Arauen Datutegi Onomastikoa (ADO)

147. araua - Arauak - ADO

162 emaitza 147. araua bilaketarentzat

Abidos: abidostar (Antzinateko hiria - Antzinateko Grezia, Erromatar Inperioa)

Abydos / Ebydus (latina); Abydos / Abidos (gaztelania); Abydos (frantsesa); Abydos (ingelesa)

Adab: adabtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Adab (gaztelania); Adab (frantsesa); Adab (ingelesa)

Akad: akadtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Acad (gaztelania); Akkad (frantsesa); Akkad (ingelesa)

Alesia: alesiar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Alesia (latina); Alesia (gaztelania); Alésia (frantsesa); Alesia (ingelesa)

Alexandria: alexandriar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Alexandrea / Alexandria (latina); Alejandría (gaztelania); Alexandrie (frantsesa); Alexandria (ingelesa)

Antiokia: antiokiar (Antzinateko hiria - Grezia)

Antiochia / Antiochea (latina); Antioquía (gaztelania); Antioche (frantsesa); Antioch (ingelesa)

Asur: asurtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Assur (latina); Assur (gaztelania); Assour / Assur (frantsesa); Ashur / Assur (ingelesa)

Atenas: atenastar (Antzinateko hiria - Grezia)

Athenae (latina); Atenas (gaztelania); Athènes (frantsesa); Athens (ingelesa)

Babilonia: babiloniar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Babylonia (latina); Babilonia (gaztelania); Babylone (frantsesa); Babylon (ingelesa)

Betel: beteldar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Bet-el / Betel (gaztelania); Béthel (frantsesa); Bethel (ingelesa)

Betleem: betleemdar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Bethleem / Bethlehem / Bethlem (latina); Belén (gaztelania); Bethléem (frantsesa); Bethlehem (ingelesa)

Biblos: biblostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Byblos (latina); Biblos (gaztelania); Byblos (frantsesa); Byblos (ingelesa)

Bubastis: bubastistar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Bubastis (latina); Bubastis (gaztelania); Boubastis / Bubastis / Bubaste (frantsesa); Bubastis (ingelesa)

Damasko: damaskoar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Damascus (latina); Damasco (gaztelania); Damas (frantsesa); Damascus (ingelesa)

Delfos: delfostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Delphi (latina); Delfos (gaztelania); Delphes (frantsesa); Delphi (ingelesa)

Dodona: dodonar (Antzinateko hiria - Grezia)

Dodona (latina); Dodona (gaztelania); Dodone (frantsesa); Dodona (ingelesa)

Dur Sharrukin: dursharrukindar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Dur Sarrukin (gaztelania); Dour-Sharroukên (frantsesa); Dur Sharrukin (ingelesa)

Dura-Europos: duraeuropostar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Dura Europos (gaztelania); Doura-Europos (frantsesa); Dura-Europus (ingelesa)

Ebla: eblatar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Ebla (gaztelania); Ebla (frantsesa); Ebla (ingelesa)

Edesa: edesar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Edessa (latina); Edesa (gaztelania); Édesse (frantsesa); Edessa (ingelesa)

Efeso: efesoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Ephesus (latina); Éfeso (gaztelania); Éphèse (frantsesa); Ephesus (ingelesa)

Ekbatana: ekbatanar (Antzinateko hiria - Persia)

Ecbatana (latina); Ecbatana (gaztelania); Ecbatane (frantsesa); Ecbatana (ingelesa)

Ekron: ekrondar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Accaron (latina); Eqrón / Ekrón / Accarón (gaztelania); Ékron (frantsesa); Ekron (ingelesa)

Elea: elear (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Elea (latina); Elea (gaztelania); Élée (frantsesa); Elea (ingelesa)

Elide: elidetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Elis (latina); Élide / Elis (gaztelania); Élide (frantsesa); Elis / Elea (ingelesa)

Emaus: emaustar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Emmaus (latina); Emaús (gaztelania); Emmaüs (frantsesa); Emmaus (ingelesa)

Epidauro: epidauroar (Antzinateko hiria - Grezia)

Epidaurus (latina); Epidauro (gaztelania); Épidaure (frantsesa); Epidaurus (ingelesa)

Eretria: eretriar (Antzinateko hiria - Grezia)

Eretria (latina); Eretria (gaztelania); Érétrie (frantsesa); Eretria (ingelesa)

Eridu: eridutar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Eridú (gaztelania); Eridou (frantsesa); Eridu (ingelesa)

Eshnunna: eshnunnar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Eshnunna (gaztelania); Eshnunna (frantsesa); Eshnunna (ingelesa)

Esparta: espartar (Antzinateko hiria - Grezia)

Sparta (latina); Esparta (gaztelania); Sparte (frantsesa); Sparta (ingelesa)

Farsalia: farsaliar (Antzinateko hiria - Grezia)

Pharsalia (latina); Farsalia (gaztelania); Pharsale (frantsesa); Pharsalus (ingelesa)

Filipos: filipostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Philippi (latina); Filipos (gaztelania); Philippes (frantsesa); Philippi (ingelesa)

Fozea: fozear (Antzinateko hiria - Grezia)

Phocaea (latina); Focea (gaztelania); Phocée (frantsesa); Phocaea (ingelesa)

Gadara: gadarar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Gadara (gaztelania); Gadara (frantsesa); Gadara (ingelesa)

Gergovia: gergoviar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Gergovia (latina); Gergovia (gaztelania); Gergovie (frantsesa); Gergovia (ingelesa)

Gezer: gezertar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Gezer (latina); Gézer / Guézer (gaztelania); Guézer / Gézer (frantsesa); Gezer (ingelesa)

Gordio: gordiar (Antzinateko hiria - Grezia)

Gordium (latina); Gordion (gaztelania); Gordion (frantsesa); Gordium (ingelesa)

Gortina: gortinar (Antzinateko hiria - Grezia)

Gortyn (latina); Gortina (gaztelania); Gortyne (frantsesa); Gortyn / Gortyna (ingelesa)

Hadrianopolis: hadrianopolistar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Hadrianopolis (latina); Adrianópolis / Andrinópolis (gaztelania); Andrinople (frantsesa); Adrianople (ingelesa)

Halikarnaso: halikarnasoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Halicarnassus (latina); Halicarnaso (gaztelania); Halicarnasse (frantsesa); Halicarnassus (ingelesa)

Harran: harrandar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Carrae / Carrhae (latina); Harrán (gaztelania); Harran / Haran (frantsesa); Harran / Haran (ingelesa)

Hattusa: hattusar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Hattusa / Hattus (gaztelania); Hattousa / Hattusas / Hattousas (frantsesa); Hattusa (ingelesa)

Heliopolis: heliopolistar (Antzinateko hiria - Egipto)

Heliopolis (latina); Heliópolis (gaztelania); Héliopolis (frantsesa); Heliopolis (ingelesa)

Heraklea: heraklear (Antzinateko hiria - Grezia)

Heraclea / Heraclia (latina); Heraclea (gaztelania); Héraclée (frantsesa); Heraclea (ingelesa)

Herkulano: herkulanoar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Herculaneum (latina); Herculano (gaztelania); Herculanum (frantsesa); Herculaneum (ingelesa)

Hermopolis: hermopolistar (Antzinateko hiria - Egipto)

Hermopolis (latina); Hermópolis (gaztelania); Hermopolis (frantsesa); Hermopolis Magna (ingelesa)

Himera: himerar (Antzinateko hiria - Grezia)

Himera (latina); Himera (gaztelania); Himère (frantsesa); Himera (ingelesa)

Hipona: hiponar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Hippo Regius (latina); Hipona (gaztelania); Hippone (frantsesa); Hippo (ingelesa)

Idalion: idaliondar (Antzinateko hiria - Grezia)

Idalium (latina); Idalia (gaztelania); Idalion (frantsesa); Idalium / Idalion (ingelesa)

Isin: isindar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Isin (gaztelania); Isin (frantsesa); Isin (ingelesa)

Jeriko: jerikoar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Jericho (Hiericho, Iericho) (latina); Jericó (gaztelania); Jéricho (frantsesa); Jericho (ingelesa)

Jerusalem: jerusalemdar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Hierosolyma / Hierusalem / Jerusalem (latina); Jerusalén (gaztelania); Jérusalem (frantsesa); Jerusalem (ingelesa)

Kalkis: kalkistar (Antzinateko hiria - Grezia)

Chalcis (latina); Calcis (gaztelania); Chalcis (frantsesa); Chalcis (ingelesa)

Kaltzedonia: kaltzedoniar (Antzinateko hiria - Grezia)

Chalcedon (latina); Calcedonia (gaztelania); Chalcédoine (frantsesa); Chalcedon (ingelesa)

Kanope: kanopetar (Antzinateko hiria - Egipto)

Canopus / Canopos (latina); Canope (gaztelania); Canope (frantsesa); Canopus / Canobus (ingelesa)

Karkemish: karkemishtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Europus (latina); Karkemish / Kargamish (gaztelania); Karkemish (frantsesa); Carchemish / Karkemish (ingelesa)

Kartago: kartagotar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Carthago (latina); Cartago (gaztelania); Carthage (frantsesa); Carthage (ingelesa)

Keronea: keronear (Antzinateko hiria - Grezia)

Cheronea (latina); Queronea (gaztelania); Chéronée (frantsesa); Cheronea (ingelesa)

Kish: kishtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Kish (gaztelania); Kish (frantsesa); Kish (ingelesa)

Klazomene: klazomenetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Clazomenae (latina); Clazómenas (gaztelania); Clazomènes (frantsesa); Clazomenae (ingelesa)

Knido: knidoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Cnidus (latina); Cnido (gaztelania); Cnide (frantsesa); Cnidus (ingelesa)

Knosos: knosostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Cnosos / Cnosus / Cnosso / Cnossus (latina); Cnosos / Knosos (gaztelania); Cnossos / Knossós (frantsesa); Knossos / Cnossus (ingelesa)

Kolofon: kolofondar (Antzinateko hiria - Grezia)

Colophon (latina); Colofón (gaztelania); Colophon (frantsesa); Colophon (ingelesa)

Kolosa: kolosar (Antzinateko hiria - Grezia)

Colossae (latina); Colosas (gaztelania); Colosses (frantsesa); Colossae (ingelesa)

Konstantinopla: konstantinoplar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Constantinopolis (latina); Constantinopla (gaztelania); Constantinople (frantsesa); Constantinople (ingelesa)

Korinto: korintoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Corinthus (latina); Corinto (gaztelania); Corinthe (frantsesa); Corinth (ingelesa)

Ktesifon: ktesifondar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Ctesiphon (latina); Ctesifonte (gaztelania); Ctésiphon (frantsesa); Ctesiphon / Tusbun / Taysafun (ingelesa)

Kumas: kumastar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Cumae (latina); Cumas (gaztelania); Cumes (frantsesa); Cumae (ingelesa)

Lagash: lagashtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Lagash (gaztelania); Lagash (frantsesa); Lagash (ingelesa)

Lampsako: lampsakoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Lampsacum / Lampsacus (latina); Lampsaco (gaztelania); Lampsaque (frantsesa); Lampsacus (ingelesa)

Laodizea: laodizear (Antzinateko hiria - Grezia)

Laodicea (latina); Laodicea (gaztelania); Laodicée (frantsesa); Laodicea (ingelesa)

Larsa: larsatar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Larsa (gaztelania); Larsa (frantsesa); Larsa (ingelesa)

Leptis Magna: leptistar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Leptis Magna (latina); Leptis Magna (gaztelania); Leptis Magna (frantsesa); Leptis Magna / Lepcis (ingelesa)

Lutezia: luteziar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Lutetia (latina); Lutecia (gaztelania); Lutèce (frantsesa); Lutetia (ingelesa)

Magnesia: magnesiar (Antzinateko hiria - Grezia)

Magnesia (latina); Magnesia (gaztelania); Magnésie (frantsesa); Magnesia (ingelesa)

Mari: mariar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Mari (gaztelania); Mari (frantsesa); Mari (ingelesa)

Megalopolis: megalopolistar (Antzinateko hiria - Grezia)

Megalopolis (latina); Megalópolis (gaztelania); Megalopolis (frantsesa); Megalopolis (ingelesa)

Megara: megarar (Antzinateko hiria - Grezia)

Megara (latina); Megara (gaztelania); Mégare (frantsesa); Megara (ingelesa)

Megiddo: megiddoar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Megiddo (latina); Megiddó / Meggido (gaztelania); Megiddo (frantsesa); Megiddo (ingelesa)

Menfis: menfistar (Antzinateko hiria - Egipto)

Memphis (latina); Menfis (gaztelania); Memphis (frantsesa); Memphis (ingelesa)

Metaponto: metapontoar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Metapontum (latina); Metaponte (gaztelania); Métaponte (frantsesa); Metapontum (ingelesa)

Metona: metonar (Antzinateko hiria - Grezia)

Methone (latina); Metona (gaztelania); Méthone (frantsesa); Methone (ingelesa)

Mileto: miletoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Miletus (latina); Mileto (gaztelania); Milet (frantsesa); Miletus (ingelesa)

Mistra: mistratar (Antzinateko hiria - Grezia)

Mistra (gaztelania); Mistra (frantsesa); Mistra / Mystra (ingelesa)

Mitilene: mitilenetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Mitylene (Mitylenae) (latina); Mitilene (gaztelania); Mytilène (frantsesa); Mytilene (ingelesa)

Mizenas: mizenastar (Antzinateko hiria - Grezia)

Mycenae (latina); Micenas (gaztelania); Mycènes (frantsesa); Mycenae (ingelesa)

Naukratis: naukratistar (Antzinateko hiria - Egipto)

Naucratis (latina); Naucratis (gaztelania); Naucratis (frantsesa); Naukratis / Naucratis (ingelesa)

Nazaret: nazaretar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Nazareth (latina); Nazaret (gaztelania); Nazareth (frantsesa); Nazareth (ingelesa)

Nemea: nemear (Antzinateko hiria - Grezia)

Nemea (latina); Nemea (gaztelania); Némée (frantsesa); Nemea (ingelesa)

Nikomedia: nikomediar (Antzinateko hiria - Grezia)

Nicomedia (latina); Nicomedia (gaztelania); Nicomédie (frantsesa); Nicomedia (ingelesa)

Nimrud: nimrudtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Nimrud / Nemrod (gaztelania); Nimroud (frantsesa); Nimrud (ingelesa)

Ninive: ninivetar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Niniva / Ninive (latina); Nínive (gaztelania); Ninive (frantsesa); Nineveh (ingelesa)

Nippur: nippurtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Nippur (gaztelania); Nippour (frantsesa); Nippur (ingelesa)

Nizea: nizear (Antzinateko hiria - Grezia)

Nicaea (latina); Nicea (gaztelania); Nicée (frantsesa); Nicaea (ingelesa)

Nora: noratar (Antzinateko hiria - Grezia)

Nora (latina); Nora (gaztelania); Nora (frantsesa); Nora (ingelesa)

Numantzia: numantziar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Numantia (latina); Numancia (gaztelania); Numance (frantsesa); Numantia (ingelesa)

Olinpia: olinpiar (Antzinateko hiria - Grezia)

Olympia (latina); Olimpia (gaztelania); Olympie (frantsesa); Olympia (ingelesa)

Olinto: olintoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Olynthos / Olynthus (latina); Olinto (gaztelania); Olynthe (frantsesa); Olynthus (ingelesa)

Orkomeno: orkomenoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Orchomenus (latina); Orcómeno (gaztelania); Orchomène (frantsesa); Orchomenus (ingelesa)

Paestum: paestumdar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Paestum (latina); Paestum (gaztelania); Paestum (frantsesa); Paestum (ingelesa)

Pafos: pafostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Paphos (latina); Pafos (gaztelania); Paphos (frantsesa); Paphos (ingelesa)

Palmira: palmirar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Palmyra, Tadmor (latina); Palmira (gaztelania); Palmyre (frantsesa); Palmyra (ingelesa)

Partenope: partenopetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Parthenope (latina); Parténope (gaztelania); Parthénope (frantsesa); Parthenope (ingelesa)

Pasargada: pasargadar (Antzinateko hiria - Persia)

Pasargadae (latina); Pasargada (gaztelania); Pasargades (frantsesa); Pasargadae (ingelesa)

Pella: pellatar (Antzinateko hiria - Grezia)

Pella (latina); Pela (gaztelania); Pella (frantsesa); Pella (ingelesa)

Pelusio: pelusiar (Antzinateko hiria - Egipto)

Pelusium (latina); Pelusio / Pelusa (gaztelania); Péluse (frantsesa); Pelusium (ingelesa)

Perga: pergatar (Antzinateko hiria - Grezia)

Perga (latina); Perga (gaztelania); Perga (frantsesa); Perga (ingelesa)

Pergamo: pergamoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Pergamum (latina); Pérgamo (gaztelania); Pergame (frantsesa); Pergamum (ingelesa)

Perinto: perintoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Perinthus (latina); Perinto (gaztelania); Périnthe (frantsesa); Perinthus (ingelesa)

Persepolis: persepolistar (Antzinateko hiria - Persia)

Persepolis (latina); Persépolis (gaztelania); Persépolis (frantsesa); Persepolis (ingelesa)

Petra: petratar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Petra (latina); Petra (gaztelania); Pétra (frantsesa); Petra (ingelesa)

Pidna: pidnatar (Antzinateko hiria - Grezia)

Pydna (latina); Pidna (gaztelania); Pydna (frantsesa); Pydna (ingelesa)

Pilos: pilostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Pylos (latina); Pilos (gaztelania); Pylos (frantsesa); Pylos (ingelesa)

Platea: platear (Antzinateko hiria - Grezia)

Plataea (latina); Platea (gaztelania); Platées / Platée (frantsesa); Plataea (ingelesa)

Ponpeia: ponpeiar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Pompeii (latina); Pompeya (gaztelania); Pompéi (frantsesa); Pompeii (ingelesa)

Potidea: potidear (Antzinateko hiria - Grezia)

Potidea (latina); Potidea (gaztelania); Potidée (frantsesa); Potidea (ingelesa)

Preneste: prenestetar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Praeneste (latina); Preneste (gaztelania); Préneste (frantsesa); Praeneste (ingelesa)

Priene: prienetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Priene (latina); Priene (gaztelania); Priène (frantsesa); Priene (ingelesa)

Rodas: rodastar (Antzinateko hiria - Grezia)

Rhodes (latina); Rodas (gaztelania); Rhodes (frantsesa); Rhodes (ingelesa)

Sagunto: saguntoar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Saguntum (latina); Sagunto (gaztelania); Sagonte (frantsesa); Saguntum (ingelesa)

Salamina: salaminar (Antzinateko hiria - Grezia)

Salamina (latina); Salamina (gaztelania); Salamine (frantsesa); Salamis (ingelesa)

Salona: salonar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Salona (latina); Salona (gaztelania); Salone / Salona (frantsesa); Salona (ingelesa)

Sardes: sardestar (Antzinateko hiria - Grezia)

Sardis (latina); Sardes (gaztelania); Sardes (frantsesa); Sardis / Sardes (ingelesa)

Segesta: segestar (Antzinateko hiria - Grezia)

Segesta (latina); Segesta (gaztelania); Ségeste (frantsesa); Segesta (ingelesa)

Seleuzia: seleuziar (Antzinateko hiria - Grezia)

Seleucia (latina); Seleucia (gaztelania); Séleucie (frantsesa); Seleucia (ingelesa)

Selinonte: selinontetar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Selinus (latina); Selinonte (gaztelania); Sélinonte (frantsesa); Selinus (ingelesa)

Sestos: sestostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Sestos (latina); Sesto (gaztelania); Sestos (frantsesa); Sestos (ingelesa)

Shuruppak: shuruppaktar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Suruppak (gaztelania); Shuruppak (frantsesa); Shuruppak (ingelesa)

Sibaris: sibaristar (Antzinateko hiria - Grezia)

Sybaris (latina); Sybaris (gaztelania); Sybaris (frantsesa); Sybaris (ingelesa)

Sidon: sidondar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Sidon (latina); Sidón (gaztelania); Sidon (frantsesa); Sidon (ingelesa)

Sikem: sikemdar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Neapolis (latina); Siquem (gaztelania); Sichem (frantsesa); Shechem / Sichem (ingelesa)

Silo: siloar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Shiloh (latina); Silo / Siloh (gaztelania); Silo (frantsesa); Shiloh (ingelesa)

Sinope: sinopetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Sinopa (Sinope) (latina); Sinope (gaztelania); Sinope (frantsesa); Sinope (ingelesa)

Sippar: sippartar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Sippar (gaztelania); Sippar (frantsesa); Sippar (ingelesa)

Sirakusa: sirakusar (Antzinateko hiria - Grezia)

Syracusae (latina); Siracusa (gaztelania); Syracuse (frantsesa); Syracuse (ingelesa)

Sizion: siziondar (Antzinateko hiria - Grezia)

Sicyon (latina); Sición (gaztelania); Sicyone (frantsesa); Sicyon / Secyon (ingelesa)

Soli: soliar (Antzinateko hiria - Grezia)

Soli / Soloe (latina); Soli / Soloi (gaztelania); Soles (frantsesa); Soli (ingelesa)

Susa: susatar (Antzinateko hiria - Persia)

Susa (latina); Susa (gaztelania); Suse (frantsesa); Susa (ingelesa)

Tanis: tanistar (Antzinateko hiria - Egipto)

Tanis (latina); Tanis (gaztelania); Tanis (frantsesa); Tanis (ingelesa)

Tarento: tarentoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Tarentum (latina); Tarento (gaztelania); Tarente (frantsesa); Taranto (ingelesa)

Tarso: tarsoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Tarsus (Tarsos) (latina); Tarso (gaztelania); Tarse (frantsesa); Tarsus (ingelesa)

Tebas: tebastar (Antzinateko hiria - Egipto, Antzinateko Grezia)

Thebae (latina); Tebas (gaztelania); Thèbes (frantsesa); Thebes (ingelesa)

Tegea: tegear (Antzinateko hiria - Grezia)

Tegea (latina); Tegea (gaztelania); Tégée (frantsesa); Tegea (ingelesa)

Tell al-Amarna: amarnar (Antzinateko hiria - Egipto)

Tell (latina); al-Amarna (gaztelania); Tell-el-Amarna (frantsesa); Tell el-Amarna (ingelesa)

Tesalonika: tesalonikar (Antzinateko hiria - Grezia)

Thessalonica (latina); Tesalónica (gaztelania); Thessalonique (frantsesa); Thessalonica (ingelesa)

Tespias: tespiastar (Antzinateko hiria - Grezia)

Thespiae (latina); Tespias (gaztelania); Thespies (frantsesa); Thespiae (ingelesa)

Tingis: tingistar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Tingis (latina); Tánger / Tingis (gaztelania); Tanger / Tingis (frantsesa); Tangier / Tingis (ingelesa)

Tirinto: tirintoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Tiryns (latina); Tirinto (gaztelania); Tirynthe (frantsesa); Tyrins (ingelesa)

Tiro: tiroar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Tyrus (latina); Tiro (gaztelania); Tyr (frantsesa); Tyre (ingelesa)

Trebizonda: trebizondar (Antzinateko hiria - Grezia)

Trapezus (latina); Trebisonda / Trapisonda (gaztelania); Trébizonde (frantsesa); Trapezus (ingelesa)

Trezena: trezenar (Antzinateko hiria - Grezia)

Troezen (latina); Trezena (gaztelania); Trézène (frantsesa); Troezen (ingelesa)

Troia: troiar (Antzinateko hiria - Grezia)

Troia / Ilium (latina); Troya (gaztelania); Troie (frantsesa); Troy (ingelesa)

Ugarit: ugaritar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Ugarit (gaztelania); Ougarit / Ugarit (frantsesa); Ugarit (ingelesa)

Ur: urtar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Ur (gaztelania); Our / Ur (frantsesa); Ur (ingelesa)

Uruk: uruktar (Antzinateko hiria - Mesopotamia)

Uruk (gaztelania); Uruk / Ourouk (frantsesa); Uruk / Erech (ingelesa)

Utika: utikar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Utica (latina); Útica (gaztelania); Utique (frantsesa); Utica (ingelesa)

Xantos: xantostar (Antzinateko hiria - Grezia)

Xanthus (latina); Xantos (gaztelania); Xanthos (frantsesa); Xanthus (ingelesa)

Zesarea: zesarear (Antzinateko hiria - Grezia)

Caesarea (latina); Cesarea (gaztelania); Césarée (frantsesa); Caesarea (ingelesa)

Zirene: zirenetar (Antzinateko hiria - Grezia)

Cyrene (latina); Cirene (gaztelania); Cyrêne (frantsesa); Cyrene (ingelesa)

Zirta: zirtatar (Antzinateko hiria - Erromatar Inperioa)

Cirta (latina); Cirta (gaztelania); Cirta (frantsesa); Cirta (ingelesa)

Ziziko: zizikoar (Antzinateko hiria - Grezia)

Cyzicus (latina); Cícico (gaztelania); Cyzique (frantsesa); Cyzicus (ingelesa)

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper