Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

177 emaitza 1119 bilaketarentzat

1119: -u + ak / -u + ak / -u + ak / (-u bukaera + absolutibo plurala)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u + ak
 • Galdera (fr): -u + ak
 • Galdera (en): -u + ak
 • Galdera (lat): -u bukaera + absolutibo plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gatuak gátuak 1: [ɣátwak]
Ahetze gatuak gatúak 1: [gatúak]
Aia katuak kátuak 1: [kátuak]
Aldude gatuak gatúak 1: [gatúak]
Aldude sagiak sagíak 2: [śagíak]
Aldude saguak sagúak 3: [śagúak]
Aldude saguak saguák 4: [śaɣuák]
Alkotz katueg katúeg 1: [katúeɣ]
Alkotz sagueg sagúeg 2: [śaɣúeɣ]
Altzai gathiak gathíak 1: [gathíak]
Altzürükü sagík sagík 1: [śaɣík]
Amezketa katúk katúk 1: [katúk]
Andoain kátúk kátúk 1: [kátúk]
Aniz katuek katuék 1: [katwék]
Aramaio katuek katúek 1: [katúek]
Araotz (Oñati) katuak katúak 1: [katúak]
Arbizu katubek kátubék 1: [kátubék]
Arboti sagiak ságiak 1: [śáɣjak]
Arboti büriak b´üriak 2: [býrjak]
Armendaritze gatuak gátuak 1: [gátuak]
Arnegi gatiak gatiák 1: [gatják]
Arrangoitze katuiak kátuiak 1: [kátwiak]
Arrasate katuek katúek 1: [katúek]
Arrazola (Atxondo) katuek kátuek 1: [kátuek]
Arrieta katuek katúek 1: [katúek]
Arroa (Zestoa) katuak kátuak 1: [kátuak]
Arrueta gathiak gathiák 1: [gathják]
Asteasu katúk katúk 1: [katúk]
Ataun katúk katúk 1: [katú:k]
Ataun kátuúk kátuúk 2: [kátuúk]
Azkaine gatuak gatuák 1: [gatuák]
Azkoitia katúk katúk 1: [katúk]
Azpeitia katubek katúbek 1: [katúβek]
Baigorri gatiak gátiak 1: [gátiak]
Bakio katuek katúek 1: [katúek]
Bardoze gathiak gathiak 1: [gathjak]
Bardoze gathiak gathiák 2: [gathják]
Barkoxe gathík gathík 1: [gathík]
Barkoxe sagík sagík 2: [śaɣík]
Bastida gathüak gath´üak 1: [gathýak]
Beasain kátuk kátuk 1: [kátuk]
Behorlegi sagiak sagiák 1: [śagiák]
Beizama kátuk kátuk 1: [kátuk]
Bergara katua kátua 1: [kátua]
Bergara katuek kátuek 2: [kátuɛk]
Bermeo gatuek gatúek 1: [gatúek]
Berriz katuek katúek 1: [katúek]
Berriz katuek katúek 2: [katúek]
Beruete katúk katúk 1: [katúk]
Beskoitze gatuyak gatuyák 1: [ɣatuǰák]
Beskoitze saguiak saguíak 2: [śaɣwíak]
Bidarrai gatuak gatuák 1: [gatuák]
Bolibar katue kátue 1: [kátwe]
Busturia katuek katúek 1: [katúek]
Deba katuak katúak 1: [katúak]
Dima katuek katúek 1: [katúek]
Dima katuek kátuek 2: [kátuek]
Domintxaine sagiak ságiak 1: [śáɣjak]
Domintxaine gathiak gathiák 2: [gathják]
Donamaria katúk katúk 1: [katúk]
Donibane Lohizune gatuag gatúag 1: [gatúaɣ]
Donostia kátuk kátuk 1: [kátuk]
Dorrao / Torrano katubek kátubék 1: [kátuβék]
Eibar katuak katúak 1: [katúak]
Elantxobe kátuk kátuk 1: [kátuk]
Elduain kátuk kátuk 1: [kátuk]
Elgoibar katuak katúak 1: [katúak]
Elorrio katuek katúek 1: [katúek]
Erratzu katuek katúek 1: [katúek]
Errezil katúk katúk 1: [katúk]
Errigoiti katuek katúek 1: [katúek]
Eskiula gathiak gathíak 1: [gathíak]
Eskiula gathík gathík 2: [gathík]
Eskiula enpheñik empheñik 3: [empheɲik] -
Eskiula larrík larrík 4: [lar̄ík] -
Eskiula xahík xahík 5: [ʃahík] -
Eskiula antxík antxík 6: [antʃík] -
Eskiula zothikik zothikik 7: [sothikik]
Etxalar katuak katúák 1: [katúák]
Etxalar káikuk káikuk 2: [kái̯kuk] -
Etxaleku kátuk kátuk 1: [kátuk]
Etxarri (Larraun) kátuk kátuk 1: [kátuk]
Etxebarri katuek katúek 1: [katúek]
Etxebarria katuek kátuék 1: [kátuék]
Eugi gatuek gátuek 1: [gátwek]
Ezkio-Itsaso kátúk kátúk 1: [kátú:k]
Ezkurra katúk katúk 1: [katúk]
Ezterenzubi sagiak sagiák 1: [śaɣiák]
Gaintza katúk katúk 1: [katúk]
Gamiz-Fika katuek katúek 1: [katúek]
Garrüze sagiak sagiák 1: [śaɣiák]
Getaria katuak kátuak 1: [kátuak]
Getxo kátuk kátuk 1: [kátuk]
Gizaburuaga katuek kátuek 1: [kátuek]
Goizueta katúk katúk 1: [katúk]
Hazparne saguak ságuak 1: [śáɣuak]
Hendaia saguak saguak 1: [śaɣuak]
Hernani katúk katúk 1: [katúk]
Hondarribia katuak katúak 1: [katúak]
Ibarruri (Muxika) katuek kátuek 1: [kátuek]
Igoa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Ikaztegieta katuk katuk 1: [katuk]
Irisarri gatoak gatoak 1: [gatoak]
Itsasu sagiak sagíak 1: [śaɣíak]
Izturitze sagiak sagiák 1: [śaɣják]
Izturitze gathuak gathúak 2: [gathúak]
Jaurrieta gátoag gátoag 1: [gátoaɣ]
Jaurrieta gattuak gáttuak 2: [gáttuak]
Jutsi sagiak sagiak 1: [śaɣjak]
Kortezubi katuek kátuek 1: [kátuek]
Landibarre gatiak gátiak 1: [gátjak]
Larrabetzu katuek kátuek 1: [kátuek]
Larraine gathiak gathíak 1: [gathíak]
Larraine sagiak sagíak 2: [śaɣíak]
Larzabale gathiak gathiák 1: [gathják]
Larzabale sagiak sagiák 2: [śaɣják]
Lasarte-Oria katuak kátuák 1: [kátuák]
Laukiz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Legazpi katuk katuk 1: [katuk]
Leintz Gatzaga katuak katúak 1: [katúak]
Leioa katuek katúek 1: [katúek]
Leitza kátuk kátuk 1: [kátu:k]
Lekaroz katuek kátuek 1: [kátwek]
Lekeitio katuak katúak 1: [katúak]
Lemoa katuek katúek 1: [katúek]
Lemoiz kátuk kátuk 1: [kátuk]
Luzaide / Valcarlos gatiak gatíak 1: [gatíak]
Makea gattuiak gattuíak 1: [ɣattwíak]
Mañaria katuek katúek 1: [katúek]
Mendaro katuak katúák 1: [katúák]
Mendata katuek katúek 1: [katúek]
Mezkiritz gatuek gátuek 1: [gátwek]
Montori gathiak gathíak 1: [gathíak]
Mugerre gathüiak gath´üiak 1: [gathýjak]
Mugerre sabuiak sabuiak 2: [śaβujak]
Mungia katuek katúek 1: [katúek]
Oderitz kátúk kátúk 1: [kátúk]
Oiartzun katuak kátuák 1: [kátuák]
Oñati katuak katúak 1: [katúak]
Ondarroa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orexa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orio kátuk kátuk 1: [kátuk]
Orozko katuek katúek 1: [katúek]
Otxandio katuek katúek 1: [katúek]
Pagola gathík gathík 1: [gathí:k]
Pagola sagiak ságiak 2: [śáɣiak]
Pasaia katuak kátuák 1: [kátuák]
Santa Grazi gathiek gathiék 1: [gathiék]
Santa Grazi sagík sagík 2: [śaɣík]
Santa Grazi sagiak sagíak 3: [śaɣíak]
Santa Grazi sagíek sagíAEk 4: [śaɣíạk]
Sara gatuak gatúak 1: [gatúak]
Senpere gatuak gatuák 1: [gatuák]
Sohüta gathík gathík 1: [gathík]
Sondika katuek katúek 1: [katúek]
Suarbe katuek katuék 1: [katwék]
Suarbe katuek katúek 2: [katúek]
Sunbilla katueg katúeg 1: [katúəɣ]
Tolosa kátuk kátuk 1: [kátuk]
Uharte Garazi sagiak sagiák 1: [śagiák]
Urdiain katubak kátubak 1: [kátuβak]
Urdiñarbe gathík gathík 1: [gathík]
Urketa gathuiak gathúiak 1: [gathújak]
Urketa sabuiak sabúiak 2: [śaβújak]
Urretxu kátuk kátuk 1: [kátuk]
Ürrüstoi gathík gathík 1: [gathí:k]
Ürrüstoi sagík sagík 2: [śaɣí:k]
Uztaritze saguiak saguíak 1: [śaɣwíak]
Zaratamo katuek katúek 1: [katúek]
Zeanuri katuek katúek 1: [katúek]
Zeberio katuek katúek 1: [katúek]
Zegama kátúk kátúk 1: [kátúk]
Zilbeti katueg kátueg 1: [kátweɣ]
Zilbeti sagueg ságueg 2: [śáɣweɣ]
Zollo (Arrankudiaga) kátuk kátuk 1: [kátuk]
Zornotza katuek kátuek 1: [kátuek]
Zugarramurdi katuak kátuák 1: [kátuák]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper