Pertsona-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Alexandria - Lekuak - EODA

Alexandria (Hiria)

Entitatea:
Populamendua/Hiria
Herritarra:
alexandriar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Egipto
Kokalekuak:
 • alexandraiko - (1571) , 261
  (...)
  Eta han Zentenerak eridenik *Alexandraiko unzi *Italiarat ioaiten zen bat, hartara sar erazi genzan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriano - (1571) , 244
  (...)
  Baina Iudu nazionez *Alexandriano *Apolos deitzen zen bat, gizon elokuenta, Skripturetan botheretsua, ethor zedin *Ephesera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriako - (1571) , 264
  (...)
  Eta hiruru hilebetheren buruan enbarka gentezen *Alexandriako unzi islan negua iragan zuen batetan, zeinek baitzituen enseignatzat *Castor eta *Pollux
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandrianoen - (1571) , 217
  (...)
  Eta altxa zitezen batzu, *Libertinen, eta *Cyreneanoen eta *Alexandrianoen, eta *Ciliciado eta Asiako diradenen deitzen den sinagogatik, disputatzen ziradela *Estebenekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriaco - (1571 [1995]) DRPLV , V, 283. or.
  (...)
  Leiç., "Apost. Acteac", XXVIII, 11: Eta hirur hilebetheren buruan embarca guentecen Alexandriaco vnci islán negua iragan çuen batetan, ceinec baitzituen enseignatzat Castor eta Pollux
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Egipto
  Jatorria: DRPLV

 • alexaudriana - (1635) Harb , 927
  (...)
  *Petri *Alexaudriana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriani - (1636) EZ.Eliç , 965
  (...)
  *Petri *Alexandriani ipizpi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandrini - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  alexandrini (II, XV. kap., 350. orr. [0867. orr.]) Patriarchae Alexandrini // alexandrini (III, XI. kap., 495. orr. [1012. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • alexandriako - (1664) SP.Phil , 176
  (...)
  Neskato gazte eder eta iguzkia baino argiago bat, erregina bezala berregindurik, azitun arramuzko khoro batez khoroaturik agertu zitzaion San *Iuan *Alexandriako ipizkuari, eta erran zioen:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandrinok - (1664) SP.Phil , 177
  (...)
  *Eulojio *Alexandrinok desira harturik zenbait serbitzu berezirik Iainkoari egiteko, eta indarrik aski ez izanez bakharriko bizitzearen besarkatzeko, ez eta bertzeren eskuaren azpian iartzeko, hartu zuen bere etxera gizon ondikozko, lazeriatu, galdu eta sohaiotasunez bethe bat, bere karitatearen erakusteko haren baitan, eta bere buruaren bildumatzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriako - (1666) Tt.Onsa , 109
  (...)
  *Athanasio Iaunak othoiturik *Alexandriako hirira ioan zen, eta ikhusirik andere urguillutsu bat bere buriaren, bilhoen, begitartiaren, eta gorpitziaren soberaxe edertzen, eta afaitatzen, nigar egin zian bi begietan behera, eta interrogatu zenian, zergatik nigar egiten zian, arrapostu eman zian, bi arrazoiñez nigar egiten ziala, lehenik zeren andere hura, galzera zoela, ikhusten bizian, bigarren arrazoiña , zeren ezpaitzian hark hanbat pena eta tribaillu hartzen Ienkoaren zerbutzian, Ienkoari plazer egiteko, nola andere hark hartzen baitzian tormenta, eta fatigu, gizoner plazer egiteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriko - (1760+) Mb.IArg1 , 381
  (...)
  Eta ez du batek ere bekaturik ez egiteko, dio *Alexandriko S, *Clementek, Jangoikoa beti begira dagokiola gogoratzen baizik bear: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriarat - (1777) Lg2 , 87
  (...)
  San *Mark hedatu zen *Egyptotik *Alexandriarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriako - (1777) Lg2 , 88
  (...)
  Etzen bertzela gerthatu: *Alexandriako hiriak nahi izan zion yazarri haren onetan predikatzen zuen apostolu handiari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandrian - (1777) Lg2 , 244
  (...)
  Arius heretiko ospe handitakoak, eta hanbat desmasia egin izan duenak hunenbat humiltasun agertu zuen non bere ganatu baitzuen *Alexandrian ziren arima Jainkotiar guzien fidantzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alejandriara - (1816) JJMg.BasEsc , 239
  (...)
  Igaro nintzan *Alejandriara, nun entregau nintzan mundubaren olgantza, ta banidadiaren itxutasunetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alejandriako - (1816) JJMg.BasEsc , 240
  (...)
  *Jerusalenen bizi nintzan *Alejandriako moduban munduko banidadiakaz erotuta
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alexandriako - (1838) MarIl , 71
  (...)
  Hamabi urthetan utzi nituen aita amak, eta hejen nahiaren kontra Joan nintzen *Alexandriako hirira: han bizi izan naiz, hamazazpi urthez, bekhatu suerte guzietan pulunpatua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alejandrian - (1850) AA3 , 408
  (...)
  Iñoiz besteri utzitzen bazioen egiteko au, izango zan ura gizon jakiunde andiskoren bat, eta oetatik izan ziran *Alejandrian *Panteno, ta *Orijenes
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alijandriako - (1850) AA3 , 434
  (...)
  Begira *Afrikara, an predikatu zuen S *Atanasio *Alijandriako Obispoak, S *Ziprianek, S *Agustiñek, eta beste gizon andi askok, eta gaur arkitzen da *Afrikako jendea, edo *Mahomaren zorakeriai jarraitzen diela, edo idolatriaren illunbean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alejandriakoak - (1850) AA3 , 380
  (...)
  Edanaren ume nagusia da lujuria, dio S *Zirilo *Alejandriakoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alejandriakoak - (1850) AA1 , 409
  (...)
  Laguntzen dio atzenean garbitasun, edo kastidadea iristen, zeren, S *Zirilo *Alejandriakoak dionez, itzaltzen dituan aragiaren su, eta garrak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alejandriaco - (1857 [1993, 1995]) DRPLV , V, 283. or.
  (...)
  Jase Antonio Uriarte, idem, "Apostoluen eguiteac-1": Yru illabete iragota, asi guiñan itsasoz ibiltzen, Alejandriaco ontzi batean, ceñac negua isla artan irago zuen, eta ezagungarritzat Castor, eta Polux ceuzcan. // Jose Antonio Uriarte, idem, "Apostoluen eguiñac-2": Eta iru illabeteren ondorean, sartu guiñan Alejandriaco onci, negua islan pasatu zuen, batean, Castor eta Polux señaletzat ceucana
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Egipto
  Jatorria: DRPLV

 • perico alejandría - (1860-1870 [1991]) JIM.ESTN , 189. or.
  (...)
  XVI. Pamplona y sus nombres [en Fontes Linguae Vasconum, XXIII, núm. 57 (1991), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 55-76] […] 3. El nombre vasco […] 3.5. En los pies de imprenta (1700-1910) […] 3.5.2. Iruña (1860-1910) La década de 1860 fue decisiva en la historia del euskara en la Cuenca pamplonesa y otras zonas más meridionales, donde desde hacía unos años se daba una fuerte penetración e implantación del castellano, creando aquella jerga o dialecto de transición señalado por el popular pamplonés Perico Alejandría, y satirizado por Testaut Arako. En ese contexto castellano irá predominando la forma Iruña.
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Iruñea
  Jatorria: JIM.ESTN

 • aletsandriar - (1865 [1995]) DRPLV , V, 283. or.
  (...)
  Duvoisin, idem: Bada, hirur hilabetheren buruan hartu ginduen itsasoa Aletsandriar untzi batean, zeinak irlan egin baitzuen negutea, eta Kastor zuen ezagutkaritzat
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Egipto
  Jatorria: DRPLV

 • alejandria - (1991) EG.PAL.GD , 135
  (...)
  Alejandría (gazt.); Alejandria (eusk.); Alexandrie (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • alejandría: alexandria - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1057. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • Alexandria: alexandriar - (2005) ARAUA.147 , 3. or.
  (...)
  Alexandrea / Alexandria (latina); Alejandría (gaztelania); Alexandrie (frantsesa); Alexandria (ingelesa)
  (...)

  Zer: Antzinateko hiria
  Non: Erromatar Inperioa
  Jatorria: ARAUA.147

 • Alexandria - (2011) ARAUA.164 , 6. or.
  (...)
  Alejandría (gaztelania); Alexandrie (frantsesa); Alexandria (ingelesa). Jatorrizkoa: الإسكندرية [transliterazioa: A-Iskandariyya]
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Egipto
  Jatorria: ARAUA.164

 • Alexandria - (2014) ARAUA.076 , 16. or., s.v. Filon, adib.
  (...)
  Filon [ADIBIDEZ: Filon Alexandriakoa, Filon Atenaskoa, Filon Bizantziokoa, Filon Larisakoa]
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Egipto
  Jatorria: ARAUA.076

 • Alexandriako biblioteka - (2019) ARAUA.191 , 5. or.
  (...)
  Biblioteca de Alejandría, la (gaztelania); bibliothèque d'Alexandrie, la (frantsesa); Library of Alexandria, the (ingelesa)
  (...)

  Zer: Artelana [Arte monumentala]
  Non: Egipto
  Jatorria: ARAUA.191

 • Alexandriako itsasargia - (2019) ARAUA.191 , 5. or.
  (...)
  Faro de Alejandría, el (gaztelania); phare d'Alexandrie, le (frantsesa); Lighthouse of Alexandria, the (ingelesa)
  (...)

  Zer: Artelana [Arte monumentala]
  Non: Egipto
  Jatorria: ARAUA.191

 

 • Arabiera: الإسكندرية [transliterazioa: A-Iskandariyya] (bertakoa)
 • Alejandría (gaztelania)
 • Alexandrie (frantsesa)
 • Alexandria (ingelesa)
 • Alexandrea, Alexandria (klasikoa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.29º56'55"E - Lat.31º13'8"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper