Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

138 emaitza 1192 bilaketarentzat

1192: -bok + ongan / -bok + ongan / -bok + ongan / (bokal bukaera + inesibo plural hurbila (biziduna))

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
  • Galdera (es): -bok + ongan
  • Galdera (fr): -bok + ongan
  • Galdera (en): -bok + ongan
  • Galdera (lat): bokal bukaera + inesibo plural hurbila (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta bi(e)kin biékin 1: [βiékin]
Aia gazte(t)an gaztetán 1: [ɣastetán]
Aia biyongan biyongán 1: [βiǰoŋgán]
Aia biyokin biyokín 2: [βiǰokín]
Aia gazteengan gaztéengán 2: [ɣastéeŋgán]
Amezketa biokin bíokim 1: [bíokim]
Amezketa biongan bíongán 1: [βíoŋgán]
Andoain biyokin biyokín 1: [βiǰo:kín]
Aniz gazteotan gaztiotán 1: [ɣastiotán]
Aramaio bixokin bíxokin 1: [βíʒokin]
Araotz (Oñati) gastion artien gastíon arrtien 1: [gaśtíon ar̄tien]
Arbizu gazteotan gáztiotán 1: [ɣástiotán]
Arrasate bi¡ótan bi¡ótan 1: [βiʒótan]
Arrasate bi¡ókin bi¡ókin 2: [βiʒókin]
Arrazola (Atxondo) bíogan bíogan 1: [βíoɣan]
Arrieta bixokas bíxokas 1: [bíʒokaś] -
Arroa (Zestoa) gazte(t)an gáztien 1: [ɣástjen]
Arroa (Zestoa) biyokin bíyokíñ 2: [bíǰokíɲ]
Asteasu biddokán biddokán 1: [biddokán]
Asteasu biddotán biddotán 2: [biddotán]
Asteasu biyokin biyokín 3: [biǰokín]
Ataun biokin bíokíñ 1: [bíokíɲ]
Ataun biokin bíokín 2: [βíokín]
Azkoitia gaztiokíñ gaztíokíñ 1: [ɣastíokíɲ]
Azpeitia gaztiogan gaztíogán 1: [ɣastíoɣáŋ]
Azpeitia gaztiokíñ gaztíokíñ 2: [gastíokíɲ]
Azpeitia biyokin bíyokíñ 3: [βíǰokíɲ]
Bakio bixokas bíxokas 1: [βíʒokaś]
Beasain biónen biónen 1: [βiónen]
Beizama gaztekin(gas) gáztekin 1: [gástekin]
Beizama bi(e)kin bikíñ 2: [βikíɲ]
Bergara gáztiongáiñ gáztiongáiñ 1: [gástioŋgái̯ɲ]
Bergara gaztiokíñ gáztiokíñ 2: [gástiokíɲ]
Bermeo bixokan bíxogan 1: [βíʒoɣan]
Berriz gazteotan gásteotan 1: [gáśteotan]
Beruete gaztekin(gas) gáztekén 1: [ɣástekén]
Beruete bi(e)kin bikén 2: [bikén]
Bolibar bixon bíxon 1: [βíʒon]
Bolibar bixongan bíxongán 1: [bíʒoŋgán]
Busturia bixokas bíxokas 1: [βíʒokaś]
Deba gazteengan gastíen gáñián 1: [ɣaśtíeŋ gáɲián]
Deba bixokin bixokíñ 2: [βiʃokíɲ]
Deba biokin bíokíñ 3: [bíokíɲ]
Dima bíogan bíogan 1: [bíoɣan]
Donamaria bi(e)kin biekin 1: [biekin]
Donostia gaztíontzat gaztíontzat 1: [ɣastíontsat]
Donostia gazteongan gazteongan 1: [gasteoŋgan] -
Donostia biongan biongan 2: [βioŋgan] -
Dorrao / Torrano bi(e)tan bitén 1: [βitén]
Dorrao / Torrano gazteotan gaztióuten 2: [gastjóu̯ten]
Eibar bixokin bíxokin 1: [bíʃokin]
Elantxobe bi¡on artien bí¡on árrtien 1: [βíʒon ár̄tien]
Elantxobe bíxotan bíxotan 1: [bíʒotan] -
Elduain biongan bíongán 1: [bíoŋgán]
Elgoibar bixokin bixokin 1: [biʃokin]
Elorrio gazte(t)an gastíetan 1: [ɣaśtíetan]
Erratzu bi(e)kin biekin 1: [βiekin]
Errezil gaztekin(gas) gaztékíñ 1: [ɣastékíɲ]
Errezil biokin bíokíñ 2: [βíokíɲ]
Errigoiti bíogan bíogan 1: [bíoɣan]
Etxalar gazte(t)an gaztetan 1: [gastetan]
Etxaleku gazte(t)an gáztean 1: [gástean]
Etxarri (Larraun) biokin bíokím 1: [bíokím]
Etxebarri bixóri bixóri 1: [βiʒóri]
Etxebarria bixon bíxoná 1: [bíʃoná]
Eugi gazte(t)an gaztétan 1: [gastétan]
Ezkio-Itsaso gazteotzaz gaztéozáz 1: [ɣastéosás]
Ezkio-Itsaso gazteotzaz gaztéotzáz 2: [ɣastéotsás]
Ezkurra gazteotan gázteótan 1: [ɣásteótan]
Gaintza gazteokin gaztéokíñ 1: [ɣastéokíɲ]
Gaintza biokin bíokíñ 2: [βíokíɲ]
Gaintza gaztekin(gas) góekíñ 3: [góekíɲ]
Gamiz-Fika bixokas bíxokás 1: [bíʒokáś]
Getaria biyokin biyokím 1: [βiǰokím]
Getaria biyongan bíyongan 1: [bíǰoŋgan]
Getxo bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Gizaburuaga bixokin bíxokin 1: [βíʒokin]
Goizueta bi(e)kin biekin 1: [biekin]
Hernani bi(e)kin biyekin 1: [βiǰekin]
Hernani biddókin biddókin 1: [biddókin]
Hondarribia gazteengan gaztíarengaiñ 1: [ɣastíareŋgai̯ɲ]
Ibarruri (Muxika) bixokin bíxokin 1: [βíʒokin]
Igoa bi(e)kin biékin 1: [βiékin]
Ikaztegieta biokin bíokin 1: [βíokin]
Ikaztegieta biongan bíongan 2: [βíoŋgan]
Kortezubi bixokan bíxokan 1: [βíʒokan]
Larrabetzu gasteokan gásteokan 1: [ɣáśteokan]
Lasarte-Oria biyótan biyótan 1: [biǰótan]
Lasarte-Oria gástiontán gástiontán 2: [gáśtiontán]
Laukiz bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Legazpi gazteokin gazteokin 1: [ɣasteokin]
Leintz Gatzaga bi¡ogas bi¡ógas 1: [βiʒóɣaś]
Leioa bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Leitza gazteengan gaztengan 1: [ɣastengan]
Lekaroz bi(e)kin biekin 1: [biekin]
Lekeitio bixokas bixókas 1: [βiʒókaś]
Lemoa bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Lemoa bíogan biókam 1: [biókam]
Lemoiz bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Luzaide / Valcarlos bi(e)tan bíetan 1: [βíetan]
Mañaria bi¡okas bí¡okás 1: [βíʒokáś]
Mendaro gazteokin gastíokín 1: [ɣaśtíokín]
Mendaro bixokin bixokín 2: [βiʃokíŋ]
Mendata gaztekin(gas) gúgas 1: [ɣúɣaś]
Mungia bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Oderitz gazteongan gázteongán 1: [gásteoŋgán]
Oiartzun gazteengan gáztiengán 1: [ɣástieŋgán]
Oñati bixokin bíxokin 1: [βíʒokin]
Oñati bixokan bíxogan 2: [βíʒoɣan]
Ondarroa bixokin bixókin 1: [βiʃókin]
Orexa biokin biokin 1: [βiokin]
Orexa biongan biongán 1: [bioŋgán]
Orio gaztekin(gas) gúkiñ 1: [gúkiɲ]
Orio biyokin biyókin 2: [βiǰókin]
Orio biyokin bíyokiñ 3: [bíǰokiɲ] -
Orozko gasteokan gastéokan 1: [ɣaśtéokan]
Otxandio bixokin bíxokin 1: [bíʒokin]
Otxandio bixongan bíxongan 1: [bíʒoŋgan]
Pasaia bi(e)kin biyekín 1: [βiǰekín]
Sondika gazteotan gastéotan 1: [ɣaśtéotan]
Suarbe bi(e)kin biékin 1: [βiékin]
Suarbe gazte(t)an gaztétan 2: [ɣastétan]
Suarbe bi(e)tan bíetán 3: [βíetán]
Sunbilla bi(e)kin biyekin 1: [βiǰekin]
Tolosa biddotán biddotán 1: [βiddotán]
Urdiain gaztioikin gaztíoikín 1: [ɣastíoi̯kín]
Urretxu gaztekin(gas) gurékin 1: [gurékiŋ]
Urretxu biyokin biyokíñ 2: [βiǰokíɲ]
Zaratamo gastíokándik gastíokándik 1: [gaśtíokándik]
Zaratamo gaztiogan gastíogán 1: [gaśtíoɣán]
Zeanuri bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Zeanuri bíogan bíogan 1: [βíoɣan]
Zeberio bíokas bíokas 1: [βíokaś]
Zegama gaztekin(gas) gaztékíñ 1: [gastékíɲ]
Zegama biokin bíokin 2: [bíokin]
Zilbeti bi(e)tan bien arrtián 1: [βjen ar̄tján]
Zollo (Arrankudiaga) bi¡okas bí¡okas 1: [βíʒokaś]
Zornotza bi¡on artien bí¡on arrtien 1: [βíʒon ar̄tien]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper