"Anaitasuna" aldizkaria

"Anaitasuna" aldizkaria

Urtea: 1968

154. zenbakia

 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Euskerazaleak Alkartasunaren lenengo batzarra. Bilbaon Carlton Hotelean, 154. zk., 1968-01-15.
 • [Garmendia, Juan; Solozabal, Paulin; Pujana, Juan Jose]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 154. zk., 1968-01-15.
 • [Zulaika, Joan]: Protestanteak, gure anaiak, Euskalerrian, 154. zk., 1968-01-15.
 • [Zabale]: Bilbaoko albistak, 154. zk., 1968-01-15.
 • Egile ezezaguna: Deustuko euskal katekesiaren urteroko jaia, 154. zk., 1968-01-15.
 • Egile ezezaguna: Euskerazko klaseak radiotik, 154. zk., 1968-01-15.
 • Egile ezezaguna: Alemanian. Siñistu eziñezko aldakuntza bat, 154. zk., 1968-01-15.
 • Egile ezezaguna: Frantzian. Profesore ospetsua, abade langille, 154. zk., 1968-01-15.
 • Egile ezezaguna: Suezian. Geienak ez dabe siñistuten geroko bizitzan, 154. zk., 1968-01-15.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Manolo Urbieta. Gizon bat. Biotz bat. Erri baten alde, 154. zk., 1968-01-15.
 • [Kintana, Xabier]: Jakingarriak, 154. zk., 1968-01-15.
 • [Baxenabartarra]: Zumarragako egun zoragarria. Xalbadorreri omenaldia, 154. zk., 1968-01-15.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Anai Berriotxoa'ren atalak. Euskeraz ondo ikasteko bide erreza, 154. zk., 1968-01-15.
 • [An egon zan bat]: Parisen, euskaldunen batzar bat, 154. zk., 1968-01-15.
 • [P.C.]: Urte barrirako liburu barri bi, 154. zk., 1968-01-15.
 • : Euskal Abestiaren IV Jaialdia, 154. zk., 1968-01-15.
 • [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: Easo Abestaldea ta Mari Lurdes Iriondo Bilbaon, 154. zk., 1968-01-15.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Mundaka, Ezagutu zure erria, 154. zk., 1968-01-15.

155. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Izkuntzeagaitik burrukak Lovainako Unibersidadean, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Bilbao, Antonio]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 155. zk., 1968-02-15.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxia, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Arenaza, Josu]: Eman ta zabal zazu munduan frutua, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Eratzailleen Komisiñoa [Migel Unamuno Saria]]: Migel Unamuno Saria. 1.go euskeraz idatzitako ipuiñen txapelketea, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Enbeita, Abel]: Bertsolariak atara ala itto?, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Enbeita, Balendin]: Aundikeriak ondoren onik ez [Bertsoak], 155. zk., 1968-02-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Besteak diñoena, 155. zk., 1968-02-15.
 • [S.P.]: [Izenbururik gabe], Bakea dala-ta, 155. zk., 1968-02-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], ...baiña egia beste gauza bat da, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Yurrebaso, Jose Antonio; Ajuriagojeaskoa, Anizeto]: Kirikiño euskal idazle ospetsua, 155. zk., 1968-02-15.
 • Egile ezezaguna: Alemaniatik. Igaz, 70.000 umek galdu eben euren gurasoen etxea, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Osagille]: Umeak zelan ondo azi, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Aita Ibabe]: Talidomida pastillea ta lepradunak, 155. zk., 1968-02-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Diharce, Jean]: Mendiz bertzaldeko [Olerkia], Euskal poesia, 155. zk., 1968-02-15.
 • [Beloki, Joan]: Iribar, 155. zk., 1968-02-15.

156. zenbakia

 • [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: Euskal pelikula (I). Ama Lur, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Solozabal, Paulin; Burgo Mendi]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Otsolarre]: Itzak, utsak. Sabiñeri, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Kortazar, Eneko]: Mesias barri bat, 156. zk., 1968-03-15.
 • Egile ezezaguna: Gogo jardunak euskeraz, 156. zk., 1968-03-15.
 • Egile ezezaguna: Euskal Kulturearen Astea Bilbaon, 156. zk., 1968-03-15.
 • Egile ezezaguna: Gotzain urrezko ezteguak, 156. zk., 1968-03-15.
 • Egile ezezaguna: Musika jaialdia, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Arregi, Rikardo]: Katolikoak Vietnameko guduan, Uste izan, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Zabale]: Bertsolariak Donostian, 156. zk., 1968-03-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 156. zk., 1968-03-15.
 • Egile ezezaguna: Alemaniatik, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Osagille]: Rh odoleko gaixoa, 156. zk., 1968-03-15.
 • [Ibarrondo, Felix]: Zarautz, euskal musikearen indar bat, 156. zk., 1968-03-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 156. zk., 1968-03-15.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Joxe Migel Maiz, 156. zk., 1968-03-15.

157. zenbakia

 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Euskera batu baten alde, 157. zk., 1968-03-30.
 • [Maortua, Miren; Gergeztarra]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 157. zk., 1968-03-30.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 157. zk., 1968-03-30.
 • [B.K.]: San Iñaziok egin ez ebana, 157. zk., 1968-03-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: San Martin jaunaren itzaldia. Euskal erriaren arerio nagusienak ez dagoz politikan, 157. zk., 1968-03-30.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 157. zk., 1968-03-30.
 • [Arregi, Rikardo]: Debaldeko gauzak, Uste izan, 157. zk., 1968-03-30.
 • Kintana, Xabier [Kintana, Xabier]: Joan Manuel Serrateri idazki idigia, 157. zk., 1968-03-30.
 • [Aixola]: [Izenbururik gabe], Jakingarriak, 157. zk., 1968-03-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], ...baiña egia beste au da, 157. zk., 1968-03-30.
 • [Arenaza, Josu]: Munduko erriak askatasun bidean, 157. zk., 1968-03-30.
 • Egile ezezaguna: Erroman baimena emon deutsoe Holandako Katezismuari, 157. zk., 1968-03-30.
 • [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: Euskal pelikula (II). Ama Lur, 157. zk., 1968-03-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 157. zk., 1968-03-30.
 • Belu [Belu]: Erbestean ikusia, 157. zk., 1968-03-30.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Larrabetzu, Ezagutu zure erria, 157. zk., 1968-03-30.

158. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Sekulako izketaldia. Mirari bat Habanan?, 158. zk., 1968-04-15.
 • [Ormaza, Xabier; Solozabal, Paulin; Torrealdai, Joan Mari]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: Euskerazaleak. Euskerea Erabilte Aldeko Alkartasuna. Lenengo Zintzotasun Sariketea. Bizkaiko Aurrezki Kutxearen babesean, 158. zk., 1968-04-15.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: Ondarruko Saenz Anaiak, 158. zk., 1968-04-15.
 • Sarduy, Deunoro [Sardui, Deunoro]: Entzun entzunda gero, Bertsolari sariketeari buruz, 158. zk., 1968-04-15.
 • San Martin, Juan [San Martin, Juan]: Anaitasunaren zuzendariari, Bertsolari sariketeari buruz, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: Zer jazo da Cuban?, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Gizarteko gauzak, 158. zk., 1968-04-15.
 • [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: Euskal pelikula (III). Ama Lur, 158. zk., 1968-04-15.
 • [Ibur]: Urrearen gorabeerak, 158. zk., 1968-04-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Baiña egia beste au ei da, 158. zk., 1968-04-15.
 • [Zabale]: Urrutikuskiña: "Urkoa ikusi eziña", 158. zk., 1968-04-15.
 • [Arregi, Rikardo]: Erromantizismoa, Uste izan, 158. zk., 1968-04-15.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Euskalerria Espaiñiko arraintza estadistiketan, Arraintza kontuak, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 158. zk., 1968-04-15.
 • Egile ezezaguna: Ziortza-Bolibar, Ezagutu zure erria, 158. zk., 1968-04-15.

159. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Maiatzaren 5gna. Itxasgizonen eguna, 159. zk., 1968-04-30.
 • [Torrealdai, Joan Mari; Zelaieta, Angel; Bilbao, Antonio]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 159. zk., 1968-04-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Gaurko abestiak euskeraz, 159. zk., 1968-04-30.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 159. zk., 1968-04-30.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 159. zk., 1968-04-30.
 • [Altuna, Josu]: Azkarate barriro txapeldun?, 159. zk., 1968-04-30.
 • Egile ezezaguna: Zegaitik ezin leiteken Jacqueline Kennedy barriro ezkondu, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 159. zk., 1968-04-30.
 • [Goiria, Jose Antonio]: Eleizgizonak, euskaldunak euren eleizatik uxatuten, 159. zk., 1968-04-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Gaurko euskerea, 159. zk., 1968-04-30.
 • : Italian. Federalismurantz, 159. zk., 1968-04-30.
 • : Frantzian. Abadeak, barkuen bedeinkaziñoaren kontra, 159. zk., 1968-04-30.
 • Egile ezezaguna: USAn. Obispo katolikuak eta razismua, 159. zk., 1968-04-30.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Itxasoetako arrain erreserbak agortzera ete doaz?, Arraintza kontuak, 159. zk., 1968-04-30.
 • Egile ezezaguna: Espaiñiko gizon Ospetsuenak, 159. zk., 1968-04-30.
 • [Arregi, Rikardo]: Amorraziñoa, Uste izan, 159. zk., 1968-04-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 159. zk., 1968-04-30.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Sukarrieta, Ezagutu zure erria, 159. zk., 1968-04-30.

160. zenbakia

 • [Arenaza, Josu]: Urteurren ospetsu bat. Gizonaren Eskubideen Autorkizuna. 1948-1968, 160. zk., 1968-05-15.
 • [Bilbao, Felix; Torrealdai, Joan Mari; Txakartegi, Jose]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 160. zk., 1968-05-15.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 160. zk., 1968-05-15.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Euskerearen batasuna, 160. zk., 1968-05-15.
 • [Abello Durán, Maria-Ture; Abello Esteve, Jordi]: Serrat dala ta eztala, 160. zk., 1968-05-15.
 • [Aixola]: Izarren igesa, Gaurko jakintza bideetan, 160. zk., 1968-05-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 160. zk., 1968-05-15.
 • [Arregi, Rikardo]: Gu traketsok, Uste izan, 160. zk., 1968-05-15.
 • Egile ezezaguna: Populorum progressio entziklikearen lenengo urteurrenean. Indarrezko bideak ala bakezkoak?, 160. zk., 1968-05-15.
 • Egile ezezaguna: Amodiozko kartak, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 160. zk., 1968-05-15.
 • Egile ezezaguna: Santo Domingon. Pobre izatea, gatxa da, 160. zk., 1968-05-15.
 • Egile ezezaguna: USAn. Monja ta obispoen arteko gorabeerak, 160. zk., 1968-05-15.
 • Egile ezezaguna: Perun. Gizarteko justiziaren alde, 160. zk., 1968-05-15.
 • [Saratarra]: Maiatzaren 19'an bertsolariak Sara'n. Lapurdi-Baxenabarra, Bizkairen aurka, 160. zk., 1968-05-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 160. zk., 1968-05-15.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Ondarru, Ezagutu zure erria, 160. zk., 1968-05-15.

161. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Unibersidadean zer jazoten da?, 161. zk., 1968-05-30.
 • [Zurutuza, A.]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 161. zk., 1968-05-30.
 • Egile ezezaguna: Santutxuko euskal eguna, 161. zk., 1968-05-30.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 161. zk., 1968-05-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Bertsolariak eta abeslariak, 161. zk., 1968-05-30.
 • Argiñarena, Mikel [Arizpe]: Aita Arrupek Nortamerikako jesuiteri zuzendutako idazkia, 161. zk., 1968-05-30.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Bertsolarien txapelketa nagusia, 161. zk., 1968-05-30.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 161. zk., 1968-05-30.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Demokrazia: requiescat in pace, 161. zk., 1968-05-30.
 • Egile ezezaguna: Larrauriko monjen auzia. Euskerazko mezea dala ta eztala, 161. zk., 1968-05-30.
 • [Zabale]: Jabier Ormaza ostikolaria, 161. zk., 1968-05-30.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Umeen lana arraintza ontzietan, Arraintza kontuak, 161. zk., 1968-05-30.
 • Egile ezezaguna: Lotsorra naiz neskakaz berba egiteko, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 161. zk., 1968-05-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 161. zk., 1968-05-30.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Balmaseda, Ezagutu zure erria, 161. zk., 1968-05-30.

162. zenbakia

 • ["Gerediaga" alkartea]: Gerediaga alkarteak eratua. Euskal Idazleen Batzarra. Zegaitik, zelan eta zetarako literatura euskerearen batasuna?, 162. zk., 1968-06-15.
 • [Txakartegi, Jose; Arantzamendi; X.X.]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 162. zk., 1968-06-15.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Garrantzi andiko liburua. "Gizadiaren historia", 162. zk., 1968-06-15.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 162. zk., 1968-06-15.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Bertsolarien Txapelketa Nagusia. Bertsolarien jokabide barria, 162. zk., 1968-06-15.
 • Egile ezezaguna: Euskerazaleak. Euskera erabilte aldeko Alkartasuna. "Umeei euskera irakasteko metodu" onenari 50.000 pesetako saria Bizkai-Erasketxeak emona, 162. zk., 1968-06-15.
 • Egile ezezaguna: Erreboluziñoa ta Camilo Torres, 162. zk., 1968-06-15.
 • Egile ezezaguna: Frantzian. Ikasle progresistak, 162. zk., 1968-06-15.
 • Egile ezezaguna: Helder Cámara. Irugarren munduko profetea, 162. zk., 1968-06-15.
 • [Zabale]: Fabian Ormaetxe Abeslaria, 162. zk., 1968-06-15.
 • Egile ezezaguna: Autopistetako neskak, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 162. zk., 1968-06-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 162. zk., 1968-06-15.
 • [Aranberri, Luis Alberto]: «Itxaroten zaitugu», 162. zk., 1968-06-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 162. zk., 1968-06-15.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Zeanuri, Ezagutu zure erria, 162. zk., 1968-06-15.

163. zenbakia

 • [San Martin, Juan]: Euskerearen batasunaz. Euskaltzaindiaren asmoa, 163. zk., 1968-06-30.
 • [Landajuela, Anton; Renteria, Joseba Andoni; Mundakar bat]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 163. zk., 1968-06-30.
 • [Elortza]: Aldi barriak. Euskerearentzat eskubide barriak, 163. zk., 1968-06-30.
 • Egile ezezaguna: Erroma. Gizonaren eskubideak, 163. zk., 1968-06-30.
 • Egile ezezaguna: Espaiñia. Uri inguruetako eleizak, 163. zk., 1968-06-30.
 • Egile ezezaguna: Yugoslavia. Estudianteen erlejiñoa, 163. zk., 1968-06-30.
 • Egile ezezaguna: Euskal literatura sariak, 163. zk., 1968-06-30.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Ezkertiar barrien azkeneko urtea, 163. zk., 1968-06-30.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 163. zk., 1968-06-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Xabier Leteren lenengo liburua, 163. zk., 1968-06-30.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Bertsolarien txapelketa nagusia. Epaiketarako bide barria, 163. zk., 1968-06-30.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Arrain saltxitxak, Arraintza kontuak, 163. zk., 1968-06-30.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 163. zk., 1968-06-30.
 • [Zelaieta, Angel]: Bilbaoko «Gran Vía»n zear, 163. zk., 1968-06-30.
 • : [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 163. zk., 1968-06-30.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Munitibar, Ezagutu zure erria, 163. zk., 1968-06-30.

164. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Estudianteekin, 164. zk., 1968-07-15.
 • [Atxuriko Aitor; Gereño, Xabier; Landajuela, Anton; Renteria, Joseba Andoni]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 164. zk., 1968-07-15.
 • [Kalzada, Julen]: Euskaltasuna ta erdalkeria, 164. zk., 1968-07-15.
 • Egile ezezaguna: Ermuko Euskal Idazleen Jardunaldietako erabagiak, 164. zk., 1968-07-15.
 • [Altuna, Josu]: Berasaluze IV, pelotari bikaiña, 164. zk., 1968-07-15.
 • Egile ezezaguna: Deustuko Unibersidadean. Euskerea, ikasi bearrekoa filosofia gaietan, 164. zk., 1968-07-15.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Pariseko erreboluziñoa, 164. zk., 1968-07-15.
 • [Artetxe, Jose]: Fedea, 164. zk., 1968-07-15.
 • [La Vie Catholique aldizkariko idazleak]: Zer diñoe frantsesak eurak ikasleen mobimentuagaitik?, 164. zk., 1968-07-15.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Aurtengo bokart kosterea, Arraintza kontuak, 164. zk., 1968-07-15.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Plastikuzko arraintza ontziak, Arraintza kontuak, 164. zk., 1968-07-15.
 • [Etxezaharreta, Luzien]: Mugaz andiko ikasleak euskal Unibersidade barri bat nai dabe, 164. zk., 1968-07-15.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 164. zk., 1968-07-15.
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: Zaartzaroaren bildur, 164. zk., 1968-07-15.
 • Egile ezezaguna: Ama Lur, 164. zk., 1968-07-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 164. zk., 1968-07-15.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Markiña, Ezagutu zure erria, 164. zk., 1968-07-15.

165. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Gizonaren eskubideen XXgn. urteurrenean. Aita Arrupek diño, 165. zk., 1968-07-30.
 • [Landajuela, Anton; Txakartegi, Jose]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 165. zk., 1968-07-30.
 • [Davant, Jean Louis]: Diruaren Europatik gizonen Europara, 165. zk., 1968-07-30.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Zegaitik ez euskal ortografia?, 165. zk., 1968-07-30.
 • [Bermeoko bat]: Itz internazionalak, zeintzuk dira?, 165. zk., 1968-07-30.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 165. zk., 1968-07-30.
 • [Gaztañaga]: Protestanteak euskeraz, 165. zk., 1968-07-30.
 • Egile ezezaguna: Johnson presidentea, katoliku?, 165. zk., 1968-07-30.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Pariseko gertaerak direala ta, 165. zk., 1968-07-30.
 • Egile ezezaguna: Jupp Elze boxeadorea, 165. zk., 1968-07-30.
 • [Uriagereka, Jose Manuel]: Gaurko Korea, Eguzkialdeko barriak, 165. zk., 1968-07-30.
 • Egile ezezaguna: 1970: Madrilletik New Yorkera ordu bitan, Gaurko jakintza bideetan, 165. zk., 1968-07-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 165. zk., 1968-07-30.
 • [Zelaieta, Angel]: Berriz, Ezagutu zure erria, 165. zk., 1968-07-30.

166. zenbakia

 • [Lasa, J.M.]: Biafra eta Katolikuok, 166. zk., 1968-08-15.
 • [Altuna, Josu; Landajuela, Anton; Motxela, Antonio; Txakartegi, Jose; Loretxu; Gorbeatarra]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 166. zk., 1968-08-15.
 • Larresoro [Alvarez Enparantza, Jose Luis]: Eskerrik asko, Estitxu!, 166. zk., 1968-08-15.
 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Batasunaren arrazoiak, 166. zk., 1968-08-15.
 • [Aranberri, Luis Alberto]: Batasuna dala ta, 166. zk., 1968-08-15.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Ez gara eritxi bereko, 166. zk., 1968-08-15.
 • Egile ezezaguna: Egia jakiteko eskubidea, 166. zk., 1968-08-15.
 • Egile ezezaguna: Neuk ikusi neban neure begiokaz, 166. zk., 1968-08-15.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Opor egunak Lapurdin, 166. zk., 1968-08-15.
 • [Arregi, Rikardo]: Esperantzea, Uste izan, 166. zk., 1968-08-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 166. zk., 1968-08-15.
 • Idoyaga, Xabier [Idoyaga, Xabier]: Gaurko Japoneri begiratu arin bat, Eguzkialdeko barriak, 166. zk., 1968-08-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 166. zk., 1968-08-15.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Andres Gandarias, 166. zk., 1968-08-15.

167. zenbakia

 • [Lasa, Jose]: Aita Santuak barriro berba egin dau, 167. zk., 1968-08-30.
 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Euskerearen batasunaz barriro, 167. zk., 1968-08-30.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 167. zk., 1968-08-30.
 • Hernandorena [Gutierrez, Juan Miguel]: Jose Arteche'ren "El Punto Cero", 167. zk., 1968-08-30.
 • [Perez Bilbao, Antonio]: Europa barriari begira. Servan-Schreiber eta Amerikaren axuta, 167. zk., 1968-08-30.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Berlingo milla ta bat gau gorriak, 167. zk., 1968-08-30.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Humanae Vitae Entziklikea. Ez dira danak eritxi bateko, 167. zk., 1968-08-30.
 • [Zelaieta, Angel]: Pildorea, 167. zk., 1968-08-30.
 • [Artetxe, Jose]: Ama Lur, 167. zk., 1968-08-30.
 • [Eizmendi, Iñaki]: Kontzilio osteko aldakuntzak, 167. zk., 1968-08-30.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 167. zk., 1968-08-30.
 • [E.E.]: Munduko bearrizanak, 167. zk., 1968-08-30.
 • [Harizpe]: Eleizearen izakerea. Len eta gaur, 167. zk., 1968-08-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 167. zk., 1968-08-30.
 • [Kostatarra]: Donibaneko arraintzaleen egoerea, Arraintza kontuak, 167. zk., 1968-08-30.
 • Egile ezezaguna: Arraintzale baten eriotzea, Arraintza kontuak, 167. zk., 1968-08-30.

168. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Batasuna, 168. zk., 1968-09-15.
 • [Atxuriko Aitor; Landajuela, Anton; X.Z.]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 168. zk., 1968-09-15.
 • Egile ezezaguna: Bilbaoko diosesiko barriak, 168. zk., 1968-09-15.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Noizko, txistulari alardeak Bilbaon?, 168. zk., 1968-09-15.
 • [Arregi, Rikardo]: Askotarikoa, Uste izan, 168. zk., 1968-09-15.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Pariseko erreboluziñoa eta gure unibersidadea, 168. zk., 1968-09-15.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Euskal Akademiaren urrezko ezteguetan, 168. zk., 1968-09-15.
 • Egile ezezaguna: Euskal Akademiaren batzar nagusia Arantzazun. Urrillaren 3-5, 168. zk., 1968-09-15.
 • Egile ezezaguna: Arpidedunen listea, 168. zk., 1968-09-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 168. zk., 1968-09-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 168. zk., 1968-09-15.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Euskal abeslari barriak, 168. zk., 1968-09-15.

169. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Periodikuak ez diñoena. Txekoslobakiako Kristiñauak, 169. zk., 1968-09-30.
 • [Aramendi, Kakel; Gallastegi, Juan Bizente; Bakezale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 169. zk., 1968-09-30.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 169. zk., 1968-09-30.
 • [Perez Bilbao, Antonio]: Egun bat Arantzazun. Bisitatzaille baten biozkadak, 169. zk., 1968-09-30.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Mugea igaroten dabenak, 169. zk., 1968-09-30.
 • [Gaztañaga]: Kezkak. "Zenbat korrejidu bear dauan idazleak...", 169. zk., 1968-09-30.
 • [Basabil]: Arabako euskal abestiak direala ta, 169. zk., 1968-09-30.
 • [Davant, Jean Louis]: Gure gazteak zegaitik Euskal Erritik igesi?, Mugaz andik, 169. zk., 1968-09-30.
 • Egile ezezaguna: Hendaiako lantegi au lakorik gitxi munduan, Mugaz andik, 169. zk., 1968-09-30.
 • Idoyaga, Xabier [Idoyaga, Xabier]: Japones berbetea, Eguzkialdeko barriak, 169. zk., 1968-09-30.
 • Egile ezezaguna: Kontzilio osteko aldakuntzak. Ipar Amerikako monjak, 169. zk., 1968-09-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Xabier Leteren lenengo diskoa, 169. zk., 1968-09-30.
 • [Arregi, Rikardo]: Esku zikiñak, Uste izan, 169. zk., 1968-09-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 169. zk., 1968-09-30.
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: Itxasalde paregabean, 169. zk., 1968-09-30.

170. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Humanae Vitae. Katolikuen eritxiak, 170. zk., 1968-10-15.
 • [Landajuela, Anton; Aranberria; Loretxu; Gorbeatarra; Bakezale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 170. zk., 1968-10-15.
 • [Harizpe]: Leen eta gaur. Eleizearen indarra ta influentzia, 170. zk., 1968-10-15.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Euskal abeslarientzat. Abrako Leenengo Sariketea, 170. zk., 1968-10-15.
 • [Etxaburu, Jose Maria]: Euskal Errian. Guraso baten eritxia, "Humanae Vitae" entziklikearen ostean, 170. zk., 1968-10-15.
 • Egile ezezaguna: Inglaterran. Ekatx gogorra Eleiza barruan, "Humanae Vitae" entziklikearen ostean, 170. zk., 1968-10-15.
 • Egile ezezaguna: Alemanian. Mukertasun ikaragarria, "Humanae Vitae" entziklikearen ostean, 170. zk., 1968-10-15.
 • [Davant, Jean Louis]: Bizi leitekez Euskal Errian euskaldun guztiak?, Mugaz andik, 170. zk., 1968-10-15.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 170. zk., 1968-10-15.
 • Egile ezezaguna: Vaticanoko radioak esan dauana, 170. zk., 1968-10-15.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniako demokrazia erritarra, 170. zk., 1968-10-15.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 170. zk., 1968-10-15.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Euskal erriko kantari barriak, 170. zk., 1968-10-15.

171. zenbakia

 • [Euskaltzaindia]: Arantzazuko Batzarra. Alkartasun gogoa nagusi, 171. zk., 1968-10-30.
 • [S.C.R. Arrate; S.C.R. Arrate; Landajuela, Anton; Txakartegi, Jose; Goiuri-Axpe]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 171. zk., 1968-10-30.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Lurdes Iriondo ezkondu egin da, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Uriagereka, Jose Manuel]: Gaurko Korea, Eguzkialdeko barriak, 171. zk., 1968-10-30.
 • Egile ezezaguna: Euskaltzaindia. Arantzazuko erabagi eta lanen aurrerapena, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Harizpe]: Eleizearen gaurkotasuna, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Kalzada, Julen]: Mexikotarrak ez ete ditue nai izan Olinpi-jolasak?, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Zelaieta, Angel]: Galdakanoko euskal jaia, 171. zk., 1968-10-30.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Arraintzaleen Kofradiak eta Eleizearen dotriña soziala, Arraintza kontuak, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Akesolo, Lino]: Euskerazko leenengo liburu iru izkuntzatan, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Urbieta, Imanol]: Euskal musika ariñaren gatxa ta etorkizuna, 171. zk., 1968-10-30.
 • [Artetxe, Jose]: Dirua eta kulturea, 171. zk., 1968-10-30.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 171. zk., 1968-10-30.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Euskal erriko kantari barriak, 171. zk., 1968-10-30.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper