Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

199 emaitza 847 bilaketarentzat

847: cacarear / caqueter / cackle (to)

  • Gaia: Hegaztiak
  • Galdera (es): cacarear
  • Galdera (fr): caqueter
  • Galdera (en): cackle (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kakaraza kakarázia 1: [kakarásja] -
Ahetze kokoratza kokóratz 1: [kokórats] -
Ahetze kokorazka kokorázka ái 2: [kokoráska ái] -
Aia karakaza kaákazaz ái da 1: [kaákasas ái̯ ða] -
Aldude kakaraza kakáazka aí 1: [kakáaska aí] -
Alkotz karaka karáka 1: [karáka] -
Altzai kokodazka kokodáska 1: [kokoðáśka] -
Altzürükü kokodatzez kókodátzez 2: [kókoðátses] -
Altzürükü kokodatzez kókodatz egíten 3: [kókoðats eɣíten] -
Amezketa kakaraza kakárazáz 1: [kakárasás] -
Andoain kakaraza kakárazáz 1: [kakárasás] -
Aniz karakaka karákaka 1: [karákaka] -
Aramaio karkaxa karkáxa ein 1: [kar̄káʃa ei̯n] -
Araotz (Oñati) kakaraza kakarása 1: [kakaráśa] -
Araotz (Oñati) kakarasaka dau kakárasaka dau 2: [kakáraśaka ðau̯] -
Arbizu kakaraza kákaatzeá 1: [kákaatseá] -
Arboti khantuz ari khántüz 1: [khántys] -
Armendaritze kokorazka kokorátxa 1: [kokorátʃa] -
Arnegi kokorazka kókorazka arí 1: [kókoraska arí] -
Arrangoitze kantau kantári aí 1: [kantári aí] -
Arrangoitze kokorazka kókorázka 1: [kókoráska] -
Arrasate karkaxa karkári¡eka ón 1: [kar̄káriʒeka ón] -
Arrazola (Atxondo) kantau kántetan ekí 1: [kántetan ekí] -
Arrazola (Atxondo) karaxaka karáxaka ekí 1: [karáʃaka ekí] -
Arrieta karaxaka kaixáka 1: [kai̯ʃáka] -
Arroa (Zestoa) kakaraza kakárazka ái 1: [kakáraska ái̯] -
Arroa (Zestoa) kakaraza kakárazka 2: [kakáraska] -
Arrueta kokozaika kókozáika 1: [kókosái̯ka] -
Asteasu kakaraza kakárazka 1: [kakáraska] -
Ataun kakaraza kakázaz 1: [kakásas] -
Ataun kakaraza kákarázaz 2: [kákarásas] -
Azkaine kokorozka kokorózka 1: [kokoróska] -
Azkoitia kakazaz kakázaz ai 1: [kaká:sas ai̯] -
Azkoitia kakaraza kakázaka ái 2: [kaká:saka ái̯] -
Azkoitia kakaraza kakáazá 3: [kakáasá] -
Azpeitia kakaraza kakárazka ái 1: [kakáraska ái̯] -
Baigorri kokolozkaka kokolóskoka ari 1: [kokolóśkoka ari] -
Baigorri inharrosi inharrosi 2: [inhaRośi] -
Baigorri kokolozkaka kokolozkaka ari 3: [kokoloskaka ari] -
Bakio karakaka karakadá iñ 1: [karakaðá iɲ] -
Barkoxe khantuz ari khantátzen ai 1: [khantátsen ai] -
Bastida kantuz ari kantuz ari 1: [kantus ari] -
Beasain kakaraza kakázaz 1: [kaká:sas] -
Behorlegi kokorazka kokóraxka 2: [kokóraʃka] -
Beizama kakaraza kakárazaz ái 1: [kakárasas ái̯] -
Beizama kakaraza kakáraza ín 2: [kakárasa ín] -
Bergara karakaza karakáza iñ 1: [karakása iɲ] -
Bermeo kanta in kántaiñ 1: [kántai̯ɲ] -
Berriz karaxaka kaéxaka egón 1: [kaɛ́ʃakaeɣón] -
Beruete karakaz kárakáz 1: [kárakás] -
Beskoitze kokoraka kokoraká egín 1: [kokoraká eɣín] -
Bidarrai karakaz karrákaz ái 1: [kar̄ákas ái] -
Bolibar karkaxa karkáxaká 1: [kar̄káʃaká] -
Bolibar karkaxa karkáxiein 2: [kar̄káʃjei̯n] -
Busturia karaxada karaxáda 1: [karaʃáða] -
Busturia karaxadaka karaxádaka in 2: [karaʃáðakai̯n] -
Deba kakaraza kakárasas ái 1: [kakáraśaś ái̯] -
Dima kantau kántau in 1: [kántau̯in] -
Domintxaine kokoatza kókoatsá 1: [kókoatśá] -
Donamaria karakaka karákaka 1: [karákaka] -
Donibane Lohizune kokorozka kókorozká 1: [kókoroská] -
Donostia kakaraza kakáraka ai 1: [kakáraka ai̯] -
Dorrao / Torrano karaka karáka 1: [karáka] -
Dorrao / Torrano karakaz karákas 2: [karákaś] -
Dorrao / Torrano karakaz karákas 3: [karákaź] -
Dorrao / Torrano karaka karáka in 4: [karákai̯n] -
Eibar karaza karáza 1: [karása] -
Eibar kakaraza kakáaza 2: [kakáasa] -
Elantxobe karkaxa karkáxa in 1: [kar̄káʃai̯n] -
Elduain kakara kakára 1: [kakára] -
Elgoibar kakaazaz kakáasas ai 1: [kakáaśaś ai̯] -
Elorrio karaskada karáskada in 1: [karáśkaðai̯n] -
Erratzu karakaka karákaka 1: [karákaka] -
Errezil kakaraza kakáazka ái 1: [kakáaska ái̯] -
Errezil kakaraza kakázka ái 2: [kakáska ái̯] -
Errigoiti karaxaka karáxaka in 1: [karáʃakai̯n] -
Errigoiti kantau kántau in 2: [kántau̯ in] -
Eskiula kokhoratsez kokhóratsez aí 2: [kokhóratśez aí] -
Etxalar karaka karáka 1: [karáka] -
Etxalar karakaka karákaka ái 2: [karákaka ái̯] -
Etxaleku karaka káraká 1: [káraká] -
Etxarri (Larraun) karakaz karákas 1: [karákaś] -
Etxebarri karkaxa karkáxa iñ 1: [kar̄káʃai̯ɲ] -
Etxebarria karkaxa karkáxas jardún 1: [kar̄káʃaś xar̄ðún] -
Etxebarria karkaxa karkáxas 2: [karkáʃaś] -
Eugi kakarakada kakaríkeka 1: [kakaríkeka] -
Ezkio-Itsaso kakaraza kakáazaká 1: [kakáasaká:] -
Ezkio-Itsaso kakaraza kakázaz 2: [kakásas] -
Ezkio-Itsaso kakaraza kakárazaz ái 3: [kakárasas ái̯] -
Ezkio-Itsaso kakaraza kakáazáz 4: [kakáasás] -
Ezkurra karaka karáká 1: [karáká] -
Ezterenzubi kokohoxka kókohóxka 1: [kókohóʃka] -
Ezterenzubi kukuluxka kukulúxka 2: [kukulúʃka] -
Ezterenzubi kokoloxka kókolóxka 3: [kókolóʃka] -
Gaintza kakaraza kakáazaká 1: [kakáasaká] -
Gaintza kakaraza kakáaz 2: [kakáas] -
Gamarte kokorika kokórika 1: [kokórika] -
Gamiz-Fika kantau kánteu 1: [kánteu̯] -
Garrüze kokozaika kókozáika 1: [kókosái̯ka] -
Getaria kakaraza kakáraska jardún/kakárazka jardún 1: [kakáras̟ka xar̄ðún] -
Getaria karakaza karákaská/karákazká 2: [karákas̟ká] -
Getaria karakaz karákaz ái 3: [karákas ái̯] -
Getxo kakarakada kakarakáda 1: [kakarakáða] -
Getxo kakaraza kakaradáka ibíl 2: [kakaraðáka iβíl] -
Gizaburuaga karkaxa karká¡a in 1: [kar̄káʒai̯n] -
Goizueta karaka karáká 1: [karáká] -
Hazparne kokorazka kókorazka ái 1: [kókoraska ái̯] -
Hendaia koakaz koákaz 1: [koákas] -
Hernani karaka káraká 1: [káraká] -
Hernani karakaz karákaz 2: [karákas] -
Hondarribia kakarakada kakarakakari 1: [kakarakakari] -
Ibarruri (Muxika) karkaxa karkaxádak ein 1: [kar̄kaʃáðak ei̯n] -
Igoa karakaz kárakás 1: [kárakáś] -
Ikaztegieta kakara kakára 1: [kakára] -
Irisarri kukuatu kúkatú 1: [kúkatú] -
Irisarri kokorazka kokórazká 1: [kokóraská] -
Itsasu kokoazka kokoázka 1: [kokoáska] -
Izturitze kokorazka kokoraska 1: [kokoraśka] -
Izturitze kokoazka kokoaska 2: [kokoaśka] -
Jaurrieta karaka karáka 1: [karáka] -
Jutsi kokohaska kokoházkaz ari 1: [kokoháskas ari] -
Kortezubi karkaxa karkáxak ein 1: [kar̄káʃak ei̯n] -
Landibarre kokoatza kokóatza 1: [kokóatsa] -
Landibarre kokoatzaz kokóatzaz arí 2: [kokóatsas arí] -
Larrabetzu karkaxa karkaxada in 1: [kar̄kaʃaða in] -
Larrabetzu kantau kántau 2: [kánta] -
Larraine kokodatzez kokodátzez 1: [kokoðátses] -
Larraine kokodazka kokodazkátü 2: [kokoðaskáty] -
Larzabale kokohaska kokoháska 1: [kokoháśka] -
Larzabale kokohaska kokohátsa 2: [kokohátśa] -
Lasarte-Oria kakaraza kakári 1: [kakári] -
Lasarte-Oria kakaraka kákaraka 2: [kákaraka] -
Laukiz kanta in kánta 1: [kánta] -
Legazpi kakaraza kakárazaka 1: [kakárasaka] -
Legazpi kakaraza kakárazaz 2: [kakárasas] -
Leintz Gatzaga karkaxa karkári¡a ín 1: [kar̄káriʒa ín] -
Leioa kantau kántau 1: [kántau̯] -
Leitza karaka káraká 1: [káraká] -
Leitza karakaka karákaka 2: [karákaka] -
Lekaroz karakaka karákaka 1: [karákaka] -
Lekeitio kurrukaraka kurrukaráka ibíli 1: [kur̄ukaráka iβíli] -
Lemoa karkaxa karkaxadáka egón 1: [kar̄kaʃaðáka eɣón] -
Lemoiz kanta in kánta in 1: [kántai̯n] -
Luzaide / Valcarlos kokoratza kokóratza egín 1: [kokóratsa eɣín] -
Makea kokoazka kokoázka aí 1: [kokoáska aí] -
Mañaria karaxaka karáskaráka 1: [karáśkaráka] -
Mendaro karkaxa karkáitzas ái 1: [kar̄kái̯tsaś ái̯] -
Mendaro karkaxa karkáitzas 2: [kar̄kái̯tsaź] -
Mendata karkaxa karkáxa in 1: [kar̄káʃai̯n] -
Mezkiritz kakaraka kakáraká 1: [kakáraká] -
Montori kokodats kokodáts 1: [kokoðátś] -
Mugerre kokoazka kokoazka 1: [kokoaska] -
Mungia kantau kanteu 1: [kantɛu̯] -
Oderitz karakaz kárakás 1: [kárakáś] -
Oderitz karakaz karákas ái 2: [karákaśái̯] -
Oiartzun karaka karáka 1: [karáka] -
Oñati kakaraza kakása iñ 1: [kakáśai̯ɲ] -
Ondarroa karkaxa karkáxa eiñ 1: [kar̄káʃa ei̯ɲ] -
Orexa kakaraza kakárazá 1: [kakárasá] -
Orio karakaza karákaza 1: [karákasa] -
Orio kakaraza karákazka ái 2: [karákaska ái̯] -
Orozko kakaraza kákakáka 1: [kákakáka] -
Otxandio kantau kántau 1: [kántau̯] -
Otxandio karkaxa karkáxa 1: [kar̄káʃa] -
Otxandio abixau abíxau 2: [aβíʃau̯] -
Pagola kokoratsez kokorátsez ai 1: [kokorátśes ai] -
Pasaia karaka káráká 1: [káráká] -
Pasaia karakaz karákaz 2: [karákas] -
Santa Grazi kukuatu kukuátzen 1: [kukuátsen] -
Sara kokorozka kókorózka 1: [kókoróska] -
Senpere kokoazka kokoázka 1: [kokoáska] -
Sohüta kokodazka kokodáskan 1: [kokoðá:śkan] -
Sohüta kokodatzez kokodátsez 2: [kokoðátśes] -
Sondika kantau kánteu 1: [kánteu̯] -
Suarbe karakaz karákas 1: [karákaś] -
Sunbilla karaka karáka 1: [karáka] -
Tolosa kakaraza kakaráiz 1: [kakarás] -
Uharte Garazi kokarozka kókarozka ái 2: [kókaroska ái̯] -
Urdiain kakaraza kakáza 1: [ka:kása] -
Urdiñarbe karrankaz karránkaz 1: [kar̄áŋkas] -
Urketa kokolazka kókolázka 2: [kókoláska] -
Urketa kokoazka kókoázka 3: [kókoáska] -
Urretxu kakaraza kakálazka ái 1: [kakálaska ái̯] -
Ürrüstoi kokolatsez kokolátsez iáuntsi 1: [kokolátśes iáu̯ntśi] -
Uztaritze kokorazka kókorázka 1: [kókoráska] -
Uztaritze kokorazka kókorázka ai 2: [kókoráska ai̯] -
Zaratamo karkaxa karkáxadá in 1: [kar̄káʃaðái̯n] -
Zeanuri karkaxa karkaxáka egón 1: [kar̄kaʃáka eɣón] -
Zeanuri kantau kantétan egón 2: [kantétan eɣón] -
Zeberio kantau kántau 1: [kántau] -
Zeberio karkaxa karkaxa 1: [kar̄kaʃa] -
Zegama kakaraza kakárazaka ái 1: [kakárasaka ái̯] -
Zegama kakaraza kakárazka 2: [kakáraska] -
Zegama kakaraza kakárazka ái 3: [kakáraska ái̯] -
Zilbeti karakaka karákaka 1: [karákaka] -
Zollo (Arrankudiaga) karkaxa karkáxada in 1: [kar̄káʃaðai̯n] -
Zornotza karkaxa karkaxadáka ibíli 1: [kar̄kaʃaðáka iβíli] -
Zugarramurdi kakarakai kákarákai 1: [kákarákai̯] -
Zugarramurdi karaka káraka 2: [káraka] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper