"Anaitasuna" aldizkaria

"Anaitasuna" aldizkaria

Urtea: 1967

143. zenbakia

 • [Zabale]: Bide Barrietatik, 143. zk., 1967-01-15.
 • Sabin; Barrizale; Salatari; Baseuntz; Maguregi, Rosa Mari; Portu-Zale [Maguregi, Rosa Mari; Zelaieta, Angel; Sabin; Barrizale; Baseuntz; Portu-zale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 143. zk., 1967-01-15.
 • [Nabarniz]: Gerrarik ez eidogu izango, Mundua mundu, 143. zk., 1967-01-15.
 • [Zubizarreta, Antonio]: Bob ala Ted, lendakari...?, Mundua mundu, 143. zk., 1967-01-15.
 • [Zelaieta, Angel]: Italiako komunistak, Mundua mundu, 143. zk., 1967-01-15.
 • Berriatua, Imanol [Berriatua, Imanol]: [Izenbururik gabe], Kristiñau erriko barriak, 143. zk., 1967-01-15.
 • : Urte barria, bizimodu barria, Baserria, 143. zk., 1967-01-15.
 • [Ibarra, Karmen]: Erri ikastolak, 143. zk., 1967-01-15.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Zer pasetan da Bilbao erri irratian, 143. zk., 1967-01-15.
 • [Aldarra, J.]: Bilboko kaleak, 143. zk., 1967-01-15.
 • [Arana Martija, Jose Antonio]: Gure musika barria, 143. zk., 1967-01-15.
 • [euskal abestiaren sariketako antolatzalleak]: Aurrera doa Euskal Abestiaren Irugarren Sariketa, 143. zk., 1967-01-15.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Bermeo, Ezagutu zure erria, 143. zk., 1967-01-15.

144. zenbakia

 • [Zabale]: Bearrezkoetan batasuna, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Joxe Mari]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Txori-Alai]: Australian Bizkaitarrak, 144. zk., 1967-01-31.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Erlejiñoa ta politikea, 144. zk., 1967-01-31.
 • Berriatua, Imanol [Berriatua, Imanol]: Erriaren liburua, Kristiñau erriko barriak, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Torrealdai, Joan Mari]: Aiko-maiko naiko, 144. zk., 1967-01-31.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Au, ori ta bestea, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Aranburu, Jose Antonio]: Alkarizketa errexa ete?, Eritxi billa, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Kintana, Xabier]: Noiz arte olan?, Eritxi billa, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Gerrikagoitia, Erramon]: Deusto'ko Unibersidadean, Eritxi billa, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Zabale]: Etxebarriko lantegiko barri, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Ugarteburu, Angel]: Gizarte-arazoak, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: Zine Egille ospetsu baten eriotza dala-ta, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Aita Ibabe]: Legardunak, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Ibarra, Karmen]: Gure errietako gaurko gaztediaren egoerea, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Aita Ibabe]: Bitariko berbakera edo bilinguismoa dala-ta..., 144. zk., 1967-01-31.
 • [Gerrikagoitia, Erramon]: Agintariak dirala-ta, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Arana Martija, Jose Antonio]: Gure dantza barriak, 144. zk., 1967-01-31.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Zergaitik ez protesta danzak eta umeenak, 144. zk., 1967-01-31.
 • [Soloeta-Astarbe, Nikolas]: Bai, Euskerazko Izenak, 144. zk., 1967-01-31.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Gernika, Ezagutu zure erria, 144. zk., 1967-01-31.

145. zenbakia

 • [Zabale]: Cardijn Kardenala Gaztea da, 145. zk., 1967-05.
 • [Lasuen, Balendin; Sardui, Deunoro; Aranberria; Barrizale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 145. zk., 1967-05.
 • [Zurutuza, A.]: Gorriak Baticano-an, Mundua mundu, 145. zk., 1967-05.
 • Berriatua, Imanol [Berriatua, Imanol]: Liturgia barria, Kristiñau erriko barriak, 145. zk., 1967-05.
 • [Izagirre, Felipe]: Erri eritxia Eleiz barruan, 145. zk., 1967-05.
 • [Arenaza, Josu]: Euskal kirolariekaz Mungian, 145. zk., 1967-05.
 • [Salari]: Txirrindularien giroa, 145. zk., 1967-05.
 • [Altuna, Josu]: Amorebieta IV pelotaria saritua, 145. zk., 1967-05.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Neguko bokarta, 145. zk., 1967-05.
 • Sarduy, Deunoro [Sardui, Deunoro]: Erantzuna, 145. zk., 1967-05.
 • [Oar-Arteta, Jose Antonio]: Noiz arte olan, 145. zk., 1967-05.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: 104 urte, 145. zk., 1967-05.
 • [Pakomio]: Militarrak, Prailleak, Abadeak, Neskak Euskeraz. Nun... Pumanieska'n, 145. zk., 1967-05.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Aurten, bizkaitar asko sarituen artean, 145. zk., 1967-05.
 • [Gereño, Xabier]: Zegaitik ez ule luzeak, 145. zk., 1967-05.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Sopelana, Ezagutu zure erria, 145. zk., 1967-05.

146. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Oiñarriak, 146. zk., 1967-06.
 • Sabin; Yurrebaso; Maguregi'tar R.M.; Anaitasuna [Maguregi, Rosa Mari; Yurrebaso, Jose Antonio; Sabin; Anaitasuna]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 146. zk., 1967-06.
 • [Zurutuza, A.]: Erensugea ta artza, Mundua mundu, 146. zk., 1967-06.
 • [Barrutia, J.]: Robert Kennedy, nora, Mundua mundu, 146. zk., 1967-06.
 • Berriatua, Imanol [Berriatua, Imanol]: Katoliku Aziñoa Munduan, Kristiñau erriko barriak, 146. zk., 1967-06.
 • [Izagirre, Felipe]: Holanda: teologuen erria, 146. zk., 1967-06.
 • [Jim Aurrera]: Euskal Ikubilkariak, 146. zk., 1967-06.
 • [Ajuria, A.]: Juan Antonio Mogel, 146. zk., 1967-06.
 • [Arenaza, Josu]: Beste euskal histori triste bat, 146. zk., 1967-06.
 • [Ibarra, Karmen]: Gaztedia Jakintzaren Aurrean, 146. zk., 1967-06.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: Gizona Izar Artean, Otoitzean, 146. zk., 1967-06.
 • [Kalzada, Julen]: Euskal gaztedia, 146. zk., 1967-06.
 • [Legarreta, Jon]: 1967, bakearen urtea, 146. zk., 1967-06.
 • [Kantale]: Euskal Abestiaren Irugarren Sariketa: «Txoria kaiolan» abestiaren egilleagaz, 146. zk., 1967-06.
 • Egile ezezaguna: Euskal zinea, 146. zk., 1967-06.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Zornotza-Amorebieta, Ezagutu zure erria, 146. zk., 1967-06.

147. zenbakia

 • [Zubeldia, Iñaki]: Eliezer Ben Yehuda. "Hebreo" izkuntzaren sortzaillea, 147. zk., 1967-06.
 • [Aranburu, Jose Antonio; Barrizale; Abina'tarra; Zabalarre]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 147. zk., 1967-06.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Israel edo erri baten bizi-naia, Mundua mundu, 147. zk., 1967-06.
 • [Berriatua, Imanol]: Belauniko munduaren aurrean, Kristiñau erriko barriak, 147. zk., 1967-06.
 • [Izagirre, Felipe]: [Izenbururik gabe], Eleiza Gaurko Munduan, 147. zk., 1967-06.
 • Sabin [Sabin]: Pelota Txapelketa Dala-ta, 147. zk., 1967-06.
 • [Aboitiz, A.]: Marshall Gernikan, 147. zk., 1967-06.
 • [Astigar-Mendi]: Goseak illak, 147. zk., 1967-06.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Volanta Sareak Dirala-ta, Arraintza kontuak, 147. zk., 1967-06.
 • [Arana Martija, Jose Antonio]: Eusko Margo Ertirik, Bai?, 147. zk., 1967-06.
 • Sabin [Sabin]: Zertako morokil ori?, 147. zk., 1967-06.
 • [Mendizabal, Julen]: Ule luzeak dirala-ta. Xabier Gereño'ri idazki agiria, 147. zk., 1967-06.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Sestao, Ezagutu zure erria, 147. zk., 1967-06.

148. zenbakia

 • [Paulo VI]: Errien aurrerakuntza. Populorum progressio, 148]. zk., 1967-08.

149. zenbakia

 • [Uriona, Josu]: Agur Balentin, 149. zk., 1967-09.
 • [Atxuriko Aitor; Baraiazarra, Luis; Maortua, Miren]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 149. zk., 1967-09.
 • [Legarreta, Jon]: Datorren urtean, Jerusalem'en, 149. zk., 1967-09.
 • [Aurre-Apraiz, Balentin]: Eztogu ontzat artzen, 149. zk., 1967-09.
 • [Izagirre, Felipe]: [Izenbururik gabe], Eleiza Gaurko Munduan, 149. zk., 1967-09.
 • [Aurre-Apraiz, Balentin]: Biozkadak, 149. zk., 1967-09.
 • [Etxeberria, J.R.]: Triunfalismoa Españiko Eleizan?, 149. zk., 1967-09.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: Euskera yenka-dantzan, Urduliz'en, 149. zk., 1967-09.
 • [Erkiaga, Eusebio]: Euskaltzaindiaren deia. Euskal aldizkarien zuzentzaileei eskaria, idazle batzuen zabarkeriz, 149. zk., 1967-09.
 • [Txorizale]: Txori polita kaiolan, 149. zk., 1967-09.
 • Enbeita, Balendin [Enbeita, Balendin]: Gazte bat Askatasuna eskatzen [Bertsoak], 149. zk., 1967-09.
 • [Etxaide, Yon]: Gure lotsagarria, 149. zk., 1967-09.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Bilbo egaleko kontuak, 149. zk., 1967-09.
 • [Zabale]: Urkiaga'tar Estepan "Lauaxeta", 149. zk., 1967-09.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Mungia, Ezagutu zure erria, 149. zk., 1967-09.

150. zenbakia

 • [Zubeldia, Iñaki]: Eliezer Ben Yehuda. Idazle eta Jakintsu (II), 150. zk., 1967-09.
 • [Aranburu, Jose Antonio; Gerrikagoitia, Erramon; Naberan, Jesus]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 150. zk., 1967-09.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Ikusten eta ikasten, 150. zk., 1967-09.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik, 150. zk., 1967-09.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Europatik zear, 150. zk., 1967-09.
 • [Egurrola, Bitor]: Euskal Abadegai-etxea, 150. zk., 1967-09.
 • [Larrea, S.]: Beste eritxi bat, 150. zk., 1967-09.
 • [Bein beiñeko batzorde artezkaria [Euskerazaleak]]: Euskerazaleak. Euskera erabilte aldeko alkartasuna, 150. zk., 1967-09.
 • Deunoro [Sardui, Deunoro]: Zugaz gelditzen naz, 150. zk., 1967-09.
 • [Enbeita, Balendin]: Balentin Uriona'ri [Bertsoak], 150. zk., 1967-09.
 • [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: Enkartaziñoetako Txistularien II Txapelketa, 150. zk., 1967-09.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Ule Luzeak eta..., 150. zk., 1967-09.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Euskerea ta Euskeragaz zer ikusirik ez dauken Oiturak, 150. zk., 1967-09.
 • Egile ezezaguna: Euskal Abestiaren IV Sariketa, 150. zk., 1967-09.
 • [Gallastegi, Lander]: Euskal Abesti Sariketari buruz, 150. zk., 1967-09.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Muxika, Ezagutu zure erria, 150. zk., 1967-09.

151. zenbakia

 • [Elortza]: Israel, Israel da, baiña gu..., 151. zk., 1967-10.
 • [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis; J.A.; Kaiku; Aiatx; Mungi alboko erritarra; Arronategi]: [Izenbururik gabe], 151. zk., 1967-10.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: Euskaldunok, ez gara buru-gogorrak, 151. zk., 1967-10.
 • [Arenaza, Josu]: Ume lapurretan, 151. zk., 1967-10.
 • [Aranburu, Jose Antonio]: Alkartzea: Gaur eguneko lege bat, 151. zk., 1967-10.
 • [Bellany, Edward]: Ur oxiñaren ipuiña, 151. zk., 1967-10.
 • [Enbeita, Balendin]: Vietnam'go gerra [Bertsoak], 151. zk., 1967-10.
 • [Amuriza, Xabier]: Yon Lopategui, Bertsolari Aundia, 151. zk., 1967-10.
 • Aldeko [Aldeko]: Ereño Zarreko Lagunak. Ereño Zarreko Ermita'ren alde'ko bakundea, 151. zk., 1967-10.
 • [Angoitia, Sebastian]: Zabaletako euskal dantzazko I txapelketa, 151. zk., 1967-10.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Elantxobe, Ezagutu zure erria, 151. zk., 1967-10.

152. zenbakia

 • Egile ezezaguna: A zan gizona, a!, 152. zk., 1967-12.
 • [Angoitia, Sebastian; Yurrebaso, Jose Antonio; Sabin]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 152. zk., 1967-12.
 • Gereño, Xabier [Gereño, Xabier]: Unibersalismo faltsoa, 152. zk., 1967-12.
 • [Andrinua, Martzel]: Fama lapurretan (Arenaza'tar Yosu'ri erantzuna), 152. zk., 1967-12.
 • [Arenaza, Josu]: Aita Martzel'eri, 152. zk., 1967-12.
 • [Otsolarre]: «H» dala-ta Sabin-eri, 152. zk., 1967-12.
 • Azurmendi, Joxe [Azurmendi, Joxe]: Neomarxismoa, 152. zk., 1967-12.
 • [Yurrebaso, Jose Antonio]: Bizkaiko Euskal Idazlerik Ospetsuenak (Alkar izketa bat Ajuriagogeaskoagaz), 152. zk., 1967-12.
 • [Garmendia, Juan]: Nikolas Ormaetxea "Orixe", 152. zk., 1967-12.
 • Egile ezezaguna: Abenduaren 8an, Bilbaon. Bizkaia ta Gipuzkoa Artearen eta Karidadearen alde, 152. zk., 1967-12.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Zeberio, Ezagutu zure erria, 152. zk., 1967-12.

153. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Bakearen eguna, 153. zk., 1967-12.
 • [Maortua, Miren]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 153. zk., 1967-12.
 • [Egurrola, Bitor]: «Zer edo zer», 153. zk., 1967-12.
 • [Pujana, Juan Jose]: Bernardo Arrizabalaga'ri, 153. zk., 1967-12.
 • Anaitasuna [Anaitasuna]: Urte bat joan, 153. zk., 1967-12.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Bakea. Gabonetako karta bat, 153. zk., 1967-12.
 • [Ibarrondo, Felix]: Zigor, 153. zk., 1967-12.
 • [Oar-Arteta, Jose Antonio]: (Los Barroeta) Barroeta'rrak ¿nor dira?, 153. zk., 1967-12.
 • [Kalzada, Julen]: Euskaldun jakintsua, 153. zk., 1967-12.
 • [Zabale]: Abaitua'tar Begoña Abeslaria, 153. zk., 1967-12.
 • [Astigar-Mendi]: Alkar-izketarako oiñarri billa, 153. zk., 1967-12.
 • [Andrinua, Martzel]: Arenaza'ri, 153. zk., 1967-12.
 • [Arenaza, Josu]: Aita Martzel'eri: Nigaitik, Amaitu Dogu, 153. zk., 1967-12.
 • [Larrea, S.]: Tabakoa, 153. zk., 1967-12.
 • [Solozabal, Paulin]: Jabier. Txirrindulari barria Mungia'n...?, 153. zk., 1967-12.
 • Sabin [Sabin]: «H» barik, «Otsolarre»ri, 153. zk., 1967-12.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Gatika, Ezagutu zure erria, 153. zk., 1967-12.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper