Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

192 emaitza 2092 bilaketarentzat

2092: estornudar / éternuer / sneeze (to)

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): estornudar
 • Galdera (fr): éternuer
 • Galdera (en): sneeze (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta atija atíja 1: [atíxa] -
Ahetze urtzins egin urrtzíns - egín 1: [ur̄tsínś - eɣín] -
Aia dominixtiku dóminixtíku 1: [dóminiʃtíku] -
Aia uxindu uxindú 1: [uʃindú] -
Aia dominixtiku eñ dóminixtikú éñ 2: [dóminiʃtikú éɲ] -
Aia uxiña in úxiña ín 2: [úʃiɲa ín] -
Aldude urzintz egin urrzíntz égin 1: [ur̄sínts éɣin] -
Alkotz atije atíje 1: [atíxe] -
Altzai ürxañ egin ürxañ égin 1: [yrʃaɲ éɣin] -
Altzürükü ürzañez iauntsi ürzáñez iáuntsi 1: [yrsáɲes iáu̯ntśi] -
Amezketa dominixtigu in dóminíxtiguin 1: [dóminíʃtiɣwin] -
Andoain domixtiku dómixtikú 1: [dómiʃtikú] -
Andoain domixtiku in dómixtikuín 2: [dómiʃtikwín] -
Aniz atrijetu atríjetu 1: [atríxetu] -
Aramaio doministikun ein dominístikun eín 1: [ðominíśtikun eín] -
Araotz (Oñati) doministiku iñ dóministikuíñ 1: [dóminiśtikwíɲ] -
Arbizu atija átijá 1: [átixá] -
Arboti ürzaña ürzáña 1: [yrsáɲa] -
Arboti in ürzaña in ürzáña 2: [in yrsáɲa] -
Armendaritze urzizka urzízka 1: [ursíska] -
Arnegi urtzintza ein urrtzíntzaeín 1: [ur̄tsíntsaeín] -
Arrangoitze urtzintz egin urrtzíntz egín 1: [ur̄tsínts eɣín] -
Arrasate doministiku ein domínistiku éin 1: [ðomíniśtiku éi̯n] -
Arrazola (Atxondo) doministikun eiñ dóministikun eiñ 1: [dóminiśtikun ei̯ɲ] -
Arrieta damistiku eiñ damístiku eiñ 1: [damíśtiku ei̯ɲ] -
Arroa (Zestoa) dominixtikua in domínixtikuá ín 1: [domíniʃtikuá ín] -
Arroa (Zestoa) dominixtikua in domínixtikua ín 2: [domíniʃtikwa ín] -
Arrueta urtzaña urtzáña 1: [urtsáɲa] -
Arrueta marfunditu márfunditú 2: [márfunditú] -
Asteasu dominixtiku in domínixtiku ín 1: [domíniʃtiku ín] -
Ataun dominixtiku ein dóminixtiku éin 1: [dóminiʃtiku éi̯n] -
Ataun doministiku eitten ai dóministikú eítten ái 2: [dóminiśtikú eítten ái̯] -
Azkaine urtzintza in urrtzíntza ín 1: [uRtsíntsa ín] -
Azkoitia doministiku eñ dóministikuéñ 1: [dóminiśtikwéɲ] -
Azpeitia doministuke in dóministuké ín 1: [dóminiśtuké ín] -
Azpeitia doministuke ein dóministuké éin 2: [dóminiśtuké éi̯n] -
Baigorri urtzintztu urtzintztu 1: [urtsintstu] -
Baigorri urzin egin urzin egin 2: [ursin eɣin] -
Bakio damistiku in damístikuin 1: [damíśtikwin] -
Bardoze in urtzaina in urtzáina 1: [in urtsái̯na] -
Barkoxe üzañ egin ü:záñ egín 1: [y:sã́ɲ eɣín] -
Bastida urtsin urtsín 1: [urtśín] -
Beasain amiixtikuka amíixtikuka 1: [amíiʃtikuka] -
Beasain dominixtiku dominíxtiku 2: [dominíʃtiku] -
Beasain amixtiku amíxtikué 3: [amíʃtikué] -
Behorlegi urzintz in urzíntz in 1: [ursínts in] -
Beizama dominixtiku in dóminixtíkuin 1: [dóminiʃtíkwin] -
Bergara doministiku eiñ domínistiku eíñ 1: [domíniśtiku eíɲ] -
Bermeo damistiku iñ damístikuiñ 1: [damíśtikwiɲ] -
Berriz doministikun eiñ dóministíkun eiñ 1: [dóminiśtíkun ei̯ɲ] -
Beruete atijeiñ átijéiñ 1: [átixéɲ] -
Beskoitze urtzintza egin urrtzíntza egín 1: [uRtsíntsa eɣín] -
Bidarrai egin urtzintza egin - urrtzíntza 1: [eɣin - ur̄tsíntsa] -
Bolibar domistikun eiñ domístikun eiñ 1: [domíśtikun ei̯ɲ] -
Busturia damistikun ein damístikun eín 1: [damíśtikun eín] -
Deba doministiku iñ domínistiku íñ 1: [domíniśtiku íɲ] -
Deba doministiku in domínistiku ín 2: [domíniśtiku ín] -
Dima doministiku in dóministíku ín 1: [dóminiśtíku ín] -
Domintxaine ürtzaña ürtzáña 1: [yrtsáɲa] -
Domintxaine ürtzañkha ar ´ürtzañkhár 2: [ýrtsaɲkhár] -
Domintxaine ari ürzañka ári ürzáñka 3: [ári yrsáɲka] -
Donamaria atruxin atrúxin 1: [atrúʃin] -
Donamaria atruxin atrúxiña 2: [atrúʃiɲa] -
Donibane Lohizune urtzintz urrtzíntz 1: [uRtsínts] -
Donibane Lohizune urtzintza in urrtzíntza in 2: [uRtsíntsa in] -
Donostia deminixtiku déminíxtiku 1: [ðéminíʃtiku] -
Dorrao / Torrano atriieiñ atrí¡eiñ 1: [atríʒeɲ] -
Dorrao / Torrano dominixtikun dóminixtíkun 1: [dóminiʃtíkun] -
Dorrao / Torrano atriia in átri¡áin 2: [átriʒái̯n] -
Dorrao / Torrano dominixtiketu dóminixtikétu 2: [dóminiʃtikétu] -
Dorrao / Torrano atriietu átri¡etú 3: [átriʒetú] -
Eibar dominixtiku ein dóminixtiku - ein 1: [dóminiʃtiku - ei̯ŋ] -
Elantxobe domistiku ein domístiku ein 1: [domíśtiku ei̯n] -
Elduain dominixtiku dóminixtíku 1: [dóminiʃtíku] -
Elgoibar dominixtigu dóminixtigu 1: [dóminiʃtiɣu] -
Elorrio doministikun ein domínistikun ein 1: [domíniśtikun ei̯n] -
Erratzu atrije in átrijein 1: [átrixei̯n] -
Errezil usaña eiñ úsañaéiñ 1: [úśaɲaéɲ] -
Errezil usainka ai úsainkái 2: [úśai̯ŋkái̯] -
Errezil doministiku in dóministíku ín 3: [dóminiśtíku ín] -
Errezil doministikuka ai dóministikukái 4: [dóminiśtikukái̯] -
Errigoiti damistikun eiñ damístikun éiñ 1: [damíśtikun éi̯ɲ] -
Eskiula ürzaña ürzáña 1: [yrsáɲa ] -
Eskiula ürxaña ürxáña 2: [yrʃáɲa ] -
Eskiula ürxañaz ai ürxáñaz ái 3: [yrʃáɲas ái] -
Etxalar arroxiñ ein arróxiñ eín 1: [ar̄óʃiɲ eín] -
Etxaleku atije átijé 1: [átixé] -
Etxarri (Larraun) atxije in átxijéin 1: [átʃixéi̯n] -
Etxarri (Larraun) atxijes átxijés 2: [átʃixéś] -
Etxebarri domestiku in doméstikuín 1: [doméśtikwín] -
Etxebarria doministikun dominístikún 1: [dominíśtikún] -
Eugi ai atrijeka ai - atríjeka 1: [ai̯ - atríxeka] -
Eugi atije atíje 2: [atíxe] -
Ezkio-Itsaso dominixtiku ein dóminixtikuéin 1: [dóminiʃtikwéi̯n] -
Ezkurra dominixtiku in dóminixtíku in 1: [dóminiʃtíku in] -
Ezkurra dominixtituka ai dóminixtíkukai 2: [dóminiʃtíkukai̯] -
Ezterenzubi urtzintz urtzíntz 1: [urtsínts] -
Gaintza atxix ein átxix éin 1: [átʃiʃ éi̯n] -
Gaintza atxis ein átxis éin 2: [átʃiś éi̯n] -
Gaintza doministiko ein domínistikó éin 3: [domíniśtikó éi̯n] -
Gaintza dominixtiko dominíxtiko 4: [dominíʃtiko] -
Gamarte urzintza in urrzíntza in 1: [ur̄síntsa in] -
Gamiz-Fika damistikun eiñ damístikún eiñ 1: [damíśtikún ei̯ɲ] -
Garrüze urzainka ari urzáinka ari 1: [ursái̯ŋka ari] -
Getaria dominixtiku in dóminixtikuín 1: [dóminiʃtikwín] -
Getaria dominixtikuka ai dóminixtikuka ái 2: [dóminiʃtikuka ái̯] -
Getxo damistiku in dámistikuin 1: [dámiśtikwin] -
Gizaburuaga doministiku in dominístikuin 1: [dominíśtikwin] -
Goizueta daminixtiku iñ dáminíxtiku iñ 1: [dá:miníʃtiku iɲ] -
Hazparne urzai úrrzai 1: [úRsai̯] -
Hazparne urzai in urrzái in 2: [uRsái̯ in] -
Hendaia urtzintza in urrtzíntza in 1: [uRtsíntsa in] -
Hernani dominixtiku in domínixtiku - in 1: [domíniʃtikw - i̯n] -
Hondarribia doministeku egin doministeku egin 1: [dominiśteku eɣin] -
Ibarruri (Muxika) domistikun eiñ domístikun éiñ 1: [domíśtikun éi̯ɲ] -
Igoa atijein átijein 1: [átixei̯n] -
Ikaztegieta dominixtiku in domínixtiku in 1: [domíniʃtiku in] -
Irisarri urtxintx egin urrtxíntx egín 1: [ur̄tʃíntʃ eɣín] -
Itsasu urtzintza in urrtzintzáin 1: [uRtsintsái̯n] -
Izturitze urzai egin urzai egin 1: [ursai̯ eɣin] -
Jaurrieta atxiji atxíji 1: [atʃíxi] -
Jutsi ürzai urzain ein 1: [ursai̯n ein] -
Kortezubi domistiku eiñ domístikueiñ 1: [domíśtikwei̯ɲ] -
Landibarre urtzaña in urrtzáña ín 1: [ur̄tsáɲa ín] -
Larrabetzu damistikun ein dámistikun ein 1: [dámiśtikun ei̯n] -
Larraine ürzañez eauntsi ürzáñez eáuntsi 1: [yrsáɲes eáu̯ntśi] -
Larzabale urzañ egin urzañ égin 1: [ursaɲ éɣin] -
Larzabale urzaña urzáña 2: [ursáɲa] -
Lasarte-Oria dominixtiku ein dóminixtikú ein 1: [dóminiʃtikú ein] -
Laukiz damistiku in dámistikuin 1: [dámiśtikwin] -
Legazpi doministikuz ari domínistikuz arí 1: [ðomíniśtikus arí] -
Leintz Gatzaga doministiku eiñ dominístiku éiñ 1: [dominíśtiku éi̯ɲ] -
Leioa damistiku ein damístiku ein 1: [damíśtiku ei̯n] -
Leitza dominixtu in dóminíxtu - ín 1: [dóminíʃtu - ín] -
Lekaroz etrije etrijé 1: [etrixé] -
Lekaroz atrije atrríje 2: [atr̄íxe] -
Lekaroz ai etrijeka ái - etrrijéka 3: [ái̯ - etr̄ixéka] -
Lekaroz dominixtikun dominíxtikun 4: [dominíʃtikun] -
Lekeitio doministiku iñ domínistikuíñ 1: [domíniśtikwíɲ] -
Lemoa domistikun ein dómistíkun ein 1: [dómiśtíkun ei̯n] -
Lemoiz lamistiku in lámistikuin 1: [lámiśtikwin] -
Luzaide / Valcarlos urtzintza egin urrtzíntza egín 1: [ur̄tsíntsa eɣín] -
Makea urtzai egin urrtzái - egín 1: [uRtsái̯ - eɣín] -
Mañaria doministikun eiñ dóministíkun eiñ 1: [dóminiśtíkun ei̯ɲ] -
Mendaro doministikua ein dóministikúa éin 1: [dóminiśtikúa éi̯n] -
Mendaro doministiku ein dóministíkuein 2: [dóminiśtíkwei̯n] -
Mendata doministikun eiñ doministikún eiñ 1: [dominiśtikún ei̯ɲ] -
Mezkiritz atija in atíja ín 1: [atíxa ín] -
Montori ürxañ ürrxáñ 1: [yRʃã́ɲ] -
Mugerre urzintza ein urrzintza ein 1: [ur̄sintsa ein] -
Mungia damistiku ein dámistiku ein 1: [dámiśtiku ei̯n] -
Oderitz atxije in átxijéin 1: [átʃixéi̯n] -
Oderitz atxije ein átxijé éin 2: [átʃixé éi̯n] -
Oiartzun dominixtiku ein domínixtiku eín 1: [domíniʃtiku eín] -
Oñati doministiku iñ dóministikuíñ 1: [dóminiśtikwíɲ] -
Ondarroa doministikun eiñ dominístikun eiñ 1: [dominíśtikun ei̯ɲ] -
Orexa dimustiku in dimústiku - ín 1: [dimúśtiku - ín] -
Orexa dimuxtikuka dímuxtikúka 2: [dímuʃtikúka] -
Orio dominixtiku in dóminixtikú ín 1: [dóminiʃtikú ín] -
Orio dominixtiku in dóminixtikuín 2: [dóminiʃtikwín] -
Orozko domisteku ein domísteku éin 1: [domíśteku éi̯n] -
Otxandio doministiku ein dominístiku ein 1: [dominíśtiku ei̯n] -
Pagola ürzaña egin ürzáña égin 1: [yrsáɲa éɣin] -
Pasaia dominixtiku ein dóminíxtiku eín 1: [dóminíʃtiku eín] -
Santa Grazi eauntsi urzañez eáuntsi urzáñez 1: [eáu̯ntśi ursáɲes] -
Sara urtzintza in urrtzíntza in 1: [uRtsíntsa in] -
Senpere urtzintz in úrrtzintz ín 1: [úRtsints ín] -
Sohüta ürzaña ürzáña 1: [yrsã́ɲa] -
Sohüta ürzañik egin ürzáñik égin 2: [yrsã́ɲik éɣin] -
Sondika damistiku in dámistiku in 1: [ðámiśtiku in] -
Suarbe atijein atijéin 1: [atixéi̯n] -
Sunbilla arrusinka ai arrúsinkai 1: [ar̄úśiŋkai̯] -
Tolosa dominixtiku in domínixtikuin 1: [domíniʃtikwin] -
Uharte Garazi uxintx in uxíntx ín 1: [uʃíntʃ ín] -
Urdiain antuxa antúxa 1: [antúʃa] -
Urdiñarbe üsañik egin üsáñik égin 1: [yśã́ɲik éɣin] -
Urketa urzindu urrzíndu 1: [uRsíndu] -
Urretxu doministiku ein dominístiku éin 1: [dominíśtiku éi̯n] -
Urretxu dominixtiku ein domínixtikú eín 2: [domíniʃtikú eín] -
Ürrüstoi ürzai egin ürzái - egin 1: [yrsái̯ - eɣin] -
Ürrüstoi ürzai ürzáia 2: [yrsája ] -
Uztaritze urtzintz egin urrtzíntz égin 1: [uRtsínts éɣin] -
Zaratamo domistiku in domístikú in 1: [domíśtikú in] -
Zeanuri doministiku in domínistiku ín 1: [domíniśtiku ín] -
Zeberio domistiku ein domístiku ein 1: [domíśtiku ei̯n] -
Zegama arkuxiñe ein arrkúxiñé éin 1: [ar̄kúʃiɲé éi̯n] -
Zegama doministiku ein domínistiku éin 1: [domíniśtiku éi̯n] -
Zegama arkuxiñ ein arrkúxiñ éin 2: [ar̄kúʃiɲ éi̯n] -
Zilbeti atrije atríje 1: [atríxe] -
Zollo (Arrankudiaga) domistikue bota domístikue botá 1: [domíśtikwe βotá] -
Zornotza doministikun ein dominístikun ein 1: [dominíśtikun ei̯n] -
Zugarramurdi urtzintz urrtzíntz 1: [ur̄tsínts] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper