Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

82 emaitza 1476 bilaketarentzat

1476: IZAN [+pres., ni-hari, aloc.] / IZAN [+prés., ni-hari, alloc. ] / IZAN [+pres., ni-hari, alloc.]

  • Gaia: Aditz morfologia: alokutiboa
  • Galdera (es): IZAN [+pres., ni-hari, aloc.]
  • Galdera (fr): IZAN [+prés., ni-hari, alloc. ]
  • Galdera (en): IZAN [+pres., ni-hari, alloc.]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia nitzayok nitzayók 1: [nitsaǰók]
Aia natzayok natzayók 1: [natsaǰók]
Aldude nitziaikok nitzíaikók 1: [nitsíakók]
Altzai nitzok nitzók 1: [nitsók]
Altzürükü nitzok nitzók 1: [nitsók]
Amezketa netzaiok netzaiók 1: [nətsai̯ɔ́k]
Arbizu nakiyok nákiyók 1: [nákiǰók]
Arboti nakok nákok 1: [nákok]
Armendaritze nakok nakók 1: [nakók]
Arnegi niakok niákok 1: [niákok]
Arrieta naxakok naxakók 1: [naʒakók]
Asteasu naitzaddok naitzaddok 1: [nai̯tsaddok]
Asteasu nitzaddok nitzaddok 2: [nitsaddok]
Asteasu nitzaddon nitzaddon 3: [nitsaddon]
Asteasu natxaddok nátxaddók 4: [nátʃaddók]
Ataun naizaiok náizaiók 1: [nái̯sai̯ók]
Ataun naizaion náizaión 2: [nái̯sai̯ón]
Barkoxe nitzok nitzók 1: [nitsók]
Beasain nitxok nitxok 1: [nitʃok]
Beasain nitxon nitxon 2: [nitʃon]
Behorlegi niakok niakók 1: [niakók]
Beizama naitzayok naitzayók 1: [nai̯tsaǰók]
Beizama naitzaion naitzayón 2: [nai̯tsaǰón]
Beruete natziok natziók 1: [natsjók]
Beruete natzion natzión 2: [natsjón]
Beskoitze nakok nákok 1: [nákok]
Beskoitze nakon nákon 2: [nákon]
Bidarrai nizakok nizákok 1: [nisákok]
Bolibar najakok najákok 1: [naxákok]
Bolibar najakon najákon 2: [naxákon]
Domintxaine nakok nákok 1: [nákok]
Domintxaine nizakok nízakok 2: [nísakok]
Elduain natxaiok nátxáiók 1: [nátʃái̯ók] -
Elduain natzaion nátzáión 2: [nátsái̯ón] -
Errezil naitzaiok naitzáiok 1: [nai̯tsái̯ok]
Errezil natzaiok natzáiok 2: [natsái̯ok] -
Errezil naitzaion naitzaión 3: [nai̯tsai̯ón]
Errigoiti nayakok nayakók 1: [naǰakók]
Errigoiti nayakona nayákona 2: [naǰákona]
Eskiula nitzok nitzók 1: [nitsók]
Eskiula nizok nizók 2: [nisók]
Eskiula nitzok nitzok 3: [nitsok]
Ezkurra neatziok neatziók 1: [neatsiók]
Ezkurra neatzion neatzión 2: [neatsión]
Ezterenzubi nitziakok nitziákok 1: [nitsiákok]
Gamarte nakok nakók 1: [nakók]
Gamiz-Fika naiakok naiakók 1: [nai̯akók]
Garrüze nakok nakók 1: [nakók]
Hazparne nakok nákok 1: [nákok]
Hernani natzaddok natzaddók 1: [natsaddók]
Irisarri nakok nakók 1: [nakók]
Itsasu nakok nakók 1: [nakók]
Izturitze nakok nákok 1: [nákok]
Jutsi niziakok niziakok 1: [nisjakok]
Jutsi niziakon niziakon 2: [nisjakon]
Landibarre nakok nákok 1: [nákok]
Larraine nitzok nitzók 1: [nitsók] -
Larzabale nitziakok nítziakok 1: [nítsjakok] -
Larzabale nintziakok nintziákok 2: [nintsjákok]
Lasarte-Oria natzayok nátzayok 1: [nátsaǰok] -
Leitza nitziok nitziok 1: [nitsiok]
Leitza nitzion nitzión 2: [nitsión]
Lekaroz natzion nátzion 1: [nátsion]
Lemoa naiakok naiákok 1: [nai̯ákok]
Lemoa ñakok ñákok 2: [ɲákok]
Luzaide / Valcarlos nitxakok nitxákok 1: [nitʃákok]
Luzaide / Valcarlos nitxiakon nitxiákon 2: [nitʃjákon]
Mañaria naiakok naiákok 1: [nai̯ákok]
Mañaria naiakon naiakón 2: [nai̯akón]
Montori nitzok nitzók 1: [nitsók]
Mugerre nakok nakok 1: [nakok]
Orexa nazaiok nazaiók 1: [nasai̯ók]
Orexa nazaion nazaión 2: [nasai̯ón]
Pagola nitzok nitzók 1: [nitsók]
Santa Grazi nitzok nitzók 1: [nitsók]
Sohüta nitzok nitzók 1: [nitsók]
Tolosa nazaddok nazáddók 1: [nasáddók]
Uharte Garazi nakok nakók 1: [nakók]
Urdiñarbe nizok nizók 1: [nisók] -
Ürrüstoi nitzok nitzók 1: [nitsók]
Uztaritze nakok nákok 1: [nákok]
Zaratamo naiakok naiákok 1: [nai̯ákok]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper