Piarres Lafitteren artxiboa

 

Mota: Ondare dokumentala (168)

Ondare dokumentala

301-003 - Guillaume Pelegrin Dihartzeren hainbat ohar, [1780-1800], frantsesez, eskuizkribua [Ik. g.: 312-110].
 • Edukia:
 • La comunication dans les paroles, 6. orr.
 • Extrait du Registre des Baptêmes de l’Eglise paroissiale d’Isturits en Arberoue. 1752/1775, Pelegrin Dihartze senideen jaiotza eta heriotza agiriak, 2 or.
 • Amplifications, 3 or.
 • Premier factum pour Jacques le Brun prisonnier dans les prisons du Chatelet accuse contre Monsieur de Savoniere (sic) Conseiller au Parlement accusatier, 36 or.
301-004 - Egile ezezagunaren debozio liburua, [1750-1850], euskaraz, frantsesez, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • Jesuralemgo estacioniac eta hequien alderaco deboctostiaren Paltica [sic], 67 orr.. Adrien Parvilliers-en Les Stations de Jérusalem et du Calvaire, pour servir d'entretien sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ liburuaren itzulpena izan daiteke
 • Jne. Marie Guilharreguyk sinatuak Andre Maria eta Jesusi euskarazko bertsoak, 11 or.
 • Jesusi bertsoak frantsesez, bukaerako sinadura Mariana Heuti Olhetcheberrico andria ... Cibourun eguina, 5 or.
 • Azaleztapena: Inprimaki baten zatia: “Reparation des chemins..1832” Sinadurak: Guilharreguy, Olhagaray, Mariana Heuti Olhetcheberrico Andria (1831-1836)
 • Zigilua: Institution N.-D. de Belloc. Urt (B.- P.)
301-005 - Pierre Elizalde, Larresoroko teologia ikaslearen ikasketa liburua, [1750-1850], euskaraz, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • La parole de Dieu: Beati qui audiunt verbum dei. Çori hon jaincoaren hitça.., 17 or.
 • Le petit nombre des élus. Multi sunt vocati, pauci vero electi... Eguia latzgarria .g. Federeric dutenençat..., 18 or.
 • Jugement particulier. Statutum est hoibus semel mori, post hoc autem judicium. Arrasta emana da guciec hil behar dugula... , 10 or.
 • Munduan ez balitz conciencia chuchen..., 6 or.
 • Quaerite primum regnum Dei. Gauça ororen gainetic bilha.. ceruco Erresuma, Mat. 6, 2 or.
 • Haren ... merechiteco Eguitentu... Premier point. Ene Jainco maitea..., 2 or.
 • Galdea. Cer da Eliça? Ihardestea... , 6 orr.
 • Azaleztapena: Larrua
 • Sinadura: Pierre Delissalde
301-006 - Egile ezezagunaren eliz hitzaldiak, gutuneria eta gramatika oharrak, [1800-1850], euskaraz, latinez, frantsesez, eskuizkribuak, inprimakiak.
 • Edukia:
 • Martin Landerretxe: Sermon et autres fragments que m’a passés M. Guilbeau,
 • gutun-azala
 • Urresco Gacoa. 1835, 11 or.
 • Saint Vincent, Evêque. Gratia dei sit mecum semper. Amen... Baldin hits hauc, Scritura Sainduan adreçatuac..., 12 orr.
 • Ohetic jaiqui eta lehenta bicico lana... olerkia, 1 or.
 • Oracionea jaincoari ungui hiltceco galdeguitecoa, 1 or.
 • Loturarik gabeko hainbat ohar latinez, 2 inprim., 26 or., [10. orrialdean, 1841.eko data]
 • Izen zerrenda [Seminario irakasleen zerrenda izan daiteke], 3 or.
 • 3 gutun:
 • Egile ezezaguna, Atharratzeko M. Galan-i zuzendua, 1845-08-22, euskaraz
 • Institution St. Leon, (Baiona), Abbé Harrieti zuzendua, 1853-09-04, frantsesez
 • SALAZAR BORDE, Pedro, (Azkoitia), 1865-11-21, euskaraz
 • Egile ezezagunaren [Maurice Harriet izan daiteke] euskal gramatikari buruzko oharrak. [Ik. g.: 316-121].
 • Edukia:
 • Notes. Discussion comparée de l’Alfabet Basque-Labourdaine, 1etik 5era zenbatutako pleguak, 3.a ments du
 • Zigilua: Institution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.- P.)
301-007 - Baptiste Jauregiren Andre Maria Sortzez Garbiaren debozio liburua, [1804-1850], euskaraz, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • Novena de la Purísima Concepción. Es traduction [zuzenduta “traduccion”] de un librito.. en el año de 1736. Reimpreso a expensas de..., a solicitud de R.P. Fr.
 • Joaquin de Estella ...Pamplona...1804. Se ha omitido traducir... , 20 orr.
 • Ederra çare gucia, 8 ahapaldietako bertsoa, 2 orr.
 • Sinadura: Faites par Baptiste Jaureguy
 • Zigilua: Institution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.- P.)
301-008 - Egile ezezagunen eliz hitzaldiak, [1800-1900], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia :
 • Jeremias profetaren lamentationea, 16 orr.
 • Ita, dico vobis, magis gaudium erit in... Erráiten dáutçuet oróbat alegrántçia..., 20 orr.
 • Sinadura: appartient à M. Mesmaker dit Etcheverry (Jeannette) de Ciboure
 • Zigilua: Institution N.-D. de Bel-loc. Urt (B.- P.)
301-009 - Jean Baptiste Haranbururenak izan daitezkeen debozio liburuak, [1820-1850], euskaraz, eskuizkribuak. [Ik. g.: 320-130].
 • Edukia:
 • J.L.H.: San Josepe dohaxuaren alderaco debozionea...[ aprobazionea 1857], 102 or.
 • Lore-floca izpirituala [aprobazionea 1863], 47 or. , erantsita lan honetakoak ez diren 47-49 orr.
 • Purgatorioaz: Hamabigarren motiboa..., 101-234 or., ments ditu 1-3 kapituluei dagozkien 1-100 orr.
301-010 - Egile ezezagunaren eliz hitzaldiak, 1870-1882, euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • 70 sermoi labur euskaraz, asko osatu gabe [bakoitzak 1 edo 2 orr.]
301-011 - Egile ezezagunaren eliz hitzaldiak, [1885-1900], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • Kaierraren atariko oharra: Fête de la Toussaint 1885
 • 1er Dimanche de l’Avent, 8 orrialdeko sermoia
 • Ve Dimanche apreè l’Epiphanie, 8 orrialdeko sermoia
 • Péroraison. Filii Santorum Sumus. Sainduen haurrak gare, 1 or.
301-012 - Martin Saint-Jean-en izan daitezkeen eliz hitzaldiak, [1880-1900], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • Sur les moyens de salut, 14 orr.
 • Dédicace. Les églises sont la demeure de Dieu..., 11 orr.
 • Parole de Dieu, 12 orr.
 • Péché considéré comme mal del’homme..., 11 orr.
 • Péché considéré comme mal de Dieu, 11 orr.
 • St. Fructueux, 4 orr.
 • Jesukristoren Eliza lurraren..., 4 orr.
 • Dévotion a la St. Vierge, 16 orr.
 • Amour des ennemis, 10 orr.
 • Quae seminaverit homo... Gizona bilduco du erain duena,8 orr.
 • Assomption, 16 orr.
 • Invenietis infantem pannis involutum... Causituren duzue haur bat..., 11 orr.
 • Evangelizo nobis gaudium magnum... Ekhartzen dautzuet bozcariozco berri haundi bat..., 13 orr. Bukaeran sinadura: St. Jean Martin, prédicateur d’Espelette
 • Et erat subditus illis... Horra, g., bi hitzez nolaco izan den..., 8 orr.
 • Tunc videbunt filium hominis... Orduan ikhusico da gizonaren semea..., 15 orr.
 • Par vobis. Pakia dela zuekin, 12 orr.
 • Parate viam Domini... Idec eta aphain zaitzue bideac..., 12 orr.
 • Domine, nonne bonum semen seminasti... Jauna, ez duzu hazi ona erain..., 9 orr.
 • Dicite filiae Sion... Errozuete Siongo alabari..., 12 orr.
 • Ite et nos in vineam... Zoazte zuec ere ene mahastian..., 15 orr.
 • Domine adauge nobis fidem. Yauna emanda eta hazcar dasighuzu fedia, 9 orr.
 • Maria de qua natus est Jesus... Mariaren ganic da sortu Jesus... 12 orr.
 • Misericordes de Dieu... Enaiz seculan baratuco..., 10 orr.
 • Du, bere nahitarat...Chasteté, 11-14 orr., hasiera ments du
301-013 - Martin Saint-Jean-en izan daitezkeen eliz hitzaldiak, [1880-1900], euskaraz, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • Renovamini spiritu mentis vestra... Ontsa hasteco urthe hau... 9 orrialdeko kaierra
 • Multi sunt vocati, pauci vero electi. Hanitz deithuric bainan guti hautaturic, 10 orrialdeko kaierra
 • Incarnacionea. Venit fortior me post me... Ni baino botheretsuago bat heldu eta..., 12 orrialdeko kaierra
 • Du Mariage ou de préparation au sacrament. Nuptiae factae sunt in Cana... Eztei batzuec egin ziren Cana Galilecoan, 11 orrialdeko kaierra
 • Devoirs respectifs du pasteur et des fidèles. Ochala balinbaun zoriona..., 8 orrialdeko kaierra
301-014 - Egile ezezagunaren olerkia, [1900], frantsesez, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • L’homme parfait. Rendez au Créateur..., 2 orr.
301-015 - Egile ezezagunaren debozio liburuak, eliz hitzaldiak eta euskarari buruzko oharra, [1900-1910], euskaraz, frantsesez, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • Atariko oharra: Compositions basques
 • Andere Dona Maria Lourda-koaren istoria Aita Leonard Cros jesuitaren frantzes liburutik llaburzki uskarala utzulirik, 3 or. [ez dago osorik]
 • Juseipe. Har itzazu Jauna...Aita Cardaberaz Jesuitak Gipuzkoako uskaraz egin guthunetik Ziberoko uskaralat utzulirik, 1 or.
 • Formes ou particules qui remplacent dans la langue basque la préposition de, 1 or.
 • Fuit homo missus a Deo... Gizon bat jin zauku..., 10 orr.
 • Cum ipso sum in tribulationem... Harekin naiz bere hersturetan... 5 or.
 • Sermoi hasierak, 2 or.
 • Erat subditus illis. Il leur était soumis... 8 orr.
301-016 - Egile ezezagunaren eliz hitzaldiak, frantsesez, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • 4 sermoi frantsesez, 18 orr., 2 or., 14 orr.
302-017 - Jean Martin Hiribarrenen gutuneria, 1850-1866, euskaraz, frantsesez, eskuizkribuak. [Identifikazio oharrak Pierre Lhanderenak dira].
 • Edukia:
 • HIRIBARREN, Jean Martin, 3 gutun, Monsieur le Rédacteur 1853-02-24 ; Mon cher Quintilieu, 1860-11-08 ; Monsieur le Doyen, 1866-05-28 [Liburu izpiritual berriaren inguruan]
 • ABADIA, Anton, 1862-04-05
 • BERTERIER, d.g. [Larrungo obeliskoaren inguruan]
 • BORIS, Dorothée, 1858-08-23 [oharra]
 • CHILO, d.g.
 • DUVOISIN, Jean, 1863-01-11
 • GOIHETXE, Martin, 3 gutun, 1855-02-19, d.g., 1864-01-03 [Ineffabilis Deus euskarara itzultzeari buruz]
 • HARRIET, Maurice, d.g. .
 • Idazpurua: Église Paroissiale et Royale de St.Louis des Français à Madrid
 • INTXAUSPE, Emanuel, d.g.
 • J. A., 1861-01-06
 • LACROIX, François, 1864-12-01.
 • Idazpurua: Évêché de Bayonne
302-018 - Jean Martin Hiribarrenen euskal akademia baten proposamena, [1840-1866], frantsesez, eskuizkribua.
 • Edukia:
 • Reglement pour les réunions eskalduner, 1 or. [Euskaltzaindia, aurrekariak]
302-020 - Jean Martin Hiribarren olerkiak, berak eginak edo tradiziotik jasoak, 1845-1860, euskaraz, frantsesez, eskuizkribuak.
 • Edukia:
 • Petit Poëme sur la fête de Pampelune, 1845. Iruñeco bestac, 40 or.
 • Chants composés lors de l’inauguration de l’obélisque de Larrun, 30 or. Bi sailetan banatua, konposizio propioak eta XVIII mendekoak. J. Hiribarrenenak:
 • Jende asko Larrunek
 • Heren-sugea eta Belzunce 1407
 • Erromesa
 • Aberatsa
 • Abarka 891
 • Urthubia 1643
 • Napoleon III 1843
 • Emazte zalea
 • Kabretun, Orthebiel, Salies betan
 • XVIII mendekoak:
 • Barueco motch bat badur
 • Horra ikhazketaria
 • Ura eta arnoa. 1780 Dialecte Labourdin
 • Belzunce Bizcondia. Dialecte Navarro Labourdin du dernier siècle
 • Unqui maitia. 1780. Dialecte Navarrais
 • La bien aimée. Elégie du dernier siècle. Dialecte souletin. Celuko izarren bidia...
 • Lehen floria. Dialecte souletin, du dernier siècle
 • Errechiñoula. Dialecte souletin, du dernier siècle
 • Le foli...d’Annibal. Dialecte labourdin doctoral. Chori cantari ederra...
 • Amechket sortir [Amezketa]
 • ... de Garritz. Ortsirale arratsean
 • Ikhazketaco mandoa. 1750. Dialecte du Baztan
 
Babeslea:
 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Es bueno saber que cada vez que gastas una moneda para tu placer culpable, ayudas a alguien que lo necesita. Ice Casino es conocido por sus generosas campañas benéficas en toda Europa. ¡Pero no olvides jugar responsablemente!

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.