Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa

Aurkibideak - EHHE

I. Etimologien zerrenda

Zerrenda honetan, hiztegian dauden etimologiak bildu dira. Denetariko etimologiak zerrendatu dira, etimologia baztergarriak barne. Etimologia aldaeraren batena denean, parentesi artean eman da azalgai den aldaera, bukaeran; adibidez, “abar-eta, adareta (abareta)”

Bi atal nagusitan banatu dira: batetik, ondare zaharreko hitzak ditugu, eta, bestetik, maileguak. Ondare zaharrekoen artean, osagairen bat jatorriz arrotza izanagatik euskararen barrenean sortu eta osaturikoak ere jaso dira, hala nola abatei, gorrotatu, etab.

1. Ondare zaharreko hitzak

1.1. Akitanierazkoak

andere, andre-, and(e)re (andere, andereni, andre-: andrecconi)
andos(s)-, andox-, handi (andos, andossvs, andoxus…)
atta-, aita (attaconi)
Ausci (Akitaniako leinua), euskara (eusk-)
bai-, hibai (baicoriso, baicorrixo), *ubai (bvaigorixe)
belex (*beletz; beles iber.), beltz (belex, belexconis)
bors-, bortz/bost (borsei, borso, borsvs)
cison-/gison-, gizon (cison, cisonten, cissonbonnis, gisondoni)
-cor(r)i/-gori, gorri (baicoriso, baicorrixo, baigorixo, bvaigorixe…)
gar-, gar (garre deo, d[eo] garri)
*hahan-, ahaide (hahanni, hahanten)
ilun(n), ilun (ilvnnosi, ilvnni deo, astoilvnno)
laur-, lau (lavrco, lavreia, lavrinae)
leheren(n)-, lehen (leherenno)
nesca/nisca(s), neska (niskas, niscas, nesca, nisca)
nescato, neskato (nescato)
ombe-, ume (ombecco)
-se/-xe, -xe (anerdeseni, baiexe, edunxe, ereseni, neureseni, hautense, uriaxe)
sembe-, seme (sembecconi, sembedonnis…)
seni-, sein/sehi (senicco, seniponnis…)
su-, su (svtvgio/svhvgio)

Atari bibliografikoa

baliabideak

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

Azkue Biblioteka eta Artxiboa
ordua

ORDUTEGIA

Azkue Biblioteka eta Artxiboaren jendaurreko ordutegia:

9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.