Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

157 emaitza 343 bilaketarentzat

343: Epifanía / Epiphanie, Fête des Rois / Epiphany, Twelfth Night

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): Epifanía
 • Galdera (fr): Epiphanie, Fête des Rois
 • Galdera (en): Epiphany, Twelfth Night
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta errege egun errégeguná 1: [er̄éɣeɣuná] -
Ahetze trufania trufanía 1: [trufanía] -
Aia errege egun errége euná 1: [ɛr̄ɛ́ɣe eu̯ná] -
Aldude erregemagon eun errégemagon eúna 1: [er̄éɣemaɣon eúna] -
Aldude trufania trufánia 1: [trufánia] -
Alkotz errege egun errégegúna 1: [er̄éɣeɣúna] -
Altzai apaizio apáizio 2: [apáisjo] -
Altzürükü epifania epífanía 1: [epífanía] -
Amezketa errege egun errégeeuné 1: [ɛr̄éɣeeu̯né] -
Andoain errege egun errégeuná 1: [ɛr̄ɛ́ɣeu̯ná] -
Aniz errege egun errégeune 1: [ɛr̄éɣeu̯ne] -
Aramaio erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Araotz (Oñati) erregen egun errégen egún 1: [er̄éɣen eɣún] -
Arbizu errege egun érregeguná 1: [ér̄eɣeɣuná] -
Arboti trufania tr´üfania 1: [trýfania] -
Armendaritze epifania epifaní 1: [epifaní] -
Armendaritze trufania trufánia 1: [trufánja] -
Armendaritze erregen egun errégen euná 2: [er̄éɣen eu̯ná] -
Armendaritze errege egun errégeegún 3: [er̄éɣeeɣún] -
Arnegi erregen egun érregen eúna 1: [ér̄eɣen eúna] -
Arnegi trufania trufánia 1: [trufánia] -
Arrangoitze erregem besta errégem bestá 1: [eRéɣem beśtá] -
Arrangoitze trufania trufánia 1: [tRufánia] -
Arrasate erregen egun errégen egun 2: [er̄éɣen eɣun] -
Arrazola (Atxondo) errege egun érregegun 1: [ér̄eɣeɣun] -
Arrieta apalasio apalázió 1: [apalásió] -
Arrieta errege egun erregéegún 2: [er̄eɣéeɣún] -
Arroa (Zestoa) errege egun errégeéun 1: [ɛr̄ɛ́ɣeéu̯n] -
Asteasu errege egun errégeuná 1: [ɛr̄ɛ́ɣeu̯ná] -
Ataun erregen egun erregen éun 1: [ɛr̄ɛven éu̯n] -
Azkaine trufania trufania 1: [trufania] -
Azkaine erregiak erregiak 2: [eReɣiak] -
Azkoitia erregen egun errégen éun 1: [ɛr̄ɛ́ɣen éu̯n] -
Azpeitia erregen egun errégen éun 2: [ɛr̄ɛ́ɣen éu̯n] -
Baigorri erregen egun erregeen eguna 1: [eReɣeen eɣuna] -
Bakio erregen egun errégien egun 1: [er̄éɣjen eɣun] -
Bardoze erregen adoazione érregen adoazionia 1: [ér̄eɣen aðoasjonja] -
Bardoze epifania epífaniá 2: [epífanjá] -
Beasain erregen egun errégen eune 1: [ɛr̄ɛ́ɣen eu̯ne] -
Beizama errege egun érregéun 1: [ɛ́r̄ɛɣéu̯n] -
Beizama errege egun errége éun 2: [ɛr̄ɛ́ɣe éu̯n] -
Bergara erregen egun érregen egún 1: [ér̄eɣen eɣún] -
Bermeo errege egun errégegun 1: [er̄éɣeɣun] -
Berriz erregen egun érregen 1: [ér̄eɣen] -
Beruete errege egun erregéun 1: [er̄eɣéu̯n] -
Beskoitze trufania tufánia 1: [tufánia] -
Bidarrai trufania trufanía 1: [trufanía] -
Bolibar erregen egun errégen égun 1: [ɛr̄ɛ́ɣen éɣun] -
Busturia erregen egun errégen egun 1: [er̄éɣen eɣun] -
Deba errege egun érregéun 1: [ɛ́r̄ɛɣéu̯n] -
Dima erregen egun érregen egún 1: [ér̄eɣen eɣún] -
Donamaria errege egun errégeguna 1: [ɛr̄éɣeɣuna] -
Donibane Lohizune trufania trufaní 1: [tRufaní] -
Donostia errege egun érrege eun 1: [ér̄eɣe eu̯n] -
Dorrao / Torrano errege egun erregegún 1: [ɛr̄ɛɣeɣún] -
Eibar erregen egun errégien eúna 1: [er̄éɣien eúna] -
Elantxobe erregen egun errégien egun 1: [er̄éɣjen eɣun] -
Elduain erregen egun errégen éuné 1: [ɛr̄éɣen éu̯né] -
Elgoibar erregen egun érregen éuna 1: [ɛ́r̄eɣen éu̯na] -
Elorrio erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Elorrio errege egun errégegun 2: [er̄éɣeɣun] -
Erratzu errege egun erregé 1: [ɛr̄eɣé] -
Errezil erregen egun errégen euná 1: [ɛr̄ɛ́ɣen eu̯ná] -
Errigoiti errege egun errégeegún 1: [er̄éɣeeɣún] -
Eskiula epifania epifania 1: [epifanja] -
Etxalar errege egun errégeúna 1: [ɛr̄éɣeúna] -
Etxaleku errege egun érrege éguné 1: [ér̄eɣe éɣuné] -
Etxarri (Larraun) errege egun érregéun 1: [ér̄eɣéu̯n] -
Etxebarri erregen egun érregen egún 1: [ér̄eɣen eɣún] -
Etxebarri apalasio apalásio egún 1: [apaláśio eɣún] -
Etxebarria errege egun errégeegún 1: [ɛr̄ɛ́ɣeeɣún] -
Eugi errege egun errégeúne 1: [er̄éɣeúne] -
Ezkio-Itsaso erregen egun érregen éune 1: [ɛ́r̄ɛven éu̯ne] -
Ezkio-Itsaso erregen egun errégen éun 2: [ɛr̄ɛ́ɣen éu̯n] -
Ezkurra errege egun errégeuné 1: [ɛr̄éɣené] -
Ezterenzubi trufania trúfania 1: [trúfanja] -
Gaintza erregen egun errégen éun 1: [ɛr̄ɛ́ɣen éu̯n] -
Gamarte trufania trúfania 1: [trúfania] -
Gamiz-Fika erregen egun errégien 1: [er̄éɣjen] -
Getaria errege egun erréeuná 1: [er̄éeuná] -
Getxo erregen egun errégen egum 1: [er̄éɣen eɣum] -
Gizaburuaga erregen egun érregen egun 1: [ér̄eɣen eɣun] -
Goizueta errege egun errégeéuná 1: [ɛr̄ɛ́ɣeéu̯ná] -
Hendaia epifania epífani 1: [epífani] -
Hendaia trufania trúfania 1: [tRúfania] -
Hendaia erregiak errégiak 2: [eRéɣjak] -
Hernani errege egun erreuna 1: [er̄e:una] -
Hondarribia errege egun errégeeuná 1: [er̄éɣeená] -
Ibarruri (Muxika) erregen egun érregen 1: [ér̄eɣen] -
Igoa errege egun errégeún 1: [ɛr̄ɛ́ɣeún] -
Ikaztegieta erregen egun errégena 1: [er̄éɣena] -
Ikaztegieta erregen egun errégen éune 2: [er̄éɣen éu̯ne] -
Irisarri trufania trufánia 1: [tRufánia] -
Izturitze trufania trufánia 1: [trufánia] -
Jaurrieta erregiak errégiak 1: [er̄éɣjak] -
Jutsi trufania trufania 1: [trufanja] -
Kortezubi erregen egun errégien egun 1: [er̄éɣjen eɣun] -
Landibarre trufania trúfania 1: [trúfanja] -
Larrabetzu erregen egun érregen égun 1: [ér̄eɣen éɣun] -
Larrabetzu apalasio ápalasio 1: [ápalaśio] -
Larzabale epifania epifani 1: [epifani] -
Larzabale maguak maguak 2: [maɣwak] -
Lasarte-Oria errege egun errégeeuna 1: [er̄éɣeeu̯na] -
Lasarte-Oria erregiak érregiak 2: [ér̄eɣiak] -
Laukiz erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Legazpi errege egun errégeeuné 1: [er̄éɣeeuné] -
Leintz Gatzaga erregen egun errégen egun 1: [er̄éɣen eɣun] -
Leioa erregen egun errégen egún 1: [er̄éɣen eɣún] -
Leitza erregen egun errégen euné 1: [ɛr̄ɛ́ɣen ené] -
Lekaroz errege egun errégeéune 2: [ɛr̄éɣeéu̯ne] -
Lekeitio errege egun errégegun 1: [er̄éɣeɣun] -
Lemoa erregen egun érregen egúne 1: [ér̄eɣen eɣúne] -
Lemoiz erregen egun errégen egun 1: [er̄éɣen eɣun] -
Luzaide / Valcarlos errege egun errége égun 1: [er̄éɣe éɣun] -
Makea trufania trufanía 1: [trufanía] -
Mañaria erregen egun érregen egún 1: [ér̄eɣen eɣún] -
Mendaro erregen egun errégen éun 1: [ɛr̄ɛ́ɣen éu̯n] -
Mendata erregen egun érregen egun 2: [ér̄eɣen eɣun] -
Mezkiritz errege egun erregegúne 1: [er̄eɣe:ɣúne] -
Montori epifania epífani 1: [epífani] -
Mugerre epifania epifani 1: [epifani] -
Mungia erregen egun errégeen egún 1: [er̄éɣeen eɣún] -
Oderitz errege egun érregéun 1: [ɛ́r̄ɛɣéu̯n] -
Oiartzun errege egun errégeeuná 1: [ɛr̄ɛ́ɣeeu̯ná] -
Oñati erregen egun errégen eún 1: [er̄éɣen eún] -
Ondarroa errege egun erregéegún 1: [er̄eɣéeɣún] -
Orexa errege egun erregeéuná 1: [ɛr̄ɛɣeéu̯ná] -
Orio errege egun errégeéuná 1: [er̄éɣeéuná] -
Orozko erregen egun errégen eguna 1: [er̄éɣen eɣuna] -
Otxandio erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Pagola epifania epifani 1: [epifani] -
Pasaia errege egun érregéeguná 1: [ér̄ɛɣéeɣuná] -
Santa Grazi epifania epifánia 1: [epifánja] -
Senpere trufania trufánia 1: [tRufánia] -
Sondika erregen egun errégen egun 1: [er̄éɣen eɣun] -
Suarbe errege egun errégéun 1: [ɛr̄ɛ́ɣéu̯n] -
Suarbe errege egun erregegún 2: [ɛr̄ɛɣeɣún] -
Sunbilla errege egun errégegúna 1: [ɛr̄éɣeɣúna] -
Tolosa errege egun errégeuná 1: [ɛr̄éɣe:u̯ná] -
Uharte Garazi trufania trúfania 2: [trúfania] -
Urdiain errege egun érregeguná 1: [ér̄eɣe:ɣuná] -
Urdiñarbe epifania epífani 1: [epífani] -
Urretxu errege egun erregé eún 1: [ɛr̄ɛɣé: eún] -
Ürrüstoi apaizio apaizío 1: [apaisío] -
Ürrüstoi epifania epifanía 2: [epifanía] -
Uztaritze trufania trufánia 2: [tRufánia] -
Zaratamo erregen egun erregen égun 1: [er̄eɣen éɣun] -
Zaratamo apalasio apalási¡ó 2: [apaláśiʒó] -
Zeanuri erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Zeberio erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Zeberio apalasio apalasío 2: [apalaśío] -
Zegama erregen egun errégean éun 1: [ɛr̄ɛ́ɣean éu̯n] -
Zilbeti errege egun errégegúna 1: [er̄éɣeɣúna] -
Zollo (Arrankudiaga) erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Zollo (Arrankudiaga) apalasio apalásix 1: [apaláśiʃ] -
Zornotza erregen egun errégen 1: [er̄éɣen] -
Zugarramurdi errege egun errége egúna 1: [er̄éɣe eɣúna] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper