Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

214 emaitza 2335 bilaketarentzat

2335: cara o cruz / pile ou face / head or tails

  • Gaia: Jokoak
  • Galdera (es): cara o cruz
  • Galdera (fr): pile ou face
  • Galdera (en): head or tails
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aurpegia ta giblea aurrpégia ta gíblea 1: [au̯r̄péɣja ta ɣíβlea] -
Ahetze kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Aia leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Aia karakruz kárakrúz 2: [kárakrús] -
Aldude kurrutx ala pil kurrútx ala píl 1: [kur̄útʃ ala píl] -
Alkotz kara ta kulo kára ta kúlo 1: [kára ta kúlo] -
Alkotz karnekulo karrnekúloa 2: [kar̄nekúloa] -
Altzai khütx ala pilla kh´ütx ala pílla 1: [khýtʃ ala píʎa] -
Altzürükü khütz ala pila kh´ütz ala pila 1: [khýts ala pila] -
Amezketa karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Amezketa leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Andoain kara o kruz kárao krúz 1: [kárao krús] -
Andoain leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Aniz txotxetan txótxetan 1: [tʃótʃetan] -
Aniz karikruz karíkruz 2: [karíkrus] -
Aniz kara i kulo karái kulo 2: [karái̯ kulo] -
Aramaio kara ala krus kárala krrús 1: [kárala kr̄úś] -
Aramaio sosketa soskéta 2: [śośkéta] -
Aramaio sotz ein sótz ein 3: [śóts ei̯n] -
Araotz (Oñati) kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Araotz (Oñati) busti o lior bústi o liórr 2: [búśti o liór̄] -
Arbizu kara o kulo kára o kúlo 1: [kára o kúlo] -
Arboti kül ala pitx k´ül ala pítx 1: [kýl ala pítʃ] -
Arboti kül ala pil k´ül ala pil 2: [kýl ala pil] -
Arboti kütx ala pil kütx ala pil 3: [kytʃ ala pil] -
Armendaritze kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Arnegi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Arrangoitze kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Arrasate kara i krus karái krrus 1: [karái̯ kr̄uś] -
Arrasate busti ala lior bustí ala líorr 1: [buśtí ala líor̄] -
Arrazola (Atxondo) kara i krus kárai krrús 1: [kárai̯ kr̄úś] -
Arrieta kara ala krus káralakrús 1: [káralakrúś] -
Arroa (Zestoa) karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Arroa (Zestoa) leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Arrueta kütx ala pil k´ütx alá pil 1: [kýtʃ alá pil] -
Asteasu leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Asteasu kara i kruz kárai krúc 2: [kárai̯ krúɵ] -
Ataun leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Ataun karakruz kárakrrúz 2: [kárakr̄ús] -
Ataun karakruz kárakrúc 3: [kárakrúɵ] -
Azkaine kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Azkaine xuri ala beltx xúri ala béltx 1: [ʃúri ala βéltʃ] -
Azkoitia leonkastillo leónkastilló 1: [leɔ́ŋkaśtiʎó] -
Azkoitia kara i krus káraikrrus 2: [kárai̯kr̄uś] -
Azkoitia karakrus kárakrrús 3: [kárakr̄úś] -
Azpeitia leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Azpeitia kara i kruz karáikrúz 2: [karái̯krús] -
Baigorri khutx ala phil khutx ala phil 1: [khutʃ ala phil] -
Bakio karakrus kárakrrus 1: [kárakr̄uś] -
Bakio siku ala busti síkuala bústi 2: [śíkwala βúśti] -
Bardoze khutx ala pil khútx ala píl 1: [khútʃ ala píl] -
Barkoxe khütx ala pil khütx ala píl 1: [khytʃ ala píl] -
Bastida kutx ala pil kutx ala pil 1: [kutʃ ala pil] -
Beasain kaa i kruz káai kruz 1: [káai̯ krus] -
Beasain leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Behorlegi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Beizama leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Beizama kara o kruz kárao krúz 2: [kárao krús] -
Bergara kaakrus káakrus 1: [káakruś] -
Bergara busti ala siku bustí ala síku 1: [buśtí ala śíku] -
Bermeo kara edo krus kára edo krrús 1: [kára eðo kr̄úś] -
Berriz kara i krus kárai krús 1: [kárai̯ krúś] -
Beruete kaikutz kaikútz 1: [kai̯kúts] -
Beskoitze kutx ala pil kutx alá pil 1: [kutʃ alá pil] -
Bidarrai kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Bolibar kara i krutz káraikrútz 1: [kárai̯krúts] -
Busturia kara i kruz kárai krruc 1: [kárai̯ kr̄uɵ] -
Deba leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Deba karakrus kárakrús 2: [kárakrúś] -
Dima kara i kruz káraikruz 1: [kárai̯krus] -
Domintxaine khütx ala pil kh´ütx ala pil 1: [khýtʃ ala pil] -
Donamaria karikulo kárikúlo 1: [kárikúlo] -
Donibane Lohizune xuri ala belltx xurí ala bélltx 1: [ʃurí ala βéʎtʃ] -
Donostia leonkastillo leonkastillo 1: [leoŋkaśtiʎo] -
Dorrao / Torrano kara i kulo karaikúlo 1: [karai̯kúlo] -
Dorrao / Torrano kara i kulo káraikúlo 2: [kárai̯kúlo] -
Eibar kara i kuruska kárai kurúska 1: [kárai̯ kurúśka] -
Elantxobe kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Elantxobe busti ala siku bústiala síku 2: [búśtjala śíku] -
Elduain karakruz karákrúz 1: [karákrús] -
Elduain leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Elgoibar lionkastillo liónkastíllo 1: [lióŋkaśtíʎo] -
Elgoibar busti ala leor bústi ala léor 1: [búśti ala lɛ́or] -
Elorrio kara i krus kárai krrús 1: [kárai̯ kr̄úś] -
Erratzu ka i kuluan ká i kulúan 1: [ká: i kulúan] -
Erratzu kari kuluan karí kulúan 2: [karí kulúan] -
Errezil leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Errezil karakruz kárakrúc 2: [kárakrúɵ] -
Errezil karakruz kárakrrúz 3: [kárakr̄ús] -
Errezil txotx iñ txótx íñ 4: [tʃótʃ íɲ] -
Errigoiti kara ala krus káralakrus 1: [káralakruś] -
Errigoiti erara edo aldrebes érara edo aldrrébes 2: [érara eðo aldr̄éβeś] -
Eskiula khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Etxalar karakulo kárakúlo 1: [kárakúlo] -
Etxalar pan i bino pán i bíno 2: [pán i βíno] -
Etxaleku kaikulo káikúlo 1: [kái̯kúlo] -
Etxaleku karakulo kárakúlo 2: [kárakúlo] -
Etxarri (Larraun) kara i kruz káraikrúz 1: [kárai̯krús] -
Etxarri (Larraun) leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Etxebarri kara o kruz kárao krruc 1: [kárao kr̄uɵ] -
Etxebarria kara i kutz karái kutz 1: [karái̯ kuts] -
Eugi karikulo kárikúlo 1: [kárikúlo] -
Ezkio-Itsaso karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Ezkio-Itsaso leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Ezkurra kara i kruz karái krrúc 1: [karái̯ kr̄úɵ] -
Ezterenzubi pil ala kutx píl ala kútx 1: [píl ala kútʃ] -
Ezterenzubi khutx ala pil khutx ala pil 2: [khutʃ ala pil] -
Gaintza kara i krutz káraikrútz 1: [kárai̯krúts] -
Gaintza kara i kruz káraikrúz 2: [kárai̯krús] -
Gamarte xortian xórrtian 1: [ʃór̄tian] -
Gamarte kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Gamarte xotx xótxak 2: [ʃótʃak] -
Gamiz-Fika karakrus kárakrus 1: [kára:kruś] -
Garrüze kutx ala pil kútx ala pil 1: [kútʃ ala pil] -
Getaria leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Getxo kara i krusera karai kruséra 1: [karai̯ kruśéra] -
Gizaburuaga kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Gizaburuaga busti ala lior bústiala líorr 1: [búśtjala líor̄] -
Goizueta kara i kulo káraikuló 1: [ká:rai̯kuló] -
Hazparne kutx ala pil kútx alá pil 1: [kútʃ alá pil] -
Hendaia xuri ala beltx xuri ala béltx 2: [ʃurj ala béltʃ] -
Hernani kastillo ta leon kastíllo ta león 1: [kaśtíʎo ta león] -
Hernani kara i krutz káraikrútz 2: [kárai̯krúts] -
Hernani leonkastillo leónkastíllo 3: [leóŋkaśtíʎo] -
Hondarribia leonkastillo leonkastillo 1: [leoŋkaśtiʎo] -
Ibarruri (Muxika) kara ala krus kárala krrus 1: [kárala kr̄uś] -
Igoa kaikulo káikulóa 1: [kái̯kulóa] -
Igoa ka i kuloa kái kuloá 2: [kái̯ kuloá] -
Ikaztegieta kara i krutz kára i krútz 1: [kára i krúts] -
Ikaztegieta leonkastillo leonkastíllo 1: [leoŋkaśtíʎo] -
Irisarri kutx ala epil kútx aláépil 1: [kútʃ aláépil] -
Itsasu kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Izturitze khutx ala pil khutx ala pil 1: [khutʃ ala pil] -
Jaurrieta beitarte ta ipurdi beitárrte ta ipúrrdi 1: [bei̯tár̄te ta ipúr̄ði] -
Jutsi khutx edo pil khútx edo pil 1: [khútʃ eðo pil] -
Kortezubi kara ala krus kárala krrus 1: [kárala kr̄uś] -
Landibarre kutx ela pil kútx ela pil 1: [kútʃ ɛla pil] -
Larrabetzu karakrusera kárakrrúsera 1: [kárakr̄úśera] -
Larraine khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Larzabale kutx ala pil kutx ala pil 1: [kutʃ ala pil] -
Lasarte-Oria karakruz kárakrúc 1: [kárakrúɵ] -
Lasarte-Oria leonkastillo leónkastíllo 2: [leóŋkaśtíʎo] -
Laukiz karakrus kárakrrús 1: [kárakr̄úś] -
Legazpi leonkastillo leonkastillo 1: [leoŋkaśtiʎo] -
Legazpi kara i kruzen karai kruzen 2: [karai̯ krusen] -
Leintz Gatzaga kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Leintz Gatzaga kara i krus karái krrus 2: [kará kr̄uś] -
Leioa kalakrus kálakrus 1: [kálakruś] -
Leitza karakruz kárakrúz 1: [kára:krús] -
Leitza kara edo kruz káraedo krúc 2: [káraeðo krúɵ] -
Leitza leonkastillo leónkastilló 2: [lɛóŋkaśtiʎó] -
Lekaroz karedo kulo karédo kúlo 1: [karɛ́ðo kúlo] -
Lekeitio kara o krus kárao krrus 1: [kárao kr̄uś] -
Lekeitio busti ala siku bústiala síku 1: [búśtjala śíku] -
Lemoa kara ero krus kára ero krrús 1: [kára ero kr̄úś] -
Lemoiz kara o kruz kárao krruc 1: [kárao kr̄uɵ] -
Luzaide / Valcarlos kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Makea kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Mañaria kara i kruz kárai krúc 1: [kárai̯ krúɵ] -
Mendaro kara i krus káraikrrús 1: [kárai̯kr̄úś] -
Mendata kara ala krus kárala krrus 1: [kárala kr̄uś] -
Mendata busti edo siku bústiedo síku 1: [búśtjeðo śíku] -
Mezkiritz gurutze o gurútze o 1: [gurútse o] -
Montori khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Montori pilufaze pílufáze 2: [pílufásœ] -
Mugerre kutx ala pil kutx ala pil 1: [kutʃ ala pil] -
Mungia kara ala krus káralakrus 1: [káralakruś] -
Oderitz kara i kulo káraikúlo 1: [kárai̯kúlo] -
Oiartzun kara i kruz karáikrúz 1: [karái̯krús] -
Oiartzun leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Oñati kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Oñati leonkastillo leónkastíllo 3: [leóŋkaśtíʎo] -
Ondarroa lion ala kastillo lión ala kastíllo 1: [lión ala kaśtíʎo] -
Orexa kara o kruz kárao krúz 1: [kárao krús] -
Orexa leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Orexa karakruz kárakrúz 2: [kárakrús] -
Orexa kara i kruz karái krúz 3: [karái̯ krús] -
Orio leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Orozko kara i krusean karai krrúsean 1: [karai̯ kr̄úśean] -
Otxandio kara i kruske karai krrúske 1: [karai̯ kr̄úśke] -
Pagola khütx ala pil khütx ala pil 1: [khytʃ ala pil] -
Pagola ogi ala ardu ogi ala ardú 1: [oɣi ala ardṹ] -
Pasaia karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Pasaia leonkaxtillo leónkaxtíllo 1: [leóŋkaʃtíʎo] -
Santa Grazi kütx ala pil kütx ala pil 1: [kytʃ ala pil] -
Sara xuri ala beltx xurí ala béltx 1: [ʃurí ala βéltʃ] -
Senpere kutx eta pil kútx eta píl 1: [kútʃ eta píl] -
Sohüta kütx ala pil k´ütx ala píl 1: [kýtʃ ala píl] -
Sondika kara ala kruz kárala krruc 1: [kárala kr̄uɵ] -
Suarbe kara i kruz káraikrúz 1: [kárai̯krús] -
Suarbe kara edo kulo káraedo kúlo 2: [káraeðo kúlo] -
Suarbe kara i kulo káraikúlo 3: [kárai̯kúlo] -
Sunbilla karikulo kárikúlo 1: [kárikúlo] -
Tolosa kara i kruz karáikrúz 1: [karái̯krús] -
Tolosa leonkastillo leónkastilló 1: [lɛóŋkaśtiʎó] -
Uharte Garazi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Urdiain karakulo kárakúlo 1: [kárakúlo] -
Urdiñarbe khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Urketa kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Urretxu kara i kruz káraikrúz 1: [kárai̯krús] -
Urretxu leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Urretxu karakruz kárakrrúz 2: [kárakr̄ús] -
Ürrüstoi khütz ala pil kh´ütz ala píl 1: [khýts ala píl] -
Uztaritze kux ala pil kux alá pil 1: [kuʃ alá pil] -
Zaratamo kara i krus kara í krus 1: [kara í kruś] -
Zeanuri kara i krus káraikrrus 1: [kárai̯kr̄uś] -
Zeberio kara i krus kára i krrus 1: [kára i kr̄uś] -
Zeberio busti ala legor bústi ala legórr 1: [búśti ala leɣór̄] -
Zegama kara o kruz kára o krúz 1: [kára o krús] -
Zegama kara o kruz kára o krúc 2: [kára o krúɵ] -
Zollo (Arrankudiaga) kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Zollo (Arrankudiaga) siku eta busti sikú eta bústi 2: [śikú eta βúśti] -
Zornotza kaikruse kaikrrúse 1: [kai̯kr̄úśe] -
Zugarramurdi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper