Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

117 emaitza gabe bilaketarentzat

310: madrugada / grand matin / early morning, wee hours of the morning

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): madrugada
 • Galdera (fr): grand matin
 • Galdera (en): early morning, wee hours of the morning
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü argia gabe argía gábe 2: [ar̄gía ɣáβe] -
Arrueta argia gabe árgia gábe 2: [ár̄gia ɣáβe] -
Domintxaine argia gabe árgia gábe 1: [ár̄gia ɣáβe] -
Eugi argia gabe argítugábe 1: [ar̄ɣítuɣáβe] -
Ezterenzubi argia gabe argía gábe 3: [ar̄gía ɣáβe] -
Izturitze argia gabe argia gabe 2: [ar̄gia ɣaβe] -
Larzabale argia gabe argia gábe 3: [ar̄gia ɣáβe] -
Montori argia gabe eg´ünagábe 3: [eɣýnaɣáβe] -
Urdiñarbe argia gabe árgi gábe 3: [ár̄gi ɣáβe] -
Urketa argia gabe argítugábe 3: [aRgítuɣáβe] -
 

323: pronto / tôt, en avance / soon

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): pronto
 • Galdera (fr): tôt, en avance
 • Galdera (en): soon
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Irisarri tenórea gábe tenórea gábe 2: [tenórea ɣáβe] -
Senpere tenórea gábe ténória gábe 2: [ténória ɣáβe] -
 

336: antes / avant / before

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): antes
 • Galdera (fr): avant
 • Galdera (en): before
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai gabe gábe 2: [gáβe] -
Altzürükü gabe gábe 2: [gáβe] -
Arboti gabe gabe 4: [ɣaβe] -
Arboti gabe gabetaik 6: [gaβetai̯k] -
Arnegi gabe gabé 1: [ɣaβé] -
Arrangoitze gabe gabé 1: [ɣaβé] -
Arrueta gabe - gábe 3: [- gáβe] -
Azkaine gabe gabe 1: [gaβe] -
Baigorri gabe gabe 1: [gaβe] -
Bardoze gabe gábe 3: [gáβe] -
Barkoxe gabe gábe 3: [gáβe] -
Bastida gabe gábe 4: [gáβe] -
Behorlegi gabe gábe 5: [gáβe] -
Beskoitze gabe gabé 1: [ɣaβé] -
Bidarrai gabe gábe 3: [gáβe] -
Domintxaine gabe gábe 2: [ɣáβe] -
Donibane Lohizune gabe gabé 1: [gaβé] -
Eskiula gabe gábe 2: [ɣáβe] -
Eskiula gabe gabetáik 5: [gaβetái̯k] -
Eskiula gabe gábe 6: [gáβe] -
Ezterenzubi gabe gabe 3: [gaβe] -
Gamarte gabe gábe 2: [gáβe] -
Garrüze gabe gábe 2: [ɣáβe] -
Hendaia gabe gabé 1: [ɣabé] -
Irisarri gabe gábe 1: [gáβe] -
Izturitze gabe gábe 3: [gáβe] -
Landibarre gabe gábe 3: [ɣáβe] -
Larraine gabe gábe 3: [gáβe] -
Larzabale gabe gábe 2: [gáβe] -
Luzaide / Valcarlos gabe -ra gabé 2: [-ra ɣaβé] -
Montori gabe gábe 3: [gáβe] -
Mugerre gabe gabe 3: [gaβe] -
Pagola gabe gábe 5: [gáβe] -
Santa Grazi gabe gabetáik 2: [gaβetái̯k] -
Santa Grazi gabe gabe 3: [gaβe] -
Sara gabe gabé 1: [ɣaβé] -
Senpere gabe gábe 2: [gáβe] -
Sohüta gabe gábe 4: [ɣáβe] -
Uharte Garazi gabe gabé 2: [gaβé] -
Urdiñarbe gabe gábe 2: [ɣáβe] -
Urdiñarbe gabe gabetáik 3: [ɣaβetái̯k] -
Ürrüstoi gabe gábe 2: [gáβe] -
 

713: a pelo / à cru / bareback

 • Gaia: Etxabereak: behorrak
 • Galdera (es): a pelo
 • Galdera (fr): à cru
 • Galdera (en): bareback
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Araotz (Oñati) ezer gabe esér barik 2: [eśér̄ βarik] -
Arbizu bae gabe báegabé 1: [báe:ɣaβé] -
Bardoze zelaik gabe zeláikabe 1: [selái̯kaβe] -
Bastida fitsi gabe fítsi gabe 1: [fítśigaβe] -
Beasain fitsi gabe txalmáipé 1: [tʃalmá:i̯pé] -
Deba ezer gabe IESZérr gabé 3: [ẹs̟ér̄ ɣaβé:] -
Domintxaine zelaik gabe zelái gabe 1: [selái̯gaβe] -
Dorrao / Torrano ezer gabe ézer e bái 1: [éser e βái̯] -
Elantxobe ezer gabe eserr ipíñi barik 1: [eśer̄ ipíɲi βarik] -
Errezil ezer gabe ezérr gabé 1: [esér̄ ɣaβé] -
Etxaleku ezer gabe déusi gábe 1: [déu̯śi ɣáβe] -
Etxebarri ezer gabe esé be barik 2: [eśé βe βarik] -
Ezkio-Itsaso fitsi gabe montúraipé 1: [montúrai̯pé:] -
Ezkio-Itsaso fitsi gabe montúraipe 2: [montúrai̯pe] -
Gamiz-Fika ezer gabe esé be barík 1: [eśé βe βarík] -
Getaria fitsi gabe armázoi gabé 1: [ar̄másoi̯ ɣaβé] -
Itsasu zelaik gabe zilík gabé 1: [silík ɣaβé] -
Itsasu zelaik gabe zeláik gábe 2: [selái̯kɣáβe] -
Kortezubi ezer gabe eser bárik 1: [eśer̄ βárik] -
Laukiz ezer gabe eser be barik 1: [eśer βe βarik] -
Lemoiz ezer gabe esér barik 2: [eśér̄ βarik] -
Oiartzun fitsi gabe pástigábe 1: [páśtiɣáβe] -
Pasaia ezer gabe ezér gabé 2: [ɛsɛ́r̄ ɣaβé] -
Sunbilla fitsi gabe txalmí gabé 1: [tʃalmí ɣaβé] -
Urketa zelaik gabe zelái gabe 1: [selái̯gaβe] -
Zornotza ezer gabe esé be barik 2: [eśé βe βarik] -
Zugarramurdi fitsi gabe pítsi kabé 1: [pítśi kaβé] -
 

1292: IZAN [+pot., +pres., hura] / IZAN [+pot., +prés., hura] / IZAN [+pot, + pres., hura]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): IZAN [+pot., +pres., hura]
 • Galdera (fr): IZAN [+pot., +prés., hura]
 • Galdera (en): IZAN [+pot, + pres., hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Eskiula dudaik gabe eri baita düdaikábe ei báita 4: [dydai̯káβe ei βái̯ta]
 

1745: ningun(o) / aucun / no, none

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): ningun(o)
 • Galdera (fr): aucun
 • Galdera (en): no, none
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donibane Lohizune mikoik gabe mikóigabe 1: [mikói̯ɣaβe] -
Donibane Lohizune granorik gabe grránorigabe 2: [gRánoriɣaβe] -
 

1853: en cierne (el trigo está) / le blé en herbe / unripe, green

 • Gaia: Laboreak
 • Galdera (es): en cierne (el trigo está)
 • Galdera (fr): le blé en herbe
 • Galdera (en): unripe, green
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu burutu gabe burútu gábe 1: [burútu ɣáβe] -
 

1971: soso / fade / insipid, tasteless

 • Gaia: Janariak
 • Galdera (es): soso
 • Galdera (fr): fade
 • Galdera (en): insipid, tasteless
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze gatzik gabe gatzík gábe 1: [ɣatsík ɣáβe] -
Errezil gatzik gabe gatzík gabé 1: [gatsík ɣaβé] -
 

1975: crudo / cru / raw

 • Gaia: Janariak
 • Galdera (es): crudo
 • Galdera (fr): cru
 • Galdera (en): raw
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Mendaro preparau gabe prepárau gabé 2: [prɛpárau̯ ɣaβé] -
Mendaro in gabe ín gabe 3: [íŋ gaβe] -
 

2189: rígido, tieso / raide / stiff

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): rígido, tieso
 • Galdera (fr): raide
 • Galdera (en): stiff
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Amezketa juegoi gabe juégoigabé 5: [xwéɣoi̯ɣaβé] -
Orexa fuegoi gabe fuégoigabé 1: [fwéɣoi̯ɣaβé] -
Pasaia juegoi gabe juégoigabé 2: [xwéɣoi̯ɣaβé] -
Tolosa juegoi gabe juégoigabé 1: [xwéɣoi̯ɣaβé] -
 

2291: prematuro / prématuré / premature

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): prematuro
 • Galdera (fr): prématuré
 • Galdera (en): premature
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrueta termiñoa gabe yina térrmiñoa gabe yína 1: [tér̄miɲoa: ɣaβe ǰína] -
Bardoze therminoa gabe ukhan thérrminoa gabe ukhán 3: [thér̄minoa ɣaβe ukhán] -
Domintxaine denbora gabe sorthia démbora gábe sorthia 2: [démbora ɣáβe śorthja] -
Ezterenzubi tenoria gabe ténoria gabé 2: [ténorja ɣaβé] -
Ezterenzubi erdimugabe bethe gabe errdímuga bethé gabe 5: [er̄ðímuɣa βethé ɣaβe] -
Itsasu tenore gabe sortüa tenóre gábe sorrtüa 2: [tenóre ɣáβe śor̄tya] -
Larzabale denbora gabe yina dembora gabe yina 2: [dembora ɣaβe ǰina] -
Sara denboraik gabe démboraik gabé 1: [démborai̯k ɣaβé ] -
Senpere denboraik gabe démboraik gábe 1: [ðémborai̯k ɣáβe] -
Urdiñarbe denboala gabe ¡inik dembóala gábe ¡ínik 1: [dembóala gáβe ʒínik] -
Zilbeti denbora bete gabe dembóra béte gábe 1: [dembóra βéte ɣáβe] -
 

2292: aborto / avortement / miscarriage

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): aborto
 • Galdera (fr): avortement
 • Galdera (en): miscarriage
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta denbora gabe in démbora gábe in 2: [démbora ɣáβe in] -
Bardoze hila zian sorthu gabe híla zian sórrthu gábe 3: [híla sjan śór̄thu ɣáβe] -
 

2353: quedar en cero / faire zéro point / have not scored (to)

 • Gaia: Kirolak
 • Galdera (es): quedar en cero
 • Galdera (fr): faire zéro point
 • Galdera (en): have not scored (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz tantoi gabe tántoi gábe 2: [tántoi̯ ɣáβe] -
Deba batein gabe bátein gábe 1: [bátei̯ŋ gáβe] -
Eugi tantoi gabe tántoi gabé 1: [tántoi̯ ɣaβé] -
Orio tantoik in gabe geatu tántoik in gabé geátu 5: [tántoi̯k iŋ gaβé ɣeátu] -
Suarbe tanto at atra gabe tántoat atra gábe 1: [tántoat atra ɣáβe] -
 

2441: desvanecerse / s'évanouir / faint (to)

 • Gaia: Gaixotasunak
 • Galdera (es): desvanecerse
 • Galdera (fr): s'évanouir
 • Galdera (en): faint (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) zentzuni gabe geau zentzúni gabé geáu 6: [sentsúni ɣaβé ɣeáu̯] -
Errezil zentzunik gabe geatu zentzúnik gabé geátu 4: [sentsúnik ɣaβé ɣeátu] -
Errezil kordei gabe geatu korrdéi gabé geátu 5: [kɔr̄ðéi̯ ɣaβé ɣeátu] -
Errezil korde gabe geatu korrdé gabé geátu 6: [kɔr̄ðé ɣaβé ɣeátu] -
 

2482: madre soltera / fille-mère / single mother

 • Gaia: Bizitza soziala
 • Galdera (es): madre soltera
 • Galdera (fr): fille-mère
 • Galdera (en): single mother
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ürrüstoi ezkuntü gabe haur bazin ezkuntü gabe haur bázin 1: [eskunty ɣaβe hau̯r βásin] -
 

2564: romper el contrato / se dédire / break the contract (to)

 • Gaia: Lana eta langileak
 • Galdera (es): romper el contrato
 • Galdera (fr): se dédire
 • Galdera (en): break the contract (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü aurthi bethe gabe áurthi bethe gábe 1: [áu̯rthi βethe ɣáβe] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper