Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

185 emaitza 226 bilaketarentzat

226: viento del Este / vent d'est / east wind

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): viento del Este
 • Galdera (fr): vent d'est
 • Galdera (en): east wind
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iruzkiaize iruzkiáizea 1: [iruskjái̯sea] -
Ahetze iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Aia sorkaldeko axe sortálde 1: [śɔr̄tálde] -
Aia eguzkiaize egúzki áize 1: [eɣúski ái̯se] -
Aldude izarraize izárraizé 1: [isár̄ai̯sé] -
Aldude iuzkiaize iúzkiaixea 1: [iúskiai̯ʃea] -
Altzürükü hegoxuri héguazúia 1: [héɣwasúja] -
Altzürükü ahüñaize ah´üñaizía 2: [ahỹ́ɲai̯sía] -
Amezketa naparraxe napárraizé 1: [napár̄asé] -
Amezketa aizegorri aizégorrí 1: [ai̯séɣor̄í] -
Amezketa eguzkiaize éuzkiaizé 2: [éu̯skiasé] -
Amezketa garaizumaize garáizumaizé 3: [garái̯sumai̯sé] -
Aniz iruzkiaize irúzkiaize 1: [irúskjai̯se] -
Aramaio antxier antxíer 1: [antʃíer̄] -
Araotz (Oñati) naparraxe napárregoe 1: [napár̄eɣoe] -
Arbizu iruzkiaize íruúzki aiziá 1: [íruúski ai̯siá] -
Arboti aintzinaize aintzináiretik 1: [ai̯ntsinái̯retik] -
Arnegi iduzkiaize idúzkiáize 1: [iðúskiái̯se] -
Arrangoitze iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Arrasate elgetaixe elgétaixe 1: [elɣétai̯ʃe] -
Arrazola (Atxondo) naparraxe nápar 1: [nápar̄] -
Arrieta iparraize ipér 1: [ipér] -
Arroa (Zestoa) naparraxe napárraizé 1: [napár̄ai̯sé] -
Arroa (Zestoa) lesteko aize éstekoaizé 2: [éśtekoai̯sé] -
Arrueta aintzinaize áitzináide 1: [ái̯tsinái̯de] -
Asteasu aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣɔr̄í] -
Ataun arabaegoi arábaegói 1: [aráβaeɣói̯] -
Azkaine hegoxuri hegoxuria 1: [heɣoʃuria] -
Azpeitia naparraxe napárraizé 1: [napár̄ai̯sé] -
Baigorri iguzkiaize iguzkihaizia 1: [iɣuskihai̯sja] -
Bakio iparraize ipérraxe 1: [ipér̄aʃe] -
Bardoze aintzinaize aintzinairiá 1: [ai̯ntsinai̯rjá] -
Barkoxe labeda labedá 1: [laβeðá] -
Barkoxe labeda haizelabedá 2: [hai̯selaβeðá] -
Barkoxe peko aize peko áide 3: [peko ái̯de] -
Beasain arraize arráize 1: [ar̄ái̯se] -
Behorlegi iuzkiaize iúzkiáizia 1: [iúskiái̯sia] -
Bergara frantziaxe frantzíipár 1: [frantsíipár̄] -
Bergara naparraxe napárregóe 2: [napár̄eɣóe] -
Bermeo lesteko aize lestéko aixé 1: [leśtéko ai̯ʃé] -
Beruete zearraize zéarraizé 1: [séar̄ai̯sé] -
Beruete eguzkiaize éuzkiaizé 2: [éu̯skjai̯sé] -
Beskoitze iuzkiaize iuzkiáize 1: [iuskiái̯se] -
Bidarrai osotshaize osótsháize 1: [ośótśhái̯se] -
Bolibar naparraxe napárregó 1: [napár̄eɣó ] -
Dima frantziaxe frantziáxe 1: [frantsiáʃe] -
Dima pafinaxe pafináxe 2: [pafináʃe] -
Domintxaine aintzinaize áitzináizia 1: [ái̯tsinái̯sja] -
Domintxaine peko aize péko áidía 2: [péko ái̯día] -
Donamaria iuzkiaize iúzkiaizía 1: [iúskjai̯sía] -
Donibane Lohizune iparraize íparraize 1: [ípaRai̯se] -
Donibane Lohizune iuzkiaize íuzkiaiziá 1: [íuskiai̯siá] -
Donibane Lohizune lesteko aize ésteko áizia 2: [éśteko ái̯sia] -
Donibane Lohizune aintzinaize aintzínekoaiziá 2: [ai̯ntsínekoai̯siá] -
Donibane Lohizune gaineko aize gáinekoaiziá 3: [gái̯nekoai̯siá] -
Dorrao / Torrano iruzkiaize irúzki éize 1: [irúski éi̯se] -
Dorrao / Torrano iruzkiaize iruzkiéize 2: [iruskjéi̯se] -
Elantxobe lesteko aize lesteko áixe 1: [leśteko ái̯ʃe] -
Elgoibar naparraxe napárraize 1: [napár̄ai̯se] -
Elorrio iparraize ifarráise 1: [ifar̄ái̯śe] -
Erratzu iduzkiaize íduzkiaize 1: [íðuskjai̯se] -
Erratzu ormaize ormaizé 1: [or̄mai̯sé] -
Errigoiti erriko axe erríko així 1: [er̄íko ai̯ʃí] -
Errigoiti naparraxe napárraixé 1: [napár̄ai̯ʃé] -
Errigoiti embraixe embraixié 2: [embra i̯ʃié] -
Eskiula haizemehe haizemehía 1: [hai̯semẽhía] -
Eskiula idor idórra 2: [iðór̄a] -
Eskiula aizegorri gorría 2: [gor̄ía] -
Etxalar eguzkiaize egúzkiaizé 1: [eɣúskjai̯sé] -
Etxaleku iguzkiaize igúskiáizeá 1: [iɣúśkiái̯seá] -
Etxarri (Larraun) goikoaxe góikoaizí 1: [ɣói̯koai̯sí] -
Etxarri (Larraun) eguzkiaize euzkiáizi 1: [eu̯skjái̯si] -
Etxebarri goikoaxe goikó axé 1: [ɣoi̯kó aʃé] -
Etxebarri naparraxe napárraxe 1: [napár̄aʃe] -
Etxebarri larrabetzuaxe larrábetzuaxé 2: [lar̄áβetsuaʃé] -
Etxebarri frantziaxe frantziáxe 2: [frantsjáʃe] -
Etxebarria sorkaldeko axe sorkáldeko áxe 1: [śɔr̄káldeko áʃe] -
Eugi iruzkiaize irúzkiaiziá 1: [irúskjai̯siá] -
Ezkurra eguzkiaize éuzkiaizé 1: [éuskjasé] -
Ezkurra aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣor̄í] -
Ezkurra frantziaxe prántzesaizé 2: [prántseśai̯sé] -
Ezterenzubi iruzkiaize iruzkiáize 1: [iruskiái̯se] -
Gaintza gallegoaize gallégoaizé 1: [ɣaʎéɣoai̯sé] -
Gamarte peko aize péko aize 1: [péko ai̯se] -
Gamarte iuzkiaize iúzkiaizé 1: [iúskiai̯sé] -
Gamiz-Fika iparraize iférraxe 1: [ifér̄aʃe] -
Garrüze aintzinaize aintzínaizé 1: [ai̯ntsínai̯sé] -
Getaria lesteko aize lésteko aize 1: [léśteko ai̯se] -
Getxo ipiñaldeko ipíñaldeko 1: [ipíɲalðeko] -
Getxo naparraxe napárraxe 1: [napár̄aʃe] -
Gizaburuaga iparraize ipérbaltz 1: [ipér̄βalts] -
Goizueta ormaize ormáizé 1: [or̄má i̯sé] -
Goizueta eguzkiaize eúzkiaizé 2: [eúskjai̯sé] -
Goizueta aizegorri aizágorri 3: [ai̯sáɣɔr̄i] -
Goizueta erramuaize errámuaizéa 4: [ɛr̄ámwai̯séa] -
Goizueta norte nórte 5: [nór̄te] -
Hazparne iuzkiaize iúzkiháise 1: [iúskihái̯śe] -
Hazparne ekiaizia ékiaizía 1: [ékiai̯sía] -
Hendaia eguzkiaize éuzkiaizé 1: [éu̯skiai̯sé] -
Hendaia ormaize ormáize 1: [oRmá i̯se] -
Hernani eguzkiaize egúzki aizía 1: [eɣúski ai̯sía] -
Hondarribia iparraize ipar freskua 1: [ipar̄ freśkua] -
Igoa iuzkiaize iúzkiaizé 1: [iúskjai̯sé] -
Ikaztegieta nabarrisaxe nafárraisea 1: [nafár̄ai̯śea] -
Ikaztegieta norte nórtea 2: [nór̄tea] -
Irisarri iguzkiaize igúzkiháize 1: [iɣúskihái̯se] -
Itsasu xuberoaize xuberoáize 1: [ʃuβeroái̯se] -
Itsasu iruzkiaize irúzkiáize 2: [irúskiái̯se] -
Izturitze aintzinaize aitzinháize 1: [ai̯tsinhái̯se] -
Izturitze iguzkiaize iguzkiháize 2: [iɣuskihái̯se] -
Jaurrieta eguzkiaize egúzki áisea 1: [eɣúski ái̯śea] -
Jutsi iguzkiaize iguzkiaizia 1: [iɣuskiai̯sja] -
Kortezubi iparraize iperráixe 1: [iper̄ái̯ʃe] -
Larrabetzu erriko axe erriko axe 1: [er̄iko aʃe] -
Larraine ahüñaize erdi ah´üña áide 1: [er̄di ahýɲa ái̯de] -
Larraine ahüñaize erdi iphar 2: [er̄di iphar̄] -
Larzabale iguzkiaize iguzkihaizia 1: [iɣuskihai̯sja] -
Lasarte-Oria itsasaldeko itsásaldekua 1: [itśáśaldekua] -
Laukiz iparraize ipárraxe 1: [ipár̄aʃe] -
Legazpi iparraize ifárra 1: [ifár̄a] -
Leintz Gatzaga naparraxe napárraixe 1: [napár̄ai̯ʃe] -
Leitza eguzkiaize egúzkiaizé 1: [eɣúskiasé] -
Leitza aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣɔr̄í] -
Leitza frantziaxe prántzesaizé 2: [prántseśai̯sé] -
Lekaroz ormaize ormáizé 1: [or̄má i̯sé] -
Lemoa iparraize iferra 1: [ifer̄a] -
Lemoa naparraxe nafarraxe 2: [nafar̄aʃe] -
Luzaide / Valcarlos iruzkiaize irúzkiáize 1: [irúskiái̯se] -
Makea iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Mañaria iparraize ífer 1: [ífer̄] -
Mañaria beko aixe beko aixíe 2: [beko ai̯ʃíe] -
Mendaro naparraxe napárregoé 1: [napár̄ɛɣoé] -
Mendata nabarrisaxe nabarrísaxe 1: [naβar̄íśaʃe] -
Mezkiritz iruzkiaize irúzkiáize 1: [irúskiái̯se] -
Montori ahüñaize ah´üñaizía 1: [ahỹ́ɲai̯sía] -
Montori aizegorri áidegorría 2: [ái̯deɣor̄ía] -
Mugerre iguzkiaize iguzkihaizía 1: [iɣuskihai̯sía] -
Mungia iparraize ipérraxe 1: [ipér̄aʃe] -
Mungia naparraxe napárraxe 3: [napár̄aʃe] -
Oderitz eguzkiaize egúzkiaizí 1: [eɣúskjai̯sí] -
Oderitz aizegorri áizigorrí 2: [ái̯siɣɔr̄í] -
Oñati eguzkiaize egúskiáxe 1: [eɣúśkiáʃe] -
Oñati naparraxe naparráixe 1: [napar̄ái̯ʃe] -
Oñati frantziaxe frantzípar 2: [frantsí par] -
Ondarroa lesteko aize lesteko áxe 1: [leśteko áʃe] -
Orexa eguzkiaize éuzkiáize 1: [éu̯skiái̯se] -
Orexa garaizumaize gáizume 2: [gái̯sume] -
Orio iparraize iparra 1: [ipar̄a] -
Orozko frantziaxe frantzíaxe 1: [frantsíaʃe] -
Orozko naparraxe nafárraxe 1: [nafár̄aʃe] -
Otxandio naparraxe naparráxe 1: [napar̄áʃe] -
Pagola ahüñaize ah´üñeháize 1: [ahýɲehái̯se] -
Pagola aizegorri aidegorría 2: [ai̯deɣor̄ía] -
Pasaia lesteko aize léstekoáisé 1: [léśtekoái̯śé] -
Santa Grazi exküinhaize exküinhaizía 1: [eʃkyi̯nhai̯sía] -
Senpere mendeal méndealá 1: [méndealá] -
Sohüta labeda labedá 1: [laβeðá] -
Sondika frantziaxe frantziáxe 1: [frantsiáʃe] -
Suarbe iduzkiaize idúzkiáize 1: [iðúskjái̯se] -
Suarbe iduzkiaize iduzkiáize 2: [iðuskiái̯se] -
Sunbilla eguzkiaize egúzkiaizé 1: [eɣúskjai̯sé] -
Tolosa eguzkiaize éuzkiaizé 1: [éu̯skjai̯sé] -
Tolosa aizegorri aizegorrí 1: [ai̯seɣɔr̄í] -
Tolosa garaizumaize gáizemaizé 2: [gái̯semai̯sé] -
Uharte Garazi hegoxuri hegóxúri 1: [heɣóʃúri] -
Uharte Garazi iguzkiaize iguzkíáize 1: [iɣuskíái̯se] -
Urdiain samigel aize sámigel áiziá 1: [śámiɣel ái̯siá] -
Urdiñarbe iparraize iphárra 1: [iphár̄a] -
Urdiñarbe kharruaize kharrúaizía 2: [khar̄ṹai̯sía] -
Urketa iuzkiaize íuzkiaiziá 1: [íuskiai̯sjá] -
Ürrüstoi ekiaizia ekhi¡éikiko áide 1: [ekhiʒéi̯kiko ái̯de] -
Uztaritze iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Zaratamo naparraxe napárraxé 1: [napár̄aʃé] -
Zaratamo ataixe atáixe 2: [atái̯ʃe] -
Zeanuri aizegorri ipergórri 1: [iper̄ɣór̄i] -
Zeanuri frantziaxe frantziáxe 2: [frantsiáʃe] -
Zeanuri naparraxe nafarráxea 3: [nafar̄áʃea] -
Zeberio naparraxe naparráxe 1: [napar̄áʃe] -
Zegama arrazazakur arrázazakúrr 1: [ar̄ásasakúr̄] -
Zilbeti iruzkiaize irúzki áizia 1: [irúski ái̯sja] -
Zollo (Arrankudiaga) beko aixe biéko axe 1: [βjéko aʃe] -
Zollo (Arrankudiaga) errekaire errékaire 2: [er̄ékai̯re] -
Zornotza iparraize ipárraixe 1: [ipár̄ai̯ʃe] -
Zugarramurdi iruzkiaize irúzki aizeá 1: [irúski ai̯seá] -
Zugarramurdi suresta súrestá 2: [śúreśtá] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper