Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

10148 emaitza Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa bilaketarentzat

1215: tan... Como / aussi... Que / as... As

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): tan... Como
 • Galdera (fr): aussi... Que
 • Galdera (en): as... As
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta bezain bezáin 1: [βesái̯ŋ]
Ahetze bezin bezím 1: [βesím]
Aia beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Aldude bezain bezáin 1: esái̯n]
Alkotz beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Alkotz ain - nola - áim - nóla - 2: [ái̯m - nóla -]
Altzai bezañ bézañ 1: [bésãɲ]
Altzürükü bezañ bezañ 1: [besaɲ]
Altzürükü bezan bezan 2: [βesan]
Amezketa beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Andoain beziñ bezíñ 1: esíɲ]
Aniz bezain bézain 1: [βésan]
Aramaio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Araotz (Oñati) beste béste 1: [βéśte]
Arbizu beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Arboti bezañ bezañ 1: [βesaɲ]
Arboti bezañ bézañ 2: [bésaɲ]
Arboti bezañ bezáñ 3: [besáɲ]
Armendaritze bezain bezain 1: [βesan]
Arnegi bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Arnegi bezaiñ bezaiñ 2: [βesai̯ɲ]
Arrangoitze bezain bezáim 1: [βesái̯m]
Arrasate añe áñe 1: [áɲe]
Arrazola (Atxondo) besteko bésteko 1: [béśteko]
Arrieta baisin báisin 1: [bái̯śin]
Arrieta beste béste 1: [βéśte]
Arroa (Zestoa) aña añá 1: [aɲá]
Arroa (Zestoa) bezeñ bezéñ 1: [βeséɲ]
Arrueta bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Arrueta bezain bezáin 2: [βesái̯n]
Asteasu beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Ataun beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Azkaine bezin bezín 1: [βesín]
Azkoitia añe áñe 1: [áɲe]
Azkoitia beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Azkoitia añetxe áñetxe 2: [áɲetʃe]
Azkoitia ainbeste áimbeste 3: [ái̯mbeśte]
Azpeitia gañexe gáñexe 1: [ɣáɲeʃe]
Azpeitia ainbete áimbeté 2: [ái̯mbeté]
Azpeitia bezin bezím 3: [βesím]
Azpeitia beziñ bezíñ 4: [βesíɲ]
Baigorri bezain bezain 1: [βesai̯n]
Baigorri bezain bezaim 2: [βesai̯m]
Bardoze bezein bézein 1: [βései̯n]
Bardoze bezin bezín 2: [besín] -
Bardoze bezein bezéin 3: [βeséi̯n] -
Barkoxe bezein bezein 1: [besei̯n]
Bastida bezen bezen 1: [besen]
Beasain aña añá 1: [aɲá]
Beasain beziñ béziñ 2: [βésiɲ]
Behorlegi bezen bezém 1: [βesém]
Behorlegi bezen bezen 2: [βesen]
Beizama beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Bergara bezin bezin 1: [βesin]
Bermeo lako lako 1: [lako]
Berriz beste béste 1: [βéśte]
Berriz besela beséla 2: [βeśéla]
Beruete beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Beruete beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Beskoitze bezin bezím 1: [βesím]
Beskoitze bezin bezín 2: [βesín]
Bidarrai bezen bezén 1: [βesɛ́n]
Bidarrai bezen bezén 2: [βesén]
Bolibar beste béste 1: [βéśte]
Bolibar lako lakó 2: [lakó]
Busturia besteko bésteko 1: [βéśteko]
Deba besiñ besíñ 1: [βeśíɲ]
Deba besiñ besíñ 2: [βeśíɲ]
Deba besiñ besiñ 3: [βeśiɲ]
Dima besteko bésteko 1: [βéśteko]
Domintxaine bezain bezain 1: [besai̯n]
Domintxaine bezain bezáin 2: [βesái̯n]
Donamaria biziñ bizíñ 1: [βisíɲ]
Donibane Lohizune bezin bezím 1: [βesím]
Donostia bezin bezín 1: [βesín]
Donostia ainbat aimbat 1: [ai̯mbat]
Dorrao / Torrano beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Eibar beste béste 1: [βéśte]
Eibar beziñ beziñ 2: [βesiɲ]
Elantxobe laiñ láiñ 1: [lái̯ɲ]
Elantxobe beste béste 2: [béśte]
Elduain beziñ béziñ 1: [βésiɲ]
Elgoibar gaña gaña 1: [ɣaɲa]
Elgoibar beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Elorrio beste béste 1: [βéśte]
Elorrio besteko bésteko 2: [βéśteko]
Erratzu bezain bezain 1: [βesai̯n]
Errezil beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Errezil aña añá 2: [aɲá]
Errezil bezin bezín 3: [βesíŋ]
Errigoiti beste béste 1: [béśte]
Errigoiti beste béste 2: [βéśte]
Eskiula bezañ bezañ 1: [βesaɲ]
Etxalar beziñ beziñ 1: esiɲ]
Etxaleku bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Etxarri (Larraun) añe áñe 1: [áɲe]
Etxarri (Larraun) bezin bezin 1: [βesin] -
Etxarri (Larraun) bezin bezín 2: [besín]
Etxarri (Larraun) aañe áañé 3: [áaɲé]
Etxebarri besteko bésteko 1: [βéśteko]
Etxebarria besiñ besiñ 1: [βeśiɲ]
Etxebarria lakoxe lakoxé 2: [lakoʃé]
Eugi bezin bézin 1: [βésin]
Ezkio-Itsaso beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Ezkurra beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Ezterenzubi bezain bezain 1: [βesai̯n]
Gaintza bezin bezím 1: [βesím]
Gaintza beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Gamarte bezen bezém 1: [βesém]
Gamarte bezin bezín 2: [besín]
Gamiz-Fika beste béste 1: [βéśte]
Garrüze bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Getaria aña añá 1: [aɲá]
Getaria beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Getxo añe áñe 2: [áɲe] -
Gizaburuaga beste beste 1: [βeśte]
Goizueta biziñ biziñ 1: [βisiɲ]
Hazparne bezein bezein 1: esɛn]
Hendaia bezaiñ bezáiñ 1: [βesái̯ɲ]
Hernani beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Hondarribia besaiñ besáiñ 1: [βeśái̯ɲ]
Ibarruri (Muxika) besteko bésteko 1: [βéśteko]
Igoa beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Ikaztegieta bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Ikaztegieta ainbeste áimbeste 2: [ái̯mbeśte]
Irisarri bezen bezén 1: esén]
Itsasu bezen bezém 1: [βesém]
Izturitze bezein bezein 1: [besei̯n]
Jaurrieta bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Jutsi bezein bezein 1: [besei̯n]
Kortezubi beste béste 1: [βéśte]
Landibarre bezen bezén 1: [βesén]
Larrabetzu beste béste 1: [βéśte]
Larrabetzu besteko bésteko 2: [βéśteko]
Larraine bezaiñ bezáiñ 1: [βesái̯ɲ]
Larraine bezañ bezañ 2: [besaɲ] -
Larzabale bezain bezAEim 1: [βesại̯m]
Larzabale bezein bezein 2: [βesei̯n] -
Lasarte-Oria bezin bezín 1: [βesín]
Laukiz besteko bésteko 1: [βéśteko]
Laukiz besteko bésteko 2: [βéśteko]
Legazpi bezin bezin 1: [βesin]
Leintz Gatzaga besteko bestéko 1: [βeśtéko]
Leioa besteko bésteko 1: [béśteko]
Leitza bezin bezín 1: [βesín]
Lekaroz bezeiñ bezéiñ 1: [βeséi̯ɲ]
Lekeitio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Lemoa modukoa modúkoa 1: [moðúkoa]
Lemoa besteko bésteko 1: [βéśteko]
Lemoiz beste béste 1: [βéśte]
Luzaide / Valcarlos bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Makea bezen bezém 1: [βesém]
Makea bezen bezén 2: [βesén]
Mañaria moduko modukó 1: [moðukó]
Mañaria les les 2: [leś]
Mañaria besteko bestekó 3: [βeśtekó] -
Mendaro beste béste 1: [βéśte]
Mendata beste béste 1: [βéśte]
Mezkiritz bezein bezéin 1: [βeséi̯n]
Montori bezañ bézañ 1: [βésaɲ]
Montori bezañ bezañ 2: [βesaɲ]
Montori bezañ bezáñ 3: [besáɲ] -
Mugerre bezin bezin 1: [βesin]
Mungia baño báño 1: [βáɲo]
Oderitz bezin bezin 1: [βesin]
Oiartzun beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Oñati besin besin 1: [βeśin]
Oñati besteko besteko 2: [βeśteko]
Ondarroa bexiñ béxiñ 1: [βéʃiɲ]
Orexa beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Orio ameste ámeste 1: [ámeśte]
Orio beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Orio bezin bezím 2: [βesím]
Orio ameste améste 3: [améśte]
Orozko besteko bésteko 1: [βéśteko]
Otxandio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Pagola bezain bezain 1: [βesai̯n]
Pasaia beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Santa Grazi bezain bezain 1: [βesai̯n]
Santa Grazi bezein bezein 2: [besei̯n]
Sara bezin bezím 1: [βesím]
Sara bezin bezín 2: [βesín]
Senpere bezin bezín 1: [βesín]
Sohüta bezañ bezáñ 1: [βesáɲ]
Sohüta bezañ bezañ 2: [βesãɲ] -
Sondika modukoa modúkoa 1: [moðúkoa]
Sondika beste béste 1: [béśte]
Suarbe beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Sunbilla piziñ pizíñ 1: [pisíɲ]
Tolosa beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Uharte Garazi bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Uharte Garazi bezain bézain 2: [βésai̯n]
Urdiain bezein bezéin 1: [βeséi̯n]
Urdiñarbe besen besen 1: [βeśen]
Urketa bezin bezín 1: [βesín]
Urretxu beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Urretxu bezin bezím 2: [βesím]
Ürrüstoi bezan bezan 1: [besan]
Uztaritze bezen bezén 1: [βesén]
Zaratamo besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zaratamo besteko bésteko 2: [béśteko]
Zeanuri giñeko giñeko 1: [ɣiɲeko]
Zeanuri besteko besteko 1: [βeśteko]
Zeanuri giñeko giñeko 2: [ɣiɲeko]
Zeberio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zegama beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Zegama beziñ beziñ 2: [βesiɲ]
Zilbeti bezein bezéin 1: [βeséi̯n]
Zollo (Arrankudiaga) besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zornotza besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zugarramurdi bezen bezén 1: [βesén]
 

1216: tanto... Como / autant... Que / as much... As

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): tanto... Como
 • Galdera (fr): autant... Que
 • Galdera (en): as much... As
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta bezanbat bezambát 1: [βesambát]
Ahetze bezimat bezímat 1: [βesímat]
Aia aña añá 1: [aɲá]
Aldude bezanba bezámba 1: [besámba]
Alkotz añe añé 1: [aɲé]
Alkotz ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Altzai pezañbeste pezañbéste 1: [pesãɲbéśte]
Altzai bezenbeste bézembéste 2: [bésembéśte] -
Altzai bezAEñbeste bézAEñbéste 3: [bésạɲbéśte] -
Altzai bezañbeste bezañbéste 4: [besaɲbéśte]
Altzürükü pezanbeste pezambéste 1: [pesambéśte]
Altzürükü pezanbeste pézambéste 2: [pésambéśte]
Amezketa añe añé 1: [aɲé]
Amezketa ainbe aimbé 2: [ai̯mbé]
Andoain ainbat aimbát 1: [ai̯mbát]
Andoain aña añá 2: [aɲá]
Aniz adiñe adíñe 1: [aðíɲe]
Aniz adinbet adímbet 2: [aðímbet]
Aramaio beste beste 1: [βeśte]
Araotz (Oñati) beste beste 1: [βeśte]
Arbizu aaña aañá 1: [aaɲá]
Arbizu aaña aáña 2: [aáɲa]
Arboti bezAEnbeste bezAEmbeste 1: [besạmbeśte]
Arboti bezenbat bezémbat 2: [besémbat]
Armendaritze bezenbat bezémbat 1: [besémbat]
Armendaritze bezenba bézemba 2: [bésemba]
Arnegi bezanbat bezambát 1: [besambát]
Arrangoitze bezenbat bezembat 1: [βesembat]
Arrasate añe añe 1: [aɲe]
Arrazola (Atxondo) beste beste 1: [βeśte]
Arrieta beste bésté 1: [βéśté]
Arroa (Zestoa) aña aña 1: [aɲa]
Arrueta bezanbeste bezámbesté 1: [βesámbeśté]
Asteasu aña añá 1: [aɲá]
Ataun añe añé 1: [aɲé]
Ataun añexe añexé 2: [aɲeʃé]
Azkaine ainbat aimbát 1: [ai̯mbát]
Azkaine bezenbat bezémbat 2: [βesémbat]
Azkoitia añetxe áñetxe 1: [áɲetʃe]
Azkoitia añe áñe 2: [áɲe]
Azpeitia añexe añexé 1: [aɲeʃé]
Azpeitia añe áñe 1: [áɲe]
Azpeitia añexe áñexé 2: [áɲeʃé:]
Baigorri bezenbat bezembat 1: [besembat]
Bakio beste béste 1: [βéśte]
Bardoze bezenbeste bézembéste 1: [bésembéśte]
Bardoze bezenbat bezémbat 2: [besémbat] -
Barkoxe pezanbeste pezambeste 1: [pesambeśte]
Bastida bezenbat bezémbat 1: [besémbat]
Bastida bezanbat bezámbat 2: [besámbat] -
Beasain aña aña 1: [aɲa]
Beasain añe áñe 2: [áɲe] -
Behorlegi bezenbat bezembát 1: [besembát]
Beizama aña añá 1: [aɲá]
Bergara beste béste 1: [béśte]
Bergara aiña áiña 1: [ái̯ɲa]
Bermeo beste béste 1: [béśte]
Berriz peste péste 1: [péśte]
Beruete 1: [aɲ]
Beruete aañe áañé 2: [áaɲé]
Beskoitze bezimat bezímat 1: [βesímat]
Bidarrai bezenbat bezembat 1: [besembat]
Bolibar aiñe aiñé 1: [ai̯ɲé]
Bolibar aiña áiña 1: [ái̯ɲa]
Bolibar beste béste 2: [béśte]
Busturia beste béste 1: [βéśte]
Deba beste beste 1: [βeśte]
Deba aña añá 2: [aɲá]
Dima beste béste 1: [βéśte]
Domintxaine pezainbeste pezáimbeste 1: [pesái̯mbeśte]
Domintxaine bezanbeste bezámbeste 2: [besámbeśte] -
Donamaria aña aña 1: [aɲa]
Donibane Lohizune bezinbat bezímbat 1: [βesímbat]
Donibane Lohizune ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Donibane Lohizune bezinbat bezímbat 3: [besímbat]
Donostia aiña áiña 1: [ái̯ɲa]
Donostia ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Dorrao / Torrano aña áña 1: [áɲa]
Eibar peste péste 1: [péśte]
Eibar beste béste 2: [βéśte]
Elantxobe beste béste 1: [βéśte]
Elduain añe áñe 1: [áɲe]
Elgoibar beste besté 1: [beśté]
Elorrio beste béste 1: [βéśte]
Erratzu pezanbat pezámbat 1: [pesámbat]
Erratzu adine adíne 2: [aðíne]
Errezil aña añá 1: [aɲá]
Errigoiti beste béste 1: [béśte]
Eskiula bezañbeste bezañbéste 1: [besaɲbéśte]
Etxalar anbat ambat 1: [ambat]
Etxalar ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Etxaleku ainbet áimbet 1: [ái̯mbet]
Etxaleku añe áñe 2: [áɲe]
Etxarri (Larraun) añe áñe 1: [á:ɲe]
Etxebarri beste béste 1: [βéśte]
Etxebarria beste béste 1: [béśte]
Etxebarria añe añe 1: [aɲe]
Etxebarria beste béste 2: [béśte]
Eugi adine ádine 1: [áðine]
Ezkio-Itsaso ainbete aimbete 1: [ai̯mbete]
Ezkio-Itsaso ainbete áimbete 2: [ái̯mbete]
Ezkurra añe áñe 1: [áɲe]
Ezterenzubi bezenbat bezémbat 1: esémbat]
Ezterenzubi bezanbat bezámbat 2: [βesámbat]
Gaintza añexe añéxe 1: [aɲéʃe]
Gaintza añe añé 1: [aɲé]
Gamarte bezanbat bezambát 1: [besambát]
Gamiz-Fika beste béste 1: [βéśte]
Garrüze bezainbeste bezáimbeste 1: [βesái̯mbeśte]
Getaria ainbeste aimbesté 1: [ai̯mbeśté]
Getaria aña añá 2: [aɲá]
Getxo beste béste 1: [βéśte]
Gizaburuaga beste beste 1: [βeśte]
Goizueta aña aña 1: [aɲa]
Hazparne bezenbat bezembat 1: [βesɛmbat]
Hendaia bezinbat bezímbat 1: [besímbat]
Hernani diñe diñe 1: [ðiɲe]
Hondarribia ainbeste aimbéste 1: [ai̯mbéśte]
Hondarribia aiña aiña 1: [ai̯ɲa]
Ibarruri (Muxika) beste beste 1: [βeśte]
Igoa aañe áañe 1: [áaɲe]
Igoa aañe áañé 2: [áaɲé]
Igoa aañe áañé 3: [áaɲé]
Igoa añe áñe 4: [á:ɲe]
Ikaztegieta aiñe áiñe 1: [ái̯ɲe]
Irisarri bezenbat bezembát 1: [besembát]
Itsasu bezenbat bezembat 1: [βesembat]
Izturitze bezenbat bezembát 1: [besembát]
Jaurrieta kainbertze - nola kaimbérrtze - nola 1: [kai̯mbér̄tse - nola]
Jaurrieta bezamat bezámat 2: [βesámat]
Jaurrieta bezain kainbertze bezáin kaimbértze 3: [βesái̯n kai̯mbértse]
Jutsi bezein bezein 1: [besei̯n]
Kortezubi beste béste 1: [βéśte]
Landibarre bezenbat bezembát 1: [besɛmbát]
Larrabetzu beste béste 1: [βéśte]
Larraine bezainbeste bezáimbeste 1: [besái̯mbeśte]
Larzabale bezanbat bezambát 1: [besambát]
Lasarte-Oria aña añá 1: [aɲá]
Lasarte-Oria gaña gáña 2: [gáɲa]
Laukiz beste béste 1: [βéśte]
Legazpi añe añe 1: [aɲe]
Leintz Gatzaga beste beste 1: [βeśte]
Leioa beste béste 1: [βéśte]
Leitza añe añé 1: [aɲé]
Lekaroz pezainbat pezáimbat 1: [pesái̯mbat]
Lekeitio beste béste 1: [βéśte]
Lemoa beste béste 1: [βéśte]
Lemoa peste péste 2: [péśte]
Lemoiz beste béste 1: [βéśte]
Luzaide / Valcarlos bezanbat bezámbat 1: [βesámbat]
Makea bezemat bezémat 1: [βesémat]
Mañaria beste besté 1: [beśté]
Mendaro beste béste 1: [βéśte]
Mendaro aña áña 1: [áɲa]
Mendata beste béste 1: [βéśte]
Mezkiritz bezenbat bezémbat 1: [βesémbat]
Montori pezanbeste pezambéste 1: [pesambéśte]
Montori bezanbeste bezambéste 2: [βesambéśte] -
Mugerre bezinbat bezimbat 1: [besimbat]
Mungia beste béste 1: [βéśte]
Oderitz añe áñe 1: [áɲe]
Oderitz aañe áañé 2: [áaɲé]
Oiartzun aimeste aimeste 1: [ai̯meśte]
Oñati beste beste 1: [βeśte]
Oñati lain lain 2: [lai̯n]
Ondarroa beste béste 1: [βéśte]
Orexa añexe añexé 1: [aɲeʃé]
Orexa ainbe áimbe 2: [ái̯mbe]
Orio anbeste ambesté 1: [ambeśté]
Orio aña añá 1: [aɲá]
Orio ameste amesté 2: [ameśté]
Orozko aña áña 1: [áɲa]
Orozko beste béste 2: [βéśte]
Otxandio beste béste 1: [βéśte]
Pagola BPezanbeste BPezambéste 1: [b̯esambéśte]
Pasaia aña áña 1: [áɲa]
Santa Grazi bezainbeste bezaimbéste 1: [besai̯mbéśte]
Santa Grazi pezainbeste pezaimbeste 2: [pesai̯mbeśte]
Santa Grazi pezañbeste pezañbéste 3: [pesaɲbéśte] -
Sara bezinbat bezímbat 1: [besímbat]
Senpere bezinbat bezímbat 1: [βesímbat]
Sohüta bezanbeste bezambéste 1: [besambéśte]
Sohüta bezañbeste bézañbéste 2: [bésãɲbéśte] -
Sondika beste béste 1: [βéśte]
Suarbe anbertze ambérrtze 1: [ambér̄tse]
Suarbe añe áñe 2: [áɲe]
Sunbilla aña añá 1: [aɲá]
Tolosa ainbe aimbé 1: [ai̯mbé]
Tolosa ainba aimbá 2: [ai̯mbá]
Uharte Garazi bezanbat bezámbat 1: [besámbat]
Urdiain dainbat dáimbat 1: [ðái̯mbat]
Urdiñarbe bezañbeste bézañbéste 1: [bésaɲbéśte]
Urdiñarbe bezenbeste bezembéste 2: [besembéśte] -
Urketa bezinbat bézimbat 1: [bésimbat]
Urretxu bestexe bestexé 1: [beśteʃé]
Urretxu aña añá 1: [aɲá]
Urretxu beste beste 2: [βeśte]
Ürrüstoi beste béste 1: [béśte]
Ürrüstoi bezanbeste bezambeste 2: [besambeśte]
Uztaritze bezemat bezemát 1: [besemát]
Zaratamo peste péste 1: [péśte]
Zeanuri giñe giñe 1: [ɣiɲe]
Zeanuri kiñe kiñe 2: [kiɲe]
Zeberio beste béste 1: [béśte]
Zegama ainbe aimé 1: [ai̯mé:]
Zegama ainbe aime 2: [ai̯me]
Zegama ainbeste aimbéste 3: [ai̯mbéśte]
Zilbeti bezanbat bezámbat 1: [βesámbat]
Zollo (Arrankudiaga) beste beste 1: [βeśte]
Zornotza beste béste 1: [béśte]
Zugarramurdi pezinbat pezímbat 1: [pesímbat]
Zugarramurdi bezinbat bezímbat 2: [βesímbat]
 

1217: más (adjetivo) que / plus (adjectif) que / more... than, -er... Than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): más (adjetivo) que
 • Galdera (fr): plus (adjectif) que
 • Galdera (en): more... than, -er... Than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta baño - ago baino zuriáo 1: [βai̯no suriáo]
Ahetze baño - ago bainó xuriáo 1: [βai̯nó ʃuriáo]
Aia baño - agoa bañó txuríua 1: [βaɲó tʃuríwa]
Aldude - ago baño xuríao - báino 1: [ʃuríao - βái̯no]
Alkotz baño - ago beñó xuriágo 1: [βeɲó ʃuriáɣo]
Altzai - ago baño xuiágo - beno 1: [ʃujáɣo - βeno]
Altzai - x(e)agoñi behéxagoñí 2: [behéʃaɣoɲí] -
Altzai - ago gibelágo 3: [giβeláɣo] -
Altzürükü - ago baño xuiágo - béno 1: [ʃujáɣo - βéno]
Altzürükü - x(e)ago txipixágo 2: [tʃipiʃáɣo] -
Altzürükü - goñi hértsigoñi 3: [hértśiɣoɲi] -
Amezketa baño - agoa baño zurígoa 1: aɲo suríɣoa]
Andoain - agoa baño zúriyagúa - bañó 1: [súriǰaɣúa - βaɲó]
Aniz baño - ago baño xuriagó 1: aɲo ʃuriaɣó]
Aramaio baño - agoa baño surí¡aue 1: [βaɲo śuríʒau̯e]
Araotz (Oñati) baño - agoa baño surí¡aua 1: [βaɲo śuríʒau̯a]
Arbizu - ago baño zuríyo - báño 1: [suríǰo - βáɲo]
Arboti baño - ago béno - xuriago 1: [βéno - ʃuriaɣo]
Arboti - ago gootikáu 2: [gootikáu̯] -
Arboti - x(e)ago gaztexáu 3: [gasteʃáu̯] -
Armendaritze baño - ago bano xurió 1: [βano ʃurió]
Armendaritze baño - xeagoño banó lodixoóño 2: [βanó loðiʃoóɲo] -
Arnegi baño - ago bainó xuriagó 1: [bai̯nó ʃuriagó]
Arrangoitze baño - ago bainó xuriá 1: [βai̯nó ʃuriá]
Arrasate - ago baño surí¡au - baño 1: [śuríʒau̯ - βaɲo]
Arrazola (Atxondo) - ago baño surí¡au - baño 1: [śuríʒau̯ - βaɲo]
Arrieta - ago baño surí¡au - báño 1: [śuríʒau̯ - βáɲo]
Arroa (Zestoa) baño - agoa bañó zuríyagua 1: [βaɲó suríǰaɣwa]
Arrueta baño - ago benó xúriau 1: [βenó ʃúrjau̯]
Asteasu - agoa baño txuríua - baño 1: [tʃuríua - βaɲo]
Ataun baño - agoa bañó txúrigoá 1: [βaɲó tʃúriɣoœ́]
Azkaine baño - ago bañó xuríago 1: [βaɲó ʃuríaɣo]
Azkoitia baño - ago bañó zurí¡o 1: [βaɲó suríʒo]
Azkoitia baño - ago bañó - zurí¡o 2: [βaɲó - suríʒo]
Azpeitia baño - ago bañó zuríyo 1: [βaɲó suríǰo]
Baigorri baño - ago bano zaharrago 1: [βano sahaRaɣo]
Bakio - ago baño surí¡au - báño 1: [śuríʒau̯ - βáɲo]
Bardoze baño - ago bAEno xurio 1: [βạno ʃurjo]
Bardoze baño - ago béno nahió 2: [béno nahjó]
Barkoxe baño - ago beno xuígo 1: [βeno ʃuígo]
Bastida baño - ago baino xurio 1: [βai̯no ʃurio:]
Beasain baño - agoa baño zurígoa 1: aɲo suríɣoa]
Behorlegi baño - ago beno xurió 1: [βeno ʃurió]
Behorlegi baño - xeagoño ttipixéoño 2: [ttipiʃéoɲo] -
Beizama - agoa baño zúriguá - bañó 1: [súriɣwá - βaɲó]
Beizama baño - agoa bañó zúrigua 2: [βaɲó súriɣwa]
Bergara baño - agoa baño zuríxaua 1: [βaɲo suríʃau̯a]
Bermeo baño - agoa baño surí¡aue 1: [βaɲo śuríʒau̯e]
Berriz - agoa baño surí¡aue - baño 1: [śuríʒau̯e - βaɲo]
Beruete - agoa baño zúregoá - bañó 1: [súreɣoœ́ - βaɲó]
Beskoitze baño - ago banó xurió 1: [βanó ʃurió]
Bidarrai baño - ago banó xúriago 1: [βanó ʃúriaɣo]
Bolibar baño - ago bañó surí¡au 1: [βaɲó śuríʒau̯]
Busturia baño - agoa baño zurí¡aua 1: [βaɲo suríʒau̯a]
Deba baño - agoa bañó suríxaguá 1: [βaɲó śuríʃaɣwá]
Deba baño - ago bañó suríxo 2: [βaɲó śuríʃo]
Dima baño - agoa báño suriaua 1: [βáɲo śuriau̯a]
Domintxaine baño - ago benó xúriagó 1: [βenó ʃúrjaɣó]
Domintxaine baño - x(e)ago benó zahártxagó 2: [βenó sahártʃaɣó]
Domintxaine - ago baño lüzexáu - beno 3: [lyseʃáu̯ - beno] -
Domintxaine - ago zahárrago 4: [sahár̄aɣo]
Domintxaine baño - ago beno nahiago 5: [βeno nahiaɣo] -
Donamaria - agoa baño xurígua - biñe 1: [ʃuríɣua - βiɲœ]
Donamaria - ago góizogo 2: [ɣói̯soɣo]
Donamaria - ago biélago 3: [biélaɣo]
Donibane Lohizune baño - ago baño xurío 1: aɲo ʃurío]
Donostia baño - agoa baño zuríyagua 1: [βaɲo suríǰaɣua]
Donostia baño - ago baño zuriago 1: [βaɲo suriaɣo] -
Dorrao / Torrano - ago baño zuríddau - béño 1: [suríddau̯ - βéɲo]
Dorrao / Torrano baño - ago beñó zuríddau 2: [βeɲó suríddau̯]
Eibar - ago baño suríxago - baño 1: [śuríʃaɣo - βaɲo]
Elantxobe - agoa baño surí¡aue - báño 1: [śuríʒau̯e - βáɲo]
Elduain baño - agoa baño zúrigoá 1: [βaɲo súriɣoá]
Elgoibar - agoa baño suríxagua - baño 1: [śuríʃaɣwa - βaɲo]
Elorrio baño - agoa baño surí¡aue 1: [βaɲo śuríʒau̯e]
Erratzu - ago baño xuríago - báño 1: [ʃuríaɣo - βáɲo]
Errezil baño - agoa bañó zurígoa 1: [βaɲó suríɣoa]
Errigoiti baño - agoa báño surí¡aua 1: [βáɲo śuríʒau̯a]
Eskiula baño - ago beno zaharrago 1: [βeno sahar̄aɣo]
Eskiula baño - x(e)ago beno ixkerxigótik 2: [βeno iʃkerʃiɣótik] -
Eskiula - txigo h´ürrüntxígo 3: [hýr̄yntʃíɣo] -
Eskiula - ago gaztígo 4: [gastíɣo] -
Etxalar baño - agoa biño xuríiegue 1: iɲo ʃuríjɛɣuø]
Etxaleku baño - ago báño zúrigo 1: [βáɲo súriɣo]
Etxarri (Larraun) baño - ago báño txúrio 1: [βáɲo tʃúrjo]
Etxarri (Larraun) baño - ago bañó zúrio 2: [βaɲó súrjo]
Etxebarri baño - ago baño surí¡au 1: [βaɲo śuríʒau̯]
Etxebarria - ago baño suríxao - bañó 1: [śuríʃao - βaɲó]
Etxebarria baño - ago baño suríxago 2: [βaɲo śuríʃaɣo]
Eugi baño - ago bañá xúriagó 1: [βaɲá ʃúrjaɣó]
Ezkio-Itsaso baño - agoa bañó zurígoá 1: [βaɲó suríɣoá]
Ezkurra baño - agoa baño zúrigoá 1: aɲo súriɣoá]
Ezterenzubi - ago baño xurío - ano 1: [ʃurío - ano]
Ezterenzubi - x(e)ago larríxio 2: [lar̄íʃio] -
Ezterenzubi - xot handíxot 3: [handíʃot] -
Gaintza baño - agoa biñó zúrioá 1: [βiɲó súrioá]
Gamarte baño - ago beno xurió 1: eno ʃurió]
Gamarte - xagoñot handixóoñot 2: [handiʃóoɲot]
Gamiz-Fika - agoa baño surí¡agoa - báño 1: [śuríʒaɣoa - βáɲo]
Gamiz-Fika - ago baño surí¡au - báño 2: [śuríʒau̯ - βáɲo]
Garrüze baño - ago benó xurióu 1: [βenó ʃurióu̯]
Getaria baño - agoa bañó zuríyaua 1: [βaɲó suríǰau̯a]
Getxo baño - ago báño suríau 1: [βáɲo śuríau̯]
Gizaburuaga - a baño surí¡a - baño 1: [śuríʒa - βaɲo]
Gizaburuaga baño - ago baño andi¡au 2: [βaɲo andiʒau̯] -
Goizueta - ago baño zúrio - biño 1: [súrio - βiɲo]
Hazparne baño - ago beine xúrioó 1: enə ʃúrioó]
Hendaia baño - agoa bañó xuriyágua 1: aɲó ʃuriǰáɣwa]
Hernani baño - agoa bañó txuríddagua 1: aɲó tʃuríddaɣwa]
Hondarribia baño - agoa baño xuriyagua 1: [βaɲo ʃuriǰaɣua]
Ibarruri (Muxika) baño - agoa baño surí¡aua 1: [βaɲo śuríʒau̯a]
Igoa - ago baño zúreo - biñó 1: [súreo - βiɲó]
Ikaztegieta - agoa baño - polítagoa - baño 1: [- polítaɣoa - βaɲo]
Irisarri baño - ago banó xurió 1: [βanó ʃurió]
Itsasu baño - ago bainó xuríagó 1: [βai̯nó ʃuríaɣó]
Izturitze baño - ago báno xuriágo 1: [báno ʃuriáɣo]
Jaurrieta baño - ago béño zuríagó 1: [βéɲo suríaɣó]
Jutsi baño - ago beno xaharrago 1: [βeno ʃahar̄aɣo]
Kortezubi - ago baño surí¡au - báño 1: [śuríʒau̯ - βáɲo]
Landibarre baño - ago beno xuriagó 1: [βeno ʃuriaɣó]
Larrabetzu baño - agoa báño suríaua 1: [βáɲo śuríau̯a]
Larraine baño - ago beno zaharrágo 1: [βeno sahar̄áɣo]
Larraine baño - ago beno xotilágo 2: [βeno ʃotiláɣo]
Larraine - otago eskasotágo 3: [eśkaśotáɣo]
Larraine - x(e)ago goitixágo 4: [goi̯tiʃáɣo] -
Larraine - ago ezinágo 5: [esináɣo]
Larzabale baño - ago beno xurio 1: [βeno ʃurio]
Lasarte-Oria baño - agoa bañó txúriyaguá 1: [βaɲó tʃúriǰaɣwá]
Laukiz - ago baño suríau - báño 1: [śuríau̯ - βáɲo]
Legazpi baño - agoa baño zurigoa 1: [βaɲo suriɣoa]
Leintz Gatzaga - agoa baño - surí¡aua - baño 1: [- śuríʒau̯a - βaɲo]
Leioa baño - ago baño suriáu 1: [βaɲo śuriáu̯]
Leitza - agoa baño txúrigoá - bañó 1: [tʃúriɣoá - βaɲó]
Lekaroz baño - ago bañó xuriagó 1: aɲó ʃuriaɣó]
Lekeitio baño - ago baño surí¡ago 1: [βaɲo śuríʒaɣo]
Lemoa - ago baño suriáu - báño 1: [śuriáu̯ - βáɲo]
Lemoiz - ago baño suríau - baño 1: [śuríau̯ - βaɲo]
Luzaide / Valcarlos baño - ago banó zuriogó 1: [βanó surioɣó]
Luzaide / Valcarlos baño - ago banó zuriagó 2: [βanó suriaɣó]
Makea - ago baño xúriago - báno 1: [ʃúriaɣo - βáno]
Mañaria baño - agoa bañó suríxaue 1: [βaɲó śuríʃau̯e]
Mendaro baño - agoa bañó suríxagua 1: [βaɲó śuríʃaɣwa]
Mendata baño - ago baño surí¡au 1: [βaɲo śuríʒau̯]
Mezkiritz baño - ago bañó xuríago 1: [βaɲó ʃuríaɣo]
Montori - ago baño xuiágo - béno 1: [ʃujáɣo - βéno]
Montori - ago üsüágo 2: [yśyáɣo]
Montori - x(e)ago hándixágo 3: [hándiʃáɣo] -
Montori - x(e)ago gáztexágo 4: [gásteʃáɣo] -
Montori - x(e)agoñi hértsixigoñí 5: [hértśiʃiɣoɲí]
Montori - x(e)agoñi ttipixégoñí 6: [ttipiʃéɣoɲí:]
Mugerre baño - ago bano xuriágo 1: [βano ʃuriáɣo]
Mugerre baño - ago bano ederro 2: [βano eðer̄o]
Mungia baño - agoa báño suríaua 1: [βáɲo śuríau̯a]
Oderitz baño - agoa bañó - txúrigoá 1: [βaɲó - tʃúriɣoá]
Oderitz baño - agoa báño txúrigoá 2: [βáɲo tʃúriɣoá]
Oiartzun - agoa baño txuríyoua - bañó 1: [tʃuríǰou̯a - βaɲó]
Oiartzun baño - ago biño béltzuó 2: iɲo βéltsuó]
Oiartzun baño - agoa miño aundíxióuk 3: [miɲo au̯ndíʃióu̯k]
Oñati baño - agoa baño surí¡aua 1: [βaɲo śuríʒau̯a]
Ondarroa - agoa baño suríxaua - baño 1: [ śuríʃau̯a - βaɲo]
Orexa baño - agoa bañó zuríagoa 1: aɲó suríaɣoa]
Orio baño - ago bañó zuríyo 1: [βaɲó suríǰo]
Orozko - ago baño surígo - baño 1: [śuríɣo - βaɲo]
Otxandio baño - agoa báño suri¡águe 1: [βáɲo śuriʒáɣwe]
Pagola baño - ago beno xuriágo 1: [βeno ʃurjáɣo]
Pasaia baño - ago baño zúriyo 1: [βaɲo súriǰo]
Santa Grazi baño - ago beno zaharrágo 1: [beno sahar̄áɣo]
Santa Grazi - ago ezi ez eta nahiago - ezi ez eta 2: [nahiaɣo - esi es eta]
Santa Grazi - ago gustatzenago 3: [ɣuśtatsenaɣo]
Sara - ago baño zurio - báino 1: [surio - βái̯no]
Senpere baño - ago báino xuriagó 1: [βái̯no ʃuriaɣó]
Sohüta baño - ago béno xuiago 1: [βéno ʃui̯aɣo]
Sohüta - ko xúiko 2: [ʃúiko]
Sohüta - ago xúigo 3: [ʃúiɣo]
Sohüta baño - ago béno beltzágo 4: [βéno βeltsáɣo]
Sohüta baño - ago béno blúntago 5: [βéno blúntaɣo]
Sohüta - ago zínezágo 6: [sínesáɣo] -
Sohüta - ago freskágo 7: [freśkáɣo]
Sohüta - txigo goitxígo 8: [goi̯tʃíɣo]
Sohüta haboziz habó:ziz 9: [haβó:sis] -
Sohüta - x(e)ago lodixígo 10: [loðiʃíɣo] -
Sondika - ago baño suriáu - baixén 1: [śuriáu̯ - βai̯ʃén]
Suarbe - agokoa baño zúriagókua - béño 1: [súrjaɣókwa - βéɲo]
Sunbilla baño - agoa biño zuríyegua 1: iɲo suríǰəgwa]
Tolosa baño - agoa baño txúriguá 1: aɲo tʃúriɣuá]
Uharte Garazi baño - ago bainó xúriaó 1: [βai̯nó ʃúriaó]
Urdiain - ago baño zuríyo - báindue 1: [suríǰo - βái̯ndue]
Urdiñarbe baño - ago béno xuriágo 1: [béno ʃuriáɣo]
Urdiñarbe - ago baño zaharrágo - beno 2: [sãhãr̄áɣo - βẽno]
Urketa - ago baño gaztió - bano 1: [gastjó - βano]
Urketa - ago xurió 2: [ʃurjó]
Urketa - ago báso 3: [báśo] -
Urretxu baño - ago bañó zurío 1: [βaɲó surío]
Urretxu baño - ago bañó zurígo 2: [βaɲó suríɣo]
Ürrüstoi baño - ago beno zaharragó 1: [beno sahar̄aɣó]
Ürrüstoi - ago gaztío 2: [gastío]
Uztaritze - ago baño xuríago - báino 1: [ʃuríaɣo - βái̯no]
Uztaritze - ago baño maiteago - báino 2: [mai̯teaɣo - βái̯no]
Zaratamo - ago baño suríegó - báño 1: [śuríeɣó - βáɲo]
Zeanuri baño - agoa baño surígoa 1: [βaɲo śuríɣoa]
Zeberio baño - agoa baño - ágoa 1: [βaɲo - áɣoa]
Zegama baño - ago bañó zurígo 1: [βaɲó suríɣo]
Zilbeti baño - ago bañó xuríago 1: [βaɲó ʃuríaɣo]
Zollo (Arrankudiaga) - ago baño surí¡ago - baño 1: [śuríʒaɣo - βaɲo]
Zornotza - ago baño surí¡au - báño 1: [śuríʒau̯ - βáɲo]
Zugarramurdi - ago baño xuríao - bainó 1: [ʃuríao - βai̯nó]
 

1218: menos (adjetivo) que / moins (adjectif) que / less (adjective) ... Than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): menos (adjetivo) que
 • Galdera (fr): moins (adjectif) que
 • Galdera (en): less (adjective) ... Than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta konparazio positiboa bainó ilunáo 1: [βai̯nó ilunáo]
Ahetze ez da - bezain zuri bezín xuría 1: [βesín ʃuría]
Aia konparazio positiboa bañó bélltxaguá 1: [βaɲó βɛ́ʎtʃaɣwá]
Aldude konparazio positiboa ílunaó - báino 1: [ílunaó - βái̯no]
Alkotz ez da - bezain zuri eztá áin zuríe nóla zúria 1: [está ái̯n suríe nóla súria]
Amezketa baño zuri gutxiago bañó zurí gutxígo 1: aɲó surí ɣutʃíɣo]
Andoain konparazio positiboa béltzaguá - bañó 1: [béltsaɣuá - βaɲó]
Aniz ez da - bezain zuri ez - beziñ xúrie 1: [es - βesiɲ ʃúrie]
Araotz (Oñati) baño zuri gutxiago baño - gitxíau 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯]
Arbizu konparazio positiboa bañó illúnao 1: [βaɲó iʎúnao]
Arbizu ez da - bezain zuri bezíñ zúriyá 2: [βesíɲ súriǰá]
Arboti zuri(a) gut(x)iago zuria beno gütiágo 1: [surja βeno ɣytjáɣo]
Armendaritze konparazio positiboa banó hitxó 1: [βanó hitʃó]
Arnegi ez da - bezain zuri bezáiñ xúria 1: [βesái̯ɲ ʃúria]
Arrangoitze ez da - bezain zuri bezáin xuria 1: [βesái̯n ʃuria]
Arrasate baño zuri gutxiago gutxíau - páño 1: [ɣutʃíau̯ - páɲo]
Arrazola (Atxondo) gut(x)iago zuri gutxía - baño 1: [ɣutʃía - βaɲo]
Arrieta konparazio positiboa illunau - báño 1: [iʎunau̯ - βáɲo]
Arroa (Zestoa) ez da - baino zuriago bañó txuríyaguá 1: [βaɲó tʃuríǰaɣwá]
Arroa (Zestoa) ez da - baino zuriago bañó zuríyaguá 2: [βaɲó suríǰaɣwá]
Arroa (Zestoa) konparazio positiboa bañó illúnagua 3: [βaɲó iʎúnaɣwa]
Arrueta ez da - bezain zuri bezain xúri 1: [βesan ʃúri]
Asteasu ez da - bezain zuri bezíñ txuríya 1: [βesíɲ tʃuríǰa]
Ataun ez da - bezain zuri bezíñ txuríe 1: [βesíɲ tʃuríe]
Ataun konparazio positiboa bañó txurígo 1: [βaɲó tʃuríɣo]
Azkaine konparazio positiboa bañó - ago 1: [βaɲó - aɣo]
Azkoitia konparazio positiboa bañó txurí¡o 2: [βaɲó tʃuríʒo]
Azkoitia konparazio positiboa bañó zurí¡o 3: [βaɲó suríʒo]
Azpeitia ez da - bezain zuri bezíñ zuríya 1: [βesíɲ suríǰa]
Baigorri konparazio positiboa bano ttipiago 1: [bano ttipiaɣo]
Bakio konparazio positiboa baño illúntxuau 1: [βaɲo iʎúntʃuau̯]
Bardoze ez da - bezain zuri haán bezein tzúria 3: [haán besei̯n tsúria] -
Bastida konparazio positiboa baino beltzo: 1: [bai̯no βeltso:]
Beasain konparazio positiboa baño beltzágoa 1: aɲo βeltsáɣoa]
Beizama ez da - bezain zuri bezín zuríya 1: [βesín suríǰa]
Beizama konparazio positiboa báño - zúriguá 2: [βáɲo - súriɣwá]
Bergara konparazio positiboa baño illúnaua 1: [βaɲo iʎúnau̯a]
Bermeo baño zuri gutxiago baño - gitxíaukua 1: [βaɲo - gitʃíau̯kua]
Berriz konparazio positiboa báño illúnau 1: [βáɲo iʎúnau̯]
Beruete konparazio positiboa íllunegoá - bañó 1: [íʎuneɣoœ́ - βaɲó]
Beskoitze ez da - bezain zuri bezín txúria 1: [βesín tʃúria]
Bidarrai ez da - bezain zuri bezen txuriá 1: [βesen tʃuriá]
Bolibar konparazio positiboa bañó illúnaué 1: [βaɲó iʎúnau̯é]
Busturia zuri(a) gut(x)iago baño - gitxíaukoa 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯koa]
Deba ez da - baino zuriago bañó suríxo 2: [βaɲó śuríʃo]
Deba konparazio positiboa bañó suríxó 3: [βaɲó śuríʃó]
Dima baño zuri gutxiago gitxiáu - -páño 1: [ɣitʃiáu̯ - -páɲo]
Donamaria baño zuri gutxiago guttigo xurittua 1: [ɣuttiɣo ʃurittua]
Donostia konparazio positiboa baño illúnagua 1: [βaɲo iʎúnaɣua]
Dorrao / Torrano ez da - bezain zuri bezín zurídda 1: [βesín surídda]
Dorrao / Torrano konparazio positiboa beñó zuríddao 2: [βeɲó suríddao]
Dorrao / Torrano konparazio positiboa beñó zúriddáu 3: [βeɲó súriddáu̯]
Eibar gut(x)iago zuri gitxíago - suríxa - baño 1: [gitʃíaɣo - śuríʃa - βaɲo]
Elantxobe zuri(a) gut(x)iago gitxí¡aue - báño 1: [ɣitʃíʒau̯e - βáɲo]
Elduain ez da - bezain zuri beziñ txuríe éztá 1: [βesiɲ tʃuríe éstá]
Elgoibar konparazio positiboa suríxagua - baño 1: [śuríʃaɣwa - βaɲo]
Elorrio ez da - bezain zuri bésteko surí¡a 1: [béśteko śuríʒa]
Errezil konparazio positiboa bañó béltzagoa 1: [βaɲó βɛ́ltsaɣoa]
Errigoiti baño zuri gutxiago báño - surittasun gitxíaukoa 1: [βáɲo - śurittaśun gitʃíau̯koa]
Eskiula konparazio positiboa txipigo dük astúa beno 1: [tʃipiɣo ðyk aśtúa βeno]
Etxalar ez da - bezain zuri bezíñ xuríya 1: esíɲ ʃuríǰa]
Etxaleku konparazio positiboa bañó béltzao 1: [βaɲó βéltsao]
Etxaleku ez da - bezain zuri bezáin txurié 2: [βesái̯n tʃurié]
Etxarri (Larraun) konparazio positiboa báño béltzao 1: [βáɲo βéltsao]
Etxebarri ez da - bezain zuri surí¡é suríe modúkoa 1: [śuríʒé śuríe moðúkoa]
Etxebarria ez da - bezain zuri áin suríxe - lákue 1: [ái̯n śuríʃe - lákwe]
Eugi konparazio positiboa píxket ilúnao - bañó 1: [píʃket ilúnao - βaɲó]
Ezkio-Itsaso konparazio positiboa bañó illúnagoá 1: [βaɲó: iʎúnaɣoá]
Ezkio-Itsaso ez da - bezain zuri bezíñ zuríe 2: [βesíɲ suríe]
Ezkurra konparazio positiboa baño béltzaxegoá 1: aɲo βéltsaʃeɣoá]
Gaintza konparazio positiboa biñó illúñtxaoá 1: [βiɲó: iʎúɲtʃaoœ́]
Gaintza konparazio positiboa biñó zuríoá 2: [βiɲó suríoá]
Gaintza konparazio positiboa biñó zúrioá 3: [βiɲó súrioá]
Gamarte ez da - bezain zuri bezíñ xuría 1: esíɲ ʃuría]
Gamiz-Fika baño zuri gutxiago suri gitxiáu - báño 1: [śuri ɣitʃjáu̯ - βáɲo]
Getaria ez da - bezain zuri añá zuríya 1: [aɲá suríǰa]
Getaria konparazio positiboa bañó txuríyaua 1: [βaɲó tʃuríǰau̯a] -
Getxo ez da - bezain zuri esta sure gáñe suri 1: [eśta śure ɣáɲe śuri]
Gizaburuaga baño zuri gutxiago gitxía - paño 1: [ɣitʃía - paɲo]
Goizueta konparazio positiboa beñó illúno 1: əɲó iʎúno]
Hazparne ez da - bezain zuri bezíñ xuría 1: esíɲ ʃuría]
Hendaia konparazio positiboa bañón xuriiagó 1: aɲón ʃurijaɣó]
Hernani ez da - bezain zuri ézta - bezín txurídda 1: [ésta - βesín tʃurídda]
Hondarribia zuri(a) gut(x)iago baño txuri gutxiago 1: [βaɲo tʃuri ɣutʃiaɣo]
Ibarruri (Muxika) baño zuri gutxiago baño - gitxíau 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯]
Igoa konparazio positiboa biñó béltzao 1: [βiɲó βɛ́ltsao]
Ikaztegieta konparazio positiboa baño itxúsigoa 1: [βaɲo itʃúśiɣoa]
Ikaztegieta ez da - bezain zuri bezaim politte 2: [βesai̯m politte]
Itsasu ez da - bezain zuri bezín txúria 1: [βesín tʃúria]
Izturitze ez da - bezain zuri bezein txuría 1: [besei̯n tʃuría]
Jaurrieta gut(x)iago zuri beñó gutiágo zúri 1: [βeɲó gutjáɣo súri]
Jutsi konparazio positiboa beno ttipiago 1: [βeno ttipiaɣo]
Kortezubi gut(x)iago zuri baño gitxíau 1: [βaɲo ɣitʃíau̯]
Kortezubi konparazio positiboa surí¡au - baño 2: [śuríʒau̯ - βaɲo]
Larrabetzu ez da - bezain zuri esta ain surie 1: [eśta ai̯n śurie]
Lasarte-Oria baño zuri gutxiago txúri gútxiyokuá - bañó 1: [tʃúri ɣútʃiǰokuá - βaɲó]
Laukiz konparazio positiboa báño ilúnau 1: [βáɲo ilúnau̯]
Legazpi konparazio positiboa baño illunagoa 1: [βaɲo iʎunaɣoa]
Leintz Gatzaga konparazio positiboa baño illúnaua 1: [βaɲo iʎúnau̯a]
Leioa zuri(a) gut(x)iago baño - gitxiáu 1: [βaɲo - gitʃjáu̯]
Leitza konparazio positiboa íllunegoa - bañó 1: [íʎuneɣoa - βaɲó]
Lekaroz konparazio positiboa beltzagó - baño 1: [beltsaɣó - βaɲo]
Lekeitio baño zuri gutxiago báño - gitxíau 1: [βáɲo - ɣitʃíau̯]
Lemoa konparazio positiboa baño suriau 1: [βaɲo śuriau̯]
Lemoiz ez da - bezain zuri béste suri 1: [βéśte śuri]
Luzaide / Valcarlos ez da - bezain zuri bezáin zúri 1: [βesái̯n súri]
Makea ez da - bezain zuri bezén xuria 1: [βesén ʃuria]
Mañaria baño zuri gutxiago suri gitxíaukue - báño 1: [śuri ɣitʃíau̯kue - βáɲo]
Mendaro konparazio positiboa bañó - béltzagua 1: [βaɲó - βɛ́ltsaɣwa]
Mendaro konparazio positiboa bañó suríxagua 2: [βaɲó śuríʃaɣwa]
Mendata baño zuri gutxiago suri eskásau 1: [śuri eśkáśau̯]
Mugerre konparazio positiboa bano berriágo 1: [βano βer̄iáɣo]
Mugerre konparazio positiboa zahárro 2: [sahár̄o]
Mungia ez da - baino zuriago báño surie 1: [βáɲo śurie]
Oderitz konparazio positiboa báño béltzagoá 1: [βáɲo βɛ́ltsaɣoá]
Oñati ez da - bezain zuri iria doien surixa 1: [iria ðoien śuriʃa]
Ondarroa konparazio positiboa baño illúntxua 1: [βaɲo iʎúntʃua]
Orexa konparazio positiboa bañó béltzagoá 1: aɲó béltsaɣoá]
Orozko konparazio positiboa ilunégo - báño 1: [ilunéɣo - βáɲo]
Otxandio konparazio positiboa báño baltzágue 1: [βáɲo βaltsáɣwe]
Pasaia konparazio positiboa bañon illú:no 1: [βaɲon iʎú:no]
Santa Grazi konparazio positiboa beno txipiágo 1: [beno tʃipiáɣo]
Santa Grazi ez da - bezain zuri bezain txúi 2: [besai̯n tʃúi]
Sara konparazio positiboa báino zurió 1: [βái̯no surió]
Senpere ez da - bezain zuri bezín xuri 1: [βesín ʃuri]
Sondika gut(x)iago zuri gitxíau - baixen 1: [ɣitʃíau̯ - βai̯ʃen]
Suarbe zuri(a) gut(x)iago beñó zuríe guttiágo 1: [βeɲó suríe ɣuttjáɣo]
Suarbe konparazio positiboa beñó zúriagókua 2: [βeɲó súrjaɣókwa]
Tolosa ez da - bezain zuri béziñ txuríyá 1: [bésiɲ tʃuríǰá]
Urretxu konparazio positiboa bañó illúnagua 1: [βaɲó iʎúnaɣwa]
Ürrüstoi konparazio positiboa beno txipiago 1: [βeno tʃipiaɣo]
Uztaritze ez da - bezain zuri hain xuría nóla arréna 1: [hai̯n ʃuría nóla aRéna]
Zaratamo konparazio positiboa illúnau - baño 1: [iʎúnau̯ - βaɲo]
Zeanuri ez da - bezain zuri sureá giñeko surié 1: [śureá ɣiɲeko śurié]
Zeanuri konparazio positiboa baño ilunágo 1: [βaɲo ilunáɣo]
Zeberio zuri(a) gut(x)iago báño surie gitxiágoa 1: [βáɲo śurie ɣitʃiáɣoa]
Zegama konparazio positiboa bañó illúnago 1: [βaɲó iʎúnaɣo]
Zegama konparazio positiboa bañó arrgígo 2: [βaɲó ar̄ɣíɣo]
Zegama konparazio positiboa bañó zurígo 3: [βaɲó suríɣo]
Zilbeti ez da - bezain zuri bezéin xuríe 1: [βeséi̯n ʃuríe]
Zilbeti konparazio positiboa bañó itsúsiagó 2: [βaɲó itśúśjaɣó]
Zollo (Arrankudiaga) konparazio positiboa baño ilúnago 1: [βaɲo ilúnaɣo]
Zornotza ez da - bezain zuri bésteko suri¡e 1: [béśteko śuriʒe]
Zugarramurdi konparazio positiboa ílunao - bainó 1: [ílunao - βai̯nó]
Zugarramurdi ez da - bezain zuri eztúk - bezín 2: [estúk - βesín]
 

1219: más (sustantivo) que / plus (substantif) que / more of a (noun) than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): más (sustantivo) que
 • Galdera (fr): plus (substantif) que
 • Galdera (en): more of a (noun) than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ge(h)ia(g)o baño geaó - béino 1: [ɣeaɔ́ - βéi̯no]
Abaurregaina / Abaurrea Alta ge(h)ia(g)o baño géao - béino 2: [ɣéao - βéi̯no] -
Ahetze ba(i)ño gehia(g)o baino - geiagó 1: [βai̯no - ɣei̯aɣó]
Ahetze maiteo - baino maitéo - báino 2: [mai̯téo - βái̯no]
Aia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó: - ɣéǰo]
Aldude ba(i)ño gehia(g)o baino - géiao 1: [βai̯no - géi̯ao]
Alkotz ba(i)ño gehia(g)o beñó - geyagó 1: [βeɲó - ɣeǰaɣó]
Altzai beno - habo: béno - habó: 1: [βéno - haβó:]
Altzürükü habo - beno hábo - béno 1: [háβo - βéno]
Amezketa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Andoain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyo 1: [βaɲó - ɣeǰo]
Aniz ba(i)ño gehia(g)o baño - geiagó 1: aɲo - ɣei̯aɣó]
Aramaio ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Araotz (Oñati) ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡au 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Arbizu ge(h)ia(g)o baño geyagó - béño 1: [ɣeǰaɣó - βéɲo]
Arbizu ba(i)ño gehia(g)o bAEño - geyagó 2: [βạɲo - ɣeǰaɣó]
Arboti gei(h/y)o baño geihó - béno 1: [gei̯hó - βéno]
Arboti gei(h/y)o baño geihó - béno 2: [gei̯hó - βéno]
Arboti ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno geihó 3: [beno gei̯hó]
Armendaritze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano geió 1: [βano ɣei̯ó]
Arnegi ba(i)ño gehia(g)o benó géihago 1: [βenó géi̯haɣo]
Arnegi ba(i)ño gehia(g)o benó geiagó 2: [βenó ɣei̯aɣó]
Arrangoitze ba(i)ño gehia(g)o banó - geiáo 1: [banó - ɣei̯áo]
Arrasate ba(i)ño gehia(g)o baño - geiáu 1: [βaɲo - ɣei̯áu̯]
Arrazola (Atxondo) ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Arrieta ge(h)ia(g)o baño géi¡au - báño 1: [ɣéi̯ʒau̯ - βáɲo]
Arroa (Zestoa) ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Arrueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o béno géiho 1: [βéno géi̯ho]
Arrueta habo hábo 1: [háβo]
Arrueta nahi - beno nahi - béno 2: [nahi - béno]
Arrueta ba(i)ño gehia(g)o beno géihau 3: [beno géi̯hau̯]
Asteasu ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: aɲó - ɣéǰo]
Ataun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Azkaine ba(i)ño gehia(g)o bañó géiago 1: [βaɲó géi̯aɣo]
Azkoitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - gé¡o 1: [βaɲo - ɣéʒo]
Azpeitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Baigorri ba(i)ño gehia(g)o bano - gehiago 1: [βano - gehjaɣo]
Bakio ge(h)ia(g)o baño gei¡au - báño 1: [ɣei̯ʒau̯ - βáɲo]
Bardoze gei(h/y)o baño geihó - benó 1: [gei̯hó - βenó]
Barkoxe beno - habo: beno - habo: 1: [beno - haβo:]
Barkoxe maitIEgo - beno maitIEgo - beno 2: [mai̯tẹɣo - βeno]
Barkoxe habo habo: 3: [haβo:]
Bastida ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baino - geiho: 1: [bai̯no - gei̯ho:]
Beasain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Behorlegi gei(h/y)o baño geió - bano 1: [gei̯ó - βano]
Beizama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Bergara baño - geixao baño - géixao 1: [βaɲo - géi̯ʃao]
Bermeo ba(i)ño gehia(g)o báño - gé¡au 1: [βáɲo - géʒau̯]
Berriz ba(i)ño gehia(g)o bañó - gé¡au 1: [βaɲó - ɣéʒau̯]
Berriz ge(h)ia(g)o baño gé¡ago - baño 2: [ɣéʒaɣo - βaɲo]
Beruete geigo baño géigo - bañó 1: [ɣéi̯ɣo - βaɲó]
Beskoitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - gehió 1: [βanó - ɣehió]
Bidarrai ge(h)ia(g)o baño gehíagó - bainó 1: [gehíaɣɔ́ - βai̯nó]
Bolibar ba(i)ño gehia(g)o bañó - géixau 1: [βaɲó - ɣéi̯ʃau̯]
Busturia ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃo]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixó 2: [βaɲo - ɣéi̯ʃó] -
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 3: [βaɲo - ɣéʃo] -
Dima ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Domintxaine gei(h/y)o baño geihó - benó 1: [gei̯hó - βenó]
Domintxaine ge(h)ia(g)o baño geihágo - benó 2: [gei̯háɣo - βenó]
Domintxaine geihó geihó: 3: [gei̯hó:]
Domintxaine beno nahiago benó nahiago 4: [βenó nahiaɣo]
Donamaria geigo baño géigo - biño 1: [géi̯ɣo - βiɲo]
Donibane Lohizune ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: iɲo - ɣei̯ó]
Donostia ba(i)ño gehia(g)o baño - géyago 1: [βaɲo - ɣéǰaɣo]
Dorrao / Torrano ba(i)ño gehia(g)o béño - geyáu 1: [βéɲo - ɣeǰáu̯]
Eibar ba(i)ño gehia(g)o bañó - geixao 1: [βaɲó - ɣei̯ʃao]
Elantxobe ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Elduain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Elgoibar ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geixó 1: aɲo - ɣei̯ʃó]
Elorrio ba(i)ño gehia(g)o báño - gé¡au 1: [βáɲo - ɣéʒau̯]
Erratzu ba(i)ño gehia(g)o baño - geiágo 1: [βaɲo - ɣeiáɣo]
Errezil ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Errigoiti ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡ao 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒao]
Eskiula beno - haboo beno - haboo 1: [βeno - haβoo]
Eskiula agradago - beno agradago - beno 2: [agraðaɣo - βeno]
Eskiula beno haboo beno habóo 3: [βeno haβóo] -
Etxalar baño geigo baño - geigo 1: aɲo - ɣei̯ɣo]
Etxaleku baño geigo beñó - geigó 1: [βeɲó - ɣei̯ɣó]
Etxarri (Larraun) baño geigo baño - geigó 1: [βaɲo - ɣei̯ɣó]
Etxebarri ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báño - gei¡o 1: [βáɲo - ɣei̯ʒo]
Etxebarria ba(i)ño gehia(g)o baño - géixa 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃa]
Eugi baño yago beñó - yagó 1: [βeɲó - ǰaɣó]
Ezkio-Itsaso ba(i)ño gehia(g)o bañó - géiao 1: [βaɲó - ɣéi̯ao]
Ezkurra ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Ezterenzubi gei(h/y)o baño geio - bano 1: [ɣei̯o - βano]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: [βiɲo - ɣei̯ó]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - géió 2: [βiɲo - ɣéi̯ó]
Gamarte ba(i)ño ge(h)i(x/y)o benó geió 1: enó geió]
Gamiz-Fika ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡au 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Garrüze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehío 1: [βeno ɣehío]
Getaria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Getxo ba(i)ño gehia(g)o baño - géau 1: [βaɲo - ɣéau̯]
Gizaburuaga ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - géi̯ʒau̯]
Goizueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Hazparne ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - gehío 1: anó - ɣehío]
Hendaia geio ezen ez geió - ezen ez 1: [gei̯ó - esen es]
Hendaia gei(h/y)o baño géio - báñon 2: [géi̯o - βáɲon]
Hernani ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géddo 1: [βaɲó - ɣéddo]
Hondarribia ba(i)ño gehia(g)o baño - géyago 1: [βaɲo - ɣéǰaɣo]
Ibarruri (Muxika) ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Igoa baño geigo biñó - geigó 1: [βiɲó - gei̯ɣó]
Ikaztegieta gei(h/y)o baño - géyo - baño 1: [- ɣéǰo - βaɲo]
Irisarri gei(h/y)o baño geihó - bano 1: [gei̯hó - bano]
Irisarri nahiago - bano nahiágo - báno 2: [nahiáɣo - βáno]
Itsasu ba(i)ño gehia(g)o bano geiagó 1: [βano ɣei̯aɣó]
Izturitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báno - geihó 1: [βáno - gei̯hó]
Jaurrieta baño yago béño - yagó 1: [βéɲo - ǰaɣó]
Jutsi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehio 1: [βeno ɣehjo]
Kortezubi ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Landibarre ba(i)ño gehia(g)o benó géihago 1: [βenó géi̯haɣo]
Landibarre ge(h)ia(g)o baño geihago - baino 2: [gei̯haɣo - βai̯no]
Larrabetzu ge(h)ia(g)o baño géau - báño 1: [ɣéau̯ - βáɲo]
Larraine beno - haboo beno - habóo 1: [βeno - haβóo]
Larzabale ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehió 1: [βeno ɣehjó]
Larzabale habooxe habooxe 2: [haβooʃe]
Lasarte-Oria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Laukiz ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Legazpi ba(i)ño gehia(g)o baño - geyau 1: [βaɲo - ɣeǰau̯]
Leintz Gatzaga ba(i)ño gehia(g)o - baño - géi¡au - 1: [- βaɲo - ɣéi̯ʒau̯ -]
Leioa ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Leitza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: aɲó - géi̯o]
Lekaroz ba(i)ño gehia(g)o bañó - géiago 1: [βaɲó - ɣéi̯aɣɔ]
Lekeitio ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡ago 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒaɣo]
Lemoa ge(h)ia(g)o baño géau - báño 1: [ɣéau̯ - báɲo]
Lemoiz ba(i)ño gehia(g)o baiño - géau 1: [βai̯ɲo - ɣéau̯]
Luzaide / Valcarlos ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - geyó 1: [βanó - ɣeǰó]
Makea ba(i)ño gehia(g)o banó - géiago 1: [βanó - ɣéi̯aɣo]
Mañaria ge(h)ia(g)o baño géixau - báño 1: [ɣéi̯ʃau̯ - βáɲo]
Mendaro ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géixó 1: [βaɲó - ɣéi̯ʃó]
Mendata ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Mezkiritz baño yago báño - yágo 1: [βáɲo - ǰáɣo]
Montori beno habo: béno habó: 1: [βéno haβó:]
Montori habo habó 2: [haβó:]
Montori naheago naheago 3: [nahẽaɣo]
Mugerre ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano - gehio 1: [βano - gehio]
Mungia ba(i)ño gehia(g)o báño - géiau 1: [βáɲo - ɣéi̯au]
Oderitz baño geigo baño - geigó 1: [βaɲo - ɣei̯ɣó]
Oiartzun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyo 1: aɲo - ɣeǰo]
Oñati ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Ondarroa ba(i)ño gehia(g)o baño - géixa 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃa]
Orexa ba(i)ño gehia(g)o bañó - géiagó 1: aɲó - ɣéi̯aɣó]
Orio ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Orozko ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Otxandio ba(i)ño gehia(g)o báño - gé¡au 1: [βáɲo - ɣéʒau̯]
Pagola beno habo béno hábo 1: [béno háβo]
Pasaia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyó 1: [βaɲo - ɣeǰó]
Santa Grazi haboro - beno haboro - beno 1: [haβoro - βẽno]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino - geió 1: [βái̯no - ɣei̯ó]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino géio 2: [βái̯no ɣéi̯o]
Senpere ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - geió 1: [βai̯nó - ɣei̯ó]
Sohüta beno habo beno habó 1: [βeno haβó]
Sondika baixen geau báixen - géau 1: [βái̯ʃen - ɣéau̯]
Suarbe ba(i)ño gehia(g)o beñó - geyágo 1: [βeɲó - ɣeǰáɣo]
Suarbe ge(h)ia(g)o baño geyágo - béño 2: [ɣeǰáɣo - βéɲo]
Sunbilla baño geigo biño - géigo 1: iɲo - ɣéi̯ɣo]
Tolosa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geddo 1: [βaɲo - ɣeddo]
Uharte Garazi gei(h/y)o baño geyó - baino 1: [geǰó - βai̯no]
Uharte Garazi maitio - bano maitío - banó 2: [mai̯tío - βanó]
Uharte Garazi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó geió 3: [βai̯nó gei̯ó]
Urdiain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baindé - géyo 1: [βai̯ndé - ɣéǰo]
Urdiñarbe habo: - beno hábo: - beno 1: [háβo: - βẽno]
Urdiñarbe gustatzenago - beno gustátzenágo - beno 2: [guśtátsenáɣo - βẽno]
Urketa ba(i)ño gehia(g)o báno - geiháu 1: [βáno - gei̯háu̯]
Urretxu ba(i)ño gehia(g)o baño - géyao 1: [βaɲo - ɣéǰao]
Ürrüstoi beno haboo beno haboo 1: [beno haβoo]
Ürrüstoi beno haboo beno haboo 2: [βeno haβoo]
Uztaritze ge(h)ia(g)o baño gehiagó - báno 1: [ɣehiaɣó - βáno]
Uztaritze ba(i)ño gehia(g)o banó - geíago 2: [βanó - ɣeíaɣo]
Zaratamo ge(h)ia(g)o baño geiáu - baño 1: [ɣei̯áu̯ - βaɲo]
Zeanuri ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Zeberio ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Zegama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: [βaɲó - ɣéi̯o]
Zilbeti baño yago bañó - yagó 1: [βaɲó - ǰaɣó]
Zollo (Arrankudiaga) ba(i)ño gehia(g)o baño - géiau 1: [βaɲo - ɣéi̯au̯]
Zornotza ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡au 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Zugarramurdi ba(i)ño gehia(g)o bainó - geyaó 1: [βai̯nó - ɣeǰaó]
 

1220: menos (sustantivo) que / moins (substantif) que / less of a (noun) than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): menos (sustantivo) que
 • Galdera (fr): moins (substantif) que
 • Galdera (en): less of a (noun) than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta baiño gut(x)iago beinó - gutiáo 1: [βei̯nó - ɣutjáo]
Ahetze báino dyeio báino - dyeio 1: [bái̯no - dǰei̯o]
Aia baño gutxio bañó - gutxíyo 1: [baɲó - ɣutʃíǰo]
Aldude baiño gut(x)iago baino gutíago 1: [βai̯no gutíaɣo]
Aldude baiño gut(x)iago baino gutíyau 2: [bai̯no gutíǰau̯]
Alkotz gutiago beno gutiagó - peñó 1: [ɣutjaɣó - peɲó]
Altzai bano aphürrago báno áphürrágo 1: [báno áphyr̄áɣo]
Altzai baño gutiago báno gütiágo 2: [báno gytjáɣo]
Altzürükü beno gütiago béno - gütígo 1: [béno - gytíɣo]
Altzürükü aphür bat aph´ürbat 1: [aphýrbat]
Amezketa gutxigo bañó gutxígo - bañó 1: [ɣutʃíɣo - baɲó]
Amezketa baño gutxio baño - gutxío 2: [baɲo - ɣutʃío]
Andoain baño gutxio báñó - gutxio 1: [báɲó - ɣutʃjo]
Aniz baino gutiago baño - gutíogo 1: aɲo - ɣutíɔɣo]
Aramaio baño gutxiau báño gutxíau 1: [báɲo ɣutʃíau̯]
Araotz (Oñati) baño gutxiau báño - gutxíau 1: [báɲo - ɣutʃíau̯]
Arbizu baiño gut(x)iago bAEño - gútxiaó 1: [bạɲo - ɣútʃjaó]
Arboti gütiau beno gütiáu - béno 1: [gytjáu̯ - béno]
Armendaritze gütio ezen ta - gütió ezen ta leheno 1: ytió esen ta leheno]
Armendaritze gutio gutió 2: [gutió]
Arnegi baiño gut(x)iago beno - gutió 1: [beno - ɣutjó]
Arrangoitze baiño gut(x)iago bainó - gutiagó 1: [bai̯nó - ɣutiaɣó]
Arrasate baño gutxiau báño - gutxíau 1: [báɲo - ɣutʃíau̯]
Arrazola (Atxondo) gutxia baño gutxía - baño 1: [ɣutʃía - baɲo]
Arrieta gitxiau baño gitxiáu - báño 1: [ɣitʃiáu̯ - báɲo]
Arroa (Zestoa) baño gutxio bañó - gutxíyo 1: [baɲó - ɣutʃíǰo]
Arrueta beno gütiago béno gütiau 1: [βéno gytjau̯]
Asteasu baño gutxio bañó - gutxío 1: [baɲó - ɣutʃío]
Ataun gutxiago baño gutxíago - bañó 1: [gutʃíaɣo - baɲó]
Ataun gutxiago baño gutxíago - bañó 2: [gutʃíaɣo - βaɲó] -
Ataun baño gutxiago bañó - gutxíago 3: [βaɲó - ɣutʃíaɣo]
Azkaine baiño gut(x)iago bañón - gutíago 1: [baɲón - ɣutíaɣo]
Azkoitia baño gutxio báño - gutxí¡o 1: [báɲo - ɣutʃíʒo]
Azpeitia baño gutxio bañó - gutxíyo 1: [baɲó - ɣutʃíǰo]
Baigorri gutiago beno gutiágo - bano 1: [gutjáɣo - bano]
Bakio baño gitxia(g)o báño - gitxiáu 1: [báɲo - ɣitʃjáu̯]
Bardoze baiño gut(x)iago béno gutio 1: [βéno gutjo]
Barkoxe beno gütiago béno - gütígo 1: [béno - gytíɣo]
Barkoxe aphürrago aphürrago 2: [aphyr̄aɣo]
Barkoxe beno aphürrágo beno aphürrágo 3: [βeno aphyr̄áɣo]
Barkoxe gütigo gütígo 4: [gytíɣo]
Bastida baiño gut(x)iago baino gutio: 1: [bai̯no ɣutio:]
Beasain baño gutxigo baño - gutxigó 1: [baɲo - ɣutʃiɣó]
Behorlegi baiño gut(x)iago beno - gutió 1: [beno - ɣutió]
Beizama baño gutxio bañó - gutxío 1: [baɲó - ɣutʃío]
Bergara baño gutxiau baño - gutxíau 1: [baɲo - ɣutʃíau̯]
Bermeo baño gitxia(g)o báño - gitxíau 1: [báɲo - gitʃíau̯]
Berriz baño gitxia(g)o báño - gitxíagó 1: [báɲo - ɣitʃíaɣó]
Beruete baño gutxio baño - gútxeó 1: [baɲo - ɣútʃeó]
Beskoitze bano gutio banó - gutió 1: [βanó - ɣutió]
Bidarrai baiño gut(x)iago bainó - gutiagó 1: [bai̯nó - ɣutiaɣó]
Bidarrai baino gutiago bano - guttíago 2: [βano - guttíaɣo]
Bolibar baño gutxiau bañó - gutxíau 1: [baɲó - ɣutʃíau̯]
Busturia baño gitxia(g)o baño - gitxíago 1: [baɲo - ɣitʃíaɣo]
Deba baño gutxio baño - gútxió 1: [baɲo - ɣútʃió]
Deba baño gutxio baño gútxio 2: [baɲo ɣútʃjo]
Deba baño gutxio bañó - gútxio 3: [baɲó - ɣútʃjo]
Dima baño gitxia(g)o báño - gitxiáu 1: [βáɲo - ɣitʃiáu̯]
Domintxaine gutiago beno gütiagó - benó 1: [gytjaɣó - benó]
Domintxaine beno gütiago béno - gütiágo 2: [béno - ɣytjáɣo]
Donamaria baiño gut(x)iago buñó guttígo 1: uɲó ɣuttíɣo]
Donibane Lohizune baiño gut(x)iago beino - gutíio 1: [bɛi̯no - ɣutíjo]
Donostia baño gutxio baño - gutxíyo 1: [baɲo - ɣutʃíǰo]
Dorrao / Torrano baiño gut(x)iago béño - gutxiáu 1: [béɲo - ɣutʃjáu̯]
Eibar baño gitxia(g)o bañó - gitxíao 1: [baɲó - ɣitʃíao]
Elantxobe gitxiau baño gitxíau - baño 1: [ɣitʃíau̯ - baɲo]
Elduain baño gutxigo báño - gútxigo 1: [báɲo - ɣútʃiɣo]
Elgoibar gitxiau baño gitxío - baño 1: [gitʃío - baɲo]
Elorrio baño gutxiau báño gutxíau 1: [báɲo ɣutʃíau̯]
Erratzu baiño gut(x)iago bainó - gutíogo 1: [βai̯nó - ɣutíɔɣo]
Errezil gutxigo bañó gutxío - bañó 1: [ɣutʃío - βaɲó]
Errezil baño gutxio bañó - gutxío 2: [βaɲó - ɣutʃío]
Errigoiti baño gitxia(g)o bañó - gitxiáu 1: [baɲó - ɣitʃiáu̯]
Eskiula baiño gut(x)iago beno - gütío 1: [beno - gytío]
Eskiula gütio beno gütío - beno 2: [ɣytío - βeno]
Eskiula gütigo gütígo 3: [ɣytíɣo] -
Etxalar baino gutiago baño - gutíyago 1: aɲo - ɣutíǰaɣo]
Etxaleku baiño gut(x)iago beñó - gútxio 1: eɲó - ɣútʃio]
Etxarri (Larraun) baño gutxio baño - gutxío 1: [baɲo - ɣutʃío]
Etxebarri gitxiau baño gitxí¡au - báño 1: [ɣitʃíʒau̯ - báɲo]
Etxebarria baño gitxia(g)o bañó - gitxíao 1: [baɲó - ɣitʃíao]
Eugi baiño gut(x)iago peñó gútiagó 1: [peɲó ɣútjaɣó]
Ezkio-Itsaso baño gutxigo bañó - gutxígó 1: [baɲó - ɣutʃíɣó]
Ezkurra baño gutxigo bañó - gutxigo 1: [baɲó - ɣutʃiɣo]
Ezterenzubi bano gutio bano gutió 1: [bano ɣutjó]
Gaintza baiño gut(x)iago biñó - gútxió 1: [βiɲó - ɣútʃió]
Gamarte baiño gut(x)iago beno gútio 1: eno gútio]
Gamiz-Fika baño gitxiau bañó gitxiáu 1: [baɲó gitʃjáu̯]
Gamiz-Fika gitxiau baño gitxiáu - baño 2: [gitʃjáu̯ - βaɲo]
Garrüze baiño gut(x)iago benó - gütióu 1: [βenó - gytióu̯]
Getaria gutxi gútxi 1: [ɣútʃi]
Getxo baño gitxia(g)o báño - gitxíau 1: [báɲo - ɣitʃíau̯]
Gizaburuaga baño gitxia(g)o baño - gitxíau 1: [baɲo - ɣitʃíau̯]
Goizueta baño gutxio baño - gútxio 1: aɲo - ɣútʃio]
Hazparne baino gutio bainó - gutió 1: [βai̯nó - ɣutió]
Hendaia baiño gut(x)iago bañóñ guttiyó 1: aɲóɲ guttiǰó]
Hernani baiño gut(x)iago bañó gutxíyo 1: [baɲó gutʃíǰo]
Hondarribia baño gutxiago baño - gútxiyago 1: [βaɲo - ɣútʃiǰaɣo]
Ibarruri (Muxika) gitxiau baño gitxíau - baño 1: [ɣitʃíau̯ - baɲo]
Igoa baiño gut(x)iago biño - gutxío 1: [biɲo - ɣutʃío]
Ikaztegieta baiño gut(x)iago - baño - gutxíago - 1: [- baɲo - ɣutʃíaɣo -]
Irisarri bano gutio banó gutió 1: [banó gutió]
Itsasu beno gutiago beno - gutiagó 1: [βeno - ɣutiaɣó]
Izturitze bano gutio báno gutió 1: [báno gutió]
Jaurrieta baiño gut(x)iago béño - gutiagó 1: [βéɲo - ɣutjaɣó]
Jutsi baiño gut(x)iago beno - gutio 1: [beno - gutjo]
Kortezubi gitxiau baño gitxiáu - baño 1: [ɣitʃjáu̯ - βaɲo]
Landibarre baiño gut(x)iago baino - gutiagó 1: [βai̯no - gutiaɣó]
Larrabetzu baño gitxia(g)o báño - gitxiáu 1: [báɲo - ɣitʃiáu̯]
Larraine gutiago beno gütiágo - beno 1: [gytiáɣo - beno]
Larzabale baiño gut(x)iago beno - gutió 1: [beno - gutjó]
Lasarte-Oria gutxigo bañó gutxíyo - bañó 1: [ɣutʃíǰo - baɲó]
Laukiz baño gitxia(g)o báño - gitxíau 1: [báɲo - ɣitʃíau̯]
Legazpi baño gutxigo baño - gutxigo 1: [baɲo - ɣutʃiɣo]
Leintz Gatzaga baño gutxiau báño - gutxíau 1: [báɲo - ɣutʃíau̯]
Leioa baño gitxia(g)o báño - gitxiáu 1: [báɲo - ɣitʃjáu̯]
Leitza baño gutxigo bañó - gútxigo 1: [baɲó - gútʃiɣo]
Lekaroz baño gutiago bañó gutiagó 1: aɲó gutiaɣó]
Lekeitio baño gitxia(g)o báño - gitxíau 1: [báɲo - ɣitʃíau̯]
Lemoa gitxiau baño gitxiáu - báño 1: [ɣitʃiáu̯ - báɲo]
Lemoiz baño gitxia(g)o baño - gitxíau 1: [baɲo - ɣitʃíau̯]
Luzaide / Valcarlos bano gutio banó gutió 1: [banó ɣutjó]
Makea bano gutio banó - gutió 1: [banó - ɣutió]
Mañaria gitxiau baño gitxiau - báño 1: [ɣitʃiau̯ - βáɲo]
Mendaro baño gitxia(g)o baño - gitxío 1: [baɲo - ɣitʃío]
Mendaro baño gutxio baño - gutxío 2: [baɲo - ɣutʃío]
Mendata baño gitxia(g)o baño - gitxíau 1: [baɲo - ɣitʃíau̯]
Mezkiritz baino gutiago bañó - gutíago 1: [baɲó - ɣutíaɣo]
Montori beno gütiago beno - gütiágo 1: [beno - gytjáɣo]
Montori aphürrago áphürrágo 2: [áphyRáɣo]
Mugerre bano gutio bano - gutio 1: [βano - gutio]
Mungia baño gitxia(g)o báño - gitxiáu 1: [báɲo - ɣitʃiáu̯]
Oderitz baño gutxio báño - gútxio 1: [βáɲo - ɣútʃjo]
Oiartzun baño gutxio baño - gútxiyo 1: [βaɲo - ɣútʃiǰo]
Oñati baño gutxiau baño - gutxíau 1: [baɲo - ɣutʃíau̯]
Ondarroa baño gitxia(g)o báño - gitxía 1: [báɲo - ɣitʃía]
Orexa baño gutxiago baño - gutxiagó 1: [baɲo - ɣutʃiaɣó]
Orio baño gutxio bañó - gutxíyo 1: [baɲó - ɣutʃíǰo]
Orozko baño gitxia(g)o báño - gitxiú 1: [βáɲo - ɣitʃiú]
Otxandio baño gitxiau báño gitxíau 1: [βáɲo ɣitʃíau̯]
Pagola beno gütiago benó - gütíago 1: [benó - ɣytíaɣo]
Pasaia baiño gut(x)iago bañón - gútxiyó 1: [baɲón - gútʃiǰó]
Santa Grazi bena aphürrago bena aphürrágo 1: [bena aphyr̄áɣo]
Santa Grazi beno - aphürrago beno - aphürrago 2: [beno - aphyr̄aɣo]
Sara baino gutio báino - gutió 1: [bái̯no - ɣutió]
Senpere baino gutio bainó - gutío 1: [βai̯nó - ɣutío]
Sohüta beno gütiago béno - gütígo 1: [béno - gytíɣo]
Sohüta aphürrago aphürrágo 1: [aphyr̄áɣo]
Sohüta aphürrago aphürrágo 2: [aphyr̄áɣo]
Sondika baixen gitxiau báixen - gitxiau 1: [bái̯ʃen - ɣitʃjau̯]
Suarbe baiño gut(x)iago bIEñó - guttiágo 1: [βẹɲó - ɣuttjáɣo]
Suarbe baiño gut(x)iago biñó - guttiágo 2: [βiɲó - ɣuttjáɣo]
Suarbe guttiago beño guttiágo - beñó 3: [ɣuttjáɣo - βeɲó]
Sunbilla gutiyego biño gutíyego - biño 1: [ɣutíǰəɣo - biɲo]
Tolosa baño gutxigo baño - gutxigo 1: [baɲo - ɣutʃiɣo]
Uharte Garazi bano gutio bano - gútio 1: [bano - gútjo]
Urdiain baiño gut(x)iago beindé - gútxiyó 1: [βei̯ndé - ɣútʃiǰó]
Urdiñarbe gütigo beno gütígo - beno 1: [gytíɣo - βẽno]
Urdiñarbe gütigo gütígo 2: [ɣytíɣo]
Urdiñarbe aphürrago aphürrágo 4: [aphyr̄áɣo] -
Urketa bano gutio báno - gútio 1: [βáno - gútio]
Urketa gutio bano gútio - báno 2: [gútio - báno] -
Urretxu baño gutxio baño - gutxío 1: [baɲo - ɣutʃío]
Ürrüstoi beno gütiago beno - gütiago 1: [beno - gytjaɣo]
Uztaritze guttiago baino guttíago - báino 1: [guttíaɣo - bái̯no]
Zaratamo gitxiau baño gitxiáu - báño 1: [ɣitʃiáu̯ - báɲo]
Zeanuri baño gitxia(g)o báño - gitxígo 1: [báɲo - ɣitʃíɣo]
Zeberio baño gitxia(g)o báño - gitxiáu 1: [βáɲo - ɣitʃiáu̯]