Arauen Datutegi Onomastikoa (ADO)

142. araua - Arauak - ADO

101 emaitza 142. araua bilaketarentzat

Afrika Prokontsularra: Afrika Prokontsularreko (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Africa Proconsularis (latina); África Proconsular (gaztelania); Afrique Proconsulaire (frantsesa); Proconsular Africa (ingelesa)

Akaia: akaiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Achaea (latina); Acaya (gaztelania); Achaïe (frantsesa); Achaea (ingelesa)

Akitania: akitaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Aquitania (latina); Aquitania (gaztelania); Aquitaine (frantsesa); Aquitaine (ingelesa)

Arakosia: arakosiar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Arachosia (latina); Aracosia (gaztelania); Arachosie (frantsesa); Arachosia (ingelesa)

Argolida: argolidar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Argolis (latina); Argólida (gaztelania); Argolide (frantsesa); Argolid / Argolis (ingelesa)

Arkadia: arkadiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Arcadia (latina); Arcadia (gaztelania); Arcadie (frantsesa); Arcadia (ingelesa)

Asiria: asiriar (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Assyria (latina); Asiria (gaztelania); Assyrie (frantsesa); Assyria (ingelesa)

Atika: atikar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Attica (latina); Ática (gaztelania); Attique (frantsesa); Attica (ingelesa)

Baktriana (Baktria): baktriar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Bactriana (latina); Bactriana (gaztelania); Bactriane (frantsesa); Bactria / Bactriana (ingelesa). Oharra: Parentesi arteko forma bigarren mailan onartzen da. Adibidez: Baktriana (Baktria)

Beozia: beoziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Boeotia (latina); Beocia (gaztelania); Béotie (frantsesa); Boeotia (ingelesa)

Betika: betikar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Baetica (latina); Bética (gaztelania); Bétique (frantsesa); Baetica (ingelesa)

Bitinia: bitiniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Bythynia (latina); Bitinia (gaztelania); Bithynie (frantsesa); Bythynia (ingelesa)

Bizantzio / Bizantziar Inperioa / Ekialdeko Erromatar Inperioa: bizantziar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Byzantium (latina); Bizancio / Imperio bizantino / Imperio Romano de Oriente (gaztelania); Byzance / Empire byzantin / Empire romain d’orient (frantsesa); Byzantium / Byzantine Empire / Eastern Roman Empire (ingelesa). Oharra: Zehar marraz bereizitako formak maila berean onartzen dira. Adibidez: Galia/Galiak

Britania: britaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Britannia (latina); Britania (gaztelania); Bretagne (frantsesa); Britania (ingelesa)

Dalmazia: dalmaziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Dalmatia (latina); Dalmacia (gaztelania); Dalmatie (frantsesa); Dalmatia (ingelesa)

Dardania: dardaniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Dardania (latina); Dardania (gaztelania); Dardanie (frantsesa); Dardania (ingelesa)

Dazia: daziar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Dacia (latina); Dacia (gaztelania); Dacie (frantsesa); Dacia (ingelesa)

Doria: doriar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Doris (latina); Dórida (gaztelania); Doride (frantsesa); Doris (ingelesa)

Elam / Susiana: elamdar / susianar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Susianae, Susis (latina); Elam / Susiana (gaztelania); Elam / Susiane (frantsesa); Elam / Susiana (ingelesa). Oharra: Zehar marraz bereizitako formak maila berean onartzen dira. Adibidez: Galia/Galiak

Eolia / Eolida: eoliar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Aeolia (latina); Eolia / Eólide / Eólida (gaztelania); Éolie / Éolide (frantsesa); Eolia (ingelesa). Oharra: Zehar marraz bereizitako formak maila berean onartzen dira. Adibidez: Galia/Galiak

Epiro: epiroar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Epirus (latina); Epiro (gaztelania); Épire (frantsesa); Epiros / Epirus (ingelesa)

Eszitia: eszitiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Scythia (latina); Escitia (gaztelania); Scythie (frantsesa); Scythia (ingelesa)

Etolia: etoliar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Aetolia (latina); Etolia (gaztelania); Étolie (frantsesa); Aetolia (ingelesa)

Etruria: etrusko, etruriar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Etruria (latina); Etruria (gaztelania); Étrurie (frantsesa); Etruria (ingelesa)

Fenizia: feniziar (Antzinateko eskualdea - Fenizia)

Phoenicia (latina); Fenicia (gaztelania); Phénicie (frantsesa); Phoenizia (ingelesa)

Fozida: fozidar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Phocis (latina); Fócida (gaztelania); Phocide (frantsesa); Phocis (ingelesa)

Frigia: frigiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Phrygia (latina); Frigia (gaztelania); Phrygie (frantsesa); Phrygia (ingelesa)

Galazia: galaziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Galatia (latina); Galacia (gaztelania); Galatie (frantsesa); Galatia (ingelesa)

Galia / Galiak: galiar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Gallia (latina); Galia (gaztelania); Gaule (frantsesa); Gaul (ingelesa). Oharra: Zehar marraz bereizitako formak maila berean onartzen dira. Adibidez: Galia/Galiak

Galia Transalpinoa: galiar transalpinoa (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Gallia Transalpina (latina); Galia Trasalpina (gaztelania); Gaule Transalpine (frantsesa); Transalpine Gaul (ingelesa)

Galia Zisalpinoa: galiar zisalpinoa (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Gallia Cisalpina (latina); Galia Cisalpina (gaztelania); Gaule Cisalpine (frantsesa); Cisalpine Gaul (ingelesa)

Galilea: galilear (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Galilea (latina); Galilea (gaztelania); Galilée (frantsesa); Galilee (ingelesa)

Gedrosia: gedrosiar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Gedrosia (latina); Gedrosia (gaztelania); Gédrosie (frantsesa); Gedrosia (ingelesa)

Germania: germaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Germania (latina); Germania (gaztelania); Germanie (frantsesa); Germania (ingelesa)

Getulia: getuliar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Gaetulia (latina); Getulia (gaztelania); Gétulie (frantsesa); Gaetulia (ingelesa)

Hatti: hattiar (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Hatti (latina); Hatti (gaztelania); Hatti (frantsesa); Hatti (ingelesa)

Helade: Heladeko (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Hellas (latina); Hélade (gaztelania); Héllade (frantsesa); Hellas (ingelesa)

Helvezia: helveziar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Helvetia (latina); Helvecia (gaztelania); Helvétie (frantsesa); Helvetia (ingelesa)

Hibernia: hiberniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Hibernia (latina); Hibernia (gaztelania); Hibernie (frantsesa); Hibernia (ingelesa)

Hirkania: hirkaniar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Hyrcania (latina); Hircania (gaztelania); Hyrcanie (frantsesa); Hyrcania (ingelesa)

Hispania: hispaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Hispania (latina); Hispania (gaztelania); Hispanie (frantsesa); Hispania (ingelesa)

Iberia: iberiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Iberia (latina); Iberia (gaztelania); Ibérie (frantsesa); Iberia (ingelesa)

Iliria: iliriar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Illyria (latina); Iliria (gaztelania); Illyrie (frantsesa); Illyria (ingelesa)

Jonia: joniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Ionia (latina); Jonia (gaztelania); Ionie (frantsesa); Ionia (ingelesa)

Judea: judeatar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Iudaea (latina); Judea (gaztelania); Judée (frantsesa); Judaea / Judea / Judah (ingelesa)

Kaldea: kaldear (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Chaldea (latina); Caldea (gaztelania); Chaldée (frantsesa); Chaldea (ingelesa)

Kaledonia: kaledoniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Caledonia (latina); Caledonia (gaztelania); Calédonie (frantsesa); Caledonia (ingelesa)

Kanaan: kanaandar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Canaan (latina); Canaan (gaztelania); Canaan (frantsesa); Canaan (ingelesa)

Kapadozia: kapadoziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Cappadocia (latina); Capadocia (gaztelania); Cappadoce (frantsesa); Cappadocia (ingelesa)

Karia: kariar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Caria (latina); Caria (gaztelania); Carie (frantsesa); Caria (ingelesa)

Karmania: karmaniar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Carmania (latina); Carmania (gaztelania); Carmanie (frantsesa); Carmania (ingelesa)

Kartago: kartagotar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Carthago (latina); Cartago (gaztelania); Carthage (frantsesa); Carthage (ingelesa)

Khwarezm / Korasmia: Khwarezmeko / korasmiar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Chorasmia (latina); Corasmia (gaztelania); Kharezm / Chorasmie (frantsesa); Khwarezm / Khorezm / Chorasmia (ingelesa). Oharra: Zehar marraz bereizitako formak maila berean onartzen dira. Adibidez: Galia/Galiak

Kolkida: kolkidar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Colchis (latina); Cólquida (gaztelania); Colchide (frantsesa); Colchis (ingelesa)

Komagene: Komageneko (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Commagene (latina); Comagene (gaztelania); Commagène (frantsesa); Commagene (ingelesa)

Lakonia: lakoniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Laconia (latina); Laconia (gaztelania); Laconie (frantsesa); Laconia (ingelesa)

Lazedemonia: lazedemoniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Lacedaemonia (latina); Lacedemonia (gaztelania); Lacédémone (frantsesa); Lacedaemon (ingelesa)

Lidia: lidiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Lydia (latina); Lidia (gaztelania); Lydie (frantsesa); Lydia (ingelesa)

Likaonia: likaoniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Lycaonia (latina); Licaonia (gaztelania); Lycaonie (frantsesa); Lycaonia (ingelesa)

Lizia: liziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Lycia (latina); Licia (gaztelania); Lycie (frantsesa); Lycia (ingelesa)

Lokrida: lokridar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Locris (latina); Lócrida (gaztelania); Locride (frantsesa); Locris (ingelesa)

Lugdunensis: Lugdunensisko (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Lugdunensis (latina); Lionense (gaztelania); Lyonnaise (frantsesa); Lugdunensis / Lugudunensis (ingelesa)

Lukania: lukaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Lucania (latina); Lucania (gaztelania); Lucanie (frantsesa); Lucania (ingelesa)

Lusitania: lusitaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Lusitania (latina); Lusitania (gaztelania); Lusitanie (frantsesa); Lusitania (ingelesa)

Magna Graecia / Grezia Handia: Grezia Handiko (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Magna Graecia (latina); Magna Grecia (gaztelania); Grande-Grèce / Grèce d’Occident (frantsesa); Magna Graecia (ingelesa). Oharra: Zehar marraz bereizitako formak maila berean onartzen dira. Adibidez: Galia/Galiak

Margiana: Margianako (Antzinateko eskualdea - Persia)

Margiana (latina); Margiana (gaztelania); Margiane (frantsesa); Margiana (ingelesa)

Mauritania (Mauretania Tingitana; Mauretania Caesariensis): mauritaniar (Mauretania Tingitanako; Mauretania Caesariensisko) (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Mauretania (Mauretania Tingitana; Mauretania Caesariensis) (latina); Mauritania (Mauritania Tingitana; Mauritania Cesariana) (gaztelania); Mauritanie (Mauritanie Tingitane; Mauritanie Césarienne) (frantsesa); Mauretania (Mauretania Tingitana; Mauretania Caesariensis) (ingelesa). Oharra: Parentesi arteko forma bigarren mailan onartzen da. Adibidez: Baktriana (Baktria)

Media: mediar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Media (latina); Media (gaztelania); Médie (frantsesa); Media (ingelesa)

Mesenia: meseniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Messena (latina); Mesenia (gaztelania); Messénie (frantsesa); Messenia (ingelesa)

Mesia: mesiar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Moesia (latina); Mesia (gaztelania); Mésie (frantsesa); Moesia (ingelesa)

Mesopotamia: mesopotamiar (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Mesopotamia (latina); Mesopotamia (gaztelania); Mésopotamie (frantsesa); Mesopotamia (ingelesa)

Misia: misiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Mysia (latina); Misia (gaztelania); Mysie (frantsesa); Mysia (ingelesa)

Mitanni: mitanniar (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Mitanni (latina); Mitani (gaztelania); Mitanni (frantsesa); Mitanni (ingelesa)

Narbonensis: Narbonensisko (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Narbonensis (latina); Narbonense (gaztelania); Narbonnaise (frantsesa); Narbonensis (ingelesa)

Norika: norikar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Noricum (latina); Nórica (gaztelania); Norique (frantsesa); Noricum (ingelesa)

Numidia: numidiar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Numidia (latina); Numidia (gaztelania); Numidie (frantsesa); Numidia (ingelesa)

Paflagonia: paflagoniar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Paphlagonia (latina); Paflagonia (gaztelania); Paphlagonie (frantsesa); Paphlagonia (ingelesa)

Panfilia: panfiliar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Pamphylia (latina); Panfilia (gaztelania); Pamphylie (frantsesa); Pamphylia (ingelesa)

Panonia: panoniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Pannonia (latina); Panonia (gaztelania); Pannonie (frantsesa); Pannonia (ingelesa)

Partia: partiar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Parthia (latina); Partia (gaztelania); Parthie (frantsesa); Parthia (ingelesa)

Pisidia: pisidiar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Pisidia (latina); Pisidia (gaztelania); Pisidie (frantsesa); Pisidia (ingelesa)

Pizeno: pizenoar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Picenum (latina); Piceno (gaztelania); Picenum (frantsesa); Picenum (ingelesa)

Ponto: Pontoko (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Ponto (latina); Ponto (gaztelania); Pont (frantsesa); Pontus (ingelesa)

Retia: retiar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Rhaetia (latina); Retia / Recia (gaztelania); Rhétie (frantsesa); Raetia / Rhaetia (ingelesa)

Sabina: sabinar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Sabina (latina); Sabina (gaztelania); Sabine (frantsesa); Sabina (ingelesa)

Samaria: samariar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Samaria (latina); Samaria (gaztelania); Samarie (frantsesa); Samaria (ingelesa)

Samnio: samniotar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Samnium (latina); Samnio (gaztelania); Samnium (frantsesa); Samnium (ingelesa)

Sarmazia: sarmaziar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Sarmatia (latina); Sarmacia (gaztelania); Sarmatie (frantsesa); Sarmatia (ingelesa)

Septimania: septimaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Septimania (latina); Septimania (gaztelania); Septimanie (frantsesa); Septimania (ingelesa)

Sogdiana: sogdianar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Sogdiana (latina); Sogdiana (gaztelania); Sogdiane (frantsesa); Sogdiana (ingelesa)

Sumer: sumertar (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Sumer (latina); Sumer (gaztelania); Sumer (frantsesa); Sumer (ingelesa)

Tarraconensis: Tarraconensisko (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Tarraconensis (latina); Tarraconense (gaztelania); Tarraconaise (frantsesa); Tarraconensis (ingelesa)

Tebaida: tebaidar (Antzinateko eskualdea - Egipto)

Thebaida (latina); Tebaida (gaztelania); Thébaïde (frantsesa); Thebaida (ingelesa)

Tesalia: tesaliar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Thessalia (latina); Tesalia (gaztelania); Thessalie (frantsesa); Thessaly (ingelesa)

Transoxiana: transoxianar (Antzinateko eskualdea - Persia)

Transoxiana (latina); Transoxiana (gaztelania); Transoxiane (frantsesa); Transoxania / Transoxiana (ingelesa)

Trazia: traziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Thracia (latina); Tracia (gaztelania); Thrace (frantsesa); Thrace (ingelesa)

Tripolitania: tripolitaniar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Tripolitania (latina); Tripolitania (gaztelania); Tripolitaine (frantsesa); Tripolitania (ingelesa)

Troade: troadetar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Troas (latina); Tróade (gaztelania); Troade (frantsesa); Troas / Troad (ingelesa)

Urartu: urartuar (Antzinateko eskualdea - Mesopotamia)

Urartu (latina); Urartu (gaztelania); Ourartou (frantsesa); Urartu (ingelesa)

Zilizia: ziliziar (Antzinateko eskualdea - Grezia)

Cilicia (latina); Cilicia (gaztelania); Cilicie (frantsesa); Cilicia (ingelesa)

Zirenaika: zirenaikar (Antzinateko eskualdea - Erromatar Inperioa)

Cyrenaica (latina); Cirenaica (gaztelania); Cyrénaïque (frantsesa); Cyrenaica / Cirenaica (ingelesa)

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper