Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

318 emaitza 1268 bilaketarentzat

1268: tú y yo / (lui, toi) et moi (les deux) / you and me

  • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
  • Galdera (es): tú y yo
  • Galdera (fr): (lui, toi) et moi (les deux)
  • Galdera (en): you and me
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta hura eta ni úra eta ní 1: [úra eta ní]
Abaurregaina / Abaurrea Alta biok bíok 2: [bíok]
Abaurregaina / Abaurrea Alta biak bíek 3: [bíek]
Abaurregaina / Abaurrea Alta biak bíak 4: [βíak]
Abaurregaina / Abaurrea Alta hura eta ni óri eta ní 5: [óri eta ní]
Ahetze hi eta ni í ta ní 1: [í ta ní]
Ahetze biak bíak 1: [bíak]
Ahetze hura eta ni úra ta ní 2: [úra ta ní]
Aia zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Aia gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Aia hura eta ni úataní 2: [úataní]
Aia ura eta biok úabéatabiyók 2: [úaβéataβiǰók]
Aldude hura eta ni ua ta ni 1: [ua ta ni]
Alkotz hura eta ni néreanáyetaní 1: [néreanáǰetaní]
Altzai hi eta ni hí eta ní 1: [hí eta ní]
Altzai biak bíak 2: [bíak]
Altzürükü hura eta ni húa etaní 1: [húa etaní]
Altzürükü hura eta ni biak húa eta ni bíak 2: [húa eta ni βíak]
Amezketa biok biók 1: [biɔ́k]
Andoain zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Aniz bera eta biok pellótabióg 1: [peʎótaβióɣ]
Aniz hi eta ni ta ni 2: [ta ni]
Aramaio biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Aramaio zu eta ni i tte ni 2: [i tte ni]
Araotz (Oñati) hi eta ni ittani 1: [ittani]
Araotz (Oñati) gu biok gúbi¡ok 1: [gúβiʒok]
Arbizu zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Arbizu gu biok gúbiyóg 2: [gúβiǰóɣ]
Arbizu hura eta ni pedrótaní 3: [peðrótaní]
Arboti hura eta ni biak huáetaníbiak 1: [hwáetaníβjak]
Armendaritze hura eta ni hori eta ni 1: [hori eta ni]
Arnegi hura eta ni hori ta ni 1: [hori ta ni]
Arrangoitze hi eta ni hí ta ní 1: [hí ta ní]
Arrangoitze gu biak gubiák 1: [guβiák]
Arrasate zu eta ni su te ni 1: [śu te ni]
Arrasate gu biok gubíok 1: [guβíok]
Arrazola (Atxondo) gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Arrieta zu eta ni ní tte sú 1: [ní tte śú]
Arrieta zu eta biok su tte bí¡ok 1: [śu tte βíʒok]
Arroa (Zestoa) zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Arroa (Zestoa) gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Arroa (Zestoa) hura eta ni úrataní 2: [úrataní]
Arroa (Zestoa) bera eta biok béatabíyok 2: [béataβíǰok]
Arrueta hi eta ni hítaniré 1: [hítaniré]
Arrueta biak biak 2: [bjak]
Asteasu bera eta ni áutaní 1: [áu̯taní]
Asteasu bera eta biok oitabiddók 1: [oi̯taβiddók]
Asteasu biok bíddók 2: [bíddók]
Ataun zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Ataun gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Ataun hura eta ni úetaní 2: [úetaní]
Ataun bera eta biok béatabiók 2: [béataβiók]
Azkaine zu eta ni zú eta ní 1: [sú eta ní]
Azkaine biak bíak 1: [bíak]
Azkoitia biok bí¡ok 1: [bíʒok]
Azkoitia bera eta biok áuretabí¡ok 1: [áu̯retaβíʒok]
Azkoitia gu biok gúbi¡ók 2: [gúβiʒók]
Azkoitia zu eta ni zútení 3: [sútení]
Azkoitia hura eta ni áuretaní 4: [áu̯retaní]
Azpeitia zu eta ni zútení 1: [sútení]
Azpeitia gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Azpeitia hura eta ni urétaní 2: [urétaní]
Azpeitia biok bíyok 2: [bíǰok]
Azpeitia bera eta biok béatabiyók 3: [béataβiǰók]
Baigorri hura eta ni húa ta ni 1: [húa ta ni]
Baigorri biak biak 2: [biak]
Bakio gu biok gubíok 1: [guβíok]
Bakio zu eta ni sú te ni 2: [śú te ni]
Bardoze hura eta ni hua eta ni 1: [hwa eta ni]
Barkoxe hura eta ni hói eta ni 1: [hói̯ eta ni]
Barkoxe gu biak gübiak 2: [gyβiak]
Bastida hi eta ni hítani 1: [hítani]
Bastida biak biak 2: [biak]
Beasain biok bíog 1: [bíog]
Beasain hi eta ni i ta ni 2: [i ta ni]
Behorlegi zu eta ni xu ta ni 1: [ʃu ta ni]
Behorlegi biak biák 1: [βiák]
Beizama zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Beizama hura eta ni úataní 2: [úataní:]
Beizama gu bik gúbi 2: [gúβi]
Beizama gu bik gúbík 3: [gúβík] -
Bergara bera eta biok bérata bí¡ok 1: [bérata bíʒok]
Bermeo zu eta ni orí txe ní 1: [orí tʃe ní]
Bermeo gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Bermeo zu eta ni sú te ni 2: [śú te ni]
Berriz hura eta ni pédroeta ní 1: [péðroeta ní]
Berriz bera eta biok pédro ta bí¡ok 1: [pédro ta βíʒok]
Beruete zu eta ni zótané 1: [sótané]
Beruete gu biek go biék 1: [go βiék]
Beruete hura eta ni uétané 2: [uétané]
Beruete ura eta biak úe ta biék 2: [úe ta βiék]
Beskoitze hura eta ni hú eta ní 1: [hú eta ní]
Beskoitze gu biak gú biák 2: [gú βiák]
Beskoitze hi eta ni hi hói eta ní 3: [hi hói̯ eta ní]
Bidarrai zu eta ni zu eta ni 1: [su eta ni]
Bolibar zu eta ni sútení 1: [śútení]
Bolibar zu eta biok sutebiók 1: [śuteβiók]
Bolibar bera eta ni bérataní 2: [bérataní]
Bolibar gu biok gubíok 2: [guβíok]
Busturia biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Busturia zu eta ni sú te ni 2: [śú te ni]
Deba bera eta biok bératabixók 1: [bérataβiʃók]
Dima hi eta ni sútaní 1: [śútaní]
Dima bera eta neu berátanáu 2: [berátanáu̯]
Domintxaine hura eta ni huátaní 1: [hwátaní]
Domintxaine gu biak gúbiák 2: [gúbják]
Donamaria hi eta ni ta ni 1: [ta ni]
Donamaria bera eta biak pakítetabiyé 1: [pakítətabiǰé]
Donibane Lohizune zu eta ni biak zu eta ni biák 1: [su eta ni biák]
Donibane Lohizune hura eta ni ura eta ni 2: [ura eta ni]
Donostia bera eta biok andoni ta biok 1: [andoni ta βiok]
Dorrao / Torrano zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Dorrao / Torrano gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Dorrao / Torrano hura eta ni úrataní 2: [úrataní]
Dorrao / Torrano bera eta biok bératabíyok 2: [bérataβíǰok]
Eibar hura eta ni txomiñ dda ni 1: [tʃomiɲ dda ni]
Elantxobe biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Elduain zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Elduain bera eta biok sénarratabiók 1: [śénar̄ataβiók]
Elgoibar biok bixók 1: [βiʃók]
Elorrio gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Elorrio hi eta ni su ta ni 2: [śu ta ni]
Elorrio bera eta neu berátanáu 3: [berátanáu̯]
Erratzu bera eta biak pello ta biék 1: [peʎo ta biék]
Errezil bera eta biok béatabiók 1: [béataβiók]
Errezil gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Errezil zu eta ni zútaní 2: [sútaní]
Errigoiti biok bí¡o 1: [βíʒo]
Eskiula hi eta ni hí eta ní 1: [hí eta ní]
Eskiula gu biak gü biák 1: [gy bják]
Etxalar biak bíyek 1: [βíǰɛk]
Etxaleku hura eta ni né andrea ta ní 1: [né andrea ta ní]
Etxarri (Larraun) ura eta biok úetabiók 1: [úetaβiók]
Etxarri (Larraun) gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Etxarri (Larraun) gu biok gúbiók 2: [gúβiók]
Etxarri (Larraun) bera eta biok béatabíok 2: [béataβíok]
Etxarri (Larraun) zu eta ni zútaní 3: [sútaní]
Etxebarri gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Etxebarria zu eta ni sútení 1: [śútení:]
Etxebarria hura eta ni átaní 2: [átaní:]
Eugi zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Ezkio-Itsaso zu eta ni zútaní 1: [sútaní:]
Ezkio-Itsaso gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Ezkio-Itsaso hura eta ni bésteuretaní 2: [béśteu̯retaní:]
Ezkio-Itsaso bera eta biok béatabiók 2: [béataβiók]
Ezkurra hura eta ni oretané 1: [oretané]
Ezkurra bera eta biak márrtin da bík 1: [már̄tin da βík]
Ezkurra zu eta ni zutané 2: [sutané]
Ezterenzubi hi eta ni hítaní 1: [hítaní]
Gaintza zu eta ni zó ta ní 1: [só ta ní:]
Gaintza hura eta ni ué ta ní 2: [ué ta ní]
Gaintza gu biok gúbiók 2: [gú:βiók] -
Gamarte hura eta ni biak hori eta ni biak 1: [hori eta ni βiak]
Gamiz-Fika zu eta ni sú te ní 1: [śú te ní]
Garrüze hura eta ni hori eta ni 1: [hori eta ni]
Getaria hura eta ni uátaní 1: [uátaní]
Getaria bera eta biok béatabiyók 1: [béataβiǰók]
Getaria zu eta ni zútaní 2: [sútaní]
Getaria gu biok gúbiyók 2: [gúβiǰók]
Getxo hi eta ni sútani 1: [śútani]
Getxo gu biok gubíok 1: [guβíok]
Getxo bera eta ni berátani 2: [berátani]
Gizaburuaga gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Goizueta hura eta ni orátani 1: [orátani]
Goizueta bera eta biak águstintabiék 1: [áɣuśtintabiék]
Hazparne zu eta ni zu eta ni 1: [su eta ni]
Hendaia zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Hernani bera eta ni bea ta ni 1: [bea ta ni]
Hernani bera eta biok béatabiddók 1: [béatabiddók]
Hondarribia hura eta ni úra eta ní 1: [úra eta ní]
Hondarribia gu biok gu biyok 1: [gu βiǰok]
Ibarruri (Muxika) gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Igoa bera eta ni beátaní 1: [beátaní:]
Igoa bera eta biak béatabíek 1: [béataβíek]
Igoa zu eta ni zútaní 2: [sútaní:]
Igoa gu biek gúbiék 2: [gúβiék]
Igoa hi eta ni ítaní 3: [ítaní:]
Ikaztegieta bera eta ni bea ta ni 1: [bea ta ni]
Ikaztegieta zu eta biok i ta bíok 1: [i ta βíok]
Ikaztegieta ura eta biok ua ta bíok 2: [ua ta βíok]
Irisarri biak bíak 1: [bíak]
Irisarri hura eta ni hori ta ni 2: [hori ta ni]
Itsasu zu eta ni zú eta ní 1: [sú eta ní]
Itsasu hura eta ni húra eta ní 2: [húra eta ní]
Itsasu biak biák 3: [biák]
Izturitze hi eta ni hi ta ni 1: [hi ta ni]
Izturitze gu biak gu biak 2: [gu biak]
Jaurrieta bera eta biok pédro ta biók 1: [péðro ta βiók]
Jutsi hura eta ni biak hua ta ni biak 1: [hua ta ni biak]
Jutsi hura eta biak hua ta biak 1: [hua ta βiak] -
Kortezubi biok bi¡ok 1: [βiʒok]
Landibarre hura eta ni hua ta ni 1: [hua ta ni]
Larrabetzu hi eta ni sútaní 1: [śútaní]
Larrabetzu bera eta ni berátaní 2: [berátaní]
Larraine hura eta ni biak húa tani biak 1: [húa tani biak]
Larzabale hi eta ni hítani 1: [hítani]
Larzabale zu eta ni biak hitanibíak 2: [hitaniβíak]
Larzabale hura eta ni huátani 3: [huátani]
Lasarte-Oria biok bíyok 1: [bíǰok]
Lasarte-Oria zu eta ni zu ta ni 2: [su ta ni]
Lasarte-Oria hura eta ni úa ta ní 3: [úa ta ní]
Laukiz zu eta ni sútení 1: [śútení]
Laukiz bera eta biok berátabíok 1: [berátaβíok]
Laukiz bera eta neu berátanáu 2: [berátanáu̯]
Laukiz gu biok gubíok 2: [guβíok]
Legazpi gu biok gubiok 1: [guβiok]
Legazpi bera eta biok andonitabiok 2: [andonitaβiok]
Leintz Gatzaga biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Leioa zu eta ni níetasú 1: [níetaśú]
Leioa gu biok gubíok 1: [guβíok]
Leitza bera eta ni berátaní 1: [berátaní]
Leitza bera eta biak pákitatabík 1: [pákitatabí k]
Lekaroz hi eta ni ta ni 1: [ta ni]
Lekeitio gu biok gu bí¡ok 1: [gu βíʒok]
Lemoa zu eta ni sú te ní 1: [śú te ní]
Lemoa gu biok gu bíok 1: [gu βíok]
Lemoiz gu biok gubíok 1: [guβíok]
Lemoiz zu eta ni su te ni 2: [śu te ni]
Luzaide / Valcarlos hura eta ni urá eta ní 1: [urá eta ní]
Luzaide / Valcarlos gu biak gúbíak 1: [gúβíak]
Luzaide / Valcarlos zu eta ni zú eta ní 2: [sú eta ní]
Luzaide / Valcarlos ura eta biok úra ta bíok 2: [úra ta βíok]
Makea zu eta ni zú eta ní 1: [sú eta ní]
Makea gu biak gúbiak 1: [gúβiak]
Makea hura eta ni húra eta ní 2: [húra eta ní]
Mañaria zu eta ni sútení 1: [śútení]
Mañaria gu biok gubi¡ok 1: [ɣuβiʒok]
Mañaria bera eta ni bératani 2: [bératani]
Mendaro hi eta ni sútaní 1: [śútaní]
Mendaro gu biok gúbixók 1: [gúβiʃók]
Mendaro hura eta ni nítxasú 2: [nítʃaśú]
Mendaro bera eta biok béatabíxók 2: [béataβíʃók]
Mendaro bera eta ni bérataní 3: [bérataní]
Mendata gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Mezkiritz hura eta ni pédrotaní 1: [péðrotaní]
Montori hura eta ni huatani 1: [hwatani]
Montori biak bíak 2: [bíak]
Mugerre zu eta ni zuetani 1: [suetani]
Mungia bera eta biok berátabíok 1: [berátaβíok]
Mungia hi eta ni sútani 2: [śútani]
Oderitz zu eta ni zú ta ní 1: [sú ta ní]
Oderitz hura eta ni úe ta ni 1: [úe ta ni]
Oderitz hura eta ni úe ta né 2: [úe ta né]
Oderitz gu biok gúbíok 2: [gúβíok] -
Oiartzun zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Oiartzun bera eta biak béatabiyák 1: [béataβiǰák]
Oiartzun hura eta ni úrataní 2: [úrataní]
Oiartzun bera eta biak laúnatabiyák 2: [laúnataβiǰák]
Oñati biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Ondarroa zu eta ni súteni 1: [śúteni] -
Ondarroa biok bíxok 2: [bíʃok] -
Orexa bera eta biok péllotabiók 1: [pɛ́ʎotabiók]
Orio hi eta ni ítaní 1: [ítaní]
Orio gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Orio bera eta ni béataní 2: [béataní]
Orio bera eta biok béatabiyók 2: [béataβiǰók] -
Orozko bera eta ni bera ta ní 1: [bera ta ní]
Orozko biok bíok 1: [βíok]
Otxandio zu eta ni su de ni 1: [śu de ni]
Otxandio biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Otxandio biok bi¡ók 2: [βiʒók]
Pagola zu eta ni z´ü eta ni 1: [sý eta ni]
Pagola zu eta ni biak zü ta ni biák 1: [sy ta ni bják]
Pasaia zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Pasaia ura eta biok úatabiyók 1: [úatabiǰók]
Pasaia bera eta ni béataní 2: [béataní]
Santa Grazi hura eta ni biak hoi ta ni biak 1: [hoi̯ ta ni bjak]
Santa Grazi zu eta ni biak zü ta ni bíak 2: [sy ta ni βíak]
Sara zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Sara gu biak gubíak 1: [guβíak]
Senpere hi eta ni hí ta ní 1: [hí ta ní]
Sohüta hi eta ni hí eta ní 1: [hí eta ní]
Sondika zu eta ni súteni 1: [śúteni]
Sondika gu biok gubíok 1: [guβíok]
Suarbe hura eta ni óretaní 1: [óretaní]
Suarbe zu eta ni zútení 2: [sútení:]
Suarbe gu biek gubíek 2: [guβíek] -
Sunbilla biak bíyeg 1: [bíǰeg]
Tolosa zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Tolosa biok biyok 1: [biǰok]
Uharte Garazi hura eta ni horítaní 1: [horítaní]
Uharte Garazi bera eta biak ama ta biák 2: [ama ta βiák]
Urdiain bera eta biok migéldabíyok 1: [miɣéldaβíǰok]
Urdiain zu eta ni zú eta ní 2: [sú eta ní]
Urdiain hura eta ni migéldaní 3: [miɣéldaní]
Urdiñarbe hura eta ni huátani 1: [hwátani]
Urdiñarbe gu biak gü biák 2: [gy βják]
Urdiñarbe biak biák 3: [bják] -
Urketa hura eta ni húa eta ni 1: [húa eta ni]
Urretxu zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Urretxu gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Urretxu hura eta ni urátaní 2: [u̯rátaní]
Ürrüstoi hi eta ni hitani 1: [hitani]
Ürrüstoi biak biak 2: [bjak]
Ürrüstoi hura eta ni huatani 3: [huatani]
Uztaritze hura eta ni hói eta ni 1: [hói̯ eta ni]
Uztaritze biak biak 1: [biak]
Zaratamo zu eta ni sutení 1: [śutení]
Zaratamo gu biok gu bíok 1: [gu βíok]
Zaratamo zu eta biok sutebíok 2: [śuteβíok]
Zeanuri gu biok gubíok 1: [guβíok]
Zeanuri zu eta ni sú te ní 2: [śú te ní]
Zeberio zu eta ni súteni 1: [śúteni]
Zeberio gu biok gubíok 1: [guβíok]
Zeberio bera eta neu berátanau 2: [berátanau̯]
Zeberio bera eta biok berátabiok 2: [berátaβiok]
Zegama hi eta ni ítaní 1: [ítaní]
Zegama gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Zegama hura eta ni bestéataní 2: [beśtéataní:]
Zegama bera eta biok béra ta bíok 2: [béra ta bíok]
Zilbeti bera eta ni bérataní 1: [bérataní]
Zilbeti gu biek gúbiék 2: [gúβiék]
Zollo (Arrankudiaga) gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Zornotza gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Zugarramurdi hura eta ni úra ta ni 1: [úra ta ni]
Zugarramurdi biak bíek 2: [bíek]
Zugarramurdi biak bíak 3: [bíak]
Zugarramurdi gu biak gú bíak 4: [gú βíak] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper