Euskaltzaindiaren Hiztegia

0

aintzatu, aintza/aintzatu, aintzatzen

du ad. Aintza eman, goratu. Ik. goretsi. Zeruko aingeru eta santuekin batean, zure maitasun eta errukia aintzatu, gurtu eta goratu nahi ditut.

aintzildar

1 adj. Aintzilakoa, Aintzilari dagokiona.

2 iz. Aintzilako herritarra.

aintzin iz./adb. [Oharra: Euskaltzaindiak, aintzin-ek euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aitzin].

aintzira

iz. Ur geldizko eremu iraunkorra eta aski handia. Titikaka aintzirako antxetak ikusi arte. Finlandiako baso eta aintziretan. Aintzira landareak.

aintzura

iz. g.g.er. Irudia. Bildotsa, Jesu Kristoren aintzura eta irudia da.

ainube

1 iz. Bizk. Laiotza, eguzkiak gutxitan jotzen duen aldea. Ik. ospel2 1. Eguzkialdera, Baionako bide nagusi eta alaitsua; ainube aldera, mendi baso eta baserri-etxe zoragarriak.

2 adj. Bizk. Tokiez mintzatuz, laiotza, itzaltsua. Ik. ospel2 2. Mendiko baso ainubea.

ainuri

iz. Naf. g.er. Intziria, zinkurina.

ainutsu adj. [Oharra: Euskaltzaindiak, ainutsu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. lainotsu].

aio

adb. Zain, aiduru. Zure berri onen aio nagoela, onar itzazu ene agurrik beroenak.

aiots

iz. Intziria, aienea. Aiots garratzak bihotza urratzen die.

aipaezin

adj. Ezin aipatuzkoa. Gai minbera da, batzuetan kasik aipaezina, eta hori franko arrazoirengatik.

aipagai

1 pred. Aipatzekoa dena. Autobidea izan dute aipagai eguerdiko irratsaioan.

2 iz. Aipatzeko gaia. Eliza erraldoiaren maldan bilduak ziren emazteek ez zuten beste aipagairik.

aipagarri

adj. Aipatzea merezi duena. Gertakari, erabaki aipagarriak. Hizkuntzaren aldetik ere biziro aipagarria da liburua. Gero Sokrates dugu aipagarri. Azterketaren ondorio aipagarriena.

aipaldi

iz. Ipar. Aipamena. Aurten ere Lasako herriak merezi du aipaldi bat.

aipamen

1 iz. Aipatzea. Haren izenaren aipamena. Aipamen hutsa, soila. Aipamena merezi. Zerbaiten aipamena egin. Merezia dute Arantzazuko fraideek aipamen berezi bat. Aipamenetan, hitza erabili beharrean aipatu edo izendatu besterik egiten ez dugunean.

2 iz. Ipar. Norbaitez edo zerbaitez izan ohi den ustea. Aipamen onak gehiago du balio atsegin guztiek baino.

aiparazi, aiparaz, aiparazten

du ad. Aipatzera behartu.

aipatu, aipa, aipatzen

1 du ad. Zerbait edo norbait ahotan hartu. Ez zaitu aipatu ere egin. Jainkoaren izena aipatu. Liburu berri bat aipatu nahi dizut hemen. Lehen aipatu dugun filosofoa. Goian aipatu ditudan hitzak. Ez zuen inork bere burua aipatutzat jo. Adibide gisa aipatu. Norbait hitz gaiztoz aipatzea. Norbait ongi, onez aipatu. Izenez aipatu. Aldaera sarri aipatua. Otsoa aipatu eta otsoa agertu (esr. zah.).

2 du ad. Goraipatu. Zure dohainak ditut aipatuko. Ez zen orduan orain bezalaxe amaren eta are amonaren hizkuntza aipatzen eta goraipatzen zuenik. Gizon bat bere santutasunagatik oso aipatua.

3 (Partizipio burutua izenondo gisa). Xenpelar aipatua. Sarako bertsolari aipatuak.

aipatzaile

iz. g.er. Zerbait edo norbait aipatzen duen pertsona.

aipu

1 iz. Aipamena. Ez da gerla aipurik baizik. Zerbait iduri zuten bizi zireno eta orain ez da haien aipurik ere.

2 iz. Entzutea, ospea. Aipu handiko gizona. Haien izena eta aipua ezaguna da bazterretan.

3 iz. Aipatzen den esaldi edo pasartea. Axularren liburutik jasotako aipuak. Aipu gehiegi dakartza.

aipu egin Aipatu. Ez dute hortaz aipurik egin. Inor ez dela ezinbestekoa azpimarratu du, EAJri aipu eginez.

aipu izan du ad. Aipatu. Hura zen hemen aipu dugun gizona.

aipu marka, aipu-marka Komatxoa. Estilo zuzenean, esaldi osoak ematen dira aipu marken barruan.

airakor

adj. g.er. Airatzeko joera duena.

airaldi

iz. Ipar. Hegaldia.

airarazi, airaraz, airarazten

du ad. Airatzera behartu.

airatu, aira, airatzen

1 da ad. Hegaldatu, hegan egin. Txoriak airatzen diren bezala. Bere arima zerura airatu da.

2 da/du ad. (Lurretik) altxatu. Ik. aireratu. Laster gizonak airatuko dira eta ibili baloietan. Gorputza lurretik airaturik. Ezin airatu du harria.

3 du ad. Jendartera, argitara atera. Isilpeko bat airatu.

4 da ad. Hantu, harrotu. Gogoa airatuz gero, gaitz da sosegatzen eta bere lekura bihurtzen.

5 da/du ad. Alde egin, desagertu; bidali, igorri. Ikustean semea gure artera jina, airatu da behingoz ene bihozmina.

airbag

iz. Automobiletan ezartzen den segurtasun gailua, talka handietan, bidaiariak babesteko automatikoki puzten den poltsa moduko bat aktibatzen duena. Ik. aire poltsa. Gidariaren airbaga bolantean dago instalatua. Istripua gertatu zenean, airbag sistemak huts egin zuen.

aire

1 iz. Atmosfera eratzen duen gas nahastura, batez ere oxigenoz eta nitrogenoz osatua. Airea beharrezkoa dute izaki bizidun guztiek. Gela honetan airea falta da. Airearen kutsadura. Airearen astuntasuna. Airearen hezetasuna neurtu. Aire kanpaia.

2 iz. Nahastura horrek lurgainean betetzen duen bitartea. Itsasoko arrainak eta aireko txoriak. Airean ez da erraz ibiltzen hegoak moztuta. Kolore bizienak eta minenak histen dira aire handian. Airean zegoen, ez zerurako eta ez lurrerako.

3 iz. Itxura, antza. Integrista airea hartzen diot nik Txomin Agirreri.

4 iz. Ipar. Ahairea, doinua. Aire zaharrean kantatu zuen.

5 interj. Alde! Aire hemendik!: alde hemendik!.

airean 1 adb. Azkar, presaka. Zoaz hemendik airean. Airean bidali zuen.

2 adb. (eduki, egon... aditzekin). Ernai, urduri. Jaidurarik ahalkegarrienek airean daukate nire bihotza. || (Beldurrak airean, beldurrez airean eta kideko esapideetan). Ezin egon gaitezke beti beldurrak airean! Ainhoako ezkilak pozik airean dauzka baserri hurbilak. Horretan pentsatze hutsak beldurrez airean daukala? Pozak airean zegoen hura, Athletic-ek irabazi zuelako.

airean gora Airean goraka, airean gorantz. Airean gora abiatu. Beroa airean gora igotzen da, haize hotzari leku emanez.

aire-armada [Oharra: Euskaltzaindiak, aire-armada-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aireko armada].

aire berean adb. Azkar, berehala. Erran eta egin, badoa, aire berean, ontziko kapitain buruzagiarengana.

aire-bidaia [Oharra: Euskaltzaindiak, aire-bidaia-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aireko bidaia].

aire bide, aire-bide Aireontzien hegaldientzako bidea.

aire gaizto 1 Tximista. Aire gaiztoak jo.

2 Perlesia.

aire-garraio [Oharra: Euskaltzaindiak, aire-garraio-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aireko garraio].

aire girotu Tenperatura eta hezetasuna kontrolatuak dituen airea. Aire girotua jarri dute.

aire girotze, aire-girotze Airearen tenperatura eta hezetasuna kontrolatzea. Aire-girotze sistemak.

aire gozagarri, aire-gozagarri Usain ona hedatzeko edo usain txarra kentzeko edo estaltzeko erabiltzen den gaia. Etxeko txoko bakoitzari usain berezia emateko aire-gozagarri berriak!, zein da zure gustukoena?, etorri eta probatu! Aire-gozagarri elektrikoak.

aire-indar [Oharra: Euskaltzaindiak, aire-indar-ek euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aireko indar].

aireko armada Armadaren saila, batez ere airetiko erasoak egiten dituena. Talde horretako pilotuak Espainiako Aireko Armadako ofizialak dira.

aireko bidaia Airez egiten den bidaia.

aireko espazio Estatu baten kontrolpean dauden aire-bideen eremua. Bilera horretan, aireko espazio bateratua proposatuko du Espainiak Europan. Estatu kolpea eman ondoren, matxinatuek Maliko aireko espazioa eta lurreko mugak itxi zituzten.

aireko garraio Airez egiten den garraioa.

aireko indar Aireko armada.

aire konpainia, aire-konpainia Hegazkin bidez pertsonak edo gauzak garraiatzen dituen enpresa.

aire kontrolatzaile, aire-kontrolatzaile Aireportuetako langilea, aireportuan eta haren ekintza eremuari dagokion aireko espazioan dabiltzan aireontzien trafikoa kontrolatzen duena. Aire-kontrolatzaileek astearte gauean utzi zioten lan egiteari eta, horren ondorioz, bertan behera gelditu ziren atzoko programatuta zeuden 400 bat hegaldi.

aireko posta Airez egiten den posta-zerbitzua; modu horretan garraiatu diren eskutitz eta kidekoen multzoa.

aire korronte, aire-korronte Aire masa baten higidura jarraitua. Ik. haize laster. Geroztik eztarria ondo zaintzen saiatzen da, aire korronteetatik ihesi. Bat-batean sortutako zirimola, aire korronte bero eta hotzen nahasketak eragindakoa.

aire poltsa, aire-poltsa Automobiletan ezartzen den segurtasun gailua, talka handietan, bidaiariak babesteko automatikoki puzten den poltsa moduko bat aktibatzen duena. Ik. airbag. Toyota Avensis berriak bederatzi aire poltsa ditu.

aire posta, aire-posta Aireko posta.

airetik adb. Ipar. Pilota-jokoan, pilotak lurra ukitu aurretik. Ik. airez 2. Holako begi kolpea duzula pilota airetik biltzeko.

aire txar Perlesia. Ik. aire gaizto.

airez 1 adb. Aireko bideak erabiliz. Alemaniako DHL hegazkin konpainia da Bagdadera airez joateko baimena jaso duen bakarra.

2 adb. Heg. Pilota jokoan, airetik. Olaizolak airez sartzea lortu zuen, eta partida irabazi.

aire zabalean Aterpe edo teilatu gabeko tokian. Aire zabalean egiten zituzten dantzaldiak. Ezkondu zenetik, aire zabalean gehiago ibiltzen zenez, itxura hobea zuen. || Aire zabaleko jatetxe batean afaldu zuten.

airez aire 1 adb. Airetik, aireko bideak erabiliz. Hala eraman zuten uso mezulariek agindua airez aire. Aingeruek noizbait airez aire ekarria. Airez aire igorri.

2 adb. Ipar. Laster, arin; erraz, aise. Buru argiko gizona baitzen, airez aire erdietsi zituen bere diplomak. Lekeitioko finala airez aire irabazi dute bi pilotariek.

airezko adj. Airez egina. Puxika handi bat zeruan gora, airezko eta hidrogenozko nahaste leherkorraz betea.

aireberritu, aireberri, aireberritzen

da/du ad. Airea aldatu; eraberritu. Erizainak zauria bistan uzten dizu, garbitzeko eta aireberritzeko. Bata bestearen ondoren etorritako seme-alabek etxea aireberritu zuten.

aireberritze

iz. Airea aldatzea; eraberritzea. Gela honek aireberritze bat behar du.

airedromo iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, airedromo-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aerodromo].

aireko

1 iz. Ipar. Hegazkina. Airekoa hartu. Airekoz joan. Airekoan ez omen da ezer sentitzen. Airekotik jaitsi zen New Yorken.

2 iz. Ipar. Gizakiaren gain ahalmen handia duen alegiazko izakia. Jende batzuek airekoetan duten sineste itsua.

airenautika iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, airenautika-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aeronautika].

aireontzi

iz. Hegalda daitekeen ibilgailua. Ikara gorrian gentozen gure aireontzia bira eta bira zetorrelako.

aireplano

iz. Zah. Hegazkina, airekoa. Aireplanoan ibilita nago. Aireplanoa gidatzen ikasi zuen.

aireportu

iz. Aireko garraioetarako ibilgailuen geltokia, aireratzeko eta lurreratzeko pistak, aireko trafikoa kontrolatzeko gunea eta bidaiarientzako aretoak dituena. Aireporturako bidea. Aireportuko zerbitzuak.

aireratu, airera/aireratu, aireratzen

da/du ad. Lurretik edo uretatik altxatu, airera joan. Hegazkina nola aireratzen zen ikusi genuen. Lurreratzeak beldur handia ematen dit, ez aireratzeak bezainbat, baina handia.

aireratze

iz. Lurretik edo uretatik altxatzea, airera joatea. Ik. lurreratze. Aireratze eta lurreratze pistaren luzera 1.754 metrotik 1.454ra gutxitzea da Aenaren asmoa.

airetikako

1 adj. Airekoa. Airetikako argazkien bidez.

2 iz. g.er. Airekoa, alegiazko izakia.

aireztapen

iz. Aireztatzea. Aireztapen sistema jartzeko zortzi hilabeteko epea izango dute.

aireztatu, airezta, aireztatzen

du ad. Egurastu. Gaizki aireztatutako logelen usaina nabaria zen.

airis

adj. Ogiaz eta kidekoez mintzatuz, jaiki ez dena, legamiarik gabea. Ik. legamiagabe. Ogi airisa, legamiarik gabea. Okindegian hasiak ziren Pazkoko ogi airisak prestatzen.

airos

1 adj. Ipar. Alaia, bizia; liraina. Neskatxa gazte paregabea, txoria bezain airosa.

2 adj. (Gauzez mintzatuz). Sartu ginen sukalde airos batean.

3 adb. Alai, bizi. Ik. airoski; airoso. Goazen denak bat, airos harturik aitzurra eta aizkora. Donibanetik goiti, arratsalde apalean, airos heldu nintzen bizikletaren gainean.

airoski

adb. Ipar. Alaiki, zalu. Airoski eta bihotz onez behar dugula bakoitzak gure gurutzea garraiatu. Bi saskiak altxaturik airoski burura, beha zein laster doan karrika behera.

airoso

adb. Heg. Bizi, zalu, arin. Ik. airos 3. Airoso erabili du hamaika arroako harria.

airostu, airos/airostu, airosten

da/du ad. Alaitu. Irriño batek airosten zion aurpegia, baina berriz ere, haatik, negarra ez zuen urrun. Egan taldeko musikariek airostuko dute afaria.

aisa

adb. Aise.

aisatu, aisa/aisatu, aisatzen

du ad. Erraztu, eramangarriago egin. Hasieran, oharkabez, guhaurek aisatzen genion egitekoa.

aise

adb. Errazki, erosotasunez. Aise aurkituko duzu haren etxea. Aise ikusten den gauza. Mintzo bakar bat baizik ez zenean, gizonak aise bizi ziren elkarren artean. Aise erabiltzen den tresna. Bere lanbidetik aise bizi zela. Aiseago aztertzeko. Alfer eta aise zaudenean. Aise izana aise galtzen (esr. zah.).

aiseki

adb. Aise. Gure etsaiak aiseki goituko ditugu.

aiseria

iz. Ipar. Aisetasuna, erosotasuna. Aiseria beti miseria.

aisetasun

iz. Erosotasuna, lasaitasuna. Egunen batean bukatuko da hemengo aisetasuna eta jan-edana. Familiarik beharrenetan ere, garbitasun eta aisetasun gehixeago izan da gerlatik hona. Nahiago izan du aisetasun lasaia, barrenak eskatzen zigun borroka latza baino.

aisetu ad. [Oharra: Euskaltzaindiak, aisetu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aisatu].

aisia

iz. Atsedenezko edo erosotasunezko egoera, lana edo ohiko zereginak uztean hartzen dena. Deusek ez du nehor galtzen, hala nola aisiak. Alferkeriak, jan-edanak, esamesek eta aisiak dakartzaten gaiztakeria mota guztiak. Amaigabeko aisia batean murgilduta zegoen. Lanaren kontzeptu klasiko horren arabera, aisia txarra da, espiritua nagitzen baitu bekaturako bidean jarriz. Helburua da edozein elbarritasun mota duten pertsonek aisiarako edo kulturarako eskubidea izatea.

aisian adb. Erosotasunez eta zereginik gabe. Ik. aisiara. Aisian, nahi adina aberasturik eta nahi bezala bizitzeko.

aisiara adb. (Batez ere neure, zeure, bere eta kidekoen eskuinean). Gogara. Ik. aisian. Bere gogoak eta haragiak diotson bezala, bere aisiara baitabil.

aisialdi

iz. Lanik edo zereginik gabeko tartea, nahi den eran bete daitekeena. Ik. asti 2. Kasimiro izan nuen ondoan langelan eta lan ondoko aisialdietan. Gazteentzat, sarritan, taberna izaten da aisialdirako aukera bakarra. Hirian, lana amaituta, aisialdia dator; landan, ez daude horren ondo zehaztuta, eta batera doaz bizimodua eta lana. Familiek euren aisialdia antolatzeko ere, eskolako gainerako haurren sendiak kontuan hartzen dituzte.

aisit

adj. Ipar. eta Naf. g.g.er. Erraza; arina. Plazent, aisit, arin eta erraz da Jainkoaren zerbitzatzea. Badira lan bortitzak, eta badira aisitagoak.

aislamendu 1 iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, aislamendu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori 'bakartze, baztertze' eta kideko adieretan ez erabiltzea gomendatzen du; ik. bakartze; baztertze...].

2 iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, aislamendu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori fisikari dagokion adieran ez erabiltzea gomendatzen du; ik. isolamendu].

aislatu 1 ad. [Oharra: Euskaltzaindiak, aislatu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori 'bakartu, baztertu' eta kideko adieretan ez erabiltzea gomendatzen du; ik. bakartu; baztertu...].

2 ad. [Oharra: Euskaltzaindiak, aislatu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori fisikari dagokion adieran ez erabiltzea gomendatzen du; ik. isolatu].

aita

1 iz. Seme edo alaba bat edo gehiago dituen gizona. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Aita bihurtu. Aita izan. Bi semeren aita da. Patxiren aita.

2 iz. Ume bat edo gehiago sorrarazi dituen animalia arra. Bost txorikume zituen, aita eta amarekin, zazpi.

3 iz. (A larriz). Hirutasun Santuko lehen pertsona. Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean: Aitaren egitean edo bataioan esaten diren hitzak. Gure Aita (edo Aita gurea), zeruetan zarena. Aita ahalguztiduna. Elizak nahi du Aita betierekoa otoitz dezagun. Aita betikoaren Seme bakarra.

4 iz. Erlijioso apaiztuei ematen zaien titulua. Aita Eztebe Materre-ren liburua. Mitxelena aita frantziskotarra.

5 iz. Zerbaiten sortzailea. Haydn, sinfoniaren aita. Soroa da euskal teatro berriaren aita.

aita-alaba pl. Aita eta alaba; aita eta alabak. Aitona eta aita-alabak afaltzen ari ziren sukaldean.

aita-ama pl. Gurasoak. Aita-ama hoberenak bakoitzarenak.

aita-amabitxi pl. Aitabitxi-amabitxiak.

aita-amaginarreba pl. Aitaginarreba eta amaginarreba. Alabarik maitagarriena bezala hartu zuten aita-amaginarrebek.

aita-ama ponteko pl. Aita pontekoa eta ama pontekoa. Aita-ama pontekoen oparia.

aita besoetako Aitabitxia (bataiokoa). Aita besoetakoak seme pontekoen zaintzaile dira.

aita familiako Familia bat bere ardurapean duen gizona. Bere aita familiako eginbideari lotua zegoen.

aita nagusi Komentu bateko burua. Badakigu Añibarro aita nagusi izana zela Burgosko komentu batean.

aita ponteko Aitabitxia (bataiokoa). Aita pontekoak haurra besoetan hartzen du.

aita-seme pl. Aita eta semea; aita eta semeak. Arbi jorran aita-semeak ari zirela, honela hasi zen semea: (...). Aita-semeak elkarturik egotea nahi du baserritarrak.

aita usteko Aitaordea. Jaungoikoaren amaren senarra eta haren aita ustekoa.

aitabisaba

iz. g.er. Birraitona. Ik. amabisaba.

aitabitxi

1 iz. Bataiatzen den haurrarentzat, besoetan daraman gizonezkoa. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Ik. aita besoetako; aita ponteko. Aitabitxiak besoetakoari urtero zapata berriak erosten dizkio. Osaba Martin izan zen nire aitabitxi. Aitabitxi eta biok.

2 iz. Beste sakramentuetan aitabitxiaren antzeko eginkizuna betetzen duen gizonezkoa. Ezteietako aitabitxia. Sendotzarako aitabitxitzat aukeratu zuena.

3 iz. Irud. Liburu honen aitabitxia izatea dagokizu.

aitabitxi-amabitxi pl. Aitabitxia eta amabitxia; aitabitxiak eta amabitxiak. Zein dira aitabitxi-amabitxien eginbideak?

aitagai

iz. Aita izango den gizonezkoa. Obulu horiek aitagaiaren (edo emaile baten) espermatozoideekin ernalduko dira.

aitaginarreba

iz. Ezkontideetako baten aita beste ezkontidearentzat. Aitaginarrebaren suhiekiko maitasuna, urriko eguzkiaren berotasuna (esr. zah.).

aitagoi

iz. Aitalehena.

aitagure

iz. Gure Aita otoitzaren izen zaharra. Hamalau aitagure eta agurmaria.

aitaita

iz. Aitona. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Nire aitaita eta amama gazteak dira oraindik. Oinez badaki, "aitaita" esaten ikasi du.

aitaita-amama pl. Aitaita eta amama; aitaitak eta amamak.

aitaizun

iz. g.er. Aitaordea.

aitajaun

1 iz. Zah. Aita aipatzeko erabiltzen zen hitza.

2 iz. Aitona. Biloba txikia negarrez ari zen eta lasai egoteko esan zion aitajaunak.

3 iz. Aitabitxia. Anderri galdetu zion ea aitajaun izango zen bere ezkontzan.

aitakide

iz. Norbaiten aitabitxia bere aita, ama edo amabitxiarentzat; norbaiten aita, bere aitabitxiarentzat edo amabitxiarentzat.

aitakiro

adb. g.er. Aitak seme-alabei dien maitasunaz. Jainkozko gizon hark aitakiro hartu ninduen.

aitaldeko

adj. g.er. Ahaideez mintzatuz, aitaren aldekoa. Ik. amaldeko.

aitalehen

1 iz. Leinu edo familia handi bateko burua. Ik. patriarka.

2 iz. Patriarka (Elizakoa).

aitamatu, aitama, aitamatzen

da/du ad. Gurasotu. Aita-amek, aitamatu direnetik, ez dakite gehiago zer den amodioa.

aitamen iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, aitamen-ek euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aipamen].

aitañi

iz. Zub. Aitona.

aitaorde

iz. Aitatzat hartzen den gizonezkoa. Ik. aitaizun; aitatzako. Jesusen aitaorde San Josef. Etxetik alde egin zuen, bere aitaordea eta berezko ama utzirik.

aitaordeko

iz. Aitaordea.

aitaren

interj. Harridura adierazteko hitza. Aitaren!, zein ederra zegoen, ointxoak iturriko ur garbian beratuz. || Aitaren eta Semearen!, zer esan duzu?

aitaren batean Denbora bitarte oso laburrean. Aitaren batean sartzen da zuloan. Etxeko mailak aitaren batean igo zituen.

aitaren egin Eskuineko eskua bekokitik bularrera eta ezkerreko besaburutik eskuinekora eramanez, gurutzearen seinalea egin, "Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean" esanez. Aitaren egin ondoren atera zen etxetik.

aitaren egin orduko Aitaren batean. Aitaren egin orduko ezkutatu zitzaidan.

aitarenka

adb. Aitaren eginez, harridura adierazteko. Jende guztia aitarenka hasi zen gertakari hori ikustean. Aitarenka gelditu zen esan genionean egia.

aitasaba iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, aitasaba-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aitona].

aita saindu

iz. Ipar. edo Jas. Aita santua. Aita saindu izendatu zuten.

aita santu

iz. Eliza katolikoaren burua, lurrean Kristoren ordekoa dena. Aita santu egiten duten egunean. Leon XIII.a aita santuaren hiltzea. Aita santu Benedikto hamahirugarrena. Erromako aita santua.

aitasantutu, aitasantu, aitasantutzen

da/du ad. g.er. Aita santu egin edo bihurtu.

aitasantutza

iz. Aita santuaren egitekoa edo kargua. Aita santuak berak deitu zituen ospakizun honetara, 1228. urtean, bere aitasantutzako bigarren urtean. 1566an aupatu zen aitasantutzara.

aitaso

1 iz. Ipar. Aitona. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan).

2 iz. Batez ere pl. Ipar. Arbasoa. Bizi izan zela aitasoen legeei jarraikiz.

aitasotu, aitaso/aitasotu, aitasotzen

da ad. Ipar. g.er. Aitondu (adiera guztietan).

aitatar

adj. Aitaren itxura edo joerakoa. Alde horretatik Mikel aitatarra da.

aitatasun

1 iz. Aita denaren nolakotasuna. Aitatasunak baduela jainkozko zerbait.

2 iz. Aitak seme-alabekin duen lotura. Bere aitatasunak, semeagan zeukan amodio naturalak, gibelatzen zuen semea kondenatzetik.

3 iz. Egile izatea. Ik. autoretza. Bertso zoragarri horien aitatasuna Peñafloridari eman nion.

aitatiar

adj. Aita bati dagozkion jarrera edo jokabideak dituena. Bihotz aitatiarra. Aginte aitatiar eta despotikoa.

aitatu1, aita/aitatu, aitatzen

1 da/du ad. Aita bihurtu. Set bizi izan zen ehun eta bost urte, eta gero Enosez aitatu zen.

2 da/du ad. Erlijiosoez mintzatuz, apaiztu.

aitatu2, aita/aitatu, aitatzen

du ad. Aipatu.

aitatxi

iz. Aitona. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Ilobasoak lurrean kausitu zuen bere aitatxi.

aitatxo

iz. Adkor. Aita, bereziki haur hizkeran. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Eman aitatxori. Aitatxok esan bezala. Goazen, hainbat arinen, gure aitatxoren etxera. Pa, aitatxori!

aitatzako

iz. Aitaordea.

aitaurren

iz. Zah. g.er. Aitalehena. Ik. patriarka.

aitaxo

iz. Ipar. Adkor. Aitasoa. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Eguberriko bere kondaira polita hola bururatu zuen, beraz, gure aitaxok.

aitazko

adj. Aitari dagokiona. Jainkoaren aitazko ontasuna.

aitazulo

adj. Haurrez mintzatuz, beti aitarekin egon nahi duena. Ik. amazulo. Ume hori aitazuloa da oso.

aitita

iz. Bizk. Aitona. Ik. aitaita. Nire aitita zenari.

aitita-amama iz. pl. Bizk. Aitita eta amama.

aitona

1 iz. Aitaren edo amaren aita. (Pertsona jakin eta ezagun bat adierazten duenean, izen bereziek erabiltzen duten kasu marken sistema bera erabiltzen da gehienetan). Zure aitaren aitona. Gure amaren aldeko aitona. Aitona Joxek hau esan ohi zuen.

2 iz. Adineko gizona. Aitona eskale bati.

aitona-amona pl. Aitona eta amona. Isaak lurperatu zuten Abraham eta Sara aitona-amonen ondoan. Gure gurasoen eta aitona-amonen aldiko idazleak.

aitonatxo

iz. Adkor. Aitona. Aitonatxo ihar bat.

aitondu, aiton, aitontzen

1 da ad. Aitona bihurtu. Tentatzen ari zaizkit haurrak eta emaztea: aitondu naizela; baina ni naiz aitona gaztea.

2 da ad. Aguretu. Orain aitondu zarete baina, lehenago izanak gazteak. Aitontzean, hain justu, bere bizitzari errepasoa egingo dio.

aitonen alaba iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, aitonen alaba-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. aitoren alaba].

Oharra: azken eguneraketa 2020-01-14

  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper