Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa

Hiztegia - EHHE

001 Abade [6]

abadesa

abatei

- etxe-abade

- apate

- apat

001a Abadia [2]

- apatia

002 Abagadaune [2]

abagadaldi

003 Abar [14]

abar

abareta

abarrean

abartegi

abartu

abaritz (!)

abaro (!)

abarrakitu

harrabots

zabar

arba (!)

arbazta

zarba

zarbazta

004 Abendu [1]

005a Aberats [3]

aberasgarri

aberatsi

005 Abere [8]

abelbide

abeldun

abeletxe

abelgorri

abelodi

abeltegi

abere mutu

006 Abuztu [2]

abuztua egin

007 Adar [17]

adabegi

adaburu

adakin

adaje

adalko

adantzu

adapo

adar-makur

adarnatu

adarra jo

adazu

addar

adegi

adondo

adaki

adakitu

007a Adareta [1]

134a Adats [1]

008 Aditu [10]

adikune

adila

adilari

adimen/adimendu

adiunde

adi

adibide

aditz

aiurri (!)

009 Agur [8]

agur egin

agur eta erdi

agurgarri

agur-magur

agurmaria

agurreria

agurztatu

010 Ahaide [5]

ahaikatu

ahaiko

ahaide nagusi

ahaidetasun

011 Aho [17]

ahakan

aharantza

ahats

aheri(a)

aho-handi

ahomenta

ahopil(o)

ahozabal

ahuspe

ahaire

ahakar

ahapaldi

aharra (!)

aharrausi

ahobizar

ahots

012 Ahul [2]

ahuleria/ahulkeria

- arol

013 Ahutz [3]

ahutzetako

auzka

014 Aingeru [3]

aingeru begirale

aingeruzko

015 Aita [28]

aita

aitabisaba

aitaborze

aita handi

aitaizun

aitaki

aitama

aitanditxarko

aitarren seme

aitasaba

aitaso

aitaxo

aitso

attitto

aitabitxi

aitader

aita izan

aitano/aitane

aitaren

aitona

aitonume

aitoren/-onen seme/alaba

aitaonenseme etxe

- Aitor

aitatu

aipatu

aipagarri

aipu

016 Aizkora [5]

aizkolgile

aizkolta

aizkoratu

aizkolari

017 Alhatu [20]

alhatu

alamentu

alarazi

alha

alagura

halatu

hala

alamarka

albide

aliri

alhaba (!)

alabaizun

alabasasi

alabasazan

alabaso

alabatxo

alabatzako

arralaba

alababitxi

alabaeder

018 Alkate [3]

auzo-alkate

alkatez

019 Ama [21]

amabisaba

amaborze

ama handi

amaizun

amama

amanditxarko

amandre

amañi

amasaba

amaso

amatto

amaxo

amazulo

amiña

amabitxi

ama(n)der

amona

amona mantagorri

ama birjina

amaginarreba

020 Amets [2]

ametseta

021 Anaia [4]

anaiaizun

anaiatxo

anaitzako

anaidi

022 And(e)re [7]

anddereder

anderauren

andrakilla

andreki

Andre Maria

andredena

023 Antsia [2]

antsikabe

024 Apal [6]

apalategi

- apala

- balda

zapal

zapalda

025 Apez/Apaiz [5]

apex-seme

apezetxe

apeztegi

apex

134b Arrats [7]

arrastegi

arrasti

arrats-hegi

arrastiri

arratsalde

arratsaldi

026 Ate [22]

ate

atalase

ataposta

atarte

ate-buru

atetila

atetzar

atezain

atondo

- at

- athendustatü

- atamüstatü

ataide

ataka

atera

atari

atalmendatu

atalondo

- ari

atal (!)

txatal

zatal

027 Azal [21]

azal

azalatu

azaldatu

azalde

azaldor

azaleratu

zalauts

zaldar (!)

zail (!)

zaldi (!)

zaldi-buztan

zaltzain

zaldizko/zaldiko

zalgurdi

zaldun

zaldunaketa

zaldun-aratuste

zaldunbide

zaldun-buruzagi

zaldunde

zalduneria

028 Babes [1]

035a Bagai [1]

035b Bakant [2]

- bagant

029 Bake [3]

bakea egin

bakeoso

baketan

030 Baldin [7]

baldinba

baldinbere

baldinde

baldinetan

baldinetaria

baldintza

031 Balea [4]

balenarri

baleazale

- lumera

032 Baratu [36]

♦♦ baratu/paratu

- parada

baratz

baratxa

baratxu

baraxtu1/baraxtu2

baratxe

maratz

baratze (!)

baratxuri (!)

♦♦ bare1

nare

bare2 (!)

baraistu (!)

barakarro

barakuilu

barakuilora

barakurrilo

baranga

baraskoil

baraxixa

barekarakoil

barekurkuilu

barekurlo

baresbarakila

bareskurlo

baretximar

marakilo

barraskilo

bare3 (!)

bareak heldu

bare-handi

♦♦ bazkari

bazkarite

bazkarraldo

bazkaldu

033 Barkatu [6]

barkagarri

barkamenduskatu

barkazio

barkamen/barkamendu

barka eskatu

034 Barren [36]

barren

barrena

barrendegi

- barbildu

- barga

barrandatu

- barrandan

barne

barna

barrun

barruna

barrunbe

- barrundatu

barru

barruti

- barruki

barro

barre (!)

barregarri

bartz (!)

barzi (!)

bazpi

baso (!)

basagizon

basahiri

basajaun

basamortu

basarte

basetxe

basakaran

basurde

basaka

basoi

basa

baserri

baserritar

035 Bat [47]

bat

baka

baku

bakun

bakura

baño

baten bat

bateo

bate(t)an

batto

batu

batxo

batza

batzandu

batzu

bana

banaborratu

batzarre

bakan

bakandatu

bakandu

bakar

bakoitz

bedera

batbedera

bederakar

bederatzi

bederatzi hogei

bederik

bederen

ezperen

ezpererik

ezperetanik

bete

betegin

beteginzarre

ipete (!)

beti (!)

betibizi

betidanik

betan

bet-betan

gabe

gabezia

gabeko

gaberik

- barik

036 Bazka [4]

- mazka

- barrabaska

bazkatu

034a Bazter [2]

bazterretxe

037 Bedeinkatu [3]

bedeinkazio

bedeinku

038 Begi [30]

begi-belar

begiko

begiluze

begitandu

begitaune

begitazio

begite

begi-urdin

begizko

begizta

begiztatu

begizto

bekain

bekar

bekarai

bekatxo

bekoz/bekoz beko (!)

bekozko (!)

bekurunde

betezpal

betor

betortz

txibista

begi-nini

begitarte

begitartos

bekaitz

letagin

bekoki

039 Begiratu [5]

begirada

begirale

begiratzaile

begira

040 Behatu [8]

behako

beha

beharri

beharrazaldeko

beharri-belar

beharrondoko

belarrimotz

039a Beila [1]

041 Beltz [14]

beltz

beltx

beltzaran

beltzune

belztura

beltzurda

beltzuri (!)

bele

belabeltz

belapika

belatxiko

belaxaga

belatxinga

belatz

042a Belu [3]

belubegi

belumendu

042 Berandu [5]

berantarbi

berantu

berandatu

043 Berna [13]

♦♦ berna

bernadaka

bernazain

pernazkaka

bernazaki

hezur (!)

hezueri

hezurberritu

♦♦ belaun (!)

belaunaldi

belaunikatu

belaunika

belauniko

039b Bigira [1]

044 Bizi [18]

bixika

bizigarri

bizikide

bizinahi

bizio

bizitore

bizitza

bitxi

bitxidun

bitxilore

bitxikeria/bitxitasun

pitxikula

bizkor

piztu

arrapiztu

berpiztu

pizgarri

045 Borda [4]

bordaldu

bordari

bordariar

046 Bortitz [2]

bortizkeria/bortiztasun

047 Bortz/bost [22]

boskoitz

bosnotz

bostarri/bostarrika

bostoñaza (!)

bost-oilo

-bo

borobil

zazpi (!)

zazpi hankako atsoa

zazpi izarrak

zazpi lapurrak

zazpi-sugate

zazpi txitoak

zazporri

hogei (!)

berrogei

hogeiarte

hogeieratan

hogeietan

hogeitak/hogeitakaz/

hogeitaz

hogeita lau oreneko

048 Boz [11]

boz

boz apal

boz batez

boz nagusi

bozka

poz (!)

bozgune

pozarren

pozgatu

pozik

bozkario

049 Damu [4]

dametsi

damuari

damurik

050a Deitoratu [2]

deitore

050 Deitu [12]

deitura

dei

deiagora

deidura

deietan

deiez

deiadar

deiadar egin

deiadarren

deiadarroso

deitatu

051 Dolu [3]

dolamen

dolu ukan

052 Dorre [1]

053 Eban [15]

eban/ebaki

ebaki-belar

ebatune

epai-

epai

epail

epaile

epain

epaipide

epaite

epe

epatu

erabaki

hebain

ebatsi (!)

054 Ebatzi [2]

irabazi

055 Edan [16]

edan

edabe

edalontzi

edari

edateko

edatun

edaran

ardo/arno

ardanaska

ardanbusti

ardandegi

ardantze

arno-bustiño

- ardanburu

- ardangrina

mahatsardo

056 Eder [7]

edergailu

edergarri

ederretsi

ederrez

edertaratu

ederto

057 *Edin [26]

♦♦ *edin

-di

-din

jin

ediren/idoro

edireitze

jaiki

eraiki

jaio

jaiotari

jaiotza

jarraiki/jarraitu/jarrain

jarraika

jarraikai

jarrai

jarraio

♦♦ erion (!)

irion

irigoan

irioide

jario

darion

herio

heriotza

arerio (!)

anuerioak (!)

058 *Edun [29]

*edun

-dun

eduki

eraduki

*eradun

erauki

ukan

ukanduru

- ituten

heuragi (!)

ugari

ugaldu/ugaritu

ugaride

ugariez

ugarizta

jaun (!)

jaun eta jabe

jauntxo

jaunzor

jauregi

jauretsi

jabe

jabeandre

jabetu

jaundone

jaungoiko

jaungoikoarrengo

jaungoikoilo

jaurri (!)

059 Egosi [2]

ekosari

060 Egotzi [19]

ekoitzi

ekoizle

ekoizpen

eragotzi

eragozka

erauzi

erauzkin

jauzi

jauzkeiri

jauzketa

jauzki

jauzkidatu

jauzteka

jauzteketa

jauztikalari

jauzteko

jauztiri

urgatzi (!)

061 Egun [39]

egun

eguantz

egunabar

egunsenti

egurastu

egutera

- ekera

eguzari

eguzaro

eguazten

eguberri

eguen

egundaino

egundo

eguraldi

eguzki

eguzki-begi

ekain

ekaitz

eki

ekialde

engoitik (!)

iguriki

higuin (!)

higuindu

egubakoitz

ebiakoitz

uda

udalandu

udalen

udamin

udaro

daguenil (!)

udare (!)

udaretze

madari (!)

madaritze

malko2

malko1

062 Egur [18]

egur-belar

egurbide

egurketa

egurketari

egurtze

gurdi (!)

gurdibide

gurdigile

gurpegi

gursarta

gurtaker

gurtese

gurteskalla

gurtetz

gurtigun

gurtzil

gurpil (!)

063 Eho [44]

♦ eho

ehaile

ehoaldu

ehe

ehoki

eihera

ile (!)

ilai

ilain

ilede

iledi

ile-barban

ile-malta

ile-mamo

ile-munjaro

irin

irinbonba

irin-onedeki

birrin

birrindu

birringatu

ehun1

ehuna

ehunen

ehun-hosto

ehun2

ehule

ehundegi

- geun

ero1

eraiteka

- daragun

ero2

erasun/erotasun

haragi (!)

arakaitz/arakaizto

arakun

haragiki

harakai

harakin

harategi

aratuste

eraile

erail

064 Ekin [18]

ekin

akioan-akioan

akio egin

irakin

jakin1

jakiara

jakina

jakinduria/jakituria

jakintsu

jakite

jakiteria

jakitun

jakitus

jakiunde

jakile

jakin2

ide/kide (!)

ideko/kideko

065 Eliza [8]

eliza-aitzin

elizalde

elizari

elizate

elizaurre

elizkari

elizpe

066 Elur [5]

elur-luma

elur-malo/elur-maluta

elurrauso

elutsa

067 Eman [11]

emai

emaienak

bonbon

iramon

jaramon

maite

maitasun

maitazarre

maitatu

maitagarri

068 Eme [13]

emabatzarre

ema erdi, emerdi

emagin

ematxar

menatura

emakume

emasabel

emasabel-belar

emazte

emazteki

emeki

emekixe

069 Endore [1]

070 Entzun [5]

entzuerri

entzuez/ez-entzun

entzute

erantzun

156b Erori [1]

071 Erraz [1]

072 Erre [5]

errari

erregaldostu

erregarri

erresumin

073 Errege [8]

errege-bide

erregetxo

erregetxopit

erregexka

erretate

erretatu

erretegi2

073a Erregina [1]

074 Estakuru [3]

estakuruketa1

estakuru-mestakuru

075 Etsai [3]

etsai-beldurtzaile

etsaitasun/etsaigo

076 Eutsi [6]

euskarri

eustaga

*eradutsi

uste

ustekabe

070a Ezagun [14]

ezagun

ezauari

ezagun izan

ezagun-ez/ezezagun

ezagutu

ezaupegi

ezagupen

ezaupide

erazagutu

zauri (!)

zauritu

zorne

zorne-belar

- sorna

077 Eztei [4]

ezteiatu

ezteile

eztegu

078 Faltsu [3]

faltsatu

faltsakeria/faltseria

079 Fede [3]

fedatu

fedegabe

080 Festa [4]

bestaberri

bestale

festamu

081 Fidatu [6]

fidamen

fidantz(i)a

- fiat

fida

fidos

081a Fio1 [1]

081b Fio2 [2]

- fiodera

082 Gain [146]

♦♦♦ gain

gainbehe

gaineandu

gain-ihar

galatz1

galatz2

galeiho

ganboila

gando (!)

gandu2

gantxe

-gan (!)

-ga (!)

gaindi

gailendu

gaihendu

gandu1 (!)

gandutu

kain (!)

kinber

gimurzi

♦♦ ganga

gangatsu

gangaila

gangailen

- gingil

gargaila

gargailetara edan (!)

gargaildu (!)

- karkaila

gangarabil

♦♦ gangar1

gangar2

gangar3

gangarda

gangarla

gangarril

gandor

gandorki

gangor

♦♦ galdur/galdurru

gailur

gailurdiru

galdor

galdots

♦♦ gantz

gantxar

gantxarri

gantxirri

gantxoil

gantxuts

gantzatu

gantzero

gantxigor

gantzagi

gantzutu

gantxitu

gantzu

♦♦ igan/igo

igande

ikai

ike

nike (!)

iragan/igaro

iragaro

♦♦♦ garai

garaitiko

garbarei (!)

garaite

♦♦ garaitu

garaikoa

garaipen

garait

garaiti(a)

garatu

gara

garezur

garondo

gartzelai

garun

gaila/galia (!)

gailadi

galin (!)

garo1 (!)

garadi

garamar

garamendi

gareban

garopaite

garota

garo2 (!)

garasta

garastatu

♦♦♦ gari

galafari

galatz3

galaza

galbahe

galeper

galeze

galgorri

galots

galtxuri

galtzu

galza

garil

garitza

gari-zori

- garbeltxagi

- gargale

- garhi

- gari ‘garatxo’

egari (!)

egarsari

garagar

garagardo

garagarril

garagartzaro

♦♦ garbatu

garbai

garba1

garbi (!)

garbitoro

garbitu

garbitzaiki

garbizu-

♦♦ garbal

kalpar

♦♦♦ galdu

galarazi

galdumendi

galdura

galduro

galetsi

galgarri

galtzapen

kalte

kaltean

kaltiar

galendu (!)

galde (!)

galdatu/galdetu

galdera

galdegin

galdeitza

galdo

083 Gar [14]

gardostu

garkarastatu

garmendi

garretan

- gartu

egarri (!)

egartsu1

egartsu2

garratz

garlatz

garraxka-belar

garrazta

karmin

082a Garba2 [3]

garba3 (!)

garbaginen

082b Gartzeta [1]

084 Gatz [14]

gatzari

gatzartu

gatzil

gatzontzi

gatzotz

gatzagi

gatzaio

gatzatu

gatzun

gazi

gazitu

gazta/gasna

gazur

085 Gau [19]

gau

gau-enara

gauerdi

gau-hontz

gautxori

gaur

garbaindian (!)

gaurdaino

gaurgehiago

gaurgero

bart

bartanik

berdantza

afari

afaldu

afaloste

afari-iski

afariusi

bariku (!)

086 Gauza [2]

ezgauza/gauzaez

087 Gero [3]

geroengo

- gesu/gesi

088 Gibel [9]

gibel-handi

gibeleko

gibeldornu

gibelgorri/-ori/

-txorrotx/-urdin

gibelalde

gibelamendu

gibelatu

gibelondo

089 Gizon [12]

gizagende

gizaseme

gizaki/gizonki1

gizazalke

gizeli

gizonto

gizontto

gizontxo

gizonxkila

gizotso

izurde

090 Gor [44]

gor

gorraize

gorsortu

gorbizi/gorbezi

gormindu

gogor

gordin

gorri

gorrail

gorrara

gorrarats

gorrats

gorrikara

gorrina

gorringo

gorritarako

gorrizta

igorri

igorle

irten

urtento

aurtiki

aurtikikarika

aurtikilaska

jaurtiki

jaurti

igurtzi1

igurtzi2

igurdi/egordi

egortu/ekortu

golde (!)

goldarapo

goldarron

goldaspeka

goldatu

goldatz

goldatzaio

goldebat

golde-lur

golderna

goldeska

goldeuski

goldopil

goldenabar

091 Gorroto [3]

gorrotatu

gorrotagarri

092 Gose [8]

gosaia

gosailu

goseak

gosekil

gosari

gosaldu

gosari txiki

093 Gudu [5]

- guda

gudari

gudatu

guduka

094 Gutun/kutun [2]

095 Haitz [26]

haitz

haitzarte

haitz-buru

haitzulo

haitzurdin

haizpe

aitzur

aitzurketa

aitzurkulu

aitzurrotx

aitzurtu

aitzurre

aizto

aiztaga

aiztur

gaitz (!)

gaizkile

gaizkoatu/gaizkondu

gaitzi

gaixo

gaizki

gaizko

gaizto

gaiztofikatu

gaiztoto

gaiztotoro

096 Handi [71]

♦♦ handi

haandi

handiari

handientsu

handigaitz

handi-handilo

handikeria1/handikeria2

handiki1/handiki2

handikote

handikutun

handi-mandi

handios

handipot

handiskote

handitasun

handi-ttipi (-txiki)

handizuren

handurreria

hantuste

handitu

hantu

hanpatu (!)

hanpa

hanpurus

hanpurutu

♦♦ anitz

♦♦ hamar

hamarra

hamarren

hamartsu

hamartzuk

hamabost

hamahiru

hamaika

hamalau

hamarratz

hamasei

hamazazpi

hemeretzi

hemezortzi/hamazortzi

hamabi

hamabikatu

amaina

amaitu

amai

♦♦ aker

aker-aihen

akertzantz(a)

akelarre

aketo

aketiren

ahardi

ahardi-ordots

aharkela

arditx

artama

ahari

aharka

ahartzain

ahalusain (!)

ahartzartz

ahuntz

ahuntzar

ahuntz-erdara

ahuntz-hosto

ahunztika

ahuñe

antxume

antxumatu

auma

aketz

097 Hanka [1]

098 Haran [2]

aran

099 Harea [3]

hareatza

hare-harri

100 Hats [47]

♦♦ hats

hasperen

hatsalbotu

hatsanka

atsitu

- ats

arnasa

asaskatu

asti

astin(du)

astun

astun eman

atseden

atsedengarri

atsegin

atsegin egin

atsegingarri

atsekabe

atsekabada

haserre

haserretu

hausnar (!)

asaldatu

asalda

asaldu1

asaldu2

asaldura

♦♦ hasi

hasikin

hasmenta

hastapen

haste

hatsarre

haskari

♦♦ ase

asera

aski

asko

asko (den) adina/

asko (den) adinbat

aspaldi (!)

aspaldian

♦♦ atso (!)

asotza

atso-lor/atso-lorreta

atso-palaka

atsorio

atsotitz

101 Hatz [103]

♦♦ hatz

atximixka

atximur

atzazal

atzoskol

azarkatu

azkazal

azazkuilu

azazkar

azkordin

azkura

aznarru

azpantar

hatz-belar

hazpegi

haztamu/haztamuka

azarri (!)

atzeman

atzo

atzodanik/atzoganik

atzo zortzi

azken

azkendu

azken fin

aztal

aztapo/oztopo

hazta1

atzapar

ama birjinaren atzapar

atzaparkada

atzaparrada

atzaparta

aztapar

aztaparkin

aztapar-kosko

aztaparretaratu

atzamar

atze1

atzelari

atzera

atzetik

atzigar

atziri

atze2

atzerri

atzetu

atzen

atzena

atzendu

atzeren

atzitu

atzipe

atzipetu

atzipio

atxilotu

atxilo

azpi

azpiegatz

azpierre

azpikotzatu

azpiola

azpiratu

azpigun

azpimamula

azpin

azpitroila

azpizorri

azpizun

aztarren

aztarna

aztertu

aztarrondo

aztartegi

aztarkada

azterka

azterri-

aztarrika

aztakarra-

behatz

behatzarri

behaztopa

behaztopa-harri

behazun (!)

♦♦ hazi

azatz

hazaita/hazama

hazikuren

hazil

hazizurri

hazkor

hazmendu

hazkurri

hazta2

azaro

azkazi

aztura

azkar

azkarrara

azkor

azti

aztiatu

aztinantza

aztu (!)

102 Hauts [16]

hauskara

haustarri

haustegi

hausterre

haustiatu

errauts

errautsi

hauspo

hauspogile

hauspogin

hauspotegi

hautsi

ausiabar

hautsi-mautsi

haustura

103 Hezi [32]

hezi

heziez

heziko

heztiri

hezkur (!)

ezkurbeste

ezkurdi

ezker (!)

ezkerdo

ezkerret

ezki (!)

ezpel (!)

ezpeldi

ezpeleta

ezpelko

ezpeltsu

heze

ezo

heztul (!)

ezti

eztimetxa

eztitu

ezko

erle

erlabio

erlakizten

erlanbo

erlaro

erlategi

erlauntz

erle-belar

erle-txori

104 Hil [30]

♦♦ hil1

ilbeltz

ilegun

ilull

hilabete

ilargi

ilargi-jo

ilargi xuri

iretargi

ilaski

ilaskiara

ilen

ilun (!)

ilunabar

ilunantz

ilunbe

ilundiri

ilunetan

iluntze/iluntziri

♦♦ hil2

hilarri

hildumatu

hiliki

hilkarre

hilotz

hiltzeka

ilor

ilorta

irol

xiroldu

105 Hoin [17]

hoin

oinatz

oindagora

oinorde

oin(t)uts

orberatu

orbi

orbide

orkoi

orkatila

orpo

ortuts/ortoz

ortustu

ortutsik/ortozik

ohondikatu (!)

ondiko (!)

ondikatu

106 Hor [58]

hor

hordi

hordi arrail

hordi-lapa

hordi sats

hori

horail

horasta

horats

horikail

horika

horikara

horixka

horixkara

horixko

ohara

ohalano

oratu (!)

- olagarro

ozar

hortz

hortxikatu

hozka

hozkada

otso

otsalarre

otsatz

otsoko

otsorpo

otsozulo

otsail

ozpin1

ogi

ogi-azpiko

ogiketa

ogitu

ogituko

okin

okuntza

otamen

otarre

otordu

otron

otsein

oturuntza

otzara

ogigazta

okaran (!)

ope

opeil

opil

opilarinzada

opildu

opildura

opil egin

opilkan ibili

opilteria

opil-zulo

107 Horma [2]

horma beltz

108 Horri [9]

orbel

orrikara

orriketa

orril

orriratu

hosto

hostaila

hostoil

109 Hots [15]

hosdun

hotsandu

hotsarka

hotsean

hots egin

hots eman

hotsemateko

hotsendu

hots-hots

hotsidako

ospe

ospatu

ospetsu

110 Hur [87]

♦♦ hur1

ubera

ubide

ubil

uhain

uharri/uharritza

uholde

uraga

uraska

urats

ur-begi

urketa1

urketa2

urmael

urmariatu

urziri/urziritu

uzabal

idol

idor (!)

idorberi

idorsitu

izotz (!)

izotz beltz

ubel

ubelori

ubeluri

ugaraxo

uhadera/igaraba

uhaitz

uhalde

uhar

uharte

uhin

uhin-harta

urdin

hibai

ibai-ondo

hidoi

idoieta

idoiztatu

ibar

ibar-buru

ibarjaun

ibaso (!)

ifar/ipar

ipar-arraka

iparbiso

ibi

ibiri

ibitu

ibide (!)

ipurdi

ipurdiko

ipurtats

ipurterre

igel

igel-kaka

igeri

legen/negel (!)

legenar

legentziar

ugera

uher/uger

uherlo

urte

urtabe

urtarril

urtats

urtaur

aurten

aurtemein

aurtemeindan

geurtz

♦♦ hur2

hurbil

hurko

hurran

hurren

hurrendu

hurrenkin

hura

urrun

urrunean

urrundanik/urrundik/

urrunetik

urruneko/urrungo

urruti

urrutiko

111 Hur3 [6]

hurdi

hurto

hurritz

hurritze

hurrizti

112 Ihes [2]

ihesi

113 Ikatz [5]

ikatz-xori

ikazkin

ikaztegi

ikaztobi

114 Iloba [6]

arrailoba

biloba

ilobaide

ilobaso

ilobatxo

093a Ingude [1]

115 Inguru [9]

ingurina

ingurumari

inguru-minguru

ingurune

inguratu

ingura

ingiraun

ingura-mingura

116 Ino [25]

♦♦ ino

- zainezo

oñon

iño

♦♦ inotsi

eusi

inarrosi (!)

erauntsi

erauntsios

erausi

erauskidatu

erasi

eraskitz

erasia

eresi (!)

erosta (!)

herots (!)

♦♦ euskara

euskalari

Euskaltzaindi

euskaldun

euskal herri

euzko

euzkadi

euzkotar

117 Itxura [5]

itxurant

itxurantza

itxurga

itxuroso

118 Izeba [2]

izeko

119 Izter [9]

ixtaklok

iztai

izter-aran

izter-barrabil

izter-sagu

izterbegi

izter-lehengusu

zizter

058a Jainko [8]

alajainkoa

jainkoaizun

jainkoar

jainkoaren izeneko

jainkoaren oilo

jainkosa

jainkot(i)ar

007b Jarri [4]

jarkatu

jarki1 (!)

-da-

063a Joan [8]

goaia

goazemak, -zu, etab.

joaera

joaira

joangarri

johan

eraman/eroan

156a Jori [2]

gori (!)

120 Josi [7]

jostalari

jostorratz

jostun

erosi

arrerosi

erostun

121 Jostatu [4]

josta

jostailu

josteta/jostaketa

086a Kausa [1]

122 Ke [5]

keatza

kebera

ketan

keztatu

123 Kendu [3]

-ge

-ke

124 Keru [4]

kindu

kino

kirats

125 Kirol [2]

kirolzale

126 Kristau/giristino [5]

kristautu

kristaunde

kristautasun

127 Kutxa [4]

kutxabalda

kutxatila

kutxot (!)

128 Labur [14]

labur

laburto

lau

laudardu

laumutur

lauhortz

lauoineko

laurgitu

lauridikitu

lauzka

laborri

laurden

laurdenegu(n)

laurdenkatu

129 Lagun [10]

lagunabar

lagundi

lagundu

laguntza

alargun (!)

alargun-belar

alarguntegi

alarguntsa

larunbat (!)

130 Lahar [15]

ardui

asu

asuar

lahardi

lahartsu

lahartza

larrakitu (!)

nahasi (!)

nahas-mahas

nahaspilatu

nahaste

nahaste-borraste

nahasteka

nahastela

131 Laino [1]

132 Landa [3]

landaburu

landetxe

132a Lander [2]

landerbeso

133 Lapur/napur/ñapur [4]

lapurren

- naflatu

- lapar

007c Lar [5]

larretan

larregi

larregitxo

larri

007d Larre [9]

larrapo

larratz

larrazka

larre-ote

larretxeki

larrain

largana

larrazken

134 Lats [5]

laster

latsa

latsarri

latsatu

135 Lehen [8]

lehenago

lehenbailehen

lehenbizi

lehenengo

lehenetsi

lehengo

lehengusu

136 Leinu [2]

leinargi

137 Lor [4]

lorratz

lorrin

lortu

138 Luze [5]

luzanga

luzamen/luzamendu/luzapen

utzi

uzten

139 Madarikatu [4]

madariku

madarikatutasun

madarikazio

140 Maiatz [2]

arramaiatz

141 Mairu [1]

142 Maiz [2]

maiztu

143 Maizter [1]

144 Makila [4]

makila-dantza

makilazo

- makulu

145 Mesede [1]

146 Min [20]

min

mingar

mingots

min hori

minte

mikatz

mihi (!)

miazkatu

miaztu

mihi-luze

mizto

mingain

mintzo

mintzaide

mintzaira

mintzaraje

mintzatu

mintzatzaile/-zale

mintzuru

mintz (!)

147 Muga [3]

mugarri

mugaz

148 Murri [5]

murrika

murritu

murritz

murriztu

149 Mutil [7]

mutildu2

mutilzahar

mutiko

mutikozutu

- putiko

mutildu1 (!)

169a Mutio [1]

150 Nar [16]

nar

nardeka

narras (!)

narraseko

narras eta barras

narraski1

narrastaka

narrasti

har

hartzar

harjo

harro

harrokeria

harroputz

harrotasun

harroxko

151 Nazka [2]

nazkatu

021a Neba [1]

152 Negar [8]

negarbide

negargarri

negar-ibar

negar-malko

negar-ontzi

negarti

negar-xopin

153 Negu [4]

negu-azken

neguta

nekaitz (!)

154 Neke [8]

nekaldu

nekez

nekoso

nekatu

nekaporratu

nekazale

nekazari

155 Neska [11]

neskako

neska-senti

neskaso

neskatxa

neskazahar

neskuts

neskame

neskatila

neskato

neskenegun

156 Odol [6]

odoletan

odolgiro

odolki

odoloste

odoluri

157 Ohore [4]

ohorable

ohorailu

ehortzi

158 Oihan [5]

oihanbide

oihantsu

oihantxo

oihartzun

159 Olio [3]

olio-edale

olio-mixar

160 Orain [10]

orain

oraindi(n)o

oraindo

orainga(i)no

orainganik

oraingino

oraino

oraindaino

orast

arestian

161 Ordu [5]

orduanda-

ordulari

orduan

orduango/orduko

105a Orein [1]

162 Oren [1]

105b orkatz [2]

orkazka

163 Oroit [5]

oroipen

oroitzarre(n)

oroitu

oroituki

047a Ortzi [16]

ortots

ortzaizki

ortzantz

ortzikara

oskarbi

oskorri

ostantz

ostarku

osteleuri

ostr(e)ilaka

ortzadar

ortzegun (!)

ortzirale

ozpin2

ozpinarri

109a

164 Oste [8]

osteango

osteiren

ostera1

ostera2

osterantzean

osterengo

ostendu

165 Otu [3]

otu

otoitz

otoi

166 Paradisu [1]

167 Polit [3]

poliki

polito

168 Portu/bortu/mortu [2]

bortubete (!)

169 Putzu [2]

zupu

170 Sabel [7]

sabelaldi

sabeldario

sabeldarraio

sabeldu

sabel-zorri

sabelzuri

171 Sagar [15]

sagar

sagar-amun

sagardi

sagarko1

sagarkoatze

sagar min

sagarpe

sagartegi

sagarteka/sagarteko

sagartruxa

sagartze

sagardo

sagasti

sagastarro

sagarroi

172 Sagu [14]

sagu-belar

sagutxo

sagu-txori

saguzar

satain

satandere

satartera

satero

satitsu

satitz

satsuri

sator

sator-lan

191a Sano [1]

173 Sari [8]

saridun

saripeko

sariztatu

saldu

salmenta

saltun

saltzapen

174 Sarri [6]

sartu

arrasartu

sarbide

sartzai(k)era

sasi (!)

175 Sen [36]

sen

senaera

senar

sein/sehi

se(i)nge

seinzain

sehaska

sei

seietan

seilaste

seira1/seira2

semai

sendi

sendo

sendatu/sendotu

sendoro

sendagaila (!)

sendor

- sendor ‘sorta’

senide

senidetzako

senikera/senitera

senikide

seniparte

seme

arraseme

seme bakoitz

semeizun

semesazan

semeso

semetxo

semetzako

seme xatsi

semebitxi

semeder

176 Solas/jolas [1]

177 Sor [25]

sor

sordun

sor egin

sorgor

soraio

sorgin (!)

sorgin-afari

sorgineria/sorginkeria

sorgin-oilo

sorgintzu

sori1

sori2

so (!)

sorotsi (!)

soin

soinegi

soineko

soinera

soingainta

sorbalda

sorbeltz

sorka

sorta

- txortan

sortu1 (!)

178 Su [27]

su

sugina

suhalama

suhar1

suhar2

suhartu

sumur

surtan

sustatu

sutegi

sutopil

sutsu

sutunpa

subil

sugar

sugarastatu

su garastegi (!)

sugate

suhats

sukalde

sukar

sukarretan

sukartu

sute

suhi (!)

susper

suspertu

178a susperro [1]

179 Titi [5]

titiburu

titidor

titika

titizulo

180 Trebatu [4]

trebe

trebantzia

trebezia

181 Tresna [3]

tresnatu

tresneria

182 Txakur [3]

txakur-amets

txakur-hizkuntza

183 Txiki/ttipi [7]

tipito

txikillin

txikirritiko

txikitan/ttipian/xipitik

xipitasun

txiker

184 Tximista [2]

tximistarri

119a Txistor [4]

txistor-mistor

txistorka1

txistortoki

185 Ume [8]

umazi

umegin

umerri

umetu

umoi

umontzi

kume

186 Umil [3]

umildade

umildantzia

187 Urratu [6]

urre (!)

aren borz urrea

urretxindor

urreria

- urre gorri

188 Urri1 [6]

- urritu

urri2

urriada

urrieta

urril

188a Urriki1 [9]

errukien

urrikarri

urrikimendu

- erruki

urrikari

urrikalde

urrikarizti

urrikalmendu/urrikaltasun

188b Urririk [1]

189 Ustel [1]

190 Uxatu [4]

uxaka

uzarka

- oxatu

006a Uzta [6]

uzta-hurrondo

uztail

uztalda

uztatu

- uztargi

191 Xahu [1]

192 Xedatu [3]

xede

zedarri

193 Zabal [4]

zabalera

zabaltza

- platuxa

003a Zabor [1]

194 Zahar [19]

zahar

zahardade

zahar-kume

zaharreria/zaharkeria

zahartegi

zahartza

zaharzutu

zar

zarki/xarki

txar

ttar

tzar

zahagi (!)

zahagi-azal

zahagi-dantza

zahako

zahato

zahatoki

zahatondo

195 Zama [1]

195a Zamari [4]

xamarinko

zamalgende

samalda (!)

196 Zehe [11]

zehe

-xe (!)

xehe

xehatzaile

zeharo

zehatu

zehatz

zehume

zehar (!)

zeharbide

zeharrola

197 Zeru [1]

198 Zirol [1]

199 Zor [1]

199a Zori1 [6]

zoritu

zolda

zoldatsu

zoldi

zuldar (!)

199b Zori2 [12]

zorion

zorigaitz

zoriz/zorizko

txori

txolarre

txolarte

txoriburu

txori-gerezi

txori-herri

txorimalo

txoritegi

200 Zur [207]

♦♦♦ zur1

zuhandur

zuhari

zuharotz

zuhirin

zuhoi

zurbil

zurgin

zurmindu

zurorda

zurtu

zurzai

sustrai

zubi

Erromako zubi

zubi-buru

zubitu

zubitxo

zurda

zurdapal

zurdapila

zurdatz

zurduntzi

zuri

xurikin

zuhail

zuriko

zuringo

zuritu

zurubi

zuzen

zuzenez1/zuzenez2

zuzter

zoro (!)

zorabiatu

zoragari

txoro

zuhaitz

zuhaizti

zuhain

zuhain madarikatu

zuhaintze

- zumai

zuhamu

zume

zumaka

zumaki

xume

zumalakar

zumelika

zurkaitz1

zurkaitz2

zurkaitz3

zurrun

zurrunbilo

zurrunga (!)

zurrungaka

zurtz

emazurtz

haurzurtz

umezurtz

- zirotz

♦♦ zuntz

zumar

zumardi

zumarreta

zumarrondo

zundo/zungo

zunzi

zuhur

xuhur

zur2

zoegi (!)

zoegierez

zuin

zunatz

zegun

zuzun

zuntzun (!)

♦♦ zut

zutagoi

zutari1

zutari2

zutegi

zutigar

zutik

zutoin/zuntoi (!)

zutun

zutundu

zutunik

♦♦ zulo/zilo

zilanga

zulakaitz

zulanpo

zulazaki

zuloka1

zulu-mulu

zumitz

zizpahe (!)

zumitzari

zurkun

zurtoin/txorten

zikoitz

zukoitz

zimel

zumel

zubeltz

♦♦♦ zi1

zi2

zinkor

txingar

pindar (!)

xingar

txinparta (!)

txistin (!)

txingor

txirgora

zimur

zimurdikatu

zimurta

zimurtzi

zimiko

♦♦ zikin

zikintza

zidor

zidor-zumaka

bide-zidor

zigor

zigorbide

zigorda

zigorrada/zigorradatu

xigor

xigortu

zibo (!)

ziburu (!)

♦♦ zil

zilaga

zilbor

zilbot

zilko

zilegi

zilegi-baso

ziletu

zilar (!)

zilarbizi

zilargin/zilargile

- zilar zuri

♦♦ ziri

zirigaizto

zirika

zirikada

zirikaga

zirikaka

zirikando

zirikari

zirimiri

ziririku

zirizpiut

xirgil

zirkin (!)

zirpil

zirto

zital (!)

ziztrin (!)

zipotz

- bipotz

txirbil

txirlora

zirin (!)

zirinbio

ziringa

zirimola (!)

txirimilo

zirpitz (!)

zipitz

zirtzil

pirtzil (!)

zirtzikatu

xirtxifrikatu

zirtzilu

zintz (!)

zintzaiki

zintzil

txintxiliz

zintzilik/zintzilika

zintzilikari

zintzilikario

zintzilikatu

zintzilikotz

zintzilizka

zinzili

txintxa (!)

zintzarri (!)

zintzur (!)

zirt (!)

zirt edo zart

zirt-zart

zirti-zarta

zirta (!)

txirta

♦♦♦ zin

sinestatu

sinetsi

zindo

zinegotzi

zintzo

zahar. Honen azpian zahar, zar eta zahagi sarrera-buru nagusiak bildu dira. Zar-en azpisarrera modura txar, ttar eta tzar daude, irizpide etimologikoen araberako hurrenkeran; zahagi-ren azpisarrera modura, berriz, zahako eta zahato.

zahar (1007: GuipAlb [Berrio Zahar]; zaar 1085: DocLeire [andere Auria Zaarra]; ik. behean antzinateko sahar). ■ Hitz orokorra. Hegoaldeko testuetan zar da erabiliena, eta zaar mendebaldean ageri da gehienbat; zagar Baztango testuetan ageri da.

Adiera nagusiak: ‘adintsu’ (Leiz gizona… zahar denean, ibid. seme zaharrena, Lazarg neure buruau banedukan / zaarzat jubiladurik), ‘aspaldiko’ (Leiz altxagarri zaharra, RS lastategi zaarra, OihAtsot adiskidea zaharrik), ‘lehengo, antzinako’ (Leiz konzilio zaharréz determinatu izan dena, Oih euskara zaharrean, Baratz bizitze zaharrerat bihurtu); part. ondoren, aditzak dioena aspaldi gertatu dela adierazten du (Ax presuna ianzaharra); izen bezala ere erabiltzen da (Leiz zuen zaharrék ametsez amets eginen duté, RS aoti bero ezak labea ta zarra).

Sabaikari adierazkorra duten formak (xahar, xar, gehi xahartu, etab.) orokorrak dira bizk. eremutik kanpora, eta XVIII. mendeaz geroztik ageri dira; cf. behean txar, ttar.

□ Erdi Aroan, zahar forma osoa euskal eremu guztian aurki daiteke: cf. Nafarroan Berrio Zahar (GuipAlb 1007),[1] Bizkaian Olabeeçahar (ArchElor 1013), Araban Hurizahar (SMillán 1025), Gipuzkoan Gorostica Zaharra (GuipAlb 1141; Aralarkoa, dena den), Lapurdin Eyhera Zaharra (OnomNord 1267), Zuberoan Lostau de Jaureguissaharre (CenSoul 1377) eta Nafarroa Beherean Bernat d’Echeçaharr (ColBNavII 1393).

Hitzaren adibidetzat du Zaharra (SMillán 938) Artzamendik, baina Azagrari dagokio; horretaz gain, agiria faltsifikazio bat da, eta xii. m. bukaerakoa da segur aski. Bestalde, hitzaren adibidetzat jo liteke Çaharate (CartCalah 1257),[2] ‘zaharren atea’, itxuraz (cf., bestalde, Garate); cf. halaber Johan Hortis de Çaharate (ColCenar 1388).

Antzinatean, hitzaren adibide ziurtzat jo ohi da Lergako vmmesahar izena (OnomAquit §379).

zahardade Harizm (-tate); atzizki erromantze hau ondare zaharreko hitz batekin erabiltzen den adibide bakanetakoa.

zahar-kume “muchacho que medra poco” Larm; ‘guraso zaharren ume’: Lizarg, Harr; cf. Zarcume de Yoldi (NatVasc 1580).

zaharreria ‘zahartzaro’: Lizarg (zarreria bera da eritasun); ‘zahar talde’, ‘traste zahar mulzo’: Azk (bizk., gip., zar., erronk.); ugaritasuna edo multzoa adierazten duen atzizki erromantzearekin; lehen adieran, aroa adierazten du (“denbora-multzo” bat, nolabait esateko); horretaz gain, zenbait adibidetan eri ‘gaixo’ esanahiarekin gurutzatu da, Lizarragaren adibideaz gain, cf. Azk “la vejez con sus achaques”. / zaharkeria ‘gauza erabili, zaharkitu, antzinako’: Urte, Arbelb (leheneko zaharkeria eta illunbeetan); -keria atzizkiak balio gaitzesgarria du.

zahartegi RS (zartegia bior zidi jaiparrira, “la vejez”); ez da arrunta -tegi atzizkiaren balio hau, baina cf. RS gaztetegi ‘gaztaro’; jatorrian, -(t)eri(a) atzizki mailegatua dela dio Mitxelenak, cf. bizk. umetegi (1949b: 201); bestalde, cf. Juan de Munaçartegui (ArchMondIII 1461), nahiz eta horren oinarrian munazar dagoen, itxuraz, ez zartegi.

zahartza bizk. gip. testuetan erabilia; ‘zahartzaro’: RS (zaarza); atzizkiaren balioa bizitza, heriotza, jaiotza hitzetakoarekin konparatu behar da (Morf §83).

zaharzutu ‘zahartzaro’: Arak (gnaf., + -zitu), Lizarg; bigarren osagairako, ik. Morf §167-168, cf. mutikozutu, gaztezutu, etab.

zaharberritu (TxAgir), zahar-denbora (‘zahartzaro’: Ax), zaharkitu (EtxSar [narrio zaharkitua]; atzizkirako, cf. beharbada laurgitu), zahartasun (‘zahar izate’, ‘zahartzaro’: Volt [gaztetasuna alferra zahartasuna nezesitazua da]; ‘antzinatasun’: Leiz [letrazko zahartasunetan]), zahartu (Land, Leiz), zahartzaro (‘zahar-denbora’: RS (zarzaro); ‘jubilazio sari’: Elexp [zartzarua kobrau]), zahartze (‘zahartzaro’: OihAtsot [gaztaro alferrak dakarke zahartze landerra], Leiz [konzebitu din seme bat bere zahartzean]; aditz-izen lexikalizatua, cf. sartze). Cf. baba zahar, elezahar, erran zahar, gabon zahar, lege zahar, mutilzahar, neskazahar, pazko zahar, urtezahar…; cf. orobat saguzar.

► Ez da erraz zatitzen osagai ezberdinetan. Za-har zatituta, ez legoke argi zer litzatekeen har erroa, zaila baita har ‘hartu’-rekin lotzen, adibidez.

Aukera horretan, beharbada zabal-ekin konpara liteke lehen osagaia. Baina hitz horretan -tza ugaritasun atzizkiarekin lotzen saiatu gara eta hitz honetan ez legoke argi ustezko aurrizki horren funtzioa, har bera zer den ez dakigun bitartean; ugaritasunaren nozioaren bidetik, pentsa liteke ‘urtetsu, urte askoko’ ← ‘zahar’ bezalako bilakaera batean —cf. dan. gammel ‘zahar’ hitzerako Buckek dakarren “of many winters”, s.v. old—. Bide horretatik, cf. zabaltza eratorrirako esan duguna: pleonasmotzat jo dugu, zahartza jo genezakeen bezala. Antzeko arazoetarako, ik. zabal.

Hitza bestela zatitzeko saioa ere egin daiteke, zah-ar, bokalarteko -n- > -h- bilakaera izandako *zan-ar aitzinformatik; aski zaharra behar luke bokalarteko sudurkariaren bilakaerak, cf. antzinateko vmmesahar (bada, hala ere akit. lohi- ere, *doni jatorriz). Aukera honetan, *zan erroa genuke (zain edo zale-ko bera; izan, *ezan, azken buruan?), eta *-hor atzizkia proposa genezake, *zanor > *zanar asimilazioarekin (cf. hazkor > azkar, *bakor > bakar). Ik. zuhur.

Zaila da esanahiaren xehetasunak argitzea, erroaren zein esanahitik abiatu behar genukeen ez dakigun bitartean, baina ez dirudi ezinezkoa zain-en eta zahar-en adierak lotzea.

Amaierako dardarkaria bortitz moduan ageri da, baina nabarmentzekoa izan daiteke Çaharate, dardarkari bakunarekin: antzinagoko egoera baten lekuko izan liteke (cf. bihar/biharamun; FHV 335).

zar (xi. m.: ColIrach [Barrotalçarra]). ■ Hitz zabaldua (bizk., gip., lap., bnaf., zub.). Aurreneko adiera ‘zahar’ da (Leiz eztute ezarten mahatsarno berria zahagi zarretan, ibid. nehork oihal pedazu latz bat eztu iosten abillamendu zar batetan, ezpere haren konpligarri berri hark edekiten drauka zarrari, ibid. eztitezen behá elhe zarretara).

Badu bestalde ‘txar, kaltegarri’ adiera, bai izen baten ondoren erabilia (OihAtsot bihikor da nagiaren alhorra, bana belhar-zar bezi hanti ezthatorra, AMZabala katarro zarren batek garbitu), bai modu beregainean (FedProp 1902 denbora ganbiatzen den bezala… zarretik onera eta onetik zarrera); ‘txar, kaskar’ (Salab, Basarri baloi zarraren kezka besterik / ez al da bizimoduan?) eta ‘gaizto’ (Duv, Lander eztakizia zarra dela gizon hori?) adierak ere baditu.

Leizarraga eta Oihenartengan zahar eta zar ageri dira, balio ezberdinekin, jakina.[3] Leizarragaren adibideetan duda egin badaiteke ere, Oihenartengan garbia da zar-ek duen esanahi gutxiesgarria; cf. Salabzar est toujours un terme de mépris”. Ohartzekoa da, gainera, Leiz eta Oih-ek xar ere badarabiltela, esanahi gutxiesgarri garbiarekin (ik. behean txar).

Erdi-mendebaldean ia atzizki moduan ageri da, balio handigarriarekin (Añib libru-zar andi bat, TEtxeb (bizk.) a bai mallu zarra!); bestalde, irainen indargarri gisa erabiltzen da (Apaol mokorda zar bat! Urruz a tonto zarrak!).

□ Tradizio sekundarioan, cf. çu çara vellaquo çarra (NavInj 1529; Iruñea), erroy çarra (NavInj 1539; Labiano), oçar ladron çarra (NavInj 1542; Iruñea), “vos sois logrero çarra” (LéxNavI 1572; Mañeru), “eres una bellaca, putaçarra” (LéxNav 1577), askoren artean; erabilera gutxiesgarria dugu hauetan.

zarki / xarki irain gisa erabilia ageri da, aurretik borratxo duela: NavIntel borracho xarquia eta çoaz deabruetara guilote borracho çarquiori erromesori (Urraulbeiti, 1578). Badirudi ‘zahagi’ itzuli behar dela, beste agiri bateko gaztelaniazko azalpenen argitara: “le dixo en vascuence, que mentía como un borracho cuero” eta “vos mentís como un cuero de vino viejo” (NavIntel 1595); borracho xarquia baten itzulpena izan daiteke “borracho cuero” hori. Ik. zahagi.

zarkeria (‘gaiztakeria’: Bordel [buruzagiek dutela egin / zarkeria sobera]), zarkin (‘kaskar’: TomAgir [an dagitsoe eskale zarkinari arrera maitekorra]), zarsko (EskLAlm 1897 [gero, denbora ederra… azkenerat zarskoa]), zartu (Salab, HiriartU [hortaratuak balinbagare Frantzian, hanbat gaixtoago! Zahartzen eta zartzen ari girelako marka]).

► Onartu ohi da zar ‘txar, gaizto’ (> -tzar, xar, txar), aldaera beregain gisa, elkartuetako bigarren osagai izatetik sortu zela, hasperena galduta eta bokalak bakunduta; cf. ohe/-oi bera, saroi hitzean, sarohe Erdi Aroan (FHV 335, VIII 531-532). Egiari zor, izenondo izanik, arrunta da sintagman izenaren ondotik agertzea, hitz elkartua izan gabe ere. Lehen lekukotasuntzat jo dugun Barrotalçarra berak bigarren osagai moduan du hitza; orobatsu (t)xar sabaikarituaren lehen adibideak. Bistan denez, hegoaldeko zar ‘zahar’ ez da horren adibide, zahar > zaar > zar bilakaera arruntarena baizik, hasperena galdu den eskualdeetakoa.

Badirudi ‘zahar’ ← ‘txar, gaizto’ bilakaera semantikoa zar formarekin bateratsu gertatzen dela. Esanguratsua da Oihenarten belhar-zar adibidea; Leiz elhe zar adibidea zatiketa lexiko horren hurrengo urratsaren testigantza moduan har liteke; ohar bedi zar beregaina dirudiela Leiz-engan, Oih-rengan ez bezala.

Honela laburbil daiteke bilakaera semantiko horren funtsa: gauza zahar edo zaharkitu gehienak “txarragoak” dira eskuarki berri/gazteak baino. Ik. jarraian txar, xehetasunetarako.

txar (xar 1116: DocLeire [Garsias Fortuniones Oxarra]; txar 1188: DocLeire [Lope Ocharra]). ■ Hitz zabaldua. Txar da formarik erabiliena; xar ipar-ekialdean ageri da, eta testu askotan bi formak ageri dira; txaar frBart eta JJMogel-engan ageri da, eta, txar-ekin batera, Mogel, Astarloa eta Uriartegan (gip. zenbait puntutan ere jaso izan da).

Adiera nagusiak: ‘txar, eskas’ (Zalgiz orgak xarrago, karranka handiago, OihAtsot orga xarrago eta karranka handiago, EtxZib borda xarrean, OArin haziendarik txarrena, Xurio etxola txarra; ik. behean Leiz xarki), ‘txar, gaitz’ (EtxZib statu txarrean eri direnentzat, INabig heldu bazare denbora xar batekin, Mburu itxura txar izugarri onetan), ‘gaizto’ (NavInj doyllor charra […] puta charra “puta ruin” […] parlera charra “parlera vieja” [Iruñea, 1545], NavIntel napur charror[r]eq [Iruñea, 1562], ibid. guen aquit ortic borracho dollor xarrori [Urraulbeiti, 1578], Ax xarrek edo galduek, Kardab biziera txar batean, Mogel marasma txaarrak), ‘txiki, hutsal’ (Haranb gauza xarragatik (da) benial, Mburu asto txar baten gañean); izen bezala ere ageri da (JJMogel Jangoikuak… itxi zituban gizonaren borondatian ona ta txaarra, ArreseB ez det txarrik esango garien gañean). Aldaeren ñabardura semantikoen garrantzia azaleratzen da 1582ko agiri batean (NavIntel, Metauten): “le llamaban jauregui xarreco mutilco charra y no jauregui charreco mutila” (jauregiaren ohorea zegokeen jokoan); itxura guztien arabera, za(ha)r­-en ttikigarri soila da xar hemen, eta char-ek, berriz, izaera gaitzesgarria adierazten du, ‘gaitz, gaizto’ edo.

Ozar ‘txakurtzar’ hitzaren adibidetzat jo ohi dira lehen lekukotasunetako Oxarra eta Otxarra (Mitxelena 1964b: 95, 1968b: 487). Badirudi Mitxelenak argi duela igurzkaria adierazten duela <x>-k; cf. halaber don Oxarra (SJuan ~1125), ik. ozar. Bestela, Irunberriko Enego Xarra (PobNav 1366) litzateke hurrengoa. Ohar bedi ez Oxarra ez Xarra ez direla ipar-ekialdekoak. Horien ondotik, cf. Sorhossar (CenSoul 1377).[4] Argiagoa dirudi Irunberriko Pedro de Grez, dicho Osabaxarra (LéxNavII 1570; Osabaco ere esaten zaio). Ez dago argi hitzaren adibide den Andreo de Uxarra (PedroCat 1212).

Afrikatuarekin, cf. halaber Mariato Charra (BrujNav 1577) eta Guesalcharr (CizurTop 1590); esanahiarentzat adierazgarria dirudi Errotacharra (IzaTop 1666), honela baitakar editoreak: “El molino, pegante al camino de Orderiz, estaba derruido para 1621”.

◊ Euskal jatorrizkotzat jo ohi dira gask. charre ‘ahul’, gazt. charro ‘zakar, landugabe’ eta port. charro ‘makal, baztergarri’ (FEW 13/2, 361a, tšar; DCECH 2, 343b, charro). Cf. Garesko “el querellante le decía al querellado era un charro” (LéxNavI 1798), “cómo un charro me ha de levantar a mí la mano” (LéxNavI 1800).

txarkeria (‘gaiztakeria’: ZarBulda [ostute edo beste moduteko txarkerije batzuk]; ‘eskaskeria’: Larm; orokorra da (xarkeria iparraldean)), txarki (Leiz [xarki beztiturik]; ik. goian zarki/xarki), txarrik (‘gaixorik’: Lizarg [txarrik dago, zartu dá, ilzen dá]), txartasun (Harand [zure sensuetan sortzen hasi den txartasuna]), txarto (ZarBulda [konponzeko gauza batzuk txarto eruanak]), txartto (Lizarg [gizonarén entendamentu txarttoa]), txartu (Pouv, Harand [txartzeko edo koleratzeko okasionetan]). Cf. alditxar, amets txar, ele txar, ematxar, esker txar, gizatxar, parte txarreko, zoritxar

► Badirudi zar formaren sabaikaritzez sortua dela (ez zahar > xahar > xaar > xar): zar aldaera aski antzinakoa da eta xar/txar jad. XVI. mendean dokumentatzen dira testuetan, xahar baino lehenago. Adierazgarriak dira Leiz eta Oih, zahar/zar/xar aldaerak baitaude autoreotan. Zenbait autore bizkaitarren -aa- aldaerak ez dira ustezko zahar > zaar > txaar bilakaeraren aldeko, mendebaldeko hizkera zenbaitetan gertatzen diren bokal bikoizteen adibide baizik.

Aldaera afrikatuari dagokionez, -txar atzizkitik sortua da txar beregaina, Azkueren ustez (s.v.): xakurtxarxakur txar; horrela azalduko litzateke lap. eta bnaf. tx- hasiera duen hitz bakarra izatea. Ik. goian zar formaren sorreraz. Sabaikaritzea adierazkorra izango zen hastapenean; adierazkortasuna galduko zuen gero, eta, esanahia espezializatuta, zatiketa lexikoa gertatuko zen.

Bilakaera semantikoa azaltzeko, hona zer dakarren Buckek (s.v. bad): “An adj. denoting any undesirable quality, physical or mental, any opprobrious epithet, may easily be generalized to ‘bad’. Thus, either in earlier attested meanings or in cognates, ‘disgusting, ugly, defective, faulty, weak, timid, worthless’, etc.”. Euskararen kasua aintzat hartuta, ‘zahar’ ere gehitu dakioke epiteto gaitzesgarrien zerrendari. Hizk. hego-dravidiarretan, bestalde, cf. tulu hizkuntzako jabbe/jabbi ‘gizon/emakume zahar’ eta telugu hizkuntzako jabbu ‘ahul, ez on, txar’ (BurrEmen s.v. cappai 2338).

Erraz azal daiteke ‘eskas’-etik ‘txiki, hutsal’ adiera, cf. tamil hizk. dravidiarreko maṭṭam ‘txikitasun, gutxiagotasun’ eta maṭṭamu ‘azpiko, pobre, txar’ (BurrEmen s.v., 3812). Bestalde, ‘txiki’ eta ‘gaizto’ adieren loturarako, cf. beharbada lat. malus ‘gaizto’ eta ing. small ‘txiki’, nahiz eta lotura etimologikoa ez den ziurra; cf., ziurrago, ing. slim ‘txiki, mehe’ eta dan., sued. slem ‘txar, gaizto’ (Buck s.v. bad).

ttar (1857: Etxen). ■ ‘Txiki, hutsal’ esanahiarekin darabil Etxenikek (azietan den ttarrena), eta halaxe jaso izan da Baztanen (Izeta, Garate). Ttall forma ere jasotzen du Izetak (gizon ttallak espantu aundiek), sabaikari bikoitzarekin.

ttartu (Izeta (bazt.: “empequeñecer. Gure gizona ttartzen ai de”)).

► Sabaikariaren izaera adierazkorra da, eta badirudi txar-etik azaldu behar dela; cf. txiki/ttiki, txakur/ttakur. Amaierako albokari sabaikarirako, cf. bero/bello, etab. (FHV 182). Esanahiaren gorabeheretarako, ik. txar.

tzar (~1725: Urte). ■ Hitz beregain gisa, ekialdean agertzen da gehienbat: ‘txar, eskas’ (Larg kapa gorri tzar bat, Duv zapata zahar, hiliki eta puska tzar guziak, ArreseB daukazun naibage tzarra), ‘gaizto’ (Monho bere gezur tzarrez, Goihetxe lagun tzarrekin ez yunta, Zabala arerio tzar otsoa), ‘gaitz, handi’ (Lizarg animale tzar eta txarrak, Zabala arrantza tzarrak egitea, MElizanb oihu tzar horiek); mendebaldean elkartu gisa ageri da bereziki, eta badu balio handigarria ere (Ubill idolo-tzarrak artu zituen jainkotzat, ArreseB ibai-tzarrak).

tzarkeria (‘gaiztakeria’: Urte, AstoL; cf. txarkeria), tzartu (Urte, Goihetxe). Cf. alfertzar, eletzar, haizetzar, handitzar, horditzar

► Badirudi zar aldaeratik azaldu behar dela: cf. zar-en ‘txar, gaizto’ balioa, handigarria ere badena, tzar bezalaxe. Pentsa daiteke afrikatua modu adierazkorrean erabili dela, balio handigarri-enfatikoarekin edo (cf. tzakur). Ik. goian zahar > zar bilakaeraz.

Bilakaera semantikoen gorabeheretarako, ik. txar; ‘gaitz, handi’ adierarako eta balio handigarrirako, cf. gaitz bera, zeinak baititu ‘gaizto’ eta ‘handi, eskerga’ adierak, besteak beste. Beste hizkuntzetan, cf. jatorri bereko dan., sued. stor ‘handi’ eta eslav. zah. starǔ ‘zahar’ (Buck s.v. large, big (great); old);[5] cf., bestalde, ing. evil, zeina ie. *upo-tik azaltzeko,[6] Buckek “through sense of ‘extreme, excessive’” azalpena ematen duen (s.v. bad).

! zahagi (zagi 1562: Land; zahagi 1571: Leiz; ik. Erdi Arokoak, eta zahato). ■ Hitz orokorra. Aldaerak dira zahagi (lap., bnaf., zub.), zagi (arab., bizk., gip., naf., bazt., aezk., zar., erronk.), zaagi (Urruz, Orixe), zaragi (bizk., gnaf., lap.; Mogel), zarai (bizk.) eta zaki (Larm).

Ardoa (batez ere) gordetzeko erabiltzen den larruzko poltsaz esaten da (Leiz mahatsarno berria zahagi zarretan, Larm obe (ezkondu)… ezen ez Gaztelako aize-zagi galbardun askorekin, Mogel beste zaragijetako ardaua); hordiaz ere esaten da (Harr zahagi bat den gizona da).

□ Baliteke hitzaren adibide izatea Cahagui de Pomplona (AGNComp1 1259; [Ç]ahagui zuzenduko genuke) izena; ikusi behean zahato-ri buruzko eztabaida. Ilunagoa da Ochoa Garçia de Barcaagui (ArchMondV 1489). Bada, bestalde, Çagui, su fijo (PobNav 1366), San Vicente de la Sonsierrako judu baten izena, baina aski arrunta da deitura hori testuinguru juduetan, eta litekeena da euskal hitzarekin zerikusirik ez izatea.[7]

zahagi-azal ‘zahagiaren azala’: Azk (zaragi-), Urruz (zaagi-); “parche” zaratazal Azk (bizk.); “odre vacío” zatazal Azk (bizk.); elkartuetako zahat- forma dugu zaratazal-en eta zatazal-en, cf. haragi/harat-, etab.

zahagi-dantza zagi-, zaragi- Iribarren (gnaf.); ‘zafraldi’: zaragi- Otxol; dantza honetan, makilakadak ematen zaizkio zahagiari, eta hortik azaltzen da ‘zafraldi’.

zahagi-asto (“tijera en que se pone el pellejo” zaragi-a. Azk (bizk.)), zahagidun (zagi- TxAgir), zahagi egin (AgirAst [berandu etxeratzen bada, eta bearbada zagi egiña]), zahagigile (zagi- Larm), zahagiki (“pedazo de odre” zagi- Azk (bizk., bazt.)), zahagikin (zagi- Larm), zahagikintza (zagi- Larm), zahagi-mutil (‘ardo-saltzaile’: zaragi-m. TxAgir), zahagi-mutur (zagi- Larm), zahagitara (zahagita Casve), zahagito (zagito Azk (Nafgip., gnaf., azezk.); ik. zahato), zahagitxo (zagitxo Larm; zaragitxu Mogel), zahagizar (‘horditzar’: zagi- ArEgut 1965).

Zaha-gi zatitu dezakegu, eta -gi ‘gai’ materiazko atzizkia dagoela pentsatu, Boudarekin bat (1949: 45); atzizkiaren -ki alomorfo modernoagoa dugu zaki-n (ik. behean zahatoki). Lehen zatian, berriz, zahar dukegu. Dardarkaridun aldaeretarako, cf. ahate/arate (FHV 300).

Osaera honen alde garbiki mintzo da xvi. mendean irain gisa erabilia ageri den zarki/xarki: itxura guztien arabera, ‘zahagi’ da zarki/xarki horren esanahia, baditugulako batetik borracho xarquia (NavIntel 1578) eta bestetik horren itzulpen izan litekeen “borracho cuero” (NavIntel 1595; “cuero de vino viejo” dago agiri berean). Atzizkiaren alomorfo modernoarekin (-ki, ez -gi) berregindako hitza genuke zarki honetan. Ik. goian zarki/xarki (s.v. zar).

Bestalde, esanahiari dagokionez, etimologikoki ‘(zahagi/larru) zahar’ beharko zuen izan, eta gero orokortuko zen edozein zahagi adierazteko; arestiko agirietako gaztelaniak ere hala iradokitzen du, cuero de vino viejo zein cuero baititugu. Azalpen semantiko bete-betea izan gabe, zahar-ekin lotzeko esanguratsua izan daiteke Biblian egiten den bereizketa, zahagi zahar eta berrien artean (cf. goian mahatsarno berria zahagi zarretan). Ur-zahagi zaharrei eman zekiekeen erabileraz, ik. Daniel (1994: 65): antzinateko ostraka zenbaitetako informazioa dakar, eta Joben liburuko (13: 28) pasarte bat ere itzultzen du, “which grows old like a skin”; baina pasarte horren iruzkinetan beretan nabarmentzen da —ostraketako testuek ere hala lekukotzen dute— zahagi zaharrek ez dutela bere egitekoa behar bezala betetzen. Egokiagoa izango zen zahartu aditzaren ‘(larrua) ondu’ esanahiren batetik abiatzea, baina ez dago dokumentatua.

zahako (zaako 1638: Oih). ■ Ekialdeko hitza. Aldaerak dira zahako (bnaf.), zaako (Oih), zarako (zub.) eta zako (zar.), baita sabaikaridunak ere: xahako (lap., bnaf., zub.; Artxu), xarako (lap., bnaf.) eta xako (zar., erronk.). Testuetan xahako aldaera da nagusi.

Ardoa zuzenean edateko moduko zahagi txikia adierazten du (Laphitz xahakoan aski ur, Barbier azken hatsa edeki behar diozu orai xahakoari). Zuberoako Santa Graziko gizonezko biztanleez ere esaten da, Lhanderen arabera; emakumezkoez xahakina esaten da.

► Elkartu-eratorrietako zahat- formari -ko ttikigarria gehitu zaio, cf. haragi/harat- (ik. goian zahagi-azal), eta, atzizkiari dagokionez, cf. mutiko, zezenko (Morf §300; Erdi Aroan, cf. Enneco ugariak, Mendico Zorroza (SMillán 1090), etab.; cf. akit. senicco). Bukaera erromantzea da xahakina-koa.

Errotik dira baztertzekoak hitza gazt. saco-tik eratortzeko eginiko proposamenak, besteak beste ezin delako inondik ere -a- > -aha- azaldu (Mitxelena 1950a: 447, 1955b: xxxxi-xxxxii).

zahato (1022: SMillán [Salvador Zahato]). ■ Hitz zabaldua (bizk., gip., gnaf., bazt., lap.). Aldaerak dira zahato (lap.), zahatu (Pouv), zaato (Goihetxe), zarato (lap.) eta zato (bizk., gip., gnaf.; Larm); hasierako sabaikaridunak ere badaude: xahato (bnaf.), xaato (Hbarren), xato (gnaf., bazt.).

Ardoa zuzenean edateko moduko zahagi txikia adierazten du (Mburu edateko bere zato ardoa, Hbarren (arnoa) zahatoz ekarria, Kkiño zato andi bat… ia zaragi txiki bat).

□ Petersonen ustez (2009: 363), lehen lekukotasuneko Zahato izenak “cierto resabor semítico” du (orobat zerrenda bereko Gahar izenak). Donemiliaga inguruko San Jorge herrixkaren birpopulatzaileetako bat da (Salvador Zahato, cum sua uxore); horien artean, Vincenti, ollero, Teillo, tornero eta Iuliani, pelligero ere agertzen dira. Petersonek dioenez, “ollero” eta “pelligero” lanbide zehaztapenak populazio hebrearrari loturiko artisau jardunei lotzen zaizkie. Gure ustez, aukera dago, juduak izanik ere, euskal izengoitiak izan zitzaten; ezaguna da bazirela musulmanak euskal goitizenekin, cf. Mahoma Ocharra (AGNRealIII 1309) eta Mahoma Ezquerro (MonTudI 1353), besteren artean. Ik. bestalde Iruñeko [Ç]ahagui (AGNComp1 1259).

Baliteke hitzaren adibidea izatea, orobat, don Saluador Çaatolla (RegOlitII 1264; jatorri ezezaguneko izentzat dute editoreek), Zahato goitizena zukeen baten ola baldin bazen. Cf., bestalde, “Martyn Martinez de Çatotegui […] heran pobres, rehezes e borrachos continuos” (ArchBar 1493); aurretik de egonik ere, baliteke mozkorti bati jarritako goitizena izatea Çatotegui.

zahatoki “bota de cuero” zatoki Larm; zahato + -ki, atzizkiarekin alomorfo modernoarekin, ik. goian Larm zaki.

zahatondo “residuo de vino en el pellejo, de mal gusto” zatondo Azk (bizk.); zahat- + hondo.

zahatokada (zatokada Uztap).

Zahat- + -to azal daiteke, -to atzizki ttikigarriarekin (cf. neskato, jad. akit.; ik. goian zagito); etimologia erromantzea baztertzeko argudioak biltzen ari dela, Mitxelenak ez du baztertzen *za(h)agi-ko batetik abiatu ahal izatea, -ko-ren disimilazioz (Mitxelena 1955b: xxxxi-xxxxii); horren alde, nabarmentzen du zahato eta zahako sinonimoak direla, eta banaketa dialektal osagarrian daudela. Gure ustez, banaketa osagarrian egoteak ez ditu ezinbestean etimologikoki bata bestearen menpe jartzen, aski baitugu -to eta -ko atzizkiak banaketa osagarrian egotearekin. Aspaldidanik ageri dira -to eta -ko atzizkiak modu beregainean.


[1] Cf. Calduçaffarra (DinChampII 1269), Zarrakaztelu ingurukoa; esanguratsua da, Nafarroako lekukoa izanik hasperena adierazten baitu <ff> grafiak, itxuraz. Çalduçassarra transkribatu da beste edizio batean (LibOliv), ziur asko ese luzeak direlako.
[2] Itxuraz aldaera hasperendunaz ohartu gabe, zara-rekin lotzen du Mitxelenak (19733: 164). Petersonek osagai horren jatorri semitikoaren aukera aztertzen du (2009: 124-142).
[3] Etxeberri Ziburukoaren Noelac-en badago car bat, çar-en ordez egon litekeena: berehala guero ceure / car bat cinduen iauntci, / eta socca pusca batez / ceure guerrian hertsi. Dena dela, char-en ordez ere egon liteke.
[4] Sorocharra da geroago (OnomNord 1479); 1337an Corhaçar da (Orpustan 1999: 47).
[5] Honelako bilakaera ematen du: “standing (firm)” “solid” “large/old”.
[6] Hau berau lotua dagoke alem. über, gr. πρ, lat. super, etab.-ekin (Pokorny s.v.).
[7] David Petersoni eskertzen diogu bere datu-baseko adibideak eskura jartzea.