Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

183 emaitza 2253 bilaketarentzat

2253: justillo (cuerpo de vestido) / corsage / waistcoat

  • Gaia: Jantziak
  • Galdera (es): justillo (cuerpo de vestido)
  • Galdera (fr): corsage
  • Galdera (en): waistcoat
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta txanbra txámbrra 1: [tʃámbr̄a] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta blusa blúsa 2: [blúśa] -
Ahetze blus blus 1: [bluś] -
Aia blusa blusá 1: [βluśá] -
Aldude blusa blusá 1: [bluśá] -
Altzürükü korza¡e korzá¡e 1: [korsáʒe] -
Amezketa txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Amezketa blusa blúsa 2: [blúśa] -
Andoain bluxa bluxá 1: [βluʃá] -
Aniz xanbra xámbra 1: [ʃámbra] -
Aniz txanbra txámbra 2: [tʃámbra] -
Aramaio mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Aramaio blusa blúsa 1: [βlúśa] -
Araotz (Oñati) blusa blúsa 1: [βlúśa] -
Araotz (Oñati) mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Arbizu blusa blúsa 1: [blúśa] -
Arboti bluza bluza 1: [bluza] -
Armendaritze bluza blúza 1: [blúza] -
Arnegi korsa¡a kórrsa¡a 1: [kór̄śaʒa] -
Arrangoitze gerruntze gerrúntze 1: [ɣer̄úntse] -
Arrangoitze taulier táulierr 2: [táu̯lier̄] -
Arrasate blusa blusá 1: [βluśá] -
Arrasate mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Arrazola (Atxondo) mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Arrieta mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Arroa (Zestoa) txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Arrueta bluzon blúzom 1: [blúzom] -
Asteasu txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Asteasu blusa blusá 2: [bluśá] -
Ataun txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Azkaine xaketa xakéta 1: [ʃakéta] -
Azkaine ¡aketa ¡akéta 2: [ʒakéta] -
Azkoitia blusa blúsa 1: [βlúśa] -
Bakio mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Bardoze blu¡a blu¡a 1: [bluʒa] -
Bastida bluza blúza 1: [blúza] -
Beasain txanbra txambra 1: [tʃambra] -
Behorlegi bluza bluzá 1: [bluzá] -
Beizama blusa blúsá 1: [blúśá] -
Bergara barruko elastiku barrúko elástiku 1: [bar̄úko eláśtiku] -
Bergara mariñera marínerá 1: [marínerá] -
Bergara kamixa kámixa 2: [kámiʃa] -
Bermeo mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Berriz mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Berriz blusa blúsa 1: [βlúśa] -
Beruete bluson blusón 1: [βluśón] -
Beskoitze bluza blúza 1: [βlúza] -
Bidarrai kasaka kasáka 1: [kaśáka] -
Bidarrai bluza blúza 2: [βlúza] -
Bolibar mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Busturia mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Deba txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Dima kamixe kámixe 1: [kámiʃe] -
Domintxaine bluza blúza 1: [blúza] -
Donamaria txanbra txámbrAE 1: [tʃámbrạ] -
Donibane Lohizune bluza blúza 1: [blúza] -
Donostia bluxa bluxa 1: [bluʃa] -
Donostia txanbra txambra 2: [tʃambra] -
Dorrao / Torrano bruson brúson 1: [βrúśon] -
Eibar txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Elantxobe blus blús 1: [βlúś] -
Elduain txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Elduain blusa blúsá 2: [blúśá] -
Elgoibar txanbra txambra 1: [tʃambra] -
Elorrio mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Erratzu xanbra xámbra 1: [ʃámbra] -
Errezil txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Errigoiti mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Eskiula korza¡e kórza¡iá 1: [kórsaʒjá] -
Eskiula korza¡ia kórza¡iá 1: [kórsaʒjá] -
Etxalar txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Etxalar blusa blúsa 2: [blúśa] -
Etxaleku burruse burrúse 1: [bur̄úśe] -
Etxarri (Larraun) bluson blusón 1: [βluśón] -
Etxebarri mariñera maríñera 1: [maríɲera] -
Etxebarria blusa blúsa 1: [blúśa] -
Eugi brusa brruse 1: [br̄uśe] -
Eugi brusa brrusa 2: [br̄uśa] -
Ezkio-Itsaso txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Ezkurra txanbra txambrrá 1: [tʃambr̄á] -
Ezterenzubi bazkin bázkin 1: [báskin] -
Ezterenzubi bluza bluza 2: [bluza] -
Gaintza bluson blusón 1: [bluśón] -
Gamarte bluza blúza 1: [blúza] -
Gamarte bazkin bazkín 1: [baskín] -
Gamiz-Fika yakesuri yakesurí 1: [ǰakeśurí] -
Gamiz-Fika kamixe kámixe 1: [kámiʃe] -
Gamiz-Fika mariñera mariñéra 2: [mariɲéra] -
Garrüze korzasa korzása 1: [korsáźa] -
Getaria blusa blúsá 1: [βlúśá] -
Getaria brusa brúsá 2: [βrúśá] -
Getxo mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Gizaburuaga mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Goizueta txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Goizueta bruxoi bruxói 2: [bruʃói̯] -
Hazparne bluza blúza 1: [blúza] -
Hazparne bazkin bázkin 1: [báskin] -
Hendaia bluza bluzá 1: [bluzá] -
Hernani txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Hondarribia bluxa bluxa 1: [bluʃa] -
Ibarruri (Muxika) mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Igoa bruson brusón 1: [bruśón] -
Igoa blusa blusá 2: [bluśá] -
Ikaztegieta bluxa blúxa 1: [blúʃa] -
Irisarri bluza blúza 1: [blúza] -
Irisarri kasaka kásaka 1: [káśaka] -
Itsasu genpa gempá 1: [ɣempá] -
Izturitze bazkina bazkína 1: [baskína] -
Jaurrieta blusa blúsa 1: [βlúśa] -
Jutsi bluza bluza 1: [bluza] -
Kortezubi mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Landibarre bluza bluzá 1: [bluzá] -
Larrabetzu marinera marinéra 1: [marinéra] -
Larraine korza¡e korzá¡e 1: [korsáʒe] -
Larzabale bluza bluza 1: [bluza] -
Larzabale xemizie xemizie 2: [ʃømizje] -
Larzabale kortzai korrtza¡ 3: [kor̄tsaʒ] -
Lasarte-Oria bluxa bluxá 1: [βluʃá] -
Lasarte-Oria txanbra txambrá 2: [tʃambrá] -
Laukiz mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Legazpi bruxa bruxa 1: [bruʃa] -
Leintz Gatzaga kamixa kamíxa 1: [kamíʃa] -
Leioa marinera marinéra 1: [marinéra] -
Leitza txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Lekaroz txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Lekeitio erropa labur errópa laburr 1: [er̄ópa laβur̄] -
Lekeitio mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Lekeitio blusa blúsa 2: [βlúśa] -
Lemoa brusa brrúsa 1: [βr̄úśa] -
Lemoiz mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Luzaide / Valcarlos blusa blúsa 1: [blúśa] -
Makea bazkina bazkína 1: [βaskína] -
Mañaria mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Mendata mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Montori tallür tall´ür 1: [taʎýr] -
Montori blusa blúsa 2: [blúźa] -
Mugerre korzaia korrzaia 1: [kor̄saja] -
Mungia mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Mungia blusa blúsa 2: [blúśa] -
Oderitz bruson brusón 1: [βruśón] -
Oiartzun txanbra txambrá 1: [tʃambrá] -
Oiartzun blusa blusá 2: [βluśá] -
Oiartzun bluxa blúxa 3: [blúʃa] -
Oñati blusa blúsa 1: [βlúśa] -
Oñati mariñero mariñéro 1: [mariɲéro] -
Ondarroa mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Orexa txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Orio blusa blusá 1: [βluśá] -
Orozko juboi jubói 1: [xuβói̯] -
Orozko burusa burúsa 2: [βurúśa] -
Otxandio mariñera máriñera 1: [máriɲera] -
Otxandio soiñeko soiñéko 2: [śoi̯ɲéko] -
Pagola korza¡e korzá¡e 1: [korsáʒe] -
Pasaia blusa blúsa 1: [blúśa] -
Pasaia brux brúx 2: [brúʃ] -
Santa Grazi korza¡e korrzá¡e 1: [kor̄sáʒe] -
Sara bluza blúza 1: [blúza] -
Senpere blusa blusá 1: [βluźá] -
Sohüta kostüma kost´üma 1: [kośtýma] -
Sohüta tallür tall´ürra 2: [taʎýr̄a] -
Sohüta ¡aketa ¡akéta 3: [ʒakéta] -
Sondika marinera marinéra 1: [marinéra] -
Suarbe bruson brúson 1: [βrúśon] -
Sunbilla txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Tolosa txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Tolosa brusa brúsá 2: [brúśá] -
Uharte Garazi bluza blúza 1: [blúza] -
Uharte Garazi genpa gémpa 2: [gémpa] -
Uharte Garazi kazaka kázaka 3: [kázaka] -
Uharte Garazi kazak kázak 4: [kázak] -
Urdiain baska báska 1: [báśka] -
Urdiñarbe korza¡e korzá¡e 1: [korsáʒe] -
Urketa korsaia korrsáia 1: [kor̄śája] -
Urretxu txanbra txámbra 1: [tʃámbra] -
Urretxu blusa blusá 2: [bluśá] -
Ürrüstoi korza¡e korzá¡e 1: [korsáʒe] -
Uztaritze yaka yáka 1: [ǰáka] -
Zeanuri marinera marinéra 1: [marinéra] -
Zeberio marinera marinéra 1: [marinéra] -
Zegama blusa blusá 1: [βluśá] -
Zollo (Arrankudiaga) mariñera márinera 1: [márinera] -
Zornotza mariñera mariñéra 1: [mariɲéra] -
Zugarramurdi atorra fola átorrá fólá 1: [átor̄á fólá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper