Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

873 emaitza 723 bilaketarentzat

723: nombres propios de vacas / noms propres des vaches / names for cows

  • Gaia: Etxabereak: behorrak
  • Galdera (es): nombres propios de vacas
  • Galdera (fr): noms propres des vaches
  • Galdera (en): names for cows
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta katxo kátxa 1: [kátʃa] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta txiki txíkia 2: [tʃíkja] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta txata txáta 3: [tʃáta] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta makurra makúrra 4: [makúr̄a] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta gorria górria 5: [gór̄ia] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta zuria zúria 6: [súria] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta trapera trapéra 7: [trapéra] -
Ahetze katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Ahetze gorri gorrí 2: [goRí] -
Ahetze betroina betróina 3: [betRói̯na] -
Ahetze margerit márgerit 4: [máRɣerit] -
Ahetze degol degól 5: [deɣól] -
Aia txuria txuríya 1: [tʃuríǰa] -
Aia beltxa béltxa 2: [béltʃa] -
Aia adar motza áarr motzá 3: [áar̄ motsá] -
Aia erko érrko 4: [ér̄ko] -
Aia makéto makéto 5: [makéto] -
Aia zuri zúri 6: [súri] -
Aia beltz béltz 7: [bélts] -
Aia gorria gorríya 8: [gor̄íǰa] -
Aia zurdiña zurrdíña 9: [sur̄díɲa] -
Aldude gorria gorría 1: [gor̄ía] -
Aldude beltza béltza 2: [béltsa] -
Aldude muxárro muxárro 3: [muʃár̄o] -
Aldude musarró musarró 4: [muśar̄ó] -
Aldude katalina katalinzúzi 5: [katalinsúsi] -
Aldude arginttoa argínttoa 6: [ar̄ɣínttoa] -
Alkotz gorrie gorríe 1: [gor̄íe] -
Alkotz zurie zuríe 2: [suríe] -
Alkotz nabarra nabárra 3: [naβár̄a] -
Altzai bigandi bigándi 1: [biɣándi] -
Altzai txüta tx´üta 2: [tʃýta] -
Altzai xabalía xabáli 3: [ʃaβáli] -
Altzai zuria xuia 4: [ʃuja] -
Altzai belhia belhía 5: [belhía] -
Altzai beltxana beltxána 6: [beltʃá:na] -
Altzai paleta pallét 7: [paʎét] -
Altzai adarkasto adarkásto 8: [aðar̄káśto] -
Altzürükü mantsua mantxúa 1: [mantʃúa] -
Altzürükü anddere anddé 1: [anddé:] -
Altzürükü bigandi bigándi 2: [biɣándi] -
Altzürükü xuria xúia 3: [ʃúja] -
Altzürükü gorri górri 4: [gór̄i] -
Altzürükü phaleta phalét 5: [phalét] -
Altzürükü xabal xabála 6: [ʃaβála] -
Altzürükü nongotarra larráñe 7: [lar̄áɲe] -
Altzürükü nongotarra ¡erónze 8: [ʒerónse] -
Altzürükü huxeta hauxét 9: [hau̯ʃét] -
Amezketa motxa mótxa 1: [mótʃa] -
Amezketa sordo sórdo 2: [śɔ́r̄do] -
Amezketa pintua píntua 3: [píntua] -
Amezketa gorri gorrí 4: [gɔr̄í] -
Amezketa belltxa bélltxá 5: [béʎtʃá] -
Amezketa xuria txuríé 6: [tʃuríé] -
Andoain arreo árrió 1: [ár̄ió] -
Andoain txordo txordó 2: [tʃor̄ðó] -
Andoain pintua píntuá 3: [píntuá:] -
Andoain zuiza zuízuá 4: [swísuá:] -
Andoain nongotarra álemán 5: [álɛmán] -
Andoain nongotarra fransesá 6: [fraeśá:] -
Andoain pintagorria píntagorriyá 7: [píntaɣor̄iǰá] -
Aniz katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Aniz zuria xuríe 2: [ʃuríe] -
Aniz beltza béltza 3: [βéltsa] -
Aniz beltxa bélltxa 4: [béʎtʃa] -
Aniz gorria górrie 5: [ɣór̄ie] -
Aniz muturbelltx muturbélltx 6: [muturβéʎtʃ] -
Aniz jines jinés 7: [xinéś] -
Aniz tteñtte ttéñtte 8: [ttéɲtte] -
Aniz nongotarra sorabúrutárra 9: [śoraβúrutár̄a] -
Aniz nongotarra lesakárra 10: [leśakár̄a] -
Aniz belate beláte 11: [beláte] -
Aniz íru íru 12: [íru] -
Aniz gartzain gartzáin 13: [ɣar̄tsái̯n] -
Aramaio txuri txuri 1: [tʃuri] -
Aramaio nongotarra alemana 2: [alemana] -
Aramaio txiki txikita 3: [tʃikita] -
Aramaio perla perrla 4: [per̄la] -
Araotz (Oñati) paloma palóma 1: [palóma] -
Araotz (Oñati) póli póli 2: [póli] -
Araotz (Oñati) txuri txuri 3: [tʃuri] -
Araotz (Oñati) gorria gorri 4: [gor̄i] -
Arbizu urdiña urdíña 1: [ur̄ðíɲa] -
Arbizu katxo kátxo 2: [kátʃo] -
Arbizu katxo kátxa 3: [kátʃa] -
Arbizu txata txáta 4: [tʃáta] -
Arbizu motxa mótza 5: [mótsa] -
Arboti lapúl lapúl 1: [lapúl] -
Arboti huxeta huxet 2: [huʃet] -
Arboti gorria béhigórria 3: [béhiɣór̄ia] -
Arboti behizuri behixuria 4: [behiʃuria] -
Arboti etxelet étxelét 5: [étʃelét] -
Arboti phaleta pháleta 6: [pháleta] -
Arboti huxeta húxeta 7: [húʃeta] -
Armendaritze gorria gorriá 1: [gor̄iá] -
Armendaritze adarluze adarlúzia 2: [aðar̄lúsja] -
Armendaritze zuria zúria 3: [súria] -
Armendaritze gohanetx gohanétx 4: [gohanétʃ] -
Arnegi xuria xúria 1: [ʃúria] -
Arnegi gorria górria 2: [gór̄ia] -
Arnegi katxo kátxo 3: [kátʃo] -
Arnegi adar zabala áartxaála 4: [áar̄tʃaála] -
Arnegi adartxixto ádartxíxto 5: [áðar̄tʃíʃto] -
Arnegi paleta palóte 6: [palóte] -
Arnegi zangále zangále 7: [saŋgále] -
Arnegi ttapálo ttapálo 8: [ttapálo] -
Arnegi nongotarra luzáide 9: [lusái̯ðe] -
Arrangoitze moro móro 1: [móro] -
Arrangoitze zuriko zuríko 2: [suríko] -
Arrangoitze gorri gorrí 3: [goRí] -
Arrasate pinta pinta 1: [pinta] -
Arrasate nongotarra nabarrika 2: [naβar̄ika] -
Arrasate nongotarra nabarrika la pekeña 3: [naβar̄ika la pekeɲa] -
Arrasate pipas pipas 4: [pipaś] -
Arrazola (Atxondo) baltza baltza 1: [baltsa] -
Arrazola (Atxondo) gorria gorri 2: [ɣor̄i] -
Arrazola (Atxondo) pinta pinta 3: [pinta] -
Arrazola (Atxondo) linda linda 4: [linda] -
Arrazola (Atxondo) apala apala 5: [apala] -
Arrieta apala apála 1: [apála] -
Arrieta txata txáta 2: [tʃáta] -
Arrieta rubia rúbia 3: [r̄úβja] -
Arrieta txata txató 4: [tʃató] -
Arrieta gorri gorrí 5: [gor̄í] -
Arrieta nabarra nabarró 6: [naβar̄ó] -
Arroa (Zestoa) pintua píntua 1: [píntua] -
Arroa (Zestoa) zuria zuríya 2: [suríǰa] -
Arroa (Zestoa) zarra zarra 3: [sar̄a] -
Arroa (Zestoa) txata txáta 4: [tʃáta] -
Arrueta anddere áñderé 1: [áɲderé] -
Arrueta krápautá krápautá 2: [krápau̯tá] -
Arrueta ñaphur ñapurrá 3: [ɲapur̄á] -
Arrueta behigorria behígorriá 4: [behíɣor̄iá] -
Arrueta paleta paletá 5: [paletá] -
Asteasu pinto pintó 1: [pintó] -
Asteasu arreo arrió 2: [ar̄ió:] -
Asteasu beltza beltzá 3: [beltsá] -
Asteasu txuri txurí 4: [tʃurí] -
Asteasu gorri gorrí 5: [gor̄í] -
Asteasu erko erkó 6: [ɛr̄kó] -
Ataun txordo txordó 1: [tʃɔr̄ðó] -
Azkaine zuri xúri 1: [ʃúri] -
Azkaine beltz beltz 2: [βelts] -
Azkaine adarkatxo adárkatxó 3: [aðáRkatʃó] -
Azkoitia adar zabala adárrtzabalá 1: [aðár̄tsaβalá] -
Azkoitia gorria gorríxé 2: [gor̄íʃé] -
Azkoitia gorria górri txikíxé 3: [gór̄i tʃikíʃé] -
Azkoitia gorria górri aundixé 4: [gór̄i au̯ndiʃé] -
Azkoitia zuri zuríxé 5: [suríʃé] -
Azkoitia zuri zúri txikíxé 6: [súri tʃikíʃé] -
Azkoitia piko píko 7: [píko] -
Azkoitia motxa mótza 8: [mótsa] -
Azpeitia adar motza aárr motzá 1: [aár̄ motsá] -
Azpeitia beltza beltzá 2: [beltsá] -
Azpeitia pinto pintúe 3: [pintúe] -
Azpeitia gazte gaztíe 4: [gastíe] -
Azpeitia zarra zarrá 5: [sar̄á] -
Azpeitia urdiña urrdíñe 6: [ur̄díɲe] -
Azpeitia bonita boníta 7: [boníta] -
Azpeitia suisa suíza 8: [śuísa] -
Azpeitia pinto pintó txuriyé 9: [pintó tʃuriǰé] -
Azpeitia pinto pintó beltzá 10: [pintó βeltsá] -
Baigorri xumulu xumulu 1: [ʃumulu] -
Bakio txata txata 1: [tʃata] -
Bakio gorria gorri 2: [gor̄i] -
Bakio txuri txuri 3: [tʃuri] -
Bakio apala apala 4: [apala] -
Bardoze lízete lízete 1: [lízetœ] -
Bardoze mügete m´ügete 2: [mýɣetœ] -
Bardoze aida áida 3: [ái̯da] -
Bardoze yoan yuan 4: [ǰwan] -
Bardoze marti márti 5: [márti] -
Barkoxe gorria gorría 1: [gor̄ía] -
Barkoxe adar tzüta adartz´üta 2: [aðar̄tsýta] -
Barkoxe zuria xuia 3: [ʃuia] -
Barkoxe khülo khülóa 4: [khylóa] -
Barkoxe anddere anddere 5: [anddere] -
Bastida ttúla ttúla 1: [ttúla] -
Bastida ruddóte rruddóte 2: [Ruddótœ] -
Bastida bretone bretóne 3: [brœtónœ] -
Bastida yoan yuán 4: [ǰwán] -
Bastida marti márti 5: [máRti] -
Beasain pintoa pintóá 1: [pintóá] -
Beasain adar zabala áarzabalá 2: [áar̄saβalá] -
Beasain julian julían 3: [xulían] -
Beasain andramendibeie andrámendibeie 4: [andrámendiβei̯e] -
Beasain gorripintoa gorrípintoa 5: ɔr̄ípintoa] -
Beasain suisa suizá 6: [śuisá] -
Beasain ezkerra ezkérrá 7: [eskɛ́r̄á] -
Beasain eskubia eskúbié 8: [eśkúβié] -
Behorlegi gorria gorriá 1: [gor̄iá] -
Behorlegi zuria zuriá 2: [suriá] -
Behorlegi katxo katzó 3: [katsó] -
Beizama txordo txordúa 1: [tʃor̄ðúa] -
Beizama zuria zuríya 2: [suríǰa] -
Beizama motxa motzá 3: [motsá:] -
Bergara txata txáto 1: [tʃáto] -
Bergara txuri txúri 2: [tʃúri] -
Bergara atrebida atrébidá 3: [atréβiðá] -
Bergara gorri górri 4: [gór̄i] -
Bergara adar makur adarmakúrra 5: [aðar̄makúr̄a] -
Bergara nongotarra aramá¡o 6: [aramáʒo] -
Bergara beltza béltza 7: [béltsa] -
Bergara makala makála 8: [makála] -
Bergara ankaluze ankáluzía 9: [aŋkálusía] -
Bergara apala apalá 10: [apalá] -
Bermeo apala apala 1: [apala] -
Bermeo pinta pinta 2: [pinta] -
Bermeo rubia rrúbio 3: [r̄úβio] -
Berriz txuri txúri 1: [tʃúri] -
Berriz baltza báltza 2: [báltsa] -
Berriz pinttie pínttie 3: [pínttie] -
Berriz gorri górri 4: [gór̄i] -
Berriz txiki txíki 5: [tʃíki] -
Berriz xuxa xúxa 6: [ʃúʃa] -
Berriz apala apála 7: [apála] -
Beruete ttiki ttikí 1: [ttikí:] -
Beruete nongotarra ultzamárra 2: [ultsamár̄a] -
Beruete nongotarra lizásoarrá 3: [lisáśoar̄á] -
Beruete anka txuri anká txurín úmé 4: [aŋká tʃurín úmé] -
Beruete anka txuri ánka txurí 5: [áŋka tʃurí] -
Beruete mutur txuria múturr txurí 6: [mútur̄ tʃurí] -
Beruete makarena makárená 7: [makárená] -
Beruete itejetarra itéjetarrá 8: [itéxetar̄á] -
Beruete nongotarra errázuarrá 9: [er̄ásuar̄á] -
Beskoitze rozet rozét 1: [Rozét] -
Beskoitze ttikitto ttíkittó 2: [ttíkittó] -
Beskoitze okerra okérra 3: [okéRa] -
Beskoitze behigorri behígorrí 4: [behíɣoRí] -
Beskoitze betroina behíbetruna 5: [βehíβetRuna] -
Beskoitze limuzina limuzína 6: [limuzína] -
Beskoitze adar zabala aártxabala 7: [aáRtʃaβala] -
Bidarrai beizuria beízuriá 1: [beísuriá] -
Bidarrai gorria beígorriá 2: [beíɣor̄iá] -
Bidarrai beltza beltzá 3: [βeltsá] -
Bolibar gorri górri 1: [gɔ́r̄i] -
Bolibar apala apála 2: [apála] -
Bolibar txuri txúri 3: [tʃúri] -
Bolibar nabarra nabárra 4: [naβár̄a] -
Bolibar motxa mótzá 5: [mótsá] -
Bolibar arta árta 6: [ár̄ta] -
Busturia pinta pinta 1: [pinta] -
Busturia nabarra nabárra 2: [naβár̄a] -
Busturia txata txata 3: [tʃata] -
Busturia morra morra 4: [mor̄a] -
Deba piñtxo píñtxo 1: [píɲtʃo] -
Deba txiki txíki 2: [tʃíki] -
Deba beltz béltz 3: [bɛ́lts] -
Deba makárro makárro 4: [makár̄ɔ] -
Deba gorri górrí 5: [gɔ́r̄í] -
Deba zuriko súriko 6: [śúriko] -
Dima txata txáta 1: [tʃáta] -
Dima txiki txikíta 2: [tʃikíta] -
Dima pinta pínta 3: [pínta] -
Dima nobílla nobílla 4: [noβíʎa] -
Dima mora móra 5: [móra] -
Domintxaine márrua márrua 1: [már̄wa] -
Domintxaine anddere ándere 2: [ándere] -
Domintxaine altxurruma altxurrum 3: [altʃur̄um] -
Domintxaine altxurruma altxurruma 4: [altʃur̄uma] -
Domintxaine xuria xuria 5: [ʃuria] -
Domintxaine gorria górria 6: [gór̄ia] -
Domintxaine odil odil 7: [oðil] -
Domintxaine üli üli 8: [yli] -
Domintxaine xokhó xokhó 9: [ʃokhó] -
Donamaria xabal xabála 1: [ʃaβála] -
Donamaria katxo kátxo 2: [kátʃo] -
Donamaria txiki txíki 3: [tʃíki] -
Donamaria ubérra ubérra 4: [uβɛ́r̄a] -
Donamaria beibeltza béibéltza 5: [béi̯βéltsa] -
Donamaria xuriko xuríko 6: [ʃuríko] -
Donibane Lohizune katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Donibane Lohizune gorri gorrí 2: [goRí] -
Donibane Lohizune moro moró 3: [moró] -
Donibane Lohizune zuria xurí 4: [ʃurí] -
Donibane Lohizune buruaundi búruaundí 5: [búrwau̯ndí] -
Donibane Lohizune makala makái 6: [makái̯] -
Donibane Lohizune martin martín 7: [maRtín] -
Donibane Lohizune yoan yoán 8: [ǰoán] -
Donostia beltza beltza 1: [beltsa] -
Donostia txuri txuri 2: [tʃuri] -
Donostia mora moriko 3: [moriko] -
Donostia arreo arrio 4: [ar̄io] -
Donostia pinto pinto 5: [pinto] -
Dorrao / Torrano gorria górriyá 1: [gór̄iǰá] -
Dorrao / Torrano txata txáto 2: [tʃáto] -
Dorrao / Torrano katxo kátxo 3: [kátʃo] -
Dorrao / Torrano adar zabala adarzábal 4: [aðar̄sáβal] -
Dorrao / Torrano txuri txúri 5: [tʃúri] -
Dorrao / Torrano motxa mótza 6: [mótsa] -
Eibar txata txáta 1: [tʃáta] -
Eibar gorri górri 2: [gór̄i] -
Eibar txuri txúri 3: [tʃúri] -
Eibar pinta pínta 4: [pínta] -
Eibar okerra okérra 5: [okér̄a] -
Eibar noble nóble 6: [nóβle] -
Eibar niko níko 7: [níko] -
Elantxobe zuri súri 1: [śúri] -
Elduain nabarra nábarró 1: [náβar̄ó] -
Elduain arreo árreó 2: [ár̄ɛó] -
Elduain potxolo potxoló 3: [potʃoló] -
Elduain adar zabala adártxabalá 4: [aðár̄tʃaβalá] -
Elduain xuria txuríé 5: [tʃuríé] -
Elduain pinta píntóá 6: [píntóá] -
Elduain mototxaundia mótotxaundié 7: [mótotʃau̯ndié] -
Elduain adar motxa áarmotxá 8: [áar̄motʃá] -
Elduain txata txátá 9: [tʃátá] -
Elduain mora móriko 10: [móriko] -
Elduain moro moró 11: [moró] -
Elgoibar txordo txordúa 1: [tʃor̄ðúa] -
Elgoibar apala apála 2: [apála] -
Elgoibar maja májo 3: [máxo] -
Elgoibar arreo arrío 4: [ar̄ío] -
Elgoibar beibeltza beibéltza 5: [bei̯βéltsa:] -
Elgoibar piñttua píñttua 6: [píɲttua] -
Elgoibar txirlóia txirlóia 7: [tʃir̄lói̯a] -
Elgoibar nongotarra motrígu 8: [motríɣu] -
Elorrio pinta pinta 1: [pinta] -
Elorrio txata txata 2: [tʃata] -
Elorrio pintta pintta 3: [pintta] -
Elorrio txiki txiki 4: [tʃiki] -
Erratzu katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Erratzu piko píkona 1: [píkona] -
Erratzu morra mórro 2: [mór̄o] -
Erratzu gorria górriie 3: [gór̄ije] -
Erratzu beltz béltz 4: [bélts] -
Erratzu adar makur aármakúr 5: [aár̄makúr̄] -
Erratzu maingu máingu 6: [mái̯ŋgu] -
Errezil pinto pintua 1: [pintua] -
Errezil beltza beltzá 2: [beltsá] -
Errezil txorua txorúa 3: [tʃorúa] -
Errezil nongotarra dínamarrká 4: [dínamar̄ká] -
Errezil nongotarra asteásu 5: [aśteáśu] -
Errigoiti txiki txíki 1: [tʃíki] -
Errigoiti pinta pínta 2: [pínta] -
Errigoiti noble nóble 3: [nóβle] -
Errigoiti apala apálá 4: [apálá] -
Errigoiti gorri górri 5: [gór̄i] -
Eskiula xuria xúia 1: [ʃúja] -
Eskiula gorria gorría 2: [gor̄ía] -
Eskiula xabal xábal 3: [ʃáβal] -
Eskiula khülo khülúa 4: [khylúa] -
Eskiula bexere bexére 5: [bɛʃɛ́r̄p] -
Etxalar motxa moxó 1: [moʃó] -
Etxalar nabarra ñabárro 2: [ɲaβár̄ɔ] -
Etxalar beltxa bélltxa 3: [béʎtʃa] -
Etxalar ttiki ttíki 4: [ttíki] -
Etxalar txuriko txuríko 5: [tʃuríko] -
Etxalar xabal xabála 6: [ʃaβála] -
Etxalar katxo kátxo 7: [kátʃo] -
Etxalar motxa móyo 8: [móǰo] -
Etxalar gorritxo gorrítxo 9: [gɔr̄ítʃo] -
Etxalar polído polído 10: [políðo] -
Etxalar zartáikidérraundi zartáikidérraundi 11: [sar̄tái̯kiðɛ́r̄andi] -
Etxaleku katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Etxaleku motxa mótxa 2: [mótʃa] -
Etxaleku beltza béltza 3: [βéltsa] -
Etxaleku txurie txurié 4: [tʃurié] -
Etxarri (Larraun) potxolo pótxoló 1: [pótʃoló] -
Etxarri (Larraun) nabarra nábarrá 2: [náβar̄á] -
Etxarri (Larraun) bei ttiki béittikí 3: [béi̯ttikí] -
Etxarri (Larraun) bei andi béi aundí 4: [béi au̯ndí] -
Etxarri (Larraun) adar okerra aárokerrá 5: [aároker̄á] -
Etxebarri nongotarra larrabetzu 1: [lar̄aβetsu] -
Etxebarri pinta pinta 2: [pinta] -
Etxebarri suisa suisa 3: [śuiśa] -
Etxebarri olandesa olandesie 4: [olandeśie] -
Etxebarria apala apála 1: [apála] -
Etxebarria txordo txórda 2: [tʃór̄ða] -
Etxebarria txordo txórdo 3: [tʃór̄ðo] -
Etxebarria txuri txúri 4: [tʃúri] -
Etxebarria nabarra nabárra 5: [naβár̄a] -
Etxebarria pinta pínta 6: [pínta] -
Etxebarria baltza báltza 7: [báltsa] -
Etxebarria mora móra 8: [móra] -
Etxebarria motxa mótxa 9: [mótʃa] -
Etxebarria txata txáta 10: [tʃáta] -
Etxebarria arreo arréo 11: [ar̄éo] -
Etxebarria gorri górri 12: [gɔ́r̄i] -
Eugi gorrie gorríe 1: [gor̄íe] -
Eugi katxo kátxoa 2: [kátʃoa] -
Eugi pinta pínta 3: [pínta] -
Eugi adar zabala adárzabála 4: [aðár̄saβála] -
Eugi beltza béltza 5: [béltsa] -
Eugi zuria xuríe 6: [ʃuríe] -
Ezkio-Itsaso beltza béltzá 1: [béltsá] -
Ezkio-Itsaso pinto píntoá 2: [píntoá] -
Ezkio-Itsaso txiki txíkié 3: [tʃíkié] -
Ezkio-Itsaso txordoa txórrdoá 4: [tʃór̄doá] -
Ezkio-Itsaso motxa motxá 5: [motʃá] -
Ezkurra adar motz ádarmotzá 1: [áðar̄motsá] -
Ezkurra pinta píntá 2: [píntá] -
Ezkurra bei suiza béisuizá 3: [béi̯śuisá] -
Ezkurra txuri txúrí 4: [tʃúrí:] -
Ezkurra beltza beltzá 5: [beltsá] -
Ezkurra zabala zábalá 6: [sáβalá] -
Ezkurra aesoar áesoár 7: [áeśoár̄] -
Ezkurra úbitziár úbitziár 8: [úβitsjár] -
Ezkurra nongotarra tólosabei 9: [tólośaβei̯] -
Ezterenzubi khatxo khátxo 1: [khátʃo] -
Ezterenzubi xixtoa xíxto 2: [ʃíʃto] -
Ezterenzubi xuria xúria 3: [ʃúria] -
Ezterenzubi gorria górria 4: [góRia] -
Ezterenzubi indartia indártia 5: [indár̄tja] -
Ezterenzubi indartia indárt 6: [indár̄t] -
Ezterenzubi nongotarra hózta 7: [hósta] -
Ezterenzubi nongotarra behorlegí 8: [behor̄leɣí] -
Ezterenzubi anddere ándere 9: [ándere] -
Ezterenzubi anddere ánddere 10: [ánddere] -
Gaintza beltza béltza 1: [bɛ́ltsa] -
Gaintza ona óna 2: [óna] -
Gaintza txiki txíki 3: [tʃíki] -
Gaintza gazte gaztétxo 4: [gastétʃo] -
Gaintza muturtxuri muturtxúri 5: [mutur̄tʃúri] -
Gaintza txata txáta 6: [tʃáta] -
Gaintza pintagorria píntagorrié 7: [píntaɣɔr̄ié] -
Gaintza pintabelltxa pintábelltxá 8: [pintáβɛʎtʃá] -
Gaintza bigatxa bígatxá 9: [bíɣatʃá] -
Gamarte gorria górria 1: [gór̄ia] -
Gamarte katxo katxúte 2: [katʃúte] -
Gamarte phaleta phalét 3: [phalét] -
Gamarte anddere andére 4: [andére] -
Gamiz-Fika pinta pínta 1: [pínta] -
Gamiz-Fika mona móna 2: [móna] -
Gamiz-Fika txiki txikérra 3: [tʃikér̄a] -
Gamiz-Fika rubia rúbia 4: [r̄úβja] -
Garrüze paleta paletá 1: [paletá] -
Garrüze múleta múleta 2: [múleta] -
Garrüze huxeta h´üxeta 3: [hýʃeta] -
Garrüze tronpéta trompéta 4: [tRompéta] -
Garrüze okerra okhérra 5: [okhéRa] -
Garrüze muxábelltx muxábelltx 6: [muʃáβeʎtʃ] -
Garrüze lahíri lahíri 7: [lahíri] -
Garrüze marti martí 8: [maRtí] -
Garrüze yoan yoán 9: [ǰoán] -
Getaria rufina rufína 1: [r̄ufína] -
Getaria katalina katalína 2: [katalína] -
Getaria juakina josefína/jozefína 3: [xos̟efína] -
Getaria juakina juakína 4: [xwakína] -
Getaria marialuisa marialuísa/marialuíza 5: [marjalwís̟a] -
Getaria margarita margaríta 6: [mar̄ɣaríta] -
Getaria manuela manuéla 7: [manwéla] -
Getaria nongotarra aráñtxa 8: [aráɲtʃa] -
Getaria pakita pakíta 9: [pakíta] -
Getaria elbira elbíra 10: [elβíra] -
Getaria marikarmen marikármen 11: [marikár̄men] -
Getaria zuria zuiyá 12: [swiǰá] -
Getxo pinta pinta 1: [pinta] -
Getxo paloma paloma 2: [paloma] -
Getxo txula txula 3: [tʃula] -
Getxo gallarda gallarrda 4: [gaʎar̄da] -
Getxo apala apala 5: [apala] -
Getxo korrdera korrdera 6: [kor̄dera] -
Getxo rubia rrubia 7: [r̄uβia] -
Getxo motxa motxa 8: [motʃa] -
Getxo perla perrla 9: [per̄la] -
Getxo lucera lucera 10: [luɵera] -
Gizaburuaga gorria gorri 1: [gor̄i] -
Gizaburuaga motxa moxo 2: [moʃo] -
Gizaburuaga txata txata 3: [tʃata] -
Gizaburuaga txiki txiki 4: [tʃiki] -
Gizaburuaga apala apala 5: [apala] -
Goizueta beimuturtzuria béimutúrtzuriá 1: [béi̯mutúr̄tsuriá] -
Goizueta betroina betróiá 2: [betrói̯á] -
Goizueta beiarreoa beiárreoá 3: [bei̯ár̄ɛoá] -
Hazparne katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Hazparne behizuri behizúri 2: [βehisúri] -
Hazparne beltxa behibéltz 3: [βehiβélts] -
Hendaia katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Hendaia xabal xabála 2: [ʃaβála] -
Hendaia piñtto píñtto 3: [píɲtto] -
Hendaia moro móro 4: [móro] -
Hendaia zuria xurí 5: [ʃurí] -
Hendaia marti martí 6: [maRtí] -
Hendaia katalina kattalíñ 7: [kattalíɲ] -
Hendaia papiyón papiyón 8: [papiǰón] -
Hernani beltxa beltxá 1: [beltʃá] -
Hernani piñttua piñttuák 2: [piɲttuák] -
Hernani mora mórikó 3: [mórikó] -
Hernani arreo árrió 4: [ár̄iɔ́] -
Hernani beltza beltzá 5: [beltsá] -
Hernani zuri zúrí 6: [súrí] -
Hernani motxa móxo 7: [móʃo] -
Hondarribia morra mórro 1: [mór̄o] -
Hondarribia nabarra nabárra 2: [naβár̄a] -
Hondarribia pinta pinta 3: [pinta] -
Hondarribia txuri txuri 4: [tʃuri] -
Hondarribia gorri górri 5: [gór̄i] -
Hondarribia arreo arrío 6: [ar̄ío] -
Ibarruri (Muxika) gallarda gallarda 1: [gaʎar̄ða] -
Ibarruri (Muxika) gorria gorri 2: [gor̄i] -
Ibarruri (Muxika) txata txata 3: [tʃata] -
Ibarruri (Muxika) noble noble 4: [noβle] -
Ibarruri (Muxika) txuri txuri 5: [tʃuri] -
Ibarruri (Muxika) pinta pínta 6: [pínta] -
Igoa zuri zúrí 1: [súrí] -
Igoa beltza béltzá 2: [béltsá] -
Igoa nabarra nabárrá 3: [naβár̄á] -
Igoa grisa grísé 4: [gríśé] -
Igoa gorri górrí 5: [gór̄í] -
Igoa benito bénitó 6: [bénitó] -
Igoa nongotarra arráastarrá 7: [ar̄áaśtar̄á] -
Igoa biutarra bíutárra 8: [bíutár̄a] -
Igoa txuri txúrí 9: [tʃúrí] -
Igoa kopeta txuri kopéta txurí 10: [kopéta tʃurí] -
Igoa adar tteñti aárr tteñttí 11: [aár̄ tteɲttí] -
Ikaztegieta bittori bittori 1: [bittori] -
Ikaztegieta pinta pinta 2: [pinta] -
Irisarri zuria zuriá 1: [surjá] -
Irisarri gorria gorriá 2: [goRiá] -
Irisarri meábri meábri 3: [meáβRi] -
Itsasu puttin puttín 1: [puttín] -
Itsasu muxubeltx muxubéltx 2: [muʃuβéltʃ] -
Itsasu gorria gorría 3: [ɣoRía] -
Itsasu xuria xuría 4: [ʃuría] -
Itsasu katxo katxíte 5: [katʃíte] -
Itsasu katxo kátxua 6: [kátʃua] -
Itsasu rozet rozáli 7: [Rozáli] -
Izturitze bi¡u bí¡u 1: [bíʒu] -
Izturitze gorri górri 2: [gór̄i] -
Izturitze zuri xúri 3: [ʃúri] -
Izturitze pasatzále pasatzále 4: [paśatsále] -
Izturitze tulíp tulíp 5: [tulíp] -
Izturitze aiherra aihérra 6: [ai̯hér̄a] -
Izturitze idiberri idibérri 7: [iðiβér̄i] -
Izturitze erdiko erdiko 8: [er̄diko] -
Izturitze piketanondoko piketanondoko 9: [piketanondoko] -
Jaurrieta mona moñíka 1: [moɲíka] -
Jaurrieta gorrintxa gorríntxa 2: [gor̄íntʃa] -
Jaurrieta mazkára mazkára 3: [maskára] -
Jaurrieta paloma palóma 4: [palóma] -
Jaurrieta zabalín zabalín 5: [saβalín] -
Jaurrieta katxo kátxa 6: [kátʃa] -
Jaurrieta tzuta tzúta 7: [tsúta] -
Jutsi ñaphur ñaphur 1: [ɲaphur̄] -
Jutsi nongotarra landdibarr 2: [landdiβar̄] -
Jutsi beoki beoki 3: [beoki] -
Jutsi pikharta pikharta 4: [pikhar̄ta] -
Jutsi gorria gorria 5: [gor̄ia] -
Jutsi phaleta phaleta 6: [phaleta] -
Jutsi khatxo khatxua 7: [khatʃwa] -
Kortezubi txata txata 1: [tʃata] -
Kortezubi motxa moxo 2: [moʃo] -
Kortezubi apala apala 3: [apala] -
Kortezubi noble noble 4: [noble] -
Kortezubi maja maja 5: [maxa] -
Landibarre adar zabala árzabalá 1: [ársaβalá] -
Landibarre katxo kátxoa 2: [kátʃoa] -
Landibarre xuria xúria 3: [ʃúria] -
Landibarre gorria gorría 4: [ɣor̄ía] -
Landibarre ogíbihikolorekoa ogíbihikolóriákoa 5: [oɣíβihikolóriá:koa] -
Larrabetzu moro móro 1: [móro] -
Larrabetzu pinta pínta 2: [pínta] -
Larrabetzu nabar nábar 3: [náβar̄] -
Larrabetzu gorri górri 4: [gór̄i] -
Larraine paleta paleta 1: [paleta] -
Larraine xabal xábal 2: [ʃáβal] -
Larraine gorria gorri 3: [gor̄i] -
Larraine mantsua mantxúa 4: [mantʃúa] -
Larraine kortondo kortóndo 5: [kor̄tóndo] -
Larraine anddere anddere 6: [anddere] -
Larraine marti marti 7: [mar̄ti] -
Larzabale adar zabala aártzaála 1: [aártsaála] -
Larzabale phaleta pháleta 2: [pháleta] -
Lasarte-Oria belltxa belltxá 1: [beʎtʃá] -
Lasarte-Oria piñtto píñtto 2: [píɲtto] -
Laukiz linda linda 1: [linda] -
Laukiz paloma paloma 2: [paloma] -
Laukiz baltza baltza 3: [baltsa] -
Legazpi beltza béltza 1: [béltsa] -
Legazpi txuria txuríe 2: [tʃuríe] -
Legazpi gorrie gorríe 3: [gor̄íe] -
Legazpi adar zabala adarrxabala 4: [aðar̄ʃaβala] -
Legazpi adartxordoa adarrtxorrdoa 5: [aðar̄tʃor̄doa] -
Legazpi adartxutie adarrtxutie 6: [aðar̄tʃutie] -
Leintz Gatzaga pinta pinta 1: [pinta] -
Leintz Gatzaga paloma paloma 2: [paloma] -
Leintz Gatzaga txuri txuri 3: [tʃuri] -
Leintz Gatzaga txordoa txorrda 4: [tʃor̄da] -
Leioa txonta txonta 1: [tʃonta] -
Leioa gazte gáste 2: [gáśte] -
Leioa rubia rrúbia 3: [r̄úβia] -
Leioa apala apala 4: [apala] -
Leitza pinta pintá 1: [pintá] -
Leitza piñtta piñttá 2: [piɲttá] -
Leitza txuria txúrié 3: [tʃúrié] -
Leitza garikolore gárikoloré 4: [ɣárikoloré] -
Leitza urbitá urbitá 5: [ur̄βitá] -
Leitza aietza áietzá 6: [ái̯etsá] -
Leitza belltxa belltxá 7: [beʎtʃá] -
Lekaroz txiki txikíta 1: [tʃikíta] -
Lekaroz moro moró 1: [moró] -
Lekaroz gorria górrie 2: [gór̄ie] -
Lekaroz mora moríka 2: [moríka] -
Lekaroz gorritxo gorrítxo 3: [gor̄ítʃo] -
Lekaroz xapal xapálo 4: [ʃapálo] -
Lekaroz ttiki ttíki 5: [ttíki] -
Lekaroz adar aundi adarráundi 6: [aðar̄áu̯ndi] -
Lekaroz mestizoa mestízoa 7: [meśtísoa] -
Lekaroz nabarra nabárra 8: [naβár̄a] -
Lekaroz adar makur adarmákur 9: [aðar̄mákur̄] -
Lekeitio apala apála 1: [apála] -
Lekeitio beltza beltza 2: [beltsa] -
Lekeitio gorria gorri 3: [gor̄i] -
Lekeitio manutxu manutxu 4: [manutʃu] -
Lemoa gorri górri 1: [gór̄i] -
Lemoa baltza báltza 2: [báltsa] -
Lemoa pinta pínta 3: [pínta] -
Lemoa paloma palóma 4: [palóma] -
Lemoiz pinta pinta 1: [pinta] -
Lemoiz linda linda 2: [linda] -
Lemoiz morena morena 3: [morena] -
Lemoiz txata txata 4: [tʃata] -
Lemoiz mora mora 5: [mora] -
Luzaide / Valcarlos adar zabala aárxaála 1: [aár̄ʃaála] -
Luzaide / Valcarlos katxo katxóa 2: [katʃóa] -
Luzaide / Valcarlos xixtoa xíxtoa 3: [ʃíʃtoa] -
Luzaide / Valcarlos beizuria beizúria 4: [beisúria] -
Luzaide / Valcarlos beigorria beigórria 5: [beiɣór̄ia] -
Luzaide / Valcarlos zuiza zuíza 6: [swísa] -
Luzaide / Valcarlos anddere andére 7: [andére] -
Luzaide / Valcarlos olandesa olandésa 8: [olandéśa] -
Luzaide / Valcarlos nongotarra auríztarra 9: [au̯rístar̄a] -
Luzaide / Valcarlos martin marténetarrá 10: [mar̄tẽnetar̄á] -
Makea xuria xuría 1: [ʃuría] -
Makea gorria gorriá 2: [ɣor̄iá] -
Makea katxo kátzoa 3: [kátsoa] -
Makea belkar bélkar 4: [bélkar̄] -
Makea nongotarra makéa 5: [makéa] -
Mañaria gorri górrí 1: [gór̄í] -
Mañaria pinta píntá 2: [píntá] -
Mañaria baltza báltzá 3: [báltsá] -
Mañaria parda párda 4: [pár̄ða] -
Mañaria txata txátá 5: [tʃátá] -
Mañaria noble nóblé 6: [nóβlé] -
Mendaro txata txátá 2: [tʃátá] -
Mendaro pinta píntá 3: [píntá] -
Mendaro apala apálá 4: [apálá] -
Mendaro arreo árrió 5: [ár̄ió] -
Mendaro txordo txórdo 6: [tʃɔ́r̄ðo] -
Mendaro mora mórá 7: [mórá] -
Mendata gorria gorrixe 1: [gor̄iʃe] -
Mendata nabarra nabarra 2: [naβar̄a] -
Mendata motxa moxo 3: [moʃo] -
Mendata txuri txuri 4: [tʃuri] -
Mendata apala apala 5: [apala] -
Mezkiritz nongotarra gereindárra 1: [gerei̯ndár̄a] -
Mezkiritz nongotarra gerindárra 2: [gerindár̄a] -
Mezkiritz nongotarra mézkiztárra 3: [méskistár̄a] -
Mezkiritz erroarra érroárra 4: [ér̄oár̄a] -
Mezkiritz xuria xúrie 5: [ʃúrie] -
Mezkiritz gorri górri 6: [gór̄i] -
Mezkiritz adar aundi adarráundi 7: [aðar̄áu̯ndi] -
Mezkiritz adar motz adarmótz 8: [aðar̄móts] -
Mezkiritz adar zabala ádarzabála 9: [áðar̄saβála] -
Mezkiritz xugaríma xugaríma 10: [ʃuɣaríma] -
Montori mantsua mantxúa 1: [mantʃúa] -
Montori bigan bígan 2: [bíɣan] -
Montori txüta tx´üta 3: [tʃýta] -
Montori gorria gorría 4: [goRía] -
Montori handia hánditx´üta 5: [hánditʃýta] -
Montori anddere andé 6: [andé:] -
Montori xabalía xabalía 7: [ʃaβalía] -
Montori saardoi sáardói 8: [śáaRdói̯] -
Montori nongotarra sentazík 9: [śentasík] -
Montori xaháko xaháko 10: [ʃãhãko] -
Montori khülo kh´ülua 11: [khýlua] -
Montori xabalía xabáli 12: [ʃaβáli] -
Montori ei¡erra ei¡érra 13: [ei̯ʒéRa] -
Mugerre nongotarra hazparne 1: [haspar̄ne] -
Mugerre urkooi urkooi 2: [ur̄kooi̯] -
Mugerre gorria gorri 3: [gor̄i] -
Mugerre ogibihikolore ogibihikolore 4: [oɣiβihikolore] -
Mugerre zuritagorri zuritagórri 5: [suritaɣór̄i] -
Mugerre zuritabeltz zuritabeltz 6: [suritaβelts] -
Mungia linda línda 1: [línda] -
Mungia paloma palóma 2: [palóma] -
Mungia txata txáta 3: [tʃáta] -
Mungia motxa mótxa 4: [mótʃa] -
Mungia gallarda gallárda 5: [gaʎár̄ða] -
Oderitz rubia rrúbia 1: [r̄úβia] -
Oderitz beltza béltzá 2: [béltsá] -
Oderitz adar tentte árrtentté 3: [ár̄tentté] -
Oderitz txuri txúrí 4: [tʃúrí] -
Oderitz gorri górrí 5: [gór̄í] -
Oderitz beute béute 6: [béute] -
Oiartzun arreo árrió 1: [ár̄ió] -
Oiartzun erko érkó 2: [ɛ́r̄kó] -
Oiartzun beltza béltza 3: [béltsa] -
Oiartzun poñttike póñttiké 4: [póɲttikə́] -
Oiartzun motxa mótxá 5: [mótʃá] -
Oiartzun luzia luzía 6: [lusía] -
Oiartzun anka andi ánkaundí 7: [áŋkau̯ndí] -
Oiartzun mona mónóna 8: [mónóna] -
Oiartzun gírgilló gírgilló 9: [gír̄ɣiʎó] -
Oiartzun gorria gorríya 10: [gor̄íǰa] -
Oiartzun nabarra nabárra 11: [naβár̄a] -
Oiartzun grisa grísá 12: [gríśá] -
Oiartzun tigre tígré 13: [tígr̄ɛ́] -
Oiartzun putantoni putántoní 14: [putántoní] -
Oiartzun beti susa betísusá 15: [βetíśuśá:] -
Oiartzun motxa motzáundí 16: [motsá:u̯ndí:] -
Oñati beizuria beisurixa 1: [bei̯śuriʃa] -
Oñati beigorria beigorrixa 2: [bei̯ɣor̄iʃa] -
Oñati adartxordoa adarrtxorrdua 3: [aðar̄tʃor̄dua] -
Oñati bei andi beiándixa 4: [bei̯ándiʃa] -
Ondarroa baltza baltza 1: [baltsa] -
Ondarroa txata txata 2: [tʃata] -
Ondarroa pinta pinta 3: [pinta] -
Ondarroa bonita bonita 4: [bonita] -
Ondarroa txiki txiki 5: [tʃiki] -
Ondarroa apala apala 6: [apala] -
Ondarroa arreo arrio 7: [ar̄io] -
Orexa xordoa xordoá 1: [ʃɔr̄doá] -
Orexa ankaluze ankáluzeá 2: [aŋkáluseá] -
Orexa txuria txúrié 3: [tʃúrié] -
Orexa belltxa belltxá 4: [beʎtʃá] -
Orexa bei grisa guébeigrisé 5: [gwéβei̯griśé] -
Orio arreo árrio 1: [ár̄io] -
Orio pinto pínto 2: [pínto] -
Orio gorria gorríya 3: [gor̄íǰa] -
Orozko pinta pínta 1: [pínta] -
Orozko gorri górri 2: [ɣór̄i] -
Orozko txiki txíki 3: [tʃíki] -
Otxandio txiki txiki 1: [tʃiki] -
Otxandio ispillu ispillu 2: [iśpiʎu] -
Otxandio txata txata 3: [tʃata] -
Pagola phaleta phaleta 1: [phaleta] -
Pagola xüta xüta 2: [ʃyta] -
Pagola khülo khülo 3: [khylo] -
Pagola gorria gorria 4: [gor̄ia] -
Pagola zuria xuia 5: [ʃuja] -
Pagola limuzina limuzina 6: [limuzina] -
Pagola morua morua 7: [morwa] -
Pagola etxalüz etxalüz 8: [etʃalys] -
Pasaia mora mórikó 1: [mórikó] -
Pasaia nongotarra érnaní 2: [ɛ́r̄naní] -
Pasaia pinta píntá 3: [píntá] -
Pasaia belltxa bélltxá 4: [béʎtʃá] -
Pasaia adar tentte addarrtentté 5: [addar̄tentté] -
Santa Grazi xabalía xabáli 1: [ʃaβáli] -
Santa Grazi bilandi bilándi 2: [bilándi] -
Santa Grazi gorristi gorrísti 3: [gor̄íśti] -
Santa Grazi arrosa arrósa 4: [ar̄óźa] -
Santa Grazi phaleta phaléta 5: [phaléta] -
Santa Grazi gorria gorría 8: [gor̄ía] -
Santa Grazi ei¡erra ei¡érra 9: [ei̯ʒér̄a] -
Santa Grazi buketa buketa 10: [buketa] -
Sara nongotarra bergára 1: [ber̄ɣára] -
Sara baxkirri baxkírri 2: [baʃkír̄i] -
Sara beltxa béltxa 3: [béltʃa] -
Sara móntegü mónteg´ü 4: [mónteɣý] -
Sara katxo kátxo 5: [kátʃo] -
Sara bixia bixía 6: [biʃía] -
Sara zantáko zantáko 7: [santáko] -
Senpere gorri gorrí 1: [goRí] -
Senpere katxo katxó 2: [katʃó] -
Senpere muturbeltz muturbéltz 3: [mutuRβélts] -
Senpere beltza beltzá 4: [beltsá] -
Senpere nongotarra saratárra 5: [śaratáRa] -
Sohüta gorria gorría 1: [gor̄ía] -
Sohüta zuria xuia 2: [ʃuia] -
Sohüta handia handía 3: [handía] -
Sohüta txiki txipía 4: [tʃipía] -
Sohüta khülo k´ülo 5: [kýlo] -
Sohüta phaleta phaleta 6: [phaleta] -
Sohüta arrosa arrósa 7: [ar̄óźa] -
Sohüta küküsua küküsúa 8: [kykyśúa] -
Sohüta huxeta h´ütxet 9: [hýtʃet] -
Sondika noble noble 1: [noble] -
Sondika pinta pinta 2: [pinta] -
Sondika txata txata 3: [tʃata] -
Sondika apala apala 4: [apala] -
Sondika gorria gorri 5: [gor̄i] -
Suarbe mutur txuria muturrtxuríe 1: [mutur̄tʃuríe] -
Suarbe flaka fláka 2: [fláka] -
Suarbe ramona rramóna 3: [r̄amóna] -
Suarbe beltza béltza 4: [béltsa] -
Suarbe gorrie gorríe 5: [gor̄íe] -
Sunbilla katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Sunbilla motxa móxo 2: [móʃo] -
Sunbilla katalina katalína 3: [katalína] -
Sunbilla nabarra nabárra 4: [naβár̄a] -
Sunbilla lexo léxo 5: [léʃo] -
Tolosa mora morikó 1: [morikó] -
Tolosa arreo árreó 2: [ár̄ɛó] -
Tolosa eulojio eulójio 3: [eu̯lóxjo] -
Tolosa zuria béizuríyá 4: [béi̯suríǰá] -
Tolosa belltxa belltxá 5: [beʎtʃá] -
Tolosa beimotza béimotzá 6: [béi̯motsá] -
Tolosa adar zabala árrtzabalá 7: [á:r̄tsaβalá] -
Uharte Garazi gorria górria 1: [gór̄ia] -
Uharte Garazi xuria xúria 2: [ʃúria] -
Uharte Garazi adar áddarr 3: [áddar̄] -
Uharte Garazi nongotarra kánttábre 4: [kánttáβre] -
Uharte Garazi petótei petótei 5: [petótei̯] -
Uharte Garazi nongotarra esténtzubí 6: [eśténtsuβí] -
Uharte Garazi katxo kátxo 7: [kátʃo] -
Urdiain motxa mótza 1: [mótsa] -
Urdiain gorria gorríya 2: [gor̄íǰa] -
Urdiain txata txáta 3: [tʃáta] -
Urdiain urdina urdína 4: [ur̄ðína] -
Urdiñarbe anddere anddéia 1: [anddéja] -
Urdiñarbe txüta tx´üta 2: [tʃýta] -
Urdiñarbe gorria gorría 3: [gor̄ía] -
Urdiñarbe gorrintxa gorrintxa 4: [gor̄intʃa] -
Urdiñarbe ivon ivona 5: [ivona] -
Urdiñarbe ivon ivon 6: [ivon] -
Urdiñarbe adar motz adarmutza 7: [aðar̄mutsa] -
Urdiñarbe anddere anddee 8: [anddee] -
Urdiñarbe zuria xuia 9: [ʃui̯a] -
Urdiñarbe txüta tx´üta 10: [tʃýta] -
Urdiñarbe phaleta pháleta 11: [pháleta] -
Urdiñarbe mantsua mantsúa 12: [mantśúa] -
Urdiñarbe khülo khülúa 13: [khylúa] -
Urketa flérret flérret 1: [flœ́Ret] -
Urketa zuria zúria 2: [súria] -
Urketa palum pálum 3: [pálum] -
Urketa nongotarra héleta 4: [héleta] -
Urketa marti márti 5: [máRti] -
Urketa yoan yóan 6: [ǰóan] -
Urretxu nati náti 1: [náti] -
Urretxu tripotx trípotx 2: [trípotʃ] -
Urretxu guapa guápa 3: [gwápa] -
Ürrüstoi bigaxui bigaxui 1: [biɣaʃui] -
Ürrüstoi gorria gorri 2: [gor̄i] -
Ürrüstoi zuria xui 3: [ʃui] -
Ürrüstoi xuan xuan 4: [ʃuan] -
Ürrüstoi marti márti 5: [már̄ti] -
Ürrüstoi bixa bíxa 6: [bíʃa] -
Ürrüstoi anddere andeia 7: [andeja] -
Ürrüstoi xabal xabal 8: [ʃaβal] -
Uztaritze katxo katxó 1: [katʃó] -
Uztaritze zabala zabalá 2: [saβalá] -
Uztaritze panpiná pámpiná 3: [pámpiná] -
Uztaritze gorria górria 4: [góRia] -
Uztaritze beixuria beíxuriá 5: [beíʃuriá] -
Uztaritze muxolin muxólin 6: [muʃólin] -
Zaratamo motxa mótxa 1: [mótʃa] -
Zaratamo motxa motxíño 1: [motʃíɲo] -
Zaratamo txokólo txokólo 2: [tʃokólo] -
Zaratamo apala apálá 3: [apálá] -
Zaratamo pinta pinta 4: [pinta] -
Zaratamo suisa suísa 5: [śwíśa] -
Zeanuri pardo pardo 1: [par̄ðo] -
Zeanuri txuri txuri 2: [tʃuri] -
Zeberio pinta pinta 1: [pinta] -
Zeberio gorria gorri 2: [gor̄i] -
Zeberio mora mora 3: [mora] -
Zeberio galinda galinda 4: [galinda] -
Zegama txordo txordó 1: [tʃor̄dó] -
Zegama noble noblé 2: [noβlé] -
Zilbeti beltza béltza 1: [béltsa] -
Zilbeti gorria górrie 2: [gór̄ie] -
Zilbeti zuria txúrie 3: [tʃúrie] -
Zilbeti margarita margaríta 4: [mar̄ɣaríta] -
Zilbeti tuerta tuérta 5: [twér̄ta] -
Zilbeti okerra okérra 6: [okér̄a] -
Zilbeti aundia áundie 7: [áu̯ndie] -
Zilbeti txarra txárra 8: [tʃár̄a] -
Zollo (Arrankudiaga) gorria gorri 1: [gor̄i] -
Zollo (Arrankudiaga) pinta pinta 2: [pinta] -
Zollo (Arrankudiaga) txata txata 3: [tʃata] -
Zollo (Arrankudiaga) pinto pintagorri 4: [pintaɣor̄i] -
Zollo (Arrankudiaga) baltza baltza 5: [baltsa] -
Zollo (Arrankudiaga) txiki txikita 6: [tʃikita] -
Zornotza txiki txikita 1: [tʃikita] -
Zornotza txata txata 2: [tʃata] -
Zornotza gallarda gallarda 3: [gaʎar̄ða] -
Zugarramurdi zuria xurí 1: [ʃurí] -
Zugarramurdi gorria gorría 2: [gor̄ía] -
Zugarramurdi pinttoa pinttóa 3: [pinttóa] -
Zugarramurdi beltza béltza 4: [béltsa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper