Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

238 emaitza 382 bilaketarentzat

382: río / rivière / river

  • Gaia: Ibaia
  • Galdera (es): río
  • Galdera (fr): rivière
  • Galdera (en): river
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ugalde ugálde 1: [uɣálde] -
Ahetze erribera erribéra 1: [eRiβéra] -
Ahetze urandi urándi 1: [urándi] -
Aia ibai ibái 1: [iβái̯] -
Aia erriyo erriyó 2: [ɛr̄iǰó] -
Aldude uraundi uráundi 1: [uráu̯ndi] -
Alkotz ugelde ugéldia 1: [uɣéldja] -
Alkotz ugalde ugáldea 2: [uɣáldea] -
Alkotz erreka erréka 3: [er̄éka] -
Altzai erreka erréka 1: [er̄éka] -
Altzai ühaitz üháitz 2: [yhái̯ts] -
Altzürükü hurtxipi hurtxipi 1: [hur̄tʃipi] -
Altzürükü erreka erréka 2: [er̄éka] -
Altzürükü ühaitza üháitza 3: [yhái̯tsa] -
Altzürükü üheitz ühéitz 4: [yhéi̯ts] -
Amezketa erreka erréka 1: [ɛr̄ɛ́ka] -
Andoain erriyo érriyó 1: [ɛ́r̄iǰó] -
Aniz erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Aniz ubelde úbeldé 2: [úβeldé] -
Aramaio erreka erréka 1: [er̄éka] -
Araotz (Oñati) erreka erréka 1: [er̄éka] -
Arbizu uelde ueldé 1: [ueldé] -
Arbizu ugalde ugáldetík 3: [uɣáldetík] -
Arboti erreka erreka 1: [er̄eka] -
Arboti urhandi urhándi 3: [urhándi] -
Armendaritze erreka erréka 1: [er̄éka] -
Armendaritze urhaundi urháundi 2: [urháu̯ndi] -
Arnegi erreka erreká 1: [er̄eká] -
Arnegi hur aundi húr áundi 2: [húr áu̯ndi] -
Arrangoitze urerreka úrerréka 1: [úreRéka] -
Arrangoitze urandi úrandi 2: [úrandi] -
Arrasate erreka erréka 1: [er̄éka] -
Arrazola (Atxondo) erreka erréka 1: [er̄éka] -
Arrieta erreka erréka 1: [er̄éka] -
Arroa (Zestoa) ibai ibái 1: [iβái̯] -
Arrueta hur húr 1: [húr̄] -
Arrueta hurhandi hurhándi 2: [hurhándi] -
Arrueta erreka érreka 3: [ér̄eka] -
Asteasu ibai ibái 1: [iβái̯] -
Asteasu erriyo erríyo 1: [ɛr̄íǰo] -
Ataun ibai íbai 1: [íβai̯] -
Ataun erreka erréka 2: [ɛr̄ɛ́ka] -
Azkaine erreka erreka 1: [eReka] -
Azkaine arribera arribera 2: [aRiβera] -
Azkoitia ibei íbei 1: [íβei̯] -
Azpeitia ibai ibái 1: [iβái̯] -
Azpeitia ibei ibéi 2: [iβéi̯] -
Baigorri erreka erreka 1: [eReka] -
Baigorri urhaundi urhaundia 2: [urhau̯ndia] -
Baigorri urerreka urerreka 3: [ureReka] -
Bakio erreka erréka 1: [er̄éka] -
Bakio erri¡o errí¡o 2: [er̄íʒo] -
Bardoze urhandi urhándia 2: [urhándia] -
Bardoze hur hur 4: [hur̄] -
Bardoze erreka erréka 5: [er̄éka] -
Bardoze errepia errépia 6: [er̄épia] -
Barkoxe errekahandi errekahándi 1: [er̄ekahándi] -
Barkoxe ühaitz üháitz 2: [yhái̯ts] -
Bastida ur ur 1: [ur̄] -
Bastida arroila arróila 2: [aRói̯la] -
Beasain ibai íbai 1: [íβai̯] -
Behorlegi hurerreka hurerréka 1: [hurɛr̄éka] -
Behorlegi huraundia huráundia 2: [huráu̯ndia] -
Beizama ibai ibái 1: [iβái̯] -
Bergara erreka erréka 1: [er̄éka] -
Bergara ibai íbai 1: [íβai̯] -
Bermeo erreka erréka 1: [er̄éka] -
Berriz erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Beruete erreka erreká 1: [er̄eká] -
Beruete ibai ibái 1: [iβái̯] -
Beruete ualde úaldé 2: [úaldé] -
Beskoitze uarla uárla 1: [uáRla] -
Beskoitze urarla urárla 2: [urár̄la] -
Beskoitze uharla uhárla 3: [uháRla] -
Beskoitze arla árla 4: [áRla] -
Beskoitze urandi urandía 5: [urandía] -
Beskoitze erreka erréka 6: [eRéka] -
Bidarrai uraundi uraundí 1: [urau̯ndí] -
Bolibar erreka erréka 1: [er̄éka] -
Busturia erreka erréka 1: [er̄éka] -
Deba errixo erríxo 1: [ɛr̄íʃo] -
Deba ibai íbai 1: [íβai̯] -
Deba erreka erréka 2: [ɛr̄ɛ́ka] -
Dima erreka erréka 1: [er̄éka] -
Domintxaine hur handi húr hándia 1: [húr hándia] -
Donamaria ugalde ugálde 1: [uɣálde] -
Donibane Lohizune urerreka urerréka 1: [ureRéka] -
Donibane Lohizune arribera arríbera 2: [aRíβera] -
Donostia erriyo érriyo 1: [ér̄iǰo] -
Donostia erreka érreka 2: [ér̄eka] -
Dorrao / Torrano ubelde ubélde 1: [uβɛ́lde] -
Eibar erreka erréka 1: [er̄éka] -
Elantxobe erri¡o errí¡o 1: [er̄íʒo] -
Elantxobe erreka erréka 1: [er̄éka] -
Elduain erreka erréká 1: [ɛr̄ɛ́ká] -
Elduain ibai íbái 2: [íβái̯] -
Elgoibar ibei ibei 1: [iβei̯] -
Elorrio erreka erréka 1: [er̄éka] -
Erratzu erreka érreka 1: [ɛ́r̄eka] -
Errezil ibai ibái 1: [iβái̯] -
Errigoiti erreka erréka 1: [er̄éka] -
Errigoiti ibai íbai 1: [íβai̯] -
Eskiula erreka erreka 1: [er̄eka] -
Eskiula ühaitz üháitz 2: [yhái̯ts] -
Eskiula hurerreka húrerréka 3: [húrer̄éka] -
Etxalar erreka erréka 1: [ɛr̄ɛ́ka] -
Etxalar errekaundi errékaundíya 2: [ɛr̄ɛ́kandíǰa] -
Etxalar uraundi úraundíya 3: [úrau̯ndíǰa] -
Etxalar ibai ibáya 4: [iβáǰa] -
Etxaleku erreka érreká 1: [ér̄eká] -
Etxarri (Larraun) erreka érreká 1: [ér̄eká] -
Etxebarri erreka erréka 1: [er̄éka] -
Etxebarri ibai ibai 1: [iβai̯] -
Etxebarria erreka erréka 1: [er̄éka] -
Eugi uelde uélde 1: [uélde] -
Eugi ubelde ubéldiá 2: [uβéldiá] -
Ezkio-Itsaso ibai ibái 1: [iβái̯] -
Ezkurra erreka erreká 1: [ɛr̄eká] -
Ezterenzubi erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ezterenzubi urhaundi urháundi 2: [urháu̯ndi] -
Ezterenzubi ur ur 4: [ur̄] -
Gaintza erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Gamarte erreka erréka 1: [er̄éka] -
Gamarte urerreka urerréka 2: [urer̄éka] -
Gamiz-Fika erreka erréka 1: [er̄éka] -
Gamiz-Fika ibai íbai 1: [íβai̯] -
Garrüze urraundi urráundi 1: [ur̄áu̯ndi] -
Getaria erri¡o érri¡o 1: [ér̄iʒo] -
Getxo erreka erréka 1: [er̄éka] -
Gizaburuaga erreka erréka 1: [er̄éka] -
Goizueta erreka érreká 1: [ɛ́r̄ɛká] -
Goizueta ibai íbai 3: [íβai̯] -
Hazparne erreka erréka 1: [eRéka] -
Hendaia urrerreke úrrerréke 1: [úReRékø] -
Hendaia urrerreka úrrerreká 2: [úReReká] -
Hernani erriyo érriyo 1: [ér̄iǰo] -
Hernani erreka érreka 2: [ér̄eka] -
Hondarribia erriyo erriyo 1: [er̄iǰo] -
Hondarribia erreka erréka 2: [er̄éka] -
Hondarribia ibai ibái 3: [iβái̯] -
Ibarruri (Muxika) erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Igoa erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Igoa ualde úaldé 1: [úaldé] -
Ikaztegieta erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ikaztegieta ibai ibaiye 2: [iβai̯ǰe] -
Irisarri erreka erréka 1: [eRéka] -
Irisarri uraundi úraundí 1: [úrau̯ndí] -
Itsasu erreka erréka 1: [er̄éka] -
Itsasu urandi urándi 1: [urándi] -
Izturitze urhandi urhandí 1: [urhandí] -
Izturitze erreka erreká 2: [er̄eká] -
Jaurrieta ugalde ugálde 1: [uɣálde] -
Jutsi erreka erreka 1: [er̄eka] -
Jutsi uhaitz uhaitz 2: [uhai̯ts] -
Kortezubi erreka erréka 1: [er̄éka] -
Landibarre erreka erréka 1: [er̄éka] -
Larrabetzu erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Larrabetzu ibai íbai 2: [íβai̯] -
Larraine ühaitz üháitz 1: [yhái̯ts] -
Larzabale urhaitz urhaitz 1: [urhai̯ts] -
Larzabale urerreka urerreka 2: [urer̄eka] -
Larzabale uhaitx uháitxian 3: [uhái̯tʃian] -
Lasarte-Oria erriyo érriyo 1: [ér̄iǰo] -
Laukiz erreka erréka 1: [er̄éka] -
Legazpi erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Leintz Gatzaga erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Leioa erreka erréka 1: [er̄éka] -
Leitza erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Lekaroz ubelde ubélde 1: [uβélde] -
Lekaroz erreka erréka 2: [ɛr̄éka] -
Lekeitio erri¡o errí¡o 1: [er̄íʒo] -
Lemoa erreka erréka 1: [er̄éka] -
Lemoiz erreka erréka 1: [er̄éka] -
Luzaide / Valcarlos erreka erréka 1: [er̄éka] -
Luzaide / Valcarlos huraundi húráundi 2: [húráu̯ndi] -
Makea urandi urándi 1: [urándi] -
Mañaria erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Mendaro ibai ibái 2: [iβái̯] -
Mendaro ibei ibéi 3: [iβéi̯] -
Mendata erreka erréka 1: [er̄éka] -
Mezkiritz ugelde ugélde 1: [uɣélde] -
Montori erreka erréka 1: [er̄éka] -
Montori ühaitz üháitz 2: [yhái̯ts] -
Mugerre urrarla urrarla 1: [ur̄ar̄la] -
Mugerre urrerreka urrerreka 1: [ur̄er̄eka] -
Mugerre itxasadar itxasadar 2: [itʃaśaðar̄] -
Mugerre urhandi urhandia 3: [ur̄handia] -
Mungia erreka erréka 1: [er̄éka] -
Mungia ibai íbai 1: [íβai̯] -
Oderitz ubalde úbaldé 1: [úβaldé] -
Oderitz ugalde ugálde 2: [uɣálde] -
Oiartzun irriyo írriyo 1: [ír̄iǰo] -
Oiartzun erreka érreka 2: [ɛ́r̄ɛka] -
Oiartzun ibai ibái 3: [iβái̯] -
Oñati erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ondarroa erri¡o érri¡o 1: [ér̄iʒo] -
Ondarroa erreka erréka 2: [er̄éka] -
Orexa erreka erréka 1: [ɛr̄ɛ́ka] -
Orio erriyo erriyó 1: [er̄iǰó] -
Orio ibai íbayá 1: [íbaǰá] -
Orozko erreka erréka 1: [er̄éka] -
Orozko ibai íbai 1: [íβai̯] -
Otxandio erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Pagola ühaitz üháitz 1: [yhái̯ts] -
Pagola erreka erréka 2: [er̄éka] -
Pagola itsasadar itsasadárra 3: [itśaśaðár̄a] -
Pasaia irriyo írríyó 1: [ír̄íǰó] -
Santa Grazi ühaitz üháitz 1: [yhái̯ts] -
Sara uraerreka úraerréka 1: [úraer̄éka] -
Sara uraundi úraundí 2: [úrau̯ndí] -
Senpere erreka erréka 1: [eRéka] -
Senpere uraundi uráundi 2: [uráu̯ndi] -
Sohüta ühaitz/üheitz ühaitz/üheitz 1: [yhại̯ts] -
Sohüta erreka erreka 2: [er̄eka] -
Sohüta üheitz ühéitz 3: [yhéi̯ts] -
Sondika erreka erréka 1: [er̄éka] -
Suarbe erreka erreká 2: [ɛr̄ɛká] -
Sunbilla ugalde ugálde 1: [uɣálde] -
Tolosa ibai ibái 1: [iβái̯] -
Uharte Garazi uraundi úraundí 1: [úrau̯ndí] -
Urdiain ibei ibéi 1: [iβéi̯] -
Urdiñarbe üheitz ühéitz 1: [yhéi̯ts] -
Urketa arla árla 1: [áRla] -
Urretxu ibai ibái 1: [iβái̯] -
Ürrüstoi itsasadar itsasádar 2: [itśaśáðar̄] -
Ürrüstoi erreka erréka 3: [er̄éka] -
Uztaritze uraundi uráundi 1: [uráu̯ndi] -
Zaratamo erreka érreká 1: [ér̄eká] -
Zaratamo ibai íbai 2: [íβai̯] -
Zeanuri erreka erréka 1: [er̄éka] -
Zeberio erreka erréka 1: [er̄éka] -
Zegama ibai ibái 1: [iβái̯] -
Zilbeti ugelde ugélde 2: [uɣélde] -
Zollo (Arrankudiaga) erreka érreka 1: [ér̄eka] -
Zollo (Arrankudiaga) ibai íbai 1: [íβai̯] -
Zornotza erreka erréka 1: [er̄éka] -
Zugarramurdi erreka aundi erréka aundía 1: [er̄éka au̯ndía] -
Zugarramurdi uraundi úraundía 2: [úrau̯ndía] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper