Bilatzailea

Bilatzailea - Argitalpenak

28 emaitza bilaketarentzat

Esteve Materraren doctrina christiana (1617 & 1623). Edizioa eta azterketa

Sinopsia

1617ko eta 1623ko edizioak irizpide kritikoz finkatu eta eman nahi izan dira. Horrekin batera, Materraren euskararen hainbat alderdi biltzen dituen hizkuntza azterketa egin da.

 • Egilea: Dorota Krajewska, Eneko Zuloaga, Ekaitz Santazilia, Borja Ariztimuño, Oxel Uribe-Etxebarria, Urtzi Reguero
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-946477-5-8
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2017
 • 16 x 23 cm; 330 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

Alphonsa Rodriguez Jesusen compagnhaço aitaren guiristhino perfeccionaren praticaren pparte bat (1782)

Deskatalogatuta

Sinopsia

XVII. mendeko aszetika liburu honen XVIII. mende bukaerako euskal itzulpenaren edizio zaindua, aurkezpen zabalez eta ohar argigarriz osatua.

 • Egilea: Sebastian Mendiburu. Prestatzailea: Iñaki Camino
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: -
 • Editorea: Euskal Herriko Unibertsitatea - Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2015
 • Hizkuntza: euskara

Kadet eta Bettiriño

Sinopsia

XVIII. Mendeko itzulpen anonimoa. Hazparneko euskararen lehen testigantza. Litekeena da erlijiosoren batek idatzi izana, baina katetxima edo debozio-liburu bat izatetik urrun dago. Larramendiren hiztegiaren eragina nabarmena da.

 • Egilea: Prestatzailea: Manuel Padilla Moyano
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-71-3
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2011
 • 24 x 16 cm; 348 orr.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Euskara

Egiategiren filosofo hüskaldunaren ekheia (bigarren liburukia)

Sinopsia

Duela urte batzuk aurkitu ziren Jüsef Egiategi zuberotarraren eskuizkribuari falta zitzaizkion orriak. Horiekin Txomin Peillenek argitalpen hau prestatu du.

 • Egilea: Jusef Egiategi. Prestatzailea: Txomin Peillen
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-65-2
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2011
 • 24 x 16 cm; 150 orr.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Euskara

Birjinia, edo donceil christaba

Sinopsia

Ange Marin fraide frantsesak, izenburu luzeagoarekin idatzitako lanaren euskarazko itzulpena, XVIII. mende bukaeran aurkitu zen lapurtarrez idatzia. Jose Antonio Mujikak egile ezezaguna eta lexiko bitxia duen itzulpen honen transkripizioa eskaintzen du.

 • Egilea: Ange Marin. Prestatzailea: Jose Antonio Mujika
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-60-7
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2010
 • 24 x 16 cm; 740 or.; azal arrunta + CD
 • Hizkuntza: Euskara

Eusqueraren berri onac

Sinopsia

Euskararen apologia egiten du eta beronen zenbait xehetasun eskaini.

 • Egilea: Aita Agustin Kardaberaz. Prestatzaileak: Patxi Altuna - Esther Zulaika
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-16-4
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2004
 • 24 x 16 cm; 128 orr.; azal arrunta
 • Hizkuntza: Euskara

Gueroco Guero

Sinopsia

Pedro Axularrek idatziriko Guero liburukia, bizkaiera bertsioan argitaratua

 • Egilea: Pedro Antonio Añibarro. Prestatzailea: Blanca Urgell Lázaro
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-03-4
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2001
 • Azal arrunta, guaflexa (566 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Fray Bartolome Santa Teresa: Idazlan Guztiak

Sinopsia

Fray Bartolome bizkaitar idazlearen obra guztien edizio kritikoa. Idazlearekiko sarrera orokorra, haren bizitza eta beste zenbait xehetasunez hornitua. Ondoren euskarazko idazlanak-sermoigintza. Gero erdarazko idazlanak. Eta, azkenik, idazlearen euskeraren azterketa fonetiko-morfologiko-sintaktikoa. Azkenik aurkibidea idazlearen liburuetan aipatzen diren erreferentziena, izenen aurkibidea : pertsonena eta herri izenena.

 • Egilea: Frai Bartolome Santa Teresa. Prestatzaileak: Julen Urkiza eta Luis Baraiazarra
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-01-0
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2000
 • Azal arrunta (1560 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Juan Mateo Zabalaren Sermoiak (II)

Sinopsia

Bizkaieraz berba egiten zen herrietan mixioak emateko erabilitako sermoiak dira liburuki honetan argitaratzen direnak.

 • Egilea: Juan Mateo Zabala. Prestatzailea: Luis Villasante
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-95438-02-7
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2000
 • Azal arrunta. (336 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Refranes y Sentencias (1596) (Ikerketak eta edizioa)

Sinopsia

Euskeraren historiarentzako textu bilduma garrantzitsu eta problematikoenetarikoa suposatzen du, batez ere bere morfologi sistemaren aintzinatasunari erreparatzen badiogu. Mendeetan zehar erabilitako errefrau bilduma.

 • Egilea: Prestatzailea: Joseba Lakarra
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-83-2
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1997
 • Azal arrunta (476 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Gaztelania/Castellano

Aita Juan Mateo Zabalaren Sermoiak (I)

Sinopsia

Lehen aldiz argitaratzen dira mixio-sermoiak idazki gotorrak ditugu, ongi taxutuak eta egituratuak, bai azalez eta bai mamiz. Ezpairik gabe, euskararen lekukoen artean izatea merezi duela iruditzen zaigu.

 • Egilea: Juan Mateo Zabala. Prestatzailea: Luis Villasante
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-81-8
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1996
 • Azal arrunta (338 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Jesu Christoren Evangelio Saindua

Sinopsia

Ioannes Haraneder lapurtar idazlearen edizio kritikoa, hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Joannes Haraneder. Prestatzailea: Patxi Altuna
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-57-3
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1990
 • Azal arrunta (598 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Urteko igande guzietarako prediku laburrak

Sinopsia

Joakin Lizarragaren (1748-1835) obretariko baten edizio kritikoa, hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Joakin Lizarraga Elkanokoa. Prestatzailea: Patxi Ondarra
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-51-1
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1990
 • Azal arrunta (402 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Latsibi

Sinopsia

Eleberri argitaragabea. Labayru Ikastegiak eta Euskaltzaindiak koedizioz argitaraturikoa. Azkueren lan luze-zabala. Hauteskunde-aldian joan den mendeko azken urteetan Euskal Herriko zati jakin batean izaten diren sezio eta burrukak kontatzen dira Latsibin. Eleberri honen kokalekua Mungialdea da, eta zehazkiago Jatabe. Baina Bizkaiko hiriburua ere, hots, Bilbo, txitean-pitean agertzen da; garai hartako Bilbo, noski. Hizkerari bagagozkio, Latsibi bizkaieraz dago eta hizkera guztiz artatua eta jasoa du. Alde batetik, herrian oinarritutako hizkera erabili nahi du, baina bestetik, guztiz garbia ere bai.

 • Egilea: Resurrección Maria Azkue. Prestatzailea: Mirari Alberdi
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-86833-10-7
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1989
 • Azal arrunta (226 orr., 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Cristaubaren icasbidea edo doctrina cristiania

Sinopsia

Kristau Dotrina bat da, pertsona helduentzat Bizkaiko euskalkian egina, orain lehenbiziko aldiz argitaratua. Badu sarrera, liburuaren xehetasunak emanez, eta azken aldean hiztegia, liburuan azaltzen diren hitz bereziena. Kristau ikasbidearen aurrean hitzaurre bat dator erdaraz -zoritxarrez osorik ez dagoena- eta bertan adierazten du egileak zein den haren asmoa liburu hau egitean. Elgoibarren azaldu zen eskuizkribua hartu da oinarri edizioa prestatzeko, baina Deriokoan ageri diren aldaketen berri ere ematen da.

 • Egilea: Juan Antonio Moguel ta Urquiza. Prestatzailea: Luis Villasante
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-44-3
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1987
 • Azal arrunta (322 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Euskal testu zaharrak

Sinopsia

Urte askotako bilketa lanen ondoren plazaratu da Euskal testu zaharrak izeneko bildumaren lehen ale hau. Gehien bat Nafarroako euskararen lekuko da eta, batez ere, den goi-nafar-hegoaldeko euskalkia aztertu nahi duenarentzat baliagarri. Berrogeita hamar atal ditu, beste horrenbeste eredu desberdinekin.

 • Egilea: Prestatzailea: Jose Mari Satrustegi
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-41-2
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1987
 • Azal arrunta (368 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Euscal-Errijetaco olgueeta ta dantzeen neurrizco gatz-ozpinduba

Sinopsia

Azterketa morfologiko-fonetikoa da. Morfologiaren arloan deklinabideak aztertzen ditu eta zenbait atzizkiren erabilpen semantikoa, epentesiak, eratorpenaren legeak eta "a" itsatsiaren auzia.

 • Egilea: Prai Bartolome Santa Teresa. Prestatzailea: Luis Mari Mujika
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-37-5
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1986
 • Azal arrunta (200 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Bayonaco Diocesaco Bi-garren Catichima

Sinopsia

Baionan, 1733.ean, argitaraturiko Katixima luze baten edizio kritikoa, hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Pierre Guillaume de Lavieuxville-Graziano Harosteguy. Prestatzailea: Luis Villasante
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-34-4
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1985
 • Azal arrunta (388 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Ongui iltzen laguntzecó itzgaiac

Sinopsia

Joannes Lizarragaren (1748-1835) obretariko baten edizio kritikoa, hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Joakin Lizarraga, Elkanokoa. Prestatzailea: Patxi Ondarra
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-30-6
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1984
 • Azal arrunta (320 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Koplak

Sinopsia

J. Lizarragaren (1748-1835) kopla argitaragabeen edizio kritikoa, hiztegitxo batez.

 • Egilea: Joakin Lizarraga, Elkanokoa. Prestatzailea: Juan Apecechea
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-28-3
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1984
 • Azal arrunta (228 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Eguia catolicac salvamendu eternalaren eguiteco necesario direnac

Sinopsia

Bernard Gasteluçarren (1619-1701) neurtitzezko edizio kritikoa.

 • Egilea: Bernard Gasteluçar. Prestatzailea: Lino Akesolo
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-23-8
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1983
 • Azal arrunta (224 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Catechima laburra eta Jesus-Christ goure Ginco Jaunaren eçagutcia, salvatu içateco

Sinopsia

XVII. mendeko A. Belapeyre idazle zuberotarraren lanen edizio kritikoa, hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Athanase Belapeyre. Prestatzailea: Jean Louis Davant
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-22-1
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1983
 • Azal arrunta (374 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Lehen Liburia edo filosofo huskaldunaren ekheia

Sinopsia

J. Egiategi zuberotarrak 1785ean filosofiaz idatzi zuen liburuaren lehen argitarapena da honako hau.

 • Egilea: Jusef Egiategi. Prestatzailea: Txomin Peillen
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85-479-19-1
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1983
 • Azal arrunta (286 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Mendibururen idazlan argitaragabeak

Deskatalogatuta

Sinopsia

Mendiburu oiartzuarraren lan argitaragabeak biltzen dira bi liburukitan.

 • Egilea: Sebastian Mendiburu. Prestatzailea: Patxi Altuna
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: -
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1982
 • Hizkuntza: euskara

Kredo edo sinhesten dut esplikatua

Sinopsia

E. Lapeyre (1840-1893) lapurtar idazlearen edizio kritikoa, hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Etienne Lapeyre. Prestatzailea: Luis Villasante
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: 978-84-85479-19-X
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 1982
 • Azal arrunta (264 orr.; 24 x 16 cm)
 • Hizkuntza: Euskara

Manual Devotionezcoa

Deskatalogatuta

Sinopsia

1627an Joannes Etxeberri lapurtar idazleak argitaratutako liburuaren edizio kritikoa.

 • Egilea: Joannes Etxeberri, ziburukoa. Prestatzailea: Patxi Altuna
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: -
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1981
 • Hizkuntza: euskara

Linguae Vasconum Primitiaie

Deskatalogatuta

Sinopsia

Euskaraz inprimaturiko lehen liburuaren (1545) edizio kritikoa.

 • Egilea: Bernard Etxepare. Prestatzailea: Patxi Altuna
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: -
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1980
 • Hizkuntza: euskara

Doctrina Christioaren cathechima

Deskatalogatuta

Sinopsia

Lizarraga (1748-1835) nafar idazlearen obretariko baten edizio kritikoa, gaztelaniazko itzulpena eta hiztegia erantsiz.

 • Egilea: Joakin Lizarraga. Prestatzailea: Juan Apecechea
 • Bilduma: Euskararen Lekukoak
 • ISBN: -
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1979
 • Hizkuntza: euskara
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper