Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

13636 emaitza Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea bilaketarentzat

1118: -u + a / -u + a / -u + a / (-u bukaera + absolutibo singularra)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + a
 • Galdera (fr): -u + a
 • Galdera (en): -u + a
 • Galdera (lat): -u bukaera + absolutibo singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gátwa gátua 1: [ɣátwa]
Ahetze katúa gatúa 1: [gatúa]
Ahetze katúa sagúa 2: [śaɣúa]
Aia katúa katúa 1: [katúa]
Aldude katúa gatúa 1: [gatúa]
Aldude katúa sagúa 2: [śaɣúa]
Aldude katía aingería 3: [ai̯ŋgería]
Aldude katuïa narr´üia 4: [naRýja]
Aldude katuïa debr´üia 5: [debrýi̯a]
Alkotz katúe katúe 1: [katúe]
Alkotz katúe sagúe 2: [śaɣúe]
Altzai katía gathía 1: [gathía]
Altzürükü katía gathía 1: [gathía]
Altzürükü katía ahüñía 2: [ahyɲía] -
Altzürükü kati lárri 3: [lár̄i] -
Amezketa katúe katúe 1: [katúe] -
Andoain katuba kátubá 1: [kátuβá]
Aniz katué katué 1: [katwé]
Aramaio katúe katúe 1: [katúe]
Araotz (Oñati) katúa katúa 1: [katúa]
Arbizu katuba kátubá 1: [kátubá]
Arboti katía gáthia 1: [gáthja]
Arboti katja ságia 2: [śáɣja]
Arboti katuïa s´üia 3: [śýja] -
Armendaritze gátia gátia 1: [ɣátia]
Arnegi gátia gátia 1: [gátia]
Arrangoitze katwia gátuiá 1: [gátwiá]
Arrangoitze katwia ságuia 2: [śáɣwia]
Arrasate katúe katúe 1: [katúe]
Arrazola (Atxondo) katúe katúe 1: [katúe]
Arrieta katúe katúé 1: [katúé]
Arroa (Zestoa) katúa katúa 1: [katúa]
Arrueta katía gathiá 1: [gathjá]
Arrueta katüia süia 2: [śyja]
Asteasu katuba katúba 1: [katúβa]
Ataun katúe katúe 1: [katúe]
Azkaine katúa gatúa 1: [gatúa]
Azkoitia katúe katúe 1: [katúe]
Azpeitia katuba katúbe 1: [katúβe]
Baigorri gátia gátia 1: [gátia]
Baigorri katia sábia 2: [śáβia]
Baigorri katuia súia 3: [śúja]
Bakio katúe katúe 1: [katúe]
Bardoze katía gathiá 1: [gathjá:]
Bardoze katuïa gath´üia 2: [gathýja]
Bardoze katía büriá 3: [byrjá]
Bardoze katia ázab´üria 4: [ásaβýrja]
Barkoxe katía gathía 1: [gathía]
Bastida katuïa gath´üa 1: [gathýa]
Bastida katüa s´üa 2: [śýa] -
Bastida katüa larrüa 3: [laRya]
Beasain katúe katúe 1: [katúe]
Beizama katuba katúba 1: [katúβa]
Bergara katúa katúa 1: [katúa]
Bermeo katué gatué 1: [gatué]
Berriz katúe katúe 1: [katúe]
Beruete katú kátu 1: [kátu]
Beskoitze katuja gatúya 1: [ɣatúǰa]
Beskoitze katwía saguía 2: [śaɣwía]
Bidarrai gátuá gátuá 1: [gátuá]
Bolibar katué katué 1: [katué]
Busturia katúe katúe 1: [katúe]
Deba katúa katúa 1: [katúa]
Dima katúe katúe 1: [katúe]
Dima katúe katúe 2: [katúe]
Domintxaine katía gathiá 1: [gathjá]
Domintxaine katja ságia 2: [śáɣja]
Domintxaine katja harrízia 3: [har̄ísja] -
Domintxaine katuïa z´üia 4: [sýja] -
Donamaria katúa katúa 1: [katúa]
Donibane Lohizune katúa gatúa 1: [gatúa]
Donostia katuba katuba 1: [katuβa]
Dorrao / Torrano katuba katúba 1: [katúβa]
Eibar katúa katúa 1: [katúa]
Elantxobe katúe katúe 1: [katúe]
Elduain katúe katúe 1: [katúe]
Elgoibar katúa katúa 1: [katúa]
Elorrio katúa katúa 1: [katúa]
Erratzu kátue kátue 1: [kátue]
Errezil katú katú 1: [katú]
Errigoiti katué katué 1: [katué]
Eskiula katía gathía 1: [gathía]
Etxalar katúa katúa 1: [katúa]
Etxalar katú burú 2: [βurú]
Etxalar katúu antzúu 3: [antsúu]
Etxalar katú trápu 4: [trápu]
Etxalar katuu geldítuu 5: [ɣeldítuu]
Etxaleku kátue kátue 1: [kátue]
Etxarri (Larraun) katú kátu 1: [kátu]
Etxebarri katúe katúe 1: [katúe]
Etxebarria katúe katúe 1: [katúe]
Eugi katué gátue 1: [gátwe]
Ezkio-Itsaso katúe katúe 1: [katúe]
Ezkurra katú katú 1: [katú]
Ezkurra katú lekú 2: [lekú]
Ezkurra katú 3: [śú]
Ezterenzubi katía gatía 1: [gatía]
Ezterenzubi katuia suia 2: [śuja] -
Gaintza katúe katúe 1: [katúe]
Gamarte gátia gátia 1: [gátia]
Gamiz-Fika katué katué 1: [katué]
Garrüze katía gathiá 1: [gathiá]
Getaria katúa katúa 1: [katúa]
Getxo katú katú 1: [katú]
Gizaburuaga katúe katúe 1: [katúe]
Goizueta katú katú 1: [katú]
Goizueta katúu súu 2: [śúu]
Goizueta katúa súa 3: [śúa]
Hazparne katüá gáthüá 1: [gáthyá]
Hazparne katüá gathüá 2: [ɣathyá]
Hendaia katuá katuá 1: [katuá]
Hernani katúa katúa 1: [katúa]
Hondarribia katúa katúa 1: [katúa]
Ibarruri (Muxika) katúe katúe 1: [katúe]
Igoa katú kátu 1: [kátu]
Ikaztegieta katúe katúe 1: [katúe]
Irisarri katja gáthiá 1: [gáthjá]
Itsasu katúa gatúa 1: [gatúa]
Itsasu katuïa gat´üa 2: [gatýa]
Itsasu katuia saguiá 3: [śaɣwiá]
Izturitze katúa gathúa 1: [gathúa]
Izturitze katía sagía 2: [śaɣía]
Izturitze katúa sabúa 3: [śaβúa]
Izturitze katuia súia 4: [śúja] -
Izturitze katía saarroilarría 5: [śaar̄oi̯lar̄ía] -
Jaurrieta gatoa gátoa 1: [gátoa]
Jutsi katja gatia 1: [gatja]
Kortezubi katúe katúe 1: [katúe]
Landibarre gátia gatiá 1: [gatiá]
Larrabetzu katúe katúe 1: [katúe]
Larraine katía gathía 1: [gathía]
Larraine katía sagía 2: [śaɣía] -
Larraine katía borrthía 3: [bor̄thía] -
Larzabale katía gathia 1: [gathja]
Larzabale katja sagiá 2: [śaɣjá]
Larzabale katuia súia 3: [śúja] -
Lasarte-Oria katuba kátuba 1: [kátuβa]
Laukiz katú katú 1: [katú]
Legazpi katué katue 1: [katue]
Leintz Gatzaga katúa katúa 1: [katúa]
Leioa katúe katúe 1: [katúe] -
Leitza kátué kátué 1: [kátué]
Lekaroz katué katué 1: [katwé]
Lekeitio katúa katúa 1: [katúa]
Lemoa katúe katúe 1: [katúe]
Lemoiz katú katú 1: [katú]
Luzaide / Valcarlos katía gatía 1: [gatía]
Makea katwía gáttuía 1: [ɣáttwía]
Mañaria katué katué 1: [katué]
Mendaro katúa katúa 1: [katúa]
Mendaro katúa katúá 2: [katúá]
Mendata katúe katúe 1: [katúe]
Mezkiritz katué gátue 1: [gátwe]
Montori katía gathía 1: [gathía]
Montori katía sagía 2: [śaɣía] -
Montori katuïa th´üia 3: [thýja] -
Montori katuïa s´üia 4: [śýja] -
Montori katía geñhía 5: [geɲhía]
Mugerre katuïa kath´üia 1: [kathýja]
Mugerre katuia sabuia 2: [śaβuja]
Mugerre katuia suia 3: [śuja] -
Mugerre katüia larrüia 4: [lar̄yja] -
Mungia katué katue 1: [katue]
Oderitz katú kátu 1: [kátu]
Oiartzun katúa katúá 1: [katúá]
Oñati katúa katúa 1: [katúa]
Ondarroa katú katú 1: [katú]
Orexa katúe katúe 1: [katúe]
Orio katuba katúba 1: [katúβa]
Orozko katué katué 1: [katué]
Otxandio katúe katúe 1: [katúe]
Pagola katía gathía 1: [gathía]
Pagola katuïa s´üia 2: [śýja]
Pasaia katuá kátúá 1: [kátúá]
Santa Grazi katía gathía 1: [gathía]
Sara katúa gatúa 1: [gatúa]
Senpere katúa gatúa 1: [gatúa]
Sohüta katía gáthía 1: [gáthía]
Sohüta katía lekhía 2: [lekhía]
Sohüta katüa s´üa 3: [śýa]
Sohüta katuïa th´üia 4: [thýja]
Sohüta katuïa s´üia 5: [śýja]
Sondika katúe katúe 1: [katúe]
Suarbe katué katué 1: [katwé]
Suarbe kátue kátue 2: [kátwe]
Suarbe katúe katúe 3: [katúe]
Sunbilla katúa katúa 1: [katúa]
Tolosa katuba katúba 1: [katúβa]
Uharte Garazi gátia gatiá 1: [gatiá]
Urdiain kátuwá kátuuá 1: [kátuwá]
Urdiñarbe katí gathí 1: [gathí]
Urdiñarbe katía larría 2: [lar̄ía]
Urketa katuia sábuia 1: [śáβuja]
Urketa katuïa gathúia 2: [gathúja]
Urketa katüia larrúia 3: [laRúja] -
Urketa katuia lothúia 4: [lothúja] -
Urketa katuja kótxuia 5: [kótʃuja] -
Urretxu katúa katúa 1: [katúa]
Ürrüstoi katía gathía 1: [gathía]
Ürrüstoi katía sagía 2: [śaɣía]
Uztaritze katwía gatuía 1: [gatwía]
Zaratamo katúe katúe 1: [katúe]
Zeanuri katúe katúe 1: [katúe]
Zeberio katué katué 1: [katué]
Zegama kátué kátué 1: [kátué]
Zilbeti kátue kátue 1: [kátwe]
Zilbeti katué ságue 2: [śáɣwe]
Zollo (Arrankudiaga) katúe katúe 1: [katúe]
Zornotza katúe katúe 1: [katúe]
Zugarramurdi katuá kátuá 1: [kátuá]
 

1119: -u + ak / -u + ak / -u + ak / (-u bukaera + absolutibo plurala)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ak
 • Galdera (fr): -u + ak
 • Galdera (en): -u + ak
 • Galdera (lat): -u bukaera + absolutibo plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuak gátuak 1: [ɣátwak]
Ahetze gatuak gatúak 1: [gatúak]
Aia katuak kátuak 1: [kátuak]
Aldude gatuak gatúak 1: [gatúak]
Aldude sagiak sagíak 2: [śagíak]
Aldude saguak sagúak 3: [śagúak]
Aldude saguak saguák 4: [śaɣuák]
Alkotz katueg katúeg 1: [katúeɣ]
Alkotz sagueg sagúeg 2: [śaɣúeɣ]
Altzai gathiak gathíak 1: [gathíak]
Altzürükü sagík sagík 1: [śaɣík]
Amezketa katúk katúk 1: [katúk]
Andoain kátúk kátúk 1: [kátúk]
Aniz katuek katuék 1: [katwék]
Aramaio katuek katúek 1: [katúek]
Araotz (Oñati) katuak katúak 1: [katúak]
Arbizu katubek kátubék 1: [kátubék]
Arboti sagiak ságiak 1: [śáɣjak]
Arboti büriak b´üriak 2: [býrjak]
Armendaritze gatuak gátuak 1: [gátuak]
Arnegi gatiak gatiák 1: [gatják]
Arrangoitze katuiak kátuiak 1: [kátwiak]
Arrasate katuek katúek 1: [katúek]
Arrazola (Atxondo) katuek kátuek 1: [kátuek]
Arrieta katuek katúek 1: [katúek]
Arroa (Zestoa) katuak kátuak 1: [kátuak]
Arrueta gathiak gathiák 1: [gathják]
Asteasu katúk katúk 1: [katúk]
Ataun katúk katúk 1: [katú:k]
Ataun kátuúk kátuúk 2: [kátuúk]
Azkaine gatuak gatuák 1: [gatuák]
Azkoitia katúk katúk 1: [katúk]
Azpeitia katubek katúbek 1: [katúβek]
Baigorri gatiak gátiak 1: [gátiak]
Bakio katuek katúek 1: [katúek]
Bardoze gathiak gathiak 1: [gathjak]
Bardoze gathiak gathiák 2: [gathják]
Barkoxe gathík gathík 1: [gathík]
Barkoxe sagík sagík 2: [śaɣík]
Bastida gathüak gath´üak 1: [gathýak]
Beasain kátuk kátuk 1: [kátuk]
Behorlegi sagiak sagiák 1: [śagiák]
Beizama kátuk kátuk 1: [kátuk]
Bergara katua kátua 1: [kátua]
Bergara katuek kátuek 2: [kátuɛk]
Bermeo gatuek gatúek 1: [gatúek]
Berriz katuek katúek 1: [katúek]
Berriz katuek katúek 2: [katúek]
Beruete katúk katúk 1: [katúk]
Beskoitze gatuyak gatuyák 1: [ɣatuǰák]
Beskoitze saguiak saguíak 2: [śaɣwíak]
Bidarrai gatuak gatuák 1: [gatuák]
Bolibar katue kátue 1: [kátwe]
Busturia katuek katúek 1: [katúek]
Deba katuak katúak 1: [katúak]
Dima katuek katúek 1: [katúek]
Dima katuek kátuek 2: [kátuek]
Domintxaine sagiak ságiak 1: [śáɣjak]
Domintxaine gathiak gathiák 2: [gathják]
Donamaria katúk katúk 1: [katúk]
Donibane Lohizune gatuag gatúag 1: [gatúaɣ]
Donostia kátuk kátuk 1: [kátuk]
Dorrao / Torrano katubek kátubék 1: [kátuβék]
Eibar katuak katúak 1: [katúak]
Elantxobe kátuk kátuk 1: [kátuk]
Elduain kátuk kátuk 1: [kátuk]
Elgoibar katuak katúak 1: [katúak]
Elorrio katuek katúek 1: [katúek]
Erratzu katuek katúek 1: [katúek]
Errezil katúk katúk 1: [katúk]
Errigoiti katuek katúek 1: [katúek]
Eskiula gathiak gathíak 1: [gathíak]
Eskiula gathík gathík 2: [gathík]
Eskiula enpheñik empheñik 3: [empheɲik] -
Eskiula larrík larrík 4: [lar̄ík] -
Eskiula xahík xahík 5: [ʃahík] -
Eskiula antxík antxík 6: [antʃík] -
Eskiula zothikik zothikik 7: [sothikik]
Etxalar katuak katúák 1: [katúák]
Etxalar káikuk káikuk 2: [kái̯kuk] -
Etxaleku kátuk kátuk 1: [kátuk]
Etxarri (Larraun) kátuk kátuk 1: [kátuk]
Etxebarri katuek katúek 1: [katúek]
Etxebarria katuek kátuék 1: [kátuék]
Eugi gatuek gátuek 1: [gátwek]
Ezkio-Itsaso kátúk kátúk 1: [kátú:k]
Ezkurra katúk katúk 1: [katúk]
Ezterenzubi sagiak sagiák 1: [śaɣiák]
Gaintza katúk katúk 1: [katúk]
Gamiz-Fika katuek katúek 1: [katúek]
Garrüze sagiak sagiák 1: [śaɣiák]
Getaria katuak kátuak 1: [kátuak]
Getxo kátuk kátuk 1: [kátuk]
Gizaburuaga katuek kátuek 1: [kátuek]
Goizueta katúk katúk 1: [katúk]
Hazparne saguak ságuak 1: [śáɣuak]
Hendaia saguak saguak 1: [śaɣuak]
Hernani katúk katúk 1: [katúk]
Hondarribia katuak katúak 1: [katúak]
Ibarruri (Muxika) katuek kátuek 1: [kátuek]
Igoa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Ikaztegieta katuk katuk 1: [katuk]
Irisarri gatoak gatoak 1: [gatoak]
Itsasu sagiak sagíak 1: [śaɣíak]
Izturitze sagiak sagiák 1: [śaɣják]
Izturitze gathuak gathúak 2: [gathúak]
Jaurrieta gátoag gátoag 1: [gátoaɣ]
Jaurrieta gattuak gáttuak 2: [gáttuak]
Jutsi sagiak sagiak 1: [śaɣjak]
Kortezubi katuek kátuek 1: [kátuek]
Landibarre gatiak gátiak 1: [gátjak]
Larrabetzu katuek kátuek 1: [kátuek]
Larraine gathiak gathíak 1: [gathíak]
Larraine sagiak sagíak 2: [śaɣíak]
Larzabale gathiak gathiák 1: [gathják]
Larzabale sagiak sagiák 2: [śaɣják]
Lasarte-Oria katuak kátuák 1: [kátuák]
Laukiz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Legazpi katuk katuk 1: [katuk]
Leintz Gatzaga katuak katúak 1: [katúak]
Leioa katuek katúek 1: [katúek]
Leitza kátuk kátuk 1: [kátu:k]
Lekaroz katuek kátuek 1: [kátwek]
Lekeitio katuak katúak 1: [katúak]
Lemoa katuek katúek 1: [katúek]
Lemoiz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Luzaide / Valcarlos gatiak gatíak 1: [gatíak]
Makea gattuiak gattuíak 1: [ɣattwíak]
Mañaria katuek katúek 1: [katúek]
Mendaro katuak katúák 1: [katúák]
Mendata katuek katúek 1: [katúek]
Mezkiritz gatuek gátuek 1: [gátwek]
Montori gathiak gathíak 1: [gathíak]
Mugerre gathüiak gath´üiak 1: [gathýjak]
Mugerre sabuiak sabuiak 2: [śaβujak]
Mungia katuek katúek 1: [katúek]
Oderitz kátúk kátúk 1: [kátúk]
Oiartzun katuak kátuák 1: [kátuák]
Oñati katuak katúak 1: [katúak]
Ondarroa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orexa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orio kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orozko katuek katúek 1: [katúek]
Otxandio katuek katúek 1: [katúek]
Pagola gathík gathík 1: [gathí:k]
Pagola sagiak ságiak 2: [śáɣiak]
Pasaia katuak kátuák 1: [kátuák]
Santa Grazi gathiek gathiék 1: [gathiék]
Santa Grazi sagík sagík 2: [śaɣík]
Santa Grazi sagiak sagíak 3: [śaɣíak]
Santa Grazi sagíek sagíAEk 4: [śaɣíạk]
Sara gatuak gatúak 1: [gatúak]
Senpere gatuak gatuák 1: [gatuák]
Sohüta gathík gathík 1: [gathík]
Sondika katuek katúek 1: [katúek]
Suarbe katuek katuék 1: [katwék]
Suarbe katuek katúek 2: [katúek]
Sunbilla katueg katúeg 1: [katúəɣ]
Tolosa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Uharte Garazi sagiak sagiák 1: [śagiák]
Urdiain katubak kátubak 1: [kátuβak]
Urdiñarbe gathík gathík 1: [gathík]
Urketa gathuiak gathúiak 1: [gathújak]
Urketa sabuiak sabúiak 2: [śaβújak]
Urretxu kátuk kátuk 1: [kátuk]
Ürrüstoi gathík gathík 1: [gathí:k]
Ürrüstoi sagík sagík 2: [śaɣí:k]
Uztaritze saguiak saguíak 1: [śaɣwíak]
Zaratamo katuek katúek 1: [katúek]
Zeanuri katuek katúek 1: [katúek]
Zeberio katuek katúek 1: [katúek]
Zegama kátúk kátúk 1: [kátúk]
Zilbeti katueg kátueg 1: [kátweɣ]
Zilbeti sagueg ságueg 2: [śáɣweɣ]
Zollo (Arrankudiaga) kátuk kátuk 1: [kátuk]
Zornotza katuek kátuek 1: [kátuek]
Zugarramurdi katuak kátuák 1: [kátuák]
 

1120: -u + ak / -u + ak / -u + ak / (-u bukaera + ergatibo singularra)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ak
 • Galdera (fr): -u + ak
 • Galdera (en): -u + ak
 • Galdera (lat): -u bukaera + ergatibo singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuak gátuak 1: [gátwak] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta gátwak gátuak 1: [gátwak] -
Ahetze gatuak gatuák 1: [ɣatuák]
Aia katubak katúbak 1: [katúβak]
Aldude gatuag gatuág 1: [gatuáɣ]
Aldude gatiak sagiák 2: [śagiák]
Aldude katuak gatuak 3: [gatuak] -
Alkotz katuek katuék 1: [katuék]
Alkotz katuek sagúeg 2: [śaɣúeɣ]
Altzai gathík gathík 1: [gathík]
Altzürükü gathík gathík 1: [gathík]
Altzürükü süiak s´üiak 2: [śýjak]
Amezketa katúk katúk 1: [katúk]
Amezketa kátú kátú 2: [kátú]
Andoain katubak katúbak 1: [katúβak]
Aniz katwek katuég 1: [katwéɣ]
Aramaio katuek katúek 1: [katúek]
Araotz (Oñati) katuek katúek 1: [katúek]
Arbizu katubek kátubek 1: [kátubek]
Arboti katják gathiák 1: [gathják]
Armendaritze gatuak gátuak 1: [gátuak]
Armendaritze gátwak gátuak 1: [gátuak]
Arnegi katják gatiág 1: [ɣatjáɣ]
Arrangoitze katuiak kátuiak 1: [kátwiak]
Arrasate katuek katúek 1: [katúek]
Arrazola (Atxondo) katuek katuék 1: [katuék]
Arrieta katuek katúék 1: [katúék]
Arroa (Zestoa) katuak katúak 1: [katúak]
Arrueta katják gathiák 1: [gathják]
Asteasu katubak katúbák 1: [katúβák]
Ataun katúk katúk 1: [katúk]
Azkaine gatuak gatuák 1: [gatuák]
Azkoitia katuek katúek 1: [katúek]
Azpeitia katubek katúbek 1: [katúβek]
Baigorri gatiak gatiák 1: [gatiák]
Baigorri katják gatiák 1: [gatiák]
Bakio katuek katuék 1: [katuék]
Bardoze katják gathiák 1: [gathják]
Barkoxe gathík gathík 1: [gathík]
Bastida gathüak gath´üak 1: [gathýak]
Bastida sagüak sag´üak 2: [śaɣýak]
Beasain katúk katúk 1: [katúk]
Beasain súuk súuk 2: [śúuk] -
Behorlegi gatiak gatiák 1: [gatiák]
Behorlegi katják gatiák 1: [gatiák]
Beizama katúk katúk 1: [katúk]
Bergara katuak katúak 1: [katúak]
Bermeo katuek katuék 1: [katuék]
Berriz katuek katúek 1: [katúek]
Beruete kátuk kátuk 1: [kátuk]
Beskoitze gatuyak gatuyák 1: [ɣatuǰák]
Bidarrai gatuak gatuák 1: [gatuák]
Bolibar katuk katuk 1: [katuk]
Busturia katuek katuek 1: [katuek]
Deba katuak katúak 1: [katúak]
Dima katuek katuék 1: [katuék]
Domintxaine katják gathiák 1: [gathják]
Donamaria kattúk kattúk 1: [kattúk]
Donibane Lohizune gatuag gatuág 1: [gatuáɣ]
Donostia katubak katúbak 1: [katúβak]
Dorrao / Torrano katubek kátubék 1: [kátuβék]
Eibar katuak katúak 1: [katúak]
Elantxobe katuek katuek 1: [katuek]
Elduain katúk katúk 1: [katúk]
Elgoibar katuak katúak 1: [katúak]
Elorrio katuek katúek 1: [katúek]
Erratzu gatwek gatuék 1: [gatwék]
Errezil katúk katúk 1: [katúk]
Errigoiti katuek katúék 1: [katúék]
Eskiula gathík gathík 1: [gathík]
Etxalar katuag katúag 1: [katúag]
Etxaleku kátuk kátuk 1: [kátuk]
Etxarri (Larraun) katúk katúk 1: [katúk]
Etxarri (Larraun) kátúk kátúk 2: [kátú:k]
Etxebarri katuek katúek 1: [katúek]
Etxebarria katuek katúék 1: [katúék]
Eugi gatwek gátuek 1: [gátwek]
Ezkio-Itsaso katúk katúk 1: [katúk]
Ezkurra kátúk kátúk 1: [kátúk]
Ezterenzubi larriak larríak 1: [lar̄íak]
Gaintza kátuk kátuk 1: [kátuk]
Gamarte katják gatiág 1: [ɣatjáɣ]
Gamiz-Fika katuek katuék 1: [katuék]
Garrüze katják gathiák 1: [gathiák]
Getaria katuak katúak 1: [katúak]
Getxo katúk katúk 1: [katúk]
Gizaburuaga katúk katúk 1: [katúk]
Goizueta katúg katúg 1: [katúg]
Hazparne gathüek gathüék 1: [gathyék]
Hazparne gatiak gatiák 2: [ɣatják]
Hazparne katják gatiák 2: [ɣatják]
Hendaia katuak katuák 1: [katuák]
Hernani katuak katuák 1: [katuák]
Hondarribia katuak katúak 1: [katúak]
Ibarruri (Muxika) katuek katúek 1: [katúek]
Igoa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Ikaztegieta katúk katúk 1: [katúk]
Irisarri gatiak gatiák 1: [gatják]
Irisarri katják gatiák 1: [gatják]
Itsasu gatüak gatüák 1: [gatyák]
Izturitze katják gathiák 1: [gathják]
Jaurrieta gatuak gátuak 1: [gátwak]
Jaurrieta gátwak gátuak 1: [gátwak]
Jutsi katják gatiak 1: [gatjak]
Jutsi katják sagiak 2: [śaɣjak] -
Kortezubi katuek katuek 1: [katuek]
Landibarre gatiak gatiák 1: [gatiák]
Landibarre katják gatiák 1: [gatiák]
Larrabetzu katuek katuék 1: [katuék]
Larraine katják gathíak 1: [gathíak]
Larzabale katják gathiák 1: [gathják]
Lasarte-Oria katuak kátuák 1: [kátuák]
Laukiz katuek katuék 1: [katuék]
Legazpi katuk katuk 1: [katuk]
Leintz Gatzaga katuak katúak 1: [katúak]
Leioa katuek katuék 1: [katuék]
Leitza kátuk kátuk 1: [kátuk]
Lekaroz katuek katuék 1: [katwék]
Lekeitio katuak katúak 1: [katúak]
Lemoa katuek katuék 1: [katuék]
Lemoiz katúk katúk 1: [katúk]
Luzaide / Valcarlos gatiak gatíak 1: [gatíak]
Makea gattuiak gattuíak 1: [ɣattwíak]
Mañaria katuek katuék 1: [katuék]
Mendaro katuak katúák 1: [katúák]
Mendata katuek katuék 1: [katuék]
Mezkiritz gatwek gátuek 1: [gátwek]
Mezkiritz gatwek gátuek 2: [gátwek] -
Montori gathík gathík 1: [gathí:k]
Mugerre gathüiak gath´üiak 1: [gathýjak]
Mungia katuek katuek 1: [katuek]
Oderitz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Oiartzun katuak katúák 1: [katúák]
Oñati katuak katúak 1: [katúak]
Ondarroa katúk katúk 1: [katúk]
Orexa katúk katúk 1: [katúk]
Orio katubak katúbak 1: [katúβak]
Orozko katuek katuék 1: [katuék]
Otxandio katuek katuék 1: [katwék]
Pagola gathík gathík 1: [gathík]
Pasaia katuak kátuák 1: [kátuák]
Santa Grazi gathík gathík 1: [gathí:k]
Santa Grazi gathík gathík 2: [gathí:k]
Sara gatuak gatúak 1: [gatúak]
Senpere gatuak gatuák 1: [gatuák]
Sohüta gathík gathík 1: [gathík]
Sondika katuek katuék 1: [katuék]
Suarbe gatwek gatuék 1: [gatwék]
Suarbe katuek katúek 2: [katúek]
Sunbilla katúuk katúuk 1: [katúuk]
Tolosa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Uharte Garazi gatiak gátiak 1: [gátiak]
Urdiain katubak kátubák 1: [kátubák]
Urdiñarbe gathík gathík 1: [gathík]
Urdiñarbe büiak b´üiak 2: [býjak]
Urketa sabuiak sabúiak 1: [śaβújak]
Urretxu katúk katúk 1: [katúk]
Ürrüstoi gathík gathík 1: [gathík]
Uztaritze gatuiak gatuíak 1: [gatwíak]
Zaratamo katuek katúek 1: [katúek]
Zeanuri katuek katuék 1: [katuék]
Zeberio katuek katuék 1: [katuék]
Zegama kátuk kátuk 1: [kátuk]
Zilbeti katwek kátuek 1: [kátwek]
Zollo (Arrankudiaga) katuek katuék 1: [katuék]
Zornotza katuek katuek 1: [katuek]
Zugarramurdi katuak katúak 1: [katúak]
Zugarramurdi katuag katúag 2: [katúaɣ]
 

1121: -u + ek / -u + ek / -u + ek / (-u bukaera + ergatibo plurala)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ek
 • Galdera (fr): -u + ek
 • Galdera (en): -u + ek
 • Galdera (lat): -u bukaera + ergatibo plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta katuek kátuek 1: [kátwek]
Ahetze gatuek gatuék 1: [gatuék]
Aia kátubak kátubak 1: [kátuβak]
Aldude gatuek gatuék 1: [gatuék]
Aldude sagiek sagiék 2: [śaɣiék]
Alkotz sagueg sagúeg 1: [śaɣúeɣ]
Altzai gathiek gathiek 1: [gathiek]
Altzürükü gathiek gathíek 1: [gathíek]
Altzürükü süiek s´üiek 2: [śýjek]
Amezketa kátu kátu 1: [kátu]
Amezketa kátuk kátuk 2: [kátuk]
Andoain katúk kátúk 1: [kátúk]
Aniz katueg katuég 1: [katwéɣ]
Aramaio katuek katúek 1: [katúek]
Araotz (Oñati) katuek katúek 1: [katúek]
Arbizu katubek kátubek 1: [kátubek]
Arboti gathiek gáthiek 1: [gáthiek]
Armendaritze gatiek gatiék 1: [ɣatiék]
Arnegi gatiek gatiék 1: [gatjék]
Arrangoitze gatuiek gátuiék 1: [gátwiék]
Arrasate katuek katúek 1: [katúek]
Arrazola (Atxondo) katuek katúek 1: [katúek]
Arrieta katuek katúek 1: [katúek]
Arroa (Zestoa) katuak kátuak 1: [kátuak]
Arrueta gathiek gathiék 1: [gathjék]
Asteasu katúk kátúk 1: [kátúk]
Ataun katuuk kátuúk 1: [kátuúk]
Azkaine gatuek gatuék 1: [gatuék]
Azkoitia katuek kátuék 1: [kátuék]
Azpeitia katubek kátubek 1: [kátuβek]
Baigorri gatiek gatiék 1: [gatiék]
Bakio katuek katúek 1: [katúek]
Bardoze gathiek gathiék 1: [gathjék]
Barkoxe gathiek gathiék 1: [gathjék]
Bastida gathüek gath´üek 1: [gathýek]
Beasain kátuk kátuk 1: [kátuk]
Behorlegi gatiek gatiék 1: [gatiék]
Beizama katúk kátúk 1: [kátúk]
Bergara katuek kátuek 1: [kátuek]
Bermeo gatuek gatúek 1: [gatúek]
Berriz katuek katúek 1: [katúek]
Berriz katuek katúek 2: [katúek]
Beruete katúk katúk 1: [katúk]
Beskoitze gatuyek gatuyék 1: [ɣatuǰék]
Bidarrai gathuek gathúek 1: [gathúek]
Bolibar katuek kátuék 1: [kátuék]
Busturia katuek katúek 1: [katúek]
Deba katuak katúák 1: [katúák]
Dima katuek katúek 1: [katúek]
Domintxaine gathiek gathiék 1: [gathjék]
Donamaria katúk katúk 1: [katúk]
Donibane Lohizune gatuek gatuék 1: [gatuék]
Donostia kátuk kátuk 1: [kátuk]
Dorrao / Torrano katubek kátubék 1: [kátuβék]
Eibar katuak katúak 1: [katúak]
Elantxobe kátuk kátuk 1: [kátuk]
Elduain katúk kátúk 1: [kátúk]
Elgoibar katuak kátuak 1: [kátuak]
Elorrio katuek katúek 1: [katúek]
Erratzu katuek katúek 1: [katúek]
Errezil katúk katúk 1: [katú:k]
Errigoiti katuek katúek 1: [katúek]
Eskiula gathík gathík 1: [gathík]
Etxalar katuak katúak 1: [katúak]
Etxaleku katúk katúk 1: [katúk]
Etxarri (Larraun) katúk katúk 1: [katúk]
Etxarri (Larraun) katúk katúk 2: [katúk]
Etxebarri katuek katúek 1: [katúek]
Etxebarria katuek kátuék 1: [kátuék]
Eugi gatuek gátuek 1: [gátwek]
Ezkio-Itsaso katúk kátúk 1: [kátú:k]
Ezkurra katúk katúk 1: [katúk]
Ezterenzubi gatié gatié 1: [gatié]
Ezterenzubi gatiek gatiék 2: [gatiék]
Gaintza katúk katúk 1: [katúk]
Gamarte gatieg gátieg 1: [gátjeɣ]
Gamiz-Fika katuek katúek 1: [katúek]
Garrüze gathiek gathiék 1: [gathiék]
Getaria katuak kátuak 1: [kátuak]
Getxo kátuk kátuk 1: [kátuk]
Gizaburuaga katuek kátuek 1: [kátuek]
Goizueta katúk kátúk 1: [kátúk]
Hazparne gathüek gathüek 1: [gathyek]
Hendaia katuek katuék 1: [katuék]
Hernani katúk katúk 1: [katúk]
Hondarribia katuak katúak 1: [katúak]
Ibarruri (Muxika) katuek kátuek 1: [kátuek]
Igoa katúk katúk 1: [katúk]
Ikaztegieta kátuk kátuk 1: [kátuk]
Irisarri gatuek gatuék 1: [gatuék]
Itsasu gathüek gat´üek 1: [gatýek]
Izturitze gathiek gathiék 1: [gathjék]
Jaurrieta gatuek gátuek 1: [gátwek]
Jutsi gatiek gatiék 1: [gatjék]
Kortezubi katuek kátuek 1: [kátuek]
Landibarre gatiek gatiék 1: [gatiék]
Larrabetzu katuek kátuek 1: [kátuek]
Larraine gathiek gathíek 1: [gathíek]
Larzabale gathiek gathiék 1: [gathjék]
Lasarte-Oria katuak kátuák 1: [kátuák]
Laukiz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Legazpi kátuk katuk 1: [katuk]
Leintz Gatzaga katuak katúak 1: [katúak]
Leioa katuek katúek 1: [katúek]
Leitza katúk kátúk 1: [kátúk]
Lekaroz katuek katuék 1: [katwék]
Lekeitio katuak katúak 1: [katúak]
Lemoa katuek katúek 1: [katúek]
Lemoiz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Luzaide / Valcarlos gatiek gatiék 1: [gatiék]
Makea gattuek gattuék 1: [ɣattuék]
Mañaria katuek kátuék 1: [kátuék]
Mendaro katuak katúák 1: [katúák]
Mendata katuek katúek 1: [katúek]
Mezkiritz gatuek gátuek 1: [gátwek]
Montori gathiek gathíek 1: [gathíek]
Mugerre sabuiek sabuiek 1: [śaβujɛk]
Mungia katuek katúek 1: [katúek]
Oderitz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Oiartzun katuak kátuák 1: [kátuák]
Oñati katuak katúak 1: [katúak]
Ondarroa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orexa katúk kátúk 1: [kátúk]
Orio kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orozko katuek katúek 1: [katúek]
Otxandio katuek katúek 1: [katúek]
Pagola gathiek gathiék 1: [gathjék]
Pasaia katuak kátuak 1: [kátuak]
Santa Grazi gathík gathík 1: [gathík]
Santa Grazi sagík sagík 2: [śaɣík]
Santa Grazi ságik ságik 3: [śáɣi:k]
Sara gatuek gatúek 1: [gatúek]
Senpere gatuek gatúek 1: [gatúek]
Sohüta gathiek gathiék 1: [gathjék]
Sondika saguek sagúek 1: [śaɣúek]
Suarbe katuek katuék 1: [katwék]
Suarbe katuek katúek 2: [katúek]
Sunbilla katuuk katúuk 1: [katúuk]
Tolosa katúk kátúk 1: [kátúk]
Uharte Garazi gatiek gatiék 1: [gatiék]
Urdiain kátubuék kátubuék 1: [kátubwék]
Urdiñarbe sagiek sagíek 1: [śaɣíek]
Urketa gathuiek gathúiek 1: [gathújek]
Urretxu kátuk kátuk 1: [kátuk]
Ürrüstoi gathiek gathiék 1: [gathjék]
Uztaritze gatuiek gatuíek 1: [gatwíek]
Zaratamo katuek katúek 1: [katúek]
Zeanuri katuek katúek 1: [katúek]
Zeberio katuek katúek 1: [katúek]
Zegama katúk kátúk 1: [kátúk]
Zilbeti kátuk kátuk 1: [kátuk]
Zollo (Arrankudiaga) kátuk kátuk 1: [kátuk]
Zornotza katuek kátuek 1: [kátuek]
Zugarramurdi gatuek gatúek 1: [gatúek]
 

1122: -u + ari / -u + ari / -u + ari / (-u bukaera + datibo singularra)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ari
 • Galdera (fr): -u + ari
 • Galdera (en): -u + ari
 • Galdera (lat): -u bukaera + datibo singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta katuari katuári 1: [katwári]
Ahetze gatuari gatúari 1: [gatúari]
Aia katubai katúbai 1: [katúβai̯]
Aia katubai katúbai 2: [katúβai̯] -
Aldude gatuai gatúái 1: [gatúái̯]
Aldude gatiai gatíai 2: [ɣatíai̯]
Alkotz katuei katúei 1: [katúei̯]
Alkotz sagúei sagúei 2: [śaɣúei̯]
Altzai gathiai gathíai 1: [gathíai̯]
Altzürükü gathie gathíe 1: [gathíe]
Altzürükü gathie gathié 2: [gathiɛ́:]
Amezketa katui katúi 1: [katúi]
Andoain katubai katúbái 1: [katúβái̯]
Aniz katuai katuái 1: [katwái̯]
Aramaio katuei katúei 1: [katúei̯]
Araotz (Oñati) katuei katúei 1: [katúei̯]
Arbizu kátubarí kátubarí 1: [kátubarí]
Arboti gathiari gathiári 1: [gathjári]
Armendaritze gatiari gatíari 1: [ɣatíari]
Arnegi gatiai gatíai 1: [ɣatíai̯]
Arrangoitze gatuiari gatuiári 1: [ɣatwiári]
Arrasate katuei katúei 1: [katúei̯]
Arrazola (Atxondo) katuei katuéi 1: [katwéi̯]
Arrieta katueri katuérí 1: [katuérí]
Arroa (Zestoa) katuai katúai 1: [katúai̯]
Arrueta gathiari gathiári 1: [gathjári]
Asteasu katubai katúbai 1: [katúβai̯]
Ataun katuari katúari 1: [katúari]
Azkaine gatuari gatúarí 1: [gatúarí]
Azkoitia katuei katúei 1: [katúei̯]
Azkoitia katuei katúéi 2: [katúéi̯]
Azpeitia katuei katúei 1: [katúei̯]
Baigorri sabíari sabíari 1: [śaβíari]
Bakio katueri katuéri 1: [katuéri]
Bardoze gathiari gathiári 1: [gathjári]
Bardoze gathiai gathiái 2: [gathjái̯]
Barkoxe gathiai gathíai 1: [gathíai̯]
Bastida gathüari gath´üari 1: [gathýari]
Beasain katui katúi 1: [katúi]
Behorlegi gatiari gatíari 1: atíari]
Beizama katuri katúrí 1: [katúrí]
Beizama katuri katúri 2: [katúri]
Bergara katuai katuái 1: [katuái̯]
Bermeo gatúri gatúri 1: [gatúri]
Berriz katuari katúari 1: [katúari]
Beruete katuri káturí 1: [káturí]
Beskoitze gatuiari gatúyai 1: [ɣatúǰai̯]
Bidarrai gatiari gatíari 1: [ɣatíari]
Bolibar katuai katúai 1: [katúai̯]
Busturia katueri katuéri 1: [katuéri]
Deba katuari katúarí 1: [katúarí]
Dima katueri katúeri 1: [katúeri]
Dima katueri katuéri 2: [katuéri]
Domintxaine gathiari gathíari 1: [gathíari]
Donamaria kattúri kattúri 1: [kattúri]
Donibane Lohizune gatuari gatuarí 1: atuarí]
Donostia katubai katúbai 1: [katúβai̯]
Dorrao / Torrano kátubéi kátubéi 1: [kátuβéi̯]
Eibar katuari katúari 1: [katúari]
Elantxobe katueri katuéri 1: [katwéri]
Elduain katui katuí 1: [katwí]
Elgoibar katuari katúari 1: [katúari]
Elorrio katuai katúai 1: [katúai̯]
Erratzu katuei katúei 1: [katúei̯]
Errezil katuri katúri 1: [katúri]
Errezil katuari katúari 2: [katúari]
Errigoiti katueri katúerí 1: [katúerí]
Eskiula gathíi gathíi 1: [gathíi]
Eskiula gathíi sagí 2: [śaɣí:]
Eskiula büiái büiái 3: [byjá:i̯] -
Etxalar katuri katúri 1: [katúri]
Etxalar katuri katúri 2: [katúri] -
Etxaleku katui kátui 1: [kátui]
Etxarri (Larraun) káturé káturé 1: [káturé]
Etxarri (Larraun) katuri káturí 2: [káturí]
Etxebarri katueri katúeri 1: [katúeri]
Etxebarria katuai katúai 1: [katúai̯]
Eugi gatuei gátuei 1: [ɣátwei̯]
Ezkio-Itsaso katui katuí 1: [katwí]
Ezkurra katuuri kátuurí 1: [kátuurí]
Ezterenzubi gatiari gatiári 1: [ɣatiári]
Gaintza katuee katúeé 1: [katúeé:]
Gaintza katuee katúeé 2: [katúeé]
Gaintza sagúeé sagúeé 3: [śaɣúeé]
Gamarte gatiari gatíari 1: [ɣatíari]
Gamiz-Fika katueri katuérí 1: [katuérí]
Garrüze gathiari gathiarí 1: [ɣathiarí]
Getaria katuai katúai 1: [katúai̯]
Getxo katuri katúri 1: [katúri]
Gizaburuaga katueri katuéri 1: [katuéri]
Goizueta katuri katúri 1: [katúri]
Hazparne gathüari gath´üari 1: [gathýari]
Hendaia katuari katuári 1: [katuári]
Hernani katuai katúai 1: [katúai̯]
Hondarribia katuari katúari 1: [katúari]
Ibarruri (Muxika) katueri katuéri 1: [katuéri]
Igoa katuri káturí 1: [káturí]
Igoa katuri káturi 2: [káturi]
Ikaztegieta katui kátui 1: [kátui]
Irisarri gatuari gatuari 1: [ɣatuari]
Itsasu gatüari gat´üari 1: [ɣatýari]
Izturitze gathúari gathúari 1: [gathúari]
Jaurrieta gáttoarí gáttoarí 1: [gáttoarí]
Jutsi gatiari gatiári 1: [gatjári]
Kortezubi katueri katuéri 1: [katuéri]
Landibarre gathiari gáthiari 1: [ɣáthjari]
Larrabetzu katueri katuéri 1: [katuéri]
Larraine gathiai gathíai 1: [gathíai̯]
Larzabale gathiari gathiári 1: [gathjári]
Lasarte-Oria katubai kátubái 1: [kátuβái̯]
Laukiz katuri katúri 1: [katúri]
Legazpi katuri katuri 1: [katuri]
Leintz Gatzaga katuari katúari 1: [katúari]
Leioa katueri katuéri 1: [katuéri]
Leitza katuri káturí 1: [káturí]
Lekaroz katui kátui 1: [kátui̯]
Lekeitio katueri katúeri 1: [katúeri]
Lemoa katueri katuéri 1: [katuéri]
Lemoiz katuri katuri 1: [katuri]
Luzaide / Valcarlos gatiari gatíarí 1: [gatíarí]
Luzaide / Valcarlos gatuari gatúarí 2: [gatúarí]
Makea gáttuarí gáttuarí 1: [gáttwarí]
Mañaria katuei katuéi 1: [katuéi̯]
Mendaro katuai katúai 1: [katúai̯]
Mendata katueri katuéri 1: [katuéri]
Mezkiritz gatuei gátuei 1: [ɣátwei̯]
Montori gathiai gathíai 1: [gathíai̯]
Mugerre gatüiai gathüiai 1: [gathyjai̯]
Mungia katueri katuéri 1: [katuéri]
Oderitz káturé káturé 1: [káturé]
Oiartzun katuari katúari 1: [katúari]
Oñati katuai katúai 1: [katúai̯]
Ondarroa katuai katúai 1: [katúai̯]
Ondarroa katuai katúai 2: [katúai̯]
Orexa katuari katúari 1: [katúari]
Orio katubai katúbai 1: [katúβai̯]
Orozko katueri katuéri 1: [katuéri]
Otxandio katuei katueí 1: [katweí]
Pagola gathiai gathíai 1: [gathíai̯]
Pasaia gatuai gátuái 1: [gátuái̯]
Santa Grazi gathíai gathíAEi 1: [gathíại̯]
Sara ságuaí ságuaí 1: [śáɣwaí]
Senpere sagúarí sagúarí 1: [śaɣúarí]
Senpere gatúerí gatúerí 2: [gatúerí]
Sohüta gathíi gathí 1: [gathí:]
Sondika katueri katuéri 1: [katuéri]
Suarbe gatuei gatúei 1: [ɣatúei̯]
Suarbe katuei katúei 2: [katúei̯]
Sunbilla katuuri katúuri 1: [katúuri]
Tolosa katui katúi 1: [katúi̯]
Uharte Garazi gatiai gatiái 1: [gatiái̯]
Urdiain kátuuéi kátuuéi 1: [kátuwéi̯]
Urdiñarbe gathiai gathiái 1: [gathjái̯]
Urketa gathuiai gathúiai 1: [gathújai̯]
Urretxu katui katuí 1: [katwí]
Ürrüstoi gathiai gathiái 1: [gathiái̯]
Uztaritze gatuari gatúari 1: [ɣatúari]
Zaratamo katueri katúéri 1: [katúéri]
Zeanuri katueri katuéri 1: [katuéri]
Zeberio katueri katuéri 1: [katuéri]
Zegama katuri katúri 1: [katúrj]
Zegama katuri katúri 2: [katúri]
Zilbeti katuei kátuei 1: [kátwei̯]
Zollo (Arrankudiaga) katueri katúeri 1: [katúeri]
Zornotza katueri katuéri 1: [katuéri]
Zugarramurdi gatuai gatúai 1: [gatúai̯]
 

1123: -u + ei / -u + ei / -u + ei / (-u bukaera + datibo plurala)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ei
 • Galdera (fr): -u + ei
 • Galdera (en): -u + ei
 • Galdera (lat): -u bukaera + datibo plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuei gátuei 1: [ɣátwei̯]
Ahetze gatueri gatúeri 1: [gatúeri]
Aia katuiri katuirí 1: [katwirí:]
Aia xaguiri xáguiri 2: [ʃáɣwiri]
Aldude gatier gatíerr 1: [ɣatíer̄]
Aldude sabiér sabiér 2: [śabiér]
Alkotz katuei katúei 1: [katúei̯]
Alkotz saguei sagúei 2: [śaɣúei̯]
Altzai gathier gathíer 1: [gathíer]
Altzürükü gathier gathiér 1: [gathjér]
Amezketa katuri katurí 1: [katurí]
Andoain katuri káturí 1: [káturí]
Aniz katuei katuéi 1: [katwéi̯]
Aramaio katuei katúei 1: [katúei̯]
Araotz (Oñati) katuai katúai 1: [katúai̯]
Arbizu katubei kátubéi 1: [kátubéi̯]
Arboti gathier gathiér 1: [gathjér]
Armendaritze gatuer gatuér 1: [ɣatuér]
Arnegi gatier gatíerr 1: [gatíer̄]
Arrangoitze gatuieri gatuiéri 1: [gatwiéri]
Arrangoitze gatueri gatuéri 2: [gatuéri]
Arrasate saguei sagúei 1: [śaɣúei̯]
Arrazola (Atxondo) katuei kátuei 1: [kátuei̯]
Arrieta katueri katúeri 1: [katúeri]
Arroa (Zestoa) katuai kátuai 1: [kátuai̯]
Arrueta gathier gathiérr 1: [gathjér̄]
Asteasu katuiri kátuiri 1: [kátwiri]
Ataun katuri katurí 1: [katurí]
Ataun katuri káturí 2: [káturí]
Azkaine gatueri gatúerí 1: [gatúerí]
Azkoitia katuei katuéi 1: [katuéi̯]
Azkoitia katuei kátuéi 2: [kátuéi̯]
Azpeitia katubei kátubei 1: [kátuβei̯]
Baigorri gatier gatiér 1: [gatiér]
Bakio katueri katúeri 1: [katúeri]
Bardoze gathier gathiér 1: [gathjér]
Bardoze gathiAEri gathiAEri 2: [gathjạri]
Barkoxe gathier gathiérr 1: [gathjéR]
Bastida gathüer gathüérr 1: [gathyéR]
Beasain katui kátui 1: [kátui̯]
Behorlegi gatier gatiérr 1: [ɣatiér̄]
Beizama katuri káturí 1: [káturí]
Bergara katuei kátuei 1: [kátuei̯]
Bermeo gatuei gatúei 1: [ɣatúei̯]
Berriz katuei katúei 1: [katúei̯]
Beruete kature káturé 1: [káturé]
Beskoitze gatuyeri gatúyeri 1: [ɣatúǰeri]
Bidarrai gatueri gatúeri 1: [ɣatúeri]
Bolibar katuei katúei 1: [katúei̯]
Busturia katueri katúeri 1: [katúeri]
Deba katuari katuarí 1: [katwarí:]
Deba katuari katúarí 2: [katúarí]
Deba katuari kátuarí 3: [kátuarí]
Dima katueri katúeri 1: [katúeri]
Domintxaine gathier gathiér 1: [gathjér]
Donibane Lohizune gatueri gatúeri 1: [ɣatúeri]
Donostia katuiri katuiri 1: [katwiri]
Dorrao / Torrano katubi katúbi 1: [katúβi]
Eibar katuei katúei 1: [katúei̯]
Elantxobe katueri kátueri 1: [kátweri]
Elduain katui kátui 1: [kátwi]
Elgoibar katueri katúeri 1: [katúeri]
Elorrio katuei katúei 1: [katúei̯]
Erratzu katuei katúei 1: [katúei̯]
Errezil katuri katúri 1: [katú:ri]
Errezil katuri káturí 2: [kátu:rí]
Errigoiti katueri katúeri 1: [katúeri]
Eskiula gathier gathiérr 1: [gathiér̄]
Etxalar katueri katuéri 1: [katuéri]
Etxaleku katui kátui 1: [kátui]
Etxarri (Larraun) kature káturé 1: [káturé]
Etxarri (Larraun) katuri katurí 2: [katurí]
Etxebarri sagutxuri sagútxuri 1: [śaɣútʃuri]
Etxebarri katueri katúeri 2: [katúeri]
Etxebarria katuei katúei 1: [katúei̯]
Eugi gatuei gátuei 1: [gátwei̯]
Ezkio-Itsaso katui kátui 1: [kátwi]
Ezkio-Itsaso katui katuí 2: [katwí]
Ezkurra katuri katurí 1: [katurí]
Ezterenzubi gatier gatiér 1: [ɣatiér]
Gaintza katuei katuéi 1: [katuéi̯]
Gamarte gatier gatierr 1: [ɣatier̄]
Gamiz-Fika katueri katúeri 1: [katúeri]
Garrüze gathier gathiérr 1: [ɣathiéR]
Getaria katuai katuái 1: [katuái̯]
Getxo katuri káturi 1: [káturi]
Gizaburuaga katuei katúei 1: [katúei̯]
Goizueta katuri káturi 1: [káturi]
Hazparne gathüer gath´üerr 1: [gathýeR]
Hendaia katueri katúeri 1: [katúeri]
Hernani katuiri kátuiri 1: [kátui̯ri]
Hondarribia katuaki katúaki 1: [katúaki]
Ibarruri (Muxika) katueri kátueri 1: [kátweri]
Igoa katuri káturi 1: [káturi]
Ikaztegieta katuri káturi 1: [káturi]
Irisarri gatier gatíer 1: [gatíer]
Itsasu gatuer gatúerr 1: [ɣatúeR]
Izturitze gathier gathiérr 1: [gathiér̄]
Jaurrieta gattuer gattuér 1: [ɣattuér]
Jaurrieta gatuer gátuér 2: [gátuér]
Jutsi gatier gatier 1: [gatjer]
Kortezubi katueri kátueri 1: [kátweri]
Landibarre gatier gatiérr 1: [ɣatjér̄]
Larrabetzu katueri kátueri 1: [kátueri]
Larraine gathier gathíerr 1: [gathíer̄]
Larzabale gathier gathiérr 1: [gathjér̄]
Lasarte-Oria katuidi kátuidí 1: [kátui̯ðí]
Laukiz katuri káturi 1: [káturi]
Legazpi katuei katuei 1: [katuei]
Leintz Gatzaga katuai katúai 1: [katúai̯]
Leioa katueri katúeri 1: [katúeri]
Leitza katuri káturi 1: [káturi]
Lekaroz katui kátui 1: [kátui̯]
Lekeitio katueri katúeri 1: [katúeri]
Lemoa katueri katúeri 1: [katúeri]
Lemoiz katuri káturi 1: [káturi]
Luzaide / Valcarlos gatueri gatúerí 1: [gatúerí]
Luzaide / Valcarlos gatueri gatúeri 2: [ɣatúeri]
Makea gattuer gattuérr 1: [ɣattwéR]
Makea gattuer gattuérr 2: [gattwéR]
Mañaria katuei kátuei 1: [kátuei̯]
Mendaro katuei katúéi 1: [katúéi̯]
Mendata katueri katúeri 1: [katúeri]
Mezkiritz gatuei gátuei 1: [ɣátwei̯]
Montori gathiei gathíei 1: [gathíei̯]
Mugerre gathüierri gathüierri 1: [gathyjer̄i]
Mungia katueri katúeri 1: [katúeri]
Oderitz kature káture 1: [káture]
Oiartzun katuai katúai 1: [katúai̯]
Oñati katuairi katúairi 1: [katúai̯ri]
Ondarroa katuai katúai 1: [katúai̯]
Ondarroa katuei katúei 2: [katúei̯]
Orexa katuai kátuái 1: [kátuái̯]
Orio katui kátui 1: [kátwi]
Orozko katueiri katúeiri 1: [katúei̯ri]
Otxandio katuei katúei 1: [katúei̯]
Pagola gathier gathiérr 1: [gathjér̄]
Pasaia gatuái gatuái 1: [gatuái̯]
Santa Grazi gathir gathírr 1: [gathír̄]
Sara saguei ságueí 1: [śáɣweí]
Senpere sagueri sagúerí 1: [śaɣúerí]
Sohüta gathier gathiérr 1: [gathjér̄]
Sondika katueri katúeri 1: [katúeri]
Suarbe gatuei gatúei 1: [ɣatúei̯]
Suarbe katuei katúei 2: [katúei̯]
Sunbilla katuri katúri 1: [katú:ri]
Tolosa katui kátui 1: [kátwi]
Uharte Garazi gatier gátierr 1: [gátier̄]
Urdiain katuueiri kátuuéiri 1: [kátuwéi̯ri]
Urdiñarbe gathiei gathiéi 1: [gathjéi̯]
Urketa gathuieri gathúieri 1: [gathújeri]
Urretxu katui kátui 1: [kátwi]
Ürrüstoi gathier gathiér 1: [gathiér]
Uztaritze gatueri gatúeri 1: [ɣatúeri]
Zaratamo katueri katuéri 1: [katuéri]
Zeanuri katueri katúeri 1: [katúeri]
Zeberio katueri katúeri 1: [katúeri]
Zegama katuai katúai 1: [katúai̯]
Zegama katuai katúái 2: [katúái̯]
Zilbeti katuei kátuei 1: [kátwei̯]
Zollo (Arrankudiaga) katueiri katúeiri 1: [katúei̯ri]
Zornotza katueri katúeri 1: [katúeri]
Zugarramurdi gatuei gatúei 1: [gatúei̯]
 

1124: -u + ren / -u + ren / -u + ren / (-u bukaera + jabego genitibo mugagabea)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ren
 • Galdera (fr): -u + ren
 • Galdera (en): -u + ren
 • Galdera (lat): -u bukaera + jabego genitibo mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuena gatuéna 1: [gatwéna]
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuén gatuém 2: [gatwém]
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuena gatuéna 3: [gatwéna] -
Ahetze gatuen gatuén 1: [ɣatuén]
Aldude gatien gatién 1: [gatién]
Alkotz saguen sagúen 1: [śaɣúen]
Altzai kathün káthün 1: [káthyn]
Altzürükü gathun gathún 1: [gathṹn]
Amezketa katun katún 1: [katún]
Andoain katun kátún 1: [kátún]
Aniz katueiñ kátueiñ 1: [kátwɛi̯ɲ]
Aramaio katuen katúen 1: [katúen]
Araotz (Oñati) sagun sagún 1: [śaɣún]
Arbizu katum katúm 1: [katúm]
Arboti gathien gathién 1: [gathjén]
Armendaritze gatuen gatuén 1: [ɣatuén]
Arnegi gátien gátiem 1: [ɣátjem]
Arrangoitze gatuien gatuién 1: [ɣatwién]
Arrasate saguen saguén 1: [śaɣuén]
Arrazola (Atxondo) katun katún 1: [katún]
Arrieta katuna katúne 1: [katúne]
Arrieta katun katún 2: [katún]
Arroa (Zestoa) katuen katúen 1: [katúen]
Arrueta gathien gathién 1: [gathjén]
Asteasu katun katún 1: [katún]
Ataun katuen katúen 1: [katúen]
Azkaine gaturen gatúren 1: [ɣatúren]
Azkoitia katun katún 1: [katún]
Azpeitia katuben katúben 1: [katúβen]
Baigorri sabien sabién 1: [śaβién]
Bakio katun katun 1: [katun]
Bardoze gathien gathién 1: [gathjén]
Barkoxe gathüen gathüén 1: [gathyén]
Bastida gathüen gathüén 1: [gathyén]
Beasain katun kátun 1: [kátun]
Behorlegi gatuin gatúin 1: [ɣatúin]
Beizama katuna katúna 1: [katúna]
Beizama katun katún 2: [katún]
Bergara katun katún 1: [katún]
Bermeo gaton gatón 1: [ɣatón]
Berriz katun katún 1: [katún]
Beruete katon katóna 1: [katóna]
Beruete xagun xágún 2: [ʃáɣún]
Beskoitze gatun gatún 1: [ɣatún]
Bidarrai gatuen gatuén 1: [ɣatuén]
Bolibar katun katún 1: [katún]
Bolibar sagun sagun 2: [śaɣun]
Busturia katuen katúen 1: [katúen]
Deba katoren katóren 1: [katóren]
Deba katoena katóena 2: [katóena]
Dima katuen katúen 1: [katúen]
Dima katuen katuén 2: [katuén]
Domintxaine gathüin gathüín 1: [gathɥín]
Donamaria kattun kattún 1: [kattún]
Donibane Lohizune gatuen gatuén 1: [ɣatuén]
Donostia katuna katuna 1: [katuna]
Donostia katun katun 1: [katun]
Dorrao / Torrano katueina katuéina 1: [katwéi̯na]
Eibar katuren katurén 1: [katurén]
Elantxobe katun katun 1: [katuŋ]
Elantxobe katun katun 2: [katun]
Elduain katun katún 1: [katún]
Elgoibar katuna katúnak 1: [katúnak]
Elorrio saguen sagúen 1: [śaɣúen]
Erratzu katuen katúen 1: [katúen]
Errezil katun katún 1: [katún]
Errigoiti katuen katúén 1: [katúén]
Eskiula gathien gathíen 1: [gathíen]
Etxalar katun katun 1: [katun]
Etxaleku sagunak sagúnak 1: [śaɣúnak]
Etxaleku sagun sagún 2: [śaɣún] -
Etxarri (Larraun) katuna katúna 1: [katúna]
Etxarri (Larraun) katuna katúna 2: [katúna]
Etxarri (Larraun) katun katún 3: [katún]
Etxebarri sagutxun sagútxun 1: [śaɣútʃun]
Etxebarria katuen katúen 1: [katúen]
Eugi gatuén gátuem 1: [gátwem]
Ezkio-Itsaso katuna katúna 1: [katúna]
Ezkio-Itsaso katun katún 2: [katún]
Ezkurra katun katún 1: [katún]
Ezterenzubi gatuin gatúin 1: [ɣatúi̯n]
Ezterenzubi saguin sagúin 2: [śaɣúi̯n]
Gaintza katun katún 1: [katún]
Gaintza katuen katúen 2: [katúen]
Gaintza katuna katúna 3: [katúna]
Gaintza katuena katúena 4: [katúena]
Gamarte gatuen gatuén 1: [ɣatuén]
Gamiz-Fika katuen kátuen 1: [kátuen]
Garrüze gathien gathíen 1: [ɣathíen]
Getaria katuen katúen 1: [katúen]
Getaria xaguen xagúen 2: [ʃaɣúen]
Getxo katun katun 1: [katun]
Gizaburuaga katun katun 1: [katun]
Goizueta katun katún 1: [katún]
Hazparne gathüen gathüén 1: [ɣathyén] -
Hendaia katuén katuém 1: [katuém]
Hernani katun katún 1: [katún]
Hondarribia katuan katúan 1: [katúan]
Ibarruri (Muxika) katuen katuen 1: [katuen]
Igoa katun kátun 1: [kátun]
Ikaztegieta katun katún 1: [katún]
Irisarri gatien gátien 1: [gátien]
Itsasu gatüen gatüén 1: [ɣatyén]
Izturitze sagun sagún 1: [śaɣú:n]
Izturitze saguren saguren 2: [śaɣuren]
Jaurrieta gatturen gátturen 1: [gátturen]
Jutsi gaturen gaturen 1: [gaturen]
Kortezubi katun katun 1: [katun]
Kortezubi katun katun 2: [katuŋ]
Landibarre gatien gatién 1: [ɣatién]
Larrabetzu sagun sagún 1: [śaɣún]
Larrabetzu katuena katuéna 2: [katuéna]
Larraine sagun sagün 1: [śaɣyn]
Larzabale gathien gathién 1: [gathién]
Lasarte-Oria katun katún 1: [katún]
Laukiz katun katun 1: [katun]
Legazpi katun katun 1: [katun]