Arauen Datutegi Onomastikoa (ADO)

150. araua - Arauak - ADO

63 emaitza 150. araua bilaketarentzat

Agurain: aguraindar (Udala - Araba)

Agurain (euskara); Salvatierra / Agurain (ofiziala). Herritar izena: aguraindar. Euskaldunek erabilitako eta gaur egun Oñati aldean bizirik dagoen Salbaterra izena erabiltzea ere zilegi da, batik bat historia alorreko idazkietan.

Aiara: aiarar (Udala - Araba)

Aiara (euskara); Ayala / Aiara (ofiziala). Herritar izena: aiarar.

Aiaraldea (-a) (Eskualdea - Araba)

Aiaraldea (-a) . Lurralde historikoa izendatzeko erdarazko Tierra de Ayala izenaren euskal kidea Aiarerria (-a) da eta adiera horretan erabil daiteke, 143. arauan erabakitakoaren ildotik. Gogoratu behar da Aiaraldea izenaren bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, eskualdearen izen osoa erabiltzean honakoa da bidea: Aiaraldea, Aiaraldearekin, Aiaraldean..., baina Aiaraldeko, Aiaraldetik, Aiaraldera... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Aiaralde maitea, Aiaralde osoan, Gure Aiaralde hau…

Aiarerria (-a) (Eskualdea - Araba)

Tierra de Ayala eskualde historikoaren euskal kidea Aiarerria (-a) da, eta adiera horretan erabil daiteke, 143. arauan erabakitakoaren ildotik.

Amurrio: amurrioar (Udala - Araba)

Amurrio (euskara); Amurrio (ofiziala). Herritar izena: amurrioar. Kontuan izanik Orozkon egiaztatutako erabilera, eta inguruko –io amaiera duten Laudio eta Baranbio herrietan –ioar egiten dela, amurrioar izena hobetsi da.

Añana (Eskualdea - Araba)

Añana.

Añana: añanar (Udala - Araba)

Añana (euskara); Añana (ofiziala). Herritar izena: añanar.

Arabako Errioxa (Eskualdea - Araba)

Arabako Errioxa.

Arabako Lautada (Eskualdea - Araba)

Arabako Lautada.

Aramaio: aramaioar (Udala - Araba)

Aramaio (euskara); Aramaio (ofiziala). Herritar izena: aramaioar.

Argantzon: argantzondar (Udala - Araba)

Argantzon. Osoko bilkurak Bilbon onartutako aldaketa: Argantzun > Argantzon.

Armiñón: armiñondar (Udala - Araba)

Armiñón (euskara); Armiñón (ofiziala). Herritar izena: armiñondar. Euskal testuetan azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da.

Arraia-Maeztu: arraiar, maeztuar (Udala - Araba)

Arraia-Maeztu (euskara); Arraia-Maeztu (ofiziala). Herritar izena: arraiar, maeztuar.

Arrastaria: arrastariar (Eskualdea - Araba)

Arrastaria. Herritar izena: arrastariar. Udal ez diren baina izateko bidean daudenak.

Arratzua-Ubarrundia (-a): arratzuar, ubarrundiar (Udala - Araba)

Arratzua-Ubarrundia (-a) (euskara); Arrazua-Ubarrundia (ofiziala). Herritar izena: arratzuar, ubarrundiar. Arratzua izenaren amaierako –a artikulua da eta deklinatzean honela egin behar da: Arratzua, Arratzuarekin, Arratzuan..., baina Arratzuko, Arratzutik, Arratzura... Era berean, izen honek ere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Arratzu maitea, Arratzu osoan, Gure Arratzu hau...

Artziniega: artziniegar (Udala - Araba)

Artziniega (euskara); Artziniega (ofiziala). Herritar izena: artziniegar.

Asparrena (-a): asparrendar (Udala - Araba)

Asparrena (-a) (euskara); Asparrena (ofiziala). Herritar izena: asparrendar. Gogoratu behar da Asparrena izenaren bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, udalaren izen osoa erabiltzean honakoa da bidea: Asparrena, Asparrenarekin..., baina Asparrenean, Asparreneko, Asparrenetik, Asparrenera... Era berean, izen honek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Asparren maitea, Asparren osoan, Gure Asparren hau... beraz, ez bedi erabil: Asparrengo, Asparrendik, Asparrenen.

Barrundia: barrundiar (Udala - Araba)

Barrundia (euskara); Barrundia (ofiziala). Herritar izena: barrundiar. Nahiz eta barrundi hitz arrunta izan, Lazarragak barrundiarra eta Barrundiaco erabili zuenez azken erabilera hau hobetsi da.

Bastida: bastidar (Udala - Araba)

Bastida (euskara); Labastida (ofiziala). Herritar izena: bastidar. Izen hau Euskal Herrian dagoen beste Bastida-tik bereizi behar denean, honela erabiliko da:- Izenburu gisa: Bastida Errioxa.- Testuetan, deklinaturik eman behar denean: Bastida Errioxako eliza berritu dute.

Berantevilla: berantevillar (Udala - Araba)

Berantevilla (euskara); Berantevilla (ofiziala). Herritar izena: berantevillar. Euskaltzaindiak 1979an proposatu zuen Beranturi izen berriak izan duen erabilera dela eta maila apalagoan erabil daiteke.

Bernedo: bernedar (Udala - Araba)

Bernedo (euskara); Bernedo (ofiziala). Herritar izena: bernedar.

Burgu: burguar (Udala - Araba)

Burgu (euskara); Elburgo / Burgelu (ofiziala). Herritar izena: burguar.

Donemiliaga: donemiliagar (Udala - Araba)

Donemiliaga (euskara); San Millán / Donemiliaga (ofiziala). Herritar izena: donemiliagar.

Dulantzi: dulantziar (Udala - Araba)

Dulantzi (euskara); Alegría-Dulantzi (ofiziala). Herritar izena: dulantziar.

Ekora: ekorar (Udala - Araba)

Ekora (euskara); Yécora / Iekora (ofiziala). Herritar izena: ekorar.

Eltziego: eltziegar (Udala - Araba)

Eltziego (euskara); Elciego (ofiziala). Herritar izena: eltziegar.

Elvillar: elvillartar (Udala - Araba)

Elvillar. Osoko bilkurak Bilbon 2017/02/24an onartutako aldaketa: Bilar > Elvillar.

Erriberabeitia (-a): erriberabeitiar (Udala - Araba)

Erriberabeitia (-a) (euskara); Ribera Baja / Erribera Beitia (ofiziala). Herritar izena: erriberabeitiar. Erriberabeitia izenaren amaierako –a artikulua da eta deklinatzean honela egin behar da: Erriberabeitia, Erriberabeitiarekin, Erriberabeitian..., baina Erriberabeitiko, Erriberabeititik, Erriberabeitira... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Erriberabeiti maitea, Erriberabeiti osoan, gure Erriberabeiti hau...

Erriberagoitia (-a): erriberagoitiar (Udalerria - Araba)

Erriberagoitia (-a) (euskara); Ribera Alta (ofiziala). Herritar izena: erriberagoitiar. Erriberagoitia izenaren amaierako –a artikulua da eta deklinatzean honela egin behar da: Erriberagoitia, Erriberagoitiarekin, Erriberagoitian..., baina Erriberagoitiko, Erriberagoititik, Erriberagoitira... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Erriberagoiti maitea, Erriberagoiti osoan, gure Erriberagoiti hau...

Gasteiz: gasteiztar (Udala - Araba)

Gasteiz (euskara); Vitoria-Gasteiz (ofiziala). Herritar izena: gasteiztar.

Gaubea: gaubear (Udala - Araba)

Gaubea (euskara); Valdegovía / Gaubea (ofiziala). Herritar izena: gaubear.

Gorbeialdea (-a) (Eskualdea - Araba)

Gorbeialdea (-a). Gogoratu behar da Gorbeialdea izenaren bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, eskualdearen izen osoa erabiltzean honakoa da bidea: Gorbeialdea, Gorbeialdearekin, Gorbeialdean..., baina Gorbeialdeko, Gorbeialdetik, Gorbeialdera... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Gorbeialde maitea, Gorbeialde osoan, gure Gorbeialde hau...

Guardia: guardiar (Udala - Araba)

Guardia (euskara); Laguardia (ofiziala). Herritar izena: guardiar.

Harana (-a): harandar (Udala - Araba)

Harana (-a) (euskara); Harana / Valle de Arana (ofiziala). Herritar izena: harandar. Gogoratu behar da Harana izenaren bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, udalaren izen osoa erabiltzean honakoa da bidea: Harana, Haranarekin... baina Haranean, Haraneko, Haranetik, Haranera... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Haran maitea, Haran osoan, gure Haran hau...

Iruña Oka: iruñar, iruñaokar (Udala - Araba)

Iruña Oka (euskara); Iruña Oka / Iruña de Oca (ofiziala). Herritar izena: iruñar, iruñaokar.

Iruraiz-Gauna: iruraiztar, gaunar (Udala - Araba)

Iruraiz-Gauna. Osoko bilkurak Bilbon 2017/02/24an onartutako aldaketa: Iruraitz-Gauna > Iruraiz-Gauna.

Kanpezu: kanpezuar (Udala - Araba)

Kanpezu (euskara); Campezo / Kanpezu (ofiziala). Herritar izena: kanpezuar.

Kripan: kripandar (Udala - Araba)

Kripan (euskara); Kripan (ofiziala). Herritar izena: kripandar.

Kuartango: kuartangar (Udala - Araba)

Kuartango (euskara); Kuartango (ofiziala). Herritar izena: kuartangar.

Lagran: lagrandar (Udala - Araba)

Lagran (euskara); Lagrán (ofiziala). Herritar izena: lagrandar.

Lantarón: lantarondar (Udalerria - Araba)

Lantarón (euskara); Lantarón (ofiziala). Herritar izena: lantarondar. Euskal testuetan azentu grafikorik gabeko forma erabiliko da.

Lantziego: lantziegar (Udala - Araba)

Lantziego (euskara); Lanciego / Lantziego (ofiziala). Herritar izena: lantziegar.

Lapuebla de Labarca: lapueblar (Udala - Araba)

Lapuebla de Labarca (euskara); Lapuebla de Labarca (ofiziala). Herritar izena: lapueblar.

Laudio: laudioar (Udala - Araba)

Laudio (euskara); Laudio / Llodio (ofiziala). Herritar izena: laudioar. Nahiz eta 1979an laudiar proposatu, geroagoko ikerketek frogatu dute laudioar dela herritar izena eta horrela jakinarazi zitzaion udalari 1985 eta 2000 urteetan eginiko irizpenetan. Aldaketa proposatzeko, kontuan hartu ziren, alde batetik, Jose Paulo Ulibarri (1775-1847) idazlearen Gutun liburua eta, bestetik, inguruko adineko euskaldunen erabilera. Horretaz gain, aintzat hartu behar da udal honen kontzejua den Baranbioko herritar izena baranbioar dela euskaldunen artean.

Legutio: legutioar (Udala - Araba)

Legutio (euskara); Legutiano (ofiziala). Herritar izena: legutioar. Euskaltzaindiak 1979an Legutio = Bilerle proposatu zuen. Ezaguna denez, izen hau hiri-gutunean ageri den Legutiano-tik sortu zen inguruko herrien izenen erabileraren analogiaz: Otxandiano > Otxandio, Aramaiona > Aramaio.

Leza: lezar (Udala - Araba)

Leza (euskara); Leza (ofiziala). Herritar izena: lezar.

Lezama: lezamar (Eskualdea - Araba)

Lezama. Herritar izena: lezamar. Udal ez diren baina izateko bidean daudenak.

Mañueta: mañuetar (Udala - Araba)

Mañueta (euskara); Baños de Ebro / Mañueta (ofiziala). Herritar izena: mañuetar.

Mendialdea (-a) (Eskualdea - Araba)

Mendialdea (-a). Gogoratu behar da Mendialdea izenaren bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, eskualdearen izen osoa erabiltzean honakoa da bidea: Mendialdea, Mendialdearekin, Mendialdean..., baina Mendialdeko, Mendialdetik, Mendialdera... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Mendialde maitea, Mendialde osoan, Gure Mendialde hau...

Moreda: moredar (Udala - Araba)

Moreda (euskara); Moreda de Álava (ofiziala). Herritar izena: moredar. Izen hau beste Moreda-tik bereizi behar denean, honela erabiliko da:- Izenburu gisa: Moreda Araba.- Testuetan, deklinaturik eman behar denean: Moreda Arabako eliza berritu dute.

Navaridas: navaridastar (Udala - Araba)

Navaridas (euskara); Navaridas (ofiziala). Herritar izena: navaridastar.

Oion: oiondar (Udala - Araba)

Oion (euskara); Oyón-Oion (ofiziala). Herritar izena: oiondar.

Okondo: okondar (Udala - Araba)

Okondo (euskara); Okondo (ofiziala). Herritar izena: okondar.

Samaniego: samaniegar (Udala - Araba)

Samaniego (euskara); Samaniego (ofiziala). Herritar izena: samaniegar.

Trebiñu (Eskualdea - Araba)

Trebiñu. Eskualdea izendatzeko Uda izena ere erabil daiteke.

Trebiñu: trebiñar (Udala - Araba)

Bilbon 2017ko otsailaren 24an egindako bilkuran, Uda kentzea erabaki zen.

Urizaharra (-a): urizahartar (Udala - Araba)

Urizaharra (-a) (euskara); Peñacerrada-Urizaharra (ofiziala). Herritar izena: urizahartar. Gogoratu behar da Urizaharra izenaren bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, udalaren izen osoa erabiltzean honakoa da bidea: Urizaharra, Urizaharrarekin... baina Urizaharrean, Urizaharreko, Urizaharretik, Urizaharrera... Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Urizahar maitea, Urizahar osoan, gure Urizahar hau...

Urkabustaiz: urkabustaiztar (Udala - Araba)

Urkabustaiz (euskara); Urkabustaiz (ofiziala). Herritar izena: urkabustaiztar.

Villabuena: villabuenar (Udala - Araba)

Villabuena (euskara); Villabuena de Álava / Eskuernaga (ofiziala). Herritar izena: villabuenar. Izen hau dauden beste Villabuena-tik bereizi behar denean, honela erabiliko da:- Izenburu gisa: Villabuena Araba.- Testuetan, deklinaturik eman behar denean: Villanueva Arabako eliza berritu dute.

Zalduondo: zalduondar (Udala - Araba)

Zalduondo (euskara); Zalduondo (ofiziala). Herritar izena: zalduondar.

Zambrana: zambranar (Udala - Araba)

Zambrana. Osoko bilkurak Bilbon 2017/02/24an onartutako aldaketa: Zanbrana > Zambrana.

Zigoitia (-a): zigoitiar (Udala - Araba)

Zigoitia (-a) (euskara); Zigoitia (ofiziala). Herritar izena: zigoitiar. Zigoitia izenaren amaierako –a artikulua da eta deklinatzean honela egin behar da: Zigoitia, Zigoitiarekin, Zigoitian..., baina Zigoitiko, Zigoititik, Zigoitira... Era berean, izen honek ere azken –a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Zigoiti maitea, Zigoiti osoan, gure Zigoiti hau...

Zuia: zuiar (Udala - Araba)

Zuia (euskara); Zuia (ofiziala). Herritar izena: zuiar.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper