer cosquillas / chatouiller / tickle (to)

 • Gaia: Haurtzaroa
 • Galdera (es): hacer cosquillas
 • Galdera (fr): chatouiller
 • Galdera (en): tickle (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bidarrai kilika egin kilíkaegín 1: [kilíkaeɣín] -
Gamiz-Fika killikilli egiñ kíllikílli egiñ 1: [kíʎikíʎi eɣiɲ] -
Hondarribia kirkillak egin kirrkillak egin 1: [kir̄kiʎak eɣin] -
Larzabale kilikili egin kilikili egin 1: [kilikili eɣin] -
Makea kilika egin kilíka egín 1: [kilíka eɣín] -
Uztaritze kilikak egin kilíkak egín 1: [kilíkak eɣín] -
 

2311: reír / rire / laugh (to)

 • Gaia: Haurtzaroa
 • Galdera (es): reír
 • Galdera (fr): rire
 • Galdera (en): laugh (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü erri egin érri égin 1: [ér̄i éɣin] -
Aniz irri egin irrí egin 1: [ir̄í eɣin] -
Arnegi irri egin irrí egín 2: [ir̄í eɣín] -
Baigorri irri egin irri egin 1: [ir̄i eɣin] -
Barkoxe irri egin írri egín 1: [ír̄i eɣín] -
Beskoitze irri egin irrí egín 1: [ir̄í eɣín] -
Bidarrai irri egin irrí egín 1: [ir̄í eɣín] -
Deba parre egiñ párregíñ 2: [pár̄ɛɣíɲ] -
Eskiula erri egin errigin 1: [er̄iɣin] -
Gamiz-Fika barre egiñ bárre egiñ 1: [bár̄e eɣiɲ] -
Hondarribia farre egin farre egin 1: [far̄e eɣin] -
Irisarri irri egin irrí egín 1: [ir̄í eɣín] -
Itsasu irri egin irrí egín 1: [ir̄í eɣín] -
Jutsi irri egin irri egin 1: [ir̄i eɣin] -
Larraine erri egin érri egín 1: [ér̄i eɣín] -
Luzaide / Valcarlos irri egin írri egín 1: [ír̄i eɣín] -
Makea irri egin irrí egín 1: [ir̄í eɣín] -
Mañaria barre egiñ bárre egíñ 1: [bár̄e eɣíɲ] -
Montori erri egin érri égin 1: [éRi éɣin] -
Pagola erri egin erri egín 1: [er̄i eɣín] -
Santa Grazi erri egin érri egin 1: [ér̄i eɣin] -
Uztaritze irri egin irrí egín 1: [ir̄í eɣín] -
 

2312: llorar / pleurer / cry (to)

 • Gaia: Haurtzaroa
 • Galdera (es): llorar
 • Galdera (fr): pleurer
 • Galdera (en): cry (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
Arnegi nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
Arroa (Zestoa) negar egin négarr egín 2: [néɣar̄ eɣín] -
Baigorri nigar egin nigarr egin 1: [niɣar̄ eɣin] -
Barkoxe nigar egin nígarr egín 1: [níɣar̄ eɣín] -
Beskoitze nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
Bidarrai nigar egin nígarr egín 1: [níɣar̄ eɣín] -
Dima negar egin negárr egín 1: [neɣár̄ eɣín] -
Eskiula nigar egin nígarr égin 1: [níɣar̄ éɣin] -
Etxalar niar egin niárr egiñ 1: [niá:r̄ eɣiɲ] -
Gamiz-Fika negar egin negárr egiñ 1: [neɣár̄ eɣiɲ] -
Hondarribia negar egin negarr egin 1: [neɣar̄ eɣin] -
Irisarri nigar egin nígarr egín 1: [níɣar̄ eɣín] -
Itsasu nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
Landibarre nigar egin nígarr egin 1: [níɣar̄ eɣin] -
Luzaide / Valcarlos nigar egin nígarr egín 1: [níɣar̄ eɣín] -
Makea nigar egin nígarr egín 1: [níɣar̄ eɣín] -
Mañaria negar egin négarr egiñ 1: [néɣar̄ eɣiɲ] -
Mezkiritz nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
Pagola nigar egin nigarr egín 1: [niɣar̄ eɣín] -
Santa Grazi nigar egin nígarr egin 1: [níɣar̄ eɣin] -
Uharte Garazi nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
Uztaritze nigar egin nigárr egín 1: [niɣár̄ eɣín] -
 

2315: imitar a los otros / singer, imiter / imitate, ape others (to)

 • Gaia: Haurtzaroa
 • Galdera (es): imitar a los otros
 • Galdera (fr): singer, imiter
 • Galdera (en): imitate, ape others (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai ihakin egin ihakin egíten 3: [ihãkin eɣíten] -
Altzürükü ihakina egin ihakína egíten 1: [ĩhãkína eɣíten] -
Arrangoitze grimesa egin grímesa egín 1: [grímeśa eɣín] -
Larraine ihakina egin ihakina egin 1: [ihãkina eɣin] -
Luzaide / Valcarlos sinoa egin sínoa egín 1: [śínoa eɣín] -
Makea eskarniuak egin eskárrniuák egin 1: [eśkár̄niwák eɣin] -
Makea ziminokeria egin zimínokeria egín 2: [simínokeria eɣín] -
Montori ihakinak egin ihakínak egíten 2: [ihãkínak eɣíten] -
Pagola ihakinak egin ihákinak egin 1: [ihã́kinak eɣin] -
Pagola eskerniuak egin eskerniúak egin 2: [eśkernjúak eɣin] -
Sohüta egin ihakina egin ihakína 1: [eɣin ihãkína] -
Uharte Garazi eskernioak egin eskérrnioak egín 1: [eśkér̄njoak eɣín] -
Urdiñarbe ihakin egin ihákin egíten 1: [ihã́kĩn eɣíten] -
Ürrüstoi ihakina egin ihákína egin 2: [ihákína eɣin] -
 

2316: reprender / réprimander / reprimand (to)

 • Gaia: Haurtzaroa
 • Galdera (es): reprender
 • Galdera (fr): réprimander
 • Galdera (en): reprimand (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude erasiak egin erásiak egín 1: [eráśiak eɣín] -
Luzaide / Valcarlos erasiak egin erásiak egín 3: [eráśiak eɣín] -
 

2327: jugar a los bolos / jouer aux quilles / ninepins

 • Gaia: Jokoak
 • Galdera (es): jugar a los bolos
 • Galdera (fr): jouer aux quilles
 • Galdera (en): ninepins
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ikaztegieta bolatan egin bólatan egin 1: [bólatan eɣin] -
 

2350: bote (de la pelota) / rebond / bounce

 • Gaia: Kirolak
 • Galdera (es): bote (de la pelota)
 • Galdera (fr): rebond
 • Galdera (en): bounce
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Luzaide / Valcarlos bote egin bóte egín 2: [bóte eɣín] -
 

2353: quedar en cero / faire zéro point / have not scored (to)

 • Gaia: Kirolak
 • Galdera (es): quedar en cero
 • Galdera (fr): faire zéro point
 • Galdera (en): have not scored (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze eztu pundurik egin eztu pundurik egin 1: [estu pundurik eɣin] -
Eskiula eztü phüntü bat egin eztü ph´üntü bát egin 2: [esty phýnty bát eɣin] -
Zegama ezer egin be gelditzea ezérr egím be geldítzeá 1: [esɛ́r̄ ɛɣím be ɣɛldítseá:] -
 

2382: carácter / caractère / character

 • Gaia: Kualitate eta hobenak
 • Galdera (es): carácter
 • Galdera (fr): caractère
 • Galdera (en): character
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Gaintza alde álde 1: [álde] -
 

2385: aojar / jeter un sort / bewitch (to)

 • Gaia: Kualitate eta hobenak
 • Galdera (es): aojar
 • Galdera (fr): jeter un sort
 • Galdera (en): bewitch (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larraine goitzarren egin goitzárren egitía 2: [goi̯tsár̄en eɣitía] -
 

2418: vomitar / vomir / vomit (to)

 • Gaia: Gaixotasunak
 • Galdera (es): vomitar
 • Galdera (fr): vomir
 • Galdera (en): vomit (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze goiti egin góiti egin 1: [gói̯ti eɣin] -
Itsasu goiti egin goití egín 2: [goi̯tí eɣín] -
Uztaritze goitika egin goitíkaegín 1: [goi̯tíkaeɣín] -
 

2449: morir (eufemismo) / mourir (euphémisme) / pass away (to)

 • Gaia: Heriotza
 • Galdera (es): morir (eufemismo)
 • Galdera (fr): mourir (euphémisme)
 • Galdera (en): pass away (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai bee turra egin eta güia ützi bee túrra egin - eta gúia ´ützi 5: [bee túr̄a eɣin - eta gúja ýtsi] -
Altzürükü beaena egin béaena égin 1: [béaena éɣin] -
Donostia orrenak egin orrénak egin 1: [or̄énak eɣin] -
Eskiula belana egin belána egin 2: [belána eɣin] -
Eskiula ¡inkuk grazia hun egin ¡inkuk grázia hun égin 4: [ʒiŋkuk grásja hun éɣin] -
Hondarribia beriak egin beriak egin 1: [beriak eɣin] -
Larraine bee aldia egin bee aldia egín 5: [bee aldia eɣín ] -
Montori bee denboa egin bée démboa egín 1: [bée ðémboa eɣín] -
Pagola bee aldia egin bee aldía égin 3: [bee aldía éɣin] -
Santa Grazi bealdia egin bealdía egin 5: [be:aldía eɣin] -
Sunbilla onenek egin onének egín 2: [onének eɣín] -
Urdiñarbe bee denboa egin bee démbóa égin 2: [bee dẽ́mbóa éɣin] -
 

2450: suicidarse / se suicider / commit suicide (to)

 • Gaia: Heriotza
 • Galdera (es): suicidarse
 • Galdera (fr): se suicider
 • Galdera (en): commit suicide (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai bee büiaz beste egin bée b´üiaz beste égin 2: [bée βýjas beśte éɣin] -
Arnegi bere buriaz bertze egin bére buríaz bérrtze egín 1: [bére βurías βér̄tse eɣín] -
Baigorri bere buriaz besteik egin bere buriaz bésteik egin 2: [bere βurjas béśtei̯k eɣin] -
Barkoxe bee büz beste egin bee büz béste egin 1: [bee βyz βéśte eɣin] -
Domintxaine bere büriez beste egin bére b´üriez béste égin 1: [bére βýrjez béśte éɣin] -
Eskiula bee büs beste egin bee b´üs beste égin 1: [bee βýź βeśte éɣin] -
Eskiula figaxto egin figáxto égin 2: [fĩɣáʃto éɣin] -
Itsasu bestek egin besték egín 2: [beśték eɣín] -
Larraine bee büiaz beste egin bée b´üiaz béste égin 1: [bée βýjas βéśte éɣin] -
Montori bee büiaz beste egin bée b´üiaz béste égin 1: [bée βýjas βéśte éɣin] -
Pagola bee büüz beste egin bee b´üüz béste égin 2: [bee βýyz béśte éɣin] -
Santa Grazi be büiaz beste egin be b´üiaz béste égin 1: [be: βýjas βéśte éɣin] -
Sohüta bee büia egin bee b´üia egín 1: [bee βýja eɣín] -
Sohüta bee büz beste egin bée büz béste égin 2: [bée by:z béśte éɣin] -
Urdiñarbe bee büüz beste egin bee b´üüz béstegin 2: [bee býys béśteɣin] -
Ürrüstoi bee büiaz beste egin bee b´üiaz béste egín 1: [bee βýjas βéśte eɣín] -
Uztaritze bere buruaz bertzeik egin bere burúaz bérrtzeik egín 1: [bere βurúas βér̄tsei̯k eɣín] -
 

2472: obstáculo de matrimonio / barrière de mariage / impediment to marriage

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): obstáculo de matrimonio
 • Galdera (fr): barrière de mariage
 • Galdera (en): impediment to marriage
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü naharra egin nahárra égin 1: [nahár̄a éɣin] -
 

2476: separados (cónyuges) / séparé-(e) / separate

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): separados (cónyuges)
 • Galdera (fr): séparé-(e)
 • Galdera (en): separate
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai bede alde ¡unik béde álde ¡unik 1: [béðe álde ʒunik] -
 

2482: madre soltera / fille-mère / single mother