zenbait.
Tr. General al Norte, aparece tbn. en autores guipuzcoanos y navarros, aunque con menor frecuencia. En textos vizcaínos sólo hay unos pocos ejs. del s. XX: Orixe (Tormes 111), Otxolua (104), San Martin (Zirik 72) y Gandiaga (Elorri 92).
Aunque el sust. al que acompaña aparece siempre en forma indet., el verbo es usado en plural cuando el sintagma nominal se refiere a un número indeterminado aunque plural de objetos (así p. ej. en Leiçarraga zenbeit eri bakhoitz [...] senda baitzitzan "quelque peu de malades"), dejando por lo general el uso de verbo singular para cuando lo hace a un objeto singular indeterminado (zenbeit signo ikhusiren zuela "quelque signe", tbn. en Leiçarraga). Véanse tbn. ejs. en Etcheberri de Sara, Haraneder, Mendiburu, Larreguy, Mihura (sing. 31 / pl. 53), Iturriaga (Fab 129 / ib. 230), Hiribarren (Egia 46 / ib. 50), Elizanburu (PAd 54 / ib. 10), Hiriart-Urruty (Zez 181 / ib. 110), Barbier (Leg 23 / Sup 157) o Zerbitzari (Azk 22 / ib. 9).
Hallamos, sin embargo, ejs. de todas las épocas (en su mayoría septentrionales) en los que a un verbo singular corresponde un sintagma nominal con sdo. plural. Así en Pouvreau (non eztuen noizbait zenbait tentazione, "tentationes"), Etcheberri de Ziburu, Maister, Monho, Duhalde, Etchahun, Duvoisin, Laphitz (54), Arrue, Inchauspe (Hil 106), Etchamendy (147), Orixe, Arradoy y Xalbador; salvo en Pouvreau, en todos ellos alterna en este sdo. con vb. pl.
Por otra parte, en autores guipuzcoanos como Aguirre de Asteasu, Iztueta, Lardizabal o Beovide sólo encontramos zenbait con vb. plural.
La forma más extendida es zenbait que, sin embargo, es poco frecuente en textos septentrionales del s. XX. Zenbeit, forma que emplea Leiçarraga, la usan autores labortanos y bajo-navarros, aunque poco hasta finales del s. XIX. Zonbait, que hasta mediados del s. XIX sólo se documenta en textos suletinos y mixanos, se extiende a autores bajo-navarros y labortanos. Zonbeit se encuentra desde aprox. 1830 en autores labortanos y bajo-navarros. En textos suletinos la forma zunbait aumenta su frecuencia desde mediados del s. XVIII, en detrimento de zonbait.
Hay zeinbait en Dechepare (zeinbait ere), Etcheberri de Ziburu (Man II 7), INav (128), Mongongo Dassança (591), CatLan (90), CatB (5), Duvoisin (Lab 117) y Orixe (Eus 138). Los de Etcheberri de Ziburu, Duvoisin y Orixe son sólo ejs. aislados frente a numerosos casos de zenbait, por lo que podrían tratarse de erratas, que tbn. pudiera ser el caso de alguno de los demás autores citados. Hay además zoinbait en Etchart (1.1r), Tartas (Arima 70), UskLiB (80, un sólo ej.) y Laphitz; zoinbat en Etchart (9.1r) y Tartas (Arima 5)), zomait en textos salacencos y roncaleses (CatR 17, CatSal 61, Mdg 132; cf. zenbeit en CatAe 16); zumait en Lafitte (Murtuts 28, puesto en boca de un suletino), y zenbet en ECocin (53). En CatLan, además de zeinbait y zonbait, hay <çumbait> (85, 91, 146), que no parece representar una forma zünbait. En DFrec hay 1139 ejs. (72 septentrionales) de zenbait, 58 (todos menos 1 septentrionales) de zonbait, 23 (todos menos 1 septentrionales) de zonbat, 13, septentrionales, de zonbeit y 3 de zunbait.
(V-gip, AN, L, B; SP, Urt II 113, Ht VocGr 412, Dv, H), zeinbait, zenbeit (AN-olza, L-sar; Urt I 13, H), zoinba(i)t, zomait (Sal, R; Dv (Sal, R)), zonbait ( VocS 140, H), zonbeit (BN-lab; H), zomeit (R-is), zumait (S), zunbait (Gèze, Dv (S), H), zunbeit (H) Ref.: Bon-Ond 170; A (zenbait, zenbeit, zomait, zonbeit); Lrq /sumáit/; Iz R 397 y 406; Elexp Berg ; Izeta BHizt2 .
(Ante sust.). Alguno(s). " Zenbait langile biharkotzat egin ditut, j'ai fait quelques ouvriers pour demain" H. " Zenbait laphurrek eraman du, quelque voleur l'a emporté" Ib.
Berze emaztiak ama dira zenbait haurto xipiren. E 105. Eta speranza zuen zenbeit signo ikhusiren zuela harzaz egiten. "Quelque signe" . Lc 23, 8 (He, TB zenbait; Dv zerbait, Oteiza, Brunet, Ol, Or, Ker, IBe -en bat, Leon bat edo bertze). Zenbeit eri bakhoitz, eskuak haién gainean ezarririk, senda baitzitzan. "Quelque peu de malades" . Mc 6, 5 (He, TB zenbait; Dv, Leon, Or, Ker, IBe batzu(k)). Zenbait izialdurak hartzen gaituenean. Mat 43. Zenbait pena diradela iustuki ordenatzen. EZ Man I 120. Burladerian batak berzea zenbait aldiz eskarnia dezake. Harb 171. Egia haur ezaguturik Perikles famatu hark mantenatzen zuen bethiere bere herritik kanpoan zenbait gerla. Eta urtheoro igortzen zituen untziak, iendez betherik, gerla hartara. Ax 31 (V 18). Eztezagun zenbait su bitz. (Villava, 1647). ReinEusk 140. Beki on eta gaitzaren berri kargutan duenak zenbait herri. "Une province" . O Pr 73. Ezta nihor ere hain konplirik eta hain saindurik, non eztuen noizbait zenbait tentazione. "Tentationes" . SP Imit I 13, 1. Aitzinetik ikusten badut zenbait eri bisita dezakedala, hartuko dut haren muga eta orena, eta preparatukotut hari eman behar diotzadan konsolazioneak. SP Phil 117. Eztutela miretsi behar zenbait aldiz hala erabilten badira. Ib. 500. Beste ordüz zonbait lekhütan egiten zütien süperstizionen gal eraziteko. Bp II 115. Nahi dut, zenbait abantail aphur ardietsi ahal zuketen zenbait lekhu bakharretan; ordea halarikan ere sinhesteko da denbora gutiz gozatu ahal zuketela. ES 108. Zenbait plazer har-araziren darotzula. He Gudu 118. Zenbeit liburuk irakhasten dutena. Ib. 115. Orai hetarik zenbait bat banazka nahi nituzke izendatu. Ib. 116. Exenplü hun zunbait ikhusten edo entzüten düzünian, her jarraikiteko süz betha zitian. "Bona exempla" . Mst I 25, 5. Aski arhinzki zunbait tentatü izaten dira. Ib. 13,6. Era bereko beste zenbait ekusgai eder ere agertu ziezten. Mb IArg I 376. Ta uts edo bekatu oriek ere galerazten dute Jangoikoaren zenbait ondasun zati. Ib. 239. Emanóndoan zenbáit arrázio. LE Matr1 352s. Atsegin hartu zuen haren ikhusteaz agian zenbait mirakuillu handi eginen zuela haren begietan. Lg II 270. Gerthatu ziren zenbeit bakhar fede oso hura oraino etzutenak. Ib. 296. Lokhar zaite zenbait pensamendu saindutan. Brtc 15. Zenbait huts egin baduzu, lehia handirekin / Zin-zinez nahi tutzula hek guziak desegin. Monho 50. Badira zenbait zar gai onetan eskolamaisu andiak. AA II 144. Kofesa-artetan gerthatzen bada zenbait besta-buru seinalatu, hetan komuniatzeko baimena galde diezoke bere kofesorari. Dh 61 (cf. ib. 102 con pl.). Ingeles Portugesak / arturik erriya / biyak egin digute / zenbait pikardiya. Echag 24. Kantatuko dute kantika batetarik zenbeit bertsu. JesBih 430. Nik ere sorthü beitüt zunbait alhaba han, / Hetarik nahi deizüt espusa bat eman. 'Quelques filles' . Etch 568 (cf. con pl. ib. 516). Ala ere baziran Jainkoari bildur zitzaiozkan zenbait on. Lard 124. Zenbait egunen buruan. Dv Lab 167. Mahaina hunkituz bihi txar zenbait atheratzen bada, hekiek bertze aldera lerratzen dira. Ib. 44 (cf. con pl. ib. 92). Konbertitzeko emanak zaizkitzu, ez zonbait herri, ez zonbait erresuma, bainan mundu bat. Laph 193 (3 zoinbait). San Antonino eta beste zenbait gizon andi jakintsuk kontatzen dute. Arr May 149 (cf., con vb. sing. y sdo. pl., ib. 111). Zeren dituen menbro hetan zenbait min eta minxka. Elsb Fram 60. Igorri zütian tortxa batzü eta manhatü zonbait mezaren haren Elizan erraitia. Ip Hil 195. Zure fede onak geiago baliyo du, bai, beste zenbait gauzak baño. Moc Damu 29. Nola finkatu ahal izan diren zenbeit herritan kabaler buruz dauden lagungoak. JE Bur 201. Españiako zenbait aundiki-naikok artuko luketena da. Urruz Zer 60. Kopia horiek saldurik, zonbait sos egin zezan. Ox 193. Zunbait porrü ebatsi zütiala. Const 29. Han hemenka ematzik zonbeit begi kolpe. Barb Leg 146. Gai ontaz zenbait idazlek agertu dute iritzia. Ldi IL 77. Gazteai aitak atzeman die / zenbait aieruzko keiñu. "Algunos signos sospechosos" . Or Eus 94. Gaurko zenbait musika konpasdun, len, asieran konpas-gabeak [...] izanak dira. Lek SClar 106. Iduri luke, beraz, zenbait aldiz iratxoak gauza direla, ez bakarrik eredu. Mde Pr 339. Zenbeit ehun metra bada elizatik Porturat! Zerb Azk 17. Anima bakarra zenbait naimenek daragitela. Or Aitork 203. Ahurraren barnetik zonbait hurrupa edan zituzten. JEtchep 18. Idekia baitzitaken bidexka errexago zonbait bederen. "Quelques sentiers" . Ardoy SFran 83 (cf. con pl. ib. 9). Zenbait nobelista gailen berez jaio omen dira nobelista. MEIG I 50. Alde horretara gehiegixko ere makurtzen dela irudituko zaio, beharbada, zenbait irakurleri. Ib. 154.
v. tbn. (Para textos guipuzcoanos y alto-navarros): It Fab 129. Izt C 143. Bil 82. Aran SIgn 9. Legaz 36. Xe 233. PE 57. Ud 27. Zab Gabon 66. JanEd I 91. Noe 40. Arrantz 79. Bv AsL 72. AB AmaE 398. AzpPr 30. EusJok 82. Alz Txib 97. ForuAG 305. Mok 8. Jaukol Biozk 25. Inza ib. VII. Tx B I 64. Yanzi 46. Lab EEguna 68. JMB ELG 102. Ir YKBIz 50. EAEg 30-11-1936, 422. EA OlBe 215. Zait Sof 31. SMitx Aranz 93. Munita 22. Etxde JJ 8. Anab Poli 29. Txill Let 35. Basarri 49. Vill Jaink 20. Gazt MusIx 5. Ibiñ Virgil 22. Salav 25. NEtx LBB 14. Uzt Sas 44. Azurm HitzB 41. Berron Kijote 20. Ataño TxanKan 16. Albeniz 236.
(Dv), zenbeit, zonbait, zunbait (S ap. A ; Gèze), zunbeit (S ap. A ) .
(Precedido de sintagma nominal). " Gaixtagin zenbaiten lana da hori " Dv.
Tristezia zenbait badu. EZ Man I 46. Manu eta prezeptu zoinbaten haustia. Tt Arima 3. Idiak iretsi ahal dukela animale zenbait. Mong 591. Heretiko zonbaiten goitzeko. Bp II 119. Kreatzaillearen obra eder zenbait kontenplatzen. He Gudu 129 (67 zenbeit). Zure boronthatiaren kuntre datekian gaiza zunbait. Mst III 49, 5. Artu zituen bere soldado zenbait erregetako. Mb IArg I 222. Ikhusirik bere dizipulu zenbaitek etzutela laudatzen. Lg II 218. Persona etsai zonbait bakerazten. Mercy 7. Zer da au? Au duende zenbait da. LE Prog 120. Ala erakusten digue gizon jakinsu zenbaitek. AA II 50. Parisen bada andere zunbait, unest düda gabe. Etch 534. Ezti-breska zenbait, / utziak debalde. Gy 188. Zauri zunbait bazükiala. "Quelque blessure" . Ip Dial 21 (Hil 106 zonbait). Beretakoen batzueri ta beste persona itzaltsu zenbaiti orobat. Aran SIgn 102. Komentu handi, eder eta famatu zenbait. Elsb Fram 156. Jende zenbeit biltzen ahal zuela. Jnn SBi 166. Pilotari zenbeiten arabera. Zby RIEV 1908, 86. Etsaigo zenbaiten itzalaren beldurrak. HU Zez 87 (Aurp 212 zenbeit). Letra zonbeit kanpoko lagunetarik ukanak. StPierre 36. Apaiz zenbaiten eskez. Inza Azalp 5. Itzal ttipitto zonbait, berehala zeruan sartzeko! Barb Sup 15 (Leg 23 zenbeit). Ihizi gaixtagin zenbeit daukatenean harturik. Ox 174. Sendakintzako erakaspen zenbeit on lukete jakitea. FIr 183. Idazki garrantzitsu zenbait irakurtzen diardue. Ldi IL 25. Puska zenbait eman zitidanan. Or QA 49. Eskualde zenbaitez jabetu ziren. Mde Pr 207 (38 zunbait). Etxeko artalde, auntz, urde eta abelgorri zenbait. Etxde JJ 8. Aipa detzagun eliza barneko apaingarri zenbeit. Zerb Azk 14. Gero, guk ere badakigu hango berri zonbait. Larz Iru 26. Barkatuko ahal daukute mutxurdin zonbaitek. Ardoy SFran 23 (32 zonbait). Buru zenbait bederen jazarri ziren Frantzian. Lf ( in Casve SGrazi 9 ). Bizkarreko zakuan ginuen ogia, gasna, fruitu zenbait. Larre ArtzainE 43.
v. tbn. Arch Fab 239. Hb Egia 125 (Esk 87 zenbeit). Dv Lab 258 (41 zonbait). ECocin 53. Laph 83 (51 zonbait). Legaz III. Elzb PAd 54. Ox 207. Etcham 184. Ir YKBiz 390. JMB ELG 50. Lek SClar 109. Zerb Azk 48. Zait Plat 104. Ibiñ Virgil 82. Lab SuEm 204. Berron Kijote 18. Zenbeit: Brtc 26. JE Bur 53 (Ber 50 zonbait). Zonbait: CatLan 136. Egiat 157. UskLiB 78 (75 zunbait). Bordel 69. Arb Igand 56. CatJauf 68. Etcham 225. Lf Murtuts 21. JEtchep 82. LuzKant 135. Xa Odol 256. Mattin 87 (50 zonbeit). Balad 110. Larre ArtzainE 94. Zonbeit: Zby RIEV 1908, 762. CatJauf 82. Etcham 154. Barb Leg 61. Zerb Azk 107. Larz Iru 54. Ardoy SFran 205. Zunbait: Xarlem 60. ChantP 206. CatS 46. Const 40. Casve SGrazi 154.
(Ref. a una persona u objeto concreto).
Zioela bere buruaz zenbeit personaje handi zela. Act 8, 9 (He zerbait, TB bat, Dv norbait, Ol, Arriand, Ker -en bat). Uste duk naski zenbeit zakhur naizela. Lg I 279. Uste beitie arauz / printze zunbait direla. AstLas 28. Barrandari zonbait zare? Laph 65. Paberat zeramaten erho zonbait zitekela segur gizon izigarri hura. Barb Sup 47. Bidean atxeman dut / Gizon zonbait hila. (1954). LuzKant 106. Egiazki zonbeit zozotzat hartuko zinduen. Zerb Azk 40. Gazteari iduritu zitzaion buru bero zonbaiten aintzinean zela. JEtchep 82. Emazte hori ere, ttutta untzi zonbait duk, nik uste. Larz Iru 36.
(Precediendo a un sust. que expresa tiempo, seguido de demostrativo sing. de primer grado, con el sdo. de 'estos últimos'). Tr. Usado por autores labortanos y bajo-navarros desde la primera mitad del s. XIX.
Arima lejalak ikhusi izan dire khar berri batekin emaiten debozione huni: bereziki zenbeit urthe huntan. MarIl 2. Zonbait denbora huntan nekez emaiten du solhasa. Laph 99. Zonbait ilhabete huntan. Ib. 112. Ja zenbeit aste huntan aipu diren lege-gei batzuen xedea. HU Zez 100. Zenbeit egun huntan ja piru batek zaukala erran ditake haren bizia. HU Aurp 132. Egia da, partidak zenbeit urte huntan / Itsuski doatzila, guziz hirietan. Ox 180. Donostia baita zonbait urthe huntan Gipuzkoako hiri-nausi. JE Ber 45. Zenbeit hilabete huntan Azkaingo plazarat igande arratsaldetan doazinek ez dute aski begi. Zerb Azk 116. Ikaragarriko auto galkadurak gertatzen dira zenbait egun honetan. Herr 14-11-2002, 3.
v. tbn. Elsb Fram 162. Zenbeit: Zby RIEV 1908, 84.
(Con demostrativo pl.).
Harritzeko da zenbeit urte hautan nola Eskual-herriko bazter guziak eskelariz beteak diren. HU Zez 33. Hortakotz aski luke zenbeit urte hotan heldua den heinean egoitea. JE Bur 53. Zakur guziek aintzinean erabilki naute, zonbait egun hautan. Barb Leg 127. Zonbait hilabete hautan iduritzen zaut etxekoak hobeki maite dituztala. JEtchep 109. Urtu da, urtu, ene senharra, zonbait egun hautan. Larz Senper 114. Zenbait urte hautan, gauaz bezain bat egunaz egin ditaike besta. Herr 5-7-2004, 1.
(Con demostrativo de segundo o tercer grado, ref. al pasado).
Azken eritasuna ere hanxet bildua zuen Pauen zelarik zenbeit egun hartan. HU Aurp 122. Zonbait egun hartan beti mehatzen ari zen emazteki tristea. Lf Murtuts 32. Zonbait egun hortan preso zaukaten eskualdun baten zain. Ib. 47. Uztaritzen berean eskola emaiten ari zena zenbait urte hartan. Etchebarne 113.
(V-gip; H), zenbeit (H), zonbait (BN-arb; H), zonbeit (H), zumait (S), zunbait (Dv (S), H), zunbeit (S) Ref.: A (zunbait); Lrq (zumait); Etxba Eib; Elexp Berg; Gte Erd 202.
(Uso pronominal). " Etzizün gaiza jakinen zunbaitek ezpaliozü erran " Dv (→) A. " Zenbaitek hala diote " H.
Guziz enzuten da zuen artean paillardiza badela [...]: ezen zenbeitek bere aitaren emaztea entretenitzen duela. 1 Cor 5, 1 (Ker norbaitek ). Zenbait ahantzi bazaio konfesatu gaberik, / Iongoikoak barkhaturen diotzala bertarik. EZ Man I 5. Othe da munduan bat ere halakorik? Bai bada zenbait, zeren Eliza ezin dateke gabe. Ax 142 (V 93). Erranen du zonbaitek orga ezarri dudala idien aitzinian. Tt Onsa 42. Bekhatü handi deia, hilebeten eta urthen igaraitia, zonbait ari diren bezala, Jinkoa othoitü gabe? Bp I 126. Errazago zen edireten zituzten hitzetarik zenbaiten hartzea. ES 99. Othoitz huntaz edo bertze hunelako zenbaitez. He Gudu 117. Ardüra ahuan naie zunbaitek; bena bihotzian aphürretan. Mst III 4, 4. Osasun ona duten zenbaitendako. Mb IArg I 302. Bazela zenbait, heien baltsan, haren debekua begiratu ez zutenak. Lg I 193. Zenbaiten aitzekia faltsoen hobekiago suntsitzeko. Brtc 7. Zeinbaitei paratu bearko zitzaiote katea mian. LE Prog 120. Zer kastiguak egin zituan [...] errespetoa gorde etzioen zenbaitekin. AA I 427. Hori sobra balin bazaie zenbaiti, nihor guti izanen da. Dh 51. Zonbeitek zioten: gizon hau saindua duk; ezetz zioten bertzek. Jaur 144. Zenbaitek uste duten baino begirapen andiagoak. Izt C 110. Erakastetxo bat gai onetan emen zenbaitentzat ezarritzea. Aran SIgn 200. Zonbaitek inen dute / Irri beren baitan. LuzKant 65. Zenbait umildu izandu dira / orrela alargunduta. PE 137. Hautarik zenbaiten izenak ezagutzen dituk naski. Elzb PAd 71. Muthil gaztetarik zenbaitek egin zuten zortzi pia barna zuen zilhoa. Elsb Fram 136. Irakasten diotegu haurrer katisima [...], eta zonbeiti latina. Prop 1893, 135. Galde hauien, edo bertze zonbait holakoen haurrei egitea. CatJauf 31. Utah, Texas, New-Mexico hautatu dituzte zenbeitek. JE Bur 205. Ahalkea eskualdun horietarik zonbeiti. Barb Sup VII. Dominixe Berriets, Anbroxi Elixalt eta beste zunbait. Const 40. Esan biarrak aundiyak dira / zenbaiten mingañetatik. Tx B I 264. Euskozale eztiran zenbaitek ere agertu baitzioten onginaia. Ldi IL 102. Aipa ditzagun bertze zenbeit. Zerb Azk 69. Bildur-ikara diran zenbaitekin egin oi zanez. Or Aitork 187. Paper botigak! Zenbeit gizentzen da, horien medioz. Larz Iru 40. Lasterregei balin bazohan ere, zonbaiten ustez, gure misionesta. Ardoy SFran 176. Gizona ola ikusi eta / au da zenbaiten esana. Uzt Sas 232. Hauzia, zenbaiten ustez, errotik ebaki behar lukeena. MIH 390.
v. tbn. (Para textos guipuzcoanos y alto-navarros): Gco II 433. FrantzesB II 64. Echag 187. It Fab 110. Lard 458. Afrika 85. Bil 32. Legaz 28. Xe 324. Ud 129. Bv AsL 120. AB AmaE 397. Arr May 35. Ag Serm 570. AzpPr 115. Auspoa 97, 37. JanEd II 11. Moc Damu 12. Inza in Jaukol Biozk X. Ir YKBiz 524. JMB ELG 100. EAEg 7-6-1937, 1777. EA OlBe 5. SMitx Aranz 140. Lek SClar 138. Zait Plat 130. Vill Jaink 10. NEtx LBB 45. Berron Kijote 17. Alkain 124. Ataño TxanKan 88.
(En contexto interrogativo).
Arrubatu zuten zenbait edo hil? " Quelqu'un" . Volt 148.
ZENBAIT ALDIZ (B ap. A). "En otro tiempo. Zenbait aldiz bide au aisa ibiltzen nien, en otro tiempo yo recorría este camino con facilidad" A (que da tbn. un ej. baztanés de zenbait aldiz 'alguna vez'; cf. supra ejs. con este sdo.).
ZENBAIT ALDIZKO. "De quelquefois, zenbeitaldizkoa" Urt Gram 53.
ZENBAITAN. v. ZENBAITETAN.
ZENBAIT ERE. Algún.
Zenbait ere orazione erraitera debotki. E 15. Nihaurk ere ukhen dizit zeinbait ere amore. Ib. 85s (Azkue, que transcribe zeinbatere, traduce "cuanto se quiera"). Eta, zuk eginez baizen / zenbait ere hongoa, / hoboro bizi ahal naizen / da gauz' ezinezkoa. O Po (ed. Michel) 227. Badu zenbait ere denbora. Mong 586.
ZENBAITETAN (zenbaitan AN-gip ap. A). A veces.
Jinkoari eskerren bihurtzeko hutsik egin ezbaduzu; edo hetarik korreyitzeko zenbaitetan erori bazare. Mih 66. Konfiánza gózoa [...] ez guzietán, bai zenbaitetán, áski baita ezauntzéko Jainkoagánik diréla. LE JMSB 33. Hola mihitan zabiltzan erran-merranak, zonbaitetan ahapetik, bertzetan goraki eta deplauki. Zub 85. Bazkalondoz zenbaitetan ere [lo] egiten det. Anab Usauri 108. Mokanes gorri bat! Guri aski da zenbeitetan norbeiten galtzeko! Zerb Azk 107 (49 zenbaitetan). Zonbaitetan baino gehiago neure buruaren jabe nizala iduri zaut. JEtchep 76. Zenbaitetan gure garai ontako iakintzari aurrea artzen badio. Zait Plat 27. Zenbaitetan oso ondo artu zituzten praille budatarrak; bestetan prailleak beren errezo ta elizkizunetan ari ziran. AZavala ( in Goñi 14 ). Gaxtaginen aithorrak ditutzuela hari esker ardiesten, zonbaitetan bat. Larz Senper 24. Zenbaitan maldan anbildu. Auspoa 77-78, 296. Oi! elhür lurtetan phetxüz / zunbaitetan han erorten. Casve SGrazi 24. Zenbaitetan hiriko korala osoa gurekin bat eginik. Larre ArtzainE 167. Orain zinema izaten dute lagun zenbaitetan horretarako. MEIG I 214.
ZENBAITEZ. En alguna ocasión.
Zeinbaitez baiño txoro-txoroan / nornaik ez gaitu nâsiko. Or Eus 234. Zenbaitez ere belarrekoan [ikusi ditiot beso ta zangoak] . Ib. 86.
ZENBAIT-ZENBAIT. Algún.
Zonbait zonbait gogoeta egina naiz gau hautan guzietan. Barb Sup 10. Ta zure baitan ibili duzu zonbait-zonbait arrangura. Xa Odol 343. Huna beraz guziak zutik emanak. Zenbait zenbait egun emanik ba nituen. Etchebarne 105.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper