Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

210 emaitza 625 bilaketarentzat

625: pezuña / sabot / hoof

  • Gaia: Etxabereak: behiak
  • Galdera (es): pezuña
  • Galdera (fr): sabot
  • Galdera (en): hoof
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta atzazkal atzázkalá 1: [atsáskalá] -
Ahetze beatz beatzá 1: [beatsá] -
Ahetze aztapar aztapár 1: [astapáR] -
Aia azkazal azkázal 1: [askásal] -
Aldude azazkal azazkál 1: [asaskál] -
Aldude aztapar aztapár 2: [astapár̄] -
Alkotz azazkal azázkalá 1: [asáskalá] -
Altzai azüzkülü azüzk'ülü 1: [asyskýly] -
Altzai zabo zábo 2: [sáβo] -
Altzürükü aztapar aztápar 1: [astápar̄] -
Amezketa askazal askazál 1: [aśkasál] -
Andoain azkazal azkazál 1: [askasál] -
Aniz azazkal azázkal 1: [asáskal] -
Aniz kasko kaskó 2: [kaśkó] -
Aramaio apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Aramaio kasku kásku 1: [káśku] -
Araotz (Oñati) kasko kásko 1: [káśko] -
Araotz (Oñati) asaskal asáskal 3: [aśáśkal] -
Arbizu azkazkal azkázkal 1: [askáskal] -
Arboti beatz behátza 2: [behátsa] -
Arboti aztapar áztapar 3: [ástapar̄] -
Armendaritze aztapar aztapár 2: [astapáR] -
Arnegi aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Arrangoitze beatz berátz 1: [βeráts] -
Arrangoitze aztapar aztápar 2: [astápaR] -
Arrasate apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Arrasate asaskal asáskal 2: [aśáśkal] -
Arrazola (Atxondo) apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Arrazola (Atxondo) kasko kásko 1: [káśko] -
Arrieta apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Arroa (Zestoa) askazal askázal 1: [aśkásal] -
Arroa (Zestoa) pelu pelú 2: [pelú] -
Arroa (Zestoa) kasku kaskú 3: [kaśkú] -
Arrueta aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Arrueta beatz beatzá 1: [beatsá] -
Asteasu azkazal azkazál 1: [askasál] -
Ataun azkazal azkazál 1: [askasál] -
Azkaine beatz beátza 1: [beátsa] -
Azkoitia azkazkal azkázkal 1: [askáskal] -
Azkoitia kasku kásku 2: [káśku] -
Azpeitia azkazal azkázal 1: [askásal] -
Baigorri azazkal azazkal 1: [asaskal] -
Bakio apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Bakio kasku kásku 1: [káśku] -
Bardoze aztapar áztapar 1: [ástapar̄] -
Barkoxe azüzkülü azüzk'ülü 1: [asyskýly] -
Beasain kasko kásko 1: [káśko] -
Beasain azkazal azkázal 2: [askásal] -
Behorlegi aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Beizama azkazal azkázál 1: [askásál] -
Beizama kasko kaskó 2: [kaśkó] -
Bergara ankakasku ankákásku 1: [aŋkákáśku] -
Bermeo apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Berriz apatx apátx 1: [apátʃ] -
Beruete azkezal ázkezál 1: [áskesál] -
Beruete kasko káskó 5: [káśkó] -
Beskoitze aztapar aztápar 1: [astápaR] -
Bidarrai pata patá 1: [patá] -
Bolibar apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Busturia apatx apátx 1: [apátʃ] -
Deba pelo pélo 1: [pélo] -
Deba askaskal askáskal 1: [aśkáśkal] -
Dima apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Domintxaine aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Donamaria atzazkal azázkela 1: [asáskəla] -
Donibane Lohizune beatz beátz 1: [βeáts] -
Donostia azkazal azkázal 1: [askásal] -
Dorrao / Torrano kasko kásko 1: [káśko] -
Eibar pelu pélu 1: [pélu] -
Elantxobe apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Elantxobe kasko kásko 1: [káśko] -
Elduain azkazal azkázál 1: [askásál] -
Elgoibar pelo pélo 1: [pélo] -
Elorrio apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Erratzu azazkal azazkal 1: [asaskal] -
Errezil azkazal azkázal 1: [askásal] -
Errezil ankazapata ankázapatá 2: [aŋkásapatá] -
Errezil ankakasku ankákaskó 3: [aŋkákaśkó] -
Errigoiti apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Eskiula aztapar haztapár 1: [hastapár̄] -
Eskiula aztapar aztapar 2: [astapar̄] -
Etxalar atzazkal atzázkala 1: [atsáskala] -
Etxalar kasko káskua 2: [káśkua] -
Etxalar azkazkla azkázkla 3: [askáskla] -
Etxalar azkazkla azkázkela 4: [askáskəla] -
Etxaleku pata pátá 1: [pátá] -
Etxaleku azazkal azázkalá 1: [asáskalá] -
Etxarri (Larraun) azkezal ázkezál 1: [áskesál] -
Etxarri (Larraun) kasko kaskó 1: [kaśkó] -
Etxebarri apatz apátz 1: [apáts] -
Etxebarri kasko kásko 2: [káśko] -
Etxebarria apatx apátx 1: [apátʃ] -
Eugi azazkal azázkal 1: [asáskal] -
Ezkio-Itsaso tako takó 1: [takó] -
Ezkio-Itsaso azkazal azkázal 2: [askásal] -
Ezkurra azkazal azkazál 1: [askasál] -
Ezterenzubi aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Gaintza azkazal azkázál 1: [askásál] -
Gamarte pata pátak 1: [pátak] -
Gamarte aztapar aztapár 2: [astapár̄] -
Gamiz-Fika apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Garrüze aztapar aztaparrá 1: [astapaRá] -
Garrüze ehazkulu eházkulia 1: [eháskulia] -
Getaria pelo pélo 1: [pélo] -
Getaria azkazal azkazál 1: [askasál] -
Getxo apatx apátx 1: [apátʃ] -
Getxo kasku kásku 2: [káśku] -
Gizaburuaga apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Goizueta azkazal azkázál 1: [askásál] -
Hazparne aztapar aztapár 1: [astapáR] -
Hendaia beatz beátz 1: [beáts] -
Hendaia aztapar átzapar 1: [átsapar̄] -
Hendaia ezkazkal ezkázkal 2: [ɛskáskal] -
Hernani azkazal azkázal 2: [askásal] -
Hondarribia askasal askasal 1: [aśkaśal] -
Ibarruri (Muxika) apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Ibarruri (Muxika) kasku káxku 1: [káʃku] -
Igoa azazkal ázazkál 1: [ásaskál] -
Ikaztegieta azkazal azkázal 1: [askásal] -
Irisarri aztapar aztápar 1: [astápaR] -
Itsasu beatz behátz 1: [beháts] -
Izturitze aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Jaurrieta azazkal azazkál 1: [asaskál] -
Jutsi aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Kortezubi apatx apátx 1: [apátʃ] -
Kortezubi kasko kásko 1: [káśko] -
Landibarre azazkulu azazkúlu 1: [asaskúlu] -
Larrabetzu apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Larraine azüzkülü azüzk'ülü 1: [asyskýly] -
Larraine aztapar aztapar 1: [astapar̄] -
Larraine aztapar áztapár 2: [ástapár̄] -
Larzabale ezkalapoin ezkalapóin 1: [eskalapói̯n] -
Lasarte-Oria azkazal azkázal 1: [askásal] -
Laukiz kasku kásku 1: [káśku] -
Laukiz apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Legazpi azkazal azkázal 1: [askásal] -
Leintz Gatzaga bei-apatx beiápatx 1: [βei̯ápatʃ] -
Leioa kasku kásku 1: [káśku] -
Leioa apatx apatx 1: [apatʃ] -
Leitza azkazal azkazál 1: [askasál] -
Lekaroz kallu kállu 1: [káʎu] -
Lekeitio apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Lemoa kasku kásku 1: [káśku] -
Lemoa apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Lemoiz apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Lemoiz kasku kásku 2: [káśku] -
Luzaide / Valcarlos azazkal azazkál 1: [asaskál] -
Makea beatz beátz 1: [βeáts] -
Makea aztapar áztapar 2: [ástapar̄] -
Makea pata patá 3: [patá] -
Mañaria apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Mendaro pelo peló 2: [peló] -
Mendata apatx apátx 1: [apátʃ] -
Mendata kasku kásku 1: [káśku] -
Mezkiritz azazkal azazkál 1: [asaskál] -
Montori aztapar áztapárra 1: [ástapáRa] -
Montori azüzkülü azüzk'ülü 1: [asyskýly] -
Mugerre beatz behatz 1: [behats] -
Mungia apatx ápatxa 1: [ápatʃa] -
Oderitz azazkal ázazkál 1: [ásaskál] -
Oderitz kasko kaskó 2: [kaśkó] -
Oiartzun ezkazal ezkázál 1: [eskásál] -
Oiartzun askazal askázál 3: [aśkásál] -
Oñati kasku kásku 1: [káśku] -
Oñati asaskal asáskal 2: [aśáśkal] -
Ondarroa pelu pélu 1: [pélu] -
Ondarroa apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Orexa pelo pélo 1: [pélo] -
Orexa azkazal azkázal 1: [askásal] -
Orio azkazal azkazál 1: [askasál] -
Orozko apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Orozko kasku kásku 2: [káśku] -
Otxandio orkatilla órkatilla 1: [ór̄katiʎa] -
Otxandio apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Pagola aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Pasaia azkazal azkázál 1: [askásál] -
Santa Grazi azüzkülü azüzk'ülia 2: [asyskýlja] -
Sara beatz beátz 1: [βeáts] -
Senpere beatz beátz 1: [βeáts] -
Senpere aztapar aztápar 1: [astápaR] -
Sohüta azüzkülü azüzk'ülü 1: [asyskýly] -
Sondika apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Sondika kasku kásku 1: [káśku] -
Suarbe azazkal azázkal 1: [asáskal] -
Suarbe kasko kásko 1: [káśko] -
Suarbe pezuñe pezúñe 2: [pesúɲe] -
Sunbilla azazkal azázkala 1: [asáskala] -
Tolosa azkazal azkázál 1: [askásál] -
Uharte Garazi azazkal azazkál 1: [asaskál] -
Urdiain azkazal azkázal 1: [askásal] -
Urdiñarbe aztapar aztapár 1: [astapár̄] -
Urketa aztapar aztáparrak 1: [astápaRak] -
Urretxu kasku kaskú 1: [kaśkú] -
Urretxu azkazkal azkázkal 2: [askáskal] -
Urretxu azazkal azázkal 3: [asáskal] -
Ürrüstoi aztapar aztápar 1: [astápar̄] -
Ürrüstoi azüzkülü azüzkülü 2: [asyskyly] -
Uztaritze aztapar aztápar 1: [astápaR] -
Zaratamo apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Zeanuri apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Zeberio apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Zeberio kasku kasku 2: [kaśku] -
Zegama azkazal azkazál 1: [askasál] -
Zegama kasko kaskó 1: [kaśkó] -
Zilbeti azazkal azazkál 1: [asaskál] -
Zollo (Arrankudiaga) apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Zollo (Arrankudiaga) kasku kásku 1: [káśku] -
Zornotza apatx ápatx 1: [ápatʃ] -
Zornotza kasku kásku 1: [káśku] -
Zugarramurdi azkazal azkazál 1: [askasál] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper