"Anaitasuna" aldizkaria

"Anaitasuna" aldizkaria

Urtea: 1956

30. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Zorion egarria, 30. zk., 1956-01.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 30. zk., 1956-01.
 • Iztun [Iztun]: Gure berbetearen gaiñean, 30. zk., 1956-01.
 • Egile ezezaguna: Jesukristoren Jaiotzea, Berba egin Jauna, 30. zk., 1956-01.
 • Kuhn, Chas. [Kuhn, Charles Harris]: Eulali. Biotz onekoa [Komikia], 30. zk., 1956-01.
 • Egile ezezaguna: Felis katua [Komikia], 30. zk., 1956-01.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 30. zk., 1956-01.
 • Winner, Doc [Winner, Doc]: Josetxo [Komikia], 30. zk., 1956-01.
 • Egile ezezaguna: Inpernua. Maitasun okertua, 30. zk., 1956-01.
 • Wingert, Dick [Wingert, Dick]: Anton [Komikia], 30. zk., 1956-01.

31. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Gaurko kristiñauak, zer?, 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: Arantzazuko Amaren omenez euskal-sariketea, 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: Jesukristoren Zirkuntziziñoa, Berba egin Jauna, 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: Mutiko biren okerkeriak [Komikia], 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: Felis katua [Komikia], 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], 31. zk., 1956-02.
 • Iztun [Iztun]: Euskalduntasuna, 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], 31. zk., 1956-02.
 • Egile ezezaguna: Kristo, gure modelua. Ibiltaldi zentzun bakoa, 31. zk., 1956-02.
 • Sims, Tom [Sims, Tom]: Popeye mariñela [Komikia], 31. zk., 1956-02.

32. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Gure bidea, 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 32. zk., 1956-03.
 • Aingeru [Aingeru]: Purgatorioa. Aspaldiko lagunak, 32. zk., 1956-03.
 • Iztun [Iztun]: Txinpartak Luis-tarrenean Teatrogiñen. San Iñaziori Bilboko Luistarrak eraikiko deutsien monumenturako diru-bilketearen alde, 32. zk., 1956-03.
 • I. [I.]: Espaiñiako katolikoak eta zinematografia, 32. zk., 1956-03.
 • Arantzazutarra [Arantzazutarra]: Arantzazu ta Bizkaia, 32. zk., 1956-03.
 • I. [I.]: Emakume batek emon eutsan Komuniñoa Mussolini'ri, 32. zk., 1956-03.
 • Abandokoa [Abandokoa]: Euskaldun batek esan dausku. Txurruta eta Anka-jokua, Ugari, 32. zk., 1956-03.
 • Aingeru [Aingeru]: Zelan jakin gure vokaziñoa. Josteko makiñea, 32. zk., 1956-03.
 • Aresti, G. [Aresti, Gabriel]: Ilunpeak argitu bear... Orain berreun urte, mundu guztiak, gente ikasiak be, siñistuten ebazan superstiziñoak, 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Euskalzaleen txokoa. Aberastu zure iztegia ta konzeptuak, 32. zk., 1956-03.
 • Iztun [Iztun]: Euskaltzaindiak prestauriko jaialdia giro bero eta atsegiñ baten azpian ospatu zan Arriaga Teatroan. Ramon Menendez Pidal jaunaren karta bat artu zan bere oniritzia emonik, 32. zk., 1956-03.
 • Iztun [Iztun]: Adorearen Indarra, 32. zk., 1956-03.
 • Mestraitua, Bingen [Mestraitua, Bingen]: Euskal ikastaroa amaitorduan ikasle baten agurra, 32. zk., 1956-03.
 • Iztun [Iztun]: Euskal ikastaroa amaitzean ikasleak Itziarrera egindako ibiltaldia. Bezperan euri zaparrada galantak bota zituen, 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: Aurreko igarkizunaren erabakia eta nor izan dan irabazle. Carazo'tar Gergorio, Oliteko Frantziskotarren komentukoa, 32. zk., 1956-03.
 • Abeletxe [Ziarsolo, Manuel]: Kontu kontari, 32. zk., 1956-03.
 • Maryla [Maryla]: Aberatsa ta San Migel. Poloniako ipuin bat, 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe] [Binetak], Humorea, 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: ¡Biotz ona!, Humorea, 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: Felis katua [Komikia], 32. zk., 1956-03.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 32. zk., 1956-03.
 • Kuhn, Chas. [Kuhn, Charles Harris]: Eulali. Biotz onekoa [Komikia], 32. zk., 1956-03.

33. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Erri baten espiritua, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 33. zk., 1956-06.
 • Aingeru [Aingeru]: Antxoba freskueee...!, 33. zk., 1956-06.
 • Basterretxea [Basterretxea]: S. O. S., 33. zk., 1956-06.
 • Abeletxe [Ziarsolo, Manuel]: Urretxindorra Ibarrekolanda'n, 33. zk., 1956-06.
 • Arrugain [Arrutza, Mikel]: Maitasuna eta Gorrotoa, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Euskalzaleen txokoa. Aberastu zure iztegia ta konzeptuak, 33. zk., 1956-06.
 • Totorika, A. [Totorika, Andoni]: Txomin Arraio zeruan. Ipuiña, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: Axular-en omenez. Euskal bertsoen sariketea, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: Euskaltzaleen Bilkura Arantzazun Euskaltzaindiaren itzalpean (1956-ko iraillaren 14-tik 16-ra), 33. zk., 1956-06.
 • Iztun [Iztun]: San Iñazio Loiolakoaren omenez Xoxote mendi gaillurrean eraiki dan monumentuaren inauguraziñoa, 33. zk., 1956-06.
 • Ikusle [Ikusle]: Britaniko Parlamentua. London-eko gure mandatariengandik artua, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: Arakiña ta ollaskoa. Errusiako ipuiña, 33. zk., 1956-06.
 • Maryla [Maryla]: Azeria ta ollarra. Poloniako ipuiña, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe] [Binetak], Humorea, 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe] [Komikia], 33. zk., 1956-06.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 33. zk., 1956-06.
 • Terry, Hilda [Terry, Hilda]: Madalen [Komikia], 33. zk., 1956-06.

34. zenbakia

 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Naziñoen ikurriña, 34. zk., 1956-08.
 • Abeletxe [Ziarsolo, Manuel]: Artabero Usaña Obe, 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: Munduko hospitalik arrigarriena, 34. zk., 1956-08.
 • Iztun [Iztun]: Arantzazun euskalzaleen bilkurak Euskaltzaindiaren itzalpean, 34. zk., 1956-08.
 • Ibieta [Berriatua, Imanol]: Ziñearen kulturazko valioa, 34. zk., 1956-08.
 • Ikusle [Ikusle]: Eskoziatik zear. London-eko gure mandatariengandik artua, 34. zk., 1956-08.
 • Zuetza [Bilbao, Felix]: Bertoldinen Zorakeriak, 34. zk., 1956-08.
 • Arranondo [eta beste] [Arranondo]: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Euskalzaleen txokoa. Aberastu zure iztegia ta konzeptuak, 34. zk., 1956-08.
 • Iztun [Iztun]: Txistulariak, 34. zk., 1956-08.
 • Arrese ta Beitia, Felipe [Arrese Beitia, Felipe]: Arbola bat [Bertsoak], 34. zk., 1956-08.
 • Mogel, Juan Antonio [Mogel, Juan Antonio]: Txakurra ta Katua. Ipuiña [Olerkia], 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: Sara-ko Axular-en omenean sarituriko olerki ta bertso-saillak, 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: Sariketa, 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: Arek zidian larritasunak, 34. zk., 1956-08.
 • Illordo [Illordo]: Gaitz-izen'en gertariak, 34. zk., 1956-08.
 • Maryla [Maryla]: Poloniako ipuiñak, 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe] [Komikia], 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 34. zk., 1956-08.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe] [Binetak], Humorea, 34. zk., 1956-08.

35. zenbakia

 • Erkiaga, Eusebio [Erkiaga, Eusebio]: Azkue euskaldun aundiaz. Lekeitio zorretan dago, 35. zk., 1956-10.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Munduan zear, 35. zk., 1956-10.
 • Aingeru [Aingeru]: Makaillaozaleak, 35. zk., 1956-10.
 • Ibieta [Berriatua, Imanol]: Alkartasunez-ko espiritua, 35. zk., 1956-10.
 • Zuetza [Bilbao, Felix]: Demoniñoaren adar artean, 35. zk., 1956-10.
 • Goikoetxea [Goikoetxea]: [Izenbururik gabe], Zinematografia, 35. zk., 1956-10.
 • Sarduy, Deunoro [Sardui, Deunoro]: Lanez egiteko... lanian (Soldau gazte baten bertsoak) [Bertsoak], 35. zk., 1956-10.
 • Iztun [Iztun]: Aita Lino Akesolo-gaz barriketan, 35. zk., 1956-10.
 • Arbeloa [Arbeloa]: Erregenetako ipuiña, 35. zk., 1956-10.
 • Totorika, Andoni [Totorika, Andoni]: Amerikatara, 35. zk., 1956-10.
 • Egile ezezaguna: Arantzazuko euskal-sariketa, 35. zk., 1956-10.
 • Iztun [Iztun]: Azkue jauna zanaren omenezko jaiak, 35. zk., 1956-10.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper