Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa

Hiztegia - EHHE

001 Abade [6]

abadesa

abatei

- etxe-abade

- apate

- apat

001a Abadia [2]

- apatia

002 Abagadaune [2]

abagadaldi

003 Abar [14]

abar

abareta

abarrean

abartegi

abartu

abaritz (!)

abaro (!)

abarrakitu

harrabots

zabar

arba (!)

arbazta

zarba

zarbazta

004 Abendu [1]

005a Aberats [3]

aberasgarri

aberatsi

005 Abere [8]

abelbide

abeldun

abeletxe

abelgorri

abelodi

abeltegi

abere mutu

006 Abuztu [2]

abuztua egin

007 Adar [17]

adabegi

adaburu

adakin

adaje

adalko

adantzu

adapo

adar-makur

adarnatu

adarra jo

adazu

addar

adegi

adondo

adaki

adakitu

007a Adareta [1]

134a Adats [1]

008 Aditu [10]

adikune

adila

adilari

adimen/adimendu

adiunde

adi

adibide

aditz

aiurri (!)

009 Agur [8]

agur egin

agur eta erdi

agurgarri

agur-magur

agurmaria

agurreria

agurztatu

010 Ahaide [5]

ahaikatu

ahaiko

ahaide nagusi

ahaidetasun

011 Aho [17]

ahakan

aharantza

ahats

aheri(a)

aho-handi

ahomenta

ahopil(o)

ahozabal

ahuspe

ahaire

ahakar

ahapaldi

aharra (!)

aharrausi

ahobizar

ahots

012 Ahul [2]

ahuleria/ahulkeria

- arol

013 Ahutz [3]

ahutzetako

auzka

014 Aingeru [3]

aingeru begirale

aingeruzko

015 Aita [28]

aita

aitabisaba

aitaborze

aita handi

aitaizun

aitaki

aitama

aitanditxarko

aitarren seme

aitasaba

aitaso

aitaxo

aitso

attitto

aitabitxi

aitader

aita izan

aitano/aitane

aitaren

aitona

aitonume

aitoren/-onen seme/alaba

aitaonenseme etxe

- Aitor

aitatu

aipatu

aipagarri

aipu

016 Aizkora [5]

aizkolgile

aizkolta

aizkoratu

aizkolari

017 Alhatu [20]

alhatu

alamentu

alarazi

alha

alagura

halatu

hala

alamarka

albide

aliri

alhaba (!)

alabaizun

alabasasi

alabasazan

alabaso

alabatxo

alabatzako

arralaba

alababitxi

alabaeder

018 Alkate [3]

auzo-alkate

alkatez

019 Ama [21]

amabisaba

amaborze

ama handi

amaizun

amama

amanditxarko

amandre

amañi

amasaba

amaso

amatto

amaxo

amazulo

amiña

amabitxi

ama(n)der

amona

amona mantagorri

ama birjina

amaginarreba

020 Amets [2]

ametseta

021 Anaia [4]

anaiaizun

anaiatxo

anaitzako

anaidi

022 And(e)re [7]

anddereder

anderauren

andrakilla

andreki

Andre Maria

andredena

023 Antsia [2]

antsikabe

024 Apal [6]

apalategi

- apala

- balda

zapal

zapalda

025 Apez/Apaiz [5]

apex-seme

apezetxe

apeztegi

apex

134b Arrats [7]

arrastegi

arrasti

arrats-hegi

arrastiri

arratsalde

arratsaldi

026 Ate [22]

ate

atalase

ataposta

atarte

ate-buru

atetila

atetzar

atezain

atondo

- at

- athendustatü

- atamüstatü

ataide

ataka

atera

atari

atalmendatu

atalondo

- ari

atal (!)

txatal

zatal

027 Azal [21]

azal

azalatu

azaldatu

azalde

azaldor

azaleratu

zalauts

zaldar (!)

zail (!)

zaldi (!)

zaldi-buztan

zaltzain

zaldizko/zaldiko

zalgurdi

zaldun

zaldunaketa

zaldun-aratuste

zaldunbide

zaldun-buruzagi

zaldunde

zalduneria

028 Babes [1]

035a Bagai [1]

035b Bakant [2]

- bagant

029 Bake [3]

bakea egin

bakeoso

baketan

030 Baldin [7]

baldinba

baldinbere

baldinde

baldinetan

baldinetaria

baldintza

031 Balea [4]

balenarri

baleazale

- lumera

032 Baratu [36]

♦♦ baratu/paratu

- parada

baratz

baratxa

baratxu

baraxtu1/baraxtu2

baratxe

maratz

baratze (!)

baratxuri (!)

♦♦ bare1

nare

bare2 (!)

baraistu (!)

barakarro

barakuilu

barakuilora

barakurrilo

baranga

baraskoil

baraxixa

barekarakoil

barekurkuilu

barekurlo

baresbarakila

bareskurlo

baretximar

marakilo

barraskilo

bare3 (!)

bareak heldu

bare-handi

♦♦ bazkari

bazkarite

bazkarraldo

bazkaldu

033 Barkatu [6]

barkagarri

barkamenduskatu

barkazio

barkamen/barkamendu

barka eskatu

034 Barren [36]

barren

barrena

barrendegi

- barbildu

- barga

barrandatu

- barrandan

barne

barna

barrun

barruna

barrunbe

- barrundatu

barru

barruti

- barruki

barro

barre (!)

barregarri

bartz (!)

barzi (!)

bazpi

baso (!)

basagizon

basahiri

basajaun

basamortu

basarte

basetxe

basakaran

basurde

basaka

basoi

basa

baserri

baserritar

035 Bat [47]

bat

baka

baku

bakun

bakura

baño

baten bat

bateo

bate(t)an

batto

batu

batxo

batza

batzandu

batzu

bana

banaborratu

batzarre

bakan

bakandatu

bakandu

bakar

bakoitz

bedera

batbedera

bederakar

bederatzi

bederatzi hogei

bederik

bederen

ezperen

ezpererik

ezperetanik

bete

betegin

beteginzarre

ipete (!)

beti (!)

betibizi

betidanik

betan

bet-betan

gabe

gabezia

gabeko

gaberik

- barik

036 Bazka [4]

- mazka

- barrabaska

bazkatu

034a Bazter [2]

bazterretxe

037 Bedeinkatu [3]

bedeinkazio

bedeinku

038 Begi [30]

begi-belar

begiko

begiluze

begitandu

begitaune

begitazio

begite

begi-urdin

begizko

begizta

begiztatu

begizto

bekain

bekar

bekarai

bekatxo

bekoz/bekoz beko (!)

bekozko (!)

bekurunde

betezpal

betor

betortz

txibista

begi-nini

begitarte

begitartos

bekaitz

letagin

bekoki

039 Begiratu [5]

begirada

begirale

begiratzaile

begira

040 Behatu [8]

behako

beha

beharri

beharrazaldeko

beharri-belar

beharrondoko

belarrimotz

039a Beila [1]

041 Beltz [14]

beltz

beltx

beltzaran

beltzune

belztura

beltzurda

beltzuri (!)

bele

belabeltz

belapika

belatxiko

belaxaga

belatxinga

belatz

042a Belu [3]

belubegi

belumendu

042 Berandu [5]

berantarbi

berantu

berandatu

043 Berna [13]

♦♦ berna

bernadaka

bernazain

pernazkaka

bernazaki

hezur (!)

hezueri

hezurberritu

♦♦ belaun (!)

belaunaldi

belaunikatu

belaunika

belauniko

039b Bigira [1]

044 Bizi [18]

bixika

bizigarri

bizikide

bizinahi

bizio

bizitore

bizitza

bitxi

bitxidun

bitxilore

bitxikeria/bitxitasun

pitxikula

bizkor

piztu

arrapiztu

berpiztu

pizgarri

045 Borda [4]

bordaldu

bordari

bordariar

046 Bortitz [2]

bortizkeria/bortiztasun

047 Bortz/bost [22]

boskoitz

bosnotz

bostarri/bostarrika

bostoñaza (!)

bost-oilo

-bo

borobil

zazpi (!)

zazpi hankako atsoa

zazpi izarrak

zazpi lapurrak

zazpi-sugate

zazpi txitoak

zazporri

hogei (!)

berrogei

hogeiarte

hogeieratan

hogeietan

hogeitak/hogeitakaz/

hogeitaz

hogeita lau oreneko

048 Boz [11]

boz

boz apal

boz batez

boz nagusi

bozka

poz (!)

bozgune

pozarren

pozgatu

pozik

bozkario

049 Damu [4]

dametsi

damuari

damurik

050a Deitoratu [2]

deitore

050 Deitu [12]

deitura

dei

deiagora

deidura

deietan

deiez

deiadar

deiadar egin

deiadarren

deiadarroso

deitatu

051 Dolu [3]

dolamen

dolu ukan

052 Dorre [1]

053 Eban [15]

eban/ebaki

ebaki-belar

ebatune

epai-

epai

epail

epaile

epain

epaipide

epaite

epe

epatu

erabaki

hebain

ebatsi (!)

054 Ebatzi [2]

irabazi

055 Edan [16]

edan

edabe

edalontzi

edari

edateko

edatun

edaran

ardo/arno

ardanaska

ardanbusti

ardandegi

ardantze

arno-bustiño

- ardanburu

- ardangrina

mahatsardo

056 Eder [7]

edergailu

edergarri

ederretsi

ederrez

edertaratu

ederto

057 *Edin [26]

♦♦ *edin

-di

-din

jin

ediren/idoro

edireitze

jaiki

eraiki

jaio

jaiotari

jaiotza

jarraiki/jarraitu/jarrain

jarraika

jarraikai

jarrai

jarraio

♦♦ erion (!)

irion

irigoan

irioide

jario

darion

herio

heriotza

arerio (!)

anuerioak (!)

058 *Edun [29]

*edun

-dun

eduki

eraduki

*eradun

erauki

ukan

ukanduru

- ituten

heuragi (!)

ugari

ugaldu/ugaritu

ugaride

ugariez

ugarizta

jaun (!)

jaun eta jabe

jauntxo

jaunzor

jauregi

jauretsi

jabe

jabeandre

jabetu

jaundone

jaungoiko

jaungoikoarrengo

jaungoikoilo

jaurri (!)

059 Egosi [2]

ekosari

060 Egotzi [19]

ekoitzi

ekoizle

ekoizpen

eragotzi

eragozka

erauzi

erauzkin

jauzi

jauzkeiri

jauzketa

jauzki

jauzkidatu

jauzteka

jauzteketa

jauztikalari

jauzteko

jauztiri

urgatzi (!)

061 Egun [39]

egun

eguantz

egunabar

egunsenti

egurastu

egutera

- ekera

eguzari

eguzaro

eguazten

eguberri

eguen

egundaino

egundo

eguraldi

eguzki

eguzki-begi

ekain

ekaitz

eki

ekialde

engoitik (!)

iguriki

higuin (!)

higuindu

egubakoitz

ebiakoitz

uda

udalandu

udalen

udamin

udaro

daguenil (!)

udare (!)

udaretze

madari (!)

madaritze

malko2

malko1

062 Egur [18]

egur-belar

egurbide

egurketa

egurketari

egurtze

gurdi (!)

gurdibide

gurdigile

gurpegi

gursarta

gurtaker

gurtese

gurteskalla

gurtetz

gurtigun

gurtzil

gurpil (!)

063 Eho [44]

♦ eho

ehaile

ehoaldu

ehe

ehoki

eihera

ile (!)

ilai

ilain

ilede

iledi

ile-barban

ile-malta

ile-mamo

ile-munjaro

irin

irinbonba

irin-onedeki

birrin

birrindu

birringatu

ehun1

ehuna

ehunen

ehun-hosto

ehun2

ehule

ehundegi

- geun

ero1

eraiteka

- daragun

ero2

erasun/erotasun

haragi (!)

arakaitz/arakaizto

arakun

haragiki

harakai

harakin

harategi

aratuste

eraile

erail

064 Ekin [18]

ekin

akioan-akioan

akio egin

irakin

jakin1

jakiara

jakina

jakinduria/jakituria

jakintsu

jakite

jakiteria

jakitun

jakitus

jakiunde

jakile

jakin2

ide/kide (!)

ideko/kideko

065 Eliza [8]

eliza-aitzin

elizalde

elizari

elizate

elizaurre

elizkari

elizpe

066 Elur [5]

elur-luma

elur-malo/elur-maluta

elurrauso

elutsa

067 Eman [11]

emai

emaienak

bonbon

iramon

jaramon

maite

maitasun

maitazarre

maitatu

maitagarri

068 Eme [13]

emabatzarre

ema erdi, emerdi

emagin

ematxar

menatura

emakume

emasabel

emasabel-belar

emazte

emazteki

emeki

emekixe

069 Endore [1]

070 Entzun [5]

entzuerri

entzuez/ez-entzun

entzute

erantzun

156b Erori [1]

071 Erraz [1]

072 Erre [5]

errari

erregaldostu

erregarri

erresumin

073 Errege [8]

errege-bide

erregetxo

erregetxopit

erregexka

erretate

erretatu

erretegi2

073a Erregina [1]

074 Estakuru [3]

estakuruketa1

estakuru-mestakuru

075 Etsai [3]

etsai-beldurtzaile

etsaitasun/etsaigo

076 Eutsi [6]

euskarri

eustaga

*eradutsi

uste

ustekabe

070a Ezagun [14]

ezagun

ezauari

ezagun izan

ezagun-ez/ezezagun

ezagutu

ezaupegi

ezagupen

ezaupide

erazagutu

zauri (!)

zauritu

zorne

zorne-belar

- sorna

077 Eztei [4]

ezteiatu

ezteile

eztegu

078 Faltsu [3]

faltsatu

faltsakeria/faltseria

079 Fede [3]

fedatu

fedegabe

080 Festa [4]

bestaberri

bestale

festamu

081 Fidatu [6]

fidamen

fidantz(i)a

- fiat

fida

fidos

081a Fio1 [1]

081b Fio2 [2]

- fiodera

082 Gain [146]

♦♦♦ gain

gainbehe

gaineandu

gain-ihar

galatz1

galatz2

galeiho

ganboila

gando (!)

gandu2

gantxe

-gan (!)

-ga (!)

gaindi

gailendu

gaihendu

gandu1 (!)

gandutu

kain (!)

kinber

gimurzi

♦♦ ganga

gangatsu

gangaila

gangailen

- gingil

gargaila

gargailetara edan (!)

gargaildu (!)

- karkaila

gangarabil

♦♦ gangar1

gangar2

gangar3

gangarda

gangarla

gangarril

gandor

gandorki

gangor

♦♦ galdur/galdurru

gailur

gailurdiru

galdor

galdots

♦♦ gantz

gantxar

gantxarri

gantxirri

gantxoil

gantxuts

gantzatu

gantzero

gantxigor

gantzagi

gantzutu

gantxitu

gantzu

♦♦ igan/igo

igande

ikai

ike

nike (!)

iragan/igaro

iragaro

♦♦♦ garai

garaitiko

garbarei (!)

garaite

♦♦ garaitu

garaikoa

garaipen

garait

garaiti(a)

garatu

gara

garezur

garondo

gartzelai

garun

gaila/galia (!)

gailadi

galin (!)

garo1 (!)

garadi

garamar

garamendi

gareban

garopaite

garota

garo2 (!)

garasta

garastatu

♦♦♦ gari

galafari

galatz3

galaza

galbahe

galeper

galeze

galgorri

galots

galtxuri

galtzu

galza

garil

garitza

gari-zori

- garbeltxagi

- gargale

- garhi

- gari ‘garatxo’

egari (!)

egarsari

garagar

garagardo

garagarril

garagartzaro

♦♦ garbatu

garbai

garba1

garbi (!)

garbitoro

garbitu

garbitzaiki

garbizu-

♦♦ garbal

kalpar

♦♦♦ galdu

galarazi

galdumendi

galdura

galduro

galetsi

galgarri

galtzapen

kalte

kaltean

kaltiar

galendu (!)

galde (!)

galdatu/galdetu

galdera

galdegin

galdeitza

galdo

083 Gar [14]

gardostu

garkarastatu

garmendi

garretan

- gartu

egarri (!)

egartsu1

egartsu2

garratz

garlatz

garraxka-belar

garrazta

karmin

082a Garba2 [3]

garba3 (!)

garbaginen

082b Gartzeta [1]

084 Gatz [14]

gatzari

gatzartu

gatzil

gatzontzi

gatzotz

gatzagi

gatzaio

gatzatu

gatzun

gazi

gazitu

gazta/gasna

gazur

085 Gau [19]

gau

gau-enara

gauerdi

gau-hontz

gautxori

gaur

garbaindian (!)

gaurdaino

gaurgehiago

gaurgero

bart

bartanik

berdantza

afari

afaldu

afaloste

afari-iski

afariusi

bariku (!)

086 Gauza [2]

ezgauza/gauzaez

087 Gero [3]

geroengo

- gesu/gesi

088 Gibel [9]

gibel-handi

gibeleko

gibeldornu

gibelgorri/-ori/

-txorrotx/-urdin

gibelalde

gibelamendu

gibelatu

gibelondo

089 Gizon [12]

gizagende

gizaseme

gizaki/gizonki1

gizazalke

gizeli

gizonto

gizontto

gizontxo

gizonxkila

gizotso

izurde

090 Gor [44]

gor

gorraize

gorsortu

gorbizi/gorbezi

gormindu

gogor

gordin

gorri

gorrail

gorrara

gorrarats

gorrats

gorrikara

gorrina

gorringo

gorritarako

gorrizta

igorri

igorle

irten

urtento

aurtiki

aurtikikarika

aurtikilaska

jaurtiki

jaurti

igurtzi1

igurtzi2

igurdi/egordi

egortu/ekortu

golde (!)

goldarapo

goldarron

goldaspeka

goldatu

goldatz

goldatzaio

goldebat

golde-lur

golderna

goldeska

goldeuski

goldopil

goldenabar

091 Gorroto [3]

gorrotatu

gorrotagarri

092 Gose [8]

gosaia

gosailu

goseak

gosekil

gosari

gosaldu

gosari txiki

093 Gudu [5]

- guda

gudari

gudatu

guduka

094 Gutun/kutun [2]

095 Haitz [26]

haitz

haitzarte

haitz-buru

haitzulo

haitzurdin

haizpe

aitzur

aitzurketa

aitzurkulu

aitzurrotx

aitzurtu

aitzurre

aizto

aiztaga

aiztur

gaitz (!)

gaizkile

gaizkoatu/gaizkondu

gaitzi

gaixo

gaizki

gaizko

gaizto

gaiztofikatu

gaiztoto

gaiztotoro

096 Handi [71]

♦♦ handi

haandi

handiari

handientsu

handigaitz

handi-handilo

handikeria1/handikeria2

handiki1/handiki2

handikote

handikutun

handi-mandi

handios

handipot

handiskote

handitasun

handi-ttipi (-txiki)

handizuren

handurreria

hantuste

handitu

hantu

hanpatu (!)

hanpa

hanpurus

hanpurutu

♦♦ anitz

♦♦ hamar

hamarra

hamarren

hamartsu

hamartzuk

hamabost

hamahiru

hamaika

hamalau

hamarratz

hamasei

hamazazpi

hemeretzi

hemezortzi/hamazortzi

hamabi

hamabikatu

amaina

amaitu

amai

♦♦ aker

aker-aihen

akertzantz(a)

akelarre

aketo

aketiren

ahardi

ahardi-ordots

aharkela

arditx

artama

ahari

aharka

ahartzain

ahalusain (!)

ahartzartz

ahuntz

ahuntzar

ahuntz-erdara

ahuntz-hosto

ahunztika

ahuñe

antxume

antxumatu

auma

aketz

097 Hanka [1]

098 Haran [2]

aran

099 Harea [3]

hareatza

hare-harri

100 Hats [47]

♦♦ hats

hasperen

hatsalbotu

hatsanka

atsitu

- ats

arnasa

asaskatu

asti

astin(du)

astun

astun eman

atseden

atsedengarri

atsegin

atsegin egin

atsegingarri

atsekabe

atsekabada

haserre

haserretu

hausnar (!)

asaldatu

asalda

asaldu1

asaldu2

asaldura

♦♦ hasi

hasikin

hasmenta

hastapen

haste

hatsarre

haskari

♦♦ ase

asera

aski

asko

asko (den) adina/

asko (den) adinbat

aspaldi (!)

aspaldian

♦♦ atso (!)

asotza

atso-lor/atso-lorreta

atso-palaka

atsorio

atsotitz

101 Hatz [103]

♦♦ hatz

atximixka

atximur

atzazal

atzoskol

azarkatu

azkazal

azazkuilu

azazkar

azkordin

azkura

aznarru

azpantar

hatz-belar

hazpegi

haztamu/haztamuka

azarri (!)

atzeman

atzo

atzodanik/atzoganik

atzo zortzi

azken

azkendu

azken fin

aztal

aztapo/oztopo

hazta1

atzapar

ama birjinaren atzapar

atzaparkada

atzaparrada

atzaparta

aztapar

aztaparkin

aztapar-kosko

aztaparretaratu

atzamar

atze1

atzelari

atzera

atzetik

atzigar

atziri

atze2

atzerri

atzetu

atzen

atzena

atzendu

atzeren

atzitu

atzipe

atzipetu

atzipio

atxilotu

atxilo

azpi

azpiegatz

azpierre

azpikotzatu

azpiola

azpiratu

azpigun

azpimamula

azpin

azpitroila

azpizorri

azpizun

aztarren

aztarna

aztertu

aztarrondo

aztartegi

aztarkada

azterka

azterri-

aztarrika

aztakarra-

behatz

behatzarri

behaztopa

behaztopa-harri

behazun (!)

♦♦ hazi

azatz

hazaita/hazama

hazikuren

hazil

hazizurri

hazkor

hazmendu

hazkurri

hazta2

azaro

azkazi

aztura

azkar

azkarrara

azkor

azti

aztiatu

aztinantza

aztu (!)

102 Hauts [16]

hauskara

haustarri

haustegi

hausterre

haustiatu

errauts

errautsi

hauspo

hauspogile

hauspogin

hauspotegi

hautsi

ausiabar

hautsi-mautsi

haustura

103 Hezi [32]

hezi

heziez

heziko

heztiri

hezkur (!)

ezkurbeste

ezkurdi

ezker (!)

ezkerdo

ezkerret

ezki (!)

ezpel (!)

ezpeldi

ezpeleta

ezpelko

ezpeltsu

heze

ezo

heztul (!)

ezti

eztimetxa

eztitu

ezko

erle

erlabio

erlakizten

erlanbo

erlaro

erlategi

erlauntz

erle-belar

erle-txori

104 Hil [30]

♦♦ hil1

ilbeltz

ilegun

ilull

hilabete

ilargi

ilargi-jo

ilargi xuri

iretargi

ilaski

ilaskiara

ilen

ilun (!)

ilunabar

ilunantz

ilunbe

ilundiri

ilunetan

iluntze/iluntziri

♦♦ hil2

hilarri

hildumatu

hiliki

hilkarre

hilotz

hiltzeka

ilor

ilorta

irol

xiroldu

105 Hoin [17]

hoin

oinatz

oindagora

oinorde

oin(t)uts

orberatu

orbi

orbide

orkoi

orkatila

orpo

ortuts/ortoz

ortustu

ortutsik/ortozik

ohondikatu (!)

ondiko (!)

ondikatu

106 Hor [58]

hor

hordi

hordi arrail

hordi-lapa

hordi sats

hori

horail

horasta

horats

horikail

horika

horikara

horixka

horixkara

horixko

ohara

ohalano

oratu (!)

- olagarro

ozar

hortz

hortxikatu

hozka

hozkada

otso

otsalarre

otsatz

otsoko

otsorpo

otsozulo

otsail

ozpin1

ogi

ogi-azpiko

ogiketa

ogitu

ogituko

okin

okuntza

otamen

otarre

otordu

otron

otsein

oturuntza

otzara

ogigazta

okaran (!)

ope

opeil

opil

opilarinzada

opildu

opildura

opil egin

opilkan ibili

opilteria

opil-zulo

107 Horma [2]

horma beltz

108 Horri [9]

orbel

orrikara

orriketa

orril

orriratu

hosto

hostaila

hostoil

109 Hots [15]

hosdun

hotsandu

hotsarka

hotsean

hots egin

hots eman

hotsemateko

hotsendu

hots-hots

hotsidako

ospe

ospatu

ospetsu

110 Hur [87]

♦♦ hur1

ubera

ubide

ubil

uhain

uharri/uharritza

uholde

uraga

uraska

urats

ur-begi

urketa1

urketa2

urmael

urmariatu

urziri/urziritu

uzabal

idol

idor (!)

idorberi

idorsitu

izotz (!)

izotz beltz

ubel

ubelori

ubeluri

ugaraxo

uhadera/igaraba

uhaitz

uhalde

uhar

uharte

uhin

uhin-harta

urdin

hibai

ibai-ondo

hidoi

idoieta

idoiztatu

ibar

ibar-buru

ibarjaun

ibaso (!)

ifar/ipar

ipar-arraka

iparbiso

ibi

ibiri

ibitu

ibide (!)

ipurdi

ipurdiko

ipurtats

ipurterre

igel

igel-kaka

igeri

legen/negel (!)

legenar

legentziar

ugera

uher/uger

uherlo

urte

urtabe

urtarril

urtats

urtaur

aurten

aurtemein

aurtemeindan

geurtz

♦♦ hur2

hurbil

hurko

hurran

hurren

hurrendu

hurrenkin

hura

urrun

urrunean

urrundanik/urrundik/

urrunetik

urruneko/urrungo

urruti

urrutiko

111 Hur3 [6]

hurdi

hurto

hurritz

hurritze

hurrizti

112 Ihes [2]

ihesi

113 Ikatz [5]

ikatz-xori

ikazkin

ikaztegi

ikaztobi

114 Iloba [6]

arrailoba

biloba

ilobaide

ilobaso

ilobatxo

093a Ingude [1]

115 Inguru [9]

ingurina

ingurumari

inguru-minguru

ingurune

inguratu

ingura

ingiraun

ingura-mingura

116 Ino [25]

♦♦ ino

- zainezo

oñon

iño

♦♦ inotsi

eusi

inarrosi (!)

erauntsi

erauntsios

erausi

erauskidatu

erasi

eraskitz

erasia

eresi (!)

erosta (!)

herots (!)

♦♦ euskara

euskalari

Euskaltzaindi

euskaldun

euskal herri

euzko

euzkadi

euzkotar

117 Itxura [5]

itxurant

itxurantza

itxurga

itxuroso

118 Izeba [2]

izeko

119 Izter [9]

ixtaklok

iztai

izter-aran

izter-barrabil

izter-sagu

izterbegi

izter-lehengusu

zizter

058a Jainko [8]

alajainkoa

jainkoaizun

jainkoar

jainkoaren izeneko

jainkoaren oilo

jainkosa

jainkot(i)ar

007b Jarri [4]

jarkatu

jarki1 (!)

-da-

063a Joan [8]

goaia

goazemak, -zu, etab.

joaera

joaira

joangarri

johan

eraman/eroan

156a Jori [2]

gori (!)

120 Josi [7]

jostalari

jostorratz

jostun

erosi

arrerosi

erostun

121 Jostatu [4]

josta

jostailu

josteta/jostaketa

086a Kausa [1]

122 Ke [5]

keatza

kebera

ketan

keztatu

123 Kendu [3]

-ge

-ke

124 Keru [4]

kindu

kino

kirats

125 Kirol [2]

kirolzale

126 Kristau/giristino [5]

kristautu

kristaunde

kristautasun

127 Kutxa [4]

kutxabalda

kutxatila

kutxot (!)

128 Labur [14]

labur

laburto

lau

laudardu

laumutur

lauhortz

lauoineko

laurgitu

lauridikitu

lauzka

laborri

laurden

laurdenegu(n)

laurdenkatu

129 Lagun [10]

lagunabar

lagundi

lagundu

laguntza

alargun (!)

alargun-belar

alarguntegi

alarguntsa

larunbat (!)

130 Lahar [15]

ardui

asu

asuar

lahardi

lahartsu

lahartza

larrakitu (!)

nahasi (!)

nahas-mahas

nahaspilatu

nahaste

nahaste-borraste

nahasteka

nahastela

131 Laino [1]

132 Landa [3]

landaburu

landetxe

132a Lander [2]

landerbeso

133 Lapur/napur/ñapur [4]

lapurren

- naflatu

- lapar

007c Lar [5]

larretan

larregi

larregitxo

larri

007d Larre [9]

larrapo

larratz

larrazka

larre-ote

larretxeki

larrain

largana

larrazken

134 Lats [5]

laster

latsa

latsarri

latsatu

135 Lehen [8]

lehenago

lehenbailehen

lehenbizi

lehenengo

lehenetsi

lehengo

lehengusu

136 Leinu [2]

leinargi

137 Lor [4]

lorratz

lorrin

lortu

138 Luze [5]

luzanga

luzamen/luzamendu/luzapen

utzi

uzten

139 Madarikatu [4]

madariku

madarikatutasun

madarikazio

140 Maiatz [2]

arramaiatz

141 Mairu [1]

142 Maiz [2]

maiztu

143 Maizter [1]

144 Makila [4]

makila-dantza

makilazo

- makulu

145 Mesede [1]

146 Min [20]

min

mingar

mingots

min hori

minte

mikatz

mihi (!)

miazkatu

miaztu

mihi-luze

mizto

mingain

mintzo

mintzaide

mintzaira

mintzaraje

mintzatu

mintzatzaile/-zale

mintzuru

mintz (!)

147 Muga [3]

mugarri

mugaz

148 Murri [5]

murrika

murritu

murritz

murriztu

149 Mutil [7]

mutildu2

mutilzahar

mutiko

mutikozutu

- putiko

mutildu1 (!)

169a Mutio [1]

150 Nar [16]

nar

nardeka

narras (!)

narraseko

narras eta barras

narraski1

narrastaka

narrasti

har

hartzar

harjo

harro

harrokeria

harroputz

harrotasun

harroxko

151 Nazka [2]

nazkatu

021a Neba [1]

152 Negar [8]

negarbide

negargarri

negar-ibar

negar-malko

negar-ontzi

negarti

negar-xopin

153 Negu [4]

negu-azken

neguta

nekaitz (!)

154 Neke [8]

nekaldu

nekez

nekoso

nekatu

nekaporratu

nekazale

nekazari

155 Neska [11]

neskako

neska-senti

neskaso

neskatxa

neskazahar

neskuts

neskame

neskatila

neskato

neskenegun

156 Odol [6]

odoletan

odolgiro

odolki

odoloste

odoluri

157 Ohore [4]

ohorable

ohorailu

ehortzi

158 Oihan [5]

oihanbide

oihantsu

oihantxo

oihartzun

159 Olio [3]

olio-edale

olio-mixar

160 Orain [10]

orain

oraindi(n)o

oraindo

orainga(i)no

orainganik

oraingino

oraino

oraindaino

orast

arestian

161 Ordu [5]

orduanda-

ordulari

orduan

orduango/orduko

105a Orein [1]

162 Oren [1]

105b orkatz [2]

orkazka

163 Oroit [5]

oroipen

oroitzarre(n)

oroitu

oroituki

047a Ortzi [16]

ortots

ortzaizki

ortzantz

ortzikara

oskarbi

oskorri

ostantz

ostarku

osteleuri

ostr(e)ilaka

ortzadar

ortzegun (!)

ortzirale

ozpin2

ozpinarri

109a

164 Oste [8]

osteango

osteiren

ostera1

ostera2

osterantzean

osterengo

ostendu

165 Otu [3]

otu

otoitz

otoi

166 Paradisu [1]

167 Polit [3]

poliki

polito

168 Portu/bortu/mortu [2]

bortubete (!)

169 Putzu [2]

zupu

170 Sabel [7]

sabelaldi

sabeldario

sabeldarraio

sabeldu

sabel-zorri

sabelzuri

171 Sagar [15]

sagar

sagar-amun

sagardi

sagarko1

sagarkoatze

sagar min

sagarpe

sagartegi

sagarteka/sagarteko

sagartruxa

sagartze

sagardo

sagasti

sagastarro

sagarroi

172 Sagu [14]

sagu-belar

sagutxo

sagu-txori

saguzar

satain

satandere

satartera

satero

satitsu

satitz

satsuri

sator

sator-lan

191a Sano [1]

173 Sari [8]

saridun

saripeko

sariztatu

saldu

salmenta

saltun

saltzapen

174 Sarri [6]

sartu

arrasartu

sarbide

sartzai(k)era

sasi (!)

175 Sen [36]

sen

senaera

senar

sein/sehi

se(i)nge

seinzain

sehaska

sei

seietan

seilaste

seira1/seira2

semai

sendi

sendo

sendatu/sendotu

sendoro

sendagaila (!)

sendor

- sendor ‘sorta’

senide

senidetzako

senikera/senitera

senikide

seniparte

seme

arraseme

seme bakoitz

semeizun

semesazan

semeso

semetxo

semetzako

seme xatsi

semebitxi

semeder

176 Solas/jolas [1]

177 Sor [25]

sor

sordun

sor egin

sorgor

soraio

sorgin (!)

sorgin-afari

sorgineria/sorginkeria

sorgin-oilo

sorgintzu

sori1

sori2

so (!)

sorotsi (!)

soin

soinegi

soineko

soinera

soingainta

sorbalda

sorbeltz

sorka

sorta

- txortan

sortu1 (!)

178 Su [27]

su

sugina

suhalama

suhar1

suhar2

suhartu

sumur

surtan

sustatu

sutegi

sutopil

sutsu

sutunpa

subil

sugar

sugarastatu

su garastegi (!)

sugate

suhats

sukalde

sukar

sukarretan

sukartu

sute

suhi (!)

susper

suspertu

178a susperro [1]

179 Titi [5]

titiburu

titidor

titika

titizulo

180 Trebatu [4]

trebe

trebantzia

trebezia

181 Tresna [3]

tresnatu

tresneria

182 Txakur [3]

txakur-amets

txakur-hizkuntza

183 Txiki/ttipi [7]

tipito

txikillin

txikirritiko

txikitan/ttipian/xipitik

xipitasun

txiker

184 Tximista [2]

tximistarri

119a Txistor [4]

txistor-mistor

txistorka1

txistortoki

185 Ume [8]

umazi

umegin

umerri

umetu

umoi

umontzi

kume

186 Umil [3]

umildade

umildantzia

187 Urratu [6]

urre (!)

aren borz urrea

urretxindor

urreria

- urre gorri

188 Urri1 [6]

- urritu

urri2

urriada

urrieta

urril

188a Urriki1 [9]

errukien

urrikarri

urrikimendu

- erruki

urrikari

urrikalde

urrikarizti

urrikalmendu/urrikaltasun

188b Urririk [1]

189 Ustel [1]

190 Uxatu [4]

uxaka

uzarka

- oxatu

006a Uzta [6]

uzta-hurrondo

uztail

uztalda

uztatu

- uztargi

191 Xahu [1]

192 Xedatu [3]

xede

zedarri

193 Zabal [4]

zabalera

zabaltza

- platuxa

003a Zabor [1]

194 Zahar [19]

zahar

zahardade

zahar-kume

zaharreria/zaharkeria

zahartegi

zahartza

zaharzutu

zar

zarki/xarki

txar

ttar

tzar

zahagi (!)

zahagi-azal

zahagi-dantza

zahako

zahato

zahatoki

zahatondo

195 Zama [1]

195a Zamari [4]

xamarinko

zamalgende

samalda (!)

196 Zehe [11]

zehe

-xe (!)

xehe

xehatzaile

zeharo

zehatu

zehatz

zehume

zehar (!)

zeharbide

zeharrola

197 Zeru [1]

198 Zirol [1]

199 Zor [1]

199a Zori1 [6]

zoritu

zolda

zoldatsu

zoldi

zuldar (!)

199b Zori2 [12]

zorion

zorigaitz

zoriz/zorizko

txori

txolarre

txolarte

txoriburu

txori-gerezi

txori-herri

txorimalo

txoritegi

200 Zur [207]

♦♦♦ zur1

zuhandur

zuhari

zuharotz

zuhirin

zuhoi

zurbil

zurgin

zurmindu

zurorda

zurtu

zurzai

sustrai

zubi

Erromako zubi

zubi-buru

zubitu

zubitxo

zurda

zurdapal

zurdapila

zurdatz

zurduntzi

zuri

xurikin

zuhail

zuriko

zuringo

zuritu

zurubi

zuzen

zuzenez1/zuzenez2

zuzter

zoro (!)

zorabiatu

zoragari

txoro

zuhaitz

zuhaizti

zuhain

zuhain madarikatu

zuhaintze

- zumai

zuhamu

zume

zumaka

zumaki

xume

zumalakar

zumelika

zurkaitz1

zurkaitz2

zurkaitz3

zurrun

zurrunbilo

zurrunga (!)

zurrungaka

zurtz

emazurtz

haurzurtz

umezurtz

- zirotz

♦♦ zuntz

zumar

zumardi

zumarreta

zumarrondo

zundo/zungo

zunzi

zuhur

xuhur

zur2

zoegi (!)

zoegierez

zuin

zunatz

zegun

zuzun

zuntzun (!)

♦♦ zut

zutagoi

zutari1

zutari2

zutegi

zutigar

zutik

zutoin/zuntoi (!)

zutun

zutundu

zutunik

♦♦ zulo/zilo

zilanga

zulakaitz

zulanpo

zulazaki

zuloka1

zulu-mulu

zumitz

zizpahe (!)

zumitzari

zurkun

zurtoin/txorten

zikoitz

zukoitz

zimel

zumel

zubeltz

♦♦♦ zi1

zi2

zinkor

txingar

pindar (!)

xingar

txinparta (!)

txistin (!)

txingor

txirgora

zimur

zimurdikatu

zimurta

zimurtzi

zimiko

♦♦ zikin

zikintza

zidor

zidor-zumaka

bide-zidor

zigor

zigorbide

zigorda

zigorrada/zigorradatu

xigor

xigortu

zibo (!)

ziburu (!)

♦♦ zil

zilaga

zilbor

zilbot

zilko

zilegi

zilegi-baso

ziletu

zilar (!)

zilarbizi

zilargin/zilargile

- zilar zuri

♦♦ ziri

zirigaizto

zirika

zirikada

zirikaga

zirikaka

zirikando

zirikari

zirimiri

ziririku

zirizpiut

xirgil

zirkin (!)

zirpil

zirto

zital (!)

ziztrin (!)

zipotz

- bipotz

txirbil

txirlora

zirin (!)

zirinbio

ziringa

zirimola (!)

txirimilo

zirpitz (!)

zipitz

zirtzil

pirtzil (!)

zirtzikatu

xirtxifrikatu

zirtzilu

zintz (!)

zintzaiki

zintzil

txintxiliz

zintzilik/zintzilika

zintzilikari

zintzilikario

zintzilikatu

zintzilikotz

zintzilizka

zinzili

txintxa (!)

zintzarri (!)

zintzur (!)

zirt (!)

zirt edo zart

zirt-zart

zirti-zarta

zirta (!)

txirta

♦♦♦ zin

sinestatu

sinetsi

zindo

zinegotzi

zintzo

sor. Erro honen azpian sor, so, soin eta sortu sarrera-buru nagusiak bildu dira. Sor-en azpisarrera modura soraio, sorgin, sori1 eta sori2 daude. So-ren azpisarrera modura, berriz, sorotsi. Soin-en azpisarrera modura, sorta dago.

Proposaturiko familia honetako sarrera-buru nagusi guztiak arazo larririk gabe lot daitezke formaren aldetik. Alabaina, esanahiaren aldetik lotura ez da beti erabat argia: soin ‘sorbalda’ eta sor ‘soraio, sorgor’ zail dira elkarri lotzen. Orobatsu gertatzen da sortu ‘jaio, atera’ aditzarekin, ez baita erraz lotzen aurreko bietako bakar batekin. Bestalde, sor-en azpian jarri dugun sorgin ere sor zein soin-ekin lotzeko aukeraz mintzatu gara. So-ri dagokionez, proposamen berria dakargu, eta haren peko sorotsi-k ere aukera horren araberako azalpena izan du.

sor (1562: Land; ik. sorgin). ■ Hitz zabaldua, inoiz orokorra izana dirudi; ik. behean sori. ‘Gor’ adieran Landuccigan ageri da (“ensordarse, sor egin”) eta erdi-ekialdean ageri da gehienbat testuetan (EtxSar sor edo gor sortzen dena, Lizarg itsuak ikústen…, sórrak aditzen); gainerako adiera nagusiak: ‘tonto, ergel’ (Leiz gu sorregi gara [“trop stupides”], Astar ume batzuk diriala surrago, beste batzuk sorrago); ‘soraio, sorgor’ (Ax bekhatoreak bere burua gor eta sor egiten du, Larm lo daude…, sorrak eta gorrak; cf. Aspiroz (gnaf.) “sorra, sufrido. Minendako sorra da gaixoa”); ‘astun’ (Maister sor eta phezü, EAzk burdi motz sorra; cf. behean sorrik).

□ Ez dirudi Erdi Aroan goitizen edo deitura moduan erabili zenik; cf. ordea gor-ekikoak. Semero Surra (SJuan 1227) edo ex Monte Surra (ColIrach 1120) bezalako pertsona eta toki-izenetako surra osagaia hitzarekin lotzeko aukeraz mintzo da Orpustan, soraio eratorriaren ‘legendun’ adieraren bidetik, baina ez du -u- bokalaren nondik norakoa azaltzen (1999e-bertsioa: 249); ik. sudur.

sordun ‘gor’: Hualde (lepradunak baratan dra xain, sordunek entzuten dei); izen erabileraz, ik. behean.

sor egin ‘gortu’: Land (“ensordarse, sor egin”); ‘liluratu, txunditu’: Larm (

“encantar, arritu, sorgindu, sorregin”, “hechizar”, “entorpecer”), cf. Harrbeldur gaitzez, arpaz sor egina, stupéfié par une peur horrible, engourdi par la crampe”; esanguratsua izan daiteke, batez ere bigarren adierarengatik, so hitzaren etimologiarako, ik. han.

sorgor Añib (itsu sor-gor jakiñez bat); ‘gor’: Bonap (bazt., xviii. m.) (egon dire soor Yangoikoaren bozera); sogor forma ere jaso izan da (bazt., lap.); dvandva elkarketaz osatua.

sorgarri (Zalgiz [bata mingarri, berzia sorgarri]), sorgorreri (‘gorreri’: Azk/Izeta (bazt.: + so(g)orreri); bigarren osagaia eri ‘gaixo’ da, cf. hezueri, nafarreri, etab.), sorgortu (Añib [o, ze sor-gorturik nagoan!]; ‘gortu’: Azk/Izeta (bazt.); cf. gorsortu), sorkeria (‘ankerkeria’: Astar [ze gogortasuna! ze sorkerija fariseuena!]; ‘ergelkeria’: Jauregi [sorkeri oriek ez dira gaurko egunekoak]), sorreri (‘apoplexia’: Larm; ‘gorreri’: Lizarg; cf. sorgorreri), sorrik (‘baldar’: Astar [sorrik eta urduriturik]), sor-sorrean (Azk/Izag (gip., bizk., gnaf., zar., erronk.), “estar ignorante (de lo que pasa, por no recibir malas noticias)” Azk), sortasun (‘gorreri’: Pouv; ‘baldartasun’: Astar: cf. Elexp “torpeza de articulaciones. Lepuan sentitzen dot sortasun bat…”), sortu2 (‘sorgortu, soraiotu’: EtxZib [oñhazeak eztaroe sortzen sentimendua]; ‘gortu’: Pouv; ‘harritu’: KuartPhel [Prosperoren izena / aditzean sortu dira]; ‘baldartu’: Apaol [besoak sortu zaizko dornuari eta kardari eragiteko]; ‘(mina) gutxitu’: Iraizoz [miñak zerbait sortu ta arintzeko]).

► Ez dirudi sor-etik haragoko formarik berreraiki daitekeenik. Soin-ekin lotuta, ordea, jatorrizko *son batean pentsa liteke, nahiz eta arazo semantikoak dauden bien loturarako; formaren aldetik, onartuko genuke elkartuetarik zabaldu zela -r duen forma, cf. *zunzur. Eratorri zaharrei begira (cf. soraio, sori), badirudi amaierako dardarkaria bakuna zuela jatorrian; cf. bihar-en biharamun eratorri zaharra, dardarkari bakunarekin (FHV 335).

Esanahi ezberdinak azaltzeko, bi aukera azter daitezke: batetik, ‘gor’ izatea jatorrian, eta hortik ‘soraio, ergel, sorgor, baldar…’; bestetik, ‘soraio, ergel, sorgor, baldar…’ esanahi orokorra izatea berezkoa, edo horien azpian dagoen oinarrizko esanahi bat, eta ‘gor’ espezializazio moduan azaldu beharko litzateke. Bigarren aukeraren alde, cf. beharbada soraio: jatorrian *sor-jaio izanik, eta elkartuetan maiz esanahi antzinakoena gordetzen dela oharturik, hor ez dago ‘gor’-en arrastorik.

Ez dago argi erronkarieraz izen moduan dokumentatzea (cf. sordun eratorria) esanguratsua den bere jatorrizko kategoria izenondoaz bestelakoa zela erabakitzeko; gor-ek ere badu izen erabilera.

Schuchardtek (1903: 396) okzit. sort ‘gor’-kin lotzen du, mailegutzat joz. Esanahiari dagokionez, euskal hitzaren adieren kideak aurki daitezke hizk. galo-erromantzeetan ere: cf. fr. zah. “inexorable, insensible” (FEW 12, 452b, sŭrdus, I 1), eusk. ‘soraio, sorgor’-ekin konpara litekeena, edo fr. zah. “bête” (FEW 12, 453a, sŭrdus, I 1), eusk. ‘tonto, ergel’-en kidekoa (‘astun’-ek ez du kide argirik).

Baina hipotesi horrek arazoak ditu. Euskal hitzean hitz amaierako herskariaren aztarnarik ez egotea arazoa da Mitxelenaren ustez (1970b: 72, 12. oh.); arazo hori erabatekoa ez balitz ere, hastapeneko igurzkariari dagokionez maileguetako s- > z- bilakaera tipikoaren zantzurik ez izatea hipotesiaren aurka dago (cf. zopa, zorte etab.; FHV 281). Horretaz gain, hizk. galo-erromantzeetan sor ‘gor’ aldaera aurki daiteke (FEW 12, 452ab), baina euskal eremutik urrun, Frantziako hego-ekialdean; Baionan, ordea ichourd dokumentatzen da (FEW 12, 452b), Landetan asšurt etab. (< *exsurdus-etik azaldu beharrekoak, itxuraz, FEW 12, 456b), nahiz eta gask. sour(d) ere dokumentatzen den (Palay s.v.), jakina. Azkenik, soraio eta sori eratorri zaharrek ere maileguaren hipotesiaren aurka egiten dute, iradokitzen baitute ‘soraio, sorgor’ dela jatorrizko esanahia, ez ‘gor’.

soraio (~1527: Zalgiz (-rh-)). ■ Erdi-ekialdean erabiltzen da gehienbat historikoki. Iparraldean hasperena (-rh-) du eskuarki (zub. sohaio), baina sorraio aldaera ere badago.

‘Legendun’ adieran Leizarragagandik hasita aurkitzen da (Zalgiz sorhaioa higun, arropa maite, Leiz sorhaioak xahu itzazue, AgirAst soraioak edo lepraz beteak); hitza ‘sorgor, (buruz, bihotzez, eroapenez…) gogor, nagi…’ adieretan da erabiliena (Haranb o, arima sorhaioa! o, horma eta ez bihotza!, Zalgiz emak sorhaioari phorru, eska dakidik gatz, Larg sorraio eta sinhets-gogor, LanDot Jinkuaren gauzendako insensible edo sorhaio, Etxahun laiduen sorhaio).

NafAgir-en 1651ko Sorayoçubia bat dago, eta EuskVald2-n 1679ko Sorayo Arizza, biak ‘legendun’ esanahiaren lekuko, ziur asko, baina ez dugu Erdi Aroan horrelako beste leku-izenik aurkitu.

soraiorik (Duh [gogorrik daude ta sorhaiorik haren alderat]), soraiotasun (‘legen’: Leiz; ‘sorgortasun’: Larg [gure mendeko giriztinoen sorraiotasuna]), soraiotu (Pouv, Mihura [biziyo hunek… sorhaiotzen du]; cf. Aspiroz (gnaf.) “zauria soraiotu, insensibilizarse una herida”).

Sor hitzaren eratorria da, itxura guztien arabera; cf. hitz horren ‘soraio, sorgor’ adiera. Hitzaren bigarren osagaiarentzat bi aukera aipatzen ditu Mitxelenak (FHV 516-517, 1977b: 264, 44. oh.): batetik, jaio izan liteke, kontsonante ondoan j- galdu dela onartzen badugu; egituraren paralelo moduan, cf. Leiz itsu sorthu eta Lizarg itsu jaio. Bestetik, jo izan liteke, harjo hitza har + jo den bezala; kasu honetan, -a- azaltzeko *sorak jo moduko sintagma batetik abiatu beharko genuke, itxuraz, eta bi ohar egin beharko litzaizkioke aukera honi: batetik, sor-ek izena behar luke izan, eta erabilera hori ez da inondik ere arrunta (cf. erronk. sordun ‘sor’; ik. sor); bestetik, arazo moduan har liteke sintagma mugatua izatea abiapuntua, ez mugagabea (paralelo modura, cf. agian Urrexola gatzaio, jatorriz *gatzak jo azaldu duguna).

Badirudi aukera batek zein besteak egiten duela sor-en jatorrizko dardarkaria bakuna izatearen alde. Dardarkari bortitza duen sorraio aldaera azaltzeko, cf. orhoit/orrhoit etab., eta sohaio aldaerarentzat, cf. erhi/ehi etab. (FHV 329).

Badirudi ‘sorgor, gogor, nagi’ dela berezko esanahia, eta ‘legendun’ adiera beste orokorrago horren espezializazioa izango litzateke; legenaren ezaugarrietako bat azaleko sentikortasunik eza baita. Alderantzizko bilakaera semantikoak zailagoa dirudi.

! sorgin (1256: ColRonces [Sorguinariçaga]; xorgin 1427: Otsagabia[1] [Gracia, Oria et Andreona que heran xorguinas broxas]). ■ Hitz orokorra. Landuccigan xorgin (“bruxa”) eta xorgino (“bruxo”) bereizten dira. Hala ere, aurreneko testuetatik gizaseme zein emakumezkoei aplikatzen zaie: NafAgir orai bi sorgin goaz [emakumeak; 1576]; NavIntel ni sorguina banayz “si yo soy bruxo” [gizasemea; 1576]; OñatEsk sorgintzat daukaten atsoari, Mogel sorgintzat ta guzurtitzat zeunkan luebagin pranzes au, dala gizon garbi bat; cf., bereizkuntzarik gabe, Materra sorginak dira iende thaillu batzuk zeiñek… arnegatzen baitute bere egiazko Iainkoaz; femeninozko zehaztapena dakarren sorgintsa forma iparraldeko zenbait autorek darabil: MElizanb, Zerbitz, Larz…; cf. halaber emasorgin Urterengan. Azti-rekin batean agertzen da maiz (EtxZib aztietan, sorginetan, Haranb sorginek eta aztiek).

Irain gisa erabili izan da (NavApod apo sorgina [1544, Aezkoa], frBart seme edo alaba gaistuak… ‘sorgina’ edo ‘barritsuba’ esaten badeutsu); izenondo moduan ‘faltsu’ adieran ere aurkitzen da (JEtxep hezur-xuxentzale sorginak nun nahi), eta orobat da ‘erne, argi’ (Oxobi guziak baino sorginagoa izan zen Oxalde); haurrez mintzatuz, badu ‘argi, xarmagarri’ adiera ere (TEtxeb ara au ume sorgiña! lastanka jango neuke!; cf. Orixe aur politeri “xorgin” esaten zienagu). Elkartuetako lehenbiziko osagai moduan ‘ohiz kanpoko’ zentzua du maiz.

Xorgin aldaerarekin, cf. halaber Alonso de Espinaren ~1460 obrako “feminas que bruxe vel xurgine vulgariter nuncupantur” (bosgarren liburuko azpiburu batean);[2] orobat “presonas fechiseras, adeuinas o xorguinas” (AGVizc 1479). Leku-izen askok dute hitza osagai moduan: cf. Xorguin Aran (ApeoVit1 1482), sorguin yturia (OnomVasc 7 1488), Sorguinarena (LéxNavI 1571; “endrecera de las brochas”), sorguin Eunçea (EslabTop 1640), Sorguinarrate (TopAlav 1703), etab.

◊ Gaztelania zaharrean bada jorguín, -a hitza; badirudi igurzkari sabaikaridun xorgin formatik mailegatua behar duela. Xorgin aldaera agertzen den 1479ko agiri berean, cf. “fechiserias, adeuinanças, surguinerias e daciones de yerbas” (AGVizc 1479). Bestalde, hitzak adierazten duen sexuari dagokionez, “asi hombres como mugeres” (EnrGuip 1466) esaten da sorginei buruzko gaztelaniazko agiri batean, bereizketa eginez eta gizonezkoei sorguines eta andrezkoei sorguiñas deituz; ohar bitez sudurkariaren sabaikaritzearen gorabeherak.

sorgin-afari Harr; Utergako ohituraren berri ere badugu: “acudió a la misa del gallo y después de concluida pasó […] a tomar un bocadillo que llaman sorguinafari, como es de costumbre en aquella noche” (LéxNavII 1802); cf. sorgin-gosari, sorgin-askari, sorginbelatx, sorgin-piku, sorgin-baratxuri, etab.: ‘ohiz kanpoko’ adieratik azal daitezke hauek, eta, horrela, gauarekin, izaera basarekin eta halakoekin loturiko esanahiak ematen dizkio sorgin-ek laguntzen duen hitzari.

sorgineria “hechizos, sorgineriaLand; sorginderia Lizarg; cf. goian 1479ko surguineria. / sorginkeria hitz zabaldua; Haranb (sorginkeriei sinheste emaitea).

sorgin-oilo “simiente de la planta llamada mandabelar, el viento la impulsa a largas distancias” Azk (bazt., bnaf.); ‘tximeleta’: Azk (bazt., bnaf.), cf., esanahi berarekin, jainkoilo.

sorgintzu ‘sorgintza’: Azk/Zubik (bizk.); atzizkiaren baliorako, cf. arrantzu.

sorgin-baratxuri (Lakoiz; ik. sorgin-afari), sorginbelatx (‘saguzar’: AEtxaide (x-: gnaf.); ik. sorgin-afari), sorgindasun (ik. sorgintasun), sorgindu (Pouv), sorgindura (“ensorcellement” Pouv), sorgin-etxe (Orixe; bertako trikuharriaren izen herrikoia da Arabako Arrizabalagan, besteak beste), sorgin-garo (Izag/Elexp (bizk.)), sorgingo (Larg [emazte bat sorginkoan zakiena]), sorgin-haize (‘haize-zirimola’: Azk/Izag/Elexp… (bizk., gip., gnaf.)), sorgin-hitz (Barb), sorgin-ira (Azk/Izag (bizk.)), sorginketa (Mburu [sorginketako gauzak zekizkien batek bein egiña]), sorgin-mandatari (‘tximeleta’: Azk (bizk., gnaf.); cf., esanahi berarekin, jaungoikoaren mandatari, eta goian sorgin-oilo), sorgin-orratz (Azk/Goik (bizk., gip.)), sorgin-piku (‘basapiku’: Azk/Aspiroz (gip., gnaf.)), sorgintasun (Pouv, Kapan [sinistu edo egin daben… sorgindasunik]), sorgin-txori (Larm, Izt), sorgintza (Pouv, Lardiz [sorgintzan zebilzanak]; sorgintzazale AgirAst), sorgin-ume (“kajatik ekarritako umea, niña de la inclusa” Zubik (bizk.)), sorgin-zulo (Barb (-zilo)).

► Hitzaren bigarren osagaia -gin dela onartu ohi da (cf. hargin, zurgin, etab.), baina lehenari dagokionez ez dago aho bateko iritzirik. Schuchardten ustez (1918: 42) erromantze jatorrikoa da, eta sortis factor glosatzen du euskal hitza, gazt. sortero eta fr. sorcier gogora ekarriz. Mitxelenak (1955a: xxv) aukera hori kritikatzen du, lat. sortem-etik (cf. zorte) abiatuz gero *zortagin edo *zorkin (< *zort-gin) beharko genukeela argudiatuz.

Mitxelena bera (1970b: 72, 12. oh.) sor ‘sorgor’-ekin lotzeko aukeraz mintzo da: esanahiaren aldetik, bere sortu ‘(mina) gutxitu’ eratorritik abiatu gintezke, sorginen zereginetako baten bidetik.[3] Beste aukera bat da sortu ‘harritu’-tik abiatzea: sorgintasunaren funtsa ‘sorgortzea, harritzea, xarmatzea’ izatea ez da ezinezkoa; cf. Larramendik dakartzan “encantador, que atrae y embelesa, sorgillea, arritzallea” eta “hechizar, sorregin”. Hipotesi honek arazo formal nagusi bat du: -gin atzizkiari izenak lotzen zaizkio (Azkue, Morf §90), eta sor izenondo moduan dago lekukotua nagusiki; izen moduan, erronk. sordun ‘gor’ da adibiderik behinena; ik. sor.

Beste aukera bat da soin ‘sorbalda’-rekin lotzea, elkartuetan sor-: berez ‘soinarekin zerbait egiten duena’ litzateke; emagin, hargin, harakin etab.-ek ez dute adierazten zerbait (emea, harria, haragia…) hutsetik egitea edo sortzea, baizik eta zer horrekin aritzea; cf. bereziki Azkuek dakartzan andragin “marido que mira mucho por el bienestar de la esposa” eta gizagin “mujer que cuida bien al marido”. Agian izan zitekeen ‘hezur-konpontzaile’ moduko zerbait sorreran; cf. Mogel andrakume azur imintzalla… azur lokatu ta destokitubak zuzenduten dakijezanak eta JEtxep hezur-xuxentzale sorginak nun nahi. Aukera honek sor izenondoaren hipotesiaren eragozpen nagusia gainditzen du, soin izena baita.

hasHistoria() hasProtohistoria() hasSubstraktua() hasEtimologia()

sori1 (1745: Larm). ■ “Lobanillo” esanahiarekin dakar Larramendik, eta Arin-ek Gipuzkoako Goierrin “ciertas hinchazones o granos que suelen brotar en abundancia en la quijada de algunas ovejas” direla dio sorik (soriak). Bestalde, Azkuek (bizk.) ‘kailu, maskur’ adieran jasotzen du.

► Badirudi sor-i analizatu behar dela, eta -i partizipio marka dela; esanahiari dagokionez, ‘sorgortutako, soraiotutako azal’ moduan uler daiteke ‘kailu, maskur’ (NotEtym 187). Sori ‘zilegi’ homonimoarekin harreman etimologikoa duela onartuz gero, badirudi sor inoiz hitz orokorra izana dela; ik. sori2.

hasHistoria() hasProtohistoria() hasSubstraktua() hasEtimologia()

sori2 (~1527: Zalgiz). ■ Ipar-ekialdeko hitza da. Sori izan esapidean erabiltzen da gehienbat, ‘zilegi’ esanahiarekin (Zalgiz ezta sori, horak ogi, Leiz egiten dié sabathoan egin sori eztena, Ax debeku zen, etzen sori eta ez zilhegi bide luzerik iragaitea, Belap etzaie haier sori algarreki ezkonzia); predikatibo moduan ere ageri da (Pouv egitentu sori; “sori uzten du Elizak eria, l’Église le permet aux malades” Duv).

sori-egun (“jour où il n’y a pas d’abstinence” Harr), soritu (“devenir, rendre permis, licite” Harr), soriztatu (GureH 1930 [ez zioten… soristatzen… sakramenduaren errezebitzea]).

► Ez da etimologia argirik proposatu, baina badirudi sor ‘sorgor, soraio’-rekin lot litekeela. Formari dagokionez, cf. sori ‘kailu, maskur’, partizipioa jatorriz (ik. sori1); esanahiari dagokionez, ‘(zerbaitekiko) sorgortua izan’ ← ‘(zerbaitekiko) axolagabe izan’ ← ‘(zerbait egitea) libre izan’ moduko bilakaera proposa daiteke.

! so (1545: Etxep). ■ Bnaf.-zub. eremuko hitza gehienbat; XIX. mendetik aurrera lap. testu batzuetan ere ageri da; zar.-erronk. eremuan ere jaso izan da. ‘(Begiz) begira, beha’ balioarekin erabiltzen da gehienbat (Etxep bihotzera so diagozu, OihAtsot so eztagoena geroari, Belap begiak behera so); izen bezala ere aurki daiteke (Oih so hutsaz / maitarazi diroena, LanDot so gaxtuak aurthikitzen). So egin esapidean da bereziki erabilia; Leizarragak so egitia dakar behatzea-ren Zuberoako baliokidetzat; cf. halaber Axular: “batak [erraiten du] behatzea, eta bertzeak so egitea”.

so egin (Etxep [so egik bateiarrira]; sogin Belap [zeri sogin behar da?]: cf. Oih so’gin), so-egile (Maister [amuriua orotarat so egile da]), soka (“par des regards” Salab), soño (JEtxep2), soz (Oih [begi basterraz… soz behin ere / etzindezke iar nigana]). Cf. bazter-so.

► Gure ustez, aukera dago sor-en familiaren barrenean kokatzeko. Formaren aldetik, su eta haren sur- alomorfoa dauden harreman berean leudeke so eta sor. Esanahiari dagokionez, berriz, gogora ekarri behar dira sor-ek dituen ‘harritu, txunditu, liluratu’ esanahiak (“absorto” eta “arrebatado” dakartza Larramendik), eta baita sor egin aditzaren ‘liluratu, txunditu’ ere. Adieren bilakaerarako, Buckek jasotako (s.v. watch) bi paralelo ekar daitezke hizpidera: errum. se uita ‘begiratu’-ren etimologiarako, zeina ‘nor bere buruaz ahaztu’ baita jatorrian, ‘nor bere buruaz ahaztu’ ← ‘nor bere buruaz ahaztuta egon zerbaiti begira’ ← ‘arretaz begiratu’ ← ‘begiratu’ bilakaera ematen du Buckek; gazt. mirar ‘begiratu’ ere lat. mīrāre ‘zerbaitekin liluratu, harritu, txunditu’-tik dator. Horietaz, gain, esanguratsua da ing. stare ‘begiratu (begiak josita)’, zeina aitzingermanikoko *staren ‘zurrun egon’-etik datorren, eta goi alem. starren ‘zurrundu, zurrun egon’-en kognatua den (Kroonen s.v. *stara- eta *sturnēn, Pokorny s.v. (s)ter-1). Paralelo hauen bidetik, erraz azaltzen da euskarazko sor egin ‘txunditu, liluratu, harritu’-tik so egin ‘begiratu’-rako bilakaera.

Hitzaren erabilera eremuari begira, mailegu okzit. edo gask. zaharren batean pentsa zitekeen, baina hizk. hauetan so hots-segidak toki eta garai ezberdinetan izan ditzakeen esanahietako ezeinek (‘eguzki’, ‘sos’, ‘arreba, ahizpa’, ‘bere’, ‘naiz’…) ez du bide semantiko errazik eskaintzen loturarik ezartzeko. Gainera, sorotsi hitza so-ren eratorritzat hartzeak erakutsiko luke so-ren antzinako hedadura askoz zabalagoa izan zitekeela; ik. jarraian.

! sorotsi (~1496: RS). ■ RS-n ageri da bi bider: idi zarrari ze egiok alaunerik sorotsi (“no le cates majada”) eta tamal eukok txiroari ta sorotsi aen oparinari (“a su necesidad atiende”). Añibarrok ere badakar (“acechar”, “escuchar”, “zelar”) eta Zabalak ere badarabil (zorozten dago otsoa / berbok zeatz entzuten); zorotzi forma dakar Añibarrok, besteak beste, eta orobatsu Zabalak (zorotziten eta zorozten). Badirudi hitzaren esanahiaren funtsa ‘begiratu, adi egon, erreparatu’ adieren bidez eman daitekeela.

XX. mendeko hizkuntza idatzian ‘lagundu’ adieran erabili (edo berrezarri) da (cf. soroski, sorospen, sorospide…).

Beste bi aldaera edo eratorri dakartza Mitxelenak (1977b: 247, 6. oh.):[4] “Hay también vizc. mod. sogotsi (Arratia) ‘estar atento’, soroska (Zaratamo) “cuchicheando”, según el colector: más bien parece ser, o haber sido, ‘vigilando, en acecho’”.

► Osaeraz so + egotzi izan daitekeela uste du Boudak (1955: 345). Hipotesi honetarako, pentsatu beharko da tarteko *sogotzi bat izan dela eta, hortik, igurzkarien asimilazioz, sogotsi —cf. Mitxelenak aipaturiko Arratiko lekukotasuna—; arrunta da igurzkarien ahoskagunea asimilatzea, cf. sasoi (gazt. sazón), sinetsi (< zinetsi), etab., eta lepokariaren alde gertatu da zorotzi aldaeran (FHV 283). Bokalarteko -g-/-r- txandakatzerako, cf. bizk. agate/arate (FHV 221).

Esanahiaren aldetik, ‘so egotzi’ eta ‘erreparatu, begiratu’ ia gauza bera dira, eta, alde honetatik, ez legoke arazorik Boudaren hipotesiarentzat. Dena den, aitortu beharko litzateke so hitza inoiz mendebaldean ere erabili zela, RSen jatorritik hurbilago, alegia.

Gure ustez, Boudaren proposamenaren ildo beretik bada ere, bada beste etimologia egokiagorik hitzarentzat, horrekin batera so-ren beraren etorkia argituz: sor-en familiara eraman baitugu so, eragozpen formalik gabe azal genezake sor + etsi batetik sorotsi (cf. sinetsi); horrela, *soretsi > sorotsi genuke, bokalen asimilazioz. ‘(Zerbaiten, norbaiten aurrean) zurrundurik, txundituturik, harriduraz etsi’ litzateke *soretsi-ren esanahi etimologikoa, eta hortik azal daiteke ‘norbaiti geldi-geldi begiratu’. Dokumentaturiko “acechar”, “zelar”, ‘erreparatu’ ongi ezkontzen dira hitzaren etimologiaren barrenean biltzen den ‘geldi-geldi’-rekin; sekundarioa da ‘lagundu’, eta ‘zerbaiti/norbaiti begiratu, adi egon, erreparatu’ ← ‘zerbaiti/norbaiti lagundu’ bilakaeraz azal daiteke.

soin (~1527: Zalgiz). ■ Hitz orokorra. Suin aldaera (maizago suñ) zuberotarretan aurkitzen da. Zenbait elkartutan (sorburu, sorbalda…) sor- forma hartzen du.

‘Sorbalda’ esanahiarekin badirudi orokorra izana dela: Landucci eta Lazarragagan dago (“ombro de hombre, gizonan soñaLand; Lazarg ditxoso burua, ditxoso soñak) eta orobat ekialde zabalean (Zalgiz leku gaitzian egur dagianak soinaz ekarri behar, Materra gurutzea soiñean, Beriain ezkerreko soñetik eskuietako soñera, Maister gaiza orori suña pharatü);[5] neurria adierazteko ere erabili izan da (Pouv, Harr… soin bat egur; cf. behean soingainta, sointara). Bereziki (baina ez beti) leku-kasuetan, ‘janzten/apaintzen/estaltzen… den gorputz-zatia’ edo adierazten du euskal eremu guztian (Etxep soinera eta iatera, Lazarg soinean gonaz ondo janzita, EtxZib tresna ederrak ere iauntzi eskarnioz soñari, Ax soiñeko arropetan [cf. behean soineko], frBart soinak jantzteko, MarIlhab soinean ekhartzea medaila xume hetarik bat); gorputz-en baliokide “garbia” bihurtzen da XX. mendean, hegoaldeko testuetan gehienbat. Eremu zabal batean (ez adib. zub. testuetan) ‘jantzi, soineko’ balioa dauka (Argaiñ soin berregiñ eta aberatsez, IesuJaiotz etorri zan lurrera / gizonen soñean).

□ Hitzaren adibide dirudi “Martín de Lizasoain, llamado por sobre nombre Soynto” (LéxNavI 1569).

soinegi ‘sorbalda’: Sanper; -nh- Arbelb; soin + hegi.

soineko hedadura zabaleko hitza; Ax (bertze soiñekoen egiteko).

soinera ‘soineko’: ArreseB; soin + era, itxuraz, ez adlatiboarekin.

soingainta “carga al hombro” Azk (erronk.); soin + gain + -ta; atzizkirako, cf. erronk. bi astota egur “dos burros cargados de leña” (Morf §105).

sorbalda hitz orokorra; Leiz ((ardia) ezarten du bere sorbaldén gainean); lehen partean sor- dago, baina ez da argia bigarren osagaiaren nondik norakoa —ik. Mitxelenaren zalantzak, FHV 486—: agian malda-rekin lot liteke (< *balda-tik?); beste aukera da sor-bal-da zatitzea, agian zabal-eko *bal-ekin, eta -da atzizki batekin, cf. agian zapalda.

sorbeltz “vencejo” Larm, Lizardi; sor- + beltz da, itxura guztien arabera; kolore iluneko hegaztia da.

sorka adond. Duv (sorka aitzinaraziz Aletsandro, builaren erditik atheratu zuten); iz. Zaldubi (sorkha nahasmahas suerte hori bera, zeruko bidean, gauza hunkigarria da); sorkhan Hbarren (sorkhan, pusan, etxaka); sorkatu Duv, Atheka; osaeraz, sor- + -ka; cf. Duvsorka, à coup d’épaules”, ik. soinka.

soinburu (‘besaburu’: Haranb [soinburutik soinburura eskua erabiltea]; sorburu Izt, Gerriko), soinean egin (OArin [soñean egitea edo janzia ematea]), soineratu (EtxZib [soñera dezan saindu harnesa]), soinetako (‘jantzi, soineko’: Bonap (gnaf.)), soinez soin (Goihetxe [bi mula zoazen soiñez-soiñ bidean]), soingain (‘besaburu’: Pouv, Goihetxe; cf. Mendig songain), soingaineko (“vêtement qui couvre les épaules” Duv), soinka (“à dos d’homme” Salab; ‘soinez soin’: Duv, JEtxep; ik. sorka), soinkari (‘zamaketari’: Azk/Izeta (lap., bazt.)), soinkatu (Duv [batek erortzera egin badu, bertzeak soinkaturen du]), soinkide (‘kide, lagun’: EtxZib [ene soñkide egizu]; cf. Pouv “compagnon de charge”), sointara (“ce qu’on peut porter de charge sur le dos” Duv).

*Soni berreraiki daiteke, eta *son-i zatitu; diptongoaren izaera sekundarioa nabarmentzen du eratorrietako sor- formak (cf. halaber hoin > or-, etab.), -n > -r- aldaketa ere baduena (cf. jaun/jaur-, oihan/oihar-, etab.); cf., bestalde, Mendig songain. Zub. suñ-erako, cf. halaber zub. huñ < hoin (FHV 107). Ez dago argi, dena den, zein litzatekeen *son erroaren berezko balioa; formalki ez dago arazorik sor ‘gor’-ekin lotzeko, baina lotura horretarako ez dira argiak xehetasun semantikoak.

Badirudi ‘sorbalda’ dela hitzaren esanahi antzinakoena, edo agian, zabalago hartuta, Salab-ek dakarren “partie supérieure du corps”; janzten den gorputz-zatia (“sorbaldatik beherakoa” nagusiki) adierazteko maiz erabilia izatetik datorkioke ‘jantzi, soineko’ adiera. Bestalde, gorputz mailegua ordezteko hartu bide zuen ‘gorputz’ adiera XX. mendean, arrazoi garbizaleak zirela tarteko (ik. Mitxelena 1975: 353-358).

sorta (~1557: OihAtsot). ■ Hitz zabaldua. Herskari hasperenduna du eskuarki iparraldean. Izena da alde batetik: ‘zama’ (OihAtsot bide luzean lastoa ere sorta soinean, Añib zeuroeen sorta edo kargea), ‘eskutada, azao’ hego-mendebaldean, XVIII. mendeaz geroz lekukotua (Mburu igitari-mutillak egiten dituzte beren zamak edo sortak, Añib bedar gaistozko sorta bat); izenondo moduan ipar-ekialdean erabili da (‘astun’: Ax karga sortha bat, zama pisu bat, Belap kürütxe sortha bat; ‘(pertsona) motz, motel’: Belap hen espiritiak hain sortha eta lanpüts gerthatzen baitira).

XIX. mendeaz geroztik (t)xorta forma sabaikariduna aurkitzen da hego-mendebaldean ‘eskutada’ adieran. Giza sexuarekin loturiko kontuak ere adierazten ditu. Batetik, xorta jaso zuen Garbizuk Lezon “pudendo femenino” esanahiarekin. Bestetik, hego-mendebaldean zabaldua dago txorta ‘larru-jotze’ adieran (txortan (egin), txorta jo…).

sortatu (‘kargatu’: Leiz [haien begiak sorthatuak ziraden], Maister [hanitx pentsamentü suertez sorthatürik]; ‘sorta egin’: Izt [lotua edo sortatua]), sortatxo (Larm, Etxag [belar… sortatxoak egin ta / zintakin lotubak]), sortaxe (‘astuntxo’: Oih [neur' egitekoen haxe / bakoitza baitzautan sortaxe]).

► Osaeraz, sor-ta zatitu behar da, eta soin dagoke lehen osagai moduan. Badirudi Azkuek ekialdekotzat jotzen duen -ta atzizkia dela bigarren osagaia, cf. ahota “bocanada”, mandereta “sabanada”, etab. (Morf §105); -tara atzizkiaren aldaeratzat du berau. Cf. Garbizuk Lezon jasotako bizkarta “peso que puede uno llevar al hombro” (bada bizkartara ere), eta bizkartaa gisa entzun edo interpretatu duela dio Mitxelenak berak (1962: 58).

Esanahiari dagokionez, ez dago arazorik soin-ekin lotzeko, ik. han neurriak edo zama bat adierazteko soin bat egur, soingainta, sointara, etab.

(T)xorta aldaeran sabaikaritzea dugu, eta badirudi ‘larru-jotze’ adiera abarketagintzatik sortua dela; cf. N. Larrea EuskErr 1915, oharra: “txortaz izendatzen dituzte beren lanak abarketariak: zenbat txorta josi dituk?”; oharrak argitzen duen testu edo esaldia, berriz, honako hau da: Kankalluk baño lenago txorta josten duanik arkitu ezetz. Gip. zenbait puntutan erabiltzen diren txorta-josten edo txortan (sortak josten, abarketaren zoruak egiten edo josten) esan-moduetatik abiatu behar dela dirudi adiera sexuala esplikatzeko. Beste aukera bat da pentsatzea eremu horietako txorta-k ere Garbizuk Lezorako dakarren esanahi bera izango zuela noizbait, baina ez dago hori baieztatzeko moduko daturik.

hasHistoria() hasProtohistoria() hasSubstraktua() hasEtimologia()

! ♦ sortu1 (-thu 1545: Etxep). ■ Hitz orokorra. Hasperena (-th-) du eskuarki iparraldean. Esanahi nagusiak: ‘jaio, erne, atera, agertu’ (Etxep nontik ginaden sorthu, Kapan sortu zala Birjinearen sabelean; Leiz gehiago frukturik hireganik sor eztadila; Ax landareak sortzen eta hazten; ibid. artizarra… oillaritean sortzen eta ilkitzen; OihAtsot inhurriari hegalak sortu; Monho haize ezti bat / sortu da Orientetik; AgirAst asmo au… sortu dedin zure biotzean; Lardiz onetan, sortu [= ‘agertu’] zan Saul); badu erabilera iragankorra ere (OihAtsot gutietsak handikeria, sor dezakek bekaizkeria, Kardab ni sortu ninduen aita, Gerriko ezerezetik atera edo sortu, Arrue zuk sortu didazu zer jana; Bilintx etzenduten gezurrik / sortuko [= ‘atera, asmatu’] bestela).

sorberritu (‘birsortu’: Harand), sorkari (‘asmaketa’: Harand [kalumniez edo sorkhari gaxtoez]), sorkuntza (“naissance” Harrt), sorkura (OihAtsot [puta semea, on bada, benturaz; gaxto bada, sorkuraz]), sorleku (OihAtsot), sor-mintzaira (-tzaia HiriartU), sorrera (Mogel [sorrera edo konzepzinoe garbia]), sor-seinale (‘orin’: Azk/Larrasket (gnaf., bazt., lap., bnaf., zub.)), sortalde (Larm, Ubill [eguzkiaren sortaldetik]), sortegi (‘mindegi’: Urte, Harand [giristiñoen sordegia]; ‘sorleku’: Zaldubi [gerthatu zen Bethelemen / Jesusen sorthegia]), sorterri (-th- EtxSar), sorterro (Larm, TBLap), sortetxe (Arak (gnaf.), Lizarg (sortuetxe)), sortoki (Urte, Hbarren), sortzaile (-zaille Haranb), sortzapen (‘sortze’: Belap [sortzepenez edo izatez]), sortzaro (‘sortze’: Xaho), sortze (sortzeti OihAtsot; sortze Leiz (+ sortzetik); sortzetikako Jauretxe; sortzez EtxSar; sortzezko Larm, Goihetxe), sortzeko (Etxep [sortu eta sortzekoak]), sorzain (“la nature ou l’esprit qui préside à la naissance des enfants” Oih; neurtitzetan darabil). Cf. lehen sortu.

► Osaeraz, sor + -tu dela argudia daiteke, baina ez dago argi soin-ekin lotu behar den ala sor ‘soraio, sorgor’-ekin. Egokia izan zitekeen soin, haren ‘gorputz’ adiera aintzat hartuta, baina berau XX. mendeko sormen garbizale eta idatzizkoa baizik ez da.

Arrazoi bategatik baino gehiagorengatik, ezin da lat. sŭrgĕre aditzarekin lotu. Eragozpen erabatekoa izan gabe ere, ohartu behar da hizk. erromantzeetan aditz horrek baduela, ohikoaz gain, ‘aingura bota’ adiera zaharra, euskaraz batere agertzen ez dena. Corominesek azaltzen duen bezala (DECat 8, 81a, 82b, sorgir), hau da katalanez hitzaren adiera zaharra, eta hortik hartua dute gaztelaniak, frantsesak, portugesak eta italierak (DCECH 5, 339a, 340a, surgir; FEW 12, 462b, sŭrgĕre); berriagoa da ‘sortu, agertu’ adiera horietan, latinaren kalko gisa berrezarria, Corominasen arabera.

Horretaz gain, formari dagokionez, surrēctus zen aditz latindarraren partizipioa, baina berreginiko formek ordezkatu zuten: *surctus partizipio berregina egokia izan zitekeen euskarazkoaren jatorri moduan, baina errom. italikoetarako proposatzen da hori, eta *sŭrsus dugu Galorromanian (FEW 12, 461a); dena den, Galorromanian ere inoiz *sŭrctus zaharragoa egon zitekeelako argudio gisa darabil Corominesek euskarazko sortu, sortir-en etimologiaren gorabeherez ari denean, eta euskal hitza mailegutzat joz, bide batez (DECat 8, 103a, sortir; DCECH 5, 343b, surtir; erromantzeetako hau berau lat. sortiri ‘zozkatu’-tik, ziur asko).

Ororen gainetik, ohartu behar da euskal hitzean s- dugula, ez mailegu zahar bati legokiokeen z- (cf. zorte bera, lat. sortem-etik), eta hori aski da, hitzaren orokortasuna aintzat hartuta, *surctus eta halakoak baztertzeko jatorri moduan.


[1] Seguraren artikulu batean eskuratu dugu erreferentzia zehatza (2005: 175).
[2] Juainas Paul Arzaki eskertu behar diogu honen eta xorgin-en lehen lekukotasunaren berri emanik. Fortalitium Fidei izeneko obra honen idazte urteaz, ik. Monsalvo (1999: 1063, 5 oh.). Guk 1487ko ale inprimatu bat kontsultatu ahal izan dugu (http://fama.us.es/record=b1520002~S5*spi).
[3] Ezaguna da sendatze-lanetan aritzen zirela: cf. sy non son medicos aprobados, sean quemadas (AGVizc 1479).
[4] Beharbada Erizkizundi Irukoitzeko datuetatik atereak ditu, baina Etxaidek paraturiko edizioan ez ditugu aurkitu.
[5] Hiztegigile batzuen xehetasunak aipatzekoak dira: “partie supérieure du corps, depuis les reins jusqu’aux épaules inclusivement” Salab; “partie du dos d’une épaule à l’autre” Duv; “il s’emploie pour extension pour signifier ‘dos’” Harr.