Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

255 emaitza 142 bilaketarentzat

142: paloma torcaz / pigeon ramier / woodpigeon / (Columba palumbus)

  • Gaia: Txoriak
  • Galdera (es): paloma torcaz
  • Galdera (fr): pigeon ramier
  • Galdera (en): woodpigeon
  • Galdera (lat): Columba palumbus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta uso úso 1: [úśo] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta paloma palóma 2: [palóma] -
Ahetze arruket arróket 1: [aRóket] -
Ahetze usopaloma usópalóma 1: [uśópalóma] -
Aia pagauso pagá usó 1: [paɣá uśó] -
Aldude uso usó 1: [uśó] -
Alkotz uso úsua 1: [úśua] -
Alkotz uso úsua 2: [úśwa] -
Altzai ürzo ürzo 1: [yr̄so] -
Altzai arruket arrüket 2: [ar̄yket] -
Altzürükü ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Altzürükü kuliexui kuliexúia 2: [kuljeʃúja] -
Altzürükü kulieigabe kulieigábe 3: [kuljegáβe] -
Altzürükü arruket arrükét 4: [ar̄ykét] -
Altzürükü ürzo ürtzó 5: [yr̄tsó] -
Amezketa uso usó 1: [uśó] -
Amezketa paseko uso pásekousó 2: [páśekouśó] -
Andoain uso usó 1: [uśó ] -
Aniz uso usó 1: [uśó] -
Aramaio uso úso 1: [úśo] -
Aramaio pagauso pagáuso 1: [paɣáuśo] -
Araotz (Oñati) uso úso 1: [úśo] -
Araotz (Oñati) pagauso pagáuso 1: [paɣáu̯śo] -
Arbizu uso usó 1: [uźó] -
Arbizu uso úsua 2: [úśua] -
Arboti urzo úrzo 1: [úr̄so] -
Arboti basaurzo basaurzua 1: [baśaur̄swa] -
Arboti arruket arrokétt 2: [ar̄okétt] -
Arboti papogorri úrzo papogórria 3: [úr̄so papoɣór̄ia] -
Arboti urzobuztanlüxe urzobuztanl´üxia 4: [ur̄sobustanlýʃja] -
Armendaritze urtxo urtxó 1: [ur̄tʃó] -
Armendaritze urtxo urtxokoliérduna 2: [ur̄tʃokoljér̄duna] -
Armendaritze arruket arrókotta 3: [ar̄ókotta] -
Armendaritze urtxo urtxó 4: [ur̄tʃó] -
Armendaritze basaurzo básaurtxo 5: [báśaur̄tʃo] -
Armendaritze kolierdun koliérdun 6: [koljér̄dun] -
Armendaritze arruket arróketta 7: [ar̄óketta] -
Arnegi urtxo urtxó 1: [ur̄tʃó] -
Arrangoitze uso úso 1: [úśo] -
Arrasate basuso basóuso 1: [βaśóuśo] -
Arrazola (Atxondo) uso úso 1: [úśo] -
Arrieta paloma palóma 1: [palóma] -
Arroa (Zestoa) pagauso págousó 1: [páɣou̯śó] -
Arroa (Zestoa) mendiuso mendíusó 1: [mendíuśó] -
Arroa (Zestoa) uso usó 2: [uśó] -
Arroa (Zestoa) pagauso pagáusuá 3: [paɣáu̯śuá] -
Arroa (Zestoa) pauso páusuá 4: [páu̯śuá] -
Arroa (Zestoa) mendiuso mendíusuá 5: [mendíuśuá] -
Arrueta urzo urzó 1: [ur̄só] -
Arrueta basaurzo basáurzoá 1: [baśáur̄soá] -
Arrueta arruket arrukétt 2: [ar̄ukétt] -
Asteasu mendiuso méndiusó 1: [méndiuśó] -
Ataun pauso pausó 1: [pauśó] -
Ataun mendiuso mendiusó 2: [mendiuśó] -
Ataun pagauso pagausó 3: [paɣau̯śó] -
Azkaine uso uxo 1: [uʃo] -
Azkoitia pauso páuso 1: [páu̯śo] -
Azkoitia uso úso 2: [úśo] -
Azpeitia pagauso pagáusó 1: [paɣáuśó] -
Azpeitia pagauso pagáuso 2: [paɣáu̯śo] -
Baigorri uso uso 1: [uśo] -
Baigorri paloma paloma 2: [paloma] -
Bakio torkasa torkása 1: [tor̄káśa] -
Bardoze urzo úrzo 1: [úrso] -
Bardoze oihenurzo oihanúrzoa 2: [oi̯hanúrsoa] -
Bardoze oihenurzo oihénurzoa 3: [oi̯hénursoa] -
Bardoze Rüsiako urzo rüsiakoúrzua 4: [r̄yśjakoúrsua] -
Bardoze arruket rukét 5: [r̄ukét] -
Bardoze urzo úrtzo 6: [úrtso] -
Barkoxe ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Barkoxe arruket aruket 2: [aruket] -
Bastida palomba palómba 1: [palómba] -
Bastida urtxo úrtxo 2: [úRtʃo] -
Beasain uso usó 1: [uśó] -
Beasain pauso páuso 2: [páuśo] -
Behorlegi urzo urtzó 1: [ur̄tsó] -
Beizama pagauso pagóusó 1: [paɣóu̯śó] -
Beizama pauso páusó 2: [páuśó] -
Bergara pagauso págouso 1: [páɣou̯śo] -
Bermeo paloma palóma 1: [palóma] -
Bermeo uso usó 2: [uśó] -
Berriz uso usó 1: [uśó] -
Beruete mendiuso méndeusó 1: [méndeu̯śó] -
Beruete uso úsó 2: [úśó] -
Beskoitze urtxo úrtxo 1: [úRtʃo] -
Beskoitze arruket arrukéta 1: [aRukéta] -
Bidarrai uso usó 1: [uśó] -
Bolibar uso úsu 1: [úśu] -
Bolibar basuso basúsu 2: [baśúśu] -
Bolibar basuso basóusú 3: [baśóuśú] -
Busturia uso úso 3: [úśo] -
Deba uso usó 1: [uśó] -
Deba paseko uso pásekousó 2: [páśekou̯śó] -
Dima paloma palóma 1: [palóma] -
Dima basuso basúso 1: [βaśúśo] -
Domintxaine urtxo úrtxo 1: [úr̄tʃo] -
Domintxaine urzo úrtzo 2: [úr̄tso] -
Domintxaine arruket arrúketta 3: [ar̄úketta] -
Donamaria oso osó 1: [ośó] -
Donibane Lohizune paloma páloma 1: [páloma] -
Donibane Lohizune paloma palóm 2: [palóm] -
Donostia uxoaundi uxóaundi 1: [uʃóau̯ndi] -
Donostia pauso páuso 1: [páuśo] -
Dorrao / Torrano basuso basúso 1: [βaśúśo] -
Eibar uso usú 1: [uśú] -
Eibar pagauso pagóusu 2: [paɣóu̯śu] -
Elantxobe uso úso 1: [úśo] -
Elduain mendiuso mendíusó 1: [mendíuśó] -
Elgoibar pagauso pagáusu 1: [paɣáu̯śu] -
Elorrio uso úso 1: [úśo] -
Erratzu uso usó 1: [uśó] -
Errezil pagauso pagóusó 1: [paɣóuśó ] -
Errigoiti paloma palóma 1: [palóma] -
Eskiula ürzo ürzo 1: [yr̄so] -
Eskiula arruket arrukét 2: [ar̄ukét] -
Etxalar paseko uso pásekousó 1: [páśekośó] -
Etxaleku uso usó 1: [uśó] -
Etxaleku torkasa tórkazák 2: [tór̄kasák] -
Etxarri (Larraun) paseko uso pásausó 1: [páśau̯śó] -
Etxarri (Larraun) uso usó 2: [uśó] -
Etxebarri usomando usómando 1: [uśɔ́mando] -
Etxebarri uso úso 2: [úśo] -
Etxebarri pagauso pagóso 2: [paɣóśo] -
Etxebarria uso úso 1: [úśo] -
Eugi uso úso 1: [úśo] -
Eugi torkasa tórkazák 2: [tór̄kasák] -
Ezkio-Itsaso pauso paúso 1: [paúśo] -
Ezkio-Itsaso pauso páusó 2: [pá uśó] -
Ezkurra mendiuso mendiúso 1: [mendiúśo] -
Ezterenzubi urtxo urxó 1: [ur̄só] -
Ezterenzubi urzo úrtzo 2: [úr̄tso] -
Ezterenzubi urtzo kolierdun úrtzokolierdún 3: [úr̄tsokoljer̄dún] -
Ezterenzubi papogorri papogorri 4: [papoɣor̄i] -
Ezterenzubi koloma kolóma 5: [kolóma] -
Ezterenzubi urzo úrzua 6: [úr̄swa] -
Gaintza basuso basóusó 1: [βaśóuśó] -
Gaintza basuso basúsó 2: [baśúśó] -
Gamarte basaurzo básurtzó 1: [báśur̄tsó] -
Gamiz-Fika paloma palóma 1: [palóma] -
Gamiz-Fika uso usó 1: [uśó] -
Garrüze urzo úrzo 1: [úr̄so] -
Getaria uso usó 1: [uśó] -
Getxo paloma palóma 1: [palóma] -
Gizaburuaga pagauso pagóusu 1: [paɣóu̯śu] -
Goizueta usobeltz usóbéltz 1: [uśó βélts] -
Goizueta paseko uso pásekousóá 2: [páśekou̯śó á] -
Hazparne urzo úrzo 1: [úRso] -
Hazparne arruket arrúketa 1: [aRúketa] -
Hendaia uso usó 1: [uśó] -
Hernani uso usó 1: [uśó] -
Hondarribia pagauso pábuso 1: [páβuśo] -
Ibarruri (Muxika) paloma páloma 1: [páloma] -
Igoa mendiuso méndiusó 1: [méndiuśó] -
Ikaztegieta uso usó 1: [uśó] -
Irisarri urzo urtzó 1: [ur̄tsó] -
Itsasu paloma palóma 1: [palóma] -
Itsasu urtxo úrtxo 1: [úr̄tʃo] -
Izturitze urtxo urtxó 1: [ur̄tʃó] -
Jaurrieta paloma palóma 1: [palóma] -
Jutsi urzo urzo 1: [ur̄so] -
Kortezubi usomando usomándo 1: [uśomándo] -
Landibarre urtxo urtxó 1: [urtʃó] -
Larrabetzu paloma palóma 1: [palóma] -
Larrabetzu uso úso 1: [úśo] -
Larraine ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Larraine arruket arrükéta 2: [ar̄ykéta] -
Larraine arruket arrükét 3: [ar̄ykét] -
Larraine papogorri papogórri 4: [papoɣór̄i] -
Larzabale urzo urtzo 1: [urtso] -
Larzabale urtxo urtxo 2: [urtʃo] -
Lasarte-Oria uso úso 1: [úśo] -
Lasarte-Oria pagauso pagóuso 1: [paɣóuśo] -
Laukiz paloma palóma 1: [palóma] -
Legazpi pagauso pagáuso 1: [paɣáuśo] -
Leintz Gatzaga pagauso pagóuso 1: [paɣóuśo] -
Leioa usomando usómando 1: [uśómando] -
Leioa palomatxiki pálomatxikí 2: [pálomatʃikí] -
Leioa palomasurita pálomasuríta 3: [pálomaśuríta] -
Leitza uso usó 1: [uśó] -
Lekaroz uso úso 1: [úśo] -
Lekeitio uso úso 1: [úśo] -
Lekeitio paseko uso paséuso 2: [paśéuśo] -
Lemoa paloma páloma 1: [páloma] -
Lemoiz paloma palóma 1: [palóma] -
Luzaide / Valcarlos uso úso 1: [úśo] -
Makea urtxo úrtxo 1: [úr̄tʃo] -
Mañaria uso úso 1: [úśo] -
Mendaro pauso paúso 1: [paúśo] -
Mendata paloma palóma 1: [palóma] -
Mezkiritz uso úso 1: [úśo] -
Montori ürzo ´ürtzo 1: [ýrtso] -
Mugerre paloma páluma 1: [páluma] -
Mugerre urzo urzo 2: [ur̄so] -
Mugerre paloma pálumak 3: [pálumak] -
Mungia paloma palóma 1: [palóma] -
Oderitz uso úsó 1: [úśó] -
Oiartzun usoaundi usoaundí 1: [uśoau̯ndí] -
Oñati uso usó 1: [uśó] -
Oñati pagauso pagáuso 1: [paɣáu̯śo] -
Oñati pagauso pagóuso 2: [paɣóuśo] -
Ondarroa uso úso 1: [úśo] -
Ondarroa pagauso pagúso 2: [paɣúśo] -
Orexa uso paseko úsopasekó 1: [úśopaśekɔ́] -
Orio uso usó 1: [uśó] -
Orio paseko uso pasárakousúa 2: [paśárakou̯śúa] -
Orio pagauso pagáuso 2: [paɣáuśo] -
Orozko uso úso 1: [úśo] -
Otxandio uso úso 1: [úśo] -
Otxandio basuso basáuso 1: [βaśáu̯śo] -
Pagola urtxo urtxó 1: [ur̄tʃó] -
Pagola urzo urtzó 2: [ur̄tsó] -
Pagola arruket arrukét 3: [ar̄ukét] -
Pagola arruket arruketta 4: [ar̄uketta] -
Pasaia uso úxó 1: [úʃó] -
Santa Grazi ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Santa Grazi arruket arrükét 2: [ar̄ykét] -
Sara uso usó 1: [uśó] -
Senpere uso úso 1: [úśo] -
Senpere paloma palóma 2: [palóma] -
Sohüta ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Sohüta papogorri popogórri 2: [popoɣór̄i] -
Sohüta arruket arruket 3: [ar̄uket] -
Sondika torkasa torkása 1: [tor̄káśa] -
Suarbe paseko uso pasákoúso 1: [paśákoúśo] -
Sunbilla mendiuso mendíkousó 1: [mendíkośó] -
Tolosa uso usó 1: [uśó] -
Uharte Garazi urtxo úrtxo 1: [úr̄tʃo] -
Urdiain uso úso 1: [úśo] -
Urdiain basuso báso úsua 2: [báśo úśua] -
Urdiñarbe ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Urdiñarbe arruket arúket 2: [arúket] -
Urdiñarbe arruket arrokéta 3: [ar̄okéta] -
Urketa urzo úrzo 1: [úRso] -
Urketa arruket arrúketa 2: [aRúketa] -
Urretxu pagauso pagáusó 1: [paɣáuśó] -
Urretxu pagauso págousó 2: [páɣou̯śó] -
Urretxu pagauso pagóusó 3: [paɣóuśó] -
Ürrüstoi ürzo ´ürzo 1: [ýr̄so] -
Uztaritze uso usó 1: [uśó] -
Zaratamo uso úso 1: [úśo] -
Zaratamo basuso basúso 1: [baśúśo] -
Zaratamo usomando usómando 2: [uśómando] -
Zaratamo torkasa torkása 3: [tor̄káśa] -
Zeanuri paloma palóma 1: [palóma] -
Zeanuri uso úso 1: [úśo] -
Zeanuri basuso basúso 2: [βaśúśo] -
Zeberio uso úso 1: [úśo] -
Zegama pagauso pagausó 1: [paɣau̯śó] -
Zilbeti uso úso 1: [úśo] -
Zollo (Arrankudiaga) paloma torkata páloma torkáta 1: [páloma tor̄káta] -
Zollo (Arrankudiaga) torkasa torkazá 2: [tor̄kaɵá] -
Zollo (Arrankudiaga) uso úso 2: [úśo] -
Zornotza palomanausi palománausi 1: [palománau̯śi] -
Zugarramurdi xoloma xólomá 1: [ʃólomá] -
Zugarramurdi uso usóa 2: [uśóa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper