Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa

Hiztegia - EHHE

001 Abade [6]

abadesa

abatei

- etxe-abade

- apate

- apat

001a Abadia [2]

- apatia

002 Abagadaune [2]

abagadaldi

003 Abar [14]

abar

abareta

abarrean

abartegi

abartu

abaritz (!)

abaro (!)

abarrakitu

harrabots

zabar

arba (!)

arbazta

zarba

zarbazta

004 Abendu [1]

005a Aberats [3]

aberasgarri

aberatsi

005 Abere [8]

abelbide

abeldun

abeletxe

abelgorri

abelodi

abeltegi

abere mutu

006 Abuztu [2]

abuztua egin

007 Adar [17]

adabegi

adaburu

adakin

adaje

adalko

adantzu

adapo

adar-makur

adarnatu

adarra jo

adazu

addar

adegi

adondo

adaki

adakitu

007a Adareta [1]

134a Adats [1]

008 Aditu [10]

adikune

adila

adilari

adimen/adimendu

adiunde

adi

adibide

aditz

aiurri (!)

009 Agur [8]

agur egin

agur eta erdi

agurgarri

agur-magur

agurmaria

agurreria

agurztatu

010 Ahaide [5]

ahaikatu

ahaiko

ahaide nagusi

ahaidetasun

011 Aho [17]

ahakan

aharantza

ahats

aheri(a)

aho-handi

ahomenta

ahopil(o)

ahozabal

ahuspe

ahaire

ahakar

ahapaldi

aharra (!)

aharrausi

ahobizar

ahots

012 Ahul [2]

ahuleria/ahulkeria

- arol

013 Ahutz [3]

ahutzetako

auzka

014 Aingeru [3]

aingeru begirale

aingeruzko

015 Aita [28]

aita

aitabisaba

aitaborze

aita handi

aitaizun

aitaki

aitama

aitanditxarko

aitarren seme

aitasaba

aitaso

aitaxo

aitso

attitto

aitabitxi

aitader

aita izan

aitano/aitane

aitaren

aitona

aitonume

aitoren/-onen seme/alaba

aitaonenseme etxe

- Aitor

aitatu

aipatu

aipagarri

aipu

016 Aizkora [5]

aizkolgile

aizkolta

aizkoratu

aizkolari

017 Alhatu [20]

alhatu

alamentu

alarazi

alha

alagura

halatu

hala

alamarka

albide

aliri

alhaba (!)

alabaizun

alabasasi

alabasazan

alabaso

alabatxo

alabatzako

arralaba

alababitxi

alabaeder

018 Alkate [3]

auzo-alkate

alkatez

019 Ama [21]

amabisaba

amaborze

ama handi

amaizun

amama

amanditxarko

amandre

amañi

amasaba

amaso

amatto

amaxo

amazulo

amiña

amabitxi

ama(n)der

amona

amona mantagorri

ama birjina

amaginarreba

020 Amets [2]

ametseta

021 Anaia [4]

anaiaizun

anaiatxo

anaitzako

anaidi

022 And(e)re [7]

anddereder

anderauren

andrakilla

andreki

Andre Maria

andredena

023 Antsia [2]

antsikabe

024 Apal [6]

apalategi

- apala

- balda

zapal

zapalda

025 Apez/Apaiz [5]

apex-seme

apezetxe

apeztegi

apex

134b Arrats [7]

arrastegi

arrasti

arrats-hegi

arrastiri

arratsalde

arratsaldi

026 Ate [22]

ate

atalase

ataposta

atarte

ate-buru

atetila

atetzar

atezain

atondo

- at

- athendustatü

- atamüstatü

ataide

ataka

atera

atari

atalmendatu

atalondo

- ari

atal (!)

txatal

zatal

027 Azal [21]

azal

azalatu

azaldatu

azalde

azaldor

azaleratu

zalauts

zaldar (!)

zail (!)

zaldi (!)

zaldi-buztan

zaltzain

zaldizko/zaldiko

zalgurdi

zaldun

zaldunaketa

zaldun-aratuste

zaldunbide

zaldun-buruzagi

zaldunde

zalduneria

028 Babes [1]

035a Bagai [1]

035b Bakant [2]

- bagant

029 Bake [3]

bakea egin

bakeoso

baketan

030 Baldin [7]

baldinba

baldinbere

baldinde

baldinetan

baldinetaria

baldintza

031 Balea [4]

balenarri

baleazale

- lumera

032 Baratu [36]

♦♦ baratu/paratu

- parada

baratz

baratxa

baratxu

baraxtu1/baraxtu2

baratxe

maratz

baratze (!)

baratxuri (!)

♦♦ bare1

nare

bare2 (!)

baraistu (!)

barakarro

barakuilu

barakuilora

barakurrilo

baranga

baraskoil

baraxixa

barekarakoil

barekurkuilu

barekurlo

baresbarakila

bareskurlo

baretximar

marakilo

barraskilo

bare3 (!)

bareak heldu

bare-handi

♦♦ bazkari

bazkarite

bazkarraldo

bazkaldu

033 Barkatu [6]

barkagarri

barkamenduskatu

barkazio

barkamen/barkamendu

barka eskatu

034 Barren [36]

barren

barrena

barrendegi

- barbildu

- barga

barrandatu

- barrandan

barne

barna

barrun

barruna

barrunbe

- barrundatu

barru

barruti

- barruki

barro

barre (!)

barregarri

bartz (!)

barzi (!)

bazpi

baso (!)

basagizon

basahiri

basajaun

basamortu

basarte

basetxe

basakaran

basurde

basaka

basoi

basa

baserri

baserritar

035 Bat [47]

bat

baka

baku

bakun

bakura

baño

baten bat

bateo

bate(t)an

batto

batu

batxo

batza

batzandu

batzu

bana

banaborratu

batzarre

bakan

bakandatu

bakandu

bakar

bakoitz

bedera

batbedera

bederakar

bederatzi

bederatzi hogei

bederik

bederen

ezperen

ezpererik

ezperetanik

bete

betegin

beteginzarre

ipete (!)

beti (!)

betibizi

betidanik

betan

bet-betan

gabe

gabezia

gabeko

gaberik

- barik

036 Bazka [4]

- mazka

- barrabaska

bazkatu

034a Bazter [2]

bazterretxe

037 Bedeinkatu [3]

bedeinkazio

bedeinku

038 Begi [30]

begi-belar

begiko

begiluze

begitandu

begitaune

begitazio

begite

begi-urdin

begizko

begizta

begiztatu

begizto

bekain

bekar

bekarai

bekatxo

bekoz/bekoz beko (!)

bekozko (!)

bekurunde

betezpal

betor

betortz

txibista

begi-nini

begitarte

begitartos

bekaitz

letagin

bekoki

039 Begiratu [5]

begirada

begirale

begiratzaile

begira

040 Behatu [8]

behako

beha

beharri

beharrazaldeko

beharri-belar

beharrondoko

belarrimotz

039a Beila [1]

041 Beltz [14]

beltz

beltx

beltzaran

beltzune

belztura

beltzurda

beltzuri (!)

bele

belabeltz

belapika

belatxiko

belaxaga

belatxinga

belatz

042a Belu [3]

belubegi

belumendu

042 Berandu [5]

berantarbi

berantu

berandatu

043 Berna [13]

♦♦ berna

bernadaka

bernazain

pernazkaka

bernazaki

hezur (!)

hezueri

hezurberritu

♦♦ belaun (!)

belaunaldi

belaunikatu

belaunika

belauniko

039b Bigira [1]

044 Bizi [18]

bixika

bizigarri

bizikide

bizinahi

bizio

bizitore

bizitza

bitxi

bitxidun

bitxilore

bitxikeria/bitxitasun

pitxikula

bizkor

piztu

arrapiztu

berpiztu

pizgarri

045 Borda [4]

bordaldu

bordari

bordariar

046 Bortitz [2]

bortizkeria/bortiztasun

047 Bortz/bost [22]

boskoitz

bosnotz

bostarri/bostarrika

bostoñaza (!)

bost-oilo

-bo

borobil

zazpi (!)

zazpi hankako atsoa

zazpi izarrak

zazpi lapurrak

zazpi-sugate

zazpi txitoak

zazporri

hogei (!)

berrogei

hogeiarte

hogeieratan

hogeietan

hogeitak/hogeitakaz/

hogeitaz

hogeita lau oreneko

048 Boz [11]

boz

boz apal

boz batez

boz nagusi

bozka

poz (!)

bozgune

pozarren

pozgatu

pozik

bozkario

049 Damu [4]

dametsi

damuari

damurik

050a Deitoratu [2]

deitore

050 Deitu [12]

deitura

dei

deiagora

deidura

deietan

deiez

deiadar

deiadar egin

deiadarren

deiadarroso

deitatu

051 Dolu [3]

dolamen

dolu ukan

052 Dorre [1]

053 Eban [15]

eban/ebaki

ebaki-belar

ebatune

epai-

epai

epail

epaile

epain

epaipide

epaite

epe

epatu

erabaki

hebain

ebatsi (!)

054 Ebatzi [2]

irabazi

055 Edan [16]

edan

edabe

edalontzi

edari

edateko

edatun

edaran

ardo/arno

ardanaska

ardanbusti

ardandegi

ardantze

arno-bustiño

- ardanburu

- ardangrina

mahatsardo

056 Eder [7]

edergailu

edergarri

ederretsi

ederrez

edertaratu

ederto

057 *Edin [26]

♦♦ *edin

-di

-din

jin

ediren/idoro

edireitze

jaiki

eraiki

jaio

jaiotari

jaiotza

jarraiki/jarraitu/jarrain

jarraika

jarraikai

jarrai

jarraio

♦♦ erion (!)

irion

irigoan

irioide

jario

darion

herio

heriotza

arerio (!)

anuerioak (!)

058 *Edun [29]

*edun

-dun

eduki

eraduki

*eradun

erauki

ukan

ukanduru

- ituten

heuragi (!)

ugari

ugaldu/ugaritu

ugaride

ugariez

ugarizta

jaun (!)

jaun eta jabe

jauntxo

jaunzor

jauregi

jauretsi

jabe

jabeandre

jabetu

jaundone

jaungoiko

jaungoikoarrengo

jaungoikoilo

jaurri (!)

059 Egosi [2]

ekosari

060 Egotzi [19]

ekoitzi

ekoizle

ekoizpen

eragotzi

eragozka

erauzi

erauzkin

jauzi

jauzkeiri

jauzketa

jauzki

jauzkidatu

jauzteka

jauzteketa

jauztikalari

jauzteko

jauztiri

urgatzi (!)

061 Egun [39]

egun

eguantz

egunabar

egunsenti

egurastu

egutera

- ekera

eguzari

eguzaro

eguazten

eguberri

eguen

egundaino

egundo

eguraldi

eguzki

eguzki-begi

ekain

ekaitz

eki

ekialde

engoitik (!)

iguriki

higuin (!)

higuindu

egubakoitz

ebiakoitz

uda

udalandu

udalen

udamin

udaro

daguenil (!)

udare (!)

udaretze

madari (!)

madaritze

malko2

malko1

062 Egur [18]

egur-belar

egurbide

egurketa

egurketari

egurtze

gurdi (!)

gurdibide

gurdigile

gurpegi

gursarta

gurtaker

gurtese

gurteskalla

gurtetz

gurtigun

gurtzil

gurpil (!)

063 Eho [44]

♦ eho

ehaile

ehoaldu

ehe

ehoki

eihera

ile (!)

ilai

ilain

ilede

iledi

ile-barban

ile-malta

ile-mamo

ile-munjaro

irin

irinbonba

irin-onedeki

birrin

birrindu

birringatu

ehun1

ehuna

ehunen

ehun-hosto

ehun2

ehule

ehundegi

- geun

ero1

eraiteka

- daragun

ero2

erasun/erotasun

haragi (!)

arakaitz/arakaizto

arakun

haragiki

harakai

harakin

harategi

aratuste

eraile

erail

064 Ekin [18]

ekin

akioan-akioan

akio egin

irakin

jakin1

jakiara

jakina

jakinduria/jakituria

jakintsu

jakite

jakiteria

jakitun

jakitus

jakiunde

jakile

jakin2

ide/kide (!)

ideko/kideko

065 Eliza [8]

eliza-aitzin

elizalde

elizari

elizate

elizaurre

elizkari

elizpe

066 Elur [5]

elur-luma

elur-malo/elur-maluta

elurrauso

elutsa

067 Eman [11]

emai

emaienak

bonbon

iramon

jaramon

maite

maitasun

maitazarre

maitatu

maitagarri

068 Eme [13]

emabatzarre

ema erdi, emerdi

emagin

ematxar

menatura

emakume

emasabel

emasabel-belar

emazte

emazteki

emeki

emekixe

069 Endore [1]

070 Entzun [5]

entzuerri

entzuez/ez-entzun

entzute

erantzun

156b Erori [1]

071 Erraz [1]

072 Erre [5]

errari

erregaldostu

erregarri

erresumin

073 Errege [8]

errege-bide

erregetxo

erregetxopit

erregexka

erretate

erretatu

erretegi2

073a Erregina [1]

074 Estakuru [3]

estakuruketa1

estakuru-mestakuru

075 Etsai [3]

etsai-beldurtzaile

etsaitasun/etsaigo

076 Eutsi [6]

euskarri

eustaga

*eradutsi

uste

ustekabe

070a Ezagun [14]

ezagun

ezauari

ezagun izan

ezagun-ez/ezezagun

ezagutu

ezaupegi

ezagupen

ezaupide

erazagutu

zauri (!)

zauritu

zorne

zorne-belar

- sorna

077 Eztei [4]

ezteiatu

ezteile

eztegu

078 Faltsu [3]

faltsatu

faltsakeria/faltseria

079 Fede [3]

fedatu

fedegabe

080 Festa [4]

bestaberri

bestale

festamu

081 Fidatu [6]

fidamen

fidantz(i)a

- fiat

fida

fidos

081a Fio1 [1]

081b Fio2 [2]

- fiodera

082 Gain [146]

♦♦♦ gain

gainbehe

gaineandu

gain-ihar

galatz1

galatz2

galeiho

ganboila

gando (!)

gandu2

gantxe

-gan (!)

-ga (!)

gaindi

gailendu

gaihendu

gandu1 (!)

gandutu

kain (!)

kinber

gimurzi

♦♦ ganga

gangatsu

gangaila

gangailen

- gingil

gargaila

gargailetara edan (!)

gargaildu (!)

- karkaila

gangarabil

♦♦ gangar1

gangar2

gangar3

gangarda

gangarla

gangarril

gandor

gandorki

gangor

♦♦ galdur/galdurru

gailur

gailurdiru

galdor

galdots

♦♦ gantz

gantxar

gantxarri

gantxirri

gantxoil

gantxuts

gantzatu

gantzero

gantxigor

gantzagi

gantzutu

gantxitu

gantzu

♦♦ igan/igo

igande

ikai

ike

nike (!)

iragan/igaro

iragaro

♦♦♦ garai

garaitiko

garbarei (!)

garaite

♦♦ garaitu

garaikoa

garaipen

garait

garaiti(a)

garatu

gara

garezur

garondo

gartzelai

garun

gaila/galia (!)

gailadi

galin (!)

garo1 (!)

garadi

garamar

garamendi

gareban

garopaite

garota

garo2 (!)

garasta

garastatu

♦♦♦ gari

galafari

galatz3

galaza

galbahe

galeper

galeze

galgorri

galots

galtxuri

galtzu

galza

garil

garitza

gari-zori

- garbeltxagi

- gargale

- garhi

- gari ‘garatxo’

egari (!)

egarsari

garagar

garagardo

garagarril

garagartzaro

♦♦ garbatu

garbai

garba1

garbi (!)

garbitoro

garbitu

garbitzaiki

garbizu-

♦♦ garbal

kalpar

♦♦♦ galdu

galarazi

galdumendi

galdura

galduro

galetsi

galgarri

galtzapen

kalte

kaltean

kaltiar

galendu (!)

galde (!)

galdatu/galdetu

galdera

galdegin

galdeitza

galdo

083 Gar [14]

gardostu

garkarastatu

garmendi

garretan

- gartu

egarri (!)

egartsu1

egartsu2

garratz

garlatz

garraxka-belar

garrazta

karmin

082a Garba2 [3]

garba3 (!)

garbaginen

082b Gartzeta [1]

084 Gatz [14]

gatzari

gatzartu

gatzil

gatzontzi

gatzotz

gatzagi

gatzaio

gatzatu

gatzun

gazi

gazitu

gazta/gasna

gazur

085 Gau [19]

gau

gau-enara

gauerdi

gau-hontz

gautxori

gaur

garbaindian (!)

gaurdaino

gaurgehiago

gaurgero

bart

bartanik

berdantza

afari

afaldu

afaloste

afari-iski

afariusi

bariku (!)

086 Gauza [2]

ezgauza/gauzaez

087 Gero [3]

geroengo

- gesu/gesi

088 Gibel [9]

gibel-handi

gibeleko

gibeldornu

gibelgorri/-ori/

-txorrotx/-urdin

gibelalde

gibelamendu

gibelatu

gibelondo

089 Gizon [12]

gizagende

gizaseme

gizaki/gizonki1

gizazalke

gizeli

gizonto

gizontto

gizontxo

gizonxkila

gizotso

izurde

090 Gor [44]

gor

gorraize

gorsortu

gorbizi/gorbezi

gormindu

gogor

gordin

gorri

gorrail

gorrara

gorrarats

gorrats

gorrikara

gorrina

gorringo

gorritarako

gorrizta

igorri

igorle

irten

urtento

aurtiki

aurtikikarika

aurtikilaska

jaurtiki

jaurti

igurtzi1

igurtzi2

igurdi/egordi

egortu/ekortu

golde (!)

goldarapo

goldarron

goldaspeka

goldatu

goldatz

goldatzaio

goldebat

golde-lur

golderna

goldeska

goldeuski

goldopil

goldenabar

091 Gorroto [3]

gorrotatu

gorrotagarri

092 Gose [8]

gosaia

gosailu

goseak

gosekil

gosari

gosaldu

gosari txiki

093 Gudu [5]

- guda

gudari

gudatu

guduka

094 Gutun/kutun [2]

095 Haitz [26]

haitz

haitzarte

haitz-buru

haitzulo

haitzurdin

haizpe

aitzur

aitzurketa

aitzurkulu

aitzurrotx

aitzurtu

aitzurre

aizto

aiztaga

aiztur

gaitz (!)

gaizkile

gaizkoatu/gaizkondu

gaitzi

gaixo

gaizki

gaizko

gaizto

gaiztofikatu

gaiztoto

gaiztotoro

096 Handi [71]

♦♦ handi

haandi

handiari

handientsu

handigaitz

handi-handilo

handikeria1/handikeria2

handiki1/handiki2

handikote

handikutun

handi-mandi

handios

handipot

handiskote

handitasun

handi-ttipi (-txiki)

handizuren

handurreria

hantuste

handitu

hantu

hanpatu (!)

hanpa

hanpurus

hanpurutu

♦♦ anitz

♦♦ hamar

hamarra

hamarren

hamartsu

hamartzuk

hamabost

hamahiru

hamaika

hamalau

hamarratz

hamasei

hamazazpi

hemeretzi

hemezortzi/hamazortzi

hamabi

hamabikatu

amaina

amaitu

amai

♦♦ aker

aker-aihen

akertzantz(a)

akelarre

aketo

aketiren

ahardi

ahardi-ordots

aharkela

arditx

artama

ahari

aharka

ahartzain

ahalusain (!)

ahartzartz

ahuntz

ahuntzar

ahuntz-erdara

ahuntz-hosto

ahunztika

ahuñe

antxume

antxumatu

auma

aketz

097 Hanka [1]

098 Haran [2]

aran

099 Harea [3]

hareatza

hare-harri

100 Hats [47]

♦♦ hats

hasperen

hatsalbotu

hatsanka

atsitu

- ats

arnasa

asaskatu

asti

astin(du)

astun

astun eman

atseden

atsedengarri

atsegin

atsegin egin

atsegingarri

atsekabe

atsekabada

haserre

haserretu

hausnar (!)

asaldatu

asalda

asaldu1

asaldu2

asaldura

♦♦ hasi

hasikin

hasmenta

hastapen

haste

hatsarre

haskari

♦♦ ase

asera

aski

asko

asko (den) adina/

asko (den) adinbat

aspaldi (!)

aspaldian

♦♦ atso (!)

asotza

atso-lor/atso-lorreta

atso-palaka

atsorio

atsotitz

101 Hatz [103]

♦♦ hatz

atximixka

atximur

atzazal

atzoskol

azarkatu

azkazal

azazkuilu

azazkar

azkordin

azkura

aznarru

azpantar

hatz-belar

hazpegi

haztamu/haztamuka

azarri (!)

atzeman

atzo

atzodanik/atzoganik

atzo zortzi

azken

azkendu

azken fin

aztal

aztapo/oztopo

hazta1

atzapar

ama birjinaren atzapar

atzaparkada

atzaparrada

atzaparta

aztapar

aztaparkin

aztapar-kosko

aztaparretaratu

atzamar

atze1

atzelari

atzera

atzetik

atzigar

atziri

atze2

atzerri

atzetu

atzen

atzena

atzendu

atzeren

atzitu

atzipe

atzipetu

atzipio

atxilotu

atxilo

azpi

azpiegatz

azpierre

azpikotzatu

azpiola

azpiratu

azpigun

azpimamula

azpin

azpitroila

azpizorri

azpizun

aztarren

aztarna

aztertu

aztarrondo

aztartegi

aztarkada

azterka

azterri-

aztarrika

aztakarra-

behatz

behatzarri

behaztopa

behaztopa-harri

behazun (!)

♦♦ hazi

azatz

hazaita/hazama

hazikuren

hazil

hazizurri

hazkor

hazmendu

hazkurri

hazta2

azaro

azkazi

aztura

azkar

azkarrara

azkor

azti

aztiatu

aztinantza

aztu (!)

102 Hauts [16]

hauskara

haustarri

haustegi

hausterre

haustiatu

errauts

errautsi

hauspo

hauspogile

hauspogin

hauspotegi

hautsi

ausiabar

hautsi-mautsi

haustura

103 Hezi [32]

hezi

heziez

heziko

heztiri

hezkur (!)

ezkurbeste

ezkurdi

ezker (!)

ezkerdo

ezkerret

ezki (!)

ezpel (!)

ezpeldi

ezpeleta

ezpelko

ezpeltsu

heze

ezo

heztul (!)

ezti

eztimetxa

eztitu

ezko

erle

erlabio

erlakizten

erlanbo

erlaro

erlategi

erlauntz

erle-belar

erle-txori

104 Hil [30]

♦♦ hil1

ilbeltz

ilegun

ilull

hilabete

ilargi

ilargi-jo

ilargi xuri

iretargi

ilaski

ilaskiara

ilen

ilun (!)

ilunabar

ilunantz

ilunbe

ilundiri

ilunetan

iluntze/iluntziri

♦♦ hil2

hilarri

hildumatu

hiliki

hilkarre

hilotz

hiltzeka

ilor

ilorta

irol

xiroldu

105 Hoin [17]

hoin

oinatz

oindagora

oinorde

oin(t)uts

orberatu

orbi

orbide

orkoi

orkatila

orpo

ortuts/ortoz

ortustu

ortutsik/ortozik

ohondikatu (!)

ondiko (!)

ondikatu

106 Hor [58]

hor

hordi

hordi arrail

hordi-lapa

hordi sats

hori

horail

horasta

horats

horikail

horika

horikara

horixka

horixkara

horixko

ohara

ohalano

oratu (!)

- olagarro

ozar

hortz

hortxikatu

hozka

hozkada

otso

otsalarre

otsatz

otsoko

otsorpo

otsozulo

otsail

ozpin1

ogi

ogi-azpiko

ogiketa

ogitu

ogituko

okin

okuntza

otamen

otarre

otordu

otron

otsein

oturuntza

otzara

ogigazta

okaran (!)

ope

opeil

opil

opilarinzada

opildu

opildura

opil egin

opilkan ibili

opilteria

opil-zulo

107 Horma [2]

horma beltz

108 Horri [9]

orbel

orrikara

orriketa

orril

orriratu

hosto

hostaila

hostoil

109 Hots [15]

hosdun

hotsandu

hotsarka

hotsean

hots egin

hots eman

hotsemateko

hotsendu

hots-hots

hotsidako

ospe

ospatu

ospetsu

110 Hur [87]

♦♦ hur1

ubera

ubide

ubil

uhain

uharri/uharritza

uholde

uraga

uraska

urats

ur-begi

urketa1

urketa2

urmael

urmariatu

urziri/urziritu

uzabal

idol

idor (!)

idorberi

idorsitu

izotz (!)

izotz beltz

ubel

ubelori

ubeluri

ugaraxo

uhadera/igaraba

uhaitz

uhalde

uhar

uharte

uhin

uhin-harta

urdin

hibai

ibai-ondo

hidoi

idoieta

idoiztatu

ibar

ibar-buru

ibarjaun

ibaso (!)

ifar/ipar

ipar-arraka

iparbiso

ibi

ibiri

ibitu

ibide (!)

ipurdi

ipurdiko

ipurtats

ipurterre

igel

igel-kaka

igeri

legen/negel (!)

legenar

legentziar

ugera

uher/uger

uherlo

urte

urtabe

urtarril

urtats

urtaur

aurten

aurtemein

aurtemeindan

geurtz

♦♦ hur2

hurbil

hurko

hurran

hurren

hurrendu

hurrenkin

hura

urrun

urrunean

urrundanik/urrundik/

urrunetik

urruneko/urrungo

urruti

urrutiko

111 Hur3 [6]

hurdi

hurto

hurritz

hurritze

hurrizti

112 Ihes [2]

ihesi

113 Ikatz [5]

ikatz-xori

ikazkin

ikaztegi

ikaztobi

114 Iloba [6]

arrailoba

biloba

ilobaide

ilobaso

ilobatxo

093a Ingude [1]

115 Inguru [9]

ingurina

ingurumari

inguru-minguru

ingurune

inguratu

ingura

ingiraun

ingura-mingura

116 Ino [25]

♦♦ ino

- zainezo

oñon

iño

♦♦ inotsi

eusi

inarrosi (!)

erauntsi

erauntsios

erausi

erauskidatu

erasi

eraskitz

erasia

eresi (!)

erosta (!)

herots (!)

♦♦ euskara

euskalari

Euskaltzaindi

euskaldun

euskal herri

euzko

euzkadi

euzkotar

117 Itxura [5]

itxurant

itxurantza

itxurga

itxuroso

118 Izeba [2]

izeko

119 Izter [9]

ixtaklok

iztai

izter-aran

izter-barrabil

izter-sagu

izterbegi

izter-lehengusu

zizter

058a Jainko [8]

alajainkoa

jainkoaizun

jainkoar

jainkoaren izeneko

jainkoaren oilo

jainkosa

jainkot(i)ar

007b Jarri [4]

jarkatu

jarki1 (!)

-da-

063a Joan [8]

goaia

goazemak, -zu, etab.

joaera

joaira

joangarri

johan

eraman/eroan

156a Jori [2]

gori (!)

120 Josi [7]

jostalari

jostorratz

jostun

erosi

arrerosi

erostun

121 Jostatu [4]

josta

jostailu

josteta/jostaketa

086a Kausa [1]

122 Ke [5]

keatza

kebera

ketan

keztatu

123 Kendu [3]

-ge

-ke

124 Keru [4]

kindu

kino

kirats

125 Kirol [2]

kirolzale

126 Kristau/giristino [5]

kristautu

kristaunde

kristautasun

127 Kutxa [4]

kutxabalda

kutxatila

kutxot (!)

128 Labur [14]

labur

laburto

lau

laudardu

laumutur

lauhortz

lauoineko

laurgitu

lauridikitu

lauzka

laborri

laurden

laurdenegu(n)

laurdenkatu

129 Lagun [10]

lagunabar

lagundi

lagundu

laguntza

alargun (!)

alargun-belar

alarguntegi

alarguntsa

larunbat (!)

130 Lahar [15]

ardui

asu

asuar

lahardi

lahartsu

lahartza

larrakitu (!)

nahasi (!)

nahas-mahas

nahaspilatu

nahaste

nahaste-borraste

nahasteka

nahastela

131 Laino [1]

132 Landa [3]

landaburu

landetxe

132a Lander [2]

landerbeso

133 Lapur/napur/ñapur [4]

lapurren

- naflatu

- lapar

007c Lar [5]

larretan

larregi

larregitxo

larri

007d Larre [9]

larrapo

larratz

larrazka

larre-ote

larretxeki

larrain

largana

larrazken

134 Lats [5]

laster

latsa

latsarri

latsatu

135 Lehen [8]

lehenago

lehenbailehen

lehenbizi

lehenengo

lehenetsi

lehengo

lehengusu

136 Leinu [2]

leinargi

137 Lor [4]

lorratz

lorrin

lortu

138 Luze [5]

luzanga

luzamen/luzamendu/luzapen

utzi

uzten

139 Madarikatu [4]

madariku

madarikatutasun

madarikazio

140 Maiatz [2]

arramaiatz

141 Mairu [1]

142 Maiz [2]

maiztu

143 Maizter [1]

144 Makila [4]

makila-dantza

makilazo

- makulu

145 Mesede [1]

146 Min [20]

min

mingar

mingots

min hori

minte

mikatz

mihi (!)

miazkatu

miaztu

mihi-luze

mizto

mingain

mintzo

mintzaide

mintzaira

mintzaraje

mintzatu

mintzatzaile/-zale

mintzuru

mintz (!)

147 Muga [3]

mugarri

mugaz

148 Murri [5]

murrika

murritu

murritz

murriztu

149 Mutil [7]

mutildu2

mutilzahar

mutiko

mutikozutu

- putiko

mutildu1 (!)

169a Mutio [1]

150 Nar [16]

nar

nardeka

narras (!)

narraseko

narras eta barras

narraski1

narrastaka

narrasti

har

hartzar

harjo

harro

harrokeria

harroputz

harrotasun

harroxko

151 Nazka [2]

nazkatu

021a Neba [1]

152 Negar [8]

negarbide

negargarri

negar-ibar

negar-malko

negar-ontzi

negarti

negar-xopin

153 Negu [4]

negu-azken

neguta

nekaitz (!)

154 Neke [8]

nekaldu

nekez

nekoso

nekatu

nekaporratu

nekazale

nekazari

155 Neska [11]

neskako

neska-senti

neskaso

neskatxa

neskazahar

neskuts

neskame

neskatila

neskato

neskenegun

156 Odol [6]

odoletan

odolgiro

odolki

odoloste

odoluri

157 Ohore [4]

ohorable

ohorailu

ehortzi

158 Oihan [5]

oihanbide

oihantsu

oihantxo

oihartzun

159 Olio [3]

olio-edale

olio-mixar

160 Orain [10]

orain

oraindi(n)o

oraindo

orainga(i)no

orainganik

oraingino

oraino

oraindaino

orast

arestian

161 Ordu [5]

orduanda-

ordulari

orduan

orduango/orduko

105a Orein [1]

162 Oren [1]

105b orkatz [2]

orkazka

163 Oroit [5]

oroipen

oroitzarre(n)

oroitu

oroituki

047a Ortzi [16]

ortots

ortzaizki

ortzantz

ortzikara

oskarbi

oskorri

ostantz

ostarku

osteleuri

ostr(e)ilaka

ortzadar

ortzegun (!)

ortzirale

ozpin2

ozpinarri

109a

164 Oste [8]

osteango

osteiren

ostera1

ostera2

osterantzean

osterengo

ostendu

165 Otu [3]

otu

otoitz

otoi

166 Paradisu [1]

167 Polit [3]

poliki

polito

168 Portu/bortu/mortu [2]

bortubete (!)

169 Putzu [2]

zupu

170 Sabel [7]

sabelaldi

sabeldario

sabeldarraio

sabeldu

sabel-zorri

sabelzuri

171 Sagar [15]

sagar

sagar-amun

sagardi

sagarko1

sagarkoatze

sagar min

sagarpe

sagartegi

sagarteka/sagarteko

sagartruxa

sagartze

sagardo

sagasti

sagastarro

sagarroi

172 Sagu [14]

sagu-belar

sagutxo

sagu-txori

saguzar

satain

satandere

satartera

satero

satitsu

satitz

satsuri

sator

sator-lan

191a Sano [1]

173 Sari [8]

saridun

saripeko

sariztatu

saldu

salmenta

saltun

saltzapen

174 Sarri [6]

sartu

arrasartu

sarbide

sartzai(k)era

sasi (!)

175 Sen [36]

sen

senaera

senar

sein/sehi

se(i)nge

seinzain

sehaska

sei

seietan

seilaste

seira1/seira2

semai

sendi

sendo

sendatu/sendotu

sendoro

sendagaila (!)

sendor

- sendor ‘sorta’

senide

senidetzako

senikera/senitera

senikide

seniparte

seme

arraseme

seme bakoitz

semeizun

semesazan

semeso

semetxo

semetzako

seme xatsi

semebitxi

semeder

176 Solas/jolas [1]

177 Sor [25]

sor

sordun

sor egin

sorgor

soraio

sorgin (!)

sorgin-afari

sorgineria/sorginkeria

sorgin-oilo

sorgintzu

sori1

sori2

so (!)

sorotsi (!)

soin

soinegi

soineko

soinera

soingainta

sorbalda

sorbeltz

sorka

sorta

- txortan

sortu1 (!)

178 Su [27]

su

sugina

suhalama

suhar1

suhar2

suhartu

sumur

surtan

sustatu

sutegi

sutopil

sutsu

sutunpa

subil

sugar

sugarastatu

su garastegi (!)

sugate

suhats

sukalde

sukar

sukarretan

sukartu

sute

suhi (!)

susper

suspertu

178a susperro [1]

179 Titi [5]

titiburu

titidor

titika

titizulo

180 Trebatu [4]

trebe

trebantzia

trebezia

181 Tresna [3]

tresnatu

tresneria

182 Txakur [3]

txakur-amets

txakur-hizkuntza

183 Txiki/ttipi [7]

tipito

txikillin

txikirritiko

txikitan/ttipian/xipitik

xipitasun

txiker

184 Tximista [2]

tximistarri

119a Txistor [4]

txistor-mistor

txistorka1

txistortoki

185 Ume [8]

umazi

umegin

umerri

umetu

umoi

umontzi

kume

186 Umil [3]

umildade

umildantzia

187 Urratu [6]

urre (!)

aren borz urrea

urretxindor

urreria

- urre gorri

188 Urri1 [6]

- urritu

urri2

urriada

urrieta

urril

188a Urriki1 [9]

errukien

urrikarri

urrikimendu

- erruki

urrikari

urrikalde

urrikarizti

urrikalmendu/urrikaltasun

188b Urririk [1]

189 Ustel [1]

190 Uxatu [4]

uxaka

uzarka

- oxatu

006a Uzta [6]

uzta-hurrondo

uztail

uztalda

uztatu

- uztargi

191 Xahu [1]

192 Xedatu [3]

xede

zedarri

193 Zabal [4]

zabalera

zabaltza

- platuxa

003a Zabor [1]

194 Zahar [19]

zahar

zahardade

zahar-kume

zaharreria/zaharkeria

zahartegi

zahartza

zaharzutu

zar

zarki/xarki

txar

ttar

tzar

zahagi (!)

zahagi-azal

zahagi-dantza

zahako

zahato

zahatoki

zahatondo

195 Zama [1]

195a Zamari [4]

xamarinko

zamalgende

samalda (!)

196 Zehe [11]

zehe

-xe (!)

xehe

xehatzaile

zeharo

zehatu

zehatz

zehume

zehar (!)

zeharbide

zeharrola

197 Zeru [1]

198 Zirol [1]

199 Zor [1]

199a Zori1 [6]

zoritu

zolda

zoldatsu

zoldi

zuldar (!)

199b Zori2 [12]

zorion

zorigaitz

zoriz/zorizko

txori

txolarre

txolarte

txoriburu

txori-gerezi

txori-herri

txorimalo

txoritegi

200 Zur [207]

♦♦♦ zur1

zuhandur

zuhari

zuharotz

zuhirin

zuhoi

zurbil

zurgin

zurmindu

zurorda

zurtu

zurzai

sustrai

zubi

Erromako zubi

zubi-buru

zubitu

zubitxo

zurda

zurdapal

zurdapila

zurdatz

zurduntzi

zuri

xurikin

zuhail

zuriko

zuringo

zuritu

zurubi

zuzen

zuzenez1/zuzenez2

zuzter

zoro (!)

zorabiatu

zoragari

txoro

zuhaitz

zuhaizti

zuhain

zuhain madarikatu

zuhaintze

- zumai

zuhamu

zume

zumaka

zumaki

xume

zumalakar

zumelika

zurkaitz1

zurkaitz2

zurkaitz3

zurrun

zurrunbilo

zurrunga (!)

zurrungaka

zurtz

emazurtz

haurzurtz

umezurtz

- zirotz

♦♦ zuntz

zumar

zumardi

zumarreta

zumarrondo

zundo/zungo

zunzi

zuhur

xuhur

zur2

zoegi (!)

zoegierez

zuin

zunatz

zegun

zuzun

zuntzun (!)

♦♦ zut

zutagoi

zutari1

zutari2

zutegi

zutigar

zutik

zutoin/zuntoi (!)

zutun

zutundu

zutunik

♦♦ zulo/zilo

zilanga

zulakaitz

zulanpo

zulazaki

zuloka1

zulu-mulu

zumitz

zizpahe (!)

zumitzari

zurkun

zurtoin/txorten

zikoitz

zukoitz

zimel

zumel

zubeltz

♦♦♦ zi1

zi2

zinkor

txingar

pindar (!)

xingar

txinparta (!)

txistin (!)

txingor

txirgora

zimur

zimurdikatu

zimurta

zimurtzi

zimiko

♦♦ zikin

zikintza

zidor

zidor-zumaka

bide-zidor

zigor

zigorbide

zigorda

zigorrada/zigorradatu

xigor

xigortu

zibo (!)

ziburu (!)

♦♦ zil

zilaga

zilbor

zilbot

zilko

zilegi

zilegi-baso

ziletu

zilar (!)

zilarbizi

zilargin/zilargile

- zilar zuri

♦♦ ziri

zirigaizto

zirika

zirikada

zirikaga

zirikaka

zirikando

zirikari

zirimiri

ziririku

zirizpiut

xirgil

zirkin (!)

zirpil

zirto

zital (!)

ziztrin (!)

zipotz

- bipotz

txirbil

txirlora

zirin (!)

zirinbio

ziringa

zirimola (!)

txirimilo

zirpitz (!)

zipitz

zirtzil

pirtzil (!)

zirtzikatu

xirtxifrikatu

zirtzilu

zintz (!)

zintzaiki

zintzil

txintxiliz

zintzilik/zintzilika

zintzilikari

zintzilikario

zintzilikatu

zintzilikotz

zintzilizka

zinzili

txintxa (!)

zintzarri (!)

zintzur (!)

zirt (!)

zirt edo zart

zirt-zart

zirti-zarta

zirta (!)

txirta

♦♦♦ zin

sinestatu

sinetsi

zindo

zinegotzi

zintzo

sen. Honen azpian sen, senar, sein/sehi, sendo, senide eta seme sarrera-buru nagusiak bildu dira. Sein/sehi-ren azpisarrera modura sehaska, sei eta sendi daude; sendo-ren azpisarrera modura, sendagaila eta sendor; senide dago jarraian, azpisarrera modura senikide eta seniparte dituela; seme dago azkenik, semebitxi eta semeder azpisarrerekin.

Proposaturiko familia honetako sarrera-buru nagusi guztiak batere eragozpenik gabe lot daitezke formaren aldetik, eta bete-betean azal daitezke oinarrizko sen erro batetik. Esanahiaren aldetik, arazo handiena sen-en beraren esanahiaren eta beste guztien esanahiaren arteko loturan egon zitekeen; alabaina, ‘naturazko, sortzezko’ esanahi orokor batetik ongi lot litezke hitz guztiak, eta honek paralelo egokia du latinezko genō hitzaren familia zabalean. Ikuspegi honek, gainera, sendo ere familia berean kokatzea ahalbidetzen du.

sen (1745: Larm; ik. senar, sendo, seme, senar… Erdi Aroko eta akit. lekukoekin). ■ Bizk. eta gip. hitza (Azkuek erronk. ere jasotzen du, ‘konorte’ adieran). Larramendik, berak sortutako hainbat eratorritan, sena- darabil, erdarazko seña-ren ustezko jatorria finkatzeko asmoarekin.

Esanahiak dira ‘zentzu on’ (Larm, Zink), ‘zentzu, konorte’ (JJMogel senetik atera ta zer egiten eban ez ekijala, TxAgir sena ta konorta galdu jakuzan), ‘antze, trebetasun’ (Larm, Olab), ‘seinale’ (Larm), ‘gorputzeko zentzu’ (frBart gorputzeko senak edo sentidubak dira arimako gatxen atiak), ‘(ohiko) egoera on’ (frBatr gure jenijuak… beti sen baten… iraun ezin dabelako, Erkiaga gauzak artez ta euren senean badabiltz), ‘instintu’ (ErleGob (erleak) beren jatorrizko senarekiñ eta esperienziarekin ezagutzen dute), ‘(pertsona baten) izaera’ (Azk (bizk.)) eta “temple, sazón” (Azk (bizk.)); izond. moduan ere ageri da, ‘zentzudun’ esanahiarekin (Larm, Añib, Azk (bizk.)). Testuetan gehien ageri diren esanahiak dira ‘zentzu, konorte’ (batez ere bizk.), ‘instintu’ (batez ere gip.) eta ‘(ohiko) egoera on’ (bizk.).

senaera “significación” Larm; -a beretuarekin, cf. senagarri, eta Larramendiren beraren sena eman/hartu esapideak, denak artikuluarekin.

sena eman (‘ezagutu, antza hartu’: Larm [senik ematen diozu (gizon oni)?]), sena hartu (Larm [ezagutzen dezu gizon au?… senik artzen diozu?]), senagarri (“notable” Larm; cf. sengarri, eta -a bereturako ik. senaera), senak eman (“pensar, ocurrirse a uno” Azk (bizk.: senak emon deust)), senantza (“significado” Larm, Izt), senatu (“significar”, “atinar, acertar”, “mostrar”, “notar, señalar” Larm), sendu (‘sentitu, sumatu’: TomAgir [basauntza sendu dun leoiari]), sendun (‘zentzudun’: Olab), senean (‘itsumustuka’: Mogel [ez ibilli senian ta abespeluan, ta nos nai erein]; ‘zentzuz’: Azk (bizk.); ‘antzean’: TxAgir [beti igezka doan keriza baten senean]), seneko (‘zentzudun’: Olab), senera1 (“circunspección” Larm, Iturz), senera2 (‘antzera’: TxAgir [neure aitak esan eustan senera]), seneratu (Zaitegi [senera zaitez urteen urtez noizbait]), sengabe (“lelo, fatuo” senge Larm; senbaga JJMogel), sengabeko (frBart [bata bada nezijua ta senbagakua]), sengarri (‘gorputzeko zentzu’: frBart [gorputzari bere sengarri guztietan naija emoteko]: ‘sentiera’: frBart), sentsu (‘zentzudun’: Larm, Azk (bizk.); zenzu Azk (bizk.)), sentza (‘adimendu’: Elizdo EuskEsn 1929).

► Ezin da sen-etik goragoko formarik berreraiki. Formaren aldetik, haren familiakotzat jo ditugun sein, senar, seme eta besteren oinarrian ikus daiteke sen- hori bera, eragozpenik batere gabe. Esanahiari dagokionez, berriz, pentsatu behar da sen urrundu dela gehienik jatorrizko adieratik: paralelo moduan har daitezke lat. genō ‘sorrarazi, erne’, ‘eragin’ eta haren eratorri genius “divinité génératrice qui préside à la naissance de quelqu’un”, “génie”, ingenium ‘izaera berezkoa, naturala’ eta ingenuus ‘sortzetikoa, naturala’ (ErnMeill s.v.); horrela, pentsa dezakegu ‘sortzetiko’ moduko batetik garatuko zuela sen-ek ‘natura, izaera’ adiera. Ohar bedi, bestalde, azken buruan familia latindar berekoa dela lat. nātūra ‘izaera berezko’ (ErnMeill s.v. nāscor), eta orobatsu genuīnus ‘sortzetiko, benetako, berezko’ ere, beste adar batetik bada ere (ErnMeill s.v. genū).

Familia latindar horrekiko paraleloa ongi zabaldu daiteke euskal hitzaren familiako beste hitzetara ere: senide-rekin (eta sendi-rekin) konpara daitezke germānus ‘arraza bereko, autentiko, natural’ (cf. kat. germá, germana ‘anaia/neba, ahizpa/arreba’), genitūra ‘sortze, kreazio’ eta orobat gens ‘klan’, ‘familia, ondorengo, arraza, nazio, herri’; sein ‘ume’ ere ongi lotzen da gens-en eta germen-en dagoen ‘ondorengo’-rekin (‘kimu, ernamuin’ da germen-en jatorrizko esanahia), eta cf., gainera, prō-geniēs ‘ondorengo’, ‘ume, kimu’; zein etimologia ematen diogun, senar ere genitor ‘ernetzen duena’-ra hurbil daiteke. Esanahiaren gorabehera zenbaitetan genō-ren kide delako, orobat dira gogora ekartzekoak lat. creō ‘sortu, handiarazi’, ‘sorrarazi, hazi’ eta haren ondorengo gazt. criar, ‘hezi, hazi’ esanahia baitu. Xehetasunetarako, ik. sein, senide, etab.

Esanahi orokor horretatik, ‘sortzetiko, berezko’-tik, azaltzen dira ‘antze, trebetasun’ eta ‘seinale’; orobatsu ‘instintu’, funtsean ‘berezko, naturazko’ den zerbait baita, eta baita ‘zentzu, konorte’ eta ‘(ohiko) egoera on’ ere, berezkotzat harturik ‘egoera on’ eta ‘konorte’: berezkora edo egoera naturazkora itzultzea da horietara “itzultzea”, konorteratzea, norbere egoera onera etortzea.

senar (1294: AGNComp3/4 [Senar d’Arroquieta]; -nh- ~1527: Zalgiz). ■ Hitz orokorra. Hasperena du iparraldean: senhar (nahiz eta badiren, bereziki XX. mendean, hasperenik gabeko lekukotasunak). Badu ‘atal arra’ adiera ere (cf. Pouv kurtxeta senharra). Mendebaldeko zenbait lekutan ez da herri-hizkeran erabilia (gizon da balio horrekin erabiltzen dena), eta, iparraldean, cf. halaber espos (lagun); ik. EAEL §347.

Ezkontideen izen ohizkoenen artean (senar/emazte, andre/gizon) senar da, historikoki bederen, ezkontidea izendatzeko bakarrik erabili izan dena (‘gizon’ edo antzeko esanahi generikoagorik ez duena). Ez dago argi Erdi Aroko adibideek beste esanahiren baten arrastorik gordetzen duten.

□ Erdi Aroan, euskal eremu osoan aurki daitezke hitzaren lekukotasuntzat ditugun adibideak, izen eta goitizen moduan: lehen lekukotasuna Garazikoa da; Nafarroa Garaian cf. pero miguel senarrco (SMig 1319), Pascoal Senar (PobNav 1330), mendebaldean cf. Pero Sanches de Echano, dicho Pero Senarr (ArchDurIV 1456), Estibaliz de Monesterio de Juan Ochoa de Arriola, la dicha Senar (ArchOñatIII ~1496).[1]

Araban,[2] leku-izen interesgarria da balle de Senarsabel (ArchAran 1502; cf. emasabel), baina ez dago argi zein den haren esanahiaren nondik norakoa.

Akit. senarri izena (sentarri ere irakur liteke, OnomAquit §322) emakumezko batena da, eta, horregatik, ez dirudi hitzaren adibidetzat har daitekeenik, zuzenean bederen (Mitxelena 1954a: 414, 433); baina ik. arestiko la dicha Senar.

senarberri (‘gizon ezkonberri’: Orixe), senardun (-nh- OihAtsot), senar egin (‘senartzat hartu’: RS [otsoa senar dagianak]: cf. 1536ko EzkonBeorb zuzaz berze senarrik ez egiteko), senar-emazte (pl.: Leiz), senar-emaztealdi ([ez sing.] ‘ezkon-bikote’: Izt), senar-emazte berri (pl.: Orixe), senar-emaztegai (ez sing.: Iraola), senargabe (‘alargun’: Land (-bage); ik. alargun), senargai (-gei Harrt, Xarlem; -gai AgirAst; orokorra da), senargura (Lazarg [senargureak… nago]; senargurarik EAzk), senar hartu (‘(emakumea) ezkondu; (norbait) senartzat hartu’: Land, Belap), senar-hiltzaile (Lard), senarpeko (‘senarraren mendeko’: Mburu), senartu (‘ezkondu (gizona [senar bihurtu] edo emakumea [senarra hartu])’: Pouv, Larm, TxAgir; ‘ezkonarazi’: Azk [erriko etxaguntzarik zabalenean, baztartsuenean, senartu eban izekoak (Simon)]), senartzako (‘senar-orde, maitale’: Etxaniz).

Sen-har zatitu daiteke hitza. Lehen osagaia sen- dela proposatu izan da, hots, *seni-ren elkartuetako forma (ik. senide, seme). Beste aukera bat da sen erro soila egotea hor.

Bigarren osagaiari dagokionez, bi aukera aztertu behar dira: ar ‘ar (ez eme)’ ikusi izan da aspaldidanik (Vinson 1910: 39, Bähr 1935: 10), izen + izenondo segida; bestela, proposa liteke har ‘hartu’ aditza dugula (ik. goian sehaska).

Hitzaren osagaiek ematen dituzten aukeren konbinazioak ugariak dira. *Seni-tik abiatuta, gogoan hartu behar da ‘haur’ eta ‘haur ar’ adierak izan zitzakeela, lehena hobetsi badugu ere. Bigarren osagairako ar ‘ar (ez eme)’ hartuta, zerrendan eman daitezke konbinazio posibleak: (1) *seni-ren ‘haur’ adieraren hipotesitik abiatzen da Vinson, eta ‘ume ar’ izango litzateke senar; (2) *seni-ren ‘haur ar’ adieratik abiatuta, bitxi xamarra litzateke emaitza, ‘haur ar ar’ moduko pleonasmo bat baikenuke.

Bi aukera hauek ez dute argi azaltzen ‘haur ar’ ← ‘senar’ bilakaeraren xehetasunik (Erdi Aroan ote dugu jatorrizko esanahi horren aztarnarik?). Beti ere *seni-ren hipotesiaren barrenean, arazo semantiko horiek gainditu ditzake har ‘hartu’-ren aukerak: (3) *seni-ren ‘haur ar’ adieratik abiatuta, ‘(familiarako, etxerako, triburako) hartzen den haur arra’ izan liteke senar; hipotesi honetan, onartu beharko genuke emaztearen familiara ezkontzen zirela gizonezkoak, eta ez alderantziz; (4) *seni-ren ‘haur’ adieratik abiatuta, berriz, ‘familiarako hartzen den haurra’ generiko bat izango genuke, eta ez dirudi zaila hortik ‘familiarako hartzen den mutil’ espezializatu batera igarotzea, bereziki hartzen zena beti mutil gaztea baldin bazen.

Aukera hauetan guztietan eragozpen bat egon liteke: haur izatea eta senar izatea ez dira bateragarriak hitz bakoitzak adierazten duen heldutasun mailari dagokioenez —gogoan har bedi, dena den, emazte-k (< ema + gazte), gaztetasuna izendatuki biltzen duela hitzaren osaeran, hipotesi nagusiaren arabera, bederen (ik. eme)—.

Eragozpen hori gainditzeko modu bat da lehen osagaian sen erro soila ikustea. Kasu horretan, ordea, senar-en etimologiari egokitu behar diogu erro horren jatorrizko esanahiaz dakiguna: esan dugu ‘sortzetiko, naturazko’ izan daitekeela berez sen, eta hori baino esanahi zabalagoa beharko genuke. Agian, gens-en paraleloa gogoan harturik —familia horretakoa da ingenuus ‘sortzetiko, natural’— sen-i ‘familia, tribu, klan’ esanahia emango bagenio, ‘familiarako, triburako, klanerako hartutakoa’ izan liteke senar; bestela, urrunago ere jo liteke, latindar familia bereko genō ‘sorrarazi, erne’ aintzat harturik, eta senar-entzat ‘ernetzeko, ugaltzeko hartutako’ edo ‘ugaltzeko ar’ modukoetan pentsatu.

Paralelo latindarrean, garbia da familiako hitzen batasun etimologikoa; euskaraz, ordea, sen erroari ematen dizkiogun balizko esanahi zabal horien menpe daude aukera horiek, eta orobat lirateke egitekoak sen-en kategoria aldakortasunari buruzko gogoetak (lat. genō aditza da, gens izena, etab.).

Aukera hauek guztiek hainbat ohar antropologikotarako bidea irekitzen dute, ezezagunak baitzaizkigu antzinako euskaldunen ohiturak: zer adinetan ezkontzen ziren, ezkontzak noiz eta nola adosten ziren (inork adosten baldin bazituen), etab.

sein / sehi (sein 1301: NavOccit [Per Ochoa del Seyn]; sehi 1545: Etxep; segi 1562: Land; sei 1580: Lazarg [bi silab.]; ik. behean akit. seni). ■ Hitz beregain gisa, bi eremutan banatua agertzen zaigu historikoki: batetik, mendebaldean (arab., bizk.) sei, segi eta batik bat sein formetan eta ‘haur’ esanahiarekin (badirudi ez dela ‘-(r)en ume, seme/alaba’ moduan erabilia izan) eta, bestetik, iparraldean (lap., bnaf. gehienbat) sehi forman eta ‘morroi, mirabe’ esanahiarekin (XVIII. mendeko Baztango testu batean se(e)ñ dago).[3] Pentsatu behar da hitza noizbait orokorra izana dela, eta horren lekuko da senide eta sehaska bezalako elkartu eta eratorrien hedadura.

Ugariak dira —sei(n)-en kasuan, jakina— haurdunaldi, haur-galtze eta erditzearen inguruko esapideak: seina batu (‘haurdundu’: frBart), seina bota (‘galdu’: Kapan), sein(a) egin (Mikol), seina galdu (Mogel)…

□ Hitzaren adibidetzat hartu ohi dira akit. senicco, seniponnis, senitennis, senivs, senixsonis pertsona-izenetako seni; denak dira gizonezkoen izenak (OnomAquit §313). Bestalde, ez da ziurra Erdi Aroko Seguin de los Faios (DocLeire 1131) edo Lob Segui (CartSord d.g., xii. m. ingurukoa; Loup Seguin aurkibidean) bezalako pertsona-izenetan hitzaren adibideak egotea.

se(i)nge ‘haurgabe’: Larm, Añib; -ge atzizki pribatiboarekin, ik. kendu.

seinzain Larm, DurPlat; cf. Arabako erd. cenzay, cenzaina.

sein-denbora (Larm; -denp- Barrutia), seindun (Larm, Mogel; haurdun baino askoz gutxiago erabilia), sein-edade (“niñez” segi- Land), sein-egite (Añib), sein-galtze (Astar), seingintza (‘erditze’: Mogel), seinkeria (Larm, Añib), sein-kontu (‘haurkeria’: Añib), seinlagun (‘haurlagun, karen’: Añib, Astar), sein-ohe (‘sehaska’: Añib), sein-oihal (Larm, Añib), seintasun (Mikol), sein-trapu (‘haur-oihal’: segi- Land), seintxo (seitxo Lazarg; seintxu Zuzaeta), seinzaro (seizaro RS). Cf. otsein, betsein.

(sehi):

sehigo (-goa Duh), sehikarako (Larg), sehikide (Harr; cf. senide), sehilagun (Harand), sehitasun (Pouv), sehitu (Haranb).

*Seni berreraiki behar da, cf. akit. seni-. Bilakaera honen barrenean uler daitezke aldaerak: *seni > *seh͂i > *seĩ > sein, azken urratsean berrezarritako sudurkariarekin (cf. artzaĩ > artzain, lat. lucanica > *lukaĩka > lukainka/lukaika, etab.). Bokalarteko sudurkariaren erabateko galeraren ondorio da sei; kontsonante sudurkariaren ondorengo ezagunak dira, bestalde, sehi eta segi: cf. ahate/agate (lat. anatem), ihes/iges (< *ines); ik. FHV 299-305. Elkartuetako forma zaharra sen- da (cf. senide), hortxe gordetzen delarik jatorrizko sudurkaria.

Osaerari dagokionez, sen-i zatitu behar da: erroa litzateke sen eta partizipio eta izenondoetako marka -i atzizkia. Bide honek aukera ematen du sen erroaren jatorrizko esanahiari buruz galdetzeko: hitzaren adiera dokumentatuen artean zaharrena ‘haur’ dela onartuta (ik. jarraian), pentsa liteke, -i markarengatik, ‘sortua, hazia/hezia’ dela *seni; bestela, ez erabat kontrajarririk, ‘familia, tribua, klana’ adieraren bidetik (ik. goian. gens-i buruzkoak), ‘familiaratua, familiara ekarria, familian hazia’ moduko zerbaitetan ere pentsa liteke. Paralelo moduan, cf. lat. geno ‘sorrarazi, erne’-ren eratorri diren gens ‘ondorengo’, germen ‘ondorengo’ (< ‘kimu, ernamuin’) eta batez ere prō-geniēs ‘ondorengo’, ‘ume, kimu’. Hitzaren esanahiaren gorabehera batzuk argitzen lagundu lezake honek, eta baita loturiko beste hitz zenbaitenak ere (cf. batez ere senar eta seme).

Hitzaren adiera historikoen artean, ‘haur’ da zaharrena: batetik, ‘haur’ ← ‘morroi’ bilakaera errazagoa delako esplikatzen alderantzizkoa baino (cf. bizk. otsein ‘morroi’ [< ogi + sein]), eta bestetik, eta batik bat, sehaska eta senide moduko elkartu eta eratorriak ‘haur’ esanahiarekin bakarrik esplika daitezkeelako. Paralelo bete-betea dugu lat. creō ‘sortu, handiarazi’, ‘sorrarazi, hazi’-rekin (genō-ren esanahikidea, beraz), zeinaren ondorengoak baitira gazt. criado ‘sehi, morroi’ batetik eta crío ‘sein, ume’ bestetik, eta cf. orobat gask. creat ‘ume’, eta ‘sehi’ Nafarroari dagokion testu batean (DCECH 2, 241b, 242a, criar ‘sortu’, ‘umea edo animalia elikatu’, ‘hezi’). Wartburgek azaltzen duenez (FEW 2/2, 1296b, creare), ‘etxean hezia eta hazia’ da sehia edo morroia, ohitura baitzen etxaldeetan zerbitzuan ziren senar-emazteak eta haien umeak jaunaren etxean bertan bizitzea.

‘Haur’ esanahiarekin, neskato zein mutikoentzat erabiltzen da hitza (cf. Land segi neskatoa, segi mutila “niña, o niño”), baina aipagarria da hitzaren akitanierazko ustezko adibideak gizonezkoei bakarrik egitea erreferentzia, eta, aieru modura eta *nescato-ri kontrajarrita, akit. *seni-k ‘haur ar’ esanahia zukeela dio Mitxelenak (1954a: 433); cf. halaber lehen osagai moduan erro bera duten senar eta seme.

Horiek gogoan hartuta pentsatzen badugu ‘ume ar’ zela jatorrizko esanahia, egungo ‘haur’ azaltzeko pentsatu beharko genuke zehaztapen hori galdu zuela noizbait. Alabaina, hitzari zeharka baizik ez diote erasaten datu horiek, eta sen erroari buruz esandakoa gogoan hartuta (berezko ‘sortu, erne’ eta ‘familia, tribu, klan’ moduko adiera eratorriak aipatu ditugu), aski dugu *seni-ren jatorrizko ‘haur’ esanahi batetik abiatzea. Argudiobide honetan, bestela azaldu behar dira jatorrizko ‘haur ar’ adieraren alde ustez egiten dutenak: akit. senicco eta bestetan espezializazio moduko bat ikusi beharko da (cf. Erdi Aroko Enneco, gizonezko izena, etimologikoki zehaztugabea bada ere); senar eta seme hitzak, berriz, ez dira zuzenean eratortzen *seni-tik, eta haien bilakaeraren partikulartasunei lotu behar zaie noski gizonezkoei egitea erreferentzia, ez *seni-ren gorabeherei.

sehaska (~1620: Volt). ■ Oso zabaldua eta erabilia, bizk. eta zub. salbu (bizk. ez da XIX. mendearen azken aldera arte agertzen, eta zub. Gèze-k dakar ‘ganbela, manjatera’ adieran; ik. kuma). Badu ‘sorleku, jaiotoki’ adiera zabalagoa ere.

sehaskako (‘jaioberri’: Arrue), sehaskatxo (TxAgir), sehaskatu (‘sehaskan kulunkatu’: Larm), sehaskerri (‘jaioterri, jaiotzeko leku’: Azk).

► Badirudi *seni (sehi, sein) eta aska direla hitzaren bi osagaiak. Mitxelenak dioenez (FHV 322, 18. oh.), ez dirudi *seni-ren eratorri zaharretarik denik, halakoetan sen- elkartu-eratorrietakoa baitugu (seme, senar, senide dituzke gogoan), jatorrizko sudurkariarekin; horregatik iruditzen zaio egokiagoa sehi forma berriagotik abiatzea, sehi + aska.

Ohar bat egin behar zaio Mitxelenaren uste honi: senide eta senar bezalako eratorri zaharretan, kontsonante batez hasten zen bigarren osagaia (*hide eta har), eta horrexek esplika lezake ez gertatzea VnV > Vh̃V bilakaera. Hau kontuan hartuta, azter daiteke sen errotik zuzenean abiatzeko aukera, *sen + aska > *senaska > sehaska; honek ez luke arazorik formaren aldetik, baina bai, halere, esanahiarenetik, ‘haur’-ez bestelako esanahia proposatu baitugu sen erro horrentzat.

Horrenbestez, formala da Mitxelenaren proposamenari egiten diogun oharra, eta esanahiak du erabakitzen, batez ere, sehi-ren alde. Bestalde, ohar bedi iparraldean sehi-k ‘morroi, zerbitzari’ adiera historikoa hartu baino lehenagokoa izan behar duela hitzak.

Horretaz gain, **seinaska-rik ez dagoelako eta dokumentazioa oso berandukoa delako, uste izatekoa da bizkaieraz ekialdetik sartua izango dela hitza.

Erabilera metaforiko gisa azaldu behar da ‘sorleku, jaiotoki’ adiera, eta ‘ganbela, manjatera’ adiera, aldiz, objektuek antzeko itxura dutela erreparatuta.

sei (1415: ZalbGut). ■ Hitz orokorra. Sei aldaera nagusiaz gain, badaude xei (bizk., gip.) eta xiye (bnaf.) ere. Pluraleko forma mugatuentzat, seirak erako formak nagusi dira mendebaldean, eta seiak erakoak erdi-ekialdean.

Numeral moduan ageri da (Leiz sei anaie hauk, AgirAst begira irabazian ipiñi dezun dirua… euneko seian); ordua (ArreseB seiretan asi eta amarrak artean) edo hilaren eguna (Izt agor-illaren seiean) adierazteko ere erabiltzen da.

seietan ‘sei aldiz’: Pouv, Bordel; diptongo ondoko -e- epentetikoarekin, mugagabeko -tan atzizkiaren aurretik.

seilaste “semana sin fiesta” Añib (bizk.); selaste Azk (bizk.); seiaste Azk (bizk.); ez da argia albokariaren nondik norakoa, baliteke sail-ekin gurutzatu izana.

seira1 batez ere ekialdean erabiltzen bada ere, Gipbizk. eta gip. zenbait lekutan ere jaso izan da; hauetan -i-z bukatzen diren zenbakariekin bakarrik ageri da -ra atzizkia (ik. ErIruk 72); ‘seina’: Leiz (laur animalék zutén batbederak… seirá hegal); seiratan Haranb (erranen dute seiratan Pater Noster); -ra banakariarekin hemen. / seira2 “(jugar) a seis” Azk (orok.); -ra adlatibokoarekin, nahiz eta, jakina, bai adlatibokoa bai banakaria biak jatorri berekoak izan daitezkeen azken buruan.

semai ‘bost zentimoko txanpon’: JGarate/SMartin/Elexp (bizk. (+ xemai, xemei)); sei + marai; pentsatzekoa da behinolako sei maraiko txanponaren antzeko itxura izango zuela geroagoko bost zentimoko txanponak.

seiamar (seiramar BeraLzM), seidun (“senario” Larm; “sextilla” Larm), seiehun (ZenbTaul, Leiz), seiehungarren (Izt), seietan ehun (Materra), seietan hogei (Tartas), seigarren (Leiz; seigarrengo OArin), seihortzeko (‘lau urteko ardi edo ahuntz’: Inza (gnaf.)), seiko (“senario” Añib; ‘kartetako seia’: Azk (orok.)), seikoitz (Añib [(pekatua) orduan izango da pekatu bikotxa, irukotxa, seikotxa edo geiago]), seikote (‘seiko talde’: Izag AranOñ), sei liberako (‘sei liberako txanpon’: Duh), seina (Izt [beste seina erreal]), seinaka (Olab), seinatan (“chacun six fois” Duv (bnaf., zub.)), seiogei (‘ehunda hogei’: ZenbTaul, Leiz [seiogei personaren ingurukorik]), seiraka (“de six en six” Harr), seirazka (Hbarren), seirazkatu (Duv), seiturte (“bissextilis annus” seithurte Urte; elkartuetako -t-rekin, ik. sukalde), sei-zazpi (frBart [sei zazpi urtera artian]), sei-zazpietan (‘sei edo zazpi aldiz’: Oxobi), sei-zortzi (Kkiño), semaiko (‘sei maraiko txanpon’, ‘txakur txiki’: seimaraiko Larm; seimaiko Harr; semaiko Azk (bizk.); xemaiko TEtxeb (bizk.)).

► Itxura hutsari begira, mailegutzat jo izan da (cf. lat. sex, gazt. seis, etab.; ideien bilduma baterako, ik. Giese 1928: 566, eta, berrikiago, Holmer 1990: 18-19). Aukera honek arazo gaindiezinak ditu: batetik, mailegu balitz —eta badirudi zaharra behar lukeela, haren orokortasunari begira—, hastapeneko igurzkarian s- > z- bilakaera esperoko genuen, eta amaierakoan afrikatzea, beharbada; bestetik, ez dirudi egiantzekoa hain zenbaki apaletan mailegurik izatea, batez ere ondotik datozen zenbakiak euskal ondarekoak direnean, mila arte. Hitz hau hizpide duela, itxura hutsean oinarrituriko proposamenei egiten die kritika jadanik Uhlenbeckek (1908: 511).

Gure ustez, egokiagoa da sehi ‘ume’-rekin lotzea. Horretarako, Amazoniako Dâw hizkuntzaz Eppsek dakarrena ekar daiteke gogora (2006: 265): hartan, ‘4’-tik aurrerako zenbakietan ‘anaiadun’ eta ‘anaiagabe’ baizik ez dira bereizten, zenbaki bakoitiak eta bikoitiak; gurean, ‘anaia’ erabili beharrean, ‘sei, haur, ume’ erabiliko zen zenbaketa modu horretarako, gaur egun sei zenbakian baizik iraun ez duena arrasto moduan. Formari dagokionez, hasperenaren galera orokortu da, zenbakiek azentu ahulagoa duketelako —sintagma batean izenaren edo dena delakoaren aurretik doazelako—, eta cf., gainera, hamasei eta halakoak. Ohar bedi gainera, ei diptongoa ahulenetarik dela (FHV 102-106), eta horregatik oso berandu arte se.i edo *seCi izan bide da (cf. hogei).

Pluraleko seirak eta halakoetan (cf. zazpirak, zortzirak, etab.), analogiaz zabaldu da dardarkaria; -r- etimologikoa duten bakarrak hirurak eta laurak dira.

sendi. ■ ‘Familia.’ Arana Goirik sortua: sen- (sein) + -di atzizkia (Pagola 2005: 319-320). Oso erabilia hegoaldeko testuetan XX. mende guztian. Aranarenak dira halaber sengi (sen- + -ki: ‘ume, seme/alaba’), senaldi (‘belaunaldi’), senaldu (‘haragiz ezagutu’), sendau (‘ernaldu’), sendu (‘sorrarazi, ernarazi’), sentza (‘belaunaldi’)…

sendo (sento ~1097: DocLeire [Monoza Sentoa]; sendo ~1103: DocArtaj [Garsia Sendoa]; ik. behean akitanierazkoak). ■ Hitz orokorra. Sentho zuberotar batzuengan aurkitzen da; sonto Erronkarin. Esanahi nagusiak: ‘indartsu, mardul’ (Etxep gizon sendoen balentiak, Ubill indartsuago, portitzago, sendoago, kementsuago ta bizkorrago), ‘sano, osasuntsu’ (Leiz sendo egin izan dirade erietarik), ‘bortitz’ (Leiz haizea sendo ikhusirik), ‘irmo, iraunkor’ (Urrexola sendo zenduan odolori, ErrodZar oñak arin, gogoa sendo, EtxZib habe sendoa), ‘gogor’ (MDass belhar sendoegiak yanez)… Aditzondo moduan mendebaldean aurkitzen da (Mogel biar deutsa esan sendo; ‘asko, ugari’: ArreseB ez dezu artzen sendo arto ta sagarra?). Hainbat elkartu-eratorri senda- formaren gainean egin dira.

□ Erdi Aroan, ez dago argi hitzaren adibidetzat jo behar den lehenagoko Sendamendi (ColRioj 1074; Errioxakoa, cf. agiri bereko Bellaizfaram, Yarza, etab.); urkamendi-ren gisako hitzen bat ote? Bestalde, Nafarroan cf. halaber Urraca Sendoa (SeoPamp 1107), hereditatem de Sendoa (AGNI 1178), Tota Sendoa (ColRonces 1242), beste hainbaten artean. Genitiboarekin eta agian kontsonante epentetikoarekin, Gomeç de Sendoua (AGNII 1220). Izengoiti garbi moduan, Martin Miguel dicto Sendoa (MerMont 1350).

Nafarroaz besteko lurraldeetan, cf. Bizkaian Martin Sendoa (SDomLeq 1398), Iohan de Sendoa (ArchVill 1446), Juan Sendo (ColCenar 1474), etab.; Araban, Juan Sendoa (ArchLeintz 1382; Gasteizkoa); Gipuzkoan Juan Sendoa (ArchAtaun 1399), Juan Sendo (ArchOiarI 1499), etab.; Nafarroa Beherean Johan Lopiz Sendoa (ColBNavII 1326), Sendoa Art. de Lacssa, dit Muyssot (OnomNord 1326), Sendoa lescorr (OnomNord 1364).

Martin Sendoan (ColRioj 1152), Dominico Sendoan (ColRioj 1172) eta halakoak hitzaren adibidetzat ditu Orpustanek (1999: 343), baina Fortunio Sendouan (ColRioj 1195) aldaera ere badago; bestalde, aipagarria izan daiteke 1172ko agiriak dakarren tres, qui tunc temporis erant Sendoanes, nahiz eta honek ere ez duen asko argitzen izen horren osaeraren nondik norakoa. Orobatsu, ez dago erabat argi hitzarekin lotuta dauden Garçia Sendoro (PobNav 1350) eta Pere Yniguiz dic[t]o Sendaro (MerMont 1350), ik. behean sendor. Orpustanek ere ez du garbi ikusten hitza ote dagoen casa de sendugarat (MaisArb 1435) adibidean. Azkenik, ez dirudi hitzaren adibidetzat hartu behar direnik Encanard de Sendos (AGNII 1203), don Garcia Sendos (TextNav 1315) eta don Sendol (DinChampI 1248), don Sendol (NavOccit 1248), Pero Sendol (ArchRentI 1318).

Akitanieraz, cf. agian sendi, bukaerako -i latinezko deklinabidekotzat hartuta (genitibo singularrekoa da, gizonezko baten izena, OnomAquit §309); cf. sembi/sembvs.

sendatu ‘indartu’: RS (sendakike eguzkiari); ‘osatu’: Leiz (senda zedin haren alabá); sendo > senda- bilakaerarekin, cf. baso > basa-, etab. / sendotu ‘osatu’: Etxep (ene mina sendo ez liro zuk baiezi bizian); ‘indartu’: Materra; zub. sendotü dago —erronk. sontotu—, baina sentho; lehen adieran batez ere erronk. eta zub. (baina bizk. batzuek ere bai), bigarrenean bizk., gip., eta gnaf., baita lap. testu zaharretan ere.

sendoro erdi-mendebaldeko testuetan erabilia; Lazarg; sendaro ‘ugari’: ArreseB; -ro atzizkiarekin, ik. Erdi Arokoak.

sendabelar (Urte), sendabide (Mburu), sendagai (Ax [ezta sendagai, ezta sendakizun]; iz.: Larm, Mburu), sendagailu (BelaHizt, Goihetxe), sendagarri (iz.: Ax [bilhatu behar zaika sendagarria]; izond.: Pouv), sendagile (Mogel [sendagille edo barberuba]), sendakizun (Ax), sendari1 (RS [oñak leor, aoa eze, sendari dokek; “gallardía”]), sendari2 (EtxZib [erhasun guztien sendaria]), sendatzaile (Leiz (-zale)), sendoan (Oih [erian… sendoan]), sendogarri (iz.: OihAtsot [erhoen sendogarri]; ‘indargarri’: Uriarte; izond.: Maister [ardu sendogarria]), sendoki (EtxZib [Luzifer bentzutu zuen sendoki konbatean]), sendokote (TxAgir), sendorik (Leiz [eri izana sendorik]), sendotasun (Pouv, EtxSar), sendotzaile (OihAtsot [gorputz eria arimaren sendozale]). Cf. larru-sendo, zango-sendo

► Mailegutzat jotzen du Mitxelenak (1950c: 474-475, FHV 82, 21. oh.), jatorri gisa lat. exemptus ‘salbuetsi’ proposatuz eta Schuchardten errom. *sanitare/*sanitum aukera baztertuta (1906b: 8). Dioenez, beste kasu batzuetan bezala, aurrizki latindarrik gabe agertzen da euskal forma, cf. saiatu / errom. ensayar, txertatu < lat. insertare (FHV 61), xukatu, etab. (FHV 157). Aukera honetan, badirudi gazt. esento moduko formaren batetik abiatu beharko ginatekeela; “immunis, exemptus” esanahiarekin dakar Nebrixak forma hori (DCECH 4, 832b, redimir), eta aski ugari agertzen da CORDEn, XIV. mendetik hasita. Hizk. galo-erromantzeetako formei begira, ez dirudi haietatik hartua izan zitekeenik (FEW 3, 291b-292a, exemptus). Esanahiaren aldetik, ‘-tik libre, libratua (pribilegio modu bat edo)’ ← ‘gaitzetik libratua’ moduko zerbaietan pentsatu beharko litzateke, eta cf. arestiko “immunis”;[4] hortik abiatuta, aski berehalakoak dirudite ‘osasuntsu’ ← ‘indartsu, mardul’ ← ‘bortitz, gogor’ moduko bilakaerek.

Mitxelenak aldezten duen aukera latindarrak hainbat ahulgune ditu: pentsa daiteke hain orokorra den mailegu bat aski antzinakoa dela, baina s- > z- gertatu ez izanak ez du horren alde egiten (FHV 281); orobatsu pentsa daiteke -o bukaeraz, harrigarri baita -u duen adibiderik ez izatea (ik. abendu). Mailegu berantiarragotzat jotzeak eta aipaturiko gazt. esento-tik abiatzeak hastapeneko s-ren arazoa gaindituko luke, eta, agian, baita -o izatea; alabaina, ezinezko izan gabe, berantiartasun honek aurka izan lezake hitzaren orokortasuna.

Auzia bere osoan harturik, formazko zailtasunak semantikoekin lotzen dira: forma zenbat eta modernoagoa izan, orduan eta aukera gutxiago dago hitza euskara osora heda zedin, eta are gutxiago euskararen barrenean gaztelaniazko esanahitik hainbeste alda dadin; pentsatu beharko genuke euskararen barreneko bilakaera bereizi eta partikularra izan dela esanahiarena, orokorra izateaz landa. Horretaz guztiaz gain, Corominasek eta Pascualek dioskutenez, kultismoa da gazt. exento, eta badirudi XV. mende bukaeran zuzenbideko lexiko berezitukoa zela oraindik.

Gure ustez, bai formaz bai esanahiz, askoz egokiagoa da sen-ekin lotzea, -do/-to atzizkiarekin (cf. zindo, ondo). Hitzarekin lotu behar bada, forma ahostunaren antzinatasunaren alde egingo luke akit. sendi-k, eta ahoskabetzea dugu ekialdeko sentho eta sonto aldaeretan (ik. abendu, ozenen ondoko herskarien xehetasunetarako). Erraztu egiten du sen-ekin lotzea eta mailegua ez izatea hain **sento gutxi egoteak (cf. Erdi Aroko Monoza Sentoa lehen lekukotasuna). Bokalen asimilazioz azaltzen da erronk. sonto (FHV 82).

Esanahiari dagokionez, ‘natura oneko’ moduko zerbaitetan pentsa daiteke, cf. bere senean ‘bere onean’ eta halakoak. Era berean, sendatu eratorria aski hurbil dago “norbere senera edo onera etorri” moduko ideietatik. Oinarrizko ‘natura oneko’ horren zabaltzez azal daitezke ‘indartsu, mardul’, ‘irmo, iraunkor’ eta ‘gogor’; bestalde, ‘asko, ugari’ baliorako, cf. bizk. sano ‘asko’, ‘oso’.

! sendagaila (-gaille 1627: EtxZib; -gailla ~1630: EtxZib). ■ Ekialdeko hitza (gnaf. barne). Forma -e bukaeraduna EtxZib-en bakarrik agerten da; sentha- BelaHizt, Egiategi eta Intxauspegan (senta- behin bederen Duvoisinengan); -gala ere ageri da (Harrt (seinda-), Duh). Esanahi nagusiak: ‘balentria, mirari’ (EtxZib Sanson sendoa ohi duk / sendagallez famatu, Haranb zuk hunelako sendagaillak obratu ditutzu); ‘harrotasun, atsegin harro’ (EtxSar erranen duket bozkario eta sendagailla handirekin, Haranb (etsaiek) duten sendagaillarik handiena da gure arimak kolpatzea).

sendagaila egin (‘harrotu’: Ax [doillorkeriaz prezatzea… sendagailla egitea], Lizarg [sendagalla egin malizias]), sendagailatsu (“qui fait merveille de tout” Duv), sendagailatu (“ravir” BelaHizt), sendagailaz (‘harrokeriaz, miresmenez’: Ax [sendagaillaz bezala, eta ohore bailiz bezala]; ‘mirariz’: Harizm [Iakob ganik agertu da / sendagaillaz izarra]).

► Itxuraz bederen sendo-ren eratorritzat har liteke (cf. zub. senth-), baina ez dago argi zein den bigarren osagaia. Agian fr. gaillard, okzit. zah. galhart ‘kementsu, bipil’-en familiarekin lot daiteke; maileguaren aukera honen alde egin lezakete -gala eta -gaille bukaerek. Familia hau *galia ‘indar’ baten azpian ezartzen du Wartburgek (FEW 4, 30a), eta haren etimologia ere ez da arazorik gabea (besteak beste, ez da ziurra -ard bukaera atzizki erromantzea den ere). Euskarazko lekukotasuna, hitz horiekin loturik balego, baliagarri izan liteke auzi horretan; eztabaidaren xehetasunetarako, ik. halaber DCECH (3, 47a-50a, gallardo) eta DECat (4, 301b-304a, gallard).

Osaera hori onarturik, elkarketa tautologiko samar batean pentsatu beharko genuke, agian hitzaren esanahiaren indargarri moduan. Kontuan harturik izenondo kategoriakoak izan zitezkeela hitzaren osaeran sendo eta *gaila, agian sendagaila egin moduko esapideetatik abiatuta azal genezake gerorako ‘balentria, mirari’-ren izen kategoria.

sendor. ■ Larramendik eta Añibarrok (“bizk.”) dakarte aurrenekoz, sendar forman. Mendiburugan (sendor) agertzen da batik bat, eta sendo-ren baliokidea dirudi (indartsu sendorra; ibid. murall sendorrak; ibid. sendatu ta sendor uztea). Badu ‘astun’ adiera ere (Mburu gurutzerik astunena ta sendorrena); gnaf. eremuan jaso izan da adiera hau (Azk, Inza…).

Ez dago argi ‘sorta, zama’ esanahia duen sendor-ekin lotu behar den; cf. jad. Bergarako 1580ko dokumentu batean: “nueve sendorres de lino, de cuatro manojos cada sendor. Forma -ld-dunak ere baditu honek (Pouv, Larm…), eta z-rekin dakar Pouv-ek, Oihenartek bidalia (“zortha, zeldorra, pisua”). Mendebaldeko testuetan ageri da gehienbat (Zabala bai gogorra / ire sendorra!, Uriarte egurrezko sendor ta meta andi bat).

□ Zaila da hitzaren adibidetzat jotzea Makeako Sendorislipo (OnomNord 1245), gaur Zendarlephoa, Goihenetxeren arabera. Erromantzezko genero morfologiarekin daudela onartuta, eta <r>-k dardarkari bortitza adieraz dezakeela aintzat hartuta, agian ez da baztertzekoa hitzaren adibide izatea Garçia Sendoro (PobNav 1350) eta Pere Yniguiz dic[t]o Sendaro (MerMont 1350), sendo-rena izan gabe; hitzaren sendor zein sendar aldaeren lekuko lirateke horrela, arazo dialektalak ahantzi gabe, jakina.

sendorki (Mburu [sendorki… laguntzen diguzula]), sendortu (Mburu [sendortu zuen bere etxe au zazpi pillarerekin]).

(‘sorta, zama’):

sendorka (“sendorrak egin eta bizkarka (garraiatu)” Elexp), sendorketa (“sendorketan eiñ biu, tenemos que traer cargas al hombro” Izag AranOñ).

Sendo-ren eratorritzat jotzea aski zentzuzkoa badirudi ere (cf. esanahien hurbiltasuna), ez dago argi zein litzatekeen bigarren osagaia: agian mehar eta zehar hitzetakoarekin konpara liteke (ik. zehar, *bar-en aukerarako); sendar litzateke jatorrizko aldaera, eta sendo-ren eraginez azalduko genuke sendor. Beste aukera bat litzateke, sendo-n aipaturiko euskararen barreneko azalpenaren bidetik, beste atzizkiren bat ikustea hemen, -dor (cf. idor, zidor); sen-dor litzateke osaeraz, eta -dor hori ongi lot daiteke ‘astun’-ekin (ik. lor ‘zama’), eta are hobeki ‘zama, sorta’ adiera duen sendor-ekin (ik. jarraian).

Formaren aldetik, arazoak daude ‘sorta, zama’ esanahia duen sendor hitzarekin lotzeko, seldor eta zeldor aldaerengatik. Esanahiaren aldetik ere, ez dago erabat argi nola lot daitezkeen ‘sendo’ eta ‘sorta’. Beharbada hobe da hitz bereizitzat jotzea, eta ‘sorta, zama’ esan nahi duen honetan -dor ‘zama’ ikustea (ik. goian); lehen parterako, zur egon ote liteke, *zun eta zul aldaeren bidetik?

senide (1713: OArin, baina ik. behean seniparte eta halaber senikide; señide 1785: Ubill). ■ Hegoaldean erabilia. Forma ñ-duna oso bakan agertzen da eta gehienbat gip. testuetan. ‘Haurride, anaia/arreba’ esanahiaz gainera, badu ‘ahaide’ adiera ere, gehienbat bizk. testuetan.

senidetzako ‘ustezko senide’: Mitx; senidetzat + -ko; cf. alabatzako, etab.

senikera ‘ahaidetasun; ahaideria’: frBart; senit- + -kera. / senitera ‘familia (haurrideak)’: Izag AranOñ; senit- + -era.

senidealdi (‘familia’: Garate (gnaf.)), seniderdi (‘haurriderdi’: Azk (gip.)), senidetasun (‘ahaidetasun’: Mogel; senitasun Olaetx; bigarren aldaerarako, cf. aitasun), senidetu (‘ahaidetu’: Añib), senitalde (‘familia (haurrideak)’: Goik (gip.)), senitarte (‘ahaideria’: Uriarte), senitarteko (‘ahaide’: TxAgir), senitezkontza (‘bi familiatako kideen arteko ezkontza bikoitza’: Azk (bizk.)).

► Osaera garbiko hitza da, sen- + -ide. Bi modutara uler daiteke lehen osagaiko sen-: *seni-ren elkartuetako formatzat har daiteke (ik. sein/sehi), edo, bestela, sen errotik beretik abia gaitezke. Bigarren osagai gisa -(h)ide dago, txistukari ez den edozein hotsen ondotik ageri den ide/kide hitzaren elkartuetako forma (ik. han).

Bai esanahiz eta bai osaeraz, haurride-rekin parekotasun bete-betea du, *seni-tik abiatzen bagara; orokortzez azalduko litzateke bizk. ‘ahaide’. Bestela, sen erro soiletik abiaturik, ‘batera hezitakoak, hazitakoak’ izango litzateke; aukera honek are gehiago nabarmentzen du bizkaierazko ‘ahaide’ adieraren izaera sekundarioa.

Senit- da elkartuetako forma eskuarki (-e galdu eta -d ahoskabetzearen ondorioz). Badirudi sein-en gainean berriro osatuak direla aldaera ñ-dunak (seinide ere badago Mogelengan), nahiz eta, berez, historikoki sein lekukotua ez den eremu batekoak diren (gip.); agian ez litzateke erabat baztertzekoa beste jatorri bat izatea sabaikariak, adierazkorra, adibidez.

senikide. ■ RS-n agertzen da (376): Lenaengo andrea da emazte, / bigarrena senikide (“semejante compañera”).

► Izan liteke senide (senit- elkartuetan) + -kide (-(k)ide bikoitzarekin, beraz); -ide hutsa izatekotan, *senitide disimilazioz bihurtuko litzateke senikide. Bestela, baliteke <ni> grafiak diptongo sudurkaria adieraztea, eta ez egotea, beraz [senikide], baizik [seĩkide] (cf. RS-ko bereko <yguini>).

Azkuerentzat, s.v., senikide honen esanahia ‘ahaide’ litzateke eta, bidenabar, izan lezake ahaide-rekin parekotasun bat, aintzat hartuta senide-ren esanahietako bat ‘anaia/arreba’ dela, eta baldin-eta anaia/-e + -ide bada ahaide-ren jatorria (ik. ahaide).

seniparte (1688: BertsBizk). ■ ‘Ondarea, tokamena’. Hegoaldean aski erabilia.

senipartetu (Añib).

► Osaeraz, senit- + parte, itxura guztien arabera.

seme (~1122: ColIrach [Lope iaun Ortire Semea]; cf. behean akit. sembe). ■ Hitz orokorra. Maiz erabilia izan da nongotasuna adierazteko (-ko seme). Bada xeme forma sabaikariduna ere, balio adierazkorrarekin eta, besteak beste, deiki moduan erabilia.

□ Erdi Aroko Semeno antroponimoa, bere aldaera ugariekin, seme-ren eratorritzat jotzeko aukeraz mintzo da Mitxelena (1954a: 432, 23. oh.). Euskal eremuko bazter guztietako agiri bildumetan agertzen da; cf. Didaco Semenoz (SMillán 934), Dompno Semeno de Echaueri (ColIrach 1024), Semeno d’Oquilomberro (CenBNav ~1412). Badirudi aldaera adierazkorraren adibide dela Joanes de Taxonar, alias Xemea (LéxNavI 1570).

Hitzaren adibidetzat hartu ohi dira akitanierazko sembecconi, sembedonnis, sembetar, sembetten lekukotasunak (OnomAquit §305).

◊ Zenbait toponimoren oinarrian ere seme ikusi izan da: Garona arroko Séméac, Séméacq, Sembouès eta Huescako Semolué, Semúy (Rohlfs 1952: 144, Lafon 1957-1958: 156).

arraseme ‘biloba’: Duv (bnaf.), FedProp 1889, Intxpe; arra- aurrizkiarekin (< errom. re-); cf. zub. arrahaur ‘biloba’.

seme bakoitz ‘s. bakar’: Leiz, Beriain, Belap; -kotx Lazarg, Kapan; garai zaharrenetan seme bakar baino erabiliagoa euskal eremu osoan.

semeizun ‘semeorde’: Larm; semaizun Salab; ekialdean jaso izan da: bnaf. (semaizun, semizun), erronk. (semexun), zub. (semexün); seme + -izun, etimologikoki ‘seme izan litekeena, izango dena’; Azkuek, bere burua zuzenduz, uste du aizun hitz beregainetik eratorria dela atzizkia (Morf §13-J), baina gure ustez -kizun-ekin lotu behar da, eta aizun bera aitaizun, amaizun eta alabaizun modukoetatik azaldu.

semesazan ‘seme ponteko’: Bonap (zar.); segur aski -xasan (jasan) ‘jasoa, besoetakoa’.

semeso ‘biloba’: sema- FedProp, Lhande (zub.); seme- Azk (zub.); -so atzizkia, ahaidetasun mailaren urruntzailea.

semetxo gehienbat hegoaldean erabilia; EtxZib; beste atzizki ttikigarri batzuekin, cf. Arnalt Sanç, seynor mayor, et Semeco, su ermano (CenBNav ~1350) eta NavIntel oh, hic eta nic semeto baten eguin bagueneza! (Iruñea, 1594); cf. halaber akit. sembecconi.

semetzako ‘semeorde’: Azk (bizk.), Sabiag; semetzat + -ko.

seme xatsi ‘seme ponteko’: Arak (gnaf.); cf. Lizarg jasi/xasi ‘jasoa, besoetakoa’.

seme(a) egin (Belap), seme-alaba ([gehienbat pl.] ‘seme eta alaba’, baina inoiz ‘seme edo alaba’: Ax; batez ere hegoaldean erabilia), seme-alabadun (Ax), seme-alabatxo (Arrue), seme bakar (EtxZib; semakar AranaG, 1897; cf. seme bakoitz), semedun (Lard), seme galdu (Kardab), seme hondatzaile (Mogel), semeño (Artxu; ik. goian Erdi Aroko Semeno), semeorde (“ado