Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

250 emaitza argi bilaketarentzat

16: luciérnaga / ver luisant / glow worm / (Lampyris nocticula)

 • Gaia: Insektuak
 • Galdera (es): luciérnaga
 • Galdera (fr): ver luisant
 • Galdera (en): glow worm
 • Galdera (lat): Lampyris nocticula
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze ar argi arrárgí 1: [aRáRɣí] -
Pagola üzkü argi üzküárgi 1: [yskyár̄gi] -
 

210: lucero del alba / l'Etoile du Berger / the evening star

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): lucero del alba
 • Galdera (fr): l'Etoile du Berger
 • Galdera (en): the evening star
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta argi izar árgi izár 3: [ár̄gi isár̄] -
Ahetze argi izar argi ízar 2: [aRɣi ísaR] -
Aldude argi izar argi izár 1: [ar̄ɣi isár̄] -
Amezketa argi izar argíizár 2: [ar̄gíisár̄] -
Ataun argi izar árgi izár 1: [ár̄ɣi isár̄] -
Eibar argi izar argí izar 1: [ar̄ɣí isar̄] -
Etxebarria goiseko argi goiséko árgi 1: [goi̯śéko ár̄ɣi] -
Ezkurra argi izar árgi izár 1: [ár̄gi isár̄] -
Ibarruri (Muxika) argi izar argi íxer 1: [ar̄ɣi íʃer̄] -
Kortezubi argi izar argi íser 1: [ar̄ɣi íśer̄] -
Lasarte-Oria argi izar argi izár 2: [ar̄ɣi isár̄] -
Leitza argi izar argi izár 2: [ar̄ɣi isár̄] -
Lekaroz argi izar arrgí izarr 1: [ar̄gí isar̄] -
Oderitz argi izar árgi izár 3: [ár̄ɣi isár̄] -
Otxandio argi izar árgi ixer 1: [ár̄ɣi iʃer̄] -
 

218: brillar, deslumbrar (el sol) / briller, éblouir (le soleil) / shine, dazzle (the sun) (to)

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): brillar, deslumbrar (el sol)
 • Galdera (fr): briller, éblouir (le soleil)
 • Galdera (en): shine, dazzle (the sun) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iduzki argi idúzki árgia 1: [iðúski ár̄ɣia] -
Arrasate argi ein argí iten 2: [ar̄ɣí iten] -
Etxebarria argi dao argí daóla 1: [ar̄ɣí ðaóla] -
Irisarri argi argí 2: [ar̄ɣí] -
Jaurrieta argi zer árgi dágo igúzkia 1: [ser̄ ár̄gi ðáɣo iɣúskja] -
Leintz Gatzaga argi ein argí iñ 1: [ar̄ɣí iɲ] -
Mendata argi ein argí¡ein 1: [ar̄ɣíʒ ei̯n] -
Otxandio argi ein argí iñ 1: [ar̄ɣíiɲ] -
Urdiain argi árgiyá 1: [ár̄ɣiddá] -
Zaratamo argi ein argí íten 1: [ar̄ɣí íten] -
 

251: escampada / éclaircie / break in the clouds

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): escampada
 • Galdera (fr): éclaircie
 • Galdera (en): break in the clouds
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai argi- argitzen ari 1: [ar̄gitsen ari] -
Altzürükü argi- árgidüá 1: [ár̄giðyá] -
Aramaio argi- óstargi 2: [óśtar̄ɣi] -
Baigorri argi- zeruargi 1: [seruaRgi] -
Bakio argi- argíunekada 2: [ar̄ɣíunekaða] -
Barkoxe argi- argid´üa 3: [ar̄giðýa] -
Behorlegi argi- argídura 1: [ar̄ɣíðura] -
Eskiula argi- argidüa 1: [ar̄giðya] -
Mendata argi- argiúne da 1: [ar̄ɣjúne ða] -
Mugerre argi- dembora argitzen 1: [dembora ar̄gitsen] -
Sara argi- argitásum 2: [ar̄ɣitáśum] -
Senpere argi- argítzen ái 1: [ar̄ɣítsen ái̯] -
Urdiñarbe argi- argítzen ai 2: [ar̄gítsen ai] -
Ürrüstoi argi- argítzen 3: [ar̄gítsen] -
Zaratamo argi- argítasún 1: [ar̄ɣítaśún] -
 

309: amanecer, alba / aube / dawn

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): amanecer, alba
 • Galdera (fr): aube
 • Galdera (en): dawn
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrieta eun argi egune argítan 1: [eɣune ar̄ɣítan] -
Jaurrieta argi zabal argí zábal 1: [ar̄ɣí sáβal] -
Oderitz eun argi éunargí 1: [éu̯nar̄ɣí] -
 

392: agua clara / eau claire / clear water

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): agua clara
 • Galdera (fr): eau claire
 • Galdera (en): clear water
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta argi árgia 2: [ár̄ɣia] -
Ahetze ur argi ur argí 1: [ur aRɣí] -
Altzai argi argi 1: [ar̄gi] -
Altzürükü argi árgi 1: [ár̄gi] -
Arboti argi argi 1: [ar̄gi] -
Arnegi argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Arrangoitze ur argi ur árgi 1: [ur áRɣi] -
Arrazola (Atxondo) ur argi ur árgi 2: [ur ár̄ɣi] -
Arroa (Zestoa) ur argi ur argí 2: [ur ar̄ɣí] -
Arrueta argi árgi 1: [ár̄gi] -
Baigorri argi argi 2: [aRgi] -
Bakio ur argi ur árgi 1: [ur̄ ár̄gi] -
Barkoxe argi argi 1: [ar̄gi] -
Behorlegi argi argí 2: [ar̄gí] -
Bidarrai argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Donibane Lohizune argi argí 2: [aRgí] -
Elantxobe argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Errigoiti argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Eskiula argi argi 1: [ar̄gi] -
Etxalar ur argi ur árgi 1: [ur ár̄gi] -
Ezterenzubi argi árgi 2: [ár̄gi] -
Gamarte argi árgi 1: [ár̄gi] -
Getxo argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Ibarruri (Muxika) argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Irisarri argi árgi 2: [ár̄ɣi] -
Itsasu argi argía 1: [ar̄ɣía] -
Kortezubi argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Larrabetzu ur argi ur árgi 1: [ur ár̄ɣi] -
Leioa argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Lekeitio ur argi ur árgi 1: [ur ár̄ɣi] -
Makea argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Mezkiritz ur argi úre árgi 1: [úre ár̄ɣi] -
Montori argi árgi 1: [árgi] -
Orio argi argiya 2: [ar̄ɣiǰa] -
Pagola argi árgi 2: [ár̄gi] -
Sara ur argi ur argía 1: [ur̄ ar̄ɣía] -
Senpere argi argiá 1: [aRɣiá] -
Sohüta argi árgi 2: [ár̄gi] -
Urketa argi árgi 1: [áRgi] -
Ürrüstoi argi árgi 1: [ár̄gi] -
Uztaritze argi árgi 1: [áRɣi] -
Zornotza ur argi ur árgi 1: [ur̄ ár̄gi] -
Zugarramurdi ur argi úr árgia 1: [úr ár̄gia] -
 

724: nombres propios de caballos / noms propres des chevaux / names for horses

 • Gaia: Etxabereak: behorrak
 • Galdera (es): nombres propios de caballos
 • Galdera (fr): noms propres des chevaux
 • Galdera (en): names for horses
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Eibar árgi árgi 1: [ár̄ɣi] -
 

1013: luz / lumière / light

 • Gaia: Etxe barrua: altzariak, argia
 • Galdera (es): luz
 • Galdera (fr): lumière
 • Galdera (en): light
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta argi árgi 1: [ár̄gi] -
Ahetze argi argí 1: [aRɣí] -
Aia argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Aldude argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Altzai argi árgi 1: [ár̄gi] -
Altzürükü argi árgi 1: [ár̄gi] -
Amezketa argi argí 1: [ar̄gí] -
Andoain argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Aniz argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Aramaio argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Araotz (Oñati) argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Arbizu argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Arboti argi árgi 1: [ár̄gi] -
Armendaritze argi árgi 1: [ár̄gi] -
Arnegi argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Arrangoitze argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Arrasate argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Arrazola (Atxondo) argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Arrieta argi árgí 1: [ár̄ɣí] -
Arroa (Zestoa) argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Arrueta argi argi 1: [ar̄gi] -
Asteasu argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Ataun argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Azkaine argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Azkoitia argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Azpeitia argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Baigorri argi argí 1: [aRgí] -
Bakio argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Bardoze argi árgi 1: [árgi] -
Barkoxe argi árgi 1: [ár̄gi] -
Bastida argi árgi 1: [áRgi] -
Beasain argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Behorlegi argi argí 1: [ar̄gí] -
Beizama argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Bergara argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Bermeo argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Berriz argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Beskoitze argi árgi 1: [áRɣi] -
Bidarrai argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Bolibar argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Busturia argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Deba argi árgí 1: [ár̄ɣí] -
Dima argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Domintxaine argi árgi 1: [ár̄gi] -
Donamaria argi argí 2: [ar̄ɣí] -
Donibane Lohizune argi argí 1: [aRɣí] -
Donostia argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Dorrao / Torrano argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Eibar argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Elantxobe argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Elduain argi argí 1: [ar̄gí] -
Elgoibar argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Elorrio argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Erratzu argi argi 1: [ar̄gi] -
Errezil argi argí 1: [ar̄gí] -
Errigoiti argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Eskiula argi árgi 1: [ár̄gi] -
Etxalar argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Etxaleku argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Etxarri (Larraun) argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Etxebarri argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Etxebarria argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Eugi argi árgi 1: [ár̄gi] -
Ezkio-Itsaso argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Ezkurra argi argí 1: [ar̄gí] -
Ezterenzubi argi árgi 1: [ár̄gi] -
Gaintza argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Gamarte argi árgi 1: [ár̄gi] -
Gamiz-Fika argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Garrüze argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Getaria argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Getxo argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Gizaburuaga argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Goizueta argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Hazparne argi árgi 1: [áRgi] -
Hendaia argi argí 1: [aRgí] -
Hernani argi argí 1: [ar̄gí] -
Hondarribia argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Ibarruri (Muxika) argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Igoa argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Ikaztegieta argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Irisarri argi argí 1: [aRɣí] -
Itsasu argi argí 1: [aRɣí] -
Izturitze argi árgi 1: [ár̄gi] -
Jaurrieta argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Jutsi argi argi 1: [ar̄gi] -
Kortezubi argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Landibarre argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Larrabetzu argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Larraine argi árgi 1: [ár̄gi] -
Larzabale argi árgi 1: [árgi] -
Lasarte-Oria argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Laukiz argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Legazpi argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Leintz Gatzaga argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Leioa argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Leitza argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Lekaroz argi argí 1: [ar̄gí] -
Lekeitio argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Lemoa argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Lemoiz argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Luzaide / Valcarlos argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Makea argi árgi 1: [áRɣi] -
Mañaria argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Mendaro argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Mendata argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Mezkiritz argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Montori argi árgi 1: [áRgi] -
Mugerre argi argi 1: [ar̄gi] -
Mungia argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Oderitz argi árgí 1: [ár̄ɣí] -
Oiartzun argi argi 1: [ar̄ɣi] -
Oñati argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Ondarroa argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Orexa argi árgi 1: [ár̄gi] -
Orio argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Orozko argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Otxandio argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Pagola argi árgi 1: [ár̄gi] -
Pasaia argi árgí 1: [ár̄ɣí] -
Santa Grazi argi árgi 1: [ár̄gi] -
Sara argi árgi 1: [áRɣi] -
Senpere argi argí 1: [aRɣí] -
Sohüta argi árgi 1: [ár̄gi] -
Sondika argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Suarbe argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Sunbilla argi argí 1: [ar̄ɣí] -
Tolosa argi árgí 1: [ár̄ɣí] -
Uharte Garazi argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Urdiain argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Urdiñarbe argi árgi 1: [ár̄gi] -
Urketa argi árgi 1: [áRgi] -
Urretxu argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Ürrüstoi argi árgi 1: [ár̄gi] -
Uztaritze argi árgi 1: [áRɣi] -
Zaratamo argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Zeanuri argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Zeberio argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Zegama argi argí 1: [ar̄gí] -
Zilbeti argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Zollo (Arrankudiaga) argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Zornotza argi árgi 1: [ár̄ɣi] -
Zugarramurdi argi argí 1: [arɣí] -
 

1014: modos de alumbrar / petite lampe (à huile, à pétrole...) / lamp

 • Gaia: Etxe barrua: altzariak, argia
 • Galdera (es): modos de alumbrar
 • Galdera (fr): petite lampe (à huile, à pétrole...)
 • Galdera (en): lamp
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrazola (Atxondo) petroleo argi petrólioargi 4: [petróljoar̄ɣi] -
Arrieta petroleo argi petrólioargí 3: [petrólioar̄ɣí] -
Bolibar petroleo argi petrólioárgi 1: [petróljoár̄ɣi] -
Igoa petroleo argi pétrolio árgi 4: [pétroljo ár̄ɣi] -
Kortezubi petroleo argi petrólioargi 2: [petróljoar̄ɣi] -
Larrabetzu petroleo argi petrólioárgi 2: [petrólioár̄ɣi] -
Leioa petroleo argi petrólio argi 1: [petróljo ar̄ɣi] -
Lemoa petroleo argi petrolióargi 1: [petroljóar̄ɣi] -
Makea gazazko argi gázazko árrgi 5: [ɣásasko áRɣi] -
Mungia petroleo argi petrólioargí 3: [petrólioar̄ɣí] -
Zaratamo petroleo argi petrólioárgi 1: [petrólioár̄ɣi] -
Zeberio petroleo argi petroliárgi 1: [petroliár̄ɣi] -
 

1018: hornija / petit bois d'allumage / kindling

 • Gaia: Etxe barrua: altzariak, argia
 • Galdera (es): hornija
 • Galdera (fr): petit bois d'allumage
 • Galdera (en): kindling
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Jaurrieta pinu argi pínu árgia 1: [pínu ár̄ɣja] -
 

2288: dar a luz / mettre au monde / give birth (to)

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): dar a luz
 • Galdera (fr): mettre au monde
 • Galdera (en): give birth (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrieta argi¡e emon arrgi¡emón 2: [ar̄ɣiʒemón] -
 

2328: diestro / adroit / dextrous

 • Gaia: Jokoak
 • Galdera (es): diestro
 • Galdera (fr): adroit
 • Galdera (en): dextrous
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Azpeitia argi arrgí 2: [ar̄ɣí] -
 

2381: recto / droit / straight

 • Gaia: Kualitate eta hobenak
 • Galdera (es): recto
 • Galdera (fr): droit
 • Galdera (en): straight
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larrabetzu argi árrgi 2: [ár̄ɣi] -
 

2441: desvanecerse / s'évanouir / faint (to)

 • Gaia: Gaixotasunak
 • Galdera (es): desvanecerse
 • Galdera (fr): s'évanouir
 • Galdera (en): faint (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Leitza begitako argi ein bégitakó arrgi eín 2: [béɣitakó ar̄ɣi ɛín] -
 

2524: vela / chandelle / candle

 • Gaia: Erlijioa
 • Galdera (es): vela
 • Galdera (fr): chandelle
 • Galdera (en): candle
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Otxandio argi árrgi 1: [ár̄ɣi] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper