Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

210 emaitza 1118 bilaketarentzat

1118: -u + a / -u + a / -u + a / (-u bukaera + absolutibo singularra)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + a
 • Galdera (fr): -u + a
 • Galdera (en): -u + a
 • Galdera (lat): -u bukaera + absolutibo singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gátwa gátua 1: [ɣátwa]
Ahetze katúa gatúa 1: [gatúa]
Ahetze katúa sagúa 2: [śaɣúa]
Aia katúa katúa 1: [katúa]
Aldude katúa gatúa 1: [gatúa]
Aldude katúa sagúa 2: [śaɣúa]
Aldude katía aingería 3: [ai̯ŋgería]
Aldude katuïa narr´üia 4: [naRýja]
Aldude katuïa debr´üia 5: [debrýi̯a]
Alkotz katúe katúe 1: [katúe]
Alkotz katúe sagúe 2: [śaɣúe]
Altzai katía gathía 1: [gathía]
Altzürükü katía gathía 1: [gathía]
Altzürükü katía ahüñía 2: [ahyɲía] -
Altzürükü kati lárri 3: [lár̄i] -
Amezketa katúe katúe 1: [katúe] -
Andoain katuba kátubá 1: [kátuβá]
Aniz katué katué 1: [katwé]
Aramaio katúe katúe 1: [katúe]
Araotz (Oñati) katúa katúa 1: [katúa]
Arbizu katuba kátubá 1: [kátubá]
Arboti katía gáthia 1: [gáthja]
Arboti katja ságia 2: [śáɣja]
Arboti katuïa s´üia 3: [śýja] -
Armendaritze gátia gátia 1: [ɣátia]
Arnegi gátia gátia 1: [gátia]
Arrangoitze katwia gátuiá 1: [gátwiá]
Arrangoitze katwia ságuia 2: [śáɣwia]
Arrasate katúe katúe 1: [katúe]
Arrazola (Atxondo) katúe katúe 1: [katúe]
Arrieta katúe katúé 1: [katúé]
Arroa (Zestoa) katúa katúa 1: [katúa]
Arrueta katía gathiá 1: [gathjá]
Arrueta katüia süia 2: [śyja]
Asteasu katuba katúba 1: [katúβa]
Ataun katúe katúe 1: [katúe]
Azkaine katúa gatúa 1: [gatúa]
Azkoitia katúe katúe 1: [katúe]
Azpeitia katuba katúbe 1: [katúβe]
Baigorri gátia gátia 1: [gátia]
Baigorri katia sábia 2: [śáβia]
Baigorri katuia súia 3: [śúja]
Bakio katúe katúe 1: [katúe]
Bardoze katía gathiá 1: [gathjá:]
Bardoze katuïa gath´üia 2: [gathýja]
Bardoze katía büriá 3: [byrjá]
Bardoze katia ázab´üria 4: [ásaβýrja]
Barkoxe katía gathía 1: [gathía]
Bastida katuïa gath´üa 1: [gathýa]
Bastida katüa s´üa 2: [śýa] -
Bastida katüa larrüa 3: [laRya]
Beasain katúe katúe 1: [katúe]
Beizama katuba katúba 1: [katúβa]
Bergara katúa katúa 1: [katúa]
Bermeo katué gatué 1: [gatué]
Berriz katúe katúe 1: [katúe]
Beruete katú kátu 1: [kátu]
Beskoitze katuja gatúya 1: [ɣatúǰa]
Beskoitze katwía saguía 2: [śaɣwía]
Bidarrai gátuá gátuá 1: [gátuá]
Bolibar katué katué 1: [katué]
Busturia katúe katúe 1: [katúe]
Deba katúa katúa 1: [katúa]
Dima katúe katúe 1: [katúe]
Dima katúe katúe 2: [katúe]
Domintxaine katía gathiá 1: [gathjá]
Domintxaine katja ságia 2: [śáɣja]
Domintxaine katja harrízia 3: [har̄ísja] -
Domintxaine katuïa z´üia 4: [sýja] -
Donamaria katúa katúa 1: [katúa]
Donibane Lohizune katúa gatúa 1: [gatúa]
Donostia katuba katuba 1: [katuβa]
Dorrao / Torrano katuba katúba 1: [katúβa]
Eibar katúa katúa 1: [katúa]
Elantxobe katúe katúe 1: [katúe]
Elduain katúe katúe 1: [katúe]
Elgoibar katúa katúa 1: [katúa]
Elorrio katúa katúa 1: [katúa]
Erratzu kátue kátue 1: [kátue]
Errezil katú katú 1: [katú]
Errigoiti katué katué 1: [katué]
Eskiula katía gathía 1: [gathía]
Etxalar katúa katúa 1: [katúa]
Etxalar katú burú 2: [βurú]
Etxalar katúu antzúu 3: [antsúu]
Etxalar katú trápu 4: [trápu]
Etxalar katuu geldítuu 5: [ɣeldítuu]
Etxaleku kátue kátue 1: [kátue]
Etxarri (Larraun) katú kátu 1: [kátu]
Etxebarri katúe katúe 1: [katúe]
Etxebarria katúe katúe 1: [katúe]
Eugi katué gátue 1: [gátwe]
Ezkio-Itsaso katúe katúe 1: [katúe]
Ezkurra katú katú 1: [katú]
Ezkurra katú lekú 2: [lekú]
Ezkurra katú 3: [śú]
Ezterenzubi katía gatía 1: [gatía]
Ezterenzubi katuia suia 2: [śuja] -
Gaintza katúe katúe 1: [katúe]
Gamarte gátia gátia 1: [gátia]
Gamiz-Fika katué katué 1: [katué]
Garrüze katía gathiá 1: [gathiá]
Getaria katúa katúa 1: [katúa]
Getxo katú katú 1: [katú]
Gizaburuaga katúe katúe 1: [katúe]
Goizueta katú katú 1: [katú]
Goizueta katúu súu 2: [śúu]
Goizueta katúa súa 3: [śúa]
Hazparne katüá gáthüá 1: [gáthyá]
Hazparne katüá gathüá 2: [ɣathyá]
Hendaia katuá katuá 1: [katuá]
Hernani katúa katúa 1: [katúa]
Hondarribia katúa katúa 1: [katúa]
Ibarruri (Muxika) katúe katúe 1: [katúe]
Igoa katú kátu 1: [kátu]
Ikaztegieta katúe katúe 1: [katúe]
Irisarri katja gáthiá 1: [gáthjá]
Itsasu katúa gatúa 1: [gatúa]
Itsasu katuïa gat´üa 2: [gatýa]
Itsasu katuia saguiá 3: [śaɣwiá]
Izturitze katúa gathúa 1: [gathúa]
Izturitze katía sagía 2: [śaɣía]
Izturitze katúa sabúa 3: [śaβúa]
Izturitze katuia súia 4: [śúja] -
Izturitze katía saarroilarría 5: [śaar̄oi̯lar̄ía] -
Jaurrieta gatoa gátoa 1: [gátoa]
Jutsi katja gatia 1: [gatja]
Kortezubi katúe katúe 1: [katúe]
Landibarre gátia gatiá 1: [gatiá]
Larrabetzu katúe katúe 1: [katúe]
Larraine katía gathía 1: [gathía]
Larraine katía sagía 2: [śaɣía] -
Larraine katía borrthía 3: [bor̄thía] -
Larzabale katía gathia 1: [gathja]
Larzabale katja sagiá 2: [śaɣjá]
Larzabale katuia súia 3: [śúja] -
Lasarte-Oria katuba kátuba 1: [kátuβa]
Laukiz katú katú 1: [katú]
Legazpi katué katue 1: [katue]
Leintz Gatzaga katúa katúa 1: [katúa]
Leioa katúe katúe 1: [katúe] -
Leitza kátué kátué 1: [kátué]
Lekaroz katué katué 1: [katwé]
Lekeitio katúa katúa 1: [katúa]
Lemoa katúe katúe 1: [katúe]
Lemoiz katú katú 1: [katú]
Luzaide / Valcarlos katía gatía 1: [gatía]
Makea katwía gáttuía 1: [ɣáttwía]
Mañaria katué katué 1: [katué]
Mendaro katúa katúa 1: [katúa]
Mendaro katúa katúá 2: [katúá]
Mendata katúe katúe 1: [katúe]
Mezkiritz katué gátue 1: [gátwe]
Montori katía gathía 1: [gathía]
Montori katía sagía 2: [śaɣía] -
Montori katuïa th´üia 3: [thýja] -
Montori katuïa s´üia 4: [śýja] -
Montori katía geñhía 5: [geɲhía]
Mugerre katuïa kath´üia 1: [kathýja]
Mugerre katuia sabuia 2: [śaβuja]
Mugerre katuia suia 3: [śuja] -
Mugerre katüia larrüia 4: [lar̄yja] -
Mungia katué katue 1: [katue]
Oderitz katú kátu 1: [kátu]
Oiartzun katúa katúá 1: [katúá]
Oñati katúa katúa 1: [katúa]
Ondarroa katú katú 1: [katú]
Orexa katúe katúe 1: [katúe]
Orio katuba katúba 1: [katúβa]
Orozko katué katué 1: [katué]
Otxandio katúe katúe 1: [katúe]
Pagola katía gathía 1: [gathía]
Pagola katuïa s´üia 2: [śýja]
Pasaia katuá kátúá 1: [kátúá]
Santa Grazi katía gathía 1: [gathía]
Sara katúa gatúa 1: [gatúa]
Senpere katúa gatúa 1: [gatúa]
Sohüta katía gáthía 1: [gáthía]
Sohüta katía lekhía 2: [lekhía]
Sohüta katüa s´üa 3: [śýa]
Sohüta katuïa th´üia 4: [thýja]
Sohüta katuïa s´üia 5: [śýja]
Sondika katúe katúe 1: [katúe]
Suarbe katué katué 1: [katwé]
Suarbe kátue kátue 2: [kátwe]
Suarbe katúe katúe 3: [katúe]
Sunbilla katúa katúa 1: [katúa]
Tolosa katuba katúba 1: [katúβa]
Uharte Garazi gátia gatiá 1: [gatiá]
Urdiain kátuwá kátuuá 1: [kátuwá]
Urdiñarbe katí gathí 1: [gathí]
Urdiñarbe katía larría 2: [lar̄ía]
Urketa katuia sábuia 1: [śáβuja]
Urketa katuïa gathúia 2: [gathúja]
Urketa katüia larrúia 3: [laRúja] -
Urketa katuia lothúia 4: [lothúja] -
Urketa katuja kótxuia 5: [kótʃuja] -
Urretxu katúa katúa 1: [katúa]
Ürrüstoi katía gathía 1: [gathía]
Ürrüstoi katía sagía 2: [śaɣía]
Uztaritze katwía gatuía 1: [gatwía]
Zaratamo katúe katúe 1: [katúe]
Zeanuri katúe katúe 1: [katúe]
Zeberio katué katué 1: [katué]
Zegama kátué kátué 1: [kátué]
Zilbeti kátue kátue 1: [kátwe]
Zilbeti katué ságue 2: [śáɣwe]
Zollo (Arrankudiaga) katúe katúe 1: [katúe]
Zornotza katúe katúe 1: [katúe]
Zugarramurdi katuá kátuá 1: [kátuá]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper