Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

267 emaitza 331 bilaketarentzat

331: poco a poco / peu à peu / gently

  • Gaia: Eguna
  • Galdera (es): poco a poco
  • Galdera (fr): peu à peu
  • Galdera (en): gently
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta emeki-emeki eméki-emékia 1: [emékj emékja] -
Ahetze pittaka-pittaka píttaka-píttaká 1: [píttaka píttaká] -
Ahetze emeki-emeki eméki-emekí 2: [eméki emekí] -
Aia pixkana-pixkana píxkana-píxkana 1: [píʃkana píʃkana] -
Aia poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Aldude emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Aldude polliki-polliki pollíki-pollíki 2: [poʎíki poʎíki] -
Alkotz pixke-pixke píxke píxke 1: [píʃke píʃke] -
Alkotz polliki-polliki pollíki-pollíki 2: [poʎíki poʎíki] -
Alkotz emeki-emeki eméki-eméki 3: [emékj eméki] -
Altzai emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Altzai baratxe-baratxe baz-bátxa 1: [bazbátʃa] -
Altzai emekiñi-emekiñi emekiñí-emekiñí 2: [emekiɲí emekiɲí] -
Altzürükü baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃ bátʃa] -
Altzürükü emeki-emeki eméki 1: [eméki] -
Altzürükü baratxe-baratxe batx batx 2: [ba:tʃ batʃ] -
Altzürükü ei¡erki ei¡erki 3: [ei̯ʒer̄ki] -
Amezketa pixkana-pixkana píxkuana-pixkuaná 1: [píʃkwana piʃkwaná] -
Andoain pixkana-pixkana píxkánam pískanán 1: [píʃkánam píśkanán] -
Aniz pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Aramaio apurken-apurken apúrke-apúrken 1: [apúr̄ke apúr̄ken] -
Araotz (Oñati) poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Araotz (Oñati) taka-taka táka-táka 5: [táka táka] -
Araotz (Oñati) pitinka pitínka-pitínka 6: [pitíŋka pitíŋka] -
Arbizu geldi-geldi géldi-geldí 1: [géldi ɣeldí] -
Arbizu pixkaka-pixkaka pixkáka-pixkaká 2: [piʃkáka piʃkaká] -
Arboti emeki-emeki émeki-émeki 1: [émeki émeki] -
Armendaritze emeki-emeki émeki-emekí 1: [émekj emekí] -
Arnegi emeki-emeki eméki-emekí 2: [eméki emekí] -
Arrangoitze emeki-emeki emekí-eméki 1: [emekí eméki] -
Arrangoitze baratxe-baratxe barátxe-baratxé 1: [barátʃe βaratʃé] -
Arrasate apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Arrasate pittika-pittika pittíka-pittíka 1: [pittíka pittíka] -
Arrazola (Atxondo) apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Arrieta geldiro-geldiro geldiró geldíro 1: [geldiró ɣeldíro] -
Arrieta pittika-pittika pittíka-pittíka 1: [pittíka pittíka] -
Arroa (Zestoa) pixkaka-pixkaka píxkaka 1: [píʃkaka] -
Arrueta emeki-emeki émeki-émeki 1: [émeki-émeki] -
Asteasu pixkana-pixkana píxkana-píxkaná 1: [píʃkana píʃkaná] -
Ataun pixkaka-pixkaka píxkaka píxkaká 1: [píʃkaka píʃkaká:] -
Azkaine baratxe-baratxe batxe-batxe 1: [batʃe batʃe] -
Azkoitia pixkana-pixkana píxkaná-píxkaná 1: [píʃkaná píʃkaná] -
Azkoitia poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Azpeitia pixkana-pixkana píxkaná píxkaná 1: [píʃkaná píʃkaná] -
Baigorri emeki-emeki emeki-emeki 1: [emeki emeki] -
Baigorri guttika-guttika guttika-guttika 2: [guttika guttika] -
Baigorri pittaka-pittaka pittaka-pittaka 5: [pittaka pittaka] -
Bakio apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Bardoze emeki-emeki émeki-émeki 3: [émeki émeki] -
Bardoze emeki-emeki émeki 4: [émeki] -
Barkoxe emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Bastida poxikaka poxikaka 1: [poʃikaka] -
Bastida polliki-polliki pollíki 1: [poʎíki] -
Bastida ttipi-ttipika ttipi-ttipika 2: [ttipi ttipika] -
Beasain aldiko pixkat aldíko pixkát 1: [aldíko piʃkát] -
Behorlegi puxkaka-puxkaka puxká-puxká 1: [puʃká puʃká] -
Behorlegi baratxe-baratxe baáx-batxá 1: [baáʃ βatʃá] -
Behorlegi polliki-polliki pullíki-pullikí 2: [puʎíki puʎikí] -
Beizama pixkana-pixkana píxkana pixkaná 1: [píʃkana piʃkaná:] -
Beizama polliki-polliki pollíki pollíki 1: [poʎíki poʎíki:] -
Beizama pixkanaka-pixkanaka píxkanaká píxkanaká 2: [píʃkanaká píʃkanaká:] -
Bergara poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Bergara pitinka pítinka-pítinka 6: [pítiŋka pítiŋka] -
Bermeo geldike-geldike geldíke-geldíke 1: [ɣelðíke ɣelðíke] -
Bermeo apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Berriz apurken-apurken apúrkan-apurkán 1: [apúr̄kan apur̄kán] -
Berriz pitinka pittínke-pittinké 1: [pittíŋke pittiŋké] -
Berriz apurke-apurke apurkapurké 2: [apur̄kapur̄ké] -
Beruete pixke-pixke píxke píxke 1: [píʃke píʃke] -
Beruete pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeká 2: [píʃkeka píʃkeká:] -
Beskoitze emeki-emeki eméki-emekí 1: [eméki emekí] -
Bidarrai puxkaka-puxkaka púxkaka-puxkáka 1: [púʃkaka puʃkáka] -
Bidarrai emeki-emeki emekí-eméki 2: [emekí eméki] -
Bolibar astiro-astiro astíro-astíro 1: [aśtíro aśtíro] -
Bolibar geldi-geldi geldí geldí 2: [gɛldí ɣɛldí:] -
Busturia apurken-apurken apúrken-apúrken 1: [apúr̄ken apúr̄ken] -
Deba pixkanaka-pixkanaka píxkana píxkanaká 1: [píʃkana píʃkanaká:] -
Deba pixkanaka-pixkanaka píxkanaká 2: [píʃkanaká:] -
Deba poliki-poliki políki-políki 3: [políki políki] -
Dima apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Dima geldiro-geldiro geldiró geldiró 4: [geldiró ɣeldiró] -
Dima polito-polito politó-politó 5: [politó politó] -
Domintxaine emeki-emeki eméke-eméki 1: [eméke eméki] -
Domintxaine polliki-polliki púlliki-púlliki 2: [púʎiki púʎiki] -
Donamaria pixke-pixke píxkeka 1: [píʃkøka] -
Donamaria mantso-mañtxuan mantsó-mañtxúan 2: [mantśó maɲtʃúan] -
Donibane Lohizune pittaka-pittaka pittáka-pittaká 1: [pittáka pittaká] -
Donibane Lohizune pittaka-pittaka píttaka-pittakán 2: [píttaka pittakán] -
Donostia poliki-poliki póliki-póliki 1: [póliki póliki] -
Donostia ayian-ayian ayian-ayian 1: [aǰian aǰian] -
Donostia pixkana-pixkana píxkana-pixkana 2: [píʃkana piʃkana] -
Dorrao / Torrano geldi-geldi géldi-géldi 1: [gɛ́ldi ɣɛ́ldi] -
Dorrao / Torrano pixkaka-pixkaka pixkéka-pixkéka 2: [piʃkéka piʃkéka] -
Eibar apurka-apurka apúrka-apúrka 1: [apúr̄kaapúr̄ka] -
Elantxobe geldi-geldi geldí-geldi 1: [gelðí ɣelði] -
Elantxobe apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Elduain pixkana-pixkana pixkána-pixkaná 1: [piʃkána piʃkaná] -
Elgoibar poliki-poliki polígi-polígi 1: [políɣi políɣi] -
Elorrio apurken-apurken apúrkan-apúrkan 1: [apúr̄kan apúr̄kan] -
Elorrio polito-polito polítto-polítto 2: [polítto polítto] -
Erratzu pitteka-pittega pítteka-pittéga 1: [pítteka pittéɣa] -
Errezil pixkanaka-pixkanaka píxkanaka-pixkánaka 1: [píʃkanaka piʃkánaka] -
Errigoiti astiro-astiro astíro-astiró 1: [aśtíro aśtiró] -
Errigoiti geldiro-geldiro geldiró-geldiró 1: [geldiró ɣeldiró] -
Errigoiti apurke-apurke apúrke-apúrke 2: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Errigoiti pitxika-pitxika pitxíka-pitxíka 2: [pitʃíka pitʃíka] -
Eskiula apurka-apurka aph'ürka-aph'ürka 1: [aphýr̄ka aphýr̄ka] -
Eskiula baratxe-baratxe bat-bátxe 2: [batbátʃe] -
Etxalar polliki-polliki pollíki-pollíkí 1: [poʎíki poʎíkí] -
Etxaleku pixkaka-pixkaka píxkeká píxkeká 1: [píʃkeká píʃkeká] -
Etxaleku polliki-polliki póllikí póllikí 2: [póʎikí póʎikí] -
Etxarri (Larraun) pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Etxarri (Larraun) pixkaka-pixkaka píxkeka-píxkeká 2: [píʃkeka píʃkeká] -
Etxebarri astiro-astiro astiró-astiró 1: [aśtiró aśtiró] -
Etxebarri pittika-pittika pitíka-pitíka 1: [pitíka pitíka] -
Etxebarri geldiro-geldiro geldíro-geldiró 2: [geldíro ɣeldiró] -
Etxebarria geldi-geldi géldi geldí 1: [gɛ́ldi ɣɛldí:] -
Eugi pixketa-pixketa píxketa-píxketa 1: [píʃketa píʃketa] -
Ezkio-Itsaso pixkaka-pixkaka píxkaa píxkaká 1: [píʃkaa píʃkaká:] -
Ezkio-Itsaso poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Ezkurra pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Ezterenzubi emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Gaintza pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeká 1: [píʃkeka píʃkeká:] -
Gamarte emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Gamiz-Fika geldi-geldi geldi-geldi 1: [geldi ɣeldi] -
Gamiz-Fika apurke-apurke apúrke-apúrke 3: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Gamiz-Fika geldiro-geldiro geldiró geldiró 4: [geldiró ɣeldiró] -
Gamiz-Fika taka-taka taka-taka 6: [taka taka] -
Gamiz-Fika pittika-pittika pittíke-pittíke 7: [pittíke pittíke] -
Garrüze emeki-emeki eméki-emekí 1: [emékj emekí] -
Getaria pixkanaka-pixkanaka pixkánaka-pixkánaka 2: [piʃkánaka piʃkánaka] -
Getaria poliki-poliki póliki-póliki 3: [póliki póliki] -
Getxo geldiro-geldiro geldiró-geldiro 1: [gelðiró ɣelðiro] -
Gizaburuaga geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣelðí ɣelði] -
Gizaburuaga apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Goizueta pixke-pixke píxkem-píxken 1: [píʃkempíʃken] -
Hazparne emeki-emeki hémeki-eméki 1: [hémeki eméki] -
Hendaia pittaka-pittaka píttaka 1: [píttaka] -
Hernani pixkaka-pixkaka pixkáka-pixkáka 1: [piʃkáka piʃkáka] -
Hernani aidala aidala áidala áidala 1: [ái̯ðala ái̯ðala] -
Hernani ayian-ayian áyian-áyian 2: [áǰian áǰian] -
Hernani poliki-poliki políki-póliki 4: [políki póliki] -
Hondarribia pixkana-pixkana pixkan-pixkan 1: [piʃkan piʃkan] -
Hondarribia pixkanaka-pixkanaka pixkanaka-pixkanaka 2: [piʃkanaka piʃkanaka] -
Ibarruri (Muxika) apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Igoa pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeká 1: [píʃkeka píʃkeká:] -
Igoa polliki-polliki pólliki-póllikí 2: [póʎiki póʎikí] -
Ikaztegieta pixkabanaka-pixkabanaka pixkábanaka-pixkábanaka 1: [piʃkáβanaka piʃkáβanaka] -
Ikaztegieta pixkana-pixkana pixkána pixkana 2: [piʃkána piʃkana] -
Ikaztegieta poliki-poliki póliki-póliki 5: [póliki póliki] -
Irisarri emeki-emeki emekí-eméki 1: [emekí eméki] -
Itsasu pitxaka-pitxaka pitxáka-pitxáka 1: [pitʃáka pitʃáka] -
Itsasu emeki-emeki emekí 4: [emekí] -
Izturitze emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Izturitze baratxe-baratxe bátxe-baxe 2: [bátʃeβaʃe] -
Jaurrieta emaro-emaroa emáro-emároa 1: [emároemároa] -
Jutsi emeki-emeki emeki-emeki 1: [emeki emeki] -
Kortezubi geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣeldí ɣelði] -
Kortezubi apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Landibarre emeki-emeki émeki-emekí 1: [émeki emekí] -
Larrabetzu astiro-astiro astiró-astiró 1: [aśtiró aśtiró] -
Larrabetzu geldiro-geldiro geldiró geldiró 3: [geldiró ɣeldiró] -
Larrabetzu pitinka pitxínke-pitxínke 6: [pitʃíŋke pitʃíŋke] -
Larraine baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃbátʃa] -
Larraine emeki-emeki emeki-emeki 2: [emeki emeki] -
Larzabale emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Larzabale polliki-polliki polliki-polliki 2: [poʎiki poʎiki] -
Lasarte-Oria pixkanaka-pixkanaka píxkanaka-píxkanaka 1: [píʃkanaka píʃkanaka] -
Lasarte-Oria ariñ ariñ áriñ-áriñ 1: [áriɲ áriɲ] -
Lasarte-Oria polliki-polliki pólliki-pólliki 3: [póʎiki póʎiki] -
Laukiz geldi-geldi geldí-geldi 1: [geldí ɣelði] -
Legazpi pixkaka-pixkaka píxkaka-píxkaka 1: [píʃkaka píʃkaka] -
Legazpi astiro-astiro astíro-astíro 2: [aśtíro aśtíro] -
Legazpi poliki-poliki póliki-póliki 3: [póliki póliki] -
Legazpi pixkanaka-pixkanaka pixkanaka 4: [piʃkanaka] -
Leintz Gatzaga polito-polito polítto-polítto 1: [polítto polítto] -
Leioa astiro-astiro astiró-astiro 1: [aśtiró aśtiro] -
Leioa apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄keapúr̄ke] -
Leioa geldiro-geldiro geldiro-geldíro 2: [ɣelðiro ɣelðíro] -
Leitza pixkaka-pixkaka píxkaka-pixkeká 1: [píʃkaka piʃkɛká] -
Lekaroz pixke-pixke pixké-pixké 1: [piʃké piʃké] -
Lekaroz pittaka-pittaka pitteká-pittéka 2: [pitteká pittéka] -
Lekeitio geldi-geldi geldi-géldi 1: [ɣelði ɣélði] -
Lekeitio apurka-apurka apurkapúrka 1: [apur̄kapúr̄ka] -
Lemoa apurken-apurken ápurken-ápurken 1: [ápur̄ken ápur̄ken] -
Lemoa astiro-astiro astiró-astíro 2: [aśtiró aśtíro] -
Lemoa geldiro-geldiro geldiró geldíro 3: [geldiró geldíro] -
Lemoiz geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣeldí ɣelði] -
Luzaide / Valcarlos emeki-emeki eméki-emekí 1: [emékj emekí] -
Makea emeki-emeki émeki 1: [émeki] -
Makea polliki-polliki pollíki 1: [poʎíki] -
Makea démboa labúrrez démboa labúrrez 2: [ðémboa laβúr̄es] -
Makea arraposki arraposkí 3: [ar̄apośkí] -
Mañaria astiro-astiro astíro-astíro 1: [aśtíro aśtíro] -
Mendaro poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Mendaro pixkanaka-pixkanaka pixkánaka pixkánaká 1: [piʃkánaka piʃkánaká:] -
Mendata geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣelðí ɣelði] -
Mezkiritz guttire-guttire guttíre-guttíre 1: [guttíre ɣuttíre] -
Montori baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃbátʃa] -
Mugerre emeki-emeki emeki-emeki 1: [emeki emeki] -
Mungia apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Mungia geldi-geldi geldí-geldí 3: [geldí ɣeldí] -
Mungia taka-taka táka-táka 3: [táka táka] -
Mungia geldiro-geldiro geldiró-geldiró 4: [geldiró ɣeldiró] -
Oderitz pixke-pixke píxkeká 1: [píʃkeká:] -
Oderitz pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeka 2: [píʃkeka píʃkeka] -
Oiartzun poliki-poliki políki políkí 1: [políki polí:kí] -
Oiartzun pixkaka-pixkaka píxkaka-píxkaká 1: [píʃkaka píʃkaká] -
Oiartzun ixaiyan-ixaiyan ixáiyan-ixáiyan 2: [iʃáiǰan iʃáiǰan] -
Oñati poliki-poliki políki-polikí 1: [políki polikí] -
Oñati apurka-apurka apúrka-apurka 3: [apúr̄ka apur̄ka] -
Oñati geldiro-geldiro geldiró-geldiró 3: [geldiró ɣeldiró] -
Oñati pitinka pitínka-pitínka 5: [pitíŋka pitíŋka] -
Ondarroa geldi-geldi geldí-geldík 1: [geldí ɣeldík] -
Ondarroa baratxe-baratxe báratz 1: [βárats] -
Ondarroa poliki-poliki políki-políki 4: [políki políki] -
Ondarroa pixkaka-pixkaka pixkáka-pixkáka 5: [piʃkáka piʃkáka] -
Orexa pixkanaka-pixkanaka pixkánaga-pixkánaká 1: [piʃkánaɣa piʃkánaká] -
Orexa poliki-poliki políki-políkí 2: [políki políkí] -
Orexa pixkana-pixkana pixkuána-pixkuaná 3: [piʃkwána piʃkwaná] -
Orio pixkana-pixkana pixkana-pixkana 1: [piʃkana piʃkana] -
Orio poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Orozko astiro-astiro astiró-astiro 1: [aśtiró aśtiro] -
Orozko pittika-pittika pitíka-pitíka 1: [pitíka pitíka] -
Orozko apurka-apurka apúrka-apúrka 2: [apúr̄ka apúr̄ka] -
Otxandio astiro-astiro astiró-astiro 1: [aśtiró aśtiro] -
Otxandio apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Pagola emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Pasaia geldi-geldi geldí-geldík 1: [geldí ɣeldík] -
Pasaia pixkanaka-pixkanaka pixkánaká-pixkánaká 1: [piʃkánaká piʃkánaká] -
Pasaia pixkaka-pixkaka pixkáka-píxkaká 2: [piʃkáka píʃkaká] -
Santa Grazi baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃbátʃa] -
Sara pittaka-pittaka pittáka-pittáka 1: [pittáka pittáka] -
Sara exti extia extí-extía 2: [eʃtí eʃtía] -
Sara extiki extíki 3: [eʃtíki] -
Senpere pittaka-pittaka píttaka 2: [píttaka] -
Senpere emeki-emeki eméki-eméki 2: [eméki eméki] -
Sohüta emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Sondika apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Suarbe pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Suarbe pixkaka-pixkaka pixkéka-pixkéka 3: [piʃkéka piʃkéka] -
Sunbilla pixke-pixke píxkem-píxken 1: [píʃkømpíʃkøn] -
Tolosa pixkana-pixkana pixkána-pixkaná 1: [piʃkána piʃkaná] -
Uharte Garazi pittaka-pittaka píttaka-pittaká 1: [píttaka pittaká] -
Uharte Garazi emeki-emeki eméki-émeki 2: [emékjémeki] -
Urdiain geldi-geldi géldi-géldi 1: [géldi ɣéldi] -
Urdiñarbe emeki-emeki hánitx eméki 1: [hánitʃ eméki] -
Urketa emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Urretxu poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Ürrüstoi emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Ürrüstoi emeki-emeki eméki 2: [eméki] -
Uztaritze pittaka-pittaka pittáka-pittáka 1: [pittáka pittáka] -
Uztaritze emeki-emeki emekí-emekí 2: [emekí emekí] -
Zaratamo apurke-apurke apúrke-apúrké 1: [apúr̄ke apúr̄ké] -
Zaratamo gitxikan-gitxikan gitxíkan-gitxíkan 2: [gitʃíkaŋ gitʃíkan] -
Zeanuri apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Zeberio apurken-apurken apúrkan-apúrkan 1: [apúr̄kan apúr̄kan] -
Zeberio geldiro-geldiro geldiró geldiro 2: [gelðiró ɣelðiro] -
Zegama poliki-poliki póliki polikí 1: [póliki polikí:] -
Zegama pixkana-pixkana pixkána pixkaná 1: [piʃkána piʃkaná:] -
Zilbeti guttire-guttire gutíz gutíre 1: [gutíz ɣutíre] -
Zilbeti polliki-polliki pollíki-pollíki 2: [poʎíki poʎíki] -
Zollo (Arrankudiaga) geldi-geldi geldí-geldí 1: [geldí ɣeldí] -
Zollo (Arrankudiaga) geldiro-geldiro géldiro-géldiro 2: [géldiro ɣéldiro] -
Zollo (Arrankudiaga) taka-taka táka-táka 4: [táka táka] -
Zornotza apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Zugarramurdi polliki-polliki pollíki-pollikí 1: [poʎíki poʎikí] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper