falta.
Tr. La forma falta es general en los dialectos orientales y la más frecuente en los occidentales. Palta se documenta en unos pocos autores vizcaínos (hasta el s. XX en fray Bartolomé, Moguel y Arrese Beitia --en los dos últimos junto a falta --) y guipuzcoanos (desde la segunda mitad del s. XIX). En DFrec hay 209 ejs. de falta y 10 de palta .
1. (V-gip, S; Lcc, Volt 66, SP, Lar, VP , Ht VocGr, , Arch VocGr, VocBN , Gèze, Dv, H), palta (H) Ref.: Lrq; Etxba Eib .
Falta, culpa, pecado; error. "Defecto" VP 29r. "La faute, le défaut" Arch VocGr. Tr. Documentado abundantemente en todos los dialectos hasta mediados del s. XIX. A partir de entonces se documenta poco al Norte, y al Sur aparece sólo en textos de carácter popular.
Baldin erideiten bada gutan falta handia / Are duzu handiago zutan pietatia. E 71s. Eta barkha ietzaguk gure faltak guk-ere falta egin draukutenei barkhatzen drauegun bezala. Ins A, 6v. Inoen bildur baga, / arren, esazu / zeure pensamentuan / zer dadukazun; / zurekin ene faltaok / estaliko det. Lazarraga A5, 1165v. Pazienzias sufritzea proximo lagunaren faltak. Ber Doc 90v. Falta benialak. EZ Man I 20. Geroztikan idekia dago Parabisua / Falta gabe hil direnek har dezaten pagua. Ib. 129 (cf. faltagabe; FALTA GABE). Guk gure gana falta dutenei barkhatzen derauztegun bezala. Harb 3. Eta neurk dut falta, eztu bertzek parterik. Ax 595 (V 383). Ezta zuhurtzia, faltetan erortzen denak faltatan erortzen denaren gaitzestea. Ib. 317 (V 210; tbn. faltatan erori (jausi) en Lç Gal 6, 1, Tt Onsa 170, Oe 87; faltetan e. en EZ Man I 137, SP Imit III 11, 2; faltatara e. en Mst III 57, tít.; faltetara e. en EZ Man I 117; faltan e. en EZ Man I 31; faltara e. en EZ Man I 95, Mst III 55, 3). Urliaz gaizki erraiterakoan, ezarzkik eure faltak golkoan. O Pr 458. Balaamek du falta, eta zehatzen du bere asto gaizoa hobenik eztuelarik. SP Phil 322s. Inprimatzean egin faltak. INav 167. Ori ez da argiaren falta, aien begiena baizikan: argi geiegiak itxutzen ditu [onzak] . Lar SAgust 12. Gihaurk dügü falta, ezpadütügü zelükuak ükheiten. Mst I 21, 3 (Ch gure falta da, Ol gu gera obendun, Leon hobendun gu). Eroriko beitira azken artikülian erran falta zonbaitetara. Mercy 25. Zure kontra egin ditudan falta guziak. Brtc 163. Aristokraten ezagutzeko, [...] / faltarik badute hiltzeko. Iraultza 108. Berotzen da mingaña eta esaten dira faltarik handienak ere. AA III 497. Neurrijan, barriz, eta pisuban utsune edo falta andijak euki oi doguz. Astar II 166. Ene faltaz, ene faltaz, ene falta handiaz. CatS 15. (en contexto similar en el Confiteor: Bp I 68, CatBurg 47, CatLuz 4, UskLiB 15, CatJauf 2) Pobria izatia ere paltatzat kontatzen al da? Moc Damu 12. Ollo zaletxoa izatea beste paltarik gabeko emakumea. Urruz Zer 68. Falta dutenak libro utzi ta / inozentiak akusa. Mattin 38. Falta txiki bat egiten badau / maitasunagaz parkatu. FEtxeb 124. Gizon azkarrak asko omen dira. Falta gaberik, iñor ez. BBarand 29.
v. tbn. (sólo a partir de la segunda mitad del s. XIX): Balad 221. Sor Bar 56. AB AmaE 329. AzpPr 24. HU Zez 103. Itz Azald 120. EusJok 159. JEtchep 73. Auspoa 39, 64. Larz Iru 24. Uzt EBT 66. Palta: AB AmaE 401. Arr May 102. AzpPr 37. Tx B I 184. Enb 162.
Defecto (físico, material). v. tatxa.
Mando edo beste abere tatxa edo faltaren bat daukana. Astar II 166. Ea beukan faltarik [zaldi] ak begien baten. AB AmaE 306. Baldin dadukan falta / ezpalu oñian, / asto oberik ezin / izan Españian. Noe 67. Uztarriari paltak billatzen / ibilli zaitez poliki. Uzt LEG I 207.
2. (V-gip, G-azp, AN-gip-olza-ilzarb-egüés-5vill, B, S; Lar, H), palta (AN-gip; Lar). Ref.: Lrq; Gte Erd 121. (Precedido de gen. o tema nudo). Falta, carencia, ausencia. "Falta, en la mujer preñada, ilberaren falta, ez jaistea" Lar. Tr. Más frecuente al Sur. Al Norte se documenta en Leiçarraga, Axular, Etcheberri de Sara y Xalbador; cf. infra un ej. de Dechepare no precedido de sintagma nominal.
Baldin zuetarik zenbeitek sapienzia faltarik badu, eska bekio Iainkoari. ABC A, 1v. Lehen dirudi erhokeria eta adimendu falta. Ax 189 (V 128). Arbuio molde hau heldu baita arrotzkalean eta usaia faltatik. ES 164. Anaiak diruaren falta ikusi, ta lapurra ill nai zuen. Cb Just 71. Anbeste aserratu bazan Jangoikoa erreberenzia falta bat gatik anzinako sakrifizioan. Mg CC 252. Loaren faltea daukelako. LoraS 101. Konsiderazioaren faltak dakar ori guzia. Gco I 387. Onetan dugun zabarkeria eta arretaren falta. AA III 358. Milliñoe bi zazpireun eta irurogeta lau milla zortzireun eta ogeta zortzi errial eta amalau marabediren uts eta falta [...] eguana. " Déficit" . (1866) BBatzarN 223. Obra onen eiteko animu falta bat. CatAe 62 (v. tbn. en el mismo contexto CatSal 63 y CatR 63). Ez dute zaldale eta pentsu paltarik. Zab Gabon 35. Ezeren paltarik gabe gozatuko dutena betikoera guziyan. Bv AsL 173. Lasaitu ditezen gure falta nabaitzean. Ill Testim 20. Lika bikaña duk diruaren falta. Txill Let 84. Aundia edo da zoriona, bere falta ain aundia da-ta. Ib. 24. Euri faltarik eztaukagu egun guztian. Alzola Atalak 83. Gizon jakitun eta argien / faltak au ekarri digu. Olea 43. Laguntza faltak. Xa Odol 173. Rozinanteren falta bete bait-lezake aberetxar onek. Berron Kijote 170. Baserrian berriz, lanaren paltik ez. Diruaren palta bai askotan. BAyerbe 80. Merkatuan ez dela lekuko euskaldun faltarik. Larre ArtzainE 312.
v. tbn. EZ Man II 12. BBizk 38. JJMg BasEsc 114. Astar II 231. CatB 77. Bil 118. AzpPr 54. CatUlz 51. EusJok 40. EusJok II 108. Tx B II 151. Yanzi 135. Mde Pr 179. Etxde JJ 68. Bilbao IpuiB 73. Arti Ipuin 79. Gand Elorri 209. BEnb NereA 180. Albeniz 57. Palta: Mg CO 52. Basarri 28. Anab Aprika 73. Uzt Sas 201. Ataño TxanKan 162. TxGarm BordaB 115.
(No precedido de sintagma nominal). "Larregixa obe faltia baño" Etxba Eib.
Amore bat ukhen dizit miragarri jentilik; / harekila ninzanian enuien nik faltarik. E 159. Iadanik eskribatuak dire [kartak], eztute deus faltarik gañetik eskribatzea baizen. Volt 207. Ezta berze faltarik zure pagatzea baizen. Ib. 216 (cf. falta izan ). Eta parkatu oraingo faltak estalikoren ditugu. CartEsp 460. Baia ori ezta faltea sobrea baxe. Mic 14v.
(Precedido de part.).
Saiatu-faltik etzuten baña / kukuak oker jo diyo. Tx B I 182. Ez zan nok esan faltarik euren artian: "Urrenguan nagusi". Gerrika 276.
v. tbn. Auspoa 39, 46.
3. (V-gip, S; Lar, H), palta (Lar) Ref.: Lrq; Etxba Eib .
Falta (en el juego de pelota).
Ezker sahetseko bigarren pareta batekin nekhe baita hala falta baten egitea guziz ezkerdoentzat. Zby RIEV 1908, 85. Damurik dire horien joen erdiak falta. Ib. 85s. Batzuen arabera behar litezke faltatzat ezagutu errefera aldetik 90 garren metra pasa lezaketen [...]. Ib. 86.
4. (Como predicativo). En falta.
Ama nigarrez ariko dela bere haurrak falta ikusiz. JEtchep 17. Erenehun, 30 ardi falta utzi nitian, dakikan bezala. 'Galdu zaizkidak' . Larz Iru 78. Ganbarara gan eta han ere denak idekiak eta denak itzilipurdika: oiak eta dena. Ta moltsa falta arrapatu nuen. Mattin 48.
FALTA-EGILE. Culpable, que ha cometido falta.
Gizona zen ogenduna, falta egilia, kriminela. Tt Onsa 132.
FALTA EGIN.
a) Faltar, cometer falta, pecado.
Ala falta egin dut neure buruaren beheratzean, zuek altxa zindeiztenzat? 2 Cor 11, 7 (He, Bibl bek(h)atu egin, Ker pekatu egin, Dv, IBk, IBe gaizki egin, Ol oker egon ). Eta barkha ietzaguk gure faltak guk-ere falta egin draukutenei barkhatzen drauegun bezala. Ins A, 6v. Gero zertan zu gaixtoki zaitudan ofensatu, / Ea lagunik banuenz, haren ofizioa, / Eta falta egitean, non zenz ene gogoa. EZ Man II 72. Ene espus maitia egin deizüt falta. ' J'ai commis une faute envers vous' . Etch 80. Eba gure lehen amak / falta egin zianian. UNLilia 13.
Bihotzezko urrikimendua da, falta eginez barrenean, Iainkoagatik damu eta dolu izaitea. Ax 196 (V 132; v. tbn. falta egin 'falta (hecha)' en EZ Man I 116, SP Phil 235, Mercy 4).
Faltar, fallar.
Domekaan etorriko naiz, / eztot egingo faltarik. Lazarraga A7, 1172r. Ezin faltarik neidio / nik on deretxadanari. Ib. A3, 1164v. Edukikoren dut kontu jakitera, eta ez faltarik eginen deus ofrezitzen denean gastigatzera. CartEsp 464. Ni Iangoiko naiz eta / beti nago Zeruan. / An faltarik egin gabe, / Ogi konsagratuan. MPortal 13ss. Ditxa ta doairik asko zuten Aingeruak, baña orregatik ere humildadeak falta egin zien. Cb Eg II 57. Zer billaka ninteke zure graziak falta egiten baleraut. Mih 60. Amets egin zian Theleslioneko hiritik igaraiten bazen, herioak faltarik etzereioala eginen. Egiat 271. Zure probidentziak / Ez daut eginen faltarik. ' Ne me fera pas défaut' . Monho 156. Zoaze ortik, ken zaiteze, billatu egizue beste leku baten, jazo eztidin zuei ta guri falta egitea. GGero 168. Zertako dirade gure ondasunak, / falta bear badigu egin osasunak? It Fab 166. Egorzkiok horri hire present berak, / Falta egiñen ez dauk segur sari onak. Gy 153. Egoitza huntan anhitz gauza andeatuak ziren eta zenbaitek falta ere egiten zuten. Elsb Fram 88. Falta bat bakarra du / amaiketako onek / falta egiten diyo / bixigarri batek. Alz STFer 144.
Egokitasunenan, modu onian, zintzotasunean jokatzen duenik, gutxi, oso gutxi ezagutzen ditut, eta prudentziak falta andiak egiten ditu munduan. Ag Serm 270.
b) Hacer falta, ser necesario.
Sukaldean falta egiten dute, [egur] gehiago eraman ditzagun. Cb Just 111. Zer falta egiten dabee an emakumiak, ezpada okasinoia biztuteko. JJMg BasEsc 119. Ainbeste falta egiten deustan gauzia kendu deustanari. Astar II 113. Ogei milla [duro]. Ez da ganga txarra! oietxek falta egiten dizkiate. Sor Gabon 38. Zu lako batek palta eiten du onduan, / Estutasun gaizto zeiñ premia orduan. AB AmaE 408. Ondo falta aundiya egiten zuben bada. Sor Bar 36. Eskolan ikasiko dituzue gero falta egingo dizuen gauzatxo asko. Ag Serm 301. [Karta] ezbadu nai aitra bueltatu edo gidatu, eztaitad faltarik egiten. ' No me hace falta' . Mdg 146. Gutiena palta egiten dutenean, bi aur batera. NEtx Antz 78. Platanuen azalak gordetzeko, falta egingo deskuela-ta. SM Zirik 112. Falta egiten eban zer edo zer erosi biar bazan. Gerrika 49. Segura oni aspaldin falta / egiten zion laguna. Insausti 206.
v. tbn. DurPl 117. Palta egin: fB Olg 107. Zab Gabon 28. Urruz Zer 32.
Zergaitik eutsan ik orri [nire emazteari] aren goixetik kendu, / Niretzat falta egiten eutsan bizitzea? AB AmaE 174.
[Bi arrebek] etxean ere falta haundia egiten zuten. Etchebarne 20.
c) Hacer falta (en el juego de pelota). "Falta egitea [...], ne pas dépasser une limite (eskasa) quand on sert la paume; renvoyer la paume au delá des limites tracées, en lieu prohibé" H. "Azkenengo tantuan, igualez zirala, utsa gaitik, falta eiñ eban" Etxba Eib. v. FALTARA JO.
Hurbilen zegoanak jo behar zuan pilotea. Falta egiten zuana kanpora joaten zan, eta azken gelditzen zanak irabazten zuan, eta hurrengo jokoan bi falta egiteko eskubidea zeukan. Osk Kurl 78.
FALTA EGOTZI. "Falta egoxten daud, que le echa en falta" Mdg 145.
FALTA GABE ( falta bage Lar, Añ, H), FALTA GABERIK, FALTARIK GABE ( paltarik bage Lar). Sin falta. "Sin falta, faltabage, paltarik bage. (Lat.) Sine dubio, sine mora" Lar. Cf. faltagabe.
Zuzaz beraz ezpanadi orai bertan konsola, / ene arima ialgiren da falta gabe kanpora. E 221 (cf. nota del ed.: 'erremedio gabe', 'ezinbestean' 'derrigorrez'). Erioa manatzen du, ezein falta gaberik / hilak oro dakatzela aitzinera bizirik. Ib. 51 (cf. nota del ed.: 'batere hutsik egin gabe'). Bart Baionan uste zuten faltarik gabe esan den marexala. CartEsp 452. Baldin geure giristino laguna ongi onhesten badugu, falta gabe ohoratuko ere dugu. Mat 123. Zahartzean [aztura gaixto] guztiak falta gabe utziko zinituela. Ax 193 (V 130). Lanari utzi eta ni jaten astean, / falta gabe aun aukat zut aldamenean. It Fab 23. Gutarik zoiñ daite segur ikhusiren duela / falta gabe biharamun goizeko argi zabala? Gy 151. Euki egian antxe falta baga zer jan, / Zerren gosea zek ill etxean ez eukan. AB AmaE 292. Adiskide Haranxipi, zato faltarik gabe, lagun bat edo biekin. Elzb PAd 76. Ordu batetan altza, falta gabe. Arti Ipuin 84.
v. tbn. SP Phil 115. Ch I 11, 4. Faltarik gabe: DurPl 81. Ud 146. Larz Iru 50. Falta bagerik: Urqz 5 (bagarik). Egiat 200.
FALTA GABEKO.
a) Que no puede faltar, que se da siempre.
Bisitau begijee bere gorputza sekeriak, umore txaarrak [...], alborenguak, palta bagako buruko alaak [...], ta beste asmau legizan gorputzeko gatxak. fB Ic II 293.
b) Irreprochable, que no tiene defectos. v. faltagabe.
Gogoratu biar dau, alan gogo bagako lagunagaz azkonduta bizi danak, ez ebala topauko palta bagakorik inor bere. fB Ic III 373.
FALTA IZAN. v. falta izan.
FALTA JO. "Falta iotzea, se dit quand la paume touche en lieu non permis" H.
FALTAN.
(Precedido de gen. o tema nudo). A falta de.
Leon de Irazoqui edo Pedro de Ezponda or izaiten badira etarik batekin edo ekin faltan berze edozeñekin. CartVera 264. Ait-amen faltan. CatLan 125 (en contexto similar AA II 272, CatS 70). Konfidentzia hunen faltan, zenbat othoitz ez dire alferretan eginak! Brtc 186. --Eta anzten bazaio bekatu mortal bat konfesatzeko, orrengatik izan daiteke konfesio ona? --Bai Yauna, ez bada atzenzen examina faltan. CatB 68. Presidentaren faltan, president ordeak hartuko du haren lekhua. JesBih 421. Jantziaren faltan. It Dial 41s (Dv soineko eskasez, Ur soñekorik ez daukelako, Ip suñekorik gabez ). Ez dituk iñoiz ere / belar faltan egon. Bil 119. Pobretxo bat arkitu zuten Franziskok ta bere lagunak guziaren paltan. Bv AsL 154. Gizon batzuek saiatu gera / lege berriak paratzen, / indarran paltan ez degu egiten, / ezkera aski billutzen. Auspoa 97, 35. Kornetea jo egin sostean / lau minutuaren faltan. EusJok II 110. Langile faltan alfer eta lo gelditzen balire lurrak? Ox 142. Bakarren faltan nago / amar osatzeko. Auspoa 97, 107. Gosiak eta luaren faltan / aulduak beren kemenak. MendaroTx 352. Ez daude berriz ere amodio faltan. Xa Odol 123. Ez nukien nai gauz orren paltan / ikusi Euskalerria. Uzt Sas 18. Lenago esan det diru paltan nola gertatu giñan. BBarand 39. Ezantza edo beste erregailu faltan, ikatz indarrean ezarria zuen auto txar eta zahar uzkerkari bat. Larre ArtzainE 136 (166 -en faltan ). Markarik onena iru segundoren faltan utzi nuan ondu gabe. Albeniz 98.
v. tbn. Mercy 17. JJMg BasEsc 221 (faltaan). Gy 37. Arrantz 93. Xe 320. Ud 109. EusJok 75. SM Zirik 58. Olea 210. BBarand 163. MEIG I 194. Faltean: Alkain 112. Paltan: fB Ic I 75. Xe 270. PE 90. Ataño TxanKan 187.
(Precedido de part.). Por falta de; a falta de, sin.
Ezagütü faltan / Jesüs-Kristen egia / Eternalki beitirateke / hurak damnatiak. Xarlem 916. Ejenplo ori aditu faltan / iñor eztedien galdu. Xe 334. Etzira aintzinatu / Esplikatu faltan. LuzKant 144. Alegiñ egiñ faltan, ez dirade geldituko! Ill 18s. Alegiñ egiñ faltan, ez dirade geldituko! Tx B II 130. Ibilli faltan ez daukak / sitsa zarrak jana. Yanzi 117. Moxkorra heltzian etxeat / erortzen bazira, / andriak altxatu faltan / hantxet hilen zira. Xa EzinB 99. Izardi atera faltan ez nago. Insausti 226.
(Part. más gen.).
Ez da saiatuan faltan geldituko! Ill Testim 6.
(Sin sintagma nominal ni part.). A falta de algo.
Paltan arkituko baziña, nik egingo det gañerakoa osatzeko moduba. Moc Damu 19s.
FALTARA JO. "Faltara iotzea, ne pas dépasser une limite (eskasa) quand on sert la paume" H.
FALTARIK GABE. v. FALTA GABE.
FALTAZ.
(H). (Precedido de gen.). Por culpa de, por falta (o pecado) de.
Gure faltaz gal eztadin, othoi, zure egina. E 71. Neure faltas faltatu dudanas dut damu. Ber Trat 88v. Orhoitzeak nola bere faltaz dituen egiteko hek guztiak. Ax 585 (376). Ene faltaz, ene faltaz, ene falta handiz. Bp I 68 (v. tbn. en contexto similar: Tt Onsa 178, CatBurg 47, UskLiB 15, CatS 15, CatJauf 2). Adinaren faltas barur estenak. El 64. Zenbat inozent ezta herri hautan eskas, / galdu izan direnak terroristen faltaz? Iraultza 112. Aita-amen faltaz ume asko / Billhakatzen dela gaitzto. Gy 41. Asko sufrituba da / txakur gaixua ori / nagusiyaren faltaz. Noe 37. Gerla bilatzaleak erraitea gure faltaz dugula gerla, trufatzea da. HU Aurp 180. Gure faltaz balezate / arrotzek etxe hau bete, / hobendun haundi gintaizke. Xa Odol 85. Gizonaren faltaz andreak [sufritu] . BBarand 175. Noren faltaz, jauna? Larre ArtzainE 236.
v. tbn. EZ Noel 123. Hm 203. SP Phil 522. Arg DevB 168. He Gudu 94. Lg I 227. Mih 115. CatLan 60. Brtc 153. Ub 156. Monho 152. Dh 220. CatB 42. Jaur 124. Arch Fab 165. Bordel 141. Ud 145. Elsb Fram 63. Zby RIEV 1908, 762. Lap 414 (V 188). Arb Igand 162. Ip Hil 136. JE Ber 72. Larz Senper 36. Zendoia 189. Paltaz: Ataño TxanKan 137. Zendoia 186.
b) (SP, H). (Precedido de tema nudo). A falta de, por carecer de. "Diru faltaz, faute d'argent" SP.
Andre faltaz eniz hilen balinba ni lehena. E 227. Dadukanak illhunbean / argi faltaz arima. Arg DevB 34. Zuri eta niri usaia faltaz zientzia bat ahantzi arren. ES 102. Zokhorri faltaz ehün gizon ber egünian hiltzen. Egiat 266. Gertatzen zaie indar faltaz. Gco II 60. Euren ardura faltaz erretan bada. Astar II 162. Eztute asko pentsatzen berak, beren higiene-faltaz, zoritxar orren sortzaille direnik. Vill Jaink 31. Untzia, haize faltaz, ez baitzitaken negu ondo artio berriz bideari lot. Ardoy SFran 157.
(Precedido de gen.).
Bear dan esamen konzienziakoaren faltaz. Cb EBO 53. Galdurik badago mundua, dala aitutasun ta konsideraziñoaren faltaz! LoraS 69. Laguntasun andi aen faltaz. Gco II 15. Dotriniaren paltaz dagoz kristinaubak engainauta. fB Ic I 8. Loaren faltaz. Erkiag BatB 16. Hitz hori erabiliko dut, besteren faltaz. MIH 194.
v. tbn. Mg CO 249. AA III 520. Paltaz: Mg CO 243.
(Precedido de participio). Por no.
Bere etxetarikako partea izan ezpadute adinetara heldu faltaz, [...], ezin ioka dezakete. Harb 183s. Beldurrez hori egin faltaz eror zaitezin zure leheneko estatuan. SP Phil 502. Hau heldu da, Eskualdunek [...] eskuaraz iskiribatu faltaz. ES 398. Zeren ahal ziroien beno haboro egin nahi ükhen beitie, izartü faltaz bere aphürtarzüna. Mst III 7, 2. Zer ez duzu galdu artha hori izan faltaz! Brtc 192. Bere kunzienziaren examinatü faltaz, kofesione gaisto bat egin liro. CatS 82. Kutizi bete paltaz / ez nadiñ okertu. Olea 195.
v. tbn. Arg DevB 147. Tt Onsa 5. Gç 45. Ch I 1, 3. He Gudu 156. CatLan 143. CatLuz 33. Gy 205.
(En contexto egativo).
Ebanjelioan zer dion aditzen eztuenak, latinik ez jakin faltas, otoitz egin brazo Iesu Kristori. " El que no entiende latín, cuando oye el Evangelio" . Ber Trat 55v.
SIN FALTA. v. sinfalta.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper