Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

278 emaitza 1646 bilaketarentzat

1646: grada 2 / canadienne / Canadian-type harrow

  • Gaia: Lur lantzea
  • Galdera (es): grada 2
  • Galdera (fr): canadienne
  • Galdera (en): Canadian-type harrow
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze bortzortza borrtzórrtza 1: [boRtsóRtsa] -
Aia are aré 1: [aré] -
Aia besabe besabé 2: [βeśaβé] -
Aia lauko laukó 3: [lau̯kó] -
Aia bostortz bostórrtz 4: [βośtór̄ts] -
Aldude taula táula 2: [táu̯la] -
Alkotz arrasta arrásta 1: [ar̄áśta] -
Altzai basahe basahe 1: [baśãhẽ] -
Altzürükü erresta érresta 1: [ér̄eśta] -
Amezketa besare besáré 1: [beśáré] -
Amezketa lauortza lauórrtzá 2: [lau̯ɔ́r̄tsá] -
Andoain besabe bésabe 1: [béśaβe] -
Aniz are áré 1: [áré] -
Aniz arralda árralda 2: [ár̄alda] -
Aniz areburdiñezko áreburrdíñezko 3: [áreβur̄ðíɲesko] -
Aniz areaundi áreaundi 4: [áreau̯ndi] -
Aramaio bostortz bóstorrtz 2: [βóśtor̄ts] -
Aramaio burdiñara burrdíñara 3: [βur̄ðíɲara] -
Araotz (Oñati) burdiñara burrdíñara 1: [βur̄ðíɲara] -
Araotz (Oñati) amairuortz amáiruorrtz 2: [amái̯ruor̄ts] -
Araotz (Oñati) trillu tríllu 4: [tríʎu] -
Araotz (Oñati) trillutxiki tríllutxikí 5: [tríʎutʃikí] -
Arbizu areaundi áreaundiyá 1: [áreau̯ndiǰá] -
Arbizu arekarkarra arékarrkarrá 2: [arékar̄kar̄á] -
Arboti taula táula 1: [táu̯la] -
Arboti basaihe basaihiá 2: [baśai̯hjá] -
Arboti bashaia basháia 3: [baśhája] -
Armendaritze taula taulá 1: [tau̯lá] -
Arnegi ondosta ondósta 2: [ondóśta] -
Arnegi ahetaula ahétáula 3: [ahétáu̯la] -
Arrangoitze arrexume arrexúme 1: [aReʃúme] -
Arrangoitze matraza matrráza 1: [matRása] -
Arrasate burdiñara burrdíñara 1: [βur̄ðíɲara] -
Arrasate trapal trápal 2: [trápal] -
Arrazola (Atxondo) burdiñara burrdíñara 1: [βur̄ðíɲara] -
Arrazola (Atxondo) burdiñaratxiki burrdíñaratxiki 2: [βur̄ðíɲaratʃiki] -
Arrazola (Atxondo) artoburdiñara arrtoburrdíñara 3: [ar̄toβur̄ðíɲara] -
Arrieta porkera porrkera 1: [por̄kera] -
Arrieta itille itílle 1: [itíʎe] -
Arrieta esto estó 2: [eśtó] -
Arroa (Zestoa) bostortz bostórrtz 1: [bośtɔ́r̄ts] -
Arrueta basahe basahé 1: [βaśahé] -
Asteasu bostortz bóstórrtz 1: [βóśtór̄ts] -
Asteasu besabe besabé 2: [βeśaβé] -
Ataun besara besará 1: [βeśará] -
Ataun zazpiortz zazpiórrtz 2: [saspiɔ́r̄ts] -
Azkaine botzortz botzórrtz 1: [βotsór̄ts] -
Azkaine bortzortza borrtzórrtza 2: [βor̄tsór̄tsa] -
Azkoitia kurutzeko burriña kurútzeko burríña 1: [kurútseko βur̄íɲa] -
Azkoitia supilleko burriña supílleko burríñá 2: [śupíʎeko bur̄íɲá] -
Azkoitia bostanka bostánka 3: [βośtáŋka] -
Azpeitia are aré 1: [aré] -
Azpeitia areaundi aréaundí 2: [aréau̯ndí] -
Azpeitia bostortz bostórrtz 3: [βośtɔ́r̄ts] -
Azpeitia supilleko supíllekó 4: [śupíʎekó] -
Azpeitia bostanka bostánka 5: [βośtáŋka] -
Baigorri matraza matraza 1: [matrasa] -
Bakio bostorrotz bostórrotz 1: [βośtór̄ots] -
Bakio ol ól 2: [ól] -
Bardoze arrelüxe arrelüxe 1: [ar̄elyʃe] -
Bardoze arreluxa árreluxa 2: [ár̄eluʃa] -
Bardoze taula táula 3: [táu̯la] -
Bardoze arrheluxia arrhéluxia 4: [aRhéluʃja] -
Barkoxe taula táula 1: [táu̯la] -
Bastida karrüz karr´üz 1: [kaRýs] -
Beasain besare bésare 1: [béśare] -
Beasain bostortza bostórrtza 2: [bośtór̄tsa] -
Beasain laortz láorrtz 3: [láɔr̄ts] -
Beasain tabloizko are tablóizkoaréa 4: [taβlói̯skoaréa] -
Behorlegi basaahe básaahía 1: [báśaahía] -
Behorlegi ahetaula ahétaula 2: [ahétau̯la] -
Beizama besabe bésabé 1: [béśaβé] -
Beizama lauortz láuórrtz 2: [láu̯ór̄ts] -
Bergara zazpiortz zazpíorrtz 1: [saspíor̄ts] -
Berriz burdiñara burrdíñara 1: [βur̄ðíɲara] -
Berriz bastarburdiñara bastárrburrdíñara 2: [baśtár̄βur̄ðíɲara] -
Beruete arrasta arrastá 1: [ar̄aśtá] -
Beskoitze lixa líxa 1: [líʃa] -
Bidarrai matraz mátraz 1: [mátras] -
Bidarrai seiortzeko séiorrtzéko 2: [śéi̯or̄tséko] -
Bolibar saspiortza saspíorrtza 1: [śaśpíor̄tsa] -
Bolibar bostortz bóstorrtz 2: [bóśtor̄ts] -
Bolibar iruortz irúorrtz 4: [irúor̄ts] -
Busturia porkera porrkéra 1: [por̄kéra] -
Busturia bostortz bóstorrtz 2: [βóśtor̄ts] -
Deba lauortz láuórrtz 1: [láu̯ór̄ts] -
Deba txarran txarrán 2: [tʃar̄án] -
Dima iteille itéille 1: [itéi̯ʎe] -
Domintxaine erresta errésta 1: [er̄éśta] -
Donamaria araundi áráundi 1: [áráu̯ndi] -
Donamaria araxaballtiki aráxaballttikíya 2: [aráʃaβaʎttikíǰa] -
Donibane Lohizune bortzortza borrtzórrtza 1: [boRtsóRtsa] -
Donibane Lohizune taula táula 2: [táu̯la] -
Donostia besabe bésabiá 1: [béśaβiá] -
Dorrao / Torrano areaundi áreaundí 1: [áreau̯ndí] -
Dorrao / Torrano areburnisko áreburrnísko 2: [áreβur̄níśko] -
Dorrao / Torrano intres intrés 3: [intréś] -
Dorrao / Torrano narre nárre 4: [nár̄e] -
Dorrao / Torrano aretxiki áretxíki 5: [áretʃíki] -
Eibar bostortz bóstorrtz 1: [bóśtor̄ts] -
Eibar zazpiortz zazpíorrtz 2: [saspíɔr̄ts] -
Elantxobe bostorrotz bostórrotz 1: [bośtór̄ots] -
Elduain besare besaré 1: [beśarɛ́] -
Elduain lauortza lauórrtzá 2: [lawór̄tsá] -
Elgoibar bostortz bóstórrtz 1: [bóśtór̄ts] -
Elgoibar burdiñaa burrdíñaa 2: [bur̄ðíɲaa] -
Elorrio are áre 1: [áre] -
Erratzu are aré 1: [aré] -
Erratzu arrasta arrasta 2: [ar̄aśta] -
Erratzu burdinezko are burrdínezkoare 3: [βur̄ðíneskoare] -
Errezil sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Errezil lauortz lauórrtz 2: [lau̯ór̄ts] -
Errigoiti iruortz irúorrtz 1: [irúor̄ts] -
Errigoiti bostortz bostorrtz 2: [bośtor̄ts] -
Errigoiti untzenar untzénarr 3: [untsénar̄] -
Eskiula matu matú 1: [matṹ] -
Etxalar bortzortza bórrtzorrtzá 1: [bór̄tsɔr̄tsá] -
Etxalar arpa árrpa 2: [ár̄pa] -
Etxaleku arrikurrillo árrikurrílloa 1: [ár̄ikur̄íʎoa] -
Etxarri (Larraun) are aré 1: [aré] -
Etxarri (Larraun) burnisko are burrnískoaré 2: [βur̄níśkoaré] -
Etxarri (Larraun) areaundi áreaundí 3: [áreau̯ndí] -
Etxarri (Larraun) zarraldo zárraldó 4: [sár̄aldó] -
Etxebarri itilla itílla 1: [itíʎa] -
Etxebarria are áre 1: [áre] -
Etxebarria bostortz bóstorrtz 2: [bóśtɔr̄ts] -
Etxebarria prantzesara prantzésára 4: [prantséśára] -
Etxebarria burdiñara burrdíñará 5: [bur̄ðíɲará] -
Ezkio-Itsaso laortz laórrtz 1: [laɔ́r̄ts] -
Ezkio-Itsaso lauortz lauórrtz 2: [lau̯ór̄ts] -
Ezkio-Itsaso bostortz bostórrtz 3: [βośtór̄ts] -
Ezkio-Itsaso zazpiortz zazpíorrtz 4: [saspíor̄ts] -
Ezkurra txarrañtxe txarrañtxé 1: [tʃar̄aɲtʃé] -
Ezkurra kostare kostaré 2: [kośtaré] -
Ezkurra bostortzeko bóstorrtzekó 3: [bóśtɔr̄tsekó] -
Ezterenzubi basaahe basaahé 1: [baśaahé] -
Ezterenzubi ahetabla ahetábla 2: [ahetábla] -
Gaintza arre arré 1: [ar̄ɛ́] -
Gaintza besabe bésabé 2: [βéśaβé] -
Gamarte ahetaula ahétaula 1: [ahétau̯la] -
Gamiz-Fika porkera porrkéra 1: [por̄kéra] -
Gamiz-Fika itill ítill 1: [ítiʎ] -
Garrüze ahe ahe 1: [ahe] -
Garrüze ahearkera ahéarrkerá 2: [ahéaRkerá] -
Garrüze ahetaula ahétaulá 3: [ahétau̯lá] -
Getaria txarran txarrán 1: [tʃar̄án] -
Getaria bostortza bostórrtzá 2: [βośtór̄tsá] -
Getaria lauko láuko 3: [láu̯ko] -
Getxo tragasa tragása 1: [traɣáśa] -
Gizaburuaga txarren txárren 2: [tʃár̄en] -
Gizaburuaga bostortz bostórrtz 3: [βośtór̄ts] -
Goizueta bostortza bostórrtzá 1: [βośtɔ́r̄tsá] -
Hazparne matraza matrráza 1: [matRása] -
Hazparne lisa lísa 2: [líśa] -
Hendaia bortzortz borrtzórrtz 1: [βoRtsóRts] -
Hernani arre arré 1: [ar̄ɛ́] -
Hernani bostortza bóstorrtzá 2: [βóśtɔr̄tsá] -
Hernani txandarma txándarrmá 3: [tʃándar̄má] -
Hernani besabe bésabé 4: [βéśaβé] -
Hondarribia bostortzako bóstórrtzakó 1: [bóśtór̄tsakó] -
Ibarruri (Muxika) itella itélla 1: [itéʎa] -
Ibarruri (Muxika) txotxoare txotxóare 2: [tʃotʃóare] -
Igoa bostortzeko bostórrtzekó 1: [bośtɔ́r̄tsekó] -
Igoa arrasta árrastá 2: [ár̄aśtá] -
Ikaztegieta laortza laórrtzá 1: [laɔ́r̄tsá] -
Ikaztegieta besare bésareá 2: [béśareá] -
Ikaztegieta esi esí 3: [eśí] -
Irisarri taula táula 1: [táu̯la] -
Itsasu matraza matráza 1: [matrása] -
Itsasu lisa lísa 2: [líśa] -
Izturitze kizkilako arrhe kizkilako arrhe 1: [kiskilako ar̄he] -
Izturitze lurtaula lurrtáula 2: [lur̄táu̯la] -
Izturitze lisa lísa 3: [líśa] -
Jutsi taula taula 1: [tau̯la] -
Kortezubi bostortz bóstorrtz 3: [βóśtor̄ts] -
Kortezubi lauortz láuorrtz 4: [láu̯or̄ts] -
Kortezubi saspiortz saspíorrtz 5: [śaśpíor̄ts] -
Landibarre ahe ahé 1: [ahé] -
Landibarre taula táula 2: [táu̯la] -
Landibarre abatz abátz 3: [aβáts] -
Larrabetzu porkera pórrkera 1: [pór̄kera] -
Larrabetzu iteille itéille 2: [itéi̯ʎe] -
Larrabetzu arianar ariánarr 3: [arjánar̄] -
Larzabale ahetaula ahetáula 2: [ahetáu̯la] -
Lasarte-Oria besabe besábe 1: [βeśáβe] -
Lasarte-Oria bostortza bostórrtza 1: [bośtór̄tsa] -
Laukiz estonarra estónarra 1: [eśtónar̄a] -
Legazpi lauortza lauórrtza 1: [lau̯ór̄tsa] -
Legazpi bostortza bostórrtza 2: [bośtór̄tsa] -
Legazpi zazpiortza zazpíorrtzá 3: [saspíor̄tsá] -
Legazpi sarde sarrdák 4: [śar̄ðák] -
Leintz Gatzaga burdiñara burrdíñara 1: [βur̄ðíɲara] -
Leintz Gatzaga trillo tríllo 2: [tríʎo] -
Leioa bostortzako trages bóstorrtzako trages 1: [bóśtor̄tsako traɣeś] -
Leitza kostare kostáré 1: [kośtáré] -
Leitza bostortzeko bóstorrtzekó 2: [bóśtɔr̄tsekɔ́] -
Lekaroz are áre 1: [árɛ] -
Lekaroz burdinezko are burrdínezkó aré 2: [bur̄ðíneskó aré] -
Lemoa itille itílle 2: [itíʎe] -
Lemoa trapa trapa 3: [trapa] -
Lemoiz bostorrotz bostórrotz 1: [βośtór̄ots] -
Lemoiz areol aréol 2: [aré:ol] -
Luzaide / Valcarlos taula táula 1: [táu̯la] -
Makea matraza mátraza 1: [mátrasa] -
Makea arretaula arrétáula 2: [ar̄étáu̯la] -
Mañaria burdiñara burrdíñará 1: [bur̄ðíɲará] -
Mañaria nar nar 2: [nar] -
Mendaro burdiñara burrdíñará 1: [βur̄ðíɲará] -
Mendaro txarran txarrán 2: [tʃar̄án] -
Mendata bostortz bostórrtz 2: [βośtór̄ts] -
Mendata lauortz lauórrtz 3: [lau̯ór̄ts] -
Mendata saspiortz saspiórrtz 4: [śaśpiór̄ts] -
Mendata lapatxa lapátxa 5: [lapátʃa] -
Montori kapharra kaphárra 1: [kaphár̄a] -
Montori matu matúa 2: [matúa] -
Mugerre basarre basarre 1: [baśar̄e] -
Mugerre lisa lisa 2: [liśa] -
Mungia porkera porrkéra 1: [por̄kéra] -
Mungia itille itílle 2: [itíʎe] -
Oiartzun bostortza bostórrtzá 1: [bośtór̄tsá] -
Oiartzun demoniño demóniñó 2: [demóniɲó] -
Oñati burdiñara burrdíñara 1: [βur̄ðíɲara] -
Oñati amairuortz amáiruorrtz 2: [amái̯ruor̄ts] -
Ondarroa txarran txárran 1: [tʃár̄an] -
Ondarroa bostortz bostórrtz 2: [βośtór̄ts] -
Orexa besare besáre 1: [beśáre] -
Orexa bostortz bostórrtz 2: [bośtɔ́r̄ts] -
Orio bosupupilleko are bosupupílleko aría 1: [bośupupíʎeko aría] -
Orio lauortzeko láuorrtzékua 4: [láu̯or̄tsékua] -
Orozko itilla itílla 1: [itíʎa] -
Otxandio itella ítella 1: [íteʎa] -
Pagola erresta errésta 1: [er̄éśta] -
Pasaia bostortza bostorrtzá 1: [bośtor̄tsá] -
Pasaia bostortzttiki bostórrtzttikiddá 2: [bośtór̄tsttikiddá] -
Sara bortzortz borrtzórrtz 1: [βor̄tsór̄ts] -
Sara erresta errestá 2: [er̄eśtá] -
Senpere bortzotz borrtzótz 1: [βoRtsóts] -
Senpere bortzortza borrtzórrtza 2: [boRtsóRtsa] -
Sohüta arresta arrésta 1: [ar̄éśta] -
Sondika areanausi aréanáusi 1: [aréanáu̯śi] -
Sondika italle ítalle 2: [ítaʎe] -
Sondika tragas trágas 2: [tráɣaś] -
Sondika pintxonar pintxónarr 3: [pintʃónar̄] -
Suarbe arrasta arrásta 1: [ar̄áśta] -
Suarbe arrastalarri arrástalárri 2: [ar̄áśtalár̄i] -
Suarbe arrastaxe arrástaxé 3: [ar̄áśtaʃé] -
Sunbilla araxabal aráxabal 1: [aráʃaβal] -
Sunbilla aremakina arémakina 2: [arémakina] -
Sunbilla are aré 3: [aré] -
Sunbilla kupel kupél 4: [kupél] -
Tolosa besabe besabé 1: [βeśaβé] -
Tolosa laortz laórrtz 2: [laɔ́r̄ts] -
Uharte Garazi taula táula 1: [táu̯la] -
Uharte Garazi ahetaula ahétáula 2: [ahétáu̯la] -
Urdiain bostortza bóstorrtzá 1: [bóśtor̄tsá] -
Urdiain kirkirra kírrkirrá 2: [kír̄kir̄á] -
Urdiñarbe erresta errésta 1: [er̄éśta] -
Urdiñarbe taula táula 2: [táu̯la] -
Urketa lisa lisa 2: [liśa] -
Urretxu burdiñara burrdíñará 1: [bur̄ðíɲará] -
Urretxu bostortz bostórrtz 2: [bośtɔ́r̄ts] -
Urretxu besabe besábe 2: [beśáβe] -
Urretxu zazpiortz zázpiórrtz 3: [sáspiɔ́r̄ts] -
Urretxu alperrare alpérraré 4: [alpɛ́r̄aré] -
Ürrüstoi errezta errézta 1: [er̄ésta] -
Uztaritze arrelisa arrélisá 1: [aRéliśá] -
Uztaritze arrexkilet arrexkílet 2: [aReʃkílet] -
Zeanuri itille itílle 1: [itíʎe] -
Zeberio itella itélla 2: [itéʎa] -
Zegama labortz labórrtz 1: [laβɔ́r̄ts] -
Zegama bostortz bostórrtz 2: [bośtɔ́r̄ts] -
Zilbeti estrasi estrási 1: [eśtráśi] -
Zollo (Arrankudiaga) tragas trágas 1: [tráɣaś] -
Zollo (Arrankudiaga) italla ítalla 2: [ítaʎa] -
Zollo (Arrankudiaga) nafarrare nafárraria 3: [nafár̄aria] -
Zornotza bostortz bóstorrtz 1: [βóśtor̄ts] -
Zornotza burdiñara burrdíñara 2: [βur̄ðíɲara] -
Zornotza italla itálla 3: [itáʎa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper