Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

229 emaitza 773 bilaketarentzat

773: balar / bêler / bleat (to)

  • Gaia: Etxabereak: ardiak
  • Galdera (es): balar
  • Galdera (fr): bêler
  • Galdera (en): bleat (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Ahetze meeka ai méeka ái 1: [méeka ái] -
Aia beeka béeka 1: [béeka] -
Aia bee bée 2: [bée:] -
Aldude marrakaz marrakáz 1: [mar̄akás] -
Alkotz marraka márraká 1: [már̄aká] -
Altzai marraka marraka 1: [mar̄aka] -
Altzürükü marraka marraká 1: [mar̄aká] -
Altzürükü ardi marraka árdi marraká 2: [ár̄di mar̄aká] -
Amezketa ardi marru ardí marrú 1: [ar̄ðí mar̄ú] -
Amezketa marruz marrúz 2: [mar̄ús] -
Andoain ardi marru ardí marrú 1: [ar̄ðí mar̄ú] -
Aniz ddanbaka ddambáka 1: [ddambáka] -
Aramaio orrua eiñ orrúa eiñ 1: [or̄úa ei̯ɲ] -
Aramaio bee eiñ beé eiñ 1: [βeé ei̯ɲ] -
Araotz (Oñati) orrua in orruá in 1: [or̄uá in] -
Arbizu marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Arboti marraka marraka 1: [mar̄aka] -
Armendaritze marrakaz márrakaz 1: [már̄akas] -
Arnegi marrakaka ari marrákaká ári 1: [mar̄ákaká ári] -
Arnegi marrakaz ari marrákaz arí 2: [mar̄ákas arí] -
Arrangoitze marruma marrumá 1: [maRumá] -
Arrangoitze marruma egin marrumá egín 2: [maRumá eɣín] -
Arrasate orru ein orrú ein 1: [or̄ú ei̯n] -
Arrazola (Atxondo) orrua eiñ orrúa eiñ 1: [or̄úa ei̯ɲ] -
Arrieta beee in beee íten 1: [beee íten] -
Arrieta bekokarraka bekókarraka 1: [bekókar̄aka] -
Arrieta eiñ - sarata eiñ - saratá 2: [ei̯ɲ - śaratá] -
Arroa (Zestoa) be 1: [bé:] -
Arroa (Zestoa) bee bée 2: [bé:e] -
Arroa (Zestoa) be eñ bé éñ 3: [bé: éɲ] -
Arrueta marragaz ari márragaz ari 1: [már̄aɣaz ari] -
Arrueta marraka marraká 2: [mar̄aká] -
Asteasu ardi marru ardi marrú 1: [ar̄ði mar̄ú] -
Asteasu marruz marrúz 2: [mar̄ús] -
Ataun bee beé 1: [beé:] -
Ataun orroiz orróiz 2: [or̄ói̯s] -
Azkaine marraka marraká 1: [maRaká] -
Azkoitia be 1: [bé:] -
Azkoitia be in bé ín 2: [bé: ín] -
Azkoitia orruz ai orrúz ai 3: [ɔr̄ús ai̯] -
Azpeitia orrue in orrúe ín 1: [ɔr̄úe ín] -
Azpeitia beka ai béka ái 1: [bé:ka ái̯] -
Azpeitia be 2: [bé:] -
Baigorri marraka marraka 1: [maRaka] -
Bakio be in bé in 1: [βé in] -
Bakio bekakarra iñ bekakárra iñ 2: [βekakár̄a i̯ɲ] -
Bardoze marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Barkoxe marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Beasain marroi marrói 1: [mar̄ói̯] -
Behorlegi marragaz marrágaz 1: [mar̄áɣas] -
Behorlegi marraka marráka 2: [mar̄áka] -
Beizama bee bée 1: [bé:e] -
Beizama marruz ai márruz ai 2: [már̄us ai̯] -
Beizama marruka márruká 3: [már̄uká] -
Bergara orroeka orróeka 1: [or̄óeka] -
Bermeo beka ibil béka ibíl 1: [béka iβíl] -
Berriz orrua iñ orrúa iñ 1: [or̄úa i̯ɲ] -
Berriz be eiñ bé eiñ 1: [bé ei̯ɲ] -
Beruete marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Beruete marrakas márrakás 3: [már̄akáś] -
Beruete marrak en márrak én 4: [már̄ak é:n] -
Beruete marraka en marráka én 5: [mar̄áka é:n] -
Beskoitze marruma in marruma ín 1: [maRuma ín] -
Bidarrai ai - orroka ái - órroká 1: [ái - ór̄oká] -
Bidarrai marraka márraká 1: [már̄aká] -
Bolibar be be bé bé 1: [bé: bé:] -
Bolibar be iñ bé iñ 2: [bé: iɲ] -
Bolibar beka egon békaegón 3: [bé:kaeɣón] -
Bolibar beeka béeká 4: [béeká] -
Busturia orroi¡e egiñ órroi¡e egíñ 1: [ór̄oi̯ʒe eɣíɲ] -
Busturia be egin bé egin 2: [βé eɣin] -
Deba be 1: [bé:] -
Deba beka ai béka ái 3: [béka ái̯] -
Deba bekaka jardun békaka jardún 4: [békaka xar̄ðún] -
Dima ardi orroi ardi órroi 1: [ar̄ði ór̄oi̯] -
Domintxaine marraka marraká 1: [mar̄aká] -
Donamaria marrakaka marrákaka 1: [mar̄ákaka] -
Donibane Lohizune marruma marrúma 1: [maRúma] -
Donibane Lohizune marraka marráka 2: [maRáka] -
Donostia be be 1: [be:] -
Donostia marrazka marrázka 1: [mar̄áska] -
Donostia diarka diárka 2: [diár̄ka] -
Donostia marruaz marrúaz 3: [mar̄úas] -
Dorrao / Torrano marrakas marrákas 1: [mar̄ákaź] -
Dorrao / Torrano marraka márraká 3: [már̄aká] -
Dorrao / Torrano marruskes márruskés 4: [már̄uśkéś] -
Eibar ardi orrua ardí orrua 1: [ar̄ðí or̄ua] -
Eibar orruaz orrúaz 2: [or̄úas] -
Elantxobe be in bé in 2: [βé in] -
Elduain marraka marráka 2: [mar̄áka] -
Elduain marrakaz marrákaz 3: [mar̄ákas] -
Elgoibar orruas/orruaz orrúas/orrúaz 1: [or̄úas̟] -
Elgoibar orroia orróia 2: [or̄ói̯a] -
Elorrio orrua in orrúa in 1: [or̄úa i̯n] -
Erratzu ddanbaka ddambáka 1: [ddambáka] -
Errezil orruaz ai orrúaz ái 1: [or̄úas ái̯] -
Errezil orrua in orrúa in 2: [or̄úa i̯n] -
Errezil be 2: [bé:] -
Errezil beeka ai béeka ái 3: [béeka ái̯] -
Errigoiti bee in bée in 1: [bée in] -
Errigoiti morrosa in morrosá in 2: [mor̄ośá in] -
Eskiula marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Etxalar yanbaka yámbaka 1: [ǰámbaka] -
Etxaleku ardi marraka ardí marraká 1: [ar̄ðí mar̄aká] -
Etxaleku marraka márraká 2: [már̄aká] -
Etxarri (Larraun) marrakas marrákas 1: [mar̄ákaś] -
Etxarri (Larraun) be 2: [bé:] -
Etxebarri be in bé in 1: [bé in] -
Etxebarria orrues ibili orrúes ibíli 1: [ɔr̄úeś iβíli] -
Etxebarria be 1: [bé:] -
Etxebarria orrues eon da orrúes eón da 2: [ɔr̄úeś eón da] -
Eugi marraka márraká 1: [már̄aká] -
Ezkio-Itsaso orroizka orróizka 1: [or̄ói̯ska] -
Ezkio-Itsaso beka béká 1: [bé:ká] -
Ezkurra marraka marraká 1: [mar̄aká] -
Ezterenzubi marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Gaintza marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Gaintza marraka marráká 2: [mar̄áká] -
Gamarte marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Gamiz-Fika bekorroka békorroka 3: [békor̄oka] -
Garrüze marraka marraká 1: [maRaká] -
Getaria ardi marro ardí marró 1: [ar̄ðí mar̄ó] -
Getaria beeka ai beéka ai 1: [beéka ai̯] -
Getaria marruaka ai marrúaka ái 2: [mar̄úaka ái̯] -
Getaria marruaz ai marrúaz ái 3: [mar̄úas ái̯] -
Getxo bekakada bekakáda 1: [bekakáða] -
Getxo bekakadaka on bekakadáka on 2: [bekakaðáka on] -
Gizaburuaga orru in orrú in 1: [or̄ú in] -
Goizueta marraka marráká 1: [mar̄áká] -
Hazparne orroaz ai orroáz ai 1: [oRoás ai] -
Hazparne marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Hernani marruka márruka 1: [már̄uka] -
Hondarribia be be be be 1: [be: be:] -
Hondarribia ardiyak marruaka ardiyak márruaka 2: [ar̄ðiǰak már̄uaka] -
Ibarruri (Muxika) orroa iñ orróa iñ 1: [or̄óa i̯ɲ] -
Igoa marrakas márrakas 1: [már̄akaś] -
Ikaztegieta ardi marru ardí marrue 1: [ar̄ðí mar̄ue] -
Ikaztegieta marruka ai márruka ai 2: [már̄uka ai̯] -
Irisarri marrakaz ai marrákaz ái 1: [maRákas ái̯] -
Itsasu orroa in orroá in 1: [oRoá in] -
Itsasu ardi orro ardi órro 2: [ar̄ði óRo] -
Izturitze marraka marraka 1: [mar̄aka] -
Jaurrieta marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Jutsi marraka marraka 1: [mar̄aka] -
Jutsi marrakaz ari marrakaz ari 2: [mar̄akas ari] -
Kortezubi be in bé in 1: [βé in] -
Landibarre marraka marraká 1: [mar̄aká] -
Larrabetzu bekakorka ekin bekákorka ekin 1: [bekákor̄ka ekin] -
Larrabetzu beka ekin béka ekin 1: [béka ekin] -
Larraine marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Larzabale marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Lasarte-Oria beeee béeeé 1: [béeeé] -
Lasarte-Oria marruaz marrúaz 3: [mar̄úas] -
Laukiz bekokor ein bekokór ein 1: [bekokór̄ ei̯n] -
Legazpi orroi orrói 1: [or̄ói̯] -
Legazpi be be 2: [be:] -
Legazpi orroika orróika 3: [or̄ói̯ka] -
Leintz Gatzaga orrua iñ orrúa iñ 1: [or̄úa i̯ɲ] -
Leioa bekadea in bekadéa in 1: [bekaðéa i̯n] -
Leitza marraka marráká 1: [mar̄áká] -
Lekaroz yanbaka yambáka 1: [ǰambáka] -
Lekeitio orru in orrú in 1: [orú in] -
Lemoa bee in bee in 1: [bee in] -
Lemoa beka egon béka egón 2: [béka eɣón] -
Lemoa orroaka orroáka 3: [or̄oáka] -
Lemoiz bekokarra in bekokárra in 1: [βekokár̄a i̯n] -
Luzaide / Valcarlos marraka in marráka ín 1: [mar̄áka ín] -
Makea marraka in marrákain 1: [mar̄ákai̯n] -
Makea orroka ai orróka aí 2: [or̄óka aí] -
Mañaria orroa iñ orróa iñ 1: [or̄óa iɲ] -
Mañaria bee iñ bee iñ 2: [bee iɲ] -
Mendaro orruaka orrúaka 1: [or̄úaka] -
Mendaro orroika orróika 2: [or̄ói̯ka] -
Mendata be iñ bé iñ 1: [βé iɲ] -
Mendata orroa iñ orroá iñ 1: [or̄oá i̯ɲ] -
Mezkiritz marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Mezkiritz marrakaz marrákaz 2: [mar̄ákas] -
Montori marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Mugerre marruma marruma 1: [mar̄uma] -
Mungia bekokor ein bekokór ein 1: [bekokór̄ ein] -
Oderitz marrakaka marrákaka 1: [mar̄ákaka] -
Oderitz marrakas marrákás 2: [mar̄ákáś] -
Oiartzun beeka béeka 1: [béeka] -
Oiartzun marrakaka marrákaka 2: [mar̄ákaka] -
Oñati orrua iñ orrúa iñ 1: [or̄úa i̯ɲ] -
Oñati be iñ bé iñ 1: [bé iɲ] -
Ondarroa me eiñ mé eiñ 1: [mé ei̯ɲ] -
Orexa marrakaz marrákaz 1: [mar̄ákas] -
Orexa marraka marráká 2: [mar̄áká] -
Orio be 1: [bé:] -
Orio be iñ bé íñ 2: [bé: íɲ] -
Orio marruka ai márruka ái 3: [már̄uka ái̯] -
Orozko be ein bé eitxen 1: [bé ei̯tʃen] -
Orozko beka egon béka egon 2: [béka eɣon] -
Otxandio orroa in orróa in 1: [or̄óa in] -
Pagola marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Pasaia marraka márraká 1: [már̄aká] -
Pasaia marrakas marrákas 2: [mar̄ákaś] -
Santa Grazi marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Sara ardi marreka ardí marréka 1: [ar̄ðí mar̄éka] -
Senpere merrika merríka 1: [meRíka] -
Sohüta marraka marraká 1: [mar̄aká] -
Sondika bekadea in bekadéa in 1: [bekaðéa i̯n] -
Suarbe marraka ai marráka ai 1: [mar̄áka ai̯] -
Suarbe be 2: [bé:] -
Suarbe marrakas ai marrákas ái 3: [mar̄ákaś ái̯] -
Sunbilla yanbaka yámbaka 1: [ǰámbaka] -
Tolosa ardi marru ardí marrú 1: [ar̄dí mar̄ú] -
Uharte Garazi marrakaz ari marrákaz arí 1: [mar̄ákas arí] -
Urdiain jama jáma 1: [xáma] -
Urdiain jamaz jámaz 3: [xámas] -
Urdiñarbe marraka marraka 1: [mãr̄ãkã] -
Urketa orruaz orruáz 1: [oRwás] -
Urretxu marruzaka ai marrúzakái 1: [mar̄úsakái̯] -
Urretxu bee beé 2: [beé:] -
Ürrüstoi marraka marráka 1: [mar̄áka] -
Uztaritze ardi marruma ardí marrúma 1: [aRðí maRúma] -
Uztaritze marrankaka marránkaká 2: [maRáŋkaká] -
Zaratamo begelar ein begélar ein 1: [beɣélar̄ ei̯n] -
Zeanuri gedar gedár 1: [ɣeðár̄] -
Zeberio be ein be éin 1: [be éi̯n] -
Zegama be 1: [bé:] -
Zegama be in bé ín 1: [bé: ín] -
Zegama orroika orróika 2: [or̄ói̯ka] -
Zilbeti ardi marraka ardí marráka 1: [ar̄ðí mar̄áka] -
Zollo (Arrankudiaga) gedar ein gedár ein 1: [ɣeðár̄ ei̯n] -
Zornotza be ein bé ein 1: [βé ei̯n] -
Zugarramurdi merreka mérreká 1: [mér̄eká] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper