Azpisarrerak (sarrerak) (119)
horrenbeste.
Tr. Documentado desde Axular (bertze horreinbertze). Emplean horreinbertze Axular y Pouvreau; orremeste Soroa. Al Norte, las formas en -beste se encuentran en textos suletinos y, junto a -bertze, en Xalbador (Odol 339). Hay algún ej. meridional moderno de urrenbeste. En DFrec hay 104 ejs. de (h)orrenbeste, todos meridionales.
1. (V-gip ap. Elexp Berg ; VP ), horrenbertze (Dv), horreinbertze, orremeste, urrenbeste .
(Precediendo a un sust.). Tanto(s). " Zein da orrenbeste ots egiten duen ori? " VP 21v. " Zetarako biozu orrenbeste diru? " Elexp Berg. Tr. Documentado desde Pouvreau, es relativamente escaso al Norte, especialmente en la época moderna; al Sur es bastante más frecuente, y en el s. XX de uso gral.
Horrein bertze fraide hasten direnean Iainkoaren kopletan bozkariotzen. SP Imit I 25, 8. Zeri dagokola bada horrenbertze persekuzione dut jasaten? He Gal 5, 11. Orrenbeste Jainkoaren zelo dezun ezkero. Cb Eg II 159. Ez da horren bertze mundu behar madianitarren garaitzeko. Lg I 211. Etorkizunak emoten deutsu orrenbeste bildur? Mg PAb 80. Zer gaitz egin dizut nik zuri, zuk orrenbeste bidegabe niri egiteko? AA III 463. Zertako baratze hartako ogiak ekhartzen du horrenbertze buru eta landakoak horren guti? Dv Lab 37s. Horrenbeste denbora. ChantP 166. Heresiak horrenbertze herexa egiten duen denboran. Laph 94. Dama batek jartzia / orrenbeste lege. Xe 179. Zer egin du orremeste arkumerekin? Sor AKaik 126. Eta au esateko orrenbeste parizta? A BeinB 46. Orrenbeste gurari adirazoten dokan ezkero barriro be juateko. Kk Ab I 10. Orrenbeste goardi inguruan zeduzkala? Or SCruz 118. Nor edo zein da, baña, orrenbeste bidar / Aitatzen dozun jaunoi? Enb 86. Lan ederra jarri diguzute orrenbeste galtza txuri josi bearrez. Lab EEguna 98. Zaldi bategaitik orrenbeste erosta, daukoan dirutzeagaz? Bilbao IpuiB 221. Horrenbeste indarrik eztu egin sekula artoak. Arti MaldanB 207. Orrenbeste erronka jo gabe. NEtx LBB 146. Oraingo yornalakin eztuk orrenbertze gauza egiten al. Auspoa 77-78, 15. Ez dezagun eduki horrenbertze dolu. Xa Odol 168. Zendako ziren gure eskualde hortan horrenbertze harma zahar eta baioneta harrapatzen. Etchebarne 39. Nola alkarri lagunduz al izan zan orrenbeste lan egitea. JAzpiroz 62. Horrenbeste arriskuren erdian. MIH 323.
v. tbn. (Para textos anteriores a 1900): VMg 44. Gco II 41. FrantzesB I 141. CatLlo 13. CatBus 10. Bil 47. Oxald in AstLas 73. PE 110. Ud 162. EusJok II 28. JanEd I 74. Sor Bar 57. Bv AsL 38. Urruz Urz 52. Arr May 110. AzpPr 126. Alz STFer 137. Moc Damu 30. Ag Serm 469. Horrenbertze: CatB 21. Michel LPB 349. Bordel 139. Legaz 9.
(Ref. a una cantidad indefinida).
Urte beteko, biko edo orrenbeste urtetako ezkondu diriala. fB Ic III 343. Jakiñean ipintzen dute jabea; orrenbeste denboran berak garbitzen ez baditu, agintariak garbitu-eraziko dituztela. Munita 95. Tratatu nuan zer kondizio zeuden. Orrenbeste diru traspasoan eta olako errenta illeko. Albeniz 222.
2. (S ap. Lrq ; H), horrenbertze (Dv (s.v. hunen-), H).
Otro tanto, lo mismo. "Autant" Dv. "Tant que, autant que cela" H. v. BESTE HORRENBESTE.
O zer ikara nik artu bear det, orrenbeste gertatuko ote zadan! Cb Eg II 106. Ez da len orrenbeste esan konfesoriaren oñetan? Mg CO 74. Bosteun dukat [...]? Ikatzagakoak ere badu orrenbeste. Ag G 37. Nik artu banu, len ere orrenbeste egin degu ta, eztakit eskuratuko zuen. A Ardi 24. Gizona, edozeñek orrenbeste egingo dizu. Ill Testim 9. Atzo nere bi esku oriez, ogei oilaskori lepoa moztu ziotekat. Atzerritar bati orrenbeste egitea eztek lan zaila. Lh Yol 26. Berak orrenbeste egingo ete leuke zeugaitik? Kk Ab II 26.
v. tbn. Ir YKBiz 126. Eguzk GizAuz 98.
3. (V-gip ap. Etxba Eib ).
Tanto, en tal medida. " Ez neban pentsatzen orrenbeste asarratuko zanik aiñ gitxigaittik " Etxba Eib. v. HORRENBESTEAN.
Zegaiti orrenbeste arrotu zeure buruba. Mg PAb 50. Zertan griña horrenbertze / gero batez. Gy 151. Zeuk orrenbeste maite badozu bizia. AB AmaE 316. Enituben sentituko orremeste eman dizkian golpiak. Sor AKaik 124. Ezeizak orrenbeste io. A BeinB 84. --Ai, ama, zeu be gaztia izan ziñan. --Baña ez orrenbeste. Kk Ab II 158. Etzaite, ba, orrenbeste zoratu. TAg Uzt 60. Jaungoikoak orrenbeste laguntzen dio txiroari. Etxde JJ 76. Beñere legorrean ez orrenbeste ibillia. Anab Poli 71. Orrela "onen artean biziaz", aitaren etxean itxiriko gauza ta pertsonak ez eben orrenbeste kezkarazten. Onaind STeresa 30. Oiartzun sonatua zen garai batean. Gaur egun ez orrenbeste. Ostolaiz 102. Ez zekiat zer dela-eta luzatzen duen horrenbeste Udaberriak. MEIG IX 103.
v. tbn. Goñi 35. Ill Pill 13. ABar Goi 34. Zait Sof 85. JAIraz Bizia 116. And AUzta 51.
4. (V, G; H), horrenbertze (AN, L, B, BN; H) Ref.: A e Izeta BHizt2 (orrenbertze).
(Usado como pronombre). Tanto. "Una cantidad como ésa, tanto" A.
Orrenbeste zuri zor. Cb Eg II 70. Soñua edo solpea ez da nerea, ez dakit orrenbeste. GavS 7. Zertako, Jauna, horrenbertze? Ene erosteko, ene salbatzeko. Brtc 136. Ez nekijan orrenbeste, ta parkatu egidazu opendidu bazaitut. Mg PAb 54. Ez det orrenbeste nai. Lard 58. Batetik bertzera horrenbertze zihoalarik ere. Dv LEd 49. Baña nola daki Mariak orrenbeste iru urte bakarrik dituala? Ag Serm 296. Orrenbeste jende alde guzietatik biltzen den leku ontan. Goñi 102. Ezta orrenbeste ixango orraitiño. Kk Ab I 37. Ehun libera? Baduzu horrenbertzeren eskatzeko bekokia, duzun makurrarentzat!? JE Ber 46s. Horrenbesten entzutiak / segur aspaldi dizu. PierKat 45. Neska batengaitik... orrenbeste diran lekuan... ABar Goi 45. Eztiagu orrenbesteren bearrik izango. Etxde JJ 42. Guk eztogu orrenbeste esango. Akes Ipiñ 28. Guk orrenbeste ez genduen gastetan urtien. Gerrika 27. Ba, nik ez nuan orrenbeste egingo; baña pixka bat antzera. Albeniz 52.
v. tbn. Añ LoraS 72. Aran SIgn 102. AB AmaE 425. Arr May 152. Echta Jos 336. Iraola 76. Urruz Zer 141. Tx B II 253. Lab EEguna 107. Ir YKBiz 537. TAg Uzt 231. JAIraz Bizia 70. NEtx Antz 34. Erkiag BatB 149. Etxba Ibilt 484. BBarand 165.
(Ref. a una cantidad indefinida).
Emango zuala orrenbeste piñuak. Munita 115.
Tanto como sólo eso, siquiera eso. Cf. HORRENBESTERIK, HORRENBESTE ERE.
Donostira etorri ezkero, gazte batek orrenbeste bear du. Alz Bern 59. Baña ori baño ez-pok, orren beste eingo juau. SM Zirik 35. Abereek ere orrenbeste ikasten baitute. Vill Jaink 79. "Amen" erantzutea besterik eztezu egin bear. Orrenbeste ezin egiñik eztezu. NEtx LBB 173. Gizon gutxik egingo zuten urrenbeste [...]. --Gixon gutxi dira [...] berengatik urrenbeste egitea merezi dutenak. EgutAr 5-5-1970 (ap. DRA ).
BESTE HORRENBESTE (Precediendo a un sust.). Otro(s) tanto(s).
Hemendik bertze horreinbertze urtheren buruan ere, orobat, orduan hasiko direla. Ax 606 (V 389). Amabiren bat izara ta beste orrenbeste burko azal. Ag Kr 74. Kanta dezala Eskual-herrian bertze horrenbertze urtez. Alkat ( in Xa Odol 335 ). Larogei paternoster bederen, beste orrenbeste abemari. Berron Kijote 188. Irureun bat bei, beste orrenbeste txekor. TxGarm BordaB 147.
v. tbn. Echta Jos 114. Eguzk GizAuz 130.
Otro tanto, lo mismo. "Otro tanto, [...] beste orren beste " . " Anaiek sos aunitz du ta nik bertze orrenbertze " Izeta BHizt2.
Beste orrenbeste eta geiago galdu zaku guri. AA II 176. Berak bere beste orrenbeste egin izango deust. Astar II 157. Bertze horrenbertze izaten da hauzo lanetan. Dv Dial 66 (It orobat, Ur e Ip beste (h)ainbeste). Beste orrenbeste gure izkuntzarekin egitea. Aran SIgn 202. Egin nebala beste orrenbeste. AB AmaE 292. Guk ere beste orrenbeste bagenkian egiten. Ag G 202. Aita Santuak be beste orrenbeste diño. Eguzk GizAuz 187. Artotan ere, bai, beste orrenbeste. TAg Uzt 16. Beste orrenbeste eman dezaken lurrik bai al da. Munita 81. Ez ete leuskioe gero beste orrenbeste erantzungo? Bilbao IpuiB 144. Jentilek ere ez al dute beste horrenbeste egiten? IBk Mt 5, 47 (IBe beste horrenbeste; Dv horrenbat ). Dana zurea, bizi geran arte. Zuk beste orrenbeste egiten badezu, zorionekoak izango gera. JAzpiroz 166.
v. tbn. AzpPr 97. Noe 80. Altuna 50. Enb 163. Kk Ab II 127. Lab EEguna 115. Ir YKBiz 268. NEtx Antz 58. Lek SClar 102. Erkiag Arran 87. Anab Poli 17. SM Zirik 6. Bertze horrenbertze: Hb Egia 19.
BESTE HORRENBESTEAN. Durante otro tanto tiempo.
Orain ez naiz [prozesioan] ibiltzen. Baiña ogei ta zazpi urtetan jantzi nintzan. Aita ere bai beste orrenbestean. Insausti 103.
BESTE HORRENBESTEKO. Similar, equivalente, de la misma magnitud.
Ez ote da onen bikoitz izango lerro au, emendixek beste orrenbesteko lerroa ezar bageneza? Zait Plat 65. Beste orrenbestekoren bat ez zenuten entzungo zuen bizi guzian. Berron Kijote 137. Galdetzekoa ere da ea orainago beste horrenbestekorik sortu ote den. MEIG IV 118.
EHUNEKO HORRENBESTEAN. En porcentaje.
Likits eta gordinkeria ugariago aurkituko dute, ehuneko horrenbestean, euskaraz edozein erdaraz baino? MIH 215.
HORRENBESTEAN.
a) Tanto, en tal medida.
Nondik ta nora gaur zu zagozan / orrenbestean galdua. AB AmaE 74. Eztaukazu, ba, zeri estutu orrenbestean. Erkiag Arran 159. Gure onean nor nekatu da / orrenbestean gaurdaño? Olea 246.
b) (V-gip ap. Elexp Berg). Pasablemente, regular, no tan mal.
Orrenbestean ezagutu arren [arabierazko idazkera], ezpainekian ordea irakurtzeko ainbat. Ldi RIEV 1929, 208. Valle Baztango zubi geienak / jota zituen botatu / [...] orrenbestian geradenian / izan gintezke kontentu. Tx B I 83. Ori orrenbestean utzi bearrez. Erkiag BatB 198. Ori orrenbestean utzi bearrez. NEtx LBB 180s. Ark zuan min piska bat. Aitak eta anaiak sustoa besterik ez. Orrenbestean libratu giñanean, pozik gelditu giñan. JAzpiroz 58. Orrenbestean atera giñanean, gustora giñan bazkaltzera joateko. BBarand 181. --Zer ba? Olain gaizki? [...]. --Orrenbestean. Albeniz 180. --Pozik ahal zaudete Egan-ekin? --Horra, bada... horrenbestean. MIH 136.
v. tbn. EusJok II 130. Uzt Sas 121.
Baiña [ume] geiago etorri ziran gero, eta pozik orrenbestean. Insausti 125. Azpikoa oso abilla ez det izan da, edo ez daukat batzuen parean. Baiña konforme orrenbestean. Ib. 137.
c) En tal situación.
Oraindik ez gaudek orrenbestean, mendian bestetan oitu baño geixeago edaten bada ere. Lek EunD 45.
d) En tanto, en tal cantidad, en tal magnitud.
Ori gauza utsa da, ta orrenbestean gelditzen bazerate, zuek eta nik alperrik galdu degu denbora. Ag Serm 503. Orrenbestean ire izena badaukak topatuko dek dirua. ABar Goi 36. Illeko batean edo eguneko orrenbestean tratua egiten ote zuten. Berron Kijote 228.
HORRENBESTE ERE (En contextos negativos). Ni siquiera eso; no tanto como eso. v. HORRENBESTERIK.
--Saldu deutsazu arimia diabrubari zeure firmiaren beian? --Ez orrenbeste bere, Jauna. Mg CO 188. Izango ote dira irutatik bat? Ez eta orrenbeste-ere. AA III 286. Ori da arrengandik entzun dedan guzia. Anaiengandik, berriz, orrenbeste ere ez. ABar Goi 40.
HORRENBESTE EZKERO. Por eso.
Ta orrenbeste ezkero, euliai, batez bere, eskolako ordu gogaikarrietan egiten eutsezan ankerkeriak! Erkiag BatB 40.
HORRENBESTEGAZ. Con eso.
Eta orrenbestegaz abade jakitun ori ill otza legez gogortu ta mututurik andreak itxi eban. Cb EBO 43s. Orrenbestegaz Jonandon azeriyak jentia ipiñi eban errial bi ardura barik ordaintzera. Kk Ab II 152. Baña orrenbestegaz bakarrik ez zan amaitu guztia. Gerrika 179.
Con (sólamente) eso, con tanto como eso.
Meza enzungo dau orrenbestegaz: baña obiago da biotzeko eskari ta gogorazinoe santubetan denpora eder a igarotia. CrIc 100.
HORRENBESTEKO.
a) De tal magnitud. "Ez har horrenbertzeko hasarrerik, ne prenez pas une telle colère" Dv (s.v. hunen-).
Ez, ez, Ama maitea: uste eztogu orrenbestekorik. MisE 155. Zure zerbitzariek egin balute bezala horrenbertzeko itsuskeria. Dv Gen 44, 7 (Urt horlako, Ker orrelako, BiblE horrelakorik ). Edozeiñ moduz logratze'ez dira / orrenbesteko gradubak. Ud 141. Zeñek ekarri orrenbesteko lazeria? AB AmaE 440. Eztaukagula guk ainbeste kemen biotzetan, ezin genezakegula orrenbesteko maitetasunik izan Jaungoikoarentzat. Ag Serm 403. Barriro diñot, zek erain dautzu orrenbesteko utsuna? Enb 71. Orrenbestekoa izango da zure ondorengoa. Ol Gen 15, 5 (Urt, Dv, Bibl horrela, Ur onela, Ker orrelaxe, BiblE horiek bezainbat ). Orrenbesteko neke-nairik bai al-degu? Ldi IL 156. Jolas batentzat zertako artu / orrenbesteko arretik? Basarri 74. Orrenbesteko beldurrak baago. Berron Kijote 200. Aitak ez dauz ondo ikusten lengusuagaz daukazan orrenbesteko alkar izketak. Onaind STeresa 29. Orrenbesteko diru gastatzen / ez dot ikusi oraindaiño. Ayesta 102. Ez da orrenbesteko gauza, bere neurrian egin ezkero. Ostolaiz 27. Ez dut uste horrenbertzeko gazteriarik bildu dugun geroztik laborari girixtinoenik. Larre ArtzainE 225. Giza-eredu jatorra dugu [...] horrenbesteko lan ikaragarria egin zuelako. MIH 351.
v. tbn. Tx B 229. Ir YKBiz 142. Eguzk GizAuz 174. TAg Uzt 72. NEtx Antz 75.
Equivalente.
Langilleak [...] ariaren balioa ogerleko baten geitu ba-dagi, orrenbesteko lantsari edo alogera ondo irabazita dauko. Eguzk Kijote 107.
b) Tanto.
Nor edo zer naiz ni zerura ni eramateagatik Zuk orrenbesteko egiteko? Cb Eg II 23.
c) (Precediendo a un adj.). Tan.
Orrenbesteko txarra izan banaiz / berriro etzaitez etorri. Auspoa 39, 110. Zure saltuak ez dira izango / orrenbesteko altsuak. BEnb NereA 210. Orrenbesteko biotz gogorra / zelan zara zu nirekin? Ib. 112.
d) (Un) tanto, cantidad.
Jokoak dun irabazirik garbiena auxe da: jokoetxeak kentzen dun orrenbesteko au. TAg Uzt 181. Nik bonberoen gastuak ordaintzeko orrenbesteko bat ematen dut illero. Lab SuEm 197. Patsari botatzen zitzaion orrenbesteko bat ura. Albeniz 18.
HORRENBESTEKOXE. Tanto (ref. a una cantidad indefinida).
Olako gastu dala eta ez dala, orrenbestekoxe diru kentzen etortzen ziranak mantenduta, azkenerako zer kirolarientzako, iru puska eginda? Albeniz 157.
HORRENBESTEN. "Horrenbertzen [...], chacun tant" Dv (s.v. hunen-).
HORRENBESTERAINO (V-gip ap. Elexp Berg; horrenbertzetaraino Dv (s.v. hunen-)), ORRENBESTEGINO. Hasta tal punto.
Ezingo dezu ori egin, humillatzen ezpazera orrenbesteraño. Mg CC 150. Eta orrenbesteraño bat eldu dalako señaleak zein dira? Gco II 60. Ez dezu orrenbesteraño egin biar nik egiten detan guztia. Bv AsL 142. Ez orrenbesteraño esan, Andres, Andres, / larregiraño egiñ ez egizu ames. AB AmaE 259. Azartu naz orrenbesteraño. Kk Ab I 19. Ezta orrenbestegiño / aiztuta bixi zure gauzakaz / zeure lagun au ondiño. Enb 129. Ez nintzan orrenbesteraño ausartzen. Lab EEguna 106. Gauzak orrenbesteraño nastu diran ezkero. TAg Uzt 142. Orrenbesteraiño ukatu bear al dut nere burua? Vill Jaink 159. Galeraziko ote dizutan [dantza] jarri zera dagonekoz. Ez da orrenbesteraño, gaztetxo. MAtx Gazt 61. Zer zen, gainera, hain mingarririk haren iritzietan [...] jendea [...] horrenbestetaraino asalda zedin? MEIG V 135.
v. tbn. VMg 74. Sor Bar 69. Ag G 157. Alz Ram 31. Eguzk GizAuz 103. Etxde JJ 266. Anab Poli 126. NEtx LBB 205. Berron Kijote 19.
HORRENBESTERAINOKO, HORRENBESTETARAINOKO. "Horrenbertzetarainoko [...] qui est tel que, qui arrive à tel point que, si grand que [...]. Oi ene Jainkoa, ez nuen zure ganik merezi horrenbertzetarainoko ongirik" Dv (s.v. hunenbatetarainoko).
Barka zadazu orrenbesterañoko estubidea nik emana. Arr GB 77. Eskerrik asko: ez da gauza orrenbesterañokua. Sor Bar 34. Nik eztaukat orrenbesterañoko almen ta eskubiderik. Ag Serm 409. Nork esan [...] utsagatik orrenbesterañoko griña sortzea! Anab Usauri 67. Gezurra dirudi praille batek orrenbesteraiñoko gatza ta grazia eukitea. Vill ( in Bilbao IpuiB 6 ). Itz soilen ahala orrenbesterainokoa zanentz. Zait Plat 102. Horrenbestetarainoko gauza garela erakusten. MEIG VII 173.
HORRENBESTERAINOXE. Hasta tal punto justamente.
--Neska-laguntze ez, neska-galtze deituko nioke nik. --Orrenbesteraño? --Bai. Orrenbesterañoxe. MAtx Gazt 73. Jaunaren aginduak / zertako sinistu? / Ala ere bete ezin / nai aiña zirristu, / orrenbesteraiñoxe / kontzientziz xixtu. Insausti 271.
HORRENBESTERAKO, HORRENBESTETARAKO. De para tanto, de como para tanto.
Nork, baiña, orren besterako bularrik? Bilbao IpuiB 146. Ez dok izango orrenbesterako, Pinto! Ib. 64. Eskubiderik banu horrenbestetarako. MIH 372. Ez zuen horrenbestetarako kemenik izan. MEIG VI 182s.
HORRENBESTEREKIN.
a) Con eso, con tanto.
Balantzan bezala egon naiz orrenbesterekin utziko dedan edo ez gai au. AA I 449. Etzan orrenbesterekin ere mendetutzat eman deabru gaistoa. ' Con tanto' . Aran SIgn 25. Mattinek etzun uste bere anai suberak orrenbesterekin etsituko zunik. Etxde JJ 145. Horrenbesterekin esan dut ez dudala Oihenart poeta bezala gutxietsi nahi. MIH 239.
Con esto, sin más, sin nada más que (decir, hacer, etc.).
Bai al dijuaz orrenbestekin? Sor AuOst 77. Orrenbesterekin ezkutatu zan. Muj PAm 37. Ori esatera etorri naiz, ta orren besterekin banua. Alz Burr 46.
b) (H; horrenbertzerekin H; horrenbertzenarekin Dv). En eso, entonces, en ese momento. "Sur ce, au même instant" Dv (s.v. hunenbertzen).
HORRENBESTERIK (En contextos negativos). (No) tanto como eso, ni siquiera eso.
Orrenbesterik eztaukon makiña bat markes ba-da bazterretan. Otx 75. Aberatsaren semiak eskutau dagikez bere laukuak arein zain ezpaitagoz ogittarako. Txiruari etxagoko orren besterik. Laux AB 14. Domixtikun bategaitik ez uen orrenbesterik egingo baña. Bilbao IpuiB 251. Ez bedi aserretu, nere jaun ori, Santxok erantzun; orrenbesterik ez nion-ta. Berron Kijote 218.
HORRENBESTETAN.
a) En tanto (ref. a una cantidad indefinida).
rran zioen bada Pierrisek: "Erran diezadazu, emastea, hea hunenbertzetan saldu izan duzuen zuen lurra". Eta hark ihardetsi zioen: "Baiki, horrenbertzetan saldu dugu". He Act 5, 8 (Dv horrenbertzetan, Ker orrenbestetan; hanbatetan, TB hainberzeren, IBk honenbestetan ).
b) Tantas veces.
Gezurra dirudi orrenbestetan eta orren berdin maitemindu aal izateak. Txill Let 85 (v. tbn. 103, 33 y 54).
HORRENBESTETARA. A tanto.
Euskaldunik gehienok beldur ginake, noski, horrenbestetara ausartzeko. MIH 348.
HORRENBESTEXE. Todo eso.
Orrenbestexe esan biar nun / deskansatzeko barrena. EusJok II 160.
HORRENBESTEZ.
a) Con eso.
Bada orrenbestez eman neikeo kausa [...] artu dagian [...] gaitzerizteren bat. OA 170. Konprenditu liteke / gauza orrenbestez. EusJok II 26. Ezta orrenbestez amaitzen gariak ematen duan eginkizuna. Ag G 26. Olerkari biozti bat nazu: orrenbestez esana dago eztedala "malizi" aundirik. Ldi IL 40. Orrenbestez aurrera doaz bere lekaimetxe barriak. Onaind Teresa 95. Baiña nik ez dakit besterik, eta orrenbestez bukatzen det sail au. BAyerbe 149. Horrenbestez, ordea, ez ditugu aipatu film horretan ageri diren zabaldegi eguzkitsuak, jostailuzko etxetxoak. MEIG I 164.
v. tbn. TAg Uzt 291. Berron Kijote 180.
b) Por eso; por lo tanto.
Eskuraturik orrenbestez eta presoturik oietatik al zitubenak. 'En su consecuencia' . Aran SIgn 103. Lurraldea txarotuko dut, eta bertan bizi leitezken zuen etsaiak txundittuko dira orrenbestez. Ol Lev 36, 32. Emakume prantzesak berak arrituta gelditu ziran orrenbestez, gizon bat ikusi utsarekin [...] aiek ibilli zuten korrika ikustean. Anab Aprika 55. Euskalki guztiek (euskarak berak, horrenbestez) egin dituen aldakuntzak. MIH 107. Semea lainezaz betetzen duen gurasoak, galbidean jartzen du maiz asko: gorroto ote du horrenbestez? Ib. 269.
c) Sin más preámbulo.
Eta orrenbestez Ingurutxoa jotzen asiko zaie bertatik. Mok 17. Beraz, orrenbestez, gaiñerako kontuak bertsoetan, amarreko txikian, ortxe dauzkazu, irakurle. Insausti 130. Gatozen horrenbestez gure harira. MIH 236.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper