Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

22085 emaitza Aditz morfologia: laguntzaileak bilaketarentzat

1273: IZAN [+pres., ni] / IZAN [+prés., ni] / IZAN [+pres., ni]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., ni]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., ni]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., ni]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta niz niz 1: [niz]
Abaurregaina / Abaurrea Alta nis nís 2: [níź]
Ahetze naiz naiz 1: [nai̯s]
Aia naiz náiz 1: [nái̯s]
Aldude niz níz 1: [nís]
Alkotz naiz náiz 1: [nái̯z]
Altzai niz niz 1: [nis]
Altzürükü niz niz 1: [nis]
Amezketa naiz náiz 1: [nái̯s]
Andoain naiz náiz 1: [nái̯s]
Aniz naiz naiz 1: [nai̯s]
Aramaio nas nas 1: [naś]
Araotz (Oñati) nais nais 1: [nai̯ś]
Arbizu nais náis 1: [nái̯ś]
Arboti niz níz 1: [nís]
Armendaritze niz níz 1: [nís]
Armendaritze naiz naiz 2: [nai̯s]
Arnegi niz niz 1: [nis]
Arrangoitze naiz naiz 1: [nai̯s]
Arrasate nas nás 1: [náś]
Arrazola (Atxondo) nas nas 1: [naś]
Arrieta nas nas 1: [naś]
Arroa (Zestoa) naiz náiz 1: [nái̯s]
Arrueta niz níz 1: [nís]
Asteasu naiz náiz 1: [nái̯s]
Ataun naiz náiz 1: [nái̯s]
Azkaine naiz naiz 1: [nai̯s]
Azkoitia naiz náiz 1: [nái̯s]
Azpeitia naiz náiz 1: [nái̯s]
Baigorri niz niz 1: [nis]
Bakio nai nai 1: [nai̯]
Bardoze niz níz 1: [nís] -
Barkoxe niz niz 1: [nis]
Bastida niz niz 1: [nis]
Beasain naiz náiz 1: [nái̯s]
Behorlegi niz níz 1: [nís]
Beizama naiz náiz 1: [nái̯s]
Bergara naiz naiz 1: [nai̯s]
Bermeo nai nai 1: [nai̯]
Berriz nas nas 1: [naś]
Berriz nais nais 2: [nai̯ś]
Beruete naz náz 1: [nás]
Beskoitze niz niz 1: [nis]
Bidarrai niz niz 1: [nis]
Bolibar nas nas 1: [naś]
Busturia nas nás 1: [náś]
Deba nais naiSZ 1: [nai̯s̟]
Dima nas nas 1: [naś]
Domintxaine niz niz 1: [nis]
Donamaria naiz naiz 1: [nai̯s]
Donibane Lohizune naiz naiz 1: [nai̯s]
Donostia naiz naiz 1: [nai̯s]
Dorrao / Torrano neiz néiz 1: [néi̯z]
Dorrao / Torrano neiz néiz 2: [néi̯s]
Eibar naix naix 1: [nai̯ʃ]
Elantxobe nas nas 1: [naś]
Elduain naiz náiz 1: [nái̯s]
Elgoibar naiz naiz 1: [nai̯s]
Elorrio nas nas 1: [naś]
Erratzu naiz náiz 1: [nás]
Errezil naiz náiz 1: [nái̯s]
Errigoiti nas nas 1: [naś]
Eskiula niz niz 1: [nis]
Etxalar naiz naiz 1: [nai̯s]
Etxaleku naiz náiz 1: [nái̯s]
Etxarri (Larraun) naiz náiz 1: [nái̯s]
Etxebarri nas nás 1: [náś]
Etxebarria nas nás 1: [náś]
Eugi naiz náiz 1: [nái̯s]
Eugi neiz néiz 2: [néi̯s]
Ezkio-Itsaso naiz náiz 1: [nái̯s]
Ezkurra naiz náiz 1: [nái̯s]
Ezterenzubi niz niz 1: [nis]
Gaintza naiz náiz 1: [nái̯s]
Gamarte niz niz 1: [nis]
Gamiz-Fika nas nas 1: [naś]
Garrüze niz niz 1: [nis]
Getaria naiz náiz 1: [nái̯s]
Getxo nas nás 1: [náś]
Gizaburuaga nas nás 1: [náś]
Goizueta naiz náiz 1: [nái̯s]
Hazparne niz niz 1: [nis]
Hendaia naiz naiz 1: [nai̯s]
Hernani naiz náiz 1: [nái̯s]
Hondarribia nais nais 1: [nai̯ś]
Ibarruri (Muxika) nas nas 1: [naś]
Igoa naz náz 1: [nás]
Ikaztegieta naiz naiz 1: [nai̯s]
Irisarri niz níz 1: [nís]
Itsasu niz niz 1: [nis]
Izturitze niz niz 1: [nis]
Jaurrieta niz níz 1: [níz]
Jutsi niz niz 1: [nis]
Kortezubi nas nas 1: [naś]
Landibarre naiz náiz 1: [nái̯s]
Landibarre niza niza 2: [nisa] -
Larrabetzu nas nas 1: [naś]
Larrabetzu nes nes 2: [neś]
Larraine niz niz 1: [nis]
Larzabale niz niz 1: [nis]
Lasarte-Oria nais náis 1: [nái̯ś]
Laukiz nas nás 1: [náś]
Legazpi naiz naiz 1: [nai̯s]
Leintz Gatzaga nas nas 1: [naś]
Leioa nas nas 1: [naś]
Leitza naiz náiz 1: [nái̯s]
Lekaroz naiz naiz 1: [nai̯s]
Lekeitio nas nás 1: [náś]
Lemoa nas nas 1: [naś]
Lemoa nes nes 2: [neś]
Lemoiz nas nás 1: [náś]
Luzaide / Valcarlos niz niz 1: [nis]
Makea naiz naiz 1: [nai̯s]
Makea niz niz 2: [nis]
Mañaria nas nas 1: [naś]
Mendaro nais náis 1: [nái̯ś]
Mendata nas nás 1: [náś]
Mezkiritz naiz náiz 1: [nái̯s]
Mezkiritz nez néz 2: [nés]
Montori niz niz 1: [nis] -
Mugerre niz niz 1: [nis]
Mungia nas nas 1: [naś]
Oderitz naiz náiz 1: [nái̯s]
Oiartzun naiz náiz 1: [nái̯s]
Oñati nais náis 1: [nái̯ś]
Ondarroa nas nas 1: [naś]
Orexa naiz náiz 1: [nái̯s]
Orio naiz náiz 1: [nái̯s]
Orozko nas nas 1: [naś]
Orozko nes nes 2: [neś]
Otxandio nas nas 1: [naś]
Pagola niz níz 1: [nís]
Pasaia naiz náiz 1: [nái̯s]
Santa Grazi niz niz 1: [nis]
Sara naiz naiz 1: [nai̯s]
Senpere naiz naíz 1: [naís]
Sohüta niz níz 1: [nís]
Sondika nas nas 1: [naś]
Suarbe naiz náiz 1: [nái̯s]
Sunbilla naiz naiz 1: [nas]
Tolosa naiz náiz 1: [nái̯s]
Uharte Garazi niz níz 1: [nís]
Urdiain naiz náiz 1: [nái̯s]
Urdiñarbe niz niz 1: [nis] -
Urketa niz niz 1: [nis]
Urretxu naiz náiz 1: [nái̯s]
Ürrüstoi niz niz 1: [nis]
Uztaritze niz niz 1: [nis]
Zaratamo nas nas 1: [naś]
Zeanuri nes nes 1: [neś]
Zeberio nes nes 1: [neś]
Zegama naiz náiz 1: [nái̯s]
Zilbeti naiz naiz 1: [nai̯s]
Zilbeti neiz néiz 2: [néi̯s]
Zollo (Arrankudiaga) nas nas 1: [naś]
Zornotza nas nas 1: [naś]
Zugarramurdi naiz náiz 1: [nái̯s]
 

1274: IZAN [+pres., hi] / IZAN [+prés., hi] / IZAN [+pres., hi]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., hi]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., hi]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., hi]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iz íz 1: [ís]
Abaurregaina / Abaurrea Alta yis yís 2: [ǰíś] -
Ahetze aiz aiz 1: [ai̯s]
Ahetze haiz haiz 2: [hai̯s]
Aia aiz áiz 1: [ái̯s]
Aldude hiz híz 1: [hís]
Alkotz aiz áiz 1: [ái̯z]
Altzai hiz híz 1: [hís]
Altzürükü hiz híz 1: [hís]
Altzürükü hiza híza 2: [hísa] -
Amezketa aiz áiz 1: [ái̯s]
Andoain aiz áiz 1: [ái̯s]
Aniz iaiz iaiz 1: [jai̯s]
Aramaio as as 1: [aś]
Araotz (Oñati) ais ais 1: [ai̯ś]
Arbizu aiz áiz 1: [ái̯s]
Arboti his hís 1: [híś]
Arboti egoiteintz egoitéintz 2: [eɣoi̯té:i̯nts] -
Arboti hiza híza 3: [hísa]
Arboti egoitenintza egóitenintzá 4: [eɣói̯tenintsá] -
Armendaritze hiz híz 1: [hís]
Arnegi hiz híz 1: [hís]
Arrangoitze haiz haíz 1: [haís]
Arrasate as as 1: [aś]
Arrazola (Atxondo) as as 1: [aś]
Arrieta as as 1: [aś]
Arroa (Zestoa) aiz áiz 1: [ái̯s]
Arrueta hiz híz 1: [hís]
Asteasu aiz áiz 1: [ái̯s]
Ataun aiz áiz 1: [ái̯s]
Azkaine haiz haiz 1: [hai̯s]
Azkaine hiz hiz 2: [his]
Azkoitia aiz áiz 1: [ái̯s]
Azpeitia aiz áiz 1: [ái̯s]
Baigorri hiz hiz 1: [his]
Baigorri haiz haiz 2: [hai̯s]
Bakio as as 1: [aś]
Bardoze hiz híz 1: [hís] -
Barkoxe hiz hiz 1: [his]
Bastida hiz hiz 1: [his]
Beasain aiz áiz 1: [ái̯s]
Behorlegi hiz híz 1: [hís]
Beizama aiz áiz 1: [ái̯s]
Bergara aiz aiz 1: [ai̯s]
Bermeo ais ais 1: [ai̯ś]
Berriz as as 1: [aś]
Berriz ais ais 2: [ai̯ś]
Beruete yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Beskoitze hiz hiz 1: [his]
Beskoitze iz íz 2: [ís]
Bidarrai haiz háiz 1: [hái̯s]
Bolibar gas gas 1: [ɣaś]
Bolibar as as 2: [aś]
Busturia as as 1: [aś]
Deba aiSZ áiSZ 1: [ái̯s̟]
Dima as as 1: [aś]
Domintxaine hiz híz 1: [hís]
Donamaria yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Donibane Lohizune aiz áiz 1: [ái̯s]
Donostia aiz aiz 1: [ai̯s]
Dorrao / Torrano eiz éiz 1: [éi̯s]
Eibar aix áix 1: [ái̯ʃ]
Elduain aiz áiz 1: [ái̯s]
Elgoibar aiz áiz 1: [ái̯s]
Elorrio as as 1: [aś]
Erratzu aiz áiz 1: [ái̯s]
Errezil aiz áiz 1: [ái̯s]
Eskiula hiz hiz 1: [his]
Etxalar iaiz iaiz 1: [jai̯s]
Etxaleku yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Etxaleku aiz áiz 2: [ái̯s]
Etxarri (Larraun) yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Etxebarria as ás 1: [áś]
Eugi yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Ezkio-Itsaso aiz áiz 1: [ái̯s]
Ezkurra iaiz iáiz 1: [jái̯s]
Ezkurra yaiz yáiz 2: [ǰái̯s]
Ezterenzubi iz iz 1: [is]
Gaintza aiz áiz 1: [ái̯s]
Gaintza iz iz 2: [i̯s]
Gamarte iz íz 1: [ís]
Gamiz-Fika as as 1: [aś]
Garrüze hiz híz 1: [hís]
Getaria aiz áiz 1: [ái̯s]
Getxo as as 1: [aś]
Gizaburuaga as as 1: [aś]
Goizueta iaiz iáiz 1: [i̯ái̯s]
Hazparne hiz hiz 1: [his]
Hendaia aiz áiz 1: [ái̯s]
Hernani aiz áiz 1: [ái̯s]
Hernani iaiz iáiz 2: [jái̯s]
Hondarribia yais yais 1: [ǰai̯ś]
Ibarruri (Muxika) as as 1: [aś]
Igoa yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Igoa ddaiz ddáiz 2: [ddái̯s]
Ikaztegieta aiz aiz 1: [ai̯s]
Irisarri hiz híz 1: [hís]
Itsasu hiz hiz 1: [his]
Izturitze hiz hiz 1: [his]
Jaurrieta iz íz 1: [ís]
Jutsi hiz hiz 1: [his]
Kortezubi as as 1: [aś]
Landibarre iz íz 1: [ís]
Larrabetzu gas gas 1: [ɣaś]
Larraine iz iz 1: [is]
Larzabale hiz hiz 1: [his]
Lasarte-Oria ais áis 1: [ái̯ś]
Laukiz as as 1: [aś]
Legazpi aiz aiz 1: [ai̯s]
Leintz Gatzaga as as 1: [aś]
Leioa gas gas 1: [ɣaś]
Leitza aiz áiz 1: [ái̯s]
Lekaroz iaiz iaiz 1: [jai̯s]
Lemoa as as 1: [aś]
Lemoiz as as 1: [aś]
Luzaide / Valcarlos iz iz 1: [is]
Makea hiz hiz 1: [his]
Mañaria as as 1: [aś]
Mendaro ais áis 1: [ái̯ś]
Mendata as as 1: [aś]
Mezkiritz aiz áiz 1: [ái̯s]
Mezkiritz yaiz yáiz 2: [ǰái̯s]
Montori iz iz 1: [is] -
Mugerre hiz hiz 1: [his]
Mungia as as 1: [aś]
Oderitz yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Oiartzun yaiz yáiz 1: [ǰás]
Oñati ais áis 1: [ái̯ś]
Orexa aiz áiz 1: [ái̯s]
Orio aiz áiz 1: [ái̯s]
Orozko as as 1: [aś]
Otxandio as as 1: [aś]
Pagola hiz híz 1: [hís]
Pasaia aiz áiz 1: [ái̯s]
Santa Grazi hiz híz 1: [hís]
Sara aiz aiz 1: [ai̯s]
Senpere aiz aíz 1: [aís]
Sohüta hiz híz 1: [hís]
Sohüta iz iz 2: [is]
Sohüta hiz hiz 3: [his] -
Sondika as as 1: [aś]
Suarbe yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Sunbilla yaiz yaiz 1: [ǰai̯s]
Tolosa aiz áiz 1: [ái̯s]
Uharte Garazi iz íz 1: [ís]
Uharte Garazi intz intz 2: [ints] -
Urdiain aiz áiz 1: [ái̯s]
Urdiain iz íz 2: [ís]
Urdiñarbe hiz híz 1: [hís] -
Urketa - iz - iz 1: [- i̯s]
Urretxu aiz áiz 1: [ái̯s]
Ürrüstoi hiz hiz 1: [his]
Uztaritze hiz hiz 1: [his]
Uztaritze iz iz 2: [is]
Zaratamo as as 1: [aś]
Zeanuri as as 1: [aś]
Zeberio as as 1: [aś]
Zegama aiz áiz 1: [ái̯s]
Zilbeti yaiz yáiz 1: [ǰái̯s]
Zollo (Arrankudiaga) as as 1: [aś]
Zugarramurdi aiz áiz 1: [ái̯s]
 

1275: IZAN [+pres., hura] / IZAN [+prés., hura] / IZAN [+pres., hura]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., hura]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., hura]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta da 1: [ðá]
Ahetze da da 1: [ða]
Aia da 1: [ðá]
Aldude da da 1: [da]
Alkotz da 1: [ðá]
Altzai da da 1: [da]
Altzürükü da da 1: [da]
Amezketa da 1: [ðá]
Andoain da 1: [ðá]
Aniz da da 1: [ða]
Aramaio da da 1: [ða]
Araotz (Oñati) da da 1: [ða]
Arbizu da 1: [ðá]
Arboti da da 1: [da]
Armendaritze da da 1: [da]
Arnegi da 1: [dá]
Arrangoitze da da 1: [da]
Arrasate da da 1: [ða]
Arrazola (Atxondo) da da 1: [ða]
Arrieta da da 1: [ða]
Arrieta de de 2: [ðe]
Arroa (Zestoa) da 1: [ðá]
Arrueta da da 1: [da]
Asteasu da 1: [ðá]
Ataun da 1: [ðá]
Azkaine da da 1: [ða]
Azkoitia da 1: [ðá]
Azpeitia da 1: [ðá]
Baigorri da da 1: [ða]
Bakio da da 1: [ða]
Bardoze da da 1: [da] -
Barkoxe da da 1: [da]
Bastida da da 1: [da]
Beasain da 1: [ðá]
Behorlegi da da 1: [da]
Beizama da 1: [ðá]
Bergara da da 1: [ða]
Bermeo da da 1: [ða]
Berriz da da 1: [ða]
Beruete da 1: [ðá]
Beskoitze da da 1: [da]
Bidarrai da da 1: [da]
Bolibar da da 1: [ða]
Busturia da da 1: [ða]
Deba da 1: [ðá]
Dima da da 1: [ða]
Domintxaine da da 1: [da]
Donamaria da da 1: [ða]
Donibane Lohizune da 1: [ðá]
Donostia da da 1: [ða]
Dorrao / Torrano da 1: [dá]
Eibar da da 1: [ða]
Elantxobe da da 1: [ða]
Elduain da 1: [ðá]
Elgoibar da da 1: [ða]
Elorrio da da 1: [ða]
Erratzu da 1: [ðá]
Errezil da 1: [ðá]
Errigoiti da da 1: [ða]
Errigoiti da da 2: [da] -
Eskiula da da 1: [da]
Etxalar da da 1: [ða]
Etxaleku da 1: [ðá]
Etxarri (Larraun) da 1: [ðá]
Etxebarri de de 1: [ðe]
Etxebarria da 1: [ðá]
Etxebarria da 2: [dá] -
Eugi da 1: [ðá]
Ezkio-Itsaso da 1: [ðá]
Ezkurra da 1: [ðá]
Ezterenzubi da da 1: [da]
Gaintza da 1: [dá]
Gamarte da da 1: [da]
Gamiz-Fika da da 1: [ða]
Garrüze da da 1: [da]
Getaria da 1: [ðá]
Getxo da da 1: [ða]
Gizaburuaga da da 1: [ða]
Goizueta da 1: [ðá]
Hazparne da da 1: [ða]
Hendaia da 1: [ðá]
Hernani da 1: [ðá]
Hondarribia da da 1: [ða]
Ibarruri (Muxika) da da 1: [ða]
Igoa da 1: [ðá]
Irisarri da da 1: [da]
Itsasu da da 1: [ða]
Izturitze da da 1: [da]
Jaurrieta da 1: [ðá]
Jutsi da da 1: [da]
Kortezubi da da 1: [ða]
Landibarre da da 1: [da]
Larrabetzu da da 1: [ða]
Larraine da da 1: [da]
Larzabale da da 1: [da]
Lasarte-Oria da 1: [ðá]
Laukiz da da 1: [ða]
Legazpi da da 1: [ða]
Leintz Gatzaga da da 1: [ða]
Leioa da 1: [ðá]
Leitza da 1: [ðá]
Lekaroz da da 1: [ða]
Lekeitio da da 1: [ða]
Lemoa da da 1: [ða]
Lemoiz da da 1: [ða]
Luzaide / Valcarlos da da 1: [da]
Makea da da 1: [ða]
Mañaria da da 1: [ða]
Mendaro da 1: [ðá]
Mendata da da 1: [ða]
Mezkiritz da 1: [ðá]
Mezkiritz da da 2: [ða] -
Montori da da 1: [da] -
Mugerre da da 1: [da]
Mungia da da 1: [ða]
Oderitz da 1: [ðá]
Oiartzun da 1: [ðá]
Oñati da 1: [ðá]
Ondarroa de de 1: [ðe]
Orexa da 1: [ðá]
Orio da 1: [ðá]
Orozko da da 1: [ða]
Otxandio da da 1: [ða]
Pagola da da 1: [da]
Pasaia da 1: [ðá]
Santa Grazi da da 1: [da]
Sara da da 1: [da]
Senpere da da 1: [ða]
Sohüta da da 1: [da]
Sondika da da 1: [ða]
Suarbe da 1: [dá]
Sunbilla da da 1: [ða]
Tolosa da 1: [ðá]
Uharte Garazi da da 1: [da]
Urdiain da 1: [ðá] -
Urdiain da 2: [dá]
Urdiñarbe da da 1: [da] -
Urketa da da 1: [da]
Urretxu da 1: [ðá]
Ürrüstoi da da 1: [da]
Uztaritze da da 1: [ða]
Zaratamo da da 1: [ða]
Zeanuri da da 1: [ða]
Zeberio da da 1: [ða]
Zegama da 1: [ðá]
Zilbeti da 1: [ðá]
Zollo (Arrankudiaga) da da 1: [ða]
Zornotza da da 1: [ða]
Zugarramurdi da da 1: [ða]
 

1276: IZAN [+pres., gu] / IZAN [+prés., gu] / IZAN [+pres., gu]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., gu]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., gu]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., gu]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gira gíra 1: [ɣíra]
Ahetze ga ga 1: [ga]
Aia gea géa 1: [ɣéa]
Aldude gira gíra 1: [gíra]
Alkotz gara gára 1: [ɣára]
Altzai gia gía 1: [gía]
Altzürükü gia gía 1: [gía]
Amezketa gea geá 1: [gɛá]
Andoain gea gea 1: [gea]
Aniz kara kara 1: [kara]
Aramaio gara gara 1: [ɣara]
Araotz (Oñati) gara gara 1: [ɣara]
Arbizu gea geá 1: [geá]
Arboti gira gíra 1: [gíra]
Armendaritze gira girá 1: [girá]
Armendaritze gira gíra 2: [gíra]
Arnegi gira gíra 1: [gíra]
Arrangoitze gera géra 1: [géra]
Arrasate gara gára 1: [ɣára]
Arrazola (Atxondo) gara gara 1: [ɣara]
Arrieta gara gara 1: [ɣara]
Arroa (Zestoa) gee geé 1: [ɣeœ́]
Arrueta gira gíra 1: [gíra]
Asteasu gea gea 1: [gea]
Ataun gea geá 1: [geá]
Azkaine gira gíra 1: [ɣíra]
Azkaine gare gáre 2: [ɣáre]
Azkoitia gea geá 1: [ɣeá]
Azpeitia gea geá 1: [ɣeá]
Baigorri gira gíra 1: [gíra]
Bakio gara gára 1: [ɣára]
Bardoze gie gié 1: [gjé] -
Bardoze gie gíe 2: [gíe] -
Barkoxe gia gía 1: [gía]
Bastida gia gía 1: [gía]
Beasain gea géa 1: [gɛ́a]
Behorlegi gira gíra 1: [gíra]
Beizama gea geá 1: [ɣeá]
Bergara ga ga 1: [ɣa:]
Bermeo gara gara 1: [ɣara]
Berriz gara gára 1: [ɣára]
Beruete ga 1: [gá:]
Beskoitze giye giyé 1: [giǰé]
Bidarrai gira gira 1: [gira]
Bolibar gara gará 1: [ɣará]
Busturia gara gára 1: [ɣára]
Deba gera géra 1: [géra]
Deba gea géa 2: [ɣéa]
Deba gera gérá 3: [gérá]
Dima gara gára 1: [ɣára]
Domintxaine gira gíra 1: [gíra]
Donamaria gara gará 1: [ɣará]
Donibane Lohizune ge 1: [gé]
Donostia gea gea 1: [ɣea]
Dorrao / Torrano ga 1: [gá]
Eibar gara gára 1: [ɣára]
Elantxobe gara gára 1: [ɣára]
Elduain gea geá 1: [geá]
Elgoibar gea gea 1: [ɣɛa]
Elorrio gara gara 1: [ɣara]
Erratzu gara gará 1: [ɣará]
Errezil gea géa 1: [ɣéa]
Errigoiti gara gará 1: [gará]
Eskiula gia gía 1: [gía]
Etxalar gara gará 1: [ɣará]
Etxaleku gera géra 1: [ɣéra]
Etxaleku ga ga 2: [ɣa] -
Etxarri (Larraun) ga 1: [ɣá:]
Etxebarri gara gára 1: [ɣára]
Etxebarria gara gará 1: [ɣará]
Eugi gara gará 1: [ɣará]
Ezkio-Itsaso gea geá 1: [ɣeá]
Ezkurra ga 1: [gá]
Ezterenzubi gira gira 1: [gira]
Gaintza gaa gaá 1: [gaá]
Gaintza gaa gáa 2: [gáa] -
Gamarte gira gíra 1: [gíra]
Gamiz-Fika gara gára 1: [gára]
Garrüze gira gira 1: [gira]
Getaria gea géa 1: [géa]
Getxo gara gara 1: [ɣara]
Gizaburuaga gara gára 1: [ɣára]
Goizueta ga 1: [gá]
Hazparne gira gira 1: [ɣira]
Hazparne gia gia 2: [ɣia]
Hendaia gare gare 1: [gare]
Hendaia ge 2: [gé]
Hernani gea géa 1: [ɣéa]
Hondarribia gera géra 1: [géra]
Ibarruri (Muxika) gara gára 1: [ɣára]
Igoa ga 1: [gá:]
Ikaztegieta gera géra 1: [ɣéra]
Irisarri gira gíra 1: [gíra]
Itsasu gira girá 1: [girá]
Izturitze gia gía 1: [gía]
Jaurrieta gira gíra 1: [gíra]
Jutsi gira gíra 1: [gíra]
Kortezubi gara gara 1: [ɣara]
Landibarre gira girá 1: [girá]
Larrabetzu gara gára 1: [gára]
Larraine gira gira 1: [gira]
Larraine gia gía 2: [gía] -
Larzabale gira gíra 1: [gíra]
Lasarte-Oria gera gerá 1: [gerá]
Laukiz gara gára 1: [ɣára]
Legazpi ga ga 1: [ga:]
Leintz Gatzaga gara gara 1: [ɣara]
Leioa gare gáre 1: [ɣáre]
Leitza ga 1: [ɣá]
Lekaroz kara kara 1: [kara]
Lekeitio gara gára 1: [ɣára]
Lemoa gara gara 1: [ɣara]
Lemoiz gara gará 1: [ɣará]
Luzaide / Valcarlos gira girá 1: [ɣirá]
Makea gira gíra 1: [gíra]
Mañaria gara gára 1: [gára]
Mendaro gera géra 1: [géra]
Mendaro gea géa 2: [géa]
Mendata gara gára 1: [ɣára]
Mezkiritz gara gará 1: [ɣará]
Montori gia gía 1: [gía] -
Mugerre gi gi 1: [gi]
Mungia gara gára 1: [ɣára]
Oderitz ga 1: [gá]
Oiartzun gera géra 1: [géra]
Oiartzun ga 2: [ɣá]
Oñati gara gára 1: [ɣára]
Ondarroa gas gás 1: [gáś]
Orexa gera gera 1: [gera]
Orio gea géa 1: [ɣéa]
Orozko gara gara 1: [ɣara]
Otxandio ga ga 1: [ɣa]
Pagola gia gía 1: [gía]
Pasaia gea geá 1: [geá]
Santa Grazi gia gía 1: [gía]
Sara ga ga 1: [ga]
Senpere gaa gaá 1: [ɣaá]
Sohüta gia gía 1: [gía]
Sondika gara gára 1: [ɣára]
Suarbe gara gára 1: [gára]
Sunbilla gera gera 1: [gɛra]
Tolosa gea geá 1: [ɣɛá]
Uharte Garazi gira gira 1: [gira]
Urdiain ga 1: [ɣá:] -
Urdiain ga 2: [gá]
Urketa gie gíe 1: [gíe]
Urretxu gea geá 1: [ɣeá]
Ürrüstoi gia gía 1: [gía]
Uztaritze gira girá 1: [ɣirá]
Zaratamo garis gáris 1: [gáriś]
Zeanuri gara gára 1: [ɣára]
Zeberio gara gára 1: [ɣára]
Zegama gea geá 1: [geá]
Zegama ga 2: [ɣá:] -
Zilbeti gara gará 1: [ɣará]
Zollo (Arrankudiaga) gara gara 1: [gara]
Zornotza gara gara 1: [ɣara]
Zugarramurdi ga 1: [gá]
 

1277: IZAN [+pres., zu] / IZAN [+prés., zu] / IZAN [+pres., zu]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., zu]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., zu]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., zu]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zira zirá 1: [sirá]
Ahetze zai zai 1: [sai̯]
Ahetze za za 2: [sa]
Aia zea zeá 1: [seá]
Aldude zira zíra 1: [síra]
Alkotz zara zára 1: [sára]
Altzai zie zíe 1: [síe]
Altzürükü sia sía 1: [śía]
Amezketa zea zeá 1: [sɛá]
Andoain zea zeá 1: [seá]
Aniz zara zára 1: [sára]
Aramaio sara sara 1: [śara]
Araotz (Oñati) sara sara 1: [śara]
Arbizu zea zeá 1: [seá]
Arbizu zaa zaá 2: [saá]
Arboti zira zíra 1: [síra]
Armendaritze zira zíra 1: [síra]
Arnegi zira zirá 1: [sirá]
Arrangoitze tzira tzíra 1: [tsíra]
Arrangoitze za za 2: [sa]
Arrasate saa sáa 1: [śáa]
Arrazola (Atxondo) sara sara 1: [śara]
Arrieta sara sara 1: [śara]
Arroa (Zestoa) zea zeá 1: [seá]
Arrueta zira zíra 1: [síra]
Asteasu zea zeá 1: [sɛá]
Asteasu zea zeá 2: [sɛá] -
Ataun zea zeá 1: [seá]
Azkaine zare záre 1: [sáre]
Azkaine zira zíra 2: [síra]
Azkoitia zea zeá 1: [seá]
Azpeitia zea zeá 1: [seá:]
Baigorri zira zíra 1: [síra]
Bakio sara sára 1: [śára]
Bakio sara sara 2: [śara]
Bardoze zira zíra 1: [síra] -
Barkoxe tzia tzía 1: [tsía]
Bastida zia zía 1: [sía]
Beasain zea zeá 1: [seá]
Behorlegi tzira tzíra 1: [tsíra]
Behorlegi zira zirá 2: [sirá]
Beizama zea zeá 1: [seá:]
Bergara za za 1: [sa:]
Bermeo sara sará 1: [śará]
Berriz sara sára 1: [śára]
Beruete za 1: [sá:]
Beskoitze zie zíe 1: [síe]
Bidarrai zira zíra 1: [síra]
Bolibar sara sára 1: [śára]
Bolibar saa sáa 2: [śáa]
Busturia sara sára 1: [śára]
Deba tzera tzera 1: [tsera]
Deba SZera SZéra 2: [s̟éra]
Dima sara sára 1: [śára]
Domintxaine zira zíra 1: [síra]
Donamaria zara zará 1: [sará]
Donibane Lohizune ze 1: [sé]
Donostia zea zea 1: [sea]
Dorrao / Torrano za 1: [sá]
Eibar sara sara 1: [śara]
Elantxobe sara sara 1: [śara]
Elduain zea zeá 1: [seá]
Elgoibar zera zerá 1: [sɛrá]
Elorrio sara sára 1: [śára]
Erratzu zara zará 1: [sará]
Errezil zea zeá 1: [seá]
Errigoiti sara sára 1: [śára]
Eskiula zia zía 1: [sía]
Etxalar zara zará 1: [sará]
Etxalar zera zera 2: [sera] -
Etxaleku zera zerá 1: [será]
Etxarri (Larraun) zaa zaá 1: [saá]
Etxebarri sara sára 1: [śára]
Etxebarria sara sará 1: [śará]
Etxebarria SZara SZára 2: [s̟ára]
Eugi zara zará 1: [sará]
Ezkio-Itsaso zea zeá 1: [seá:]
Ezkurra za 1: [sá]
Ezterenzubi tzira tzira 1: [tsira]
Ezterenzubi zira zira 2: [sira]
Gaintza zaa zaá 1: [saá]
Gamarte tzira tzirá 1: [tsirá]
Gamarte zira zirá 2: [sirá]
Gamiz-Fika sara sára 1: [śára]
Garrüze tzira tzirá 1: [tsirá]
Garrüze zira zirá 2: [sirá]
Getaria zea zeá 1: [seá]
Getxo sara sára 1: [śára]
Gizaburuaga sara sára 1: [śára]
Goizueta za 1: [sá]
Hazparne zia zía 1: [sía]
Hendaia zare zaré 1: [saré]
Hendaia tze tzé 2: [tsé]
Hendaia tze tzé 3: [tsé] -
Hendaia zira zirá 4: [sirá]
Hendaia ze 5: [sé]
Hendaia tze tzé 6: [tsé] -
Hernani zea zeá 1: [seá]
Hondarribia sera séra 1: [śéra]
Ibarruri (Muxika) sara sara 1: [śara]
Igoa za 1: [sá:]
Ikaztegieta zea zéa 1: [séa]
Irisarri zira zíra 1: [síra]
Itsasu zira zíra 1: [síra]
Izturitze zira zíra 1: [síra]
Izturitze zia zía 2: [sía] -
Jaurrieta zira zíra 1: [síra]
Jutsi zira zíra 1: [síra]
Kortezubi sara sara 1: [śara]
Landibarre zira zirá 1: [sirá]
Larrabetzu sara sára 1: [śára]
Larraine zia zía 1: [sía] -
Larzabale zira zíra 1: [síra]
Lasarte-Oria sera será 1: [śerá]
Laukiz sara sára 1: [śára]
Legazpi za za 1: [sa:]
Leintz Gatzaga sara sara 1: [śara]
Leioa sara sára 1: [śára]
Leitza za 1: [sá]
Lekaroz zara zara 1: [sara]
Lekeitio sara sara 1: [śara]
Lemoa sara sara 1: [śara]
Lemoiz sara sára 1: [śára]
Lemoiz sara sara 2: [śara]
Luzaide / Valcarlos zira zirá 1: [sirá]
Makea zira zíra 1: [síra]
Mañaria sara sára 1: [śára]
Mendaro sera será 1: [śerá]
Mendaro sea seá 2: [śeá]
Mendata sara sára 1: [śára]
Mezkiritz zara zará 1: [sará]
Montori zia zía 1: [sía] -
Mugerre zi zi 1: [si]
Mugerre etzi etzi 3: [etsi] -
Mungia sara sára 1: [śára]
Oderitz za 1: [sá]
Oiartzun zera zerá 1: [será]
Oñati sara sára 1: [śára]
Ondarroa sas sás 1: [śáś]
Orexa zea zeá 1: [seá]
Orio zea zeá 1: [seá]
Orozko sara sara 1: [śara]
Orozko sara sára 2: [śára]
Otxandio sa 1: [śá]
Pagola zia zía 1: [sía]
Pasaia zea zéá 1: [séá]
Santa Grazi zia zía 1: [sía]
Sara za za 1: [sa]
Senpere zaa zaá 1: [saá]
Senpere tza tzá 2: [tsá]
Sohüta zia zía 1: [sía]
Sohüta zira zira 2: [sira]
Sondika sara sara 1: [śara]
Suarbe zara zará 1: [sará]
Sunbilla zera zera 1: [sera]
Tolosa zea zeá 1: [sɛá]
Uharte Garazi zira zirá 1: [sirá]
Urdiain za 1: [sá:] -
Urdiain za 2: [sá]
Urdiñarbe zia zía 1: [sía] -
Urketa zira zíra 1: [síra]
Urketa zie zíe 2: [síe] -
Urretxu zea zeá 1: [seá]
Ürrüstoi zia zía 1: [sía]
Uztaritze zia zía 1: [sía]
Zaratamo sara sára 1: [śára]
Zeanuri sara sára 1: [śára]
Zeberio sara sára 1: [śára]
Zegama zea zeá 1: [seá]
Zegama tza tzá 2: [tsá:]
Zilbeti zara zará 1: [sará]
Zollo (Arrankudiaga) sara sára 1: [śára]
Zornotza sara sara 1: [śara]
Zugarramurdi zaa zaá 1: [saá]
 

1278: IZAN [+pres., zuek] / IZAN [+prés., zuek] / IZAN [+pres., zuek]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., zuek]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., zuek]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., zuek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zirate ziraté 1: [siraté]
Ahetze zaizte zaizté 1: [sai̯sté]
Aia zeate zeéte 1: [seœ́te]
Aldude ziizte ziizté 1: [siisté]
Alkotz zate zaté 1: [saté]
Altzai zide zidé 1: [siðé]
Altzürükü zide zidé 1: [siðɛ́:]
Amezketa zeate zéate 1: [sɛ́atɛ]
Andoain zeate zéate 1: [séate]
Aniz zate zate 1: [sate]
Aramaio sarie sarie 1: [śarie]
Araotz (Oñati) sai sai 1: [śai̯]
Arbizu zaaye zaayé 1: [saaǰé]
Arbizu zeate zeate 2: [seate] -
Arboti zizte zízte 1: [síste]
Armendaritze zizte zízte 1: [síste]
Arnegi zizte zízte 1: [síste]
Arrangoitze zirezte zirezté 1: [siresté]
Arrasate sare sáre 1: [śáre]
Arrazola (Atxondo) saie saie 1: [śai̯e]
Arrieta sarie sárie 1: [śárie]
Arroa (Zestoa) zeate zeaté 1: [seaté]
Arrueta zizte zízte 1: [síste]
Asteasu zeate zeate 1: [seate]
Ataun zeate zeéte 1: [seœ́te]
Azkaine zarezte zarézte 1: [saréste]
Azkoitia zeate zeaté 1: [seaté]
Azpeitia zeate zeéte 1: [seœ́te]
Baigorri ziizte ziízte 1: [siíste]
Baigorri zirezte zirézte 2: [siréste]
Bakio sarie saríe 1: [śaríe]
Bardoze zizte zízte 1: [síste] -
Barkoxe zidie zidíe 1: [siðíe]
Bastida ziizte ziízte 1: [siíste]
Beasain tzeate tzeaté 1: [tseaté]
Behorlegi zizte zizté 1: [sisté]
Beizama zeate zeéte 1: [seœ́te]
Bergara zate záte 1: [sáte]
Bermeo sarie sarié 1: [śarié]
Berriz sarie sarie 1: [śarie]
Beruete zaate záate 1: [sáate]
Beskoitze zizte zízte 1: [síste]
Bidarrai ziizte ziizte 1: [siiste]
Bolibar sara sára 1: [śára]
Busturia sarie sarie 1: [śarie]
Deba zeate SZeéte 1: [s̟eœ́te]
Dima sarie sárie 1: [śárie]
Domintxaine zizte zízte 1: [síste]
Donamaria tzate tzate 1: [tsate]
Donibane Lohizune zaizte záizté 1: [sái̯sté]
Donostia zeate zeate 1: [seate]
Dorrao / Torrano zarie zárie 1: [sárje]
Eibar sara sára 1: [śára]
Elantxobe sarie sarie 1: [śarie]
Elduain zeate zéate 1: [sɛ́atɛ]
Elgoibar zeate zeáte 1: [seáte]
Elorrio saie sáie 1: [śái̯e]
Erratzu zate zaté 1: [saté]
Errezil zeate zeéte 1: [seœ́te]
Errigoiti sarie sárie 1: [śárie]
Eskiula zirie zirié 1: [sirié]
Eskiula zirie zirie 2: [sirje] -
Etxalar zerate zeráte 1: [seráte]
Etxaleku zerate zérate 1: [sérate]
Etxarri (Larraun) zate záte 1: [sá:te]
Etxebarri sarie saríe 1: [śaríe]
Etxebarria sarie saríe 1: [śaríe]
Eugi zate zaté 1: [saté]
Ezkio-Itsaso zeate zeaté 1: [seaté]
Ezkurra zate záte 1: [sá:te]
Ezterenzubi ziizte zíizte 1: [síiste]
Gaintza zaate záaté 1: [sáaté]
Gaintza zaate záaté 2: [sáaté] -
Gamarte zizte zizté 1: [sisté]
Gamiz-Fika sarie sárie 1: [śárie]
Garrüze tzizte tzizté 1: [tsisté]
Getaria zeate zeéte 1: [seœ́te]
Getxo sare sare 1: [śare]
Gizaburuaga sarie sárie 1: [śárie]
Gizaburuaga sare sáre 2: [śáre]
Goizueta tzate tzáte 1: [tsáte]
Goizueta zate záte 2: [sátɛ]
Hazparne zeizte zeízte 1: [seíste]
Hazparne tzeizte tzéizte 2: [tséi̯ste]
Hendaia zaizte zaizté 1: [sai̯sté]
Hernani zeate zéate 1: [séate]
Hondarribia saste saste 1: [śaśte]
Hondarribia seraste seraste 2: [śeraśte]
Ibarruri (Muxika) sarie sarié 1: [śarié]
Igoa zaate záate 1: [sáate]
Ikaztegieta zeate zeáte 1: [seáte]
Irisarri zirezte zirézte 1: [siréste]
Itsasu zirezte zirezté 1: [siresté]
Izturitze ziizte ziízte 1: [siíste]
Jaurrieta zadie zádie 1: [sáðje]
Jaurrieta zadie zadié 2: [saðjé] -
Jutsi zizte zízte 1: [síste]
Kortezubi sarie sarie 1: [śarie]
Landibarre zizte zízte 1: [síste]
Larrabetzu sarie saríe 1: [śaríe]
Larraine zidaie zidaié 1: [siðajé]
Larraine zidaie zidáie 2: [siðáje]
Larzabale zizte zízte 1: [síste]
Lasarte-Oria seate seéte 1: [śeœ́te]
Lasarte-Oria zeate zeéte 2: [seœ́te] -
Laukiz sare sare 1: [śare]
Legazpi zate zate 1: [sate]
Leintz Gatzaga sare sare 1: [śare]
Leioa sarie saríe 1: [śaríe]
Leitza zatea zátea 1: [sátea]
Lekaroz zate zate 1: [sate]
Lekeitio sarie sarie 1: [śarie]
Lemoa sarie sárie 1: [śárie]
Lemoiz sare sare 1: [śare]
Luzaide / Valcarlos zizte zízte 1: [síste]
Luzaide / Valcarlos zizte zizté 2: [sisté]
Makea zirezte zirézte 1: [siréste]
Makea zizte zízte 2: [síste]
Mañaria sarie saríe 1: [śaríe]
Mendaro seate seáte 1: [śeáte]
Mendata sarie sarie 1: [śarje]
Mezkiritz zate zaté 1: [saté]
Montori zide zidé 1: [siðé] -
Montori zide zidé 2: [siðé:] -
Mugerre zizte zizte 1: [siste]
Mungia saria saria 1: [śaria]
Oderitz zate záte 1: [sá:te]
Oiartzun zerate zeráte 1: [seráte]
Oñati sai sái 1: [śái̯]
Ondarroa sarie sarie 1: [śarie]
Orexa tzerate tzerate 1: [tserate]
Orio zeate zeéte 1: [seœ́te]
Orozko sarei sarei 1: [śarei]
Otxandio sare sáre 1: [śáre]
Pagola zizte zizté 1: [sisté]
Pagola zide zidé 2: [siðé]
Pagola zide zidé 3: [siðé:]
Pasaia zeazte zeazté 1: [seasté]
Santa Grazi zide zíde 1: [síðe]
Sara zaizte záizte 1: [sái̯ste]
Senpere zizte zizté 1: [sisté]
Sohüta zidie zidíe 1: [siðíe]
Sohüta sidie sídie 2: [śíðie]
Sohüta zidie zídie 3: [síðje]
Sondika sarie saríe 1: [śaríe]
Suarbe zate zaté 1: [saté]
Sunbilla tzate tzaté 1: [tsaté]
Tolosa zeate zeáte 1: [seáte]
Uharte Garazi ziezte ziézte 1: [siéste]
Uharte Garazi tzizte tzizté 2: [tsisté]
Urdiain zai zaí 1: [saí]
Urdiñarbe zide zidé 1: [siðé] -
Urketa zizte zízte 1: [sí:ste]
Urretxu zeate zeaté 1: [seaté]
Ürrüstoi zidie zidíe 1: [siðíe]
Uztaritze zizte zízte 1: [síste]
Zaratamo sarie sarié 1: [śarié]
Zeanuri sarie sarie 1: [śarie]
Zeberio sarie sárie 1: [śárie]
Zegama zeate zeaté 1: [seaté]
Zegama zate záté 2: [sá:té]
Zilbeti zate zaté 1: [saté]
Zollo (Arrankudiaga) sari¡e sári¡e 1: [śáriʒe]
Zornotza sarie sarie 1: [śarie]
Zugarramurdi zaizte záizte 1: [sái̯ste]
 

1279: IZAN [+pres., haiek] / IZAN [+prés., haiek] / IZAN [+pres., haiek]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pres., haiek]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., haiek]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., haiek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta dira dirá 1: [ðirá]
Abaurregaina / Abaurrea Alta dida didá 2: [diðá] -
Ahetze tie tié 1: [tié]
Aia dia día 1: [ðía]
Aia dia diá 2: [djá]
Aldude dira dirá 1: [dirá]
Alkotz dire díre 1: [díre]
Altzai dia día 1: [día]
Altzürükü dia día 1: [día]
Amezketa die díe 1: [díe]
Andoain dia día 1: [día]
Aniz dire diré 1: [ðiré]
Aramaio die die 1: [die]
Araotz (Oñati) dia diá 1: [ðiá]
Arbizu dia diá 1: [ðiá]
Arboti dira díra 1: [díra]
Armendaritze dira dirá 1: [dirá]
Arnegi dira díra 1: [díra]
Arrangoitze dira dirá 1: [ðirá]
Arrasate die díe 1: [ðíe]
Arrazola (Atxondo) die die 1: [ðie]
Arrieta dire diré 1: [diré]
Arroa (Zestoa) dia día 1: [ðía]
Arrueta dira díra 1: [díra]
Asteasu tia tiá 1: [tiá]
Asteasu dia dia 2: [dia]
Ataun dire díre 1: [díre]
Ataun die dié 2: [dié]
Azkaine dire díre 1: [díre]
Azkoitia die díe 1: [ðíe]
Azpeitia die dié 1: [djé]
Baigorri dira díra 1: [díra]
Bakio dire díre 1: [ðíre]
Bardoze dira díra 1: [díra] -
Bardoze bitie bitié 2: [bitjé] -
Bardoze bitira bítira 3: [bítira] -
Barkoxe dia día 1: [día]
Bastida dia día 1: [día]
Beasain die dié 1: [dié]
Behorlegi dira dirá 1: [dirá]
Beizama dia día 1: [ðía]
Bergara dia día 1: [día]
Bermeo die dié 1: [dié]
Berriz dire díre 1: [ðíre]
Beruete te 1: [té]
Beruete de 2: [dé]
Beskoitze die díe 1: [díe]
Bidarrai dira dira 1: [dira]
Bolibar die díe 1: [ðíe]
Bolibar die dié 2: [ðié] -
Bolibar di di 3: [di] -
Busturia dire diré 1: [ðiré]
Deba dia día 1: [ðía]
Dima tires tíres 1: [tíreś]
Dima dire díre 2: [díre]
Domintxaine dira díra 1: [díra]
Donamaria tire tiré 1: [tiré]
Donibane Lohizune die dié 1: [dié]
Donostia dia dia 1: [ðia]
Dorrao / Torrano dia diá 1: [djá]
Eibar dia día 1: [ðía]
Elantxobe dis dis 1: [diś]
Elduain die díe 1: [díe]
Elgoibar dia diá 1: [ðiá]
Elorrio die díe 1: [ðíe]
Erratzu tire tiré 1: [tiré]
Errezil dia día 1: [ðía]
Errigoiti dires dirés 1: [diréś]
Eskiula dia día 1: [día]
Etxalar dire dire 1: [dire]
Etxaleku dire díre 1: [díre]
Etxaleku te 2: [té]
Etxaleku de 3: [dé] -
Etxaleku tie tíe 4: [tíe] -
Etxarri (Larraun) te 1: [té:]
Etxarri (Larraun) de 2: [dé:]
Etxebarri dire dire 1: [dire]
Etxebarria die díe 1: [díe]
Etxebarria dire díre 2: [díre]
Eugi tire tiré 1: [tiré]
Eugi dire díre 2: [ðíre]
Ezkio-Itsaso die dié 1: [ðié]
Ezkurra di 1: [dí]
Ezkurra de 2: [dé]
Ezterenzubi dira dira 1: [dira]
Gaintza de 1: [dé]
Gaintza de 2: [dé:] -
Gamarte dira dira 1: [dira]
Gamiz-Fika dira dirá 1: [dirá]
Garrüze dira dirá 1: [dirá]
Getaria tia tía 1: [tía]
Getaria dia día 2: [día]
Getxo dire dire 1: [dire]
Gizaburuaga dire dire 1: [ðire]
Goizueta tia tía 1: [tía]
Hazparne dira dira 1: [dira]
Hendaia dire dire 1: [dire]
Hernani dia día 1: [ðía]
Hernani ida ida 2: [i̯ða] -
Hernani ira ira 3: [i̯ra] -
Hondarribia dire dire 1: [ðire]
Ibarruri (Muxika) die díe 1: [díe]
Igoa de 1: [dé]
Ikaztegieta die díe 1: [ðíe]
Irisarri dira díra 1: [díra]
Itsasu dira díra 1: [díra]
Izturitze dia día 1: [día]
Izturitze dira díra 2: [díra]
Jaurrieta dira díra 1: [díra]
Jutsi dira díra 1: [díra]
Kortezubi die díe 1: [ðíe]
Landibarre dira dirá 1: [dirá:]
Larrabetzu dire díre 1: [díre]
Larraine dira díra 1: [díra]
Larraine dia día 2: [día] -
Larzabale dira díra 1: [díra]
Lasarte-Oria dira dirá 1: [dirá]
Lasarte-Oria ida idá 2: [i̯ðá]
Lasarte-Oria dirade dírade 3: [díraðe]
Laukiz dire diré 1: [diré]
Legazpi die die 1: [die]
Leintz Gatzaga die díe 1: [ðíe]
Leintz Gatzaga tie tíe 2: [tíe]
Leioa dire díre 1: [díre]
Leitza die dié 1: [ðié]
Lekaroz dire dire 1: [dire]
Lekeitio diras diras 1: [ðiraś]
Lemoa dies diés 1: [diéś]
Lemoiz dire diré 1: [ðiré]
Luzaide / Valcarlos dira díra 1: [ðíra]
Makea dira dirá 1: [ðirá]
Mañaria die díe 1: [díe]
Mendaro dia día 1: [ðía]
Mendaro dia día 2: [día]
Mendata die dié 1: [dié]
Mezkiritz dire diré 1: [diré]
Montori dia día 1: [ðía] -
Montori ezpiti ezpíti 2: [espíti] -
Mugerre di di 1: [di]
Mungia dire dire 1: [dire]
Oderitz te 1: [té]
Oderitz de 2: [dé]
Oiartzun dia día 1: [ðía]
Oñati dia diá 1: [ðiá]
Oñati dira dirá 2: [ðirá]
Ondarroa dis dis 1: [diś]
Orexa dira dira 1: [dira]
Orio dia día 1: [ðía]
Orozko dira díra 1: [díra]
Otxandio tire tíre 1: [tíre]
Otxandio die díe 2: [díe]
Pagola dia diá 1: [diá]
Pasaia dia diá 1: [ðiá]
Santa Grazi dia día 1: [día]
Santa Grazi di 2: [dí] -
Sara die díe 1: [díe]
Senpere die díe 1: [díe]
Sohüta dia día 1: [día]
Sondika dire díre 1: [ðíre]
Suarbe dire diré 1: [diré]
Sunbilla tere tere 1: [tere]
Sunbilla dire dire 2: [dire]
Tolosa tia tiá 1: [tiá]
Tolosa dia diá 2: [ðiá]
Tolosa dda ddá 3: [ddá]
Uharte Garazi dira díra 1: [díra]
Urdiain dia diá 1: [diá] -
Urdiñarbe dia día 1: [ðía] -
Urketa dira díra 1: [díra]
Urketa die díe 2: [díe]
Urretxu dia diá 1: [ðiá]
Ürrüstoi dia día 1: [día]
Ürrüstoi diade diade 2: [diaðe] -
Uztaritze dira díra 1: [díra]
Uztaritze dia día 2: [ðía]
Zaratamo dire diré 1: [diré]
Zeanuri dire díre 1: [díre]
Zeberio dire dire 1: [dire]
Zegama tie tié 1: [tié]
Zegama die dié 2: [dié]
Zilbeti dire diré 1: [diré]
Zollo (Arrankudiaga) die díe 1: [díe]
Zornotza die díe 1: [díe]
Zugarramurdi die dié 1: [ðié]
 

1280: IZAN [+pas., ni] / IZAN [+pas., ni] / IZAN [+past, ni]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pas., ni]
 • Galdera (fr): IZAN [+pas., ni]
 • Galdera (en): IZAN [+past, ni]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta nintze níntze 1: [níntse]
Ahetze nintzen nintzén 1: [nintsén]
Aia nitzan nitzán 1: [nitsán]
Aldude nintzan níntzan 1: [níntsan]
Alkotz nitzen nitzén 1: [nitsén]
Altzai nintzan níntzan 1: [níntsan]
Altzürükü nintzan níntzan 1: [níntsan]
Amezketa nitzen nitzen 1: [nitsen]
Andoain nitzan nitzán 1: [nitsán]
Aniz nitzen nitzén 1: [nitsén]
Aramaio nintzen nintzen 1: [nintsen]
Araotz (Oñati) nintzan nintzan 1: [nintsan]
Arbizu nitzen nitzén 1: [nitsén]
Arboti nintzan níntzan 1: [níntsan]
Armendaritze nintzan níntzan 1: [níntsan]
Arnegi nintzan níntzan 1: [níntsan]
Arrangoitze nintzen nintzén 1: [nintsén]
Arrasate nintzen nintzen 1: [nintsen]
Arrazola (Atxondo) nitzen nitzen 1: [nitsen]
Arrieta nitten nittén 1: [nittén]
Arroa (Zestoa) nitzan nitzán 1: [nitsán]
Arrueta nintzan nintzan 1: [nintsan]
Asteasu nitzan nitzán 1: [nitsán]
Ataun nitzen nitzén 1: [nitsén]
Azkaine nintzen níntzen 1: [níntsen]
Azkoitia nitzen nitzén 1: [nitsén]
Azpeitia nitzen nitzén 1: [nitsén]
Baigorri nintzan níntzan 1: [níntsan]
Bakio nintzen nintzen 1: [nintsen]
Bardoze nintzan nintzán 1: [nintsán] -
Barkoxe nintzan nintzan 1: [nintsan]
Bastida nintzen níntzen 2: [níntsen] -
Beasain nitzen nitzén 1: [nitsɛ́n]
Behorlegi nintzan nintzán 1: [nintsán]
Beizama nitzan nítzán 1: [nítsán]
Bergara nitzan nítzan 1: [nítsan]
Bermeo naitxen naitxén 1: [nai̯tʃén]
Berriz nintzen níntzen 1: [níntsen]
Beruete nitzen nitzén 1: [nitsén]