Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

295 emaitza 2223 bilaketarentzat

2223: borracho / ivrogne / drunk

 • Gaia: Jan-edana
 • Galdera (es): borracho
 • Galdera (fr): ivrogne
 • Galdera (en): drunk
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta mozkor mózkorr 1: [móskor̄] -
Ahetze gizomozkor gizómozkórr 1: [gisómoskóR] -
Ahetze ordi orrdí 1: [oRðí] -
Aia mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Aldude mozkor mózkorr 1: [móskor̄] -
Aldude mozkorti mozkorrtia 3: [moskor̄tia] -
Alkotz mozkortuik mozkórrtuík 1: [moskór̄tuík] -
Altzai edale edále 1: [eðále] -
Altzai defau bat baizik eztizü defáubat báizik eztízü 1: [defáu̯bat bái̯sik estísy] -
Altzai ardunoi árdunói 2: [árdunói̯] -
Altzürükü edale edále 1: [eðále] -
Altzürükü edaiak atzaman edáiak atzáman 2: [eðájak atsáman] -
Amezketa moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Amezketa zurrutero zurrútero 1: [sur̄útero] -
Andoain moskor moskórr 1: [mośkór̄] -
Andoain alkolizatu alkólizatú 2: [alkólisatú] -
Aniz ostalari ostálari 1: [ośtálari] -
Aniz mozkor mozkórr 2: [moskór̄] -
Aniz zurrutero zurrútero 3: [sur̄útero] -
Aramaio moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Araotz (Oñati) moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Arbizu moxkor moxkór 1: [moʃkór] -
Arboti moxkortzen moxkórtzen 1: [moʃkórtsen] -
Armendaritze mozkor mozkór 1: [moskór] -
Arnegi mozkor mozkór 1: [moskór] -
Arnegi hordi horrdí 1: [hor̄ðí] -
Arnegi mozkor mózkor 2: [móskor] -
Arrangoitze mozkor mozkór 1: [moskór] -
Arrangoitze muzkur muzkúrra 2: [muskúr̄a] -
Arrasate moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Arrasate moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Arrazola (Atxondo) moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Arrieta moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Arroa (Zestoa) moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Arroa (Zestoa) zurrutero zurrúteró 2: [sur̄úteró] -
Arrueta mozkor mózkor 1: [móskor] -
Arrueta mozkortzale mozkórtzále 2: [moskórtsálɛ] -
Arrueta zintzurluze zíntzurlúze 2: [síntsurlúse] -
Arrueta müturgorri m´üturgórria 3: [mýturgór̄ia] -
Asteasu moskor móskórr 1: [móśkór̄] -
Asteasu eanda éanda 2: [ɛ́anda] -
Ataun moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Azkaine mozkor mozkórra 1: [moskór̄a] -
Azkaine edallia edállia 2: [eðáʎia] -
Azkaine ordi orrdiyá 2: [oRðiǰá] -
Azkaine ordia orrdía 3: [oRðía] -
Azkoitia moskor móskorr 1: [móśkɔr̄] -
Azpeitia moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Baigorri moxkor moxkor 1: [moʃkor] -
Baigorri ordi ordi 2: [ordi] -
Bakio moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Bardoze asetzen asétzen 1: [aśétsen] -
Bardoze edana edána 2: [eðána] -
Barkoxe edalehandi edalehándi 1: [eðalehándi ] -
Barkoxe ardoedale ardoedále 2: [ardoeðále ] -
Barkoxe asekai asekái 3: [aśekái̯ ] -
Bastida mozkortzale mozkórtzale 1: [moskórtsale] -
Beasain moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Beasain zurrutero zurrútero 1: [sur̄útero] -
Behorlegi edale edalé 1: [eðalé] -
Behorlegi mozkortzaile mozkorrtzailé 2: [moskor̄tsalé] -
Behorlegi mozkorzale mozkórzale 3: [moskórsale] -
Beizama moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Bergara mozkor mózkorr 1: [móskor̄] -
Bergara edale edále 2: [eðále] -
Bergara zurrutero zurrutéro 3: [sur̄utéro] -
Bermeo moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Bermeo ordi orrdí 1: [or̄ðí] -
Berriz edanlari edánlarí 1: [eðánlarí] -
Berriz moxkorti moxkórrti 1: [moʃkór̄ti] -
Berriz moxkor móxkorr 2: [móʃkor̄] -
Beruete mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Beruete moxkor moxkórr 2: [moʃkór̄] -
Beskoitze edale edále 1: [eðále] -
Beskoitze mozkor mózkorr 1: [móskoR] -
Beskoitze arreil árreil 2: [áRei̯l] -
Beskoitze mozkortzale mózkorrtzále 3: [móskoRtsále] -
Bidarrai moxkor móxkor 1: [móʃkor] -
Bidarrai ordi orrdí 1: [or̄ðí] -
Bidarrai zintzurluze zintzurrlúze 2: [sintsur̄lúse] -
Bolibar moskorti móskorrti 1: [móśkor̄ti] -
Bolibar ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Bolibar moskor móskorr 2: [móśkor̄] -
Bolibar edanzale edánzale 3: [eðánsale] -
Busturia moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Deba moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Dima moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Dima ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Domintxaine mozkorzale mozkorzále 1: [moskorsále] -
Domintxaine eztu defaut hori bezik eztú defáut hóri bezík 1: [estú defáu̯t hóri βesík] -
Domintxaine mozkor mozkor 2: [moskor] -
Domintxaine asekari asékari 3: [aśékari] -
Domintxaine mozkortzale mozkortzále 4: [moskortsále] -
Donamaria mozkor mozkór 1: [moskɔ́r] -
Donamaria edale edálIE 2: [eðálẹ] -
Donamaria zurruteru zurrúteru 2: [sur̄úteru] -
Donibane Lohizune xurrutero xúrruteró 1: [ʃúRuteró] -
Donibane Lohizune ordi orrdí 1: [oRdí] -
Donibane Lohizune moxkorrondo moxkorróndo 2: [moʃkoRóndo] -
Donibane Lohizune edaile edáile 3: [eðái̯le] -
Donibane Lohizune zurrutero zurrutéro 4: [suRutéro] -
Donibane Lohizune pintero pintero 5: [pintero] -
Donostia moskor moskórra 1: [mośkór̄a] -
Donostia txurrut einda txúrrut eínda 2: [tʃúr̄ut eínda] -
Dorrao / Torrano mozkor mózkorr 1: [móskɔr̄] -
Eibar mozkor mózkor 1: [móskor] -
Elantxobe moskor moskórr 1: [mośkór̄] -
Elantxobe ordi órrdi 2: [ór̄ði] -
Elduain mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Elgoibar eatalle eatálle 1: [eatáʎe] -
Elgoibar moskor moskór 2: [mośkór] -
Elorrio moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Elorrio moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Erratzu mozkor mózkorr 1: [móskɔr̄] -
Errezil moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Errigoiti moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Errigoiti ordi orrdí 1: [or̄ðí] -
Eskiula ardunoi árdunói 1: [árdũnói̯ ] -
Eskiula asekai ásekái 2: [áśekái̯ ] -
Etxalar mozkor mozkórr 1: [mɔskɔ́r̄] -
Etxalar zurrutero zurrútero 2: [sur̄útero] -
Etxaleku mozkor mozkórr 1: [moskór̄] -
Etxarri (Larraun) moxkor moxkórr 1: [moʃkór̄] -
Etxebarri moskorti moskorrti 1: [mośkor̄ti] -
Etxebarri ordi orrdí 1: [or̄ðí] -
Etxebarria moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Etxebarria ordi órrdi 2: [ɔ́r̄ði] -
Eugi mozkor mózkorrá 1: [móskor̄á] -
Ezkio-Itsaso moskor móskorr 1: [móśkɔr̄] -
Ezkurra mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Ezkurra zurrutero zurruteró 2: [sur̄uteró] -
Ezterenzubi moxkortu moxkórtu 1: [moʃkórtu] -
Ezterenzubi edale edále 2: [eðále] -
Ezterenzubi ase áse 3: [áśe] -
Gaintza mozkor mozkórr 1: [mɔskɔ́r̄] -
Gamarte moxkortzale moxkórrtzale 1: [moʃkór̄tsalɛ] -
Gamarte moxkor moxkór 2: [moʃkór] -
Gamarte mozkor mozkorrá 3: [moskor̄á] -
Gamarte edale edále 4: [eðále] -
Gamarte edana edána 5: [eðána] -
Gamiz-Fika moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Garrüze mozkorti mozkórrtia 1: [moskór̄tia] -
Garrüze mozkortu mózkorrtu 2: [móskor̄tu] -
Getaria moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Getxo moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Getxo moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Gizaburuaga moxkor móxkorr 1: [móʃkor̄] -
Goizueta mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Goizueta ordi orrdí 1: [or̄dí] -
Goizueta zurrutero zurrúteró 2: [sur̄úterɔ́] -
Hazparne mozkor mozkórr 1: [moskóR] -
Hazparne ordi órrdi 1: [óRði] -
Hazparne edale edale 2: [eðale] -
Hendaia zurrutero zurrutéro 1: [suRutéro] -
Hendaia moskor moskórr 2: [mośkóR] -
Hernani zurrutero zurrúteró 1: [sur̄úteró] -
Hernani mozkor mózkórr 2: [móskɔ́r̄] -
Hondarribia moskor moskorr 1: [mośkor̄] -
Ibarruri (Muxika) moxkorti moxkórrti 1: [moʃkór̄ti] -
Igoa moxkor moxkórr 1: [moʃkɔ́r̄] -
Ikaztegieta mozkor mozkórr 1: [moskór̄] -
Ikaztegieta moskorrago moskórrago 2: [mośkór̄aɣo] -
Irisarri mozkortzale mozkorrtzalé 1: [moskoRtsalé] -
Irisarri mozkor mozkórr 1: [moskóR] -
Irisarri pintero píntero 2: [píntero] -
Irisarri edale édale 3: [éðale] -
Itsasu mozkor mozkórr 1: [moskóR] -
Itsasu potro potrró 1: [potRó] -
Itsasu mandrena mándrrená 2: [mándRená] -
Izturitze bethi egarri béthi egárri 1: [βéthi eɣár̄i] -
Izturitze moxkor móxkor 2: [móʃkor] -
Izturitze asia mozkor asia mozkórra 3: [aśja moskór̄a] -
Izturitze ordi ordi 4: [ordi] -
Izturitze xorta bat edaten dik xorta bat edáten dik 5: [ʃorta βat eðáten dik] -
Jaurrieta mozkor mózkor 1: [móskor] -
Jutsi mozkortzale mozkortzále 1: [moskortsále] -
Jutsi asetzale asetzale 2: [aśetsale] -
Jutsi asekari asekari 3: [aśekari] -
Kortezubi moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Kortezubi moskor móskorr 2: [móśkor̄] -
Landibarre mozkortzale mozkorrtzalé 1: [moskor̄tsalé] -
Landibarre edale edale 2: [eðale] -
Larrabetzu moskorti móskorrti 1: [móśkor̄ti] -
Larrabetzu ordi órrdi 2: [ór̄ði] -
Larraine edale edále 1: [eðále] -
Larraine ordibü ordib´ü 2: [ordiβý:] -
Larzabale edale edále 1: [eðále] -
Larzabale moxkortia moxkortia 2: [moʃkortja] -
Larzabale edana edana 3: [eðana] -
Larzabale ordi ordi 4: [ordi] -
Lasarte-Oria zurrutero zurrúteró 1: [sur̄úteró] -
Lasarte-Oria moskor moskórr 2: [mośkór̄] -
Laukiz moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Legazpi moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Leintz Gatzaga moxkor moxkórr 1: [moʃkór̄] -
Leioa moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Leitza moskor móskorr 1: [móśkɔr̄] -
Leitza edale edálé 2: [eðálé] -
Leitza pattarreras pattarréras 3: [pattar̄éraś] -
Lekaroz moxkor móxkor 1: [móʃkɔr] -
Lekeitio moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Lekeitio moskor moskórr 2: [mośkór̄] -
Lekeitio ordi órrdi 3: [ór̄ði] -
Lemoa moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Lemoa ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Lemoiz moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Luzaide / Valcarlos mozkor mózkorr 1: [móskor̄] -
Luzaide / Valcarlos arraila arráilá 2: [ar̄ái̯lá] -
Makea moxkor móxkorr 1: [móʃkoR] -
Mañaria moskorti moskorrtí 1: [mośkor̄tí] -
Mañaria ordi orrdi 1: [or̄ði] -
Mendaro moskor moskórr 1: [mośkór̄] -
Mendata moxkor móxkorr 1: [móʃkor̄] -
Mezkiritz moxkor moxkór 1: [moʃkór] -
Montori bethi pintukan béthi pintúkan 1: [béthi pintúkan] -
Montori defaut hoi baizik defaut hói báizik 1: [defau̯t hói̯ bái̯sik] -
Montori pintukai pintukái 2: [pintukái̯] -
Montori pintukan pintúkan 3: [pintúkan] -
Mugerre arrailzale arrailzale 1: [ar̄ai̯lsale] -
Mugerre edale edale 2: [eðale] -
Mugerre mozkor mozkorr 3: [moskor̄] -
Mugerre ordia orrdia 4: [or̄dia] -
Mungia moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Mungia edatun edátun 2: [eðátun] -
Mungia txurrunplin txurrumplin 3: [tʃur̄umplin] -
Oderitz moxkor moxkórr 1: [moʃkɔ́r̄] -
Oiartzun mozkor mozkórr 1: [moskór̄] -
Oiartzun ttottera ttóttera 2: [ttóttera] -
Oiartzun urde ttottera urrdé ttotterá 3: [ur̄dé ttotterá] -
Oiartzun pattarrera pattárrerá 4: [pattár̄erá] -
Oñati erale erále 1: [erále] -
Oñati surrutero surrútero 2: [śur̄útero] -
Oñati moskor moskórr 3: [mośkór̄] -
Ondarroa moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Ondarroa ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Orexa zurrutero zúrrutéro 1: [súr̄utéro] -
Orexa mozkor mózkorr 2: [móskɔr̄] -
Orio moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Orio ordittuba orrdíttuba 1: [ɔr̄ðíttuβa] -
Orio zurrutero zurrúteró 2: [sur̄úteró] -
Orio ordituta orrdítuta 2: [ɔr̄ðítuta] -
Orio xurrutero xurrúterua 3: [ʃur̄úterua] -
Orozko moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Otxandio moskor móskorr 1: [móśkor̄] -
Otxandio ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Pagola moxkor móxkor 1: [móʃkor] -
Pasaia mozkor mózkórr 1: [móskór̄] -
Pasaia ordi orrdí 1: [or̄ðí] -
Pasaia mozkor ordi mozkórr orrdí 2: [moskór̄ or̄ðí] -
Pasaia ordi-ordi iña órrdi orrdí iñá 3: [ór̄ði or̄ðí iɲá] -
Santa Grazi moxkor móxkorr 1: [móʃkor̄] -
Santa Grazi ardanoi ardanói 2: [ardanói̯] -
Sara mozkor mozkórr 1: [moskóR] -
Sara ordi orrdí 1: [oRðí] -
Sara arlote arrlóte 2: [aRlóte] -
Sara mozkortiar mozkorrtíarr 2: [moskoRtíaR] -
Senpere mozkor mozkórr 1: [moskóR] -
Senpere ordi órrdi 1: [óRði] -
Sohüta asekai asekáia 1: [aśekája] -
Sohüta briuzale briuzále 2: [briũsále] -
Sondika ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Suarbe mozkor mózkorr 1: [móskɔr̄] -
Suarbe moxkor moxkórra 2: [moʃkɔ́r̄a] -
Sunbilla zurruteru zurrúteru 1: [sur̄úteru] -
Sunbilla mozkor mozkórr 2: [moskór̄] -
Tolosa mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Tolosa eale ealé 2: [ɛalɛ́] -
Tolosa zurrutero zurrúteró 2: [sur̄úteró] -
Uharte Garazi moxkor móxkor 1: [móʃkor] -
Uharte Garazi mozkor mózkorr 2: [móskor̄] -
Uharte Garazi zintzurluze zíntzurrluzé 3: [síntsur̄lusé] -
Urdiain mozkor mózkorr 1: [móskor̄] -
Urdiñarbe pintukan ai pintúkan ái 1: [pintúkan ái] -
Urdiñarbe pintukai píntukái 2: [píntukái̯] -
Urdiñarbe ardukai ardukái 3: [ardũkái̯] -
Urdiñarbe asekai asekái 4: [aśekái̯] -
Urketa mozkortu mozkórrtu 1: [moskóRtu] -
Urretxu moskor móskorr 1: [móśkɔr̄] -
Urretxu zurrutero zurrúteró 2: [sur̄úteró] -
Ürrüstoi edale edále 1: [eðále ] -
Uztaritze mozkortzale mozkórrtzelé 1: [moskóRtselé] -
Uztaritze ordi órrdi 2: [óRði] -
Zaratamo moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Zaratamo ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Zeanuri moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Zeanuri ordi órrdi 2: [ór̄ði] -
Zeberio moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Zeberio ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Zegama moskor moskórr 1: [mośkɔ́r̄] -
Zilbeti mozkor mozkór 1: [moskór] -
Zollo (Arrankudiaga) moskorti móskorrti 1: [móśkor̄ti] -
Zollo (Arrankudiaga) ordi órrdi 2: [ór̄ði] -
Zornotza moskorti moskórrti 1: [mośkór̄ti] -
Zornotza ordi órrdi 1: [ór̄ði] -
Zugarramurdi mozkor mozkór 1: [moskór] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper