Piarres Lafitteren artxiboa

 

Mota: Bertso bilduma (25)

Bertso bilduma

401-001 - Bertsoen bilduma. Jatorrizko deskribapena: “Divers manuscrits 19e. siècle”, [1800-1899], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 1-8 zenbakidun bertsoak:
 • 1. Izenb. haut.: Ene titxakabia. Leloa: Ene bihotza nola / nola daite kontsola
 • Incipit: Ene titchacabia. Leloa: Ene bihotza nula / nula daite kunxola
 • Bertso-burua: Le fier rimeur de Garacie...
 • Egilea: Martín Landerretxe izan daiteke
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Airea: Biziric naiz, bainan ez
 • 2. Izenb. haut.: Gure ministroen bokheta
 • Incipit: Oi! Eskualdun maiteac çueri niz hasten
 • Berez. Izenb.: Gure minichtroen bokheta
 • Egilea: [Irigoien apaiza]
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus gainera: Reveil Basque
 • Idazpurua: J.M.J.a.m.
 • 3. Izenb. haut.: Reveil Basque
 • Incipit: Reveil-Basque deitzen den Cazeta berri bat
 • Berez. Izenb.: Reveil Basque
 • Egilea: [Irigoien apaiza]
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus gainera Gure ministroen bokheta
 • Idazpurua: J.M.J.a.m.
 • 4. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Haü da icazketaco / mandoaren traza
 • Berez. Izenb.: Icazketaco Mandoa
 • Tamaina: 18 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-004, 54. zenb., 55. zenb. ; 401-006, 77. eta 80. zenb. ; 401-007, 81. eta 82. zenb. ; 401-012, 141. zenb. ; Jean Martín Hiribarren aldaera: 302-020
 • 5. Izenb. haut.: Pilota partida bat Irungo herrian
 • Incipit: Buruileco hilaren hogoita bian
 • Bere. Izenb.: Grande partie de pelote entre les Biscayens et Navarrais dans la Ville d’Irun (Espagne)
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Pilotarien izenak: Michico [Jose Ramon Indart] eta Armendaritz
 • 6. Izenb. haut.: Meza baten plazerrak
 • Incipit: Herri batetako Meza
 • Berez. Izenb.: Mezabaten plazerak eta nahigabeak
 • Egilea: [Jean Duvoisin izan daiteke]
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • 7. Izenb. haut.: San Leonen ohoretako kantika
 • Incipit: Dugun guciec egun lauda
 • Berez. Izenb.: Cantica berria San Leonen ohoretan
 • Data: 1852
 • Tamaina: 23 ahapaldi
 • Airea: Atçar gaiten...
 • 8. Izenb. haut.: Txantxundegiko txakurra
 • Incipit: Chanchundeguico chakurra
 • Egilea: Oxalde Bidarraitarrac eguina. Joanes Otsalde
 • Tamaina: 10 ahapaldi partiturarekin
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: Mehetegiko txakurra ; Bibliografietan Gratien Adema ematen dute egiletzat ; Ikus aldaera: 401-012, 156. zenb.
401-002 - Bertsoen bilduma. Jatorrizko deskribapena: “Divers manuscrits 19e. siècle”, [1800-1899], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 9-26 zenbakidun bertsoak:
 • 9. Izenb. haut.: Pilota partida bat Irungo herrian
 • Incipit: Buruileco hilaren hogoita bian
 • Berez. Izenb.: Grande partie de pelote entre les Biscayens et les Navarrais dans la ville d’Irun
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Pilotarien izenak: Michico [Jose Ramon Indart] eta Armendaritz ; Ikus 401- 001, 5. zenb. aldaera
 • 10. Izenb. haut.: Kantoreñoak berririk apirilean manik
 • Incipit: Cantoregnuac berriric aphirilian emanic
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Testuaren aipuak: Elizaldeko anderegaia, Itsasuko Elizaldea, Mulineneko premua ; Ikus aldaera: 401-011, 123. zenb.
 • 11. Izenb. haut.: Belateko lapurrak
 • Incipit: Gauça baten declaratcen nic behar dut hassi
 • Berez. Izenb.: Assassins de Bellate
 • Bertso-burua: Quatre frères, employes sour le titre de guardiana…
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Idazpurua: Nº 1
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-005, 75. zenb.
 • 12. Izenb. haut.: Perkainen kantua
 • Incipit: Amicuçen duçue Donapaleyo
 • Bertso-burua: Grande partie de paume à St. Palais entre les Labourdins et les Ba- Navarrais Açans et Percain joueurs, le premier natif de Cambo et le second des Aldudes
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Pilotariak: Jean Pierre Azantza eta Perkain ; Ikus aldaerak: 401-006, 78/79. zenb. ; 402-024, 435. zenb.
 • Idazpurua: Nº 3
 • Bibliografia: Eskualduna, 1908 ; Gure Herria, 1921, 485. orr.
 • 13. Izenb. haut.: Egungo egunean . Leloa: Gozaturen bakea / Biba, biba Frantzia
 • Incipit: Egungo egunian ez da ez possible. Leloa: Gozaturen baquia / Biba, biba Francia
 • Bertso-burua: La conclusion de la païx
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 14. Izenb. haut.: Armadetan festak handi
 • Incipit: Armadetan phestac handi, etxaya dantzan ari
 • Bertso-burua: L’entrée des Français à Madrid
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-002, 16. zenb. ; 401-014, 184. zenb.
 • 15. Izenb. haut.: Ura eta Arnoa
 • Incipit: Çuc landatu cinuen lehenic mahastia
 • Berez. Izenb.: Ura eta Arnoa
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Noe lege zaharrekoren aldaera. Ikus aldaerak: 401-002, 23 zenb. ; 401-005, 61 zenb. ; 401-011, 122. zenb. ; 401-014, 171. zenb. ; 402-017, 327. zenb. ; Jean Martin Hiribarrenen aldaera: 302-020. [Ik. g.: 211-128]
 • 16. Izenb. haut.: Armadetan festak handi
 • Incipit: Martchuaren lehenian Yondoni Leon da
 • Bertso-burua: Entrée des troupes françaises en Espagne
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera; 401-002, 14. zenb. ; 401-014, 184. zenb.
 • 17. Izenb. haut.: Mila zazpi ehun eta hogei eta bortzian
 • Incipit: Mila çazpi ehun eta hoguei eta bortzian
 • Berez. Izenb.: Sur la misère
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: [Betiri Santzen bertsoak]
 • 18. Izenb. haut.: Arribatu ginenean Madrilgo hirian
 • Incipit: Mila çortci ehun eta çortci garrenian
 • Berez. Izenb.: Entrée de l’armée française à Madrid, en 1808
 • Tamaina: 9 ahapaldi, 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Bertsoaren bi aldaera. Izenburu hautatua Euskal poesiaren ataritik jasoa ; Ikus gainera: 401-002, 25. zenb. ; 401-014, 187. zenb. [honen izenburua “Frantsesak Madrilen”]
 • Sinadura: L. J. C. [Egile berdinarena da 401-010, 115. zenb.]
 • 19. Izenb. haut.: Adiskidea aditu dut zurea dela kantua
 • Incipit: Adisquidia aditudut çurea dela cantua
 • Egilea: Ezezaguna
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 20. Izenb. haut.: Nafartarren arraza
 • Incipit: Nafartarren arraça hila ala lodatça ez dut elengatçen
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-005, 60. zenb. ; 401-010, 112. zenb.
 • 21. Izenb. haut.: Altiora canamus in virtute vini
 • Incipit: Altiora canamus in virtute vini
 • Egilea: Ezezaguna
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Sed libera nos a malo-ren aldaera
 • Airea: Bidarraitarra nuçu, baï nahi ere
 • 22. Izenb. haut.: Biba Napoleon Louis Bonaparte
 • Incipit: Biba Napoleon Louis Bonaparte
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Ez da Joanes Otsalderen “Biba Louis Napoleon”
 • 23. Izenb. haut.: Noe lege zaharreko
 • Incipit: Noe legue çaharreco guiçon famatuya
 • Berez. Izenb.: Dispute entre l’eau & le vin
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Ura eta arnoa-ren aldaera. Ikus: 401-002, 15. zenb. ; 401-005, 61 zenb.; 401-011, 122. zenb. ; 401-014, 171. zenb. ; 402-017, 327. zenb. ; Jean Martín Hiribarren aldaera: 302-020. [Ik. g.: 211-128]
 • 24. Izenb. haut.: Bizia labur
 • Incipit: Bicia labur hilcia segur, gauça dudaric gabia
 • Berez. Izenb.: 4 Couplets sur la mort
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 25. Izenb. haut.: Arribatu ginenean Madrileko hirian
 • Incipit: Mila çortci ehun eta çortci garrenian
 • Berez. Izenb.: Chansons du prince Morat étant à Madrid
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Izenburu hautatua Euskal poesiaren ataritik jasoa ; Ikus aldaera: 401-002, 18. zenb. ; 401-014, 187. zenb. [honen izenburua “Frantsesak Madrilen”]
 • 26. Izenb. haut.: Meditazioneen gainean
 • Incipit: Midacionaren gauçaren ederra
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Aipuak: ... Hemezortzi urte du traduitua dela / Dagerre Superiora han hunen autorra... Ikus aldaera: 402-017, 373 zenb.
401-003 - Bertso kaierra, [Jean Martín Hiribarrenen bilduma izan daiteke], besteak beste Jean Baptiste Kamusarriren bertsoen transkripzioak, [1810-1860], euskaraz, eskuizkribuak. Testuak ez datoz guztiz bat Armiarmaren Klasikoen Gordailuaren edizioarekin.
 • Edukia:
 • 27-51 zenbakidun bertsoak:
 • 27. Izenb. haut.: Basa koplariari
 • Incipit: Hunat ere aitzinerat / O coplari escualduna
 • Berez. Izenb.: Basa coplariari
 • Bertso-burua: Bersu eskarac
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 15 ahapaldi
 • Sinadura: C.
 • 28. Izenb. haut.: Ene gogoetak
 • Incipit: Menditic nola doha
 • Berez. Izenb.: Ene gogoetac
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Datu osag.: C.
 • 29. Izenb. haut.: O, Ene Jainkoa
 • Incipit: Oi ene Jaun-goïcoa çu çare guria
 • Berez. Izenb.: Ene Gogoïtac
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Izenburu hautatua Armiarmaren Klasikoen Gordailutik jasoa
 • 30. Izenb. haut.: Nere adiskide baten herioaren gainean
 • Incipit: Hemeretci urthiac ez ditu orainic
 • Berez. Izenb.: Nere adiskide baten herioaren gainean
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 31. Izenb. haut.: Zumalakarregiri
 • Incipit: Non dire bada orai cuplari escualdunac
 • Berez. Izenb.: Zumalarreguiri [sic]
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 31 ahapaldi
 • Sinadura: C. J. P.
 • 32. Izenb. haut.: Harispe Jeneralari
 • Incipit: Escualdunen loria gure urguilua
 • Berez. Izenb.: Harispe Jeneralari. Coplac
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 18 ahapaldi
 • Sinadura: C.
 • 33. Izenb. haut.: Ene liraren auhenak
 • Incipit: Athor, athor ere lyra
 • Berez. Izenb.: Ene lyraren auhenac
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • Datu osag.: Bukaeran oharra: Eguina urtharilan 1842an (hamabortz egun hilcen aitcinean). Ikus aldaera: 401-005, 73. zenb.
 • 34. Izenb. haut.: Eskatima bat Garazin
 • Incipit: Nafarro beherac ichil entçun beça
 • Berez. Izenb.: Escatima bat Garacin
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Sinadura: 1840. J. P. C.
 • 35. Izenb. haut.: Alexisen herioaren gainean
 • Incipit: Melibéc. Certaco, Corydon, Bihotça tristeric
 • Berez. Izenb.: Alexisen heriaren gainean (Bi artcainen Dialoga)
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Sinadura: C.
 • 36. Izenb. haut.: Kantika Elebazionekoa
 • Incipit: Sar ikaran
 • Berez. Izenb.: Canticoa Elevacioneco
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: Ahapaldi 1
 • Airea: L’air Recueillons nous
 • 37. Izenb. haut.: Benedizioneko kantika
 • Incipit: Ahuspez / guciac gaiten eman
 • Berez. Izenb.: Benedicioneco Cantica
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 38. Izenb. haut.: Komunione aintzineko deiha kartsuak
 • Incipit: Bethe çaçu Jaun ona bethe çaçu
 • Berez. Izenb.: Comunione aitcineko deiha carsua
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Airea: L’air Quels…
 • 39. Izenb. haut.: Adeste fideles
 • Incipit: Christaua catozte laster eguiçue
 • Berez. Izenb.: Adeste fideles (escuaraz)
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 40. Izenb. haut.: Artzainekin bozkarioz
 • Incipit: Arçainekin Boscarios
 • Berez. Izenb.: Noëla
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Airea: L’air: Bergers parlez plus doux accords
 • 41. Izenb. haut.: Jesusen sortzea
 • Incipit: Decagun jainco haurra
 • Berez. Izenb.: Jesusen sortcea
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • 42. Izenb. haut.: Purgatorioa
 • Incipit: Su eta lamen erdian
 • Berez. Izenb.: Purgatorioa
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Sinadura: C.
 • Airea: L’air: Au fond de brûlant abîmens
 • 43. Izenb. haut.: Belea eta azeria
 • Incipit: Haitz baten gainean gauden Abendoan
 • Berez. Izenb.: Belea eta Acheria
 • Bertso-burua: Primadera
 • Egilea: Gratien Adema
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Sinadura: G. A.
 • 44. Izenb. haut.: Khuia eta hezkurra
 • Incipit: Jaincoaren obrac oro dira
 • Berez. Izenb.: Khuia eta hescurra
 • Egilea: Gratien Adema
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Sinadura: G. A.
 • 45. Izenb. haut.: Azeria eta akerra
 • Incipit: Behin acheri bat baçuhan
 • Berez. Izenb.: Acheria eta Akherra
 • Egilea: [Gratien Adema]
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Sinadura: A.
 • 46. Izenb. haut.: Otsoa, azeria eta zaldia
 • Incipit: Acheri gazte bat amairuz [amainuz] bethea
 • Berez. Izenb.: Oxoa Acheria eta Zaldia
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Sinadura: E.
 • 47. Izenb. haut.: Oilo urre erralia
 • Incipit: Abaricoa oroz da gabetcen
 • Berez. Izenb.: Oilo urre erralia
 • Egilea: [Gratien Adema]
 • Tamaina: Ahapaldi 1
 • Sinadura: A.
 • 48. Izenb. haut.: Primadera
 • Incipit: Lagunac aleguera
 • Berez. Izenb.: Primadera
 • Egilea: Gratien Adema
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Sinadura: A.
 • 49. Izenb. haut.: Zazpi gizonek leze batetik athera ez dioten zaldi zahar bati
 • Incipit: Aditçera bainien guen den denboretan
 • Berez. Izenb.: Zazpi gizonec lece batetic athera ez dioten zaldi çahar bati
 • Bertso-burua: Par Harin de St. Pée. Improvisateur
 • Egilea: Harin (Senpereko bertsolaria)
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 50. Izenb. haut.: Ahuzpez jar gaiten lurrean
 • Incipit: Ahuspez yar gaiten lurrean
 • Berez. Izenb.: Cantica
 • Egilea: Par Cel... [Bernard Zelhabe]
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Airea: Sur l’air de Chateaubriand
 • 51. Izenb. haut.: Mendekioa
 • Incipit: Zure cantac lurrean ichilduac dire
 • Berez. Izenb.: Mendekioa
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 15 ahapaldi
 • Sinadura: C.
401-004 - Baptiste Zabarotz d’Orègueren bertso kaierra. Jatorrizko deskribapena: “Piéces de vers. Divers du 19e. siècle (manuscripts)”, 1823, euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 52-53 zenbakidun bertsoak:
 • 52. Izenb. haut.: Goazen etxerat goazen
 • Incipit: Gouacen etcherat gouacen etcheran
 • Bertso-burua: Coplac
 • Egilea: Baptiste Sabarots
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 53. Izenb. haut.: Gu hemendik partitzean
 • Incipit: Gu hemendic particean basauden tristeric
 • Bertso-burua: Changemenet d’air
 • Egilea: Baptiste Sabarots
 • Tamaina: 9 ahapaldi
401-005 - Jean Martin Hiribarrenen bertso bilduma, batzuk konposizio propioak izan daitezke [Ik. g. LAF-302-020/302-023], [1810-1860], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 54-76 zenbakidun bertsoak:
 • 54. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Hau da ikhazketaco
 • Berez. Izenb.: Ikhazketaco mandoa. Le mulet du charbonnier
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 55. zenb. ; 401-006, 77. eta 80. zenb. ; 401-007, 81. eta 82. zenb. ; 401-012, 141. zenb.
 • 55. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Hau da ikasketaco mandoaren traza
 • Tamaina: 18 ahapaldia
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 54. zenb. ; 401-006, 77. eta 80. zenb. ; 401-007, 81. eta 82. zenb. ; 401-012, 141. zenb.
 • 56. Izenb. haut.: Nazioneko besta
 • Incipit: Semperen eghin dute besta bat handia
 • Berez. Izenb.: Nazioneco Besta
 • Bertso-burua: Satyrique
 • Egilea: Jean Robin
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-010, 113. zenb. [Ik. g.: 211-128]
 • 57. Izenb. haut.: Txori errexinola
 • Incipit: Tchori errechignola
 • Berez. Izenb.: Le Rossignol
 • Bertso-burua: Texte Souletin
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 58. Izenb. haut.: Lehen floria
 • Incipit: Eïgerra çira maitia
 • Berez. Izenb.: Lehen floria
 • Bertso-burua: Souletin égrillard et guivois “âge de 60 ans”
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-014, 176. zenb.
 • 59. Izenb. haut.: Khantore bat berririk
 • Incipit: Khantore bat berriric / Aphirilan emanic
 • Berez. Izenb.: Amour et revoir
 • Bertso-burua: Navarro Labourdin
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-014, 169. zenb. ; Ez da “Kantoreñoak berririk”-en aldaera ; Kantutegietako izenburua “Begiak ilunik”
 • 60. Izenb. haut.: Nafartarren arraza
 • Incipit: Nafartarren arraza
 • Berez. Izenb.: Belsunce Bizcondia
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-002, 20 zenb. ; 401-010, 112. zenb.
 • 61. Izenb. haut.: Ura eta Arnoa
 • Incipit: Noé Leghe zaharreco
 • Berez. Izenb.: Ura eta Arnoa
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Noe lege zaharrekoren aldaera. Ikus aldaerak: 401-002, 15. eta 23 zenb. ; 401-011, 122. zenb. ; 401-014, 171. zenb. ; 402-017, 327. zenb. ; [Ik. g.: 211-128]
 • 62. Izenb. haut.: Euskaldun baten bihotzminak Montebideorat joanez
 • Incipit: Gazte nintcen oraño
 • Bertso-burua: La Poésie d’Eguiateguy revue & corrigée
 • Egilea: Martín Egiategi
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • 63. Izenb. haut.: Zabal Amezketarrari
 • Incipit: Ene partida zoin den ez da declaratzen
 • Bertso-burua: 1ère Chanson
 • Egilea: [Abonde] Hernaniko bertsolaria [Artzai txiki izan daiteke]
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 64. Izenb. haut.: Arduaren azañak
 • Incipit: Hogoi bertsu berriac horra Tolosatic
 • Berez. Izenb.: Le vin, L’ivrogne ou l’ivresse
 • Bertso-burua: 2eme Chanson
 • Egilea: [Abonde] Hernaniko bertsolaria [Artzai txiki izan daiteke]
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 65. Izenb. haut.: Urdai saltzera
 • Incipit: Urdai saltzera noa ardan errira
 • Berez. Izenb.: Le Porc pourri
 • Bertso-burua: 3eme Chanson
 • Egilea: [Abonde] Hernaniko bertsolaria [Artzai txiki izan daiteke]
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 66. Izenb. haut.: Mila zortzi ehun eta hamahirur urte
 • Incipit: Milla zortzi eun eta ama-irur urte
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Aipuak: Bonaparte Enperadore, Espainia
 • 67. Izenb. haut.: Roarrespiarresen kantak
 • Incipit: Espainian zortzi urthe pasatu onduan
 • Berez. Izenb.: Roarrespiarresen cantac
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 68. Izenb. haut.: Ote da munduan gizonik
 • Incipit: Othe da munduan guizonic
 • Berez. Izenb.: Le Paysan désabusé des Plaisirs de ce monde
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 69. Izenb. haut.: Mendekoste festetan
 • Incipit: Mendecoste phestetan
 • Berez. Izenb.: Arneguico Emaztiac
 • Egilea: Bordel
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 70. Izenb. haut.: Orai hasten naiz bertsotan
 • Incipit: Orai hasten naiz bertsutan
 • Bertso-burua: Fragment d’une chanson sur les troubles civils de l’Espagne
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 71. Izenb. haut.: Herensugea eta Beltzuntze
 • Incipit: Hedoi bat da lehertu / Urdainz inguruan
 • Berez. Izenb.: Heren-suguea eta Belzunce
 • Bertso-burua: 1407
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • 72. Izenb. haut.: Eskatima bat Garazin
 • Incipit: Nafarro beherac ichil entcun beça
 • Berez. Izenb.: Echcatima bat Garazin
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • 73. Izenb. haut.: Ene liraren auhenak
 • Incipit: Ator, ator ene lira
 • Berez. Izenb.: Ene charambelaren auhen minac
 • Bertso-burua: Elegie
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • Datu osag.: Janvier 1842. Ikus aldaera: 401-003, 33. zenb.
 • 74. Izenb. haut.: Iruñeko bestak
 • Incipit: Izan haiz, Chaho, Irunian
 • Berez. Izenb.: Iruñeco bestac
 • Egilea: Jean Martín Hiribarren
 • Tamaina: 5 plegu
 • 75. Izenb. haut.: Belateko lapurrak
 • Incipit: Bi urthe completu ditu essan cedatela
 • Tamaina: 19 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-002, 11. zenb.
 • 76. Izenb. haut.: Enplegu handi batean
 • Incipit: Emplegu handi batean sartcerat noha ni
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Datu osag.: Erreginaren etorreran
401-006 - Bertso bilduma, [Jean Etxeberri Uztaritzeko kapilauaren bilduma izan daiteke], [1800-1899], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 77-80 zenbakidun bertsoak:
 • 77. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Hau da icasketaco
 • Berez. Izenb.: Icasketaco mandoa
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 54. eta 55. zenb. ; 401-006, 80. zenb. ; 401-007, 81. eta 82. zenb. ; 401-012, 141. zenb.
 • 78. Izenb. haut.: Azantza eta Perkain
 • Incipit: yauten ara adiskidea
 • Berez. Izenb.: Percairenac eta Azantçarenac
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 12. zenb. ; 401-006, 79. zenb. ; 402-024, 435. zenb.
 • 79. Izenb. haut.: Azantza eta Perkain
 • Incipit: Nora yoaiten lira adisquidia
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 12. zenb. ; 401-006, 78. zenb. ; 402-024, 435. zenb.
 • 80. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Hau da ikazquetaco manduaren planta
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 54. eta 55. zenb. ; 401-006, 77. zenb. ; 401-007, 81 eta 82. zenb. ; 401-012, 141. zenb.
401-007 - Bertso bilduma, [1800-1899], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 81-99 zenbakidun bertsoak
 • 81. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Oi! Hau icasketaco manduaren traça
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Ikus aldaerak: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 54. eta 55. zenb. ; 401-006, 77. eta 80. zenb. ; 401-007. 82. zenb. ; 401-012, 141. zenb.
 • 82. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Hau da ikhazketaco mandoaren traça
 • Egilea: Nehor eta C. Dufau-ren aldaerak izan daitezke
 • Tamaina: 5 ahapaldi, 4 ahapaldi
 • Datu osag.: 2 aldaera partiturekin ; Ikus gainera: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 54. eta 55. zenb. ; 401-006, 77. eta 80. zenb. ; 401-007, 81. zenb. ; 401-012, 141. zenb.
 • 83. Izenb. haut.: Lau Andren besta
 • Incipit: Herrico besta bigarrenean
 • Berez. Izenb.: Lau Andren besta
 • Tamaina: 14 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegien izenburua: Mutxurdinak edo Herriko festa
 • 84. Izenb. haut.: Betirik laudorioak
 • Incipit: Bethiri[c] laudorioac
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 85. Izenb. haut.: Oraintxe zaizu hurbiltzen
 • Incipit: Ah! Orainche çaicu hurbilcen
 • Berez. Izenb.: Ma[lu]ta
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 86. Izenb. haut.: Intxauspeko alaba dendaria
 • Incipit: Etzozpeco alaba dendaria
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-014, 260. zenb.
 • 87. Izenb. haut.: Andereño bat ikusi nuen
 • Incipit: Anderegno bat ikusi nuen igande goigno batez
 • Egilea: Martín Larralde
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 88. Izenb. haut.: Eman nahiz higintza
 • Incipit: Eman nahiz higuintza hordi emazten
 • Bertso-burua: Chant pour le concours d’Urrugne. 25 Août 1855
 • Egilea: Lauren Daguerre, étudiant de Bardos [sic]. Patri Urkizuk Jean Martín Hiribarren ematen du egiletzat
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 89. Izenb. haut.: Hari zare kopletan zue ustez ongi
 • Incipit: Hari çare copletan çure ustez ungui
 • Bertso-burua: Copla berriac
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Senpere eta Azkainen aipuak
 • 90. Izenb. haut.: Neskatxa gazte donzeil batentzat
 • Incipit: Nescacha gaste donzell batensat amodioa dut artu
 • Berez. Izenb.: Ser çaitadan guertatu
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 91. Izenb. haut.: Uso zuria
 • Incipit: Ucho churia errasu norat juaitia cira su
 • Berez. Izenb.: Ucho-churia
 • Bertso-burua: Bersuac escuarac
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Datu osag.: Jarraian: Iruten ari nuzu-ren hasiera ; Ikus aldaera: 401-014, 183. zenb.
 • 92. Izenb. haut.: Zorriaren kantuak
 • Incipit: Biscaya eta Aragua guero Castilla
 • Berez. Izenb.: Corriaren cantuac
 • Egilea: Mocachar
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera “Erdal herrian”: 401-014, 182. zenb.
 • 93. Izenb. haut.: Lauda Sion
 • Incipit: Copla Saindutan deçagun
 • Berez. Izenb.: Lauda Sion
 • Egilea: Ez da Jean Haritxelharek ematen duen Salvat Monhorena
 • Tamaina: 47 ahapaldi
 • Datu osag.: Bukaeran oharra: Oja que dice en su principio Lauda Sion Artzain eta guizazaille... biz hala: P. S.
 • Zigilua: Intitution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.- P.)
 • 94. Izenb. haut.: Agur ama Jesus maitearena
 • Incipit: Agur ama Jesus maitearena
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 95. Izenb. haut.: Errakiari koplak
 • Incipit: Nongo bucherac hil du asto çaharra?
 • Berez. Izenb.: Erraquiari coplac
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 96. Izenb. haut.: Kontxesiri
 • Incipit: Maite bat matatu dut maitagarria
 • Bertso-burua: Cantac
 • Egilea: Juan Inazio Iztueta
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Eskuizkribua egilearen eskuzkoa da
 • 97. Izenb. haut.: Hernanin gertatu da
 • Incipit: Ernanin guertatu da milagro andi bat
 • Bertso-burua: Cantac
 • Egilea: Juan Inazio Iztueta
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Eskuizkribua egilearen eskuzkoa da
 • 98. Izenb. haut.: Mila zazpi ehun eta zortzigarren urtean
 • Incipit: Milla saspi ehun ta sortsigaren urtian
 • Bertso-burua: Cantac
 • Egilea: Juan Inazio Iztueta
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Eskuizkribua egilearen eskuzkoa da
 • 99. Izenb. haut.: Ni ez niz anbaxadore
 • Incipit: Ni enis ambasadoré
 • Bertso-burua: Chanson compose par le doyen Jaureguiberry doyen de St. Palais
 • Egilea: Jauregiberri
 • Tamaina: 6 ahapaldi
401-008 - Jean Duvoisinen bertso bilduma, 1850-1870, euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 100-107 zenbakidun bertsoak:
 • 100. Izenb. haut.: Emazte baten senarra
 • Incipit: Joanes ese senhar gaizuak
 • Berez. Izenb.: Mazte [sic] baten senharha aise eta ontsa nahia
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da ; 100/107. zenbakiekin bilduma bat osotzen du
 • 101. Izenb. haut.: Herriko biltzarreen gainean
 • Incipit: Horra, yauna, ene bersuak
 • Berez. Izenb.: Yaun yuyeari
 • Egilea: Jean Martin Hiribarren: M. H. salataria
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • Datu osag.: Behobie. 1862. Izenburu hautatua “Anton Abbadiaren koplarien guduak”etik jasoa ; Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da ; 100/107. zenbakiekin bilduma bat osatzen du
 • 102. Izenb. haut.: Herriko biltzarreen gainean
 • Incipit: Kantatzera noha bersu hotan
 • Berez. Izenb.: Kantu lehena. Kar[gu]dunen izendacionea. Kantu 2na. Kargudun berrien lehen banketa
 • Bertso-burua: Abisuya: irakur bersu hok prononzatuz Ahasparneko kantoynian bezala
 • Egilea: Jean Martin Hiribarren: M. H. salataria
 • Tamaina: 10 eta 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Izenburu hautatua “Anton Abbadiaren koplarien guduak”etik jasoa ; Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da ; 100/107. zenbakiekin bilduma bat osatzen du
 • 103. Izenb. haut.: Andere bat bada modakoa
 • Incipit: Andere bat bada modacua
 • Egilea: Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da
 • Tamaina: 18 ahapaldi
 • Datu osag.: 100/107. zenbakiekin bilduma bat osatzen du
 • 104. Izenb. haut.: Petxe batek nahi du
 • Incipit: Petche batek nahi du
 • Berez. Izenb.: Petche deputatu izan nahia
 • Egilea: Jean Martin Hiribarren: M. H. menditarra
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Datu osag.: 1860. Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da, bukaeran oharra frantsesez eta sinadura ; 100/107. zenbakiekin bilduma bat osotzen du
 • 105. Izenb. haut.: Marinela
 • Incipit: Bizkar batean / haritzen pean
 • Berez. Izenb.: Mariñela
 • Bertso-burua: Courrier de Bayonne 11 septembre 1863
 • Egilea: Betiri Olhonde
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Datu osag.: Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da ; 100/107. zenbakiekin bilduma bat osatzen du
 • 106. Izenb. haut.: Adiskide min baten orhoitzapenak
 • Incipit: Adiskiderik maitena / ez zaitut ez ahanzten
 • Berez. Izenb.: Adiskide min baten orhoitzapenak
 • Bertso-burua: P. le C. De P. B.
 • Egilea: Jean Martin Hiribarren: L’ab.. H.
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Datu osag.: 1863. Eskuizkribua Jean Duvoisinen eskuzkoa da ; 100/107. zenbakiekin bilduma bat osatzen du
 • 107. Izenb. haut.: Bertsoak Erregeren ohoretan eta Bonaparten kontra
 • Incipit: Luis arribatu da, hau da çori ona!
 • Berez. Izenb.: Bersuac Erregueren ohoretan eta Bonaparten contra
 • Tamaina: 14 ahapaldi
 • Datu osag.: 100/107. zenbakiekin bilduma bat osotzen du
401-009 - Bertso bilduma, [1850-1899], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 108-110 zenbakidun bertsoak:
 • 108. Izenb. haut.: Rusiako gerlaren gainean
 • Incipit: Guerla handi bat çaiku orai akhabatu
 • Berez. Izenb.: Russiaco guerlaren gaiñean
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • 109. Izenb. haut.: Uso martxant batzuek arribatu dute
 • Incipit:Usso marchant batcuec arribatu dute
 • Egilea: L_____ 110. zenbakia egile berdinarena da
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Aparteko orrian: Erreflectione bat. Persu caharrac, arras urthuric eta gatz arrasto gucia khenduric, erreberrituac. Esperantzu dut, Jaun Erretora, ez dela espacatu              [Jean Martin Hiribarreni zuzendua izan daiteke]
 • 110. Izenb. haut.: Bertso berri batzuek emanak herrian
 • Incipit: Bersu berri batzuec emanac herrian / Montebideco letren suyeten gainean
 • Egilea: L_____ 109. zenbakiaren egile berdinarena da
 • Tamaina: 9 ahapaldi
401-010 - Maurice Harrieten bertso bilduma, [1850-1900], euskaraz, eskuizkribuak. [Ik. g.: 402-019].
 • Edukia:
 • 111-117 zenbakidun bertsoak:
 • 111. Izenb. haut.: Laborantzaren gainean koplak
 • Incipit: Laborantça gu baithan guti da maithatcen
 • Berez. Izenb.: Laborantçaren gainean coplac Laphurtarrez
 • Bertso-burua: Guiçonac ez dituzque bi çango, bi beso, / Alfer egoitecotçat bazter gucier so
 • Egilea: E. Dussaut, Bardoztarra
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Airea: Iruten hari nuçu, khilua guerrian
 • Datu osag.: Maurice Harrieti zuzendua. Ikus aldaera: 402-019, 345. zenb.
 • Zigilua: Institution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.- P.)
 • 112. Izenb. haut.: Nafartarren arraza
 • Incipit: Nafartaren arraza
 • Berez. Izenb.: Belzunce Biskondia
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-002, 20 zenb. ; 401-005, 60. zenb.
 • 113. Izenb. haut.: Nazioneko besta
 • Incipit: Seroperen [sic] eghin dute besta bat handia
 • Berez. Izenb.: Nazioneko besta
 • Egilea: Jean Robin
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Sinadura: Lapurtarra. Ikus aldaera: 401-003-56. [Ik. g.: 211-128]
 • 114. Izenb. haut.: D’Estaing jaun kondearen laudorioak
 • Incipit: Gure solasac beitez d’Estaing yaun condeaz
 • Berez. Izenb.: D’Estaing yaun condearen laudorioac
 • Egilea: J. Bernard Larregi. J. Larreguy Bassussarrico erretorac moldatuac
 • Tamaina: 15 ahapaldi
 • 115. Izenb. haut.: Erregimentu dugu, Kantabre deitzen dugu
 • Incipit: Errechimendu dugu, Cantabre deitcen dugu
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Egilea: L. J. C. [Egile berdinarena da 401-002, 18. zenb.]
 • 116. Izenb. haut.: Lurreko ene bizia
 • Incipit: Lurreco ene bicia
 • Egilea: Joanes Otsalde. Oxalde goardac emanac
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: 1865an
 • Airea: Ikhusten ducue goicean arguia hasten denean aire hortan dira
 • 117. Izenb. haut.: Solbezio arratsaldean
 • Incipit: Solbecio arraxaldian
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: Salbatore arratsean ; orri berean beste bertso batzuen ahapaldi solteak: Intxauspeko alaba, Nekhatzailearen [nekazarien] bizitza garbia, Iruten ari nuzu
401-011 - Bertso kaierra, Marianne Labegueriek jasoa, [1850-1900], eukaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 118-130 zenbakidun bertsoak:
 • 118. Izenb. haut.: Hirur neskato gazte elgarren gogora
 • Incipit: Hirur nechcato gazte elgarren gogora
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 119. Izenb. haut.: Hazilaren lehenean
 • Incipit: Hacilaren lehenian
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 120. Izenb. haut.: Gorputza eta zangoa galanta
 • Incipit: Gorphutza eta zangua galanta
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 121. Izenb. haut.: Oi zein xarmagarri ziren
 • Incipit: Oi cein charmagarri ciren çu ene maitia
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 122. Izenb. haut.: Ura eta Arnoa
 • Incipit: Noé legue çaharreco guiçon famatua
 • Berez. Izenb.: Ourarenac eta arnoarenac
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: “Noe lege zaharreko”ren aldaera. Ikus aldaerak: 401-002, 15. eta 23. zenb. ; 401-005, 61. zenb. ; 401-014, 171. zenb. ; 402-017, 327. zenb. [Ik. g.: 211-128]
 • 123. Izenb. haut.: Untziak eder du bela
 • Incipit: Untciac eder du bela çaldiac ere ba zela
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Datu osag.: Aipuak: Elizaldeko anderea, Mulin premua ; Ikus aldaera: 401-002, 10. zenb.
 • 124. Izenb. haut.: Aitak dio alabari
 • Incipit: Aitac dio alabari
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 125. Izenb. haut.: Goazen lagun goazen lagun
 • Incipit: Goicin lagun go[i]cin lagun biac Atizarena
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-014, 165. zenb.
 • 126. Izenb. haut.: Bortian zoin den eder
 • Incipit: Botiar [sic] zoin den eder olio saltceco / Orçaiceco nechcato gaztec…
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 127. Izenb. haut.: Sujet eder bat deklaratzen dut
 • Incipit: Suget eder bat declaratcen dut
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-014, 218. zenb. ; Ez da 401-014, 199. zenb. aldaera
 • 128. Izenb. haut.: Galai ederra deklara bite
 • Incipit: Galai ederra declara bite cure eta ene suietac
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 129. Izenb. haut.: Zaro hontan baduzu neskatxa politik
 • Incipit: Çaro huntan baduzu nechcatcha pollitic
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 130. Izenb. haut.: Jende onak ez dakit zer erran nahi den
 • Incipit: Jende honac ez daquit cer erran nahi den
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: 1856. Marianne Ansoia San Julien, Orçaiceco Patroina
401-012 - Bertso kaierra, Cantore berri cembait..., [1850-1900], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 131-156 zenbakidun bertsoak:
 • 131. Izenb. haut.: Hogoigarren urtherat
 • Incipit: Hogoi garren urtherat hari naiz hur[bil]tcen
 • Berez. Izenb.: Muthico gazte [helica]
 • Egilea: Jean Baptiste Elizanburu
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: Gazte hiltzera doana ; Ikus aldaera: 401-012, 139. zenb.
 • 132. Izenb. haut.: Euskal Herriarentzat amodioa
 • Incipit: Çori gaichtoz egun batez urtheac hatcemanac
 • Berez. Izenb.: Eskal herriarentcat amodioa
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 133. Izenb. haut.: Pilota partida bat Hazparnen
 • Incipit: Pilota partida bat izan da Hazparnen
 • Berez. Izenb.: Pilota partida bat Hazparnen
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 134. Izenb. haut.: Kantatzera noazu alegera gabe
 • Incipit: Cantatcera nohaçu aleguera gabe
 • Egilea: Bordachuri Haspandarra. Bordazuri
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 135. Izenb. haut.: Soldadu baten kantuak
 • Incipit: Adios Guetharia adios Bidarte
 • Berez. Izenb.: Soldadu baten cantuac
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 136. Izenb. haut.: Españolak Frantzian
 • Incipit: Cantatcera nohaçu nere arabera
 • Berez. Izenb.: Espagnolac Frantcian
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 137. Izenb. haut.: Gitarra zahartxo bat
 • Incipit: Guitarra tchartto bat dut nic nere laguna
 • Berez. Izenb.: Mugnagorri
 • Egilea: Jose Maria Iparragirre
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-013, 157. zenb. ; 401-014, 259. zenb.
 • 138. Izenb. haut.: Misio bat Bidarten
 • Incipit: Mila çortci ehun eta hogoita laurian
 • Berez. Izenb.: Missione bat Bidarten murde Jauretchec predicatua
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 139. Izenb. haut.: Mutiko gazte batek hiltzeko menean
 • Incipit: Hemeretsi urtheac ez ditut oraignic
 • Berez. Izenb.: Muthico gazte batec hiltceco menean
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: Gazte hiltzera doana ; Ikus aldaera: 401-012, 131. zenb.
 • 140. Izenb. haut.: Gaskoin zaldia
 • Incipit: Aditua banian yuan den demboretan
 • Berez. Izenb.: Cascoin saldia
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 141. Izenb. haut.: Ikazketako mandoa
 • Incipit: Hau da ikhasketaco mandoaren traça
 • Berez. Izenb.: Espagnol mandoa
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-001, 4. zenb. ; 401-004, 54. zenb., 55. zenb. ; 401-006, 77. eta 80. zenb. ; 401-007, 81. eta 82. zenb.
 • 142. Izenb. haut.: Euskaldunaz airean
 • Incipit: Zoratu ahal dira Escualdun gasteac
 • Berez. Izenb.: Escualdunaz airean
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 143. Izenb. haut.: Ameriketarat joan zen gizon baten penak
 • Incipit: Mila çortci berrogei hamalau garrena
 • Berez. Izenb.: Ameriketarat yuan [zen]guiçon baten penac
 • Tamaina: 20 ahapaldi
 • 144. Izenb. haut.: Desterrua
 • Incipit: Espantutan entçunic Indien berria
 • Berez. Izenb.: Desterrua
 • Egilea: Bernard Zelhabe
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: “Antón Abbadiaren koplarien guduak”en izenburua: ‘Entzunik espantutan Indien berria’. Ikus aldaera: 402-019, 349. zenb.
 • 145. Izenb. haut.: Tan, tan, tan, tan /…/ Artzain zaharra tabernan
 • Incipit: Tan, tan, tan, tan / Rapetaplan / Artsain saharra tabernan
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 146. Izenb. haut.: Kanboko pleka partida
 • Incipit: Yuan dan egunetan
 • Berez. Izenb.: Camboco pleka partida
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 147. Izenb. haut.: Pilotariak
 • Incipit: Pilotari gasteac / laster eguizue
 • Berez. Izenb.: Pilotariac
 • Tamaina: 21 ahapaldi
 • 148. Izenb. haut.: Durruti eta Haraneder
 • Incipit: Itsasotic guinenian
 • Berez. Izenb.: Durruty eta Haraneder
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 149. Izenb. haut.: Ezpeletako feriak
 • Incipit: Yuan nintçan merkhatura
 • Berez. Izenb.: Ezpeletaco feriac
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 150. Izenb. haut.: Beltzuntze eta Abarka
 • Incipit: Beltzuntzec Abarcari
 • Berez. Izenb.: Belzunz eta Abarca
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 151. Izenb. haut.: Eszipion eta Laran gudua
 • Incipit: Icipion eta Lara ikhusteco ciren
 • Berez. Izenb.: Iciponen eta Laran gudua
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • 152. Izenb. haut.: Aita Sainduaren soldadua
 • Incipit: Aitoren semen artian
 • Berez. Izenb.: Aita sainduaren soldadua
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 153. Izenb. haut.: Rolanen hiltzea
 • Incipit: Oihu bat ilkhi da deia lazgarritan
 • Berez. Izenb.: Rolanen hiltcea
 • Tamaina: 25 ahapaldi
 • 154. Izenb. haut.: Euskalduna
 • Incipit: Erreguen ingurutan
 • Berez. Izenb.: Eskualduna
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 155. Izenb. haut.: Bekhatorosaren azken orenak
 • Incipit: Triste bekhatore asken orenetan
 • Berez. Izenb.: Bekhatorosaren asken orenac
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 156. Izenb. haut.: Txantxundegiko txakurra
 • Incipit: Chanchanduguico chakhurra
 • Egilea: Joanes Otsalde
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: Mehetegiko txakurra ; Bibliografietan Gratien Adema ematen dute egiletzat ; Ikus aldaera: 401-001, 8. zenb.
401-013 - Bertsoak, [1900-1950], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 157-158 zenbakidun bertsoak: 1854-1879 urteen bitartean Euskal Jaietan saritutakoen zerrenda, 2 or.
 • 157. Izenb. haut.: Gitarra zahartxo bat
 • Incipit: Izan naïz Italian
 • Egilea: Jose Maria Iparragirre
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Jean Etxepareren eskuzkoa ; Ikus aldaerak: 401-012, 137. zenb. ; 401-014, 259. zenb.
 • 158. Izenb. haut.: Ezpeletarrek dute
 • Incipit: Ezpletarrek dute gutaz irri egin nahi
 • Egilea: Kinkuna
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • Datu osag.: Louis Dassanceri zuzendutako gutun baten ifrentzuan
401-014 - Marcel Arribillagaren bertso kaierra, bertso batzuk zuzenduta [zuzentzailea Jean Etxepare izan daiteke], [1910-1950], euskaraz, eskuizkribua. Kantutegia 1-95. orr. osatzen ditu, 51-52. orr.ments ditu.
 • Edukia:
 • 159-271 zenbakidun bertsoak:
 • 159. Izenb. haut.: Gernikako Arbola
 • Incipit: Gernikako Arbola
 • Egilea: Jose Maria Iparragirre
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 160. Izenb. haut.: Adios ene maitia
 • Incipit: Adios ene maitia
 • Berez. Izenb.: Adios ene maitia
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 161. Izenb. haut.: Milaka goraintzi
 • Incipit: Errakozu ene partez milaka goraintzi Arroki
 • Berez. Izenb.: Milaka goraintzi
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 162. Izenb. haut.: Oi ene bizitzea dolorez betherik
 • Incipit: Oi ene bizitzea dolorez betherik
 • Berez. Izenb.: Peines d’amour
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 163. Izenb. haut.: Kantu berrien printzipioak
 • Incipit: Cantu berrien printzipuak printzipuak
 • Berez. Izenb.: Cantu berrien printzipuak
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 164. Izenb. haut.: Andere gai gaztea
 • Incipit: Andere gai gaztia othoi barkhatu
 • Berez. Izenb.: Andre 1 gai gaztia
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 165. Izenb. haut.: Goazen lagun goazen lagun
 • Incipit: Guazen lagun guazen lagun Athizanera
 • Berez. Izenb.: Guazen lagun guazen lagun
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-011, 125. zenb.
 • 166. Izenb. haut.: Enperatrizari
 • Incipit: Ene sortzez eskualdun soldadu chortetik
 • Berez. Izenb.: Emperatrizari aterea
 • Egilea: Joanes Otsalde
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Airea: Gernikako arbola
 • 167. Izenb. haut.: Ene maitea errazu
 • Incipit: Ene maitia errazu
 • Berez. Izenb.: L’amante consolée
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 168. Izenb. haut.: Gazte nintzanean
 • Incipit: Gazte nintzanian dembora batian
 • Berez. Izenb.: Ezkontzako ondoriuak
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 169. Izenb. haut.: Kantoreñoak berririk
 • Incipit: Cantorenuak berririk aphirilan emanik
 • Berez. Izenb.: Amodio eta eginbide
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-005, 59. zenb. ; Ez da “Kantoreñoak berririk”en aldaera ; Kantutegietako izenburua: Begiak ilunik
 • 170. Izenb. haut.: Emazte baten azken nahiak
 • Incipit: Ni hiltzen naizenian trai tra la lai trai tra la lai
 • Berez. Izenb.: Emazte baten azken nahiak
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: “Ni hiltzen naizenean”. Ikus aldaerak: 402-022, 408. zenb. ; 402-024, 432 zenb.
 • 171. Izenb. haut.: Ura eta arnoa
 • Incipit: Noe lege zaharreko gizon famatua
 • Berez. Izenb.: Ura eta Arnoa
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Noe lege zaharrekoren aldaera. Ikus aldaerak: 401-002, 15. eta 23. zenb. ; 401-005, 61. zenb. ; 401-011, 122. zenb. ; 402-017, 327. zenb. [Ik. g.: 211-128]
 • 172. Izenb. haut.: Dama gazte xarmant bat
 • Incipit: Dama gazte charmant bat heldu zaut bichtara
 • Berez. Izenb.: Urthubiako alaba
 • Tamaina: 21 ahapaldi
 • 173. Izenb. haut.: Ene gaixo ama
 • Incipit: Ene gaicho ama norat juan zira
 • Berez. Izenb.: Ene gaicho ama
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: “Parisera noa”
 • 174. Izenb. haut.: Apexa eta lorea
 • Incipit: Neguaz primadera zenean jabetu
 • Berez. Izenb.: Apecha eta lorea
 • Egilea: Jean Baptiste Elizanburu
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 175. Izenb. haut.: Erreztuna
 • Incipit: Partitu nintzen herritik zuri promesa emanik
 • Berez. Izenb.: Errestuna
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 176. Izenb. haut.: Lehen floria
 • Incipit: Ederra zira maitia erraiten dauzut egia
 • Berez. Izenb.: Lehen floria
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-005, 58. zenb.
 • 177. Izenb. haut.: Eguzkia
 • Incipit: Egunaz iduzki eta gauaz argizari
 • Berez. Izenb.: Iduzkia
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 178. Izenb. haut.: Maiteak erran zautan
 • Incipit: Niri maiteak erran zautan pollit nintzanez
 • Berez. Izenb.: Maitiak erran zautan
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 179. Izenb. haut.: Menditik nola doa ura itsasora
 • Incipit: Menditik nola doha ura itsasora
 • Bertso burua: Meditations d’un jeune pretre de Ciboure ne a Camousarry…
 • Egilea: Jean Baptiste Kamusarri
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • 180. Izenb. haut.: Txoriñoa
 • Incipit: Coriñua norat hoa bi hegalez airian
 • Berez. Izenb.: Choriñua
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 181. Izenb. haut.: Mandozaina
 • Incipit: Mando bat badaukat nik adinekua
 • Berez. Izenb.: Mandozaina
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 182. Izenb. haut.: Erdal herrian
 • Incipit: Bizkai eta Aragua gero Castilla
 • Berez. Izenb.: Erdal herrian
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera “Zorriaren kantuak”: 401-007, 92. zenb.
 • 183. Izenb. haut.: Uso zuria errazu
 • Incipit: Uso churia errazu norat juaiten ziren zu
 • Berez. Izenb.: Uso churia errazu
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-007, 091. zenb.
 • 184. Izenb. haut.: Frantsesak Madrilera
 • Incipit: Laphurdi Basa Nabarre Zuberua gurekin
 • Berez. Izenb.: Frantsesak Madrilera
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak “Armadetan festak”: 401-002, 14 eta 16. zenb. ; Kantutegietako izenburua: “Lapurdi, Basa-Nafarre, Zuberoa gureki”
 • 185. Izenb. haut.: Maitia komentuan
 • Incipit: Zazpi eihera baditut erreka batean
 • Berez. Izenb.: Maitia komentuan
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: “Komentuko paretak”
 • 186. Izenb. haut.: Galerianoak emanak
 • Incipit: Asko burhasori nahi dut adiarazi
 • Berez. Izenb.: Galerianoak emanak
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Aldaera izan daiteke 401-014, 248. zenb.
 • 187. Izenb. haut.: Frantsesak Madrilen
 • Incipit: Mila zortzi ehun eta zortzigarrenian
 • Berez. Izenb.: Frantsesak madrilen
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak “Arribatu ginenean Madrilgo hirian”: 401-002, 18 eta 25. zenb.
 • 188. Izenb. haut.: Gizonaren akabantzaren gainean
 • Incipit: Nahi balimbagira hil eta salbatu
 • Berez. Izenb.: Gizonaren akabantzaren gainian
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 189. Izenb. haut.: Sarako errienta
 • Incipit: Monsieur Mendiburu Sarako errienta
 • Berez. Izenb.: Sarako errienta
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • 190. Izenb. haut.: Baratze batean
 • Incipit: Baratze barian lore bat charmanta
 • Berez. Izenb.: Baratze batian
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 191. Izenb. haut.: Betroin zaharra
 • Incipit: Mila zortzi ehun eta hiru hogoita bian
 • Berez. Izenb.: Betroin zaharra
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Datu osag.: Aipuak: Hernani, Errenteria, Xenpelar
 • 192. Izenb. haut.: Kaila kantuz oihanetik
 • Incipit: Cailla kantuz ogipetik uztail agorriletan
 • Berez. Izenb.: Cailla kantuz oihanetik
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 193. Izenb. haut.: Ama baten kontseiluak
 • Incipit: Amak dio alabari ala kanailla charra hi
 • Berez. Izenb.: Ama baten konseiluak
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 194. Izenb. haut.: Soldadu batek Tunizian 1883arrren urthian
 • Incipit: Frantziatik hunat jinik hemen bagirare hainitz
 • Berez. Izenb.: Soldado batek Tunizian 1883arren urthian
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 195. Izenb. haut.: Ezkontzeko promesa
 • Incipit: Orai zombeit dembora pentsatu gaberik
 • Berez. Izenb.: Ezkontzeko promesa
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 196. Izenb. haut.: Izar xarmagarria
 • Incipit: Ala baita dolu egingarri amodiuetan dena
 • Berez. Izenb.: Izar charmegarria
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 197. Izenb. haut.: Aire zahar hontan
 • Incipit: Aire zahar huntan bi bertsu berririk
 • Berez. Izenb.: Aire zahar huntan
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 198. Izenb. haut.: Argizari ederra
 • Incipit: Argi zagi ederra argi egidazu
 • Berez. Izenb.: Argi zari ederra
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 199. Izenb. haut.: Sujet eder bat
 • Incipit: Sujet eder bat declaratzen dut gure artian gerthatu dena
 • Bertso-burua.: Laurz urtheko haur baten gainean emanak haur prodiguaren kantuen airian
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • Datu osag.: Ez da 401-011, 127. zenb. aldaera
 • 200. Izenb. haut.: Mobil deserturrak
 • Incipit: Espainiatik Frantziarat letraz milaka goraintzi
 • Berez. Izenb.: Mobil deserturrak
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 201. Izenb. haut.: Goazen goazen gazte lagunak
 • Incipit: Guazen guazen gazte lagunak zoin gure maitenuen alderat
 • Berez. Izenb.: Amodiuetan den presuna
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • 202. Izenb. haut.: Charles hamargarrena
 • Incipit: Charles hamargarren erregia partite da Frantziatik
 • Berez. Izenb.: Charles hamargarrena
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Airea: Guazen guazen
 • 203. Izenb. haut.: Guillaume Prusiako erregea
 • Incipit: Guillaume Prusiako erregia hitaz mintzo duk jendia
 • Berez. Izenb.: Guillaume Prusiako erregia
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • Airea: Guazen guazen gazte lagunak
 • 204. Izenb. haut.: Oi amodio
 • Incipit: Oi amodio gaztien zoragarria
 • Berez. Izenb.: Oi amodio
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 205. Izenb. haut.: Zure ikhustera jiten nitzauzu
 • Incipit: Zure ikhustera jiten nitzaitzu nolache zira maitia
 • Berez. Izenb.: Zure ikustera jiten nitzautzu
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 206. Izenb. haut.: Ez da arropatik ageri gizona
 • Incipit: Charmegarria zira eder eta fresko [ezabatuta gazte]
 • Berez. Izenb.: Ez da arropatik ageri gizona
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: “Xarmagarria zira”
 • 207. Izenb. haut.: Aitak eta amak
 • Incipit: Aitak eta amak herritik maitia ni zu gatik
 • Berez. Izenb.: Aitak eta amak
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 208. Izenb. haut.: Lehen eta orai
 • Incipit: Izan nauk ipharrera hego aldetik
 • Berez. Izenb.: Lehen eta orai
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 209. Izenb. haut.: Ene maitea non zirare
 • Incipit: Ene maitia non zirare zato zato leihora
 • Berez. Izenb.: Ene maitia non zirare
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 210. Izenb. haut.: Izar eder xarmagarri
 • Incipit: Izar eder charmegarri bat nuen gidari
 • Berez. Izenb.: Izar eder charmegarri
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 211. Izenb. haut.: Maite zaitut
 • Incipit: Maite zaitut eta maitha nezazu
 • Berez. Izenb.: Maite zaitut
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 212. Izenb. haut.: Baionan etxe batean
 • Incipit: Nik maite ditut neskatchak
 • Berez. Izenb.: Baionan etche batian
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 213. Izenb. haut.: Bi dama gazte
 • Incipit: Mila zortzitan hiru hogoita hamabi garren urthian
 • Berez. Izenb.: Bi dama gazte
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 214. Izenb. haut.: Andereño ikhusi nuen
 • Incipit: Cantu berriak charmegarriak amodioaren gainean
 • Berez. Izenb.: Andereño ikhusi nuen
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 215. Izenb. haut.: Lesakako atsoak
 • Incipit: Lesako[sic] atsoek jakiten badute
 • Berez. Izenb.: Lesakako atsoak
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 216. Izenb. haut.: Berria dut aditu
 • Incipit: Berria dut aditu behar girela sanjatu
 • Berez. Izenb.: Berria dut aditu
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 217. Izenb. haut.: Kanta berri batzuek
 • Incipit: Cantu berri batzuek noha kantatzera
 • Berez. Izenb.: Canta berri batzuek
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 218. Izenb. haut.: Saratarrak sujet eder bat
 • Incipit: Suyet eder bat declaratzen dut gastiec exemplu hartzeco
 • Berez. Izenb.: Saratarac Suyet eder bat
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Egilea: [Saratarra]
 • Airea: Gerla handiko airea
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-011, 127. zenb.
 • 219. Izenb. haut.: Kantak hartzera noha
 • Incipit: Cantak hartzera noha neure buruari
 • Berez. Izenb.: Canta khartzera [sic] noha
 • Egilea: Jazinto Durruti
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 220. Izenb. haut.: Goiz eguzki zuri
 • Incipit: Goiz iduzki churi oi izar ederra
 • Berez. Izenb.: Goiz iduzki churi
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 221. Izenb. haut.: Una cancione
 • Incipit: Una cancione nueva ethorri zait niri
 • Berez. Izenb.: Una cancione
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 222. Izenb. haut.: Ziburutik Sarara
 • Incipit: Ciburutik Sararat izatu naiz juana
 • Berez. Izenb.: Cibourutik Sarara
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 223. Izenb. haut.: Bisitaz ethorri da
 • Incipit: Bisitaz ethorri da Paristik barbera
 • Berez. Izenb.: Bisitaz ethorri da
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 224. Izenb. haut.: Biba Frantzia
 • Incipit: Nork erran beraz egun Frantzia
 • Berez. Izenb.: Biba Franzia
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 225. Izenb. haut.: Katua
 • Incipit: Harotz abil bat plazan bada bardoztarra
 • Berez. Izenb.: Gatua
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 226. Izenb. haut.: Oihartzundarrak
 • Incipit: Bart arratsean gure neskorrek sabelian min sabelian min
 • Berez. Izenb.: Oihartzundarrak
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 227. Izenb. haut.: Irungo pilota partida
 • Incipit: Pilota partida bat Irungo hirian
 • Berez. Izenb.: Irungo pilota partida Tamaina: 11 ahapaldi
 • Datu osag.: 1847
 • 228. Izenb. haut.: Kantatzera niazu
 • Incipit: Cantatzera nihuazu alagera gabe
 • Berez. Izenb.: Cantatzera nihuazu
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Airea: [Mendian zoin den eder]
 • 229. Izenb. haut.: Oi Oi pena da
 • Incipit: Gizon gaztia oi oi pena da nere gatik
 • Berez. Izenb.: Oi oi pena da
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • 230. Izenb. haut.: Kristau bekatorea
 • Incipit: Christau bekhatorea asken orenian
 • Berez. Izenb.: Crichtau bekhatorea
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 231. Izenb. haut.: Mutil zaharra
 • Incipit: Bakharrik bizitzeaz unatua frango
 • Berez. Izenb.: Muthil zaharra
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 232. Izenb. haut.: Zertako da gizona
 • Incipit: Bertsu berri batzuek nik nere moldean
 • Berez. Izenb.: Zertako da gizona
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 233. Izenb. haut.: Baniabilazu [banabilazu] airean
 • Incipit: Baniabilazu airian
 • Berez. Izenb.: Baniabilazu airian
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 234. Izenb. haut.: Agurea eta atsoa
 • Incipit: Hauche da bada gudua / agudia eta atsua
 • Berez. Izenb.: Agudia eta atsua
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Airea: Ikusten duzu
 • 235. Izenb. haut.: Uso palonba zuri
 • Incipit: Uso palomba churi penetan zaudena
 • Berez. Izenb.: Uso palumba churi
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 236. Izenb. haut.: Frantses enperadore
 • Incipit: Frantses emperadore señor Bonaparte
 • Tamaina: ahapaldi 1
 • 237. Izenb. haut.: Anderea barkhatu
 • Incipit: Anderia barkhatu ene ausartzia
 • Berez. Izenb.: Anderia barkhatu
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 238. Izenb. haut.: Igande arrats batez
 • Incipit: Igande arrats batez izar bat ikhusi dut
 • Berez. Izenb.: Igande arrats batez
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Airea: Maitia nun zira
 • 239. Izenb. haut.: Amodioaren pena
 • Incipit: Amodioaren pena oi pena handia
 • Berez. Izenb.: Amodioaren pena
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 240. Izenb. haut.: Judu herratuarenak
 • Incipit: Jesus heldu zelarik galbariora
 • Berez. Izenb.: Judu herratuerenak
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 241. Izenb. haut.: Eskolier gaztea
 • Incipit: Cara gorri pollitik Donostiako aldetik
 • Berez. Izenb.: Eskolier gaztia
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 242. Izenb. haut.: Zazpi uso badoazi
 • Incipit: Zazpi uso baduazi hamalau hegalez
 • Berez. Izenb.: Zazpi uso baduazi
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 243. Izenb. haut.: Zazpi urthe baditu
 • Incipit: Ikustera noha kantatzen
 • Berez. Izenb.: Zazi [sic] urthe baditu
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 244. Izenb. haut.: Ciento cincuenta reales
 • Incipit: Ciento cincuenta reales
 • Berez. Izenb.: Ciento cincuenta reales
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 245. Izenb. haut.: Aphirilaren hamarrean
 • Incipit: Cantoreñuak berririk alegrantziaz emanik
 • Berez. Izenb.: Aphirilaren hamarrian
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 246. Izenb. haut.: Denbora ederra denean
 • Incipit: Dembora ederra denian goizetan ihintza
 • Berez. Izenb.: Dembora ederra denian
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 247. Izenb. haut.: Et libera nos a malo
 • Incipit: Et libera nos amalos est nomen domini
 • Berez. Izenb.: Et libera nos amalos
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 248. Izenb. haut.: Galeretan Ortziraletan duzu
 • Incipit: Aspaldian hemen naiz salbaien artean
 • Berez. Izenb.: Galeretan[-chea] Ortziraletan duzu
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Aldaera izan daiteke 401-014, 186
 • 249. Izenb. haut.: Guarden bizia
 • Incipit: Mes chers amis communions bertsuen kantatzen
 • Berez. Izenb.: Guarden bizia
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 250. Izenb. haut.: Ene makhila
 • Incipit: Aitachok sagardoian pikhatu mizpira
 • Berez. Izenb.: Ene makhila
 • Egilea: Jean Barbier
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 251. Izenb. haut.: Jakintsunen arabera
 • Incipit: Jakintsunen arabera nork bera du berea
 • Berez. Izenb.: Jakintsunen arabera
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 252. Izenb. haut.: Adios izar ederra
 • Incipit: Adios izar ederra adios izarra
 • Berez. Izenb.: Adios izar ederra
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • 253. Izenb. haut.: Othia lore denean
 • Incipit: Argia dela diozu / gauerdi orainen ez duzu
 • Berez. Izenb.: Othia lore denian
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua “Argia dela diozu”. Ikus aldaera: 402-022, 422. zenb.
 • 254. Izenb. haut.: Ene maite polita
 • Incipit: Ene maite pollita ez nauzu maithatzen
 • Berez. Izenb.: Ene maite pollita
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 255. Izenb. haut.: Behin batean Loiolan
 • Incipit: Bein batian Loyolan erromeria zan
 • Berez. Izenb.: Bein batian Loyolan
 • Egilea: Bilintx
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 256. Izenb. haut.: Zoratu nauzu
 • Incipit: Choratu nauzu trompatu nauzu
 • Berez. Izenb.: Choratu nauzu
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 257. Izenb. haut.: Itsua eta sastrea
 • Incipit: Eskualdun bat zen itsu eta bertsutan
 • Berez. Izenb.: Itsua eta sastrea
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • 258. Izenb. haut.: Kantore berri xarmant batzuek
 • Incipit: Cantore berri charmant batzuek
 • Berez. Izenb.: Cantore berri charmant batzuek
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 259. Izenb. haut.: Gitarra zahartxo bat
 • Incipit: Gitarra tchartcho bat det nik nere laguna
 • Berez. Izenb.: Gitarra joilea
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaerak: 401-012, 137. zenb. ; 401-013, 157. zenb
 • 260. Izenb. haut.: Intxauspeko alaba
 • Incipit: Inchospeko alaba dendaria
 • Berez. Izenb.: Inchospeko alaba
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus aldaera: 401-007, 86. zenb.
 • 261. Izenb. haut.: Irrintzina bat mendian
 • Incipit: Gau eder batek ninduen hatseman mendi gainetan
 • Berez. Izenb.: Irrintzina bat mendian
 • Egilea: Jean Barbier
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 262. Izenb. haut.: Jokolaria
 • Incipit: Agur etcheko andria / gure diruen jabia
 • Berez. Izenb.: Jokolaria
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Kantutegietako izenburua: “Agur etxeko andrea”
 • 263. Izenb. haut.: Txori erretxinoleta
 • Incipit: Chori erresiñoleta eder kantatzen
 • Berez. Izenb.: Chori erresiñoleta
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 264. Izenb. haut.: Gazte gira gazte hogoira urthetan
 • Incipit: Gazte gira gazte hogoira urthetan
 • Berez. Izenb.: Gazte gira gazte hogoira urthetan
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 265. Izenb. haut.: Dugun edan
 • Incipit: Dugun edan eta gaitezen liberti
 • Berez. Izenb.: Dugun edan eta
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 266. Izenb. haut.: Ezkutaria
 • Incipit: Anderia gorarik zaude leihoan
 • Berez. Izenb.: Eskutaria
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 267. Izenb. haut.: Gerlako kantuak
 • Incipit: Mila bederatzi ehun urthe eta hamalaugarrena
 • Berez. Izenb.: Gerlako kantuak
 • Egilea: J. Albandoz
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 268. Izenb. haut.: Gerla tokitik
 • Incipit: Ama maitea, gerlatik / bi lerro hauk bihotzetik
 • Berez. Izenb.: Gerla tokitik
 • Bertso-burua: Nere Amari. Eskualdun soldadu maiteen ohoretan
 • Egilea: Jean Barbier
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Airea: Uso churia errazu
 • 269. Izenb. haut.: Herritik nere haurrari
 • Incipit: Seme maitea, goizean / Mezatik atheratzean
 • Berez. Izenb.: Herritik nere haurrari
 • Bertso-burua: Gerla-tokira. Eskualdun ama maiteen ohoretan
 • Egilea: Jean Barbier
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Airea: Uso churia, errazu…
 • Datu osag.: Sempere 1916eko Martchoan
 • 270. Izenb. haut.: Hamarrak jo dute eta
 • Incipit: Hamarrak jo dute eta baztante berandu
 • Bertso-burua: 2 couplet du celèbre “pertsulari” Txirita [sic]
 • Egilea: Txirrita
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • Airea: L’air de “Ezkondu gabetarik nintzen mutil
 • 271. Izenb. haut.: Egun desberdina frango bada
 • Incipit: Egun desberdina frango bada
 • Bertso-burua: Chant d’adieu à son village natal par un basque de St. Martin d’Arrosa à son départ aux Ameriques en 1953
 • Egilea: Pierre Etxeleku
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Airea: Loreak udan intza bezala
 • Réglement du championnat de “mus”, or. 1 [158. orri.]
 • Table des matières, Kantutegiaren aurkibidea, or. 1 [195. orr.]
401-016 - Bertsopaperak, [1849-1930], euskaraz, inprimatuak.
 • Edukia:
 • Pierre Andiazabalen oharrak
 • [Aita Sainduari], Egilea: Baptiste Etcheverry dit Cataluche [Argitalpenetan Gratien Adema ematen da egiletzat]
 • Amar Mandamentu Santuen Canta Berriac, Ezquioaco Ichuac paratuac
 • Axularren Itzala, J. Barbier, 1925
 • Bersoac archai brigante, eta, bere lagun alper provin.a guciar.n galzalle- ai
 • Verso berriac. Hamasei verso berri / Ezquioaco ichuac jarriak
 • Verso berriac. Cantatuteco nago / causac biartua.—Donostian: Ignacio Ramon Baroja-ren echean
 • Verso berriac. Orra verso berriac orain Gabirian.—Tolosan Mendizabalen alargunaren M ddisteguian [eskuz zuzenduta]
 • Berso berriac. Para bear nituzque / Cembait berso berri / Ceruraco bidian.— Donostian: Pio-Baroja-ren moldizteguian, 1850
 • Canta Berriac. Pensa zazu cristauba / Zure zori onza.—Donostian Pio Baroja-ren moldizteguian
 • Canta berriac Irungo misiyoaqui [sic] jarriac.—Tolosan: Mendizabalen alargunaren Moldizteguian
 • Donostiaco gaztechoac erregue vezperan. Artzai canta. Zorzicoa. 1849-garren urtean
 • Doxamendy Untzi Capitaina. Ascain, 26 octobre 1860. J.M.H. [Jean Martín Hiribarren]
 • Europa sutan 1914-1915. L’Europe en feu MCMXIV-MCMXV. Ville Etchehoun, 15 decembre 1914 [Julien Laplace]
 • Garazi gaindi.—Pap. Anglaise Bayonne [Jean Barbier]
 • Guerlaco cantuac. Mila bederatzi ehun, eta hamalauian.—Bayonne Impr. Poché Frêres. P. B. Espelette
 • Gurutce Santu Lezocoaren bederatciurrengo gozoac.—Donostian: Pio Baroja-ren moldizteguian, 1851
 • Coplac Larralde Bordachouri Haspandarrac, 1845co 7en 19an emanic, Hescualdun-gardiaren [sic] ohoretan.—Zigilua: Institution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.-P.)
 • 1879 Neurtizlarien Gudua. Elizondoko Bestetan... Ramon Artola, Donestiakoak [sic] egina. Altabizkarko kantua. Bayonne, imprimerie Lamaignère
 • 1879 Neurtizlarien Gudua. Elizondoko Bestetan... Darrupe-Harluz urruñarrak Amerikarik bidalia... : Bigarren aiphamen ona eraman duen eresia: Jaungoikoa bera badakarrik da andi... Aiphamen ohorezkoak. José M. De Yparaguirre, Santa- Luziako Ibarrekoari... Bayonne, imp. Lamaignère
 • O zu ama Frantzia! O France! O vous, notre mère. Ville Etchehoun, à Esquiule Julien Laplace. 16 janvier 1916
 • Orain canta berri bat bear det ipiñi / Motivoac andiac ditut aurretic
 • Inprimakien orri solteak
402-017 - Bertso kaierra, [1828-1838], nagusiki Salvat Monhoren bertsoekin, euskaraz, eskuizkribua. Aurkibidean: Poésies de feu M. L’abbé Monho du cahier de M. Claverie, reçu le janvier 1828, rendu le 24 mai 1831. Azalean eskuzko oharra: Marie Laborde...Isturitz.. Egnaut.. père de Marie Larraiog.. Salvat Monho curé d’Irissarry, mt. 4 juin 1821.. [Ik. g. Piarres Lafitten S. Monhori buruzko lanak: 201-003, 209-104; Ikus transkribaketa: 211-128]. Kaierra, 57 orr.
 • Edukia:
 • 271-339 zenbakidun bertsoak:
 • Pierre Andiazabalen eskuzko oharrak gutun-azalean
 • 272. Izenb. haut.: Pater noster
 • Incipit: Ceruan çure egoitça
 • Berez. Izenb.: Pater noster qui es in coelis
 • Bertso-burua: Jaunaren othoitza
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 273. Izenb. haut.: Agur Maria
 • Incipit: Agur Jainco aitaren haur hurusa
 • Berez. Izenb.: Ave Maria
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • Airea: Lauda çagun misterio handia
 • 274. Izenb. haut.: Kredoa
 • Incipit: Sinhesten dut Jainco aita
 • Berez. Izenb.: Apostoluen simbola edo Credoa
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • Airea: Il faut attendre avec patience
 • 275. Izenb. haut.: Usaiako aktak
 • Incipit: Sinhesten dut
 • Berez. Izenb.: Fedezco acta
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Airea: De tout un peu
 • 276. Izenb. haut.: Justuaren fidantzia umila
 • Incipit: Berant çaitut eçagutu
 • Berez. Izenb.: Justuaren fidancia humilla
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Airea: Joan çait loa, joan çait yana
 • 277. Izenb. haut.: Justuen bozkarioa
 • Incipit: Haïn da eztia
 • Berez. Izenb.: Justuen boscarioa
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Airea: Dans cet étable, que Jesus est charmant
 • 278. Izenb. haut.: Zerurako hats-gorapenak
 • Incipit: Cerua da ene herria
 • Berez. Izenb.: Ceruraco haxgorapenac
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 14 ahapaldi
 • Airea: Pelegrinen airean
 • 279. Izenb. haut.: Hirur izen Sainduen Jesus, Maria, Joseperen inbokazioneaz
 • Incipit: Jesus, Maria, Josep
 • Berez. Izenb.: Hirur izen Sainduen Jesus, Maria, Joseperen invocacioneaz
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • 280. Izenb. haut.: Aingeruez
 • Incipit: Aingueru tropac
 • Berez. Izenb.: Aingueruez
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • 281. Izenb. haut.: Bertute teologalak
 • Incipit: Munduco jaquintassunac
 • Berez. Izenb.: Verthute theologalac
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 282. Izenb. haut.: Bertute moralak
 • Incipit: Fedeaz guiristinoa
 • Berez. Izenb.: Bertute moralac
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 283. Izenb. haut.: Relisionearen bertuteaz
 • Incipit: Gure creatçailleari
 • Berez. Izenb.: Religionesren verthuteas
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 284. Izenb. haut.: Gizonaren azken finak
 • Incipit: Heroac mundu huntan
 • Berez. Izenb.: Guiçonaren azquen finac
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 285. Izenb. haut.: Denboraren balioa
 • Incipit: Demboraren balioa
 • Berez. Izenb.: Demboraren balioa
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 286. Izenb. haut.: Umilitatea
 • Incipit: O! Humilitate saindu
 • Berez. Izenb.: Humilitatea
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 287. Izenb. haut.: Bekatu mortala
 • Incipit: Bekhatua mustro latzgarri
 • Berez. Izenb.: Bekhatu mortala
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 288. Izenb. haut.: Bekatu beniala
 • Incipit: Jaincoa maite duenari
 • Berez. Izenb.: Becatu veniala
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 289. Izenb. haut.: Bekatu kapitalak
 • Incipit: Orhoit hadi orguilluxua
 • Berez. Izenb.: Bekhatu capitalac
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • 290. Izenb. haut.: Bekatorearen zortea
 • Incipit: O! Cein den çorthe tristea
 • Berez. Izenb.: Bekhatorearen çorthea
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 291. Izenb. haut.: Jaunaren hitzaz. Predikuaz
 • Incipit: Laster eigun predicura
 • Berez. Izenb.: Jaunaren hitçaz. Predicuaz
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 15 ahapaldi
 • 292. Izenb. haut.: Predikua hasterakoan
 • Incipit: Othoi jauna çuc argui gaitzatzu
 • Berez. Izenb.: Predicua hasteracoan
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 2 ahapaldi
 • Airea: Je viens à vous, Seigneur, instruisez moi
 • 293. Izenb. haut.: Azken jujamendua
 • Incipit: Aditzen da trompeta latzgarria
 • Berez. Izenb.: Azquen yuyamendua
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 18 ahapaldi
 • Airea: Foudres, éclairs, trompette et tonnerre
 • 294. Izenb. haut.: Ifernuaz eta hango penez
 • Incipit: Creatura damnatua
 • Berez. Izenb.: Ifernuaz eta hango penez
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 21 ahapaldi
 • Airea: Aire çaharrean
 • 295. Izenb. haut.: Purgatorioaz
 • Incipit: Oi arima Jaincoaz onhexia
 • Berez. Izenb.: Purgatorioaz
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • 296. Izenb. haut.: Sakramenduak
 • Incipit: Soldaduaren lantçac dautzu
 • Berez. Izenb.: Sacramenduac yeneralean
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Airea: Cantabren marcha
 • 297. Izenb. haut.: Baketiarraren eta mendekariaren artean ihardukia
 • Incipit: Gaizqui adituric leguea
 • Berez. Izenb.: Baquetiarraren eta Mendecariaren artean iharduquia. Dialogue
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 15 ahapaldi
 • Airea: Avec les jeux dans le village
 • 298. Izenb. haut.: Lauda Sion
 • Incipit: Sion salbatzaile ona
 • Berez. Izenb.: Laudan Sion
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 24 ahapaldi
 • Airea: Latinaren aire berean
 • 299. Izenb. haut.: Munduko gauzen ez-deustasuna
 • Incipit: Munduco gauçetan
 • Berez. Izenb.: Munduco gaucen ezdeustassuna
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Airea: Tout n’est vanité
 • 300. Izenb. haut.: Noela
 • Incipit: O! Betleem
 • Berez. Izenb.: Noela
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Airea: De tout un peu
 • 301. Izenb. haut.: Dohatsu egiazkoak. Ebanjelioko dohatsutasunak
 • Incipit: Munduac aberaxenac
 • Berez. Izenb.: Dohaxu eguiazcoac. Evanyelioco dohaxutassunac
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 18 ahapaldi
 • Airea: [Vive Jesus, vive sa croix]
 • 302. Izenb. haut.: Jainkoaren presentziaz
 • Incipit: Abrahami Jaunac berac
 • Berez. Izenb.: Jaincoaren presenciaz
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Airea: [Dezagun canta gogotic]
 • 303. Izenb. haut.: Birjina sainduaren kantika
 • Incipit: Ez deçaquet secretuan
 • Berez. Izenb.: Virgiña Sainduaren cantica
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Airea: Joan çait loa, joan çait yana
 • 304. Izenb. haut.: Te Deum Laudamus
 • Incipit: Egun Jauna gure bozcarioac
 • Berez. Izenb.: Te Deum Laudamus
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 16 ahapaldi
 • Datu osag.: Celui ci manque au C. Claverie page 52.
 • 305. Izenb. haut.: Jondoni Joan Baptistaren laudoriotan
 • Incipit: Mundu galdu hau erreparatceco / erresquetatceco
 • Berez. Izenb.: Jondoni Joani Baptistaren laudoriotan
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • Airea: [17. ahapaldian]: Du cahier Claverie, 27 avril 1831
 • 306. Izenb. haut.: Erregerentzat othoitza
 • Incipit: Printce desiratua, monarquen monarcac
 • Berez. Izenb.: Erreguerentzat othoitza. Exaudiat te dominus
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Airea: Cerutic yauxi çaren victima garbia
 • Datu osag.: Azken ahapaldian: Amen. 27 avril 1831. Fin du 1. cahier= 5 février 1819
 • 307. Izenb. haut.: Lauda Sion
 • Incipit: Artzain eta guidatçaile
 • Berez. Izenb.: Lauda Sion
 • Egilea: Jean Robin
 • Tamaina: 23 ahapaldi
 • Airea: Idazpuruan: Copié le 14 juillet 1825 d’un papier étranger aux cahiers de l’abbé Robin
 • 308. Izenb. haut.: Chanson bachique
 • Incipit: Bacchusec ez du templuric ez aldareric nahi
 • Berez. Izenb.: Pieces fugitives. Chanson bachique
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • Datu osag.: Idazpuruan: Second cahier= 5 février 1819. Elle etait effacée ici et repetée avec les corrections après les plaintes des poètes à Apollon.
 • 309. Izenb. haut.: Erromako gortetik
 • Incipit: Erromaco gorthetic
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 14 ahapaldi
 • Airea: Belzunceren coplen airean
 • 310. Izenb. haut.: Mentaberriren posesionetan sartzearen okasionean
 • Incipit: Gure Eliça hartu
 • Berez. Izenb.: Mentaberriren possessionetan sartzearen occasionean
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Airea: Autor berac eman dituen coplac aïre berean
 • 311. Izenb. haut.: Bardotzen Glub
 • Incipit: Bardotzen Glub
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • 312. Izenb. haut.: Distrikerat
 • Incipit: Distriquerat
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Airea: Aire berean
 • 313. Izenb. haut.: Eskandala
 • Incipit: Escandala icigarria
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 33 ahapaldi
 • Airea: Aïre huntan: Altzar gaiten, altzar lotaric
 • 314. Izenb. haut.: San Kasteteneko Andregaiak Filipeneko oïlarrari
 • Incipit: Oilar cruel, oïlar borthitz
 • Berez. Izenb.: San Casteteneco Andregayac Filipeneco oïlarrari
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 315. Izenb. haut.: Madame Beltzunzeri
 • Incipit: Escal Herrien edergailu
 • Berez. Izenb.: Madame Belzunzeri
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Airea: Aire huntan: Amudioric baduçula ez ciautazu iduri
 • 316. Izenb. haut.: Urruñako jaun erretorari
 • Incipit: Urrugnaco populuac Murde Urthubiari
 • Berez. Izenb.: Urrugnaco Jaun Erretorari
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 15 ahapaldi
 • 317. Izenb. haut.: Azkaingo menetei
 • Incipit: Hirur guiçon sacratu
 • Berez. Izenb.: Azcain go Menetey
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 20 ahapaldi
 • Airea: Aire huntan: Ah! Vous dirai-je, maman
 • 318. Izenb. haut.: Garat gaztenaren eta Ithurbiderentzat
 • Incipit: Garat eta Ithurbide voçac errepicatuz
 • Berez. Izenb.: Garat gaztenaren eta Ithurbiderentzat
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • 319. Izenb. haut.: Ihardestea
 • Incipit: Coplari aprendiz batec gogoan passatu badu / uste içatu
 • Berez. Izenb.: Ihardextea
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 320. Izenb. haut.: Garatek Erregeri hiltzeko arrasta irakurtu ondoan
 • Incipit: Çori gaishto eguin cela hunelaco hautua
 • Berez. Izenb.: Garatec Erregueri hiltzeco arrasta iracurtu ondoan
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 321. Izenb. haut.: Chanson patriotique
 • Incipit: En fin les beaux jours de la France
 • Berez. Izenb.: Chanson patriotique
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Airea: Sur l’air: Hay povero capichi
 • 322. Izenb. haut.: Nafar goxoan
 • Incipit: Nafar gochoan
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Airea: Sur l’air: Dans cet étable
 • 323. Izenb. haut.: Orroitzapenak
 • Incipit: Mundu hunen hastapenetic
 • Berez. Izenb.: Sur la marche du Régiment de Perche
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • 324. Izenb. haut.: Poeten errenkurak Apolonen kontra
 • Incipit: Norentzat sor arazten du Apollonec urrea
 • Berez. Izenb.: Poeten errencurac Apollonen contra
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Suivoit ici la chanson bachique, corrigée, du commencement du second cahier [Ikus oharra 308. zenbakiko bertsoan]
 • 325. Izenb. haut.: Les neuf soeurs au Docteur amoureux
 • Incipit: Berger, ne te déplaire
 • Berez. Izenb.: Les neuf soeurs au Docteur amoureux
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Omnibus, omnique tempore tuum licet amare amorem
 • 326. Izenb. haut.: La cri de la verité
 • Incipit: De nos Borbouns
 • Berez. Izenb.: La cri de la verité
 • Egilea: Salvat Monhok kopiatua
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Idazpuruan: Ode persanne dans le courrier français du 8 octobre 1821 et 8. tirée des voyage... par Amadée Jaubert
 • 327. Izenb. haut.: Noe lege zaharreko
 • Incipit: Noe legue çaharreco guiçon famatia
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Chanson communiquée le 2 janvier 1821 par Ganis de Piarrenia. [Ik. g.: 211-128]. Ikus aldaerak: 402-002, 15 eta 23. zenb. ; 401-005, 61 zenb. ; 401-011, 122. zenb. ; 401-014, 171. zenb. ; Jean Martin Hiribarrenen aldaera: 302-020.
 • 328. Izenb. haut.: Les Étincelles
 • Incipit: Ma muse vivoit inconnue
 • Egilea: Salvat Monho
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • Datu osag.: Defense du Eugène de Pradel auteur des Étincelles dans le courrier français 1822 mai 24
 • 329. Izenb. haut.: Senperen egin dute
 • Incipit: Semperen eguin dute besta bat handia
 • Egilea: [Jean Robin]
 • Tamaina: 13 ahapaldi
 • Datu osag.: Copié le 14 juillet 1825 du papier Dartaguiette [d’Artaguiette] aux cahiers du feu Mr. l’abbé Robin de S. Jean de Luz [Ik. g.: 211-128]. Ikus aldaerak: 401-003, 56 zenb., 401-010, 113 zenb.
 • 330. Izenb. haut.: Gorputz Saindua ageririk dagoeneko San Thomasen rima
 • Incipit: Adoratcen zaitut Jainco beloz gueriçatua
 • Egilea: Joanes Etxeberri (Ziburukoa)
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Datu osag.: Copié le 7 avril 1822 du Manual Devocionezcoa d’Ithurralde ..[sic]
 • 331. Izenb. haut.: Kanta dezagun eta boza altxa gora
 • Incipit: Canta deçagun eta boça altcha gora
 • Egilea: [Jean Robin]
 • Tamaina: 18 ahapaldi
 • Datu osag.: Copié le 14 juillet 1825 du papier Dartaguiette aux papiers de Robin [Kanta dezagun eta boza altxa gora, P. Urkizuren edizioaren izenburua: ‘Aphez juratuak’, testua ez dator guztiz bat][Ik. g.: 211-128]
 • 332. Izenb. haut.: Verbum caro factum est de Virgine Maria
 • Incipit: Verbum caro factum est de Virgine Maria
 • Berez. Izenb.: Aux vêpres de Noël
 • Egilea: [Jean Robin]
 • Tamaina: 20 ahapaldi
 • Airea: [Partitura]
 • Datu osag.: Copié le 13 juillet 1825. d’un petit cahier de l’abbé Robin
 • 333. Izenb. haut.: Ait fatidica virgo
 • Incipit: Candentia rubor pingit lilia
 • Berez. Izenb.: Ait fatidica virgo
 • Bertso-burua: Prose aux vêpres de la Circoncision
 • Egilea: [Jean Robin]
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Airea: Air de Ait.. et de.. Candentia
 • Datu osag.: Bukaeran: Cette prose pour etre Sainte fait trop usage des terms fabuleux et mythologiques et sacrifie le sens à la rime
 • 334. Izenb. haut.: Christe tibi devovemus corda jugiter
 • Incipit: Dum parit in Bethlem virgo gravida
 • Berez. Izenb.: Christe tibi devovemus corda jugiter
 • Bertso-burua: Aux vêpres de l’Epiphanie
 • Egilea: [Jean Robin]
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Airea: [Partitura]
 • 335. Izenb. haut.: Bravons les enfers
 • Incipit: Bravons les enfers
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Copié le 7 mars 1826 des papiers envoyés par ma niece de St. Jean Pied de Port
 • 336. Izenb. haut.: Angelus
 • Incipit: Un ange ànnonçant à Marie
 • Berez. Izenb.: Angelus
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 337. Izenb. haut.: Ô Roi des Cieux
 • Incipit: O Roi des Cieux
 • Berez. Izenb.: Jesus ona oi çure çoriona
 • Tamaina: 4 ahapaldi
 • 338. Izenb. haut.: Zatoz Jaun amultsua
 • Incipit: Çato jaun amutxua
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Airea: Sur l’air Venez divin Messie
 • 339. Izenb. haut.: Ez naiz oraino abiatu
 • Incipit: Ez naiz oraino abiatu
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • Airea: Sur l’air Le monde, par mille artifices
 • Datu osag.: Pe. Gracte. Galana. 18 décembre 1838
402-018 - Bernard Bordaren bertso bilduma, Maurice Harrieti bidalia 1854ko Lore Jokoetarako, euskaraz, eskuizkribuak. Atarian: Concours Basque. Pièce. Labor omnia vincit. Argitaratua: P. Lafitte: "Les hexametres de B. Borda (1854)", FLV, 1978. [Ik. g.: 202-019, 209-082].
 • Edukia:
 • 340-344 zenbakidun bertsoak:
 • 340. Izenb. haut.: Nere xaramelari [P. Urkizuk esleitutakoa]
 • Incipit: Nere charamelari iadanic çuc andre pulita
 • Egilea: Bernard Borda
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 341. Izenb. haut.: Landak [P. Urkizuk esleitutakoa]
 • Incipit: Phersou hauchetan laboraria landac
 • Berez. Izenb.: Vie des champs
 • Egilea: Bernard Borda
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 342. Izenb. haut.: Lasterka [P. Urkizuk esleitutakoa]
 • Incipit: Phestetan celhai batean gazteria bilduz
 • Berez. Izenb.: Course à pied..
 • Egilea: Bernard Borda
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 343. Izenb. haut.: Pilota [P. Urkizuk esleitutakoa]
 • Incipit: Hurbil du celhaian orai lasterra pilotac
 • Berez. Izenb.: Partir de paume
 • Egilea: Bernard Borda
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • 344. Izenb. haut.: Zezena [P. Urkizuk esleitutakoa]
 • Incipit: ...Da laster hedatcen
 • Berez. Izenb.: Course au taureau
 • Egilea: Bernard Borda
 • Tamaina: 1 ahapaldi
402-019 - Maurice Harrieten bertso bilduma, [1853-1854], euskaraz, eskuizkribuak. [Ik. g.: 402-018].
 • Edukia:
 • 345-351 zenbakidun bertsoak:
 • 345. Izenb. haut.: Laborantzaren gainean
 • Incipit: Laborantça gu baithan guti da maithatcen
 • Berez. Izenb.: Laborantçaren gainean Coplac, Laphurtarrez
 • Bertso-burua: Guiçonac es dituzque bi çango, bi beso, Alfer egoitecotçat bazter gucier so
 • Egilea: E. Dussaut, Bardoztarra
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Airea: Iruten hari nuçu, khilua guerrian
 • Datu osag.: Jatorrizko eskuizkribua eta inprimakia. Ikus aldaera: 401-010, 111. zenb.
 • 346. Izenb. haut.: Montebidorat juailiak
 • Incipit: Bi versseten hountceco dembora dut hartcen
 • Bertso-burua: Autre nouvele chanson sur qui vont a Montevideo
 • Egilea: Etxahun (Barkoxekoa)
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Fait par Etchahon de Barcux le 2 aout 1853. Egilearen eskuzkoa da.
 • Zigilua: Institution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.- P.)
 • 347. Izenb. haut.: Bi bertsetan egitez
 • Incipit: Bi berseten eguitez nahi dut khountatu
 • Egilea: Etxahun (Barkoxekoa) [Egiletza P. Lafittek ‘Euskal literaturaz’en esleitua]
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Datu osag.: Ez da Etxahunen eskuzkoa
 • 348. Izenb. haut.: Eskaldun baten ilkialdia Montebideorat
 • Incipit: Ny naiz dohakabea
 • Berez. Izenb.: Eskaldun baten ilkialdia Montebideorat
 • Bertso-burua: Urrik saristatcen, Berac dauku erraten
 • Egilea: Loran Haranburu
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Airea: Haur prodigoaren airean, aita batec cituben, bi ume bere kuien Juciec eçagutcen dute...
 • Datu osag.: Azken ahapaldian: Persu hau eguinac dira Ciburun, Donibanetikan ez hanitz urrun. Behar dudalacotz erran deitcen naiz Haramboure Loran
 • 349. Izenb. haut.: Desterrua
 • Incipit: Entçunic espantutan Indien berria
 • Bertso-burua: Urruñaco phestetan lehen precioa eraman duen Cantua
 • Egilea: Bernard Zelhabe, bardoztarra
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Datu osag.: Bertso paper inprimatua: Bayonne: Foré et Lasserre, [1853]. “Antón Abbadiaren koplarien guduak”en izenburua: ‘Entzunik espantutan Indien berria’. Ikus aldaera: 401-012, 144. zenb.
 • 350. Izenb. haut.: Nahi nuen kantatu
 • Incipit: Nahi nuen cantatu
 • Bertso-burua: Bigarren precioa, Garaztar batec eramana
 • Egilea: Landerretxe, Martin
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Bertso paper inprimatua: Bayonne: Foré et Lasserre, [1853]
 • 351. Izenb. haut.: Orai hastera niagozu hemen bertsu berrien kantatzen
 • Incipit: Oraï hastera niagosou hemen bertzu berrien canthatzen
 • Bertso-burua: Sempéreco eskualdun cantha berriac
 • Egilea: Amikustar bat
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Airea: Lurraren péan sar nindaiteké
 • Datu osag.: Bertso paper inprimatua: [s.l. : s.n., s.d.]
402-020 - Bertso bilduma, 179?-196?, eskuizkribuak, euskaraz.
 • Edukia:
 • 352-376 zenbakidun bertsoak:
 • 352. Izenb. haut.: Frantsesak orhoit gaiten
 • Incipit: Fransesac orhoit gaiten, iragan denborez
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Datu osag.: Frantziako Iraultza garaiko eskuizkribua [1794]
 • 353. Izenb. haut.: Suplebant bat derauku
 • Incipit: Suplebant bat deraucu yaun batec igorri
 • Egilea: Joanes Otsalde
 • Tamaina: 11 ahapaldi
 • Airea: Atharacen eskilac bere botouz joiten airea
 • Datu osag.: 1853. Azken bertsoan: Jan Baptis Oxalde
 • 354. Izenb. haut.: Aurtengo ihauterian Irisarriko herrian
 • Incipit: Aurthengo ihautirian Irisarrico herrian
 • Bertso-burua: 188eco [sic] Irissarriko Toberetaco kantuac
 • Egilea: Joanes Otsalde
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Airea: Urtcho churia errachu
 • Datu osag.: Ez da Jean Baptiste Otsalderen eskuzkoa
 • 355. Izenb. haut.: Bozak Bidarten
 • Incipit: Mila zortzi ehun eta lau hoita batian
 • Egilea: [Bidarteko bertsolaria]
 • Tamaina: 17 ahapaldi
 • Airea: Gizon donaduen canten airean edo ‘En jouant du Mirliti’
 • 356. Izenb. haut.: Chesnelong jaun senaturrari eta haren konpainiari
 • Incipit: Eskual-herrian guziz gisa da
 • Bertso-burua: 1891an urriaren 13an, Hazparne Barrandegian, Chesnelong jaun Zenaturrari eta haren Kompainiari, Bazkal ondoko usaia chaharreko koplak sei pontutako erdi lachotan Zalduby chaharrak emanak
 • Egilea: Gratien Adema
 • Tamaina: 10 ahapaldi
 • Airea: [Partitura]
 • Datu osag.: Zaldubiren oharra bukaeran, eskuizkribua multikopiaz. Idazpuruan: Hommage de l’auteur à M. le Député Etcheverry
 • 357. Izenb. haut.: Eriotz krudel bat Arnegin
 • Incipit: Orai aguertcen dira cantore berriac
 • Berez. Izenb.: Eriotz krudel bat
 • Bertso-burua: Egineacia haitac eta alabac hunen senarrian. Arneguin 1864
 • Egilea: Bordel
 • Tamaina: 21 ahapaldi
 • 358. Izenb. haut.: Zetha zinta gorria
 • Incipit: Zer mutilla naizena
 • Berez. Izenb.: Zetha zinta gorria
 • Egilea: Mixel Elizanburu
 • Tamaina: 7 ahapaldi
 • Datu osag.: Idazpurua: Maison St. Joseph à Hasparren. 1891
 • 359. Izenb. haut.: Toxa
 • Incipit: Bi phersu ditut kantaturen
 • Berez. Izenb.: Tocha
 • Egilea: Mixel Elizanburu
 • Tamaina: 12 ahapaldi
 • Idazpurua: Maison St. Joseph à Hasparren. 1891
 • 360. Izenb. haut.: Ameriketarat noa
 • Incipit: Juan gogo naiz segurki
 • Berez. Izenb.: Ameriketarat noha
 • Egilea: Mixel Elizanburu
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: Idazpurua: Maison St. Joseph à Hasparren. 1891
 • 361. Izenb. haut.: Eskualdunek maite zaitugu Johana
 • Incipit: Eskualdunak maite zaitu Johanna
 • Bertso-burua: Refrain
 • Egilea: Jean Barbier
 • Tamaina: [1], 3 ahapaldi
 • 362. Izenb. haut.: Galerna bar mendian
 • Incipit: Arratsalde erditan zerua hasi zen dena goibeltzen
 • Berez. Izenb.: Galerna bat Mendian
 • Egilea: Jean Barbier
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Airea: Lurraren pean.. etc..
 • Datu osag.: Pour le Concours d’Ascain 15 Aôut 1900
 • Idazpurua: Petit Séminaire de Larressore
 • 363. Izenb. haut.: Kaka zaharra
 • Incipit: Hetsiric iphurdia
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • 364. Izenb. haut.: Neskatilen kantak
 • Incipit: Explicatsen ditout éguiac
 • Berez. Izenb.: Chanson de jeunesse
 • Tamaina: 6 ahapaldi
 • 365. Izenb. haut.: [Seminarioko bizitza]
 • Incipit: Izan ere ala bano
 • Egilea: [Piarres Lafitte]
 • Tamaina: 54 ahapaldi
 • Airea: Mehetegiko chakurra
 • Datu osag.: 1-8 bertsoak lehen orriaren ifrentzuan. 24-30 apahaldiak: Pip’eta Tu ; 38-43 ahapaldiak: Kafettoa Seminarioan. Ikus aldaerak: 402-022, 395., 397. eta 410. zenbk. zenbakidun bertsoa
 • 366. Izenb. haut.: Larresoro
 • Incipit: Arrano batek Larresoron
 • Berez. Izenb.: Larresoro
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Airea: Adieu, cher Larressore
 • 367. Izenb. haut.: Gerlako kantiak
 • Incipit: Kantatzera niazu aurthengo urthian / Mila bederatzi ehun hamalau garrenian
 • Berez. Izenb.: Guerlako kantiak
 • Egilea: Bernardo Segura
 • Tamaina: 20 ahapaldi
 • Airea: Kambo hortan
 • 368. Izenb. haut.: Ongi ethorri, Jaun erretor berriari
 • Incipit: Bozkaria hadi
 • Berrtso-burua.: Yainko jaunak zaitu igorri Artzain ona, ongi ethorri
 • Egilea: Marcelino Soroa
 • Tamaina: 8 ahapaldi
 • Datu osag.: [Eskualduna, 1912]
 • 369. Izenb. haut.: Kanboko gazteriaren kantua
 • Incipit: Bai, kanboar gazteak [Errepika]
 • Berez. Izenb.: Kamboko gazteriaren kantua [eskuzko oharra]
 • Tamaina: 5 ahapaldi
 • Datu osag.: Ikus inprimakia: 402-025
 • 370. Izenb. haut.: Orgogozo jaun-anderei [P. Urkizuk esleitua]
 • Incipit: Ezkontza baten fama aditu dut atzo
 • Berez. Izenb.: Felicitation de Mariage en vers basques
 • Egilea: Pierre Ibarrart Tamaina: 4 ahapaldi Airea: Lolo ene maitea
 • 371. Izenb. haut.: Etxahun zenari koplak
 • Incipit: Oxalde aiphaturik, noun zira Etchahoun
 • Berez. Izenb.: Etchahoun zenari koblak Saran
 • Egilea: Etxahun (Irurikoa)
 • Tamaina: 3 ahapaldi
 • 372. Izenb. haut.: Andre Emili, andre gora
 • Incipit: Oi Larrondo
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • Sinadura: Une vieille bascophile. M.T.L.
 • 373. Izenb. haut.: Meditazioneen gainean
 • Incipit: Meditazionearen gauzaren ederra
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • Datu osag.: Aipuak: ... Hemezortzi urte du .../ Dagerre Superiora da haren autorra... Ikus aldaera: 401-002, 26 zenb.
 • Sinadura: Une vieille bascophile. M.T.L.
 • 374. Izenb. haut.: Uso zuri ederra
 • Incipit: Usso churi ederra
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • Sinadura: Une vieille bascophile. M.T.L.
 • 375. Izenb. haut.: Musde Urrütia [Txomin Peillenek esleitutakoa]
 • Incipit: Mussiu Durruty aizazu
 • Tamaina: 1 ahapaldi
 • Datu osag.: Argitaratua: T. Peillen: Altzürükü Urrutiako leinuaren eresiak, Euskera, 1986-1
 • Sinadura: Une vieille bascophile. M.T.L.
 • 376. Izenb. haut.: Orok adi zazue haste printzipala
 • Incipit: Orok adi zazue haste printzipala
 • Egilea: Jean Etxamendi ‘Borddel’ edo Bordale
 • Tamaina: 9 ahapaldi
 • Datu osag.: Idazpuruan oharra: De Bordale sur un crime à Arneguy. Ez da Juan Etxamendi Larralde ‘Bordel’en bertsoa
 
Babeslea:
 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Es bueno saber que cada vez que gastas una moneda para tu placer culpable, ayudas a alguien que lo necesita. Ice Casino es conocido por sus generosas campañas benéficas en toda Europa. ¡Pero no olvides jugar responsablemente!

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.